Byla 2A-163-553/2015
Dėl be pagrindo įgyto turto priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aldonos Tilindienės, kolegijos teisėjų Loretos Bujokaitės (buv. Lipnickienė) ir Liudos Uckienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) BUAB „Domus Rex“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-30 sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1317-811/2014 pagal ieškovo UAB „Domus Rex“ atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Būrai“ ieškinį atsakovams Lidex International Ltd. ir Paragon International S.A. dėl be pagrindo įgyto turto priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovo Lidex International Ltd. priteisti 5 180,82 Lt ir iš atsakovo Paragon International S.A. 66 816,44 Lt be pagrindo gautų piniginių lėšų.

5Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2009-09-07 nutartimi UAB „Domus Rex“ iškelta bankroto byla, kurioje patvirtintas kreditoriaus AB „Swedbank“ 1 857 377,48 Lt, kreditoriaus Lidex International Ltd. – 60 651,32 Lt, kreditoriaus Paragon International S.A. – 1 259 071,64 Lt finansinis reikalavimas. Bankroto procese buvo parduota dalis UAB „Domus Rex“ nekilnojamojo turto – 631,40 m2 gyvenamasis namas, esantis (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), 6000,63 m2 gyvenamasis namas, esantis (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini). Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis, kreditorių susirinkimo 2010-03-16 nutarimais, 2011-04-15 nutarimais Nr. 3.2. ir 3.3 buvo pradėti tenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai - atsakovui Lidex International Ltd. 2011-04-15 pervesta 1 500,00 EUR (5 180,82 Lt) suma, kreditoriui Paragon International S.A. – 66 816,44 Lt. Vilniaus apygardos teismas 2012-12-11 nutartimi panaikino kreditorių susirinkimo 2011-06-13 nutarimo 2 darbo tvarkos klausimu ir įpareigojo UAB „Domus Rex“ administratorių už parduotą įkeistą turtą hipotekos kreditoriui AB „Swedbank“ pervesti 643 677,94 Lt. Lietuvos apeliacinis teismas 2013-01-31 nutartimi šią Vilniaus apygardos teismo nutartį paliko nepakeistą. Atsižvelgdamas į šias nutartis, UAB „Domus Rex“ bankroto administratorius privalo pervesti AB „Swedbank“ 643 677,94 Lt, tačiau dalis šių piniginių lėšų yra pervestos atsakovams Lidex International Ltd. ir Paragon International S.A. Todėl bankroto administratorius negali įvykdyti Vilniaus apygardos teismo 2012-12-11 nutarties, kol atsakovai negrąžins gautų piniginių lėšų. Mano, kad atsakovai pinigines lėšas įgijo be pagrindo, todėl privalo jas grąžinti UAB „Domus Rex“ (CK 6.237 str.).

6Atsakovai pateiktais atsiliepimais su pareikštu ieškiniu nesutiko.

7Paaiškino, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką galima konstatuoti, jog asmuo nepagrįstai praturtėjo, tik nustačius šias sąlygas: 1) nėra įstatymo arba sandorio, iš kurių atsiranda prievolė, 2) kreditoriaus veiksmai, kuriais skolininkas gavo turtą, yra neteisėti, 3) turto negalima išreikalauti kitais civilinių teisių gynybos būdais (taikant restituciją, vindikaciją), 4) kreditorius atliko veiksmus išimtinai savo interesais ir savo rizika. Nesant bent vienos sąlygos, nėra pagrindo konstatuoti, kad asmuo nepagrįstai praturtėjo. Ieškovo kreditorių 2011-04-15 susirinkimas 3.3 darbotvarkės klausimu nutarė atskaičius parduoto BUAB „Domus Rex“ nekilnojamojo turto, neįkeisto kreditoriui AB „Swedbank“, kainai proporcingai administravimo išlaidų dalį pagal pirmajame kreditorių 2010-03-16 susirinkime patvirtintą BUAB „Domus Rex“ administravimo sąmatą bei administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis, pinigines lėšas, gautas už parduotą neįkeistą turtą skirstyti visiems teismo patvirtintiems kreditoriams pagal Įmonių bankroto įstatymo nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumą jų teismo patvirtintiems reikalavimams tenkinti. Vadovaudamasis šiuo kreditorių susirinkimo nutarimu, ieškovo administratorius paskirstė ieškovo kreditoriams už parduotą nekilnojamąjį turtą gautas pinigines lėšas ir šio susirinkimo pagrindu atsakovai įgijo nagrinėjamos bylos dalyką – Lidex International Ltd. – 5 180,82 Lt, Paragon International S.A. – 66 816,44 Lt. Aplinkybę, kad atsakovai šias lėšas gavo pagal kreditorių susirinkimo 2011-04-15 nutarimą 3.3 darbotvarkės klausimu patvirtinta ir tai, kad piniginės lėšos atsakovams buvo išmokėtos 2011-04-15. Taigi visiškai nepagrįstu laiko ieškovo argumentą, kad atsakovai nepagrįstai praturtėjo pagal kreditorių 2011-06-13 susirinkimo nutarimą 2 darbotvarkės klausimu. Aplinkybę, kad 5 180,82 Lt suma atsakovams buvo pervesta, remiantis kreditorių 2010-03-16 ir 2011-04-15 susirinkimų nutarimais, pripažino pats ieškovas ieškinyje. Teigia, kad kreditorių 2010-03-16 ir 2011-04-15 susirinkimų nutarimai nebuvo ginčyti, taigi visi bankroto proceso subjektai pripažino šiuos nutarimus bei iš jų kylančias teisines pasekmes. Atsakovai prašomas priteisti lėšas įgijo pagal teisėtą ir galiojantį kreditorių 2011-04-15 susirinkimo nutarimą, taigi ne be teisinio pagrindo. Tuo pačiu atsakovai nurodo, kad jie nei Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1213-258/2012, nei Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-811/2013 nebuvo įtraukti trečiaisiais asmenimis, todėl priimti sprendimai negali turėti įtakos atsakovų teisėms arba pareigoms, nes teismas negali spręsti klausimo dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų, todėl Vilniaus apygardos teismo 2012-12-11 nutartis ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013-01-31 nutartis neturi atsakovui prejudicinės galios.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-01-30 sprendimu ieškinį patenkino: pripažino BUAB „Domus Rex“ bankroto administratoriaus UAB „Būrai“ 2011-04-15 lėšų pervedimus atsakovams Paragon International S.A. ir Lidex International Ltd. neteisėtais; priteisė iš atsakovo Paragon International S.A. ieškovui 66 816,44 Lt sumą ir 2 035,98 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei, o iš atsakovov Lidex International Ltd. – 5 180,82 Lt sumą ir 188,96 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

9Teismas nurodė, kad pripažinus bankroto administratorius veiksmus dėl ginčo objektų įkeitimo, statinių teisino statuso pakeitimo, išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto pasunkinimo neteisėtais, negali būti laikomas teisėtu bankroto administratoriaus lėšų, gautų pardavus neįkeistais laikytus ginčo statinius, pervedimas atsakovams. Nustatė, kad CK 6.237 str. dispozicija ir be pagrindo įgyto turto institutas šiuo atveju negalėjo būti taikomas, nes ieškovo teisės galėjo būti apgintos ir atsakovams pervesti pinigai grąžinti taikant restituciją reglamentuojančias teisės normas, pagal kurias asmuo privalo grąžinti kitam asmeniui turtą, kurį jis gavo neteisėtai (CK 6.145 str. 1 d.). Teismas konstatavo, kad ieškovo 2011-04-15 atlikti lėšų pervedimai atsakovams pažeidė Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 34 str. nuostatas, pagal kurias pirmiausiai iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą, turėjo būti tenkinami įkeitimu (hipoteka) užtikrinti kreditoriaus reikalavimai. Tokie bankroto administratoriaus veiksmai, kaip prieštaraujantys ĮBĮ 34 str., pripažinti neteisėtais ex officio ir tokiu atveju teismas taikė restituciją (CK 6.145 str. 1 d.).

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas BUAB „Domus Rex“ apeliaciniu skundu prašo: panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-30 sprendimo dalį, kuria BUAB „Domus Rex“ bankroto administratoriaus UAB „Būrai“ 2011-04-15 lėšų pervedimai atsakovams Paragon International S.A. ir Lidex International Ltd. pripažinti neteisėtais. Ieškovo BUAB „Domus Rex“ ieškinį patenkinti CK 6.237 str. pagrindu, t.y. taip, kaip prašė ieškovas: ieškovo BUAB „Domus Rex“ naudai iš atsakovo Paragon International S.A. priteisti be pagrindo gautas 66 816,44 Lt pinigines lėšas. Ieškovo BUAB „Domus Rex“ naudai iš atsakovo Lidex International Ltd. priteisti be pagrindo gautas 5 180,82 Lt pinigines lėšas.

11Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino ne tuo pagrindu ir tuo peržengė ieškinio ribas, nes ieškovas teismui pateikė ne ieškinį dėl lėšų pervedimų pripažinimo negaliojančiais ar restitucijos taikymo, o ieškinį dėl be pagrindo įgyto turto priteisimo. Restitucija negalėjo būti taikoma, nes ieškovas nekėlė reikalavimo dėl restitucijos taikymo. Ieškinio dalyko ir pagrindo parinkimas yra ieškovo teisė, kurios teismas negali suvaržyti ar kaip nors apriboti, įpareigodamas ieškovą pakeisti ieškinio dalyką ar pagrindą.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

13Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

14Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

15Teismų praktikoje susiformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, jog žemesnės instancijos teismas tinkamai išaiškino bei pritaikė materialiosios bei proceso teisės normas, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nustatė faktines aplinkybes, kurios turi esminę reikšmę kilusio ginčo teisingam išsprendimui, – atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti šio teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

16Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartis c.b. Nr. 2A-179/2013 ir kt.).

17Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai kvalifikavo šalių teisinį santykį, ar ginčo santykiui tinkamai taikė teisės normas ir ar nebuvo paneigtas proceso dalyvių elgesio dispozityvumo principas.

18Apeliantas pirmosios instancijos sprendimą iš esmės skundžia vieninteliu argumentu, jog teismas ieškinį tenkino ne tuo pagrindu, pakeitė ieškinio dalyką ir tokiu būdu peržengė ieškinio ribas. Teisėjų kolegija tik iš dalies sutinka su tokia apelianto pozicija.

19Ieškinį, su kuriuo asmuo, siekiantis apginti savo pažeistas teises, kreipiasi į teismą, iš esmės sudaro du privalomi elementai: ieškinio pagrindas ir ieškinio dalykas (CPK135 str. 1 d. 2 p., 4 p.). Ieškinio pagrindas – tai faktinės aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia ieškinio dalyką; ieškinio dalykas – tai atsakovui pareikštas materialinis teisinis reikalavimas. Šiame reikalavime ieškovas turi nurodyti konkretų asmenį, kuris galbūt pažeidė jo teises arba įstatymų saugomus interesus, taip pat tai, ko jis prašo iš teismo. Šie ieškinio elementai individualizuoja kiekvieną konkretų civilinį ginčą. Tikslus ieškinio pagrindo ir dalyko suformulavimas leidžia tiek teismui, tiek kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims apibrėžti bylos nagrinėjimo ribas, užtikrina sklandesnį bylos nagrinėjimą, sudaro sąlygas priešingai ginčo šaliai parengti atsikirtimo argumentus (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-434-407/2015).

20Teismas negali pakeisti ieškinio faktinio pagrindo ir ieškinio dalyko, tačiau teisinis ginčo teisinių santykių kvalifikavimas – yra teismo, o ne teisminės gynybos besikreipiančio asmens pareiga. Nepaisant to, ar procesiniame dokumente yra nurodytas reikalavimų juridinis pagrindas ir ar jis nurodytas teisingai, bylą nagrinėjantis teismas ex officio privalo nuspręsti, koks įstatymas turi būti taikomas, ir jo pagrindu įvertinti teisinį reiškiamų reikalavimų pagrįstumą (CPK 265 straipsnio 1 dalis, 270 straipsnio 4 dalies 4 punktas).

21Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nuosekliai laikomasi nuostatos, kad teisinė ginčo šalių santykių kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas šiems santykiams yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva; proceso įstatymai nereikalauja, kad į teismą besikreipiantis asmuo nurodytų įstatymus, kuriais grindžia savo reikalavimus, t. y. teisiškai kvalifikuotų ginčą. Nepaisant to, ar besikreipiančio teisminės gynybos asmens procesiniame dokumente nurodytas ginčo teisinis kvalifikavimas ir ar jis nurodytas teisingai, tik bylą nagrinėjantis teismas sprendžia, koks įstatymas turi būti taikomas. Taigi byloje taikytinų teisės normų nustatymas, jų turinio išaiškinimas ir šalių sutartinių santykių kvalifikavimas priklauso teismo kompetencijai; šalių pateiktas teisės aiškinimas teismo, nagrinėjančio bylą, nesaisto. Teisinė kvalifikacija nėra savitikslė, neskirta vien tik atitinkamų teisės normų pritaikymui; jos tikslas – identifikuoti teisinius santykius, tam, kad ginčas būtų išspręstas taikant būtent konkrečius teisinius santykius reguliuojančias teisės normas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje O. N. prieš S. P., bylos Nr. 3K-3-7/2008; 2012 m. birželio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Žeimenos krantų“ redakcija prieš Švenčionių rajono savivaldybę ir kt., bylos Nr. 3K-3-238/2012; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-279/2012, kt.).

22Pagal bendrąją taisyklę teismas, priimdamas sprendimą, negali peržengti ieškinio ribų, t. y. negali keisti nei ieškinio dalyko, nei ieškinio pagrindo (CPK 265 str. 2 d.). Tačiau faktinis ir teisinis ieškinio pagrindas skiriasi. Teisinis ginčo pagrindas – ginčo santykiui taikytinos materialiosios teisės normos. Nors įstatymas neįpareigoja nurodyti teisinį ieškinio pagrindą (CPK 135 str. 1 d.), tačiau ieškovui nėra draudžiama ieškinyje, be faktinio ieškinio pagrindo, nurodyti ir teisinį ieškinio pagrindą. Taigi ieškinyje ieškovas gali nurodyti materialiosios teisės normas, kurias, jo nuomone, reikia taikyti ginčo santykiui, kvalifikuoti faktines aplinkybes pagal tas teisės normas, išdėstyti teisinius argumentus, kurie tai pagrindžia, ir pan. Tačiau, kaip ne kartą savo nutartyse yra nurodęs kasacinis teismas, teisinė kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo santykiui yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva, todėl ieškinyje ieškovo nurodytas teisinis ieškinio pagrindas ir faktinių aplinkybių teisinis vertinimas teismui nėra privalomas ir šio nesaisto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2008; 2008 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-338/2008; kt.). Vadinasi, kai ieškovas, ieškinyje išdėstęs faktinį ieškinio pagrindą, klaidingai nurodo materialiosios teisės normą, teismas turi pritaikyti normą, atitinkančią išdėstytą ieškinio faktinį pagrindą. Šis teismo veiksmas negali būti vertinamas kaip ieškinio ribų peržengimas, nes nei ieškinio dalykas, nei ieškinio pagrindas tokiu atveju nėra keičiami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2005; 2010 m. birželio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2010; 2011 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-457/2011; kt.).

23Ieškovas – bankrutuojančios įmonės administratorius - pareikštu ieškiniu iš esmės prašė priteisti įmonės naudai atsakovams neteisėtai perduotą turtą, todėl būtent teismas turėjo išspręsti materialinių teisinių santykių kvalifikavimo klausimą, t. y. nustatyti, kokiu pagrindu atsakovai turtą gavo, kokiu pagrindu kyla prievolė šį turtą grąžinti, ir atitinkamai koks įstatymas, reglamentuojantis tokiu pagrindu gauto turto išreikalavimo taisykles (restitucijos, be pagrindo gauto turto išreikalavimo ar kt. institutas) ginčo atveju turėjo būti taikomas. Todėl atsižvelgus į reikalavimo pagrindu nurodytas aplinkybes, reikalavimo esmę bei tikslą tinkamas teisiškas reikalavimo formulavimas nėra ieškinio pagrindo pakeitimas. Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs piniginių lėšų atsakovams išmokėjimo neteisėtumą, pasireiškusį imperatyvių įstatymo normų pažeidimu, pagrįstai sprendė, kad reikalavimas turėjo būti patenkintas, taikant restituciją CK 6.145 straipsnio pagrindu.

24Civilinis procesas grindžiamas bendruoju proceso dalyvių elgesio dispozityvumo principu (CPK 13 straipsnis), kuris reiškia laisvą proceso dalyvių disponavimą jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis. Civilinio proceso teisė pagal reguliavimo dalyką ir teisinių santykių reglamentavimo principus yra viešoji teisė, todėl teismas, kaip civilinių procesinių santykių subjektas, turi tik tas teises, kurios jam yra suteiktos konkrečių teises aktų nuostatų ir neturi teises peržengti įstatymo nustatytos kompetencijos ribų. Atvejai, kada teismas gali paneigti proceso dalyvių elgesio dispozityvumo principą, nustatyti įstatymo ir paprastai yra susiję su būtinybe apsaugoti viešąjį interesą, apginti silpnesniąją ginčo šalį. Bylos nagrinėjimo pirmąja instancija ribas pagal bendrąją taisyklę lemia bylos šalių pareikšti reikalavimai (ieškinio, priešieškinio dalykas) bei reikalavimų faktinis pagrindas, teismui neleidžiama peržengti byloje pareikštų reikalavimų, išskyrus CPK nurodytus atvejus (CPK 265 straipsnis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje VšĮ „Versmės“ leidykla v. Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, bylos Nr. 3K-3-35/2009).

25Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į CK 1.138 straipsnyje nustatytus teisių gynimo būdus, restitucijos taikymui sprendimo rezoliucinėje dalyje nebuvo pagrindo konstatuoti bankroto administratoriaus veiksmų neteisėtumo ir tokiu būdu santykinai peržengti reikalavimo ribas. Pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje konstatuotas piniginių lėšų pervedimo atsakovams neteisėtumas yra pakankamas pagrindas taikyti restituciją, todėl sprendimo rezoliucinė dalis patikslinama, pašalinant bankroto administratoriaus veiksmų neteisėtumo pripažinimą.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

27Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 30 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą ir jo rezoliucinę dalį patikslinti sekančiai:

28„Ieškinį patenkinti.

29Priteisti iš atsakovo Paragon International S.A., buveinės adresas: R.R.E. Commercial Center, Delap Wing, Sute 208, Box 1405, Majuro, Maršalo salos, a/s 0107107 AB, Lictenšteino LGT bankas, Aktiengesellschaft, Herrengasse 12, 9490 Vaducas, banko SWIFT kodas BL FL LI 2X, ieškovui UAB „Domus Rex“, į.k. 300140806, 66 816,44 Lt (19 351,38 Eur) sumą.

30Priteisti iš atsakovo Lidex International Ltd., adresas 4 Hill Street, Londonas, W1J5NE, Jungtinė karalystę, a/s CH30002062063083766D, UBS AG bankas, Paradeplatz 6, CH-8098, Ciurichas, Šveicarija, banko SWIFT kodas: UBSWCHZH80V, ieškovui UAB „Domus Rex“, į.k. 300140806, 5 180,82 Lt (1 500,47 Eur) sumą.

31Priteisti iš atsakovo Paragon International S.A., buveinės adresas: R.R.E. Commercial Center, Delap Wing, Sute 208, Box 1405, Majuro, Maršalo salos, a/s 0107107 AB, Lictenšteino LGT bankas, Aktiengesellschaft, Herrengasse 12, 9490 Vaducas, banko SWIFT kodas BL FL LI 2X, į valstybės biudžetą 2 035,98 Lt (589,66 Eur) bylinėjimosi išlaidų (įmokos kodas 5660).

32Priteisti iš atsakovo Lidex International Ltd., adresas 4 Hill Street, Londonas, W1J5NE, Jungtinė karalystę, a/s CH30002062063083766D, UBS AG bankas, Paradeplatz 6, CH-8098, Ciurichas, Šveicarija, banko SWIFT kodas: UBSWCHZH80V, į valstybės biudžetą 188,96 Lt (54,73 Eur) bylinėjimosi išlaidų (įmokos kodas 5660).

33Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Vilniaus miesto apylinkės teisme“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovo Lidex... 5. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2009-09-07 nutartimi UAB „Domus Rex“... 6. Atsakovai pateiktais atsiliepimais su pareikštu ieškiniu nesutiko.... 7. Paaiškino, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką galima... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-01-30 sprendimu ieškinį patenkino:... 9. Teismas nurodė, kad pripažinus bankroto administratorius veiksmus dėl ginčo... 10. Ieškovas BUAB „Domus Rex“ apeliaciniu skundu prašo: panaikinti Vilniaus... 11. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino ne tuo pagrindu ir... 12. CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 13. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 14. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo... 15. Teismų praktikoje susiformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 16. Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas... 17. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios... 18. Apeliantas pirmosios instancijos sprendimą iš esmės skundžia vieninteliu... 19. Ieškinį, su kuriuo asmuo, siekiantis apginti savo pažeistas teises,... 20. Teismas negali pakeisti ieškinio faktinio pagrindo ir ieškinio dalyko,... 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nuosekliai laikomasi nuostatos, kad... 22. Pagal bendrąją taisyklę teismas, priimdamas sprendimą, negali peržengti... 23. Ieškovas – bankrutuojančios įmonės administratorius - pareikštu... 24. Civilinis procesas grindžiamas bendruoju proceso dalyvių elgesio... 25. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į CK 1.138 straipsnyje... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 30 d. sprendimą iš esmės... 28. „Ieškinį patenkinti.... 29. Priteisti iš atsakovo Paragon International S.A., buveinės adresas: R.R.E.... 30. Priteisti iš atsakovo Lidex International Ltd., adresas 4 Hill Street,... 31. Priteisti iš atsakovo Paragon International S.A., buveinės adresas: R.R.E.... 32. Priteisti iš atsakovo Lidex International Ltd., adresas 4 Hill Street,... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...