Byla 2A-1263/2014
Dėl darbo užmokesčio, delspinigių ir vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Alvydo Poškaus ir Egidijos Tamošiūnienės, sekretoriaujant Marijai Zubrickienei, dalyvaujant: ieškovams L. B., J. J., M. K., R. K., R. U. (R. U.), A. Ž. (A. Ž.), jų atstovams advokatams Justinui Usoniui ir Vilmai Ramanauskaitei, atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Sapnų sala“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Karaliaučiaus grupė“ įgaliotam asmeniui I. M., vertėjai Vladislavai Tumas, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų L. B., J. J., M. K., R. K., R. U. ir A. Ž. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2422-431/2014 pagal ieškovų L. B., J. J., M. K., R. K., R. U. ir A. Ž. ieškinį atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Sapnų sala“ dėl darbo užmokesčio, delspinigių ir vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovai L. B., J. J., M. K., R. K., R. U. ir E. Ž. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo BUAB „Sapnų sala“ 106 032,31 skolos, kurią sudaro 10 688,17 Lt neišmokėtas darbo užmokestis, 52,16 Lt delspinigiai ir 95 291,98 Lt vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką. Kiekvienam iš ieškovų tenkanti reikalavimų dalis sudaro: L. B. – 1 616,90 Lt darbo užmokestis, 9,36 Lt delspinigiai ir 15 202 Lt vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką; J. J. - 1 442,39 darbo užmokestis, 5,36 Lt delspinigiai ir 12 348,03 Lt vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką; M. K. - 1 567,15 Lt darbo užmokestis, 6,95 Lt delspinigiai ir 14 022,01 Lt vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką; R. K. – 1 585,39 darbo užmokestis, 7,04 Lt delspinigiai ir 14 220,01 Lt vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką; R. U. – 2 731,46 darbo užmokestis, 15,58 Lt delspinigiai ir 23 699,98 Lt vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką; A. Ž. - 1 744,88 Lt darbo užmokestis, 7,87 Lt delspinigiai ir 15 799,96 Lt vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką.

4Nurodė, kad terminuotos darbo sutartys su BUAB „Sapnų sala“ buvo sudarytos 2012 m. sausio 13 d., bendrovei iškėlus bankroto bylą, tęsiant ūkinę-komercinę veiklą, iki pirmojo kreditorių susirinkimo. 2012 m. birželio 2 d. atsakovas nutraukė su jais (ieškovais) darbo sutartis, tačiau atleidimo iš darbo dieną su jais nebuvo visiškai atsiskaityta, tuo pažeidžiant DK 141 straipsnio nuostatas. Kadangi su ieškovais buvo uždelsta atsiskaityti ne dėl jų kaltės, todėl, DK 141 straipsnio 3 dalies pagrindu prašė priteisti iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką, jį skaičiuojant nuo 2012 m. gegužės 2 d. (darbo santykių pasibaigimo dienos) iki 2014 m. vasario mėnesio. Dėl jų (ieškovų) darbo, susijusio su ūkine-komercine veikla, atsakovas gaudavo pajamas, todėl pareikšti reikalavimai turi būti tenkinami ir išieškomi iš BUAB ,,Sapnų sala“, remiantis DK 36 straipsnio 2 dalies 5 punktu.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 12 d. sprendimu ieškinį atmetė.

7Byloje esančių įrodymų pagrindu teismas nustatė, kad po bankroto bylos UAB „Sapnų sala“ iškėlimo bankroto administratorius UAB „Ignika“ 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu pratęsė bendrovės ūkinę-komercinę veiklą. Nuo 2012 m. sausio 14 d. iki 2012 m. balandžio 20 d. bendrovė iš gamybinės veiklos gavo 96 199 Lt pajamų, iš ūkinės veiklos (nuomos) gavo 1 853 Lt pajamų. Su gamybine veikla susijusiems apmokėjimams buvo priskaityta 284 216 Lt išlaidų, išleista 112 930 Lt, iš jos išmokėta darbo užmokesčių suma – 42 873 Lt, sumokėta Sodrai – 2 363 Lt. Palyginęs byloje pateiktas pažymas apie ieškovams priskaičiuotą darbo užmokestį nuo 2012 m. sausio 13 d. iki 2012 m. gegužės 2 d. su ieškovų reikalavimais dėl susidariusios neišmokėtos darbo užmokesčio skolos už tą patį laikotarpį priteisimo, teismas nustatė, kad ieškovams buvo sumokėta tik dalis priklausančio darbo užmokesčio. Iš duomenų apie pajamas iš ūkinės-komercinės veiklos ir priskaičiuoto, bet ne viso sumokėti darbo užmokesčio, teismas sprendė, kad pajamų iš vykdytos gamybinės ūkinės veiklos nepakako visoms BUAB „Sapnų sala“ turimoms išlaidoms padengti.

8ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 5 punktas be išlygų numato, kad jeigu dėl ūkinės-komercinės veiklos atsiranda reikalavimai dėl neįvykdytų prievolių ir įsipareigojimų, jie teikiami tvirtinti teismui ir tenkinami šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka tik nutraukus ūkinę-komercinę veiklą. Teismas sprendė, kad iš šios veiklos atsiradę reikalavimai dėl neįvykdytų prievolių ir įsipareigojimų yra tenkinami šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tarka, tačiau ne iš įmonės administravimui skirtų lėšų, nes ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalis draudžia išlaidas, susijusias su ūkine komercine veikla, apmokėti iš administravimo išlaidų sąmatos. Nutrauktus BUAB „Sapnų sala“ ūkinę veiklą, bankroto administratorius kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti patikslintą atskirų pirmosios eilės kreditorių sąrašą, kuriame buvo papildomai nurodyti kreditorių reikalavimai dėl susidariusios nuo 2012 m. sausio iki 2012 m. gegužės mėnesio skolos, įskaitant ir ieškovų skolą dėl neišmokėto darbo užmokesčio dalies bei priskaičiuotų delspinigių už tą patį laikotarpį. Įvertinęs tai, kad įsiteisėjusia 2012 m. gegužės 28 d. nutartimi teismas patvirtino patikslintą kreditorių sąrašą, taip pat ir ieškovų reikalavimus dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies ir priskaičiuotų delspinigių, ieškovų reikalavimą priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką teismas pripažino nepagrįstu, nes su jais (ieškovais) bus atsiskaitoma ĮBĮ 35 straipsnyje nustatyta tvarka.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Apeliaciniu skundu ieškovai L. B., J. J., M. K., R. K., R. U. ir A. Ž. prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti.

11Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

121) Teismas netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas bei neatsižvelgė į formuojamą teismų praktiką dėl atsiskaitymo su bankrutuojančios įmonės naujaisiais kreditoriais. Darbo sutartys su ieškovais buvo sudarytos po bankroto bylos BUAB „Sapnų sala“ iškėlimo ir, jas 2012 m. gegužės 2 d. nutrauktus, nebuvo tinkamai atsiskaityta su darbuotojais pagal DK 141 straipsnį. Dėl paminėtos situacijos (priimti dirbti bankrutuojančioje bendrovėje), jie (ieškovai) yra skirtingose pozicijose dėl senų, susiformavusių iki bankroto bylos iškėlimo, ir naujų, susiformavusių po bankroto bylos iškėlimo kreditinių reikalavimų. Ieškovai tapo naujais bendrovės kreditoriais, todėl atsirado atitinkamos teisinės pasekmės. Tokia pozicija grindžiama Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo mėn. 28 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-548/2012. Taip ieškovai - naujieji kreditoriai, įgijo prioritetą prieš senuosius kreditorius. ĮBĮ tokio senųjų ir naujųjų kreditorių išskirimo tiesiogiai nėra įtvirtinęs, tačiau tai galima išvesti iš teisės normų sistemos. Bankrutuojanti įmonė vykdo administravimo veiklą ir gali vykdyti ūkinę-komercinę veiklą, skirtą įmonės turtui gausinti. Administravimo veikla finansuojama iš visų rūšių lėšų. Taigi įstatyme aiškiai įtvirtintas administravimo išlaidų prioritetas – naujųjų kreditorių, kurių reikalavimai susiję su administravimo veikla, reikalavimų prioritetas prieš senųjų kreditorių prioritetą;

132) ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 5 punkte nustatyta įmonės teisė verstis ūkine-komercine veikla ir iš šios veiklos gautas pajamas naudoti su šia veikla susijusioms išlaidoms. Jeigu dėl ūkinės-komercinės veiklos atsiranda reikalavimai dėl neįvykdytų prievolių ir įsipareigojimų, jie tenkinami ĮBĮ 35 straipsnio nustatyta tvarka. Remiantis šia įstatymo formule, įmonės ūkinės-komercinės veiklos išlaidos turi būti finansuojamos iš šios veiklos pajamų, kurių turi pakati visoms išlaidoms padengti, nes priešingu atveju veikla bus nuostolinga ir ją tęsiant galėtų būti pažeistos teik senųjų, tiek naujųjų kreditorių teisės. Tęsdamas ūkinę-komercinę veiklą, atsakovas prisiėmė riziką, jog iš šios veiklos atsiradę naujųjų kreditorių (taip pat ir mokesčių administratoriaus) reikalavimai bus tenkinami iš bankrutuojančios bendrovės turto, jeigu jiems tenkinti nepakaks pajamų iš ūkinės-komercinės veiklos pajamų. Kadangi įmonės ūkinės komercinės veiklos išlaidos turi būti finansuojamos iš šios veiklos pajamų, todėl teismas nepagrįstai nusprendė, kad ieškovų reikalavimai turi būti tenkinami bendra ĮBĮ 35 straipsnyje nustatyta tvarka;

143) Teismas netinkamai ištyrė ir įvertino atsakovo po bankroto bylos iškėlimo vykdytos veiklos finansinius rodiklius, įskaitant gautas pajamas, kurių akivaizdžiai būtų užtekę atsiskaityti su ieškovais. Bankroto administratoriaus ataskaita įrodo, kad, tęsiant atsakovo komercinę veiklą, buvo apmokėtos visos patirtos išlaidos, išskyrus atsiskaitymą su darbuotojais. Be to, nors atsakovas vykdė pratęstą komercinę veiklą po bankroto bylos iškėlimo, mokėjo įmokas į Garantinį fondą, ieškovams sumokėtos įmokos nepaskirstytos pagal Garantinio fondo įstatymo 4 straipsnį. Šie faktai tik dar kartą įrodo atsakovo bankroto administratoriaus nesąžiningumą ir vengimą atsiskaityti/paskirstyti ieškovams priklausančias lėšas įstatymų nustatyta tvarka;

154) Teismas nepagrįstai rėmėsi aplinkybe, kad jų (ieškovų) patikslinti finansiniai reikalavimai yra patvirtinti įsiteisėjusia teismo nutartimi. Ieškovai niekada nesutiko, kad jų nauji finansiniai reikalavimai, atsiradę po bankroto bylos BUAB „Sapnų sala“ iškėlimo, būtų įtraukti į bendrą atsakovo kreditorių eilę. Tokio prašymo taip pat nepateikė bankroto administratoriui, todėl bankroto administratorius, savo iniciatyva paprašęs teismo įtraukti ieškovų papildomus kreditinius reikalavimus į bendrą atsakovo kreditorių sąrašą, pažeidė jų teises ir tokie jo veiksmai yra neteisėti ir nesukelia teisinių pasekmių;

165) Atsakovui uždelsus atsiskaityti su atleidžiamais darbuotojais (ieškovais), taikytinos DK normos, nes ĮBĮ nereguliuoja atsiskaitymo su atleidžiamais darbuotojais, kurie buvo įdarbinti jau iškėlus įmonei bankroto bylą, tvarkos. Remiantis DK 35 straipsnio 2 dalies 5 punktu ir 141 straipsnio 1 ir 3 dalimis, ieškovams turi būti priteistas vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką, skaičiuojant nuo pirmos pradelstos atsiskaityti dienos iki galutinio teismo sprendimo priėmimo dienos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-70/2007). Pažymėjo, kad jie (ieškovai) sutiko dirbti pas atsakovą po bankroto bylos iškėlimo tik todėl, jog pagrįstai tikėjosi, kad jiems laiku bus mokamas atlyginimas pagal naujas darbo sutartis ir kad jų - naujųjų kreditorių, teisėms ir interesams bus taikomas prioritetas.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas BUAB „Sapnų sala“, atstovaujamas bankroto administratoriaus BUAB „Karaliaučiaus grupė“, prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą.

18Atsakovo motyvai:

191) Apeliantai nepagrįstai remiasi Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-548/2014, kuri savo faktinėmis aplinkybėmis skiriasi nuo nagrinėjamos bylos, todėl netaikytina šiai bylai;

202) Priešingai nei teigia apeliantai, iš komercinės veiklos gautų pajamų neužteko apmokėti įsiskolinimų darbuotojams ir tai įrodo 2012 m. birželio 19 d. Įmonių bankroto departamento raštas, todėl nebuvo galimybės atsiskaityti su darbuotojais, dirbusiais įmonėje po bankroto bylos iškėlimo, iš kitų pajamų nei buvo gautos iš įmonės ūkinės-komercinės veiklos, nesilaikant ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos. Ieškovai, sudarant naujas darbo sutartis su atsakovu, žinojo, jog BUAB „Sapnų sala“ yra iškelta bankroto byla, kad jie įsidarbina į nemokią įmonę, o tai reiškia, kad ieškovai privalėjo domėtis ar bankrutuojanti įmonė galės ir/ar turės galimybių tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus pagal darbo sutartis. Kadangi ieškovai tuo nesidomėjo, jie prisėmė riziką, jog su darbo santykiais susiję mokėjimai nebus sumokėti;

213) Ieškiniu pareikštas ieškovų reikalavimas iš esmės yra išspręstas įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartimi, todėl, esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, teismas turėjo atsisakyti priimti ieškinį (CPK 137 str. 2 d. 4 p.);

224) ĮBĮ nenumato, kad administravimo išlaidas sudarytų išlaidos, reikalingos atsiskaityti su atleidžiamais iš darbo bankrutuojančios įmonės darbuotojais, dalyvavusiais ūkinėje-komercinėje veikloje (ĮBĮ 36 str. 3 d.). Išlaidos, susijusios su bankrutuojančios įmonės ūkine-komercine veikla, atlyginamos ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 5 punkte nustatyta tvarka. Gaunamos pajamos naudojamos su tokia veikla susijusioms išlaidoms, o jei vykdant komercinę veiklą atsiranda reikalavimai dėl neįvykdytų prievolių ir įsipareigojimų, jie tenkinami IBI 35 straipsnyje nustatyta tvarka. Ieškovų reikalaujamai kilo vykdant atsakovui komercinę veiklą po bankroto bylos iškėlimo, todėl jie negali būti apmokami iš BUAB „Sapnų sala“ administravimo išlaidų.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

24Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

25Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

26Dėl reikalavimo priteisti neišmokėtą darbo užmokestį ir palūkanas

27Byloje nustatyta, kad įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nutartimi atsakovui UAB „Sapnų sala“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Ignika“. 2011 m. gruodžio 23 d. BUAB „Sapnų sala“ bankroto administratoriaus UAB „Ignika“ įgaliotas asmuo K. A. priėmė įsakymą tęsti bendrovės ūkinę-komercinę veiklą iki pirmojo kreditorių susirinkimo (1 t., 163 b. l.). Remdamasis ĮBĮ 19 straipsniu bei Darbo kodekso (toliau – DK) 137 straipsniu, nuo 2012 m. sausio 13 d. administratorius atleido iš užimamų pareigų BUAB „Sapnų sala“ darbuotojus, įskaitant ieškovus L. B., J. J., M. K., R. K., R. U. ir A. Ž. (2 t., 72 b. l.). Tą pačią dieną, t. y. 2012 m. sausio 13 d. buvo sudarytos naujos terminuotos darbo sutartys su ieškovais, jose apibrėžiant sutarties galiojimo laiką – iki pirmojo kreditorių susirinkimo (1 t., 8-19 b. l.). Šių darbo sutarčių pagrindu ieškovai turėjo pradėti dirbti nuo 2012 m. sausio 16 d., kiekvienam mokant nuo 900 Lt iki 1 500 Lt darbo užmokestį. 2012 m. gegužės 2 d. pirmajame BUAB „Sapnų sala“ kreditorių susirinkime, kuriame dalyvavo ir ieškovai, išskyrus A. Ž., priimtas nutarimas nutraukti bendrovės ūkinę-komercinę veiklą ir paskelbta, kad nuo 2012 m. gegužės 2 d. terminuotos darbo sutartys laikomos pasibaigusiomis ir nutrauktos. Tos pačios dienos (2012 m. gegužės 2 d.) priimtu įsakymu ieškovai ir kiti BUAB „Sapnų sala“ darbuotojai buvo atleisti iš darbo pagal DK 126 straipsnio 1 dalį. Bylos duomenys įrodo, kad atleidimo iš darbo dieną atsakovas BUAB „Sapnų sala“ neatsiskaitė su ieškovais, todėl 2012 m. gegužės 7 d. pretenzijomis jie (ieškovai) kreipėsi į bankroto administratorių, prašydami sumokėti visą jiems priklausantį darbo užmokestį, delspinigius ir palūkanas, tačiau su apeliantais nebuvo atsiskaityta.

28Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad ieškovų finansiniai reikalavimai (su darbo santykiais susiję mokėjimai), susidarę iki bankroto bylos BUAB „Sapnų sala“ iškėlimo, yra patvirtinti įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartimi, priimta BUAB „Sapnų sala“ bankroto byloje Nr. B2-395-431/2014. Pagal šioje byloje ieškovų pareikštą ieškinį jie prašo priteisti iš atsakovo BUAB „Sapnų sala“ su darbo santykiais susijusius mokėjimus, kurie susidarė po to, kai jie buvo įdarbinti bankrutuojančioje įmonėje, t. y. po bankroto bylos UAB „Sapnų sala“ iškėlimo. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos metu ieškovai prašė priteisti iš BUAB „Sapnų sala“ jiems neišmokėtą darbo užmokestį už laikotarpį nuo 2012 m. sausio iki gegužės mėnesio (įskaitytinai), 0,07 proc. dydžio delspinigius ir vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2012 m. gegužės mėnesio iki 2014 m. vasario mėnesio (2 t., 69, 70 b. l.), tačiau apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu apeliantų atstovas patikslino, kad prašo priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką iki 2014 m. gegužės 31 d.

29Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad apeliantų reikalavimai dėl darbo užmokesčio įsiskolinimo už 2012 m. sausio – gegužės mėnesius ir 0,07 procentų dydžio netesybos (delspinigiai) už neišmokėtas darbo užmokesčio sumas yra išspręsti įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartimi, priimta BUAB „Sapnų sala“ bankroto byloje (1 t., 128-133 b. l.). Ši teismo nutartis nėra nuginčyta, galioja. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad teismo nutartis, priimta bankroto proceso metu, kuria patvirtinamas kreditoriaus finansinis reikalavimas, pagal savo teisinę prigimtį atitinka teismo sprendimą, kuriuo atsakoma į kreditoriaus pareikštą materialinį teisinį reikalavimą, nepaisant to, kad šis klausimas išsprendžiamas nutarties procesine forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011). Nors vėlesnėje savo praktikoje kasacinis teismas pažymėjo, kad, atsižvelgiant į tai, jog ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta kreditoriaus reikalavimo tikslinimo galimybė, kuri išlieka iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos, lemia tai, kad nutartis, kuria patvirtinti kreditorių reikalavimai, negali būti prilyginama teismo sprendimui, priimamam išnagrinėjus bylą iš esmės, tačiau pripažino, kad šia nutartimi (dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo) išsprendžiami procesinio pobūdžio bei materialiniai teisės klausimai, nes ja (nutartimi) sukuriamas teisinis pagrindas kreditoriui, laikantis ĮBĮ nustatytos reikalavimo tenkinimo eilės, gauti visą ar dalį teismo nutartimi patvirtintos sumos iš bankrutuojančios įmonės turto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012).

30Apeliantų nagrinėjamoje byloje pareikšti materialiniai reikalavimai dėl darbo užmokesčio ir delspinigių priteisimo buvo patenkinti įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartimi, patvirtinant jų finansinius reikalavimus pirmąja eile. Ši nutartis įsiteisėjo, todėl ieškovai įgijo pirmumo teisę į savo finansinių reikalavimų patenkinimą (ĮBĮ 35 str. 2 ir 7 d.). Nors apeliantai teigia, kad jie nesikreipė į administratorių dėl naujų finansinių reikalavimų, susidariusių po bankroto bylos BUAB „Sapnų sala“ iškėlimo, patvirtinimo ir nesutinka su teismo nutartimi, kuria tokie finansiniai reikalavimai patvirtinti, tačiau toks nesutikimas turi būti išreikštas ir dėl jo sprendžiama ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka, paduodant atskirąjį skundą dėl tokios nutarties peržiūrėjimo apeliacine tvarka. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartis dėl apeliantų ir kitų kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo nebuvo ginčijama ir įsiteisėjo, todėl yra privaloma ir vykdytina (CPK 18 str.).

31Įvertinus tai, kad nagrinėjamoje byloje apeliantų pareikšti reikalavimai dėl darbo užmokesčio ir delspinigių priteisimo yra išspręsti paminėta įsiteisėjusia teismo nutartimi, priimta BUAB „Sapnų sala“ bankroto bylos Nr. B2- 395-431/2014, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad, remiantis CPK 293 straipsnio 3 dalies punktu, yra teisinis pagrindas šioje dalyje bylą nutraukti (yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu).

32Dėl vidutinio darbo užmokesčio kompensacijos už uždelstą atsiskaityti laiką

33Paminėta, kad įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų patenkinimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja ĮBĮ. Šio įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonės veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms. Taigi nurodytoje įstatymo normoje įtvirtintas ĮBĮ nuostatų prioritetas kitų įstatymų normų atžvilgiu, vykdant bankroto procedūras, tačiau ĮBĮ nedraudžia jo nereguliuojamiems teisiniams santykiams taikyti kitų įstatymų nuostatų. DK 1 straipsnyje taip pat nėra numatyta jo taikymo išimčių, t. y. jog šio kodekso normos netaikomos specialų teisinį statusą (bankrutuojančio ar bankrutavusio) įgijusiems darbdaviams, o 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu yra tarp šio kodekso normos ir kito įstatymo ar norminio teisės akto nuostatų prieštaravimų, taikoma šio kodekso norma. Įvertinusi šias aplinkybes bei tai, kad ĮBĮ nereguliuoja atsiskaitymo su atleidžiamais darbuotojais, kurie buvo įdarbinti jau iškėlus įmonei bankroto bylą, tvarkos bei įmonės atsakomybės, netinkamai vykdant darbo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, teisėjų kolegija sprendžia, kad šie klausimai sprendžiami tiesiogiai taikant DK normas.

34DK 141 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas, nustatyta tvarka užpildyti darbo sutartį. Kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už visą uždelstą laiką. Taigi jeigu yra nustatoma, kad darbdavys, pasibaigus darbo teisiniams santykiams, pažeidė įstatyme jam nustatytą pareigą ir uždelsė atsiskaityti su darbuotoju, taip pat kai dėl tokio uždelsimo darbuotojas nėra kaltas, darbdaviui kyla DK 141 straipsnio 3 dalyje nustatytos pasekmės. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pabrėžiama, kad DK 141 straipsnio 3 dalies paskirtis yra dvejopa. Pirma, šioje normoje nustatytas kompensacinis mechanizmas, kuriuo yra kompensuojamas darbuotojui neišmokėtas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos; antra – tai sankcija darbdaviui, kuris su atleidžiamu darbuotoju visiškai neatsiskaitė atleidimo dieną. Ši sankcija, kaip ir bet kuri kita, gali būti efektyvi ir pasiekti tikslus, dėl kurių ji yra nustatyta, tik tuo atveju, jeigu ji proporcinga teisės pažeidimui, už kurį yra skiriama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-70/2007; 2008 m. sausio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2008; 2008 m. gegužės 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-267/2008; 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2009). Darbdavio pareigos išmokėti vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laiką atsiradimui esminę reikšmę turi ir nevisiško atsiskaitymo su darbuotoju fakto, ir darbo teisinių santykių šalių kaltės konstatavimas. Darbdaviui nurodyta sankcija taikoma, kai dėl tokio uždelsimo atsiskaityti su darbuotoju nėra pastarojo kaltės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 26 d. nutartis. priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-70/2007, 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2007).

35Byloje nenustatyta DK 141 straipsnio 3 dalyje numatytų išimčių, kuomet atsiskaitymas su atleidžiamais darbuotojais galimas ne atleidimo dieną, todėl darytina išvada, kad su ieškovais turėjo būti visiškai atsiskaityta jų atleidimo iš darbo dieną, t. y. 2012 m. gegužės 2 d. Byloje esantys duomenys įrodo, kad darbdavys UAB „Sapnų sala“ pažeidė pareigą atsiskaityti. Bendra ieškovams pradelsta ir nesumokėta darbo užmokesčio suma sudarė 10 688,17 Lt, kuri apeliantams iki šiol nėra sumokėta. Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos metu apeliantai patvirtino, kad nurodytas darbo užmokesčio įsiskolinimas nebuvo padengtas ir iš Garantinio fondo lėšų. Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, į tai, kad atsakovas – darbdavys, pažeidė pareigą atsiskaityti su apeliantais jų atleidimo iš darbo dieną, todėl atsiranda teisinis pagrindas taikyti atsakovui DK 141 straipsnio 3 dalyje numatytas sankcijas. Teisėjų kolegija pažymi, kad vien ta aplinkybė, jog atsakovas UAB „Sapnų sala“ įdarbino apeliantus po to, kai jam buvo iškelta bankroto byla, neatleidžia jo nuo darbo sutartimi prisiimtų prievolių laiku bei tinkamai atsiskaityti su naujais darbuotojais, o, netinkamai vykdant šią pareigą, kyla DK 141 straipsnio 3 dalyje numatytos pasekmės. Po bankroto bylos iškėlimo BUAB „Sapnų sala“ tęsiant bendrovės ūkinę-komercinę veiklą bei įdarbinant iki tol bendrovėje dirbusius darbuotojus, BUAB „Sapnų sala“ prisiėmė iš to kylančią riziką. Taigi dėl to, jog laiku nebuvo atsiskaityta su ieškovais, yra atsakovo kaltės. Buvusio bendrovės administratoriaus veiksmai bei priimti sprendimai (pvz. tęsti bendrovės komercinę veiklą) ir iš to, galbūt, atsiradusi žala bendrovei bei kitiems kreditoriams nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

36Nustatyta, kad BUAB „Sapnų sala“ iki šiol nėra atsiskaičiusi su apeliantais, todėl jie prašo priteisti vidutinio vienos darbo dienos užmokesčio dydžio kompensaciją už uždelstą atsiskaityti laiką, iš viso už 23 mėnesius. Nors teisėjų kolegija pripažįsta ieškovų teisę į tokią kompensaciją, tačiau sprendžia, kad, tenkinant ieškovų reikalavimą visa apimtimi, t. y. priteisiant kompensaciją už 23 mėnesius, būtų akivaizdi disproporcija tarp ieškovams priklausančių darbo pajamų už jų dirbtą gana trumpą laiką ir reikalaujamos kompensacijos. Tokia situacija nebūtų suderinama su DK 2 ir 35 straipsniuose įtvirtintais darbo teisės principais, taip pat su proporcingumu kaip bendruoju teisės principu, neatskiriamu nuo teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Be to, neadekvačios sankcijos taikymas tokiu atveju pažeistų ne tik šiuos principus, bet ir padarytų žalos kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2008; 2008 m. gegužės 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-267/2008; 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-365/2010). Be to, atsižvelgtina ir į tai, kad apeliantai įsidarbino jau bankrutuojančioje įmonėje, o bankrutuojančios įmonės statusas reiškia, kad įmonė yra nemoki, t. y. nesugeba laiku vykdyti turimų turtinių įsipareigojimų ir jos turto gali neužtekti visų kreditorių reikalavimams patenkinti; apeliantai dirbo šioje bendrovėje ir iki jai buvo iškelta bankroto byla. Nors jau tuomet bendrovė vėluodavo sumokėti darbo užmokestį, apeliantai sutiko dirbti ir po bankroto bylos iškėlimo, konkrečiau nepasidomėję apie bendrovės perspektyvą vykdyti finansinius įsipareigojimus, taip pat laiku mokėti sutartą darbo užmokestį. Iš to teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantai, įsidarbinę nemokioje bendrovėje, taip pat nebuvo pakankamai rūpestingi. Pagrindas sumažinti apeliantams priteistiną kompensaciją yra ir dėl kitų byloje nustatytų faktinių aplinkybių. Byloje esantys BUAB „Sapnų sala“ sąskaitos išrašai įrodo, kad atsakovas tinkamai ir laiku atsiskaitė su ieškovais už 2012 m. sausio mėnesį bei iš dalies atsiskaitė už 2012 m. vasario mėnesį atliktą darbą, tačiau iš viso nemokėjo darbo užmokesčio už 2012 m. kovo, balandžio ir gegužės mėnesius įskaitytinai (1 t., 71-83 b. l.). Be to, apeliantai dirbo pas atsakovą BUAB „Sapnų sala“ tik apie keturis mėnesius, iš viso su jais neatsiskaityta tik už du mėnesius, o neišmokėta darbo užmokesčio suma taip pat nėra didelė (apie 1 500 Lt kiekvienam). Atsižvelgiama ir į tai, kad šiuo metu visi apeliantai turi kitas pragyvenimo pajamas (yra įsidarbinę, gauna nedarbo išmoką arba senatvės pensiją), todėl, teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad yra pakankama tokio vidutinio darbo užmokesčio kompensacija už uždelstą atsiskaityti laiką: ieškovei L. B. – 5 298 Lt, J. J. – 4 303 Lt, M. K. – 4 886 Lt, R. K. – 4 955 Lt, R. U. – 8 259 Lt, A. Ž. – 5 506 Lt.

37ĮBĮ 36 straipsnis apibrėžia administravimo išlaidas, jų formavimo ir mokėjimo tvarką. Atlyginimas darbuotojams, dalyvaujantiems ūkinėje-komercinėje veikloje, nepriskirtas prie administravimo išlaidų (ĮBĮ 36 str. 3 d.), ir mokamas ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 5 punkte nustatyta tvarka. Nei apeliantai, nei jų atstovas nesiekė pripažinti, kad apeliantų veikla buvo būtina dalyvauti bankroto procese ir dėl to jiems turėtų būti atlyginta iš administravimo išlaidų. Apeliantai pripažįsta vykdę ūkinę-komercinę veiklą, tačiau, jų požiūriu, kreditoriai, dirbę įmonės bankroto metu, įgyja pirmumo teisę gauti išmokas prieš kitus pirmumo teisę turinčius kreditorius. Tokį teiginį apeliantai grindžia spraga teisėje. Teisėjų kolegija su tuo sutikti neturi pagrindo, nes ĮBĮ pakankamai aiškiai apibrėžta kaip ir kokia tvarka atsiskaitoma su kreditoriais. Paminėtas ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 5 punkte aiškiai pasakyta, kad „jeigu dėl ūkinės-komercinės veiklos atsiranda reikalavimai dėl neįvykdytų prievolių ir įsipareigojimų, jie teikiami tvirtinti teismui ir tenkinami šio įstatymo 35 straipsnio nustatyta tvarka tik nutraukus ūkinę-komercinę veiklą“. Nagrinėjamoje byloje konstatuota kaip tik tokia situacija. Apeliantų deklaruojamo „pirmumo pirmume“ įstatymas nenumato, o teisėjų kolegija čia įstatymo spragos neįžvelgia. Galima būtų svarstyti dėl to ar nepažeidžiamas lygiateisiškumo principas kai įstatymo leidėjas ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje išskyrė dvi kategorijas darbo sutarčių pagrindų dirbančių bankrutuojančioje įmonėje asmenų (būtini dalyvauti bankroto procese ir dirbantys ūkinėje-komercinėje veikloje), nustatydamas jiems iš esmės skirtingą atlyginimo tvarką ir šaltinius, tačiau nei apeliantai, nei jų atstovai čia prieštaravimų neįžvelgia ir, kaip paminėta, nereikalauja, kad apeliantams neišmokėtos sumos būtų priskirtos prie administravimo išlaidų, o ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalis draudžia darbuotojams, dirbantiems bankrutuojančioje įmonėje vykdant ūkinę-komercinę veiklą, mokėti iš administravimo išlaidų sąmatos. Tokios išvados nepaneigia ir apeliantų cituojama Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-548/2012 dėl kitokių bylos faktinių aplinkybių.

38Dėl bylinėjimosi išlaidų

39Keičiant pirmosios instancijos teismo sprendimą, pakeičiamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 str. 5 d.).

40Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos metu ieškovės (apeliantės) L. B. patirtos bylinėjimosi išlaidos sudarė 1 452 Lt (2 t., 74-75). Įrodymų apie kitų apeliantų (ieškovų) turėtas bylinėjimo išlaidas nepateikta. Atsakovas BUAB „Sapnų sala“ prašė priteisti 2 451 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas (2 t., 1-5 b. l.).

41Pirmosios instancijos teismo turėtos procesinių dokumentų išsiuntimo išlaidos sudarė 48,89 Lt (1 t. 1 b. l., 2 t., 1 b. l.).

42Įvertinus tai, kad atmesti apeliantų (ieškovų) reikalavimų sudarė apie 70 procentų, o patenkinti – 30 procentų, todėl apeliantei (ieškovei) L. B. priteistina iš atsakovo BUAB „Sapnų sala“ 436 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atsakovui BUAB „Sapnų sala“ iš visų apeliantų (ieškovų) priteistina po 286 Lt bylinėjimosi išlaidų.

43Iš atsakovo BUAB „Sapnų sala“ į valstybės biudžetą priteistina 15 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Kadangi kiekvienam iš apeliantų tenkanti procesinių dokumentų įteikimo išlaidų suma neviršija minimalaus 10 Lt dydžio išlaidų, todėl jos, vadovaujantis 2011 m. lapkričio 7 d. teisingumo ministro ir finansų ministro įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, nepriteistinos į valstybės biudžetą.

44Bylos šalys nepateikė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

45Apeliacinės instancijos teismo turėtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos sudarė 17,40 Lt, tačiau, įvertinus tai, kad kiekvienam iš bylos šalių tenkanti procesinių dokumentų įteikimo išlaidų suma neviršija minimalaus 10 Lt dydžio išlaidų, jos nepriteistinos į valstybės biudžetą.

46Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 293 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

47Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 12 d. sprendimą pakeisti.

48Panaikinti sprendimo dalį, kuria atmesti ieškinio reikalavimai priteisti iš atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Sapnų sala“ ieškovei L. B. 1 616,90 Lt darbo užmokesčio ir 9,36 Lt delspinigių, J. J. - 1 442,39 darbo užmokesčio ir 5,36 Lt delspinigių, M. K. - 1 567,15 Lt darbo užmokesčio ir 6,95 Lt delspinigių, R. K. - 1 585,39 darbo užmokesčio ir 7,04 Lt delspinigių, R. U. - 2 731,46 darbo užmokesčio ir 15,58 Lt delspinigių, A. Ž. 1 744,88 Lt darbo užmokesčio ir 7,87 Lt delspinigių, ir bylą šioje dalyje nutraukti.

49Panaikinti sprendimo dalį, kuria atmesti ieškovų reikalavimai priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką ir šioje dalyje ieškinį patenkinti iš dalies:

50priteisti iš atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Sapnų sala“ (į. k. 122014943) ieškovei L. B. 5 298 Lt (penkis tūkstančius du šimtus devyniasdešimt aštuonis litus) vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką, J. J. - 4 303 Lt (keturis tūkstančius tris šimtus tris litus) vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką, M. K. - 4 886 Lt (keturis tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt šešis litus) vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką, R. K. - 4 955 Lt (keturis tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt penkis litus) vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką, R. U. - 8 259 Lt (aštuonis tūkstančius du šimtus penkiasdešimt devynis litus) vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką ir A. Ž. - 5 506 Lt (penkis tūkstančius penkis šimtus šešis litus) vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką.

51Perskirstyti bylinėjimosi išlaidas, patirtas pirmosios instancijos teisme.

52Priteisti apeliantei (ieškovei) L. B. ( - ) iš atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Sapnų sala“ (į. k. 122014943) 436 Lt (keturis šimtus trisdešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidų.

53Priteisti atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Sapnų sala“ (į. k. 122014943) iš apeliantų (ieškovų) L. B. ( - ) J. J. ( - ), M. K. ( - ) R. K. ( - ) R. U. (a. k. ( - ) ir A. Ž. ( - ) po 286 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidų.

54Priteisti iš atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Sapnų sala“ (į. k. 122014943 ) 15 Lt (penkiolika litų) bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovai L. B., J. J., M. K., R. K., R. U. ir E. Ž. ieškiniu prašė... 4. Nurodė, kad terminuotos darbo sutartys su BUAB „Sapnų sala“ buvo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 12 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 7. Byloje esančių įrodymų pagrindu teismas nustatė, kad po bankroto bylos UAB... 8. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 5 punktas be išlygų numato, kad jeigu dėl... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Apeliaciniu skundu ieškovai L. B., J. J., M. K., R. K., R. U. ir A. Ž. prašo... 11. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:... 12. 1) Teismas netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas bei... 13. 2) ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 5 punkte nustatyta įmonės teisė verstis... 14. 3) Teismas netinkamai ištyrė ir įvertino atsakovo po bankroto bylos... 15. 4) Teismas nepagrįstai rėmėsi aplinkybe, kad jų (ieškovų) patikslinti... 16. 5) Atsakovui uždelsus atsiskaityti su atleidžiamais darbuotojais... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas BUAB „Sapnų sala“,... 18. Atsakovo motyvai:... 19. 1) Apeliantai nepagrįstai remiasi Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi,... 20. 2) Priešingai nei teigia apeliantai, iš komercinės veiklos gautų pajamų... 21. 3) Ieškiniu pareikštas ieškovų reikalavimas iš esmės yra išspręstas... 22. 4) ĮBĮ nenumato, kad administravimo išlaidas sudarytų išlaidos,... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 24. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 25. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 26. Dėl reikalavimo priteisti neišmokėtą darbo užmokestį ir palūkanas... 27. Byloje nustatyta, kad įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2011 m.... 28. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad ieškovų... 29. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad apeliantų reikalavimai dėl darbo... 30. Apeliantų nagrinėjamoje byloje pareikšti materialiniai reikalavimai dėl... 31. Įvertinus tai, kad nagrinėjamoje byloje apeliantų pareikšti reikalavimai... 32. Dėl vidutinio darbo užmokesčio kompensacijos už uždelstą atsiskaityti... 33. Paminėta, kad įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą,... 34. DK 141 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbdavys privalo visiškai... 35. Byloje nenustatyta DK 141 straipsnio 3 dalyje numatytų išimčių, kuomet... 36. Nustatyta, kad BUAB „Sapnų sala“ iki šiol nėra atsiskaičiusi su... 37. ĮBĮ 36 straipsnis apibrėžia administravimo išlaidas, jų formavimo ir... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 39. Keičiant pirmosios instancijos teismo sprendimą, pakeičiamas bylinėjimosi... 40. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos metu ieškovės (apeliantės) L. B.... 41. Pirmosios instancijos teismo turėtos procesinių dokumentų išsiuntimo... 42. Įvertinus tai, kad atmesti apeliantų (ieškovų) reikalavimų sudarė apie 70... 43. Iš atsakovo BUAB „Sapnų sala“ į valstybės biudžetą priteistina 15 Lt... 44. Bylos šalys nepateikė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas... 45. Apeliacinės instancijos teismo turėtos procesinių dokumentų įteikimo... 46. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 326... 47. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 12 d. sprendimą pakeisti.... 48. Panaikinti sprendimo dalį, kuria atmesti ieškinio reikalavimai priteisti iš... 49. Panaikinti sprendimo dalį, kuria atmesti ieškovų reikalavimai priteisti... 50. priteisti iš atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Sapnų... 51. Perskirstyti bylinėjimosi išlaidas, patirtas pirmosios instancijos teisme.... 52. Priteisti apeliantei (ieškovei) L. B. ( - ) iš atsakovo bankrutavusios... 53. Priteisti atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Sapnų... 54. Priteisti iš atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Sapnų...