Byla eB2-2018-773/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Egvytas“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Egvytas“,

Nustatė

2Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius (toliau – VSDFV) kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos UAB „Egvytas“ iškėlimo. Pareiškėjas VSDFV nurodė, kad atsakovės UAB „Egvytas“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondui 2017 m. kovo 15 d. buvo 6 415,89 Eur. Pareiškėjo VSDFV teigimu, jis taikė priverstinio poveikio priemones, t. y. teikė mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas VSD įmokas ir delspinigius nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 754 straipsnyje nustatyta tvarka bei per informacinę sistemą PLAIS, tačiau skola padengta nebuvo. Pažymi, kad įmonė nekilnojamojo turto neturi, jos vardu registruotos dvi transporto priemonės, tačiau jų dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas. Pareiškėjo teigimu, atsakovė UAB „Egvytas“ yra nemoki, nes laiku nemoka įstatymo nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (ĮBĮ 4 straipsnio 3 punktas).

3Kauno apygardos teisme 2017 m. balandžio 25 d. gautas atsakovės UAB „Egvytas“ direktoriaus V. J. atsiliepimas į pareiškimą, kuriame prašoma atsisakyti iškelti atsakovei bankroto bylą. Nurodė, kad įmonės finansiniai dokumentai yra pas įmonės buhalterinę apskaitą tvarkusią UAB „Įmonių reorganizavimo biuras“, todėl negali pateikti visų Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartyje nurodytų duomenų. Pažymėjo, kad įmonė veiklos nevykdo nuo 2009 metų, turto ir lėšų kreditorių reikalavimams padengti neturi, tačiau siekia atgaivinti įmonės veiklą.

4Kauno apygardos teismas 2017 m. gegužės 2 d. nutartimi įpareigojo atsakovės direktorių V. J. nedelsiant pateikti visus Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartyje nurodytus duomenis ir juos patvirtinančius įrodymus.

5Kauno apygardos teismas 2017 m. gegužės 12 d. nutartimi paskyrė V. J. 500 Eur baudą už Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartimi nustatytų įpareigojimų nevykdymą ir įpareigojo nedelsiant pateikti visus minėtoje nutartyje nurodytus duomenis ir juos patvirtinančius įrodymus. Atsakovės direktorius V. J. šio įpareigojimo iki šiol nėra įvykdęs.

6Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas

7Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

8Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi vėliausiai prieinamais duomenimis apie atsakovo turtinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-588-798/2016). Teismų praktikoje akcentuojama, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visi įmonės finansiniai įsipareigojimai, o tik pradelsti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1273/2010, 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2599/2013). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad įmonės faktinio mokumo nustatymui svarbu ne tik formalus pradelstų įsipareigojimų ir į įmonės balansą įrašyto turto vertės santykis, tačiau ypač svarbios objektyvaus turinio aplinkybės, iš kurių galima būtų spręsti apie faktinį įmonės mokumą. Atliekant mokumo situacijos analizę, svarbi dar ir finansinių rodiklių dinamika (kaip kinta finansinė padėtis, ar ji gerėja, ar blogėja, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-959-330/2016, 2016 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1732-798/2016 ir kt.). Be to, bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1217-381/2016).

9Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės UAB „Egvytas“ direktorius V. J. nepateikė įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų, todėl teismas spręsdamas dėl bankroto bylos iškėlimo vadovaujasi vėliausiai prieinamais duomenimis apie atsakovės turtinę padėtį. Iš byloje esančio UAB „Egvytas“ 2008 metų balanso nustatyta, kad įmonės turto buvo apskaityta už 70 297 Lt (20 359,42 Eur), per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 296 382 Lt (85 838,16 Eur), t. y. įmonė jau 2008 metais buvo nemoki (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Pagal 2008 metų pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis, UAB „Egvytas“ 2008 metais patyrė 77 984 Lt nuostolių. Remiantis Registrų centro duomenimis, atsakovė registruoto nekilnojamojo turto neturi. Pagal VĮ „Regitra“ duomenis, atsakovės vardu registruotos dvi transporto priemonės, kurių dalyvavimas eisme draudžiamas. Pareiškėjas pateikė duomenis, kad atsakovės UAB „Egvytas“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondui 2017 m. kovo 15 d. buvo 6 415,89 Eur, vienintelis samdomas darbuotojas yra direktorius V. J.. Remiantis viešais Sodros duomenimis, 2017 m. gegužės 30 d. skola jau sudarė 6 422,78 Eur, taigi, įsiskolinimas socialinio draudimo fondui didėja.

10Pažymėtina, kad UAB „Egvytas“ direktorius V. J. nurodė, jog įmonė veiklos nuo 2009 metų nevykdo, įmonė neturi turto ir lėšų, iš kurio būtų galima padengti įsiskolinimus. Įmonės direktoriaus V. J. teiginių, kad jis ieško galimybių atnaujinti įmonės veiklą ir atsiskaityti su kreditoriai, nepatvirtina jokie byloje esantys įrodymai (CPK 178 straipsnis). Atkreiptinas dėmesys, kad teismas 2017 m. balandžio 6 d., 2017 m. gegužės 2 d., 2017 m. gegužės 12 d. įpareigojo UAB „Egvytas“ direktorių V. J. pateikti duomenis ir juos patvirtinančius įrodymus apie įmonės finansinę padėtį, tačiau teismo įpareigojimas nebuvo įvykdytas.

11Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad atsakovės UAB „Egvytas“ pradelsti įsipareigojimai sudaro 85 838,16 Eur ir daugiau kaip 4 kartus viršija į jos balansą įrašyto turto vertės (20 359,42 Eur). Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad nustatytas įmonės pradelstų skolų ir turimo turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Teismas konstatuoja, kad UAB „Egvytas“ bankroto byla keltina, esant ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte ir 2 punkte numatytoms bankroto bylos iškėlimo sąlygoms, t. y. esant įmonės nemokumui, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės ir nustačius, kad įmonė negali vykdyti savo įsipareigojimų.

12Administruoti atsakovės UAB „Egvytas“ bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius MB „Penktas šansas“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

13Iškėlus UAB „Egvytas“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

15Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Egvytas“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas: ( - ) bankroto bylą.

16Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Egvytas“ administratoriumi mažąją bendriją „Penktas šansas“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA316).

17Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Egvytas“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas: ( - ) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

18Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

19Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Egvytas“ valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

20Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, pareiškėjui, atsakovui, bankroto administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

21Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

22Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis,... 2. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės... 3. Kauno apygardos teisme 2017 m. balandžio 25 d. gautas atsakovės UAB... 4. Kauno apygardos teismas 2017 m. gegužės 2 d. nutartimi įpareigojo atsakovės... 5. Kauno apygardos teismas 2017 m. gegužės 12 d. nutartimi paskyrė 6. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas... 7. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 8. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi... 9. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės UAB „Egvytas“ direktorius 10. Pažymėtina, kad UAB „Egvytas“ direktorius V. J.... 11. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad atsakovės UAB... 12. Administruoti atsakovės UAB „Egvytas“ bankroto procedūrą skirtinas... 13. Iškėlus UAB „Egvytas“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 15. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Egvytas“, juridinio asmens kodas ( -... 16. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Egvytas“ administratoriumi... 17. Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Egvytas“, juridinio asmens... 18. Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 19. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Egvytas“ valdymo organai... 20. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 21. Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3... 22. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per...