Byla 2-3044-584/2015
Dėl skolos pripažinimo, nepagrįsta

1Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė, spręsdama ieškovės R. J. ieškinio priėmimo klausimą atsakovei AB Kauno energija dėl skolos pripažinimo, nepagrįsta, ir

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti atsakovo AB „Kauno energija" apskaičiuotą ieškovės R. J. skolą AB „Kauno energija" 1693,99 EUR nepagrįsta ir panaikinti atsakovo AB „Kauno energija" 2014-06-30 sąskaita Nr. KER2 Nr. 140600019823 1693,99 EUR.

3Ieškinys atsisakytinas priimti.

4Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje, CPK 5 straipsnio 1 dalyje, turinys – kiekvieno suinteresuoto asmens teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama subjektinė materialioji teisė arba įstatymų saugomas interesas. Asmenų, kurių materialiosios subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami interesų gynimas – įstatyme įtvirtintas civilinio proceso tikslas (CPK 2 straipsnio 1 dalis). Įgyvendinus teisę į teisminę gynybą pasiekiamas materialusis teisinis efektas, t. y. modifikuojamos (sukuriamos, panaikinamos, pakeičiamos) suinteresuoto asmens subjektinės teisės ar pareigos. Materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas. Tokios pozicijos nuosekliai laikomasis teismų praktikoje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008, 2013 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2013; kt.). Civilinio proceso įstatymas įtvirtina teisę kiekvienam suinteresuotam asmeniui įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą teisminės gynybos, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.), tačiau ieškovė privalo tinkamai suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą.

5Teisė į teismą turi būti įgyvendinama laikantis įstatyme nustatytos tvarkos. Asmuo, kuris kreipiasi į teismą siekdamas civilinių teisių gynybos, inter alia turi nurodyti, kokių materialiųjų teisinių padarinių jis siekia, t. y. suformuluoti ieškinio dalyką (CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Nagrinėjamu atveju reiškiamas ieškinys prašant pripažinti skolą nepagrįsta, taip pat panaikinti sąskaitą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 26 dalimi, numatančia, kad sąskaita už šilumą yra Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus atitinkantis dokumentas, kuriame nurodytas atsiskaitymo laikotarpiu vartotojui patiektos šilumos ar karšto vandens kiekis, jų kaina ir suma, kurią turi sumokėti vartotojas, taigi šis dokumentas patvirtina vykdomos sutarties dalį, tačiau pats savaime nelaikytinas sutartimi. Todėl prašymas panaikinti sąskaitą arba pripažinti joje nurodytas sumas nepagrįstomis, teismo vertinimu, negali sukelti ieškovei pasekmių, kadangi jos kyla iš vartojimo sutarties sudarytos su atsakove, o ne iš sąskaitos, taigi tokie reikalavimai negali būti savarankiškos bylos nagrinėjimo dalyku. Toks ieškinys nelaikytinas ir ieškiniu dėl pripažinimo, nes juo nereikalaujama pripažinti civilines teises ar teisinius santykius (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2013).

6Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė kreipėsi į teismą su reikalavimais, kurių patenkinimas nesukelia materialiųjų teisinių padarinių, ieškinį atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Tokie teismo veiksmai negali būti vertinami kaip suinteresuoto asmens teisės į teisminę gynybą pažeidimas, nes, jo reikalavimą teismui priėmus ir išnagrinėjus, teisė į teisminę gynybą nebūtų įgyvendinta(žr. pvz. Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 29 d. nutartį byloje Nr. 2-2060-555/2014 ).

7Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 137 str. 2d. 1 p., 2p., 3d., 5d.,

Nutarė

8atsisakyti priimti R. J. ieškinį ir su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

9Dėl šios nutarties per 7d. nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai