Byla 2-506/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Marytės Mitkuvienės,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Ukmergės skyriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 19 d. nutarties, kuria atsakovui akcinei bendrovei „Tojusta“ iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Paltaja“, bankroto byloje Nr. B2-6685-262/2010.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Ieškovas VSDFV Ukmergės skyrius kreipėsi su ieškiniu į teismą ir prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Tojusta“, bankroto administratoriumi skirti UAB „Būrai“, ieškovas UAB „Inkaso“ bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Paltaja“, o trečiasis asmuo AB „Šiaulių bankas“ bankroto administratoriui siūlė skirti UAB „Karaliaučiaus grupė“.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 19 d. nutartimi atsakovui UAB „Tojusta“ iškėlė bankroto bylą, nurodęs, kad įmonė yra nemoki, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Paltaja“.

9Teismas konstatavo, kad visi dalyvaujančių byloje asmenų siūlomi administratoriai atitinka įstatymų reikalavimus. Tačiau įvertinęs aplinkybę, kad pagal vykdomų ir užbaigtų bankroto procedūrų skaičių didžiausią administravimo patirtį bankroto bylose turi UAB „Būrai“, administratoriumi paskyrė UAB „Paltaja“, kuri, teismo nuomone, turi mažesnį krūvį negu UAB „Būrai“, o tai sąlygoja sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas VSDFV Ukmergės skyrius atskiruoju skundu prašo panaikinti šios teismo nutarties dalį dėl administratoriaus ir juo paskirti UAB „Būrai“. Skunde pateikiami tokie argumentai:

121. Teismas neatsižvelgė į juridinių bankroto administratorių įmonėse dirbančių fizinių asmenų vykdomas bankroto procedūras ir neteisingai konstatavo, jog UAB „Paltaja“, šiuo metu administruojantis 20 įmonių, turi mažesnį darbo krūvį negu UAB „Būrai“, administruojantį 46 įmones. UAB „Paltaja“ direktorius J. P. iš viso vykdo net 31 bankroto procedūrą, iš jų 20 ne kaip šios įmonės atstovas, taigi ši įmonė iš viso vykdo 40 bankroto procedūrų, taigi abiejų administratorių užimtumas panašus.

132. Teismas neįvertino aplinkybės, jog trys paskirto administratoriaus direktoriaus J. P. vykdomos bankroto procedūros trunka ypač ilgai: UAB ,,Armidetus“ – nuo 2005-12-15, UAB ,,Sadita-langai“ – nuo 2007-06-28, o UAB ,,RH Group“ – nuo 2007-07-16. Todėl manytina, kad šis administratorius vilkina bankroto procedūras, yra šališkas ir suinteresuotas bylos baigtimi.

143. Teismas neteisingai įvertino administratorių patirtį. UAB „Paltaja“ nėra baigęs nei vienos bankroto procedūros, direktorius J. P. yra baigęs 9 bankroto procedūras. Tuo tarpu UAB „Būrai“ yra baigęs net 121 bankroto procedūrą, taigi akivaizdu, šio administratoriaus patirtis žymiai didesnė.

154. Teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovas yra viešasis juridinis asmuo, ginantis viešąjį interesą. Tuo tarpu teismo paskirtas ieškovo UAB ,,Inkaso“, kuris verčiasi skolų perpirkimu, pasiūlytas administratorius, gali būti suinteresuotas bankroto bylos baigtimi ir palankus tik šiam kreditoriui.

16Ieškovas UAB „Inkaso“ atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti. Teigia, jog UAB ,,Paltaja“ dirba 3 darbuotojai, todėl vieno iš jų užimtumas neturi įtakos kitų darbuotojų užimtumui. Apelianto argumentai, susiję su paskirto administratoriaus šališkumu, yra nepagrįsti jokiais įrodymais, be to, šiai kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas. Pagal teismų praktiką, teismo nutartis, kuria paskirtas administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jeigu jis neatitinka įstatymo nustatytų reikalavimų. Apeliantas tokių duomenų nepateikė, šmeižia UAB „Inkaso“ dalykinę reputaciją. Priešingai, apeliantas, kurio kreditorinis reikalavimas yra didesnis negu UAB „Inkaso“, siekia sau palankaus administratoriaus paskyrimo.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliantas, nesutikdamas su UAB „Tojusta“ paskirtu bankroto administratoriumi, teigia, kad teismas neteisingai įvertino siūlomų administratorių darbo krūvį, patirtį, o taip pat nurodo, jog vienas iš UAB „Paltaja“ darbuotojų, tai yra fizinis bankroto administratorius, netinkamai vykdo kai kurių įmonių bankroto procedūras, jas vilkina.

19Kaip žinoma, Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnyje yra apibrėžtos bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos ir nustatyta, kad tai yra teismo paskirtas asmuo, ĮBĮ nustatyta tvarka valdantis, naudojantis bankrutuojančios įmonės turtą, bankuose esančias lėšas ir jomis disponuojantis, taip pat privalantis užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovaujantis įmonės ūkinei komercinei veiklai, kuris organizuodamas ir atlikdamas būtinus bankroto proceso darbus, privalo ginti tiek visų kreditorių, tiek bankrutuojančios įmonės interesus.

20Apeliantas teisingai nurodo, jog ĮBĮ 11 straipsnio antrąja dalimi teismui suteikta diskrecijos teisė spręsti klausimą, kuris asmuo turi būti paskirtas administratoriumi, tačiau gausioje teismų praktikoje nagrinėjamu klausimu yra nusistovėjusi nuostata, kad ši teisė nėra absoliuti. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimta teismo nutartis turi būti pagrįsta ir paremta įstatymu, teismas privalo patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), o taip pat vadovautis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais. Taigi teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal jau turimą patirtį, susiklosčiusią reputaciją ir kt., geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti skaidrią ir sklandžią bankroto proceso eigą.

21Kaip žinoma, teismų praktikoje pripažįstama, jog teismas bankroto bylose privalo būti aktyvus ir ex officio aiškindamasis bylos išnagrinėjimui svarbias aplinkybes gali remtis ne tik šalių procesiniuose dokumentuose nurodomais argumentais. Todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama apelianto VSDFV Ukmergės skyriaus bei ieškovo UAB „Inkaso“ teiginius ir tikrindama ar pagrįsta teismo išvada, kad UAB „Paltaja“, turėdamas mažesnį darbo krūvį nei apelianto pasiūlyta UAB „Būrai“ kandidatūra, turės didesnę galimybę užtikrinti sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, remiasi viešai prieinamais Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) tinklalapio bei Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO bazės duomenimis.

23Paminėti Departamento tinklalapio duomenys patvirtina skundžiamos nutarties argumentą, kad UAB „Paltaja“ turi mažesnį darbo krūvį nei UAB „Būrai“. Iš tiesų, įmonių bankroto administravimas yra verslas ir akivaizdu, kad negali būti užkertamas kelias naujų administratorių veiklai, tuo skatinant sveiką konkurenciją šioje verslo srityje. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, duomenys apie darbo krūvį negali būti vieninteliu argumentu, sprendžiant svarstomos kandidatūros tinkamumą, nes skaidri ir sklandi bankroto proceso eiga, kaip paprastai, didžiąja dalimi priklauso nuo to, kaip griežtai administratorius laikosi ĮBĮ reikalavimų, tai yra nuo jo pareigingumo, aktyvumo, sugebėjimo derinti neretai itin skirtingus procese dalyvaujančių asmenų interesus.

24Kaip matyti iš duomenų, esančių Departamento tinklalapyje, teismo paskirto administratoriaus UAB „Paltaja“ leidimas teikti šias paslaugas išduotas 2009-02-23. Ši įmonė 2011-02-01 dienos duomenimis vykdo 29 bankroto administravimo procedūras, tačiau nė viena jų nėra užbaigta. Įmonėje dirba 3 bankroto administratoriai: 1) J. P., galiojantis leidimas išduotas 2010-04-26, vykdo 32 bankroto administravimo procedūras, iš jų 28 kaip UAB „Paltaja“ įgaliotas asmuo, baigtos 9 procedūros, kurios buvo pradėtos 2002-2006 m.; 2) A. M., galiojantis leidimas išduotas 2010-03-01, kaip UAB „Paltaja“ įgaliotas asmuo vykdo 2 procedūras, kurios nėra baigtos; 3) T. P., galiojantis leidimas išduotas 2010-04-26, kaip UAB „Paltaja“ įgaliotas asmuo vykdo 16 procedūrų, kurios nėra baigtos. Taigi UAB „Paltaja“ dirbantiems fiziniams bankroto administratoriams vidutiniškai tenka administruoti po 16,7 įmonės, kurių bankroto bylos yra nagrinėjamos visuose Lietuvos Respublikos apygardų teismuose.

25Tačiau LITEKO duomenų bazėje esanti informacija patvirtina apelianto VSDFV Ukmergės skyriaus argumentus, kad teismas, skirdamas UAB „Paltaja“ administruoti atsakovą, nevisapusiškai ištyrė aplinkybes svarbias šio klausimo išsprendimui ir padarė nepagrįstą išvadą, jog ši kandidatūra yra tinkamiausia administruoti atsakovą.

26Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje BUAB ,,Techmega“ bankroto byloje Nr. B2-3111-585/2011, kurioje bankroto administratoriumi paskirtas UAB ,,Paltaja“, nėra užfiksuota jokių administratoriaus atliktų veiksmų nuo teismo 2009 m. rugpjūčio 10 d. nutarties, kuria ši įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama, priėmimo, o Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje BUAB ,,Atlantic Cargo“ bankroto byloje Nr. B2-481-605/2011 – nuo teismo 2009 m. gruodžio 28 d. nutarties, kai įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

27Pagal Vilniaus apygardos teismo BUAB ,,Armidetus“ bankroto bylos Nr. B2-1129-565/2010 proceso duomenis elektroninėje bylos kortelėje, bankroto administratoriumi perskirtas fizinis asmuo J. P., bankroto procedūras vykdė nuo 2006-05-19 iki 2010-11-22. Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje BUAB ,,Sadita-langai“ bankroto byloje Nr. B2-60-230/2011, kurią taip pat administruoja fizinis bankroto administratorius J. P., nuo 2008-03-03, kai ši įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama, nėra duomenų apie administratoriaus atliekamus veiksmus. Šis administratorius taip pat nėra baigęs bankroto procedūrų Vilniaus apygardos teismo BUAB ,,RH Group“ bankroto byloje Nr. B2-2856-232/2011, kuri nagrinėjama nuo 2007-07-16. Šioje byloje teismas net 5 kartus: 2008-03-04, 2008-04-21, 2008-08-04, 2008-10-13, 2009-02-10, buvo įpareigojęs administratorių pateikti duomenis apie įvykdytas ir vykdomas bankroto procedūras.

28Kaip žinoma, pagal CPK normas teismo procesiniai sprendimai ar pavedimai administratoriui yra privalomi. Tokia pat nuostata yra įtvirtinta taip pat ir ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 20 punkte. Pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį ją likviduoti, jei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė. Iš kitų ĮBĮ 7 skirsnio normų, reglamentuojančių įmonės likvidavimą, matyti, kad šios procedūros taip pat privalo būti atliktos neuždelsiant. Tuo tarpu anksčiau paminėti duomenys leidžia spręsti, kad šių reikalavimų nesilaikoma.

29Ieškovas UAB „Inkaso“ savo atsiliepime į atskirtąjį skundą teisingai nurodo, kad pagal teismų praktiką, teismo nutartis, kuria paskirtas administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jeigu jis neatitinka įstatymo nustatytų reikalavimų. Pirmiau nurodytos aplinkybės, teisėjų kolegijos nuomone, duoda pagrindą būtent tokiai išvadai (CPK 185 str.).

30Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, tenkina ieškovo VSDFV Ukmergės skyriaus atskirąjį skundą, naikina skundžiamos teismo nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo, klausimą išsprendžia iš esmės ir UAB „Tojusta“ bankroto administratoriumi paskiria UAB „Būrai“ (ĮBĮ 10 str. 4 d, 11 str., CPK 185 str.). Kita teismo nutarties dalis paliekama nepakeista, nes absoliučių jos negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 329 str. 2 d., 320 str. 1 d.).

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

32Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 19 d. nutartį ir panaikinti jos dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės „Tojusta“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Paltaja“.

33Uždarosios akcinės bendrovės „Tojusta“ bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę ,,Būrai“ (įmonės kodas 121218882, leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 32a).

34Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Ieškovas VSDFV Ukmergės skyrius kreipėsi su ieškiniu į teismą ir prašė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 19 d. nutartimi atsakovui UAB... 9. Teismas konstatavo, kad visi dalyvaujančių byloje asmenų siūlomi... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas VSDFV Ukmergės skyrius atskiruoju skundu prašo panaikinti šios... 12. 1. Teismas neatsižvelgė į juridinių bankroto administratorių įmonėse... 13. 2. Teismas neįvertino aplinkybės, jog trys paskirto administratoriaus... 14. 3. Teismas neteisingai įvertino administratorių patirtį. UAB „Paltaja“... 15. 4. Teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovas yra viešasis juridinis asmuo,... 16. Ieškovas UAB „Inkaso“ atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti.... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Apeliantas, nesutikdamas su UAB „Tojusta“ paskirtu bankroto... 19. Kaip žinoma, Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnyje yra... 20. Apeliantas teisingai nurodo, jog ĮBĮ 11 straipsnio antrąja dalimi teismui... 21. Kaip žinoma, teismų praktikoje pripažįstama, jog teismas bankroto bylose... 23. Paminėti Departamento tinklalapio duomenys patvirtina skundžiamos nutarties... 24. Kaip matyti iš duomenų, esančių Departamento tinklalapyje, teismo paskirto... 25. Tačiau LITEKO duomenų bazėje esanti informacija patvirtina apelianto VSDFV... 26. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje BUAB ,,Techmega“ bankroto byloje Nr.... 27. Pagal Vilniaus apygardos teismo BUAB ,,Armidetus“ bankroto bylos Nr.... 28. Kaip žinoma, pagal CPK normas teismo procesiniai sprendimai ar pavedimai... 29. Ieškovas UAB „Inkaso“ savo atsiliepime į atskirtąjį skundą teisingai... 30. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, tenkina ieškovo... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2... 32. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 19 d. nutartį ir panaikinti... 33. Uždarosios akcinės bendrovės „Tojusta“ bankroto administratoriumi... 34. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....