Byla 2-2206/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Višinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bendraieškių uždarosios akcinės bendrovės „SLO Lithuania“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Vytrita“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 1 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Vijora“ iškelta bankroto byla bei įmonės bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė Nemokumo sprendimai, civilinėje byloje Nr. B2-2503-259/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vijora“ direktoriaus D. A., bendraieškių uždarosios akcinės bendrovės „Vytrita“, uždarosios akcinės bendrovės „SLO Lithuania“, uždarosios akcinės bendrovės „Eltel Networks“, uždarosios akcinės bendrovės „STIPRIS“, Jiezno uždarosios akcinės bendrovės „Juta“ pareiškimus dėl bankroto bylos atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vijora“ iškėlimo, ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo pagrįstumo.

4Ieškovas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Vijora“ direktorius D. A., bendraieškiai UAB „Vytrita“, UAB „SLO Lithuania“, UAB „Eltel Networks“, UAB „STIPRIS“, Jiezno UAB „Juta“ kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Vijora“ iškėlimo dėl jo nemokumo. Ieškovas D. A. nurodė, kad atsakovas yra įmonė, kuri negali užtikrinti rentabilios veiklos, iš kurios galėtų gauti pajamų ir turėtų galimybę atsiskaityti su kreditoriais, atsakovas atitinka nemokios įmonės kriterijus, todėl jai keltina bankroto byla. Bendraieškiai nurodė, kad jie yra kreditoriai, su kuriais atsakovas neatsiskaito.

5Bankroto administratoriumi ieškovas D. A. siūlė paskirti UAB „Renavita“, bendraieškiai UAB „Vytrita“, UAB „SLO Lithuania“ – UAB „Verslaveda“, bendraieškis UAB „Eltel Networks“ – UAB „Baklis“, bendraieškis UAB „STIPRIS“ – UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą, bendraieškis Jiezno UAB „Juta“ – UAB Nemokumo sprendimus.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2014 m. spalio 1 d. nutartimi iškėlė UAB „Vijora“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB Nemokumo sprendimus.

7Teismas, įvertinęs byloje pateiktus duomenis apie bankroto administratorius UAB „Renavita“, UAB „Verslaveda“, UAB „Baklis“, UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą, UAB Nemokumo sprendimus, Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbiamus duomenis apie siūlomas bankroto administratorių kandidatūras, taip pat suderinęs sutikimus teikti administravimo paslaugas pateikusių administratorių kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, nustatė, kad visos kandidatūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, taip pat nustatė, kad tikrinant bankroto administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro veiklą, buvo nustatyti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 20 punkto ir Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo 6 straipsnio 3 dalies pažeidimai, už kuriuos minėtam bankroto administratoriui nebuvo skirta nuobauda. Teismas nurodė, kad duomenų, jog siūlomos administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyviosioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, byloje nėra.

8Teismas, atsižvelgęs į ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkto reglamentavimą, įvertino tai, kad bankroto administratoriaus UAB „Renavita“ kandidatūrą pasiūlė bankroto bylos iškėlimą inicijavęs atsakovo įmonės direktorius D. A., ir sprendė, jog šiuo atveju kyla abejonių, ar ieškovo, kuris turi tiesioginį suinteresuotumą bylos baigtimi, pasiūlytas administratorius iš tiesų užtikrins skaidrų bankroto procedūrų vykdymą, išsiaiškins tikrąsias nemokumą lėmusias priežastis ir, esant pagrindui, reikš reikalavimus ieškovui, kaip atsakovo įmonės vadovui. Dėl šių priežasčių teismas atmetė ieškovo D. A. pasiūlytą bankroto administratoriaus UAB „Renavita“ kandidatūrą.

9Teismas padarė išvadą, kad UAB „Vijora“ administratoriumi tikslinga skirti UAB Nemokumo sprendimus, kuri atitinka specialius reikalavimus, be to, nėra įstatyme nustatytų aplinkybių, dėl kurių negalėtų būti skiriamas administratoriumi, nenustatytos aplinkybės dėl galimo suinteresuotumo bankroto proceso baigtimi. Išvadą, kad šis bankroto administratorius labiausiai tinka atlikti bankroto proceso darbus ir kitus ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytas bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijas, teismas padarė taip pat atsižvelgęs į šio bankroto administratoriaus patirtį ir užimtumą. Teismo vertinimu, bankroto administravimo darbo krūvis tarp UAB Nemokumo sprendimų visų darbuotojų pasiskirstytas pakankamai proporcingai. Taip pat teismas nurodė, kad nėra duomenų, įrodančių, jog šis administratorius administravimo paslaugas galėtų teikti šališkai, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyviosioms ĮBĮ nuostatoms.

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Bendraieškiai UAB „SLO Lithuania“ ir UAB „Vytrita“ atskirajame skunde prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 1 d. nutarties dalį dėl UAB „Vijora“ administratoriaus

11UAB Nemokumo sprendimų paskyrimo ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslaveda“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas nepagrįstai nurodė, kad bankroto administravimo darbo krūvis tarp visų

  12UAB Nemokumo sprendimų darbuotojų paskirstytas pakankamai proporcingai. UAB Nemokumo sprendimai tik 2013 m. sausio 4 d. įtrauktas į sąrašą asmenų, galinčių teikti bankroto administravimo paslaugas, be to, šis administratorius neturi bankroto administratoriaus veiklos patirties, yra baigęs tik vieną bankroto procedūrą. Visas 30 bankroto procedūras administruoja tik du fiziniai asmenys: R. D. ir V. K.. Kiti du asmenys yra tik formaliai įtraukti į įmonės darbuotojų sąrašą. Taigi, dviem administratoriams tenkantis darbo krūvis yra labai didelis ir negali būti vertinamas kaip privalumas, suteikiantis pirmumo teisę būti paskirtam dar vienos bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Be to, toks neadekvatus UAB Nemokumo sprendimų bankroto administratorių užimtumas prisiimant naujų bankroto bylų leidžia pagrįstai manyti, kad šie administratoriai yra tik nominalūs, o faktiškai procedūras vykdys leidimo šiai veiklai neturintys asmenys, o tai pažeidžia ĮBĮ nuostatas ir padidina riziką, jog bankroto procesas bus vykdomas netinkamai.

 2. Teismas, skirdamas bankroto administratoriumi UAB Nemokumo sprendimus, nepasisakė dėl šio bankroto administratoriaus veiklos patirties, nors teismas, skirdamas bankroto administratorių, privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičių, terminus, administravimo išlaidas, skundus dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą.
 3. Teismas nevertino bankroto administratoriaus UAB „Verslaveda“ kandidatūros, argumentavo tik dviejų administratorių kandidatūrų atmetimą. Be to, argumentai dėl administratoriaus UAB Nemokumo sprendimų skyrimo nepatvirtina, kad būtent šis administratorius pagal savo darbo krūvį bankroto administravimo procedūrą atliks geriausiai.
 4. Apeliantų teigimu, jie nemato galimybių nesusipriešinti su administratoriumi

  13UAB Nemokumo sprendimais, kuris galės bankroto procesui skirti vos 2,5 valandos per savaitę, už bankrutuojančios įmonės ir kreditorių lėšas važinės į darbą iš Vilniaus į Kauną, nes administratoriaus buveinė yra Vilniuje, o įmonės turtas – Kaune.

 5. UAB „Verslaveda“ užimtumas, turima patirtis nekelia abejonių, kad jos darbuotojai, turintys bankroto administravimo leidimus ir daugiau kaip penkiolika metų darbo praktikos, nėra gavę skundų ir / ar nuobaudų, įgiję reikiamą darbo patirtį, suteiks operatyvias, efektyvias administravimo paslaugas atsakovui UAB „Vijora“. Be to, sutampa UAB „Vijora“ ir UAB „Verslaveda“ veiklos vykdymo buveinės.

14Bendraieškis UAB „Eltel Networks“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą tenkinti iš dalies – panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 1 d. nutarties dalį dėl

15UAB „Vijora“ administratoriaus UAB Nemokumo sprendimų paskyrimo, ir UAB „Vijora“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Baklis“. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

 1. Pagrįstai apeliantai nurodo, kad teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, visiškai neanalizavo ir nelygino visų pasiūlytų administratorių patirties, kad teismo paskirto bankroto administratoriaus patirtis bankroto procedūrų administravimo srityje kelia pagrįstų abejonių dėl šio administratoriaus kvalifikacijos.
 2. Priešingai nei UAB Nemokumo sprendimai, UAB „Baklis“ turi ilgametę bankroto administratoriaus paslaugų teikimo patirtį, todėl šio administratoriaus kvalifikacija administruojant bankrutuojančius juridinius asmenis nekelia jokių abejonių.

16Ieškovas UAB „Vijora“ direktorius D. A. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirojo skundo netenkinti ir pakeisti Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 1 d. nutarties dalį dėl UAB „Vijora“ administratoriaus UAB Nemokumo sprendimų paskyrimo ir bankroto administratoriumi paskirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą arba UAB „Baklis“. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

  1. Prieš bankroto bylos UAB „Vijora“ iškėlimą, bendrovės akcininkai iš UAB „Vytrita“ buvo gavę pasiūlymą parduoti UAB „Vijora“ akcijas, tačiau akcininkai su šiuo pasiūlymu nesutiko, nes jis buvo jiems nenaudingas. Pasiūlymo projektą paruošė advokatė V. P., kurios kontora yra registruota tame pačiame name (Kęstučio g. 93, Kaunas), kaip ir siūlomo bankroto administratoriaus UAB „Verslaveda“. UAB „Verslaveda“ direktorius E. P. yra advokatės V. P. sutuoktinis. Šios aplinkybės, bendraieškio UAB „Eltel Networks“ teigimu, leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad UAB „Verslaveda“ galbūt turės teisinį suinteresuotumą vykdydama atsakovo UAB „Vijora“ bankroto procedūras.
  2. Teismų praktikoje pripažįstama, kad bankroto administravimo paslaugas kokybiškiau ir operatyviau gali atlikti subjektas, turintis gausesnį profesionalų personalą, geresnes finansines galimybes bei didesnę darbo patirtį. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. balandžio 23 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-468/2009 pripažino, kad administratorius UAB Įmonių administravimo ir teisinių paslaugų biuras turi didesnę darbo patirtį teikiant bankroto administravimo paslaugas, gausesnį profesionalių darbuotojų personalą, geresnius finansinius resursus, didesnį įdarbį įmonių bankroto administravimo procese. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nurodė, kad didelis baigtų ir vykdomų bankroto procedūrų įvairaus dydžio įmonėse skaičius leidžia daryti išvadą, jog UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras sugeba tinkamai organizuoti savo veiklą, sklandžiai, efektyviai ir operatyviai vykdyti bankroto procedūras bei jas sėkmingai pabaigti. Be to, UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro užimtumas nėra didelis, buveinė sutampa su

   17UAB „Vijora“ buveine, todėl tai leistų sutaupyti ir laiko, ir finansinių resursų. Dėl šių priežasčių

   18UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras turi pranašumą prieš kitas siūlomas administratorių kandidatūras.

  3. Bendraieškio UAB „Eltel Networks“ teigimu, didelę įmonių bankrotų administravimo patirtį turi ir bankroto administratorius UAB „Baklis“, todėl ir jis gali būti paskirtas UAB „Vijora“ bankroto administratoriumi.

19Bendraieškis UAB „STIPRIS“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 1 d. nutarties dalį dėl UAB „Vijora“ administratoriaus UAB Nemokumo sprendimų paskyrimo ir bankroto administratoriumi paskirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

201. Teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Teismų praktikoje ne kartą nurodyta, kad didelė administratoriaus darbo patirtis ar pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius bei pakankamai didelis baigtų procedūrų kiekis savaime nelemia administratoriaus prioritetiškumo. Dėl šių priežasčių atskirojo skundo argumentai, kad įmonės bankroto administratoriumi turėtų būti skiriamas asmuo, turintis pakankamai darbo patirties, turi būti vertinami kaip prieštaraujantys nusistovėjusiai teismų praktikai.

212. Apeliantai nurodo, kad jų siūlomo administratoriaus pranašumą prieš kitus lemia ir nedidelis jo užimtumas, tačiau pagal teismų suformuotą praktiką kandidatų į administratorius užimtumas yra fakultatyvusis kriterijus ir nelaikomas lemiančiu parenkant konkretų bankroto administratoriaus kandidatą.

223. Apeliantų nurodoma aplinkybė, kad jų siūlomas bankroto administratorius nėra gavęs skundų ir / ar nuobaudų, neįrodo jų siūlomo administratoriaus pranašumo prieš kitus siūlomus bankroto administratorius.

234. Priešingai nei teigia apeliantai, bankroto administratoriaus veiklos buveinė neturi lemiamos reikšmės skiriant bankroto administratorių.

245. Įvertinus byloje esančią informaciją ir Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbiamus duomenis, yra pagrindas daryti išvadą, kad UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro paskyrimas bankroto administratoriumi labiausiai atitiktų teisingumo kriterijus bei leistų užtikrinti sklandų ir objektyvų bankroto procedūrų atlikimą.

 1. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

26Kaip nurodyta pirmiau, atsakovui UAB „Vijora“ skundžiama nutartimi yra iškelta bankroto byla, o apeliantai skundžia tik tą nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi yra paskirtas UAB Nemokumo sprendimai. Taigi šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Vijora“ bankroto administratoriumi paskyrė bendraieškio Jiezno UAB „Juta“ pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą – UAB Nemokumo sprendimus.

27Nagrinėdamas ir vertindamas pirmosios instancijos teismo išvados teisėtumą ir pagrįstumą, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, jog priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų didele dalimi priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (ĮBĮ 11 straipsnio 1 ir 3 dalys). Todėl bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis, 4 dalis). Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Be to, būtina pabrėžti, kad pagal ĮBĮ nuostatas administratoriaus paskyrimas yra teismo diskrecija.

28Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013; kt.). Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina ir tai, kad nešališkumas turi būti įvertintas tiek subjektyviuoju, tiek objektyviuoju aspektais. Subjektyvusis nešališkumas reiškia tai, kad nė vienas subjektas neturi turėti išankstinio nusistatymo ir / ar būti tendencingas, o vertinant nešališkumą objektyviuoju kriterijumi, turi būti nustatyta realių faktų, sukeliančių abejonių nešališkumu. Sprendžiant, ar priežastis abejoti tam tikro subjekto nešališkumu yra pagrįsta, byloje dalyvaujančių asmenų išreikšta abejonė yra svarbi, bet ne lemiama. Lemiamą reikšmę turi tai, ar nuogąstavimas gali būti laikomas objektyviai pagrįstu. Be kita ko, akcentuotina ir tai, kad sprendžiant klausimą dėl tam tikrų bankroto administratorių kandidatūrų paskyrimo, teismas turi išsiaiškinti, ar bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros ir pan., yra fakultatyvieji (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-235/2014; 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1300/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1893/2013; 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1974/2013; 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2013; kt.). Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013).

29Kaip jau buvo nurodyta anksčiau, ginčo atveju byloje dėl teisės vykdyti atsakovo UAB „Vijora“ bankroto procedūras konkuravo keletas bankroto administravimo paslaugas teikiančių bendrovių, t. y. UAB „Renavita“, UAB „Verslaveda“, UAB „Baklis“, UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, UAB Nemokumo sprendimai. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad visos bankroto administratorių kandidatūros atitinka teisės aktų reikalavimus, sprendė, jog yra tikslinga UAB „Vijora“ bankroto administratoriumi paskirti UAB Nemokumo sprendimus.

30Lietuvos apeliacinio teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje laikomasi pozicijos, kad konkrečiam bankroto administratoriui jau esant paskirtam ir apeliacine tvarka vertinant jo parinkimo teisėtumą, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1163/2014; 2013 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1011/2013; 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 2-762/2013; 2012 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1742/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-885/2012; 2012 m. balandžio 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-939/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-896/2012; kt.).

31Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad tik apeliacine tvarka nustačius, jog pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Vijora“ bankroto administratoriumi neteisėtai paskyrė UAB Nemokumo sprendimus, gali būti svarstoma apeliantų siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra (UAB „Verslaveda“). Be to, pažymėtina ir tai, kad atsiliepimuose į atskirąjį skundą siūlomos ir kitų administratorių kandidatūros, kurios šiuo atveju galėtų svarstomos, jei būtų nustatyta, jog administratoriumi negali būti paskirta nei UAB Nemokumo sprendimai, nei UAB „Verslaveda“.

32Apeliantai UAB „SLO Lithuania“ ir UAB „Vytrita“ nesutikimą su teismo paskirta bankroto administratoriaus kandidatūra argumentuoja tuo, kad, priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, bankroto administravimo darbo krūvis tarp visų UAB Nemokumo sprendimų darbuotojų paskirstytas neproporcingai (visas 30 bankroto procedūras administruoja tik du fiziniai asmenys), šis administratorius neturi bankroto administratoriaus veiklos patirties, nes tik 2013 m. sausio 4 d. įtrauktas į sąrašą asmenų, galinčių teikti bankroto administravimo paslaugas, yra baigęs tik vieną bankroto procedūrą. Anot apeliantų, faktiškai bankroto procedūras vykdys leidimo šiai veiklai neturintys asmenys, o tai padidina riziką, kad bankroto procesas bus vykdomas netinkamai. Apeliantai taip pat pažymi, kad jie nemato galimybės nesusipriešinti su administratoriumi UAB Nemokumo sprendimais, kuris, anot jų, galės bankroto procesui skirti vos 2,5 valandos per savaitę, be to, šio administratoriaus buveinė yra Vilniuje, o įmonės turtas – Kaune, taigi, tai padidins administravimo išlaidas.

33Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skiriant bankroto administratorių, apeliantų nurodyti kriterijai – bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, nėra išskirtiniai ir nekvestionuojamai lemiami, nes faktiškai administratoriaus (ne)tinkamas savo pareigų vykdymas, nepaisant turėtų privalumų pagal paminėtus kriterijus, gali paaiškėti tik konkrečioje bankroto procedūroje (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2055/2014). Kita vertus, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atstumas tarp Vilniaus ir Kauno nėra didelis, t. y. administratoriaus buveinės vieta šiuo atveju negali būti esminis kriterijus, kuris leistų konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas neteisėtai paskyrė administratoriumi UAB Nemokumo sprendimai.

34Apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas apeliantų argumentus dėl pirmosios instancijos teismo išvados, susijusios su paskirto administratoriaus užimtumu, pirmiausia pažymi, kad Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje praktikoje išaiškinta, jog savo užimtumą gali įvertinti tik pats administratorius, kuris geriausiai žino kiek laiko sąnaudų, priklausomai nuo bendrovės veiklos ypatumų, jos didumo, bankroto proceso eigos ir pan., reikalauja vykdomos bankroto administravimo procedūros ir todėl būtent tik pats administratorius gali ir turi įvertinti, ar yra pajėgus administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-699/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1871/2013; kt.). Administratorius, pateikęs sutikimą vykdyti bankroto procedūrą, laikytinas įvertinusiu savo užimtumą ir gebėjimą tinkamai bei operatyviai vykdyti jam teisės aktų nustatytus įpareigojimus. Šiuo atveju tokį sutikimą UAB Nemokumo sprendimai yra pateikusi (I t., b. l. 150). Pabrėžtina, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais teisės aktais, atlieka asmenų, turinčių teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, veiklos priežiūrą (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 4-299 „Dėl bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 1 punktas). Taigi Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos šioje byloje informuodamas teismą, kad UAB Nemokumo sprendimai atitinka ĮBĮ reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui, iš esmės išreiškė poziciją, jog šis administratorius gali tinkamai ir kompetentingai teikti bankroto administravimo paslaugas dar vienai bankrutuojančiai bendrovei (atsakovui).

35Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina ir tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog įmonių bankroto administravimas yra verslas, todėl negali būti užkertamas kelias naujų administratorių veiklai, tuo skatinant sveiką konkurenciją šioje verslo srityje (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-506/2011; 2014 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1731/2014). Taigi aptariamu atveju pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo teisėtumo nepaneigia ir apelianto akcentuojama aplinkybė, kad teismo paskirtas administratorius UAB Nemokumo sprendimai tik 2013 m. sausio 4 d. įtrauktas į įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą. Aplinkybę, jog administratorius UAB Nemokumo sprendimai yra baigęs mažai administravimo procedūrų, lėmė objektyvūs veiksniai – akivaizdžiai trumpesnis šios veiklos vykdymo laikotarpis. Be to, pasisakant dėl administratoriaus UAB Nemokumo sprendimai patirties ir sugebėjimo administruoti UAB „Vijora“ bankroto procesą, būtina pabrėžti ir tai, kad byloje nebuvo pateikti įrodymai, jog UAB „Vijora“ bankroto procesas pasižymėtų ypatingu sudėtingumu, dėl kurio administratoriumi turėtų būti paskirtas ypač didelę patirtį turintis administratorius.

36Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus apeliantų argumentus, kad atsakovo UAB „Vijora“ bankroto administratoriumi paskyrus UAB Nemokumo sprendimus, faktiškai procedūras vykdys leidimo šiai veiklai neturintys asmenys. Kaip matyti iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapio duomenų (www.bankrotodep.lt), visi UAB Nemokumo sprendimų darbuotojai turi kvalifikacinius pažymėjimus. Vadinasi, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos laiko, kad UAB Nemokumo sprendimų darbuotojai gali teikti bankroto administravimo paslaugas.

37Kaip minėta, parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi, tačiau nei apeliantai UAB „SLO Lithuania“ ir UAB „Vytrita“, nei ieškovas UAB „Vijora“ direktorius D. A., nei bendraieškiai UAB „Eltel Networks“ ir UAB „STIPRIS“ savo procesiniuose dokumentuose (konkrečiai atskirajame skunde ir atsiliepimuose į atskirąjį skundą) nenurodė jokių konkrečių aplinkybių ir jas pagrindžiančių įrodymų, keliančių abejonių dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus tendencingumo, nepriklausomumo ar šališkumo, išankstinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Priešingai, ieškovas UAB „Vijora“ direktorius D. A. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo aplinkybes, anot jo, keliančias abejonių, kad atsakovo UAB „Vijora“ administratoriumi paskyrus apeliantų siūlomą bankroto administratorių UAB „Verslaveda“, šis administratorius administravimo paslaugas gali teikti šališkai. Kadangi teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų, šioje byloje nepateikus duomenų ir įrodymų, įrodančių teismo paskirto bankroto administratoriaus šališkumą, suinteresuotumą atsakovo UAB „Vijora“ bankroto proceso baigtimi, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog UAB Nemokumo sprendimų darbuotojų užimtumas, šio administratoriaus patirtis ir buveinė savaime nėra prioritetiniai kriterijai bei negali būti laikomi pakankamu teisiniu pagrindu panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl UAB „Vijora“ administratoriaus UAB Nemokumo sprendimų paskyrimo.

38Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad vėlesnėje atsakovo bankroto proceso stadijoje, jeigu paaiškėtų, jog paskirtas administratorius netinkamai atlieka savo pareigas, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turės teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalis, 23 straipsnio 13 punktas).

39Remdamasis pirmiau nurodytomis teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria UAB „Vijora“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB Nemokumo sprendimai, yra teisėta ir pagrįsta, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

40Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

41Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Ginčas byloje kilo dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo... 4. Ieškovas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Vijora“... 5. Bankroto administratoriumi ieškovas D. A. siūlė paskirti UAB „Renavita“,... 6. Kauno apygardos teismas 2014 m. spalio 1 d. nutartimi iškėlė UAB... 7. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus duomenis apie bankroto administratorius... 8. Teismas, atsižvelgęs į ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkto... 9. Teismas padarė išvadą, kad UAB „Vijora“ administratoriumi tikslinga... 10. Bendraieškiai UAB „SLO Lithuania“ ir UAB „Vytrita“ atskirajame skunde... 11. UAB Nemokumo sprendimų paskyrimo ir bankroto administratoriumi paskirti UAB... 12. UAB Nemokumo sprendimų darbuotojų paskirstytas pakankamai proporcingai. UAB... 13. UAB Nemokumo sprendimais, kuris galės bankroto procesui skirti vos 2,5... 14. Bendraieškis UAB „Eltel Networks“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 15. UAB „Vijora“ administratoriaus UAB Nemokumo sprendimų paskyrimo, ir UAB... 16. Ieškovas UAB „Vijora“ direktorius D. A. atsiliepime į atskirąjį skundą... 17. UAB „Vijora“ buveine, todėl tai leistų sutaupyti ir laiko, ir finansinių... 18. UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras turi... 19. Bendraieškis UAB „STIPRIS“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 20. 1. Teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti... 21. 2. Apeliantai nurodo, kad jų siūlomo administratoriaus pranašumą prieš... 22. 3. Apeliantų nurodoma aplinkybė, kad jų siūlomas bankroto administratorius... 23. 4. Priešingai nei teigia apeliantai, bankroto administratoriaus veiklos... 24. 5. Įvertinus byloje esančią informaciją ir Įmonių bankroto valdymo... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis... 26. Kaip nurodyta pirmiau, atsakovui UAB „Vijora“ skundžiama nutartimi yra... 27. Nagrinėdamas ir vertindamas pirmosios instancijos teismo išvados teisėtumą... 28. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant... 29. Kaip jau buvo nurodyta anksčiau, ginčo atveju byloje dėl teisės vykdyti... 30. Lietuvos apeliacinio teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje laikomasi... 31. Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas... 32. Apeliantai UAB „SLO Lithuania“ ir UAB „Vytrita“ nesutikimą su teismo... 33. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skiriant bankroto... 34. Apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas apeliantų argumentus dėl... 35. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina ir tai, kad Lietuvos apeliacinio... 36. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus apeliantų... 37. Kaip minėta, parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras,... 38. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad vėlesnėje atsakovo bankroto proceso... 39. Remdamasis pirmiau nurodytomis teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis,... 40. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 41. Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 1 d. nutartį palikti nepakeistą....