Byla 2-562/2012
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei „Merwal“ bei paskirtas jos bankroto administratorius (civilinės bylos Nr. B2-3411-262/2012)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo D. G., atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Merwal“, trečiojo asmens akcinės bendrovės „SEB lizingas“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei „Merwal“ bei paskirtas jos bankroto administratorius (civilinės bylos Nr. B2-3411-262/2012).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Fortrakas“ prašė iškelti bankroto bylą UAB „Merwal“ ir jos bankroto administratoriumi paskirti M. P.. Nurodė, kad ieškovui buvo išduoti 5 vykdomieji raštai. Dėl 39 610,89 Lt skolos pagal Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-25268-734/2010 antstolės 2011 m. rugpjūčio 1 d. patvarkymu ieškovui 2011 m. rugpjūčio 8 d. pateiktas išieškojimo negalimumo aktas. Preliminariais skaičiavimais vien tik pagal vykdomuosius dokumentus UAB „Merwal“ yra įsiskolinusi apie 400 000 Lt.

5Ieškovas D. G. prašė iškelti bankroto bylą UAB „Merwal“ ir jos bankroto administratoriumi paskirti R. B.. Nurodė, kad atsakovas nėra sumokėjęs Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. birželio 14 d. pakartotiniu sprendimu už akių priteistų sumų (darbo užmokesčio). Skolos išieškoti iš atsakovo nebuvo galimybių. Patikslintu ieškiniu ieškovas atsakovo bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Bankroto administravimo partneriai“.

6Pareiškėjai L. B. ir S. R. pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą UAB „Merwal“ ir jos bankroto administratoriumi skirti UAB „Top Consult“. Nurodė, kad atsakovas neišmokėjo darbo užmokesčio. Šiuos įsiskolinimus atsakovas pripažįsta.

7Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius prašė iškelti bankroto bylą UAB „Merwal“ ir jos bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultantai“. Nurodė, kad atsakovo įsiskolinimas VSDFV biudžetui 2011 m. liepos 21 d. sudarė 82 131,62 Lt. Atsakovui taikytos priverstinio poveikio priemonės neveiksmingos, įsiskolinimas nesumokėtas.

8Trečiasis asmuo AB „SEB lizingas“ prašė iškelti bankroto bylą UAB „Merwal“ ir jos bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ius Positivum“. Nurodė, kad UAB „Merwal“ įsipareigojimai sudaro 2 312 733,45 Lt. Siūlomas bankroto administratorius gali operatyviai, sklandžiai ir nešališkai vykdyti UAB „Merwal“ bankroto procedūras.

9Tretieji asmenys M. K., A. P., J. B. prašė iškelti bankroto bylą UAB „Merwal“. Nurodė, kad su atsakovu buvo sudarytos darbo sutartys. Atsakovas skolingas M. K. 16 074,21 Lt, A. P. – 9 645,72 Lt, J. B. – 13 312,12 Lt nesumokėto darbo užmokesčio. Atsakovas yra nemokus, nes turi rimtų finansinių sunkumų ir šiuo metu negali atsiskaityti ne tik su darbuotojais, bet ir su kitais kreditoriais.

10Trečiasis asmuo D. D. prašė iškelti bankroto bylą UAB „Merwal“ ir jos bankroto administratoriumi skirti UAB „LAUTUS verslo sprendimai“. Nurodė, kad su atsakovu buvo sudaryta darbo sutartis, pagal kurią jis liko skolingas 1 460,88 Lt nesumokėto darbo užmokesčio.

11Trečiasis asmuo UAB „Almiga“ prašė atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Top Consult“. Nurodė, kad yra atsakovo kreditorius, nes atsakovas laidavo trečiajam asmeniui 2 391 391,46 Lt sumos paskolos grąžinimą. Siūlomo bankroto administratoriaus sudėtyje dirba 3 fiziniai bankroto administratoriai, kurių išsilavinimas yra teisinis, ekonominis ir finansinis.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutartimi UAB „Merwal“ iškelta bankroto byla ir jos bankroto administratoriui paskirta UAB „Verslo konsultantai“. Teismas nurodė, kad UAB „Merwal“ paskutinė finansinė atskaitomybė Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikta už 2007 metus. UAB „Merwal“ teismui pateikė 2011 m. rugpjūčio 31 d. balansą, iš kurio matyti, kad jos turtas sudaro 2 874 380 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 11 323 080 Lt. Iš 2011 m. rugpjūčio 31 d. pelno (nuostolio) ataskaitos matyti, kad atsakovas patyrė 1 130 882 Lt nuostolį. UAB „Merwal“ įsiskolinimas valstybės biudžetui sudaro 237 567,74 Lt; finansinės skolos – 3 118 407,52 Lt; skolos tiekėjams 9 354 188,92 Lt (atsiskaitymo terminai pasibaigę); pirkėjų įsiskolinimas – 1 697 484,91 Lt; materialiai atskaitingų asmenų skolų likučiai 456 985,56 Lt (pradelsti įsiskolinimai); darbo užmokesčio skolos darbuotojams – 449 274,33 Lt. Teismo įsitikinimu, yra pagrindas atsakovui iškelti bankroto bylą, nes jis laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų, nevykdo sandoriais prisiimtų įsipareigojimų, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų, įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, todėl antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus. UAB „Merwal“ yra nemoki, nes jos įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija į jos balansą įrašyto turto vertę, todėl reikia iškelti jai bankroto bylą.

13Teismas pažymėjo, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos nepritarė administratorės M. P. kandidatūrai. Duomenų, kad kitos administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Byloje pateikti Įmonių bankroto valdymo departamento pranešimai, kad kiti prašomi skirti administratoriai atitinka ĮBĮ reikalavimus. UAB „Bankroto administravimo partneriai“ leidimas išduotas 2011 m. sausio 21 d., įmonėje dirba 4 darbuotojai, šiuo metu vykdomos 16 bankroto procedūrų, baigtų bankroto procedūrų nėra; UAB „Top Consult“ leidimas išduotas 2010 m. kovo 22 d., įmonėje dirba 3 darbuotojai, šiuo metu vykdoma 12 bankroto procedūrų, baigtų bankroto procedūrų nėra; UAB „Verslo konsultantai“ leidimas išduotas 2005 m. gegužės 20 d., įmonėje dirba 7 darbuotojai, šiuo metu vykdomos 57 bankroto procedūros, baigtos 63 bankroto procedūros; UAB „Ius Positivum“ leidimas išduotas 2009 m. balandžio 27 d., įmonėje dirba 7 darbuotojai, šiuo metu vykdoma 31 bankroto procedūra, baigtos 2 bankroto procedūros; UAB „LAUTUS verslo sprendimai“ leidimas išduotas 2010 m. gegužės 17 d., įmonėje dirba 3 darbuotojai, šiuo metu vykdoma 15 bankroto procedūrų, baigtų bankroto procedūrų nėra. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas UAB „Merwal“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo konsultantai“. Teismo įsitikinimu, šis kandidatas yra pajėgus tinkamai, skaidriai, nešališkai atstovauti UAB „Merwal“ kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus.

 1. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

14Atsakovas UAB „Merwal“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir perduoti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Netenkinus prašymo perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, prašo atsakovo bankroto administratoriumi skirti UAB „Top Consult“. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Ieškovas UAB „Fortrakas”, kuriam įmonė yra įsiskolinusi tik 39 610,89 Lt, kažkodėl remiasi ne savo įsipareigojimais, teigdamas, jog atsakovas jam skolingas 400 000 Lt. Ieškovas D. G. taip pat vadovaujasi ne ĮBĮ nuostatomis, o savo prielaidomis, kad atsakovo turtas, įmonės kasa areštuoti, todėl esą įmonės įsiskolinimai ateityje tik didės. Nors UAB „Merwal” duomenimis darbo užmokesčio įsiskolinimo D. G. nėra, bet UAB „Merwal” nedalyvavus teismų procesuose, D. G. prisiteisė tam tikras sumas. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.2S-556-115/2011 nurodė, jog pats D. G. pareiškė reikalavimą dėl jam nesumokėto 1 400 Lt darbo užmokesčio. Kita priteistos sumos dalis – 31 587,04 Lt yra ne darbo užmokestis, o netesybos dėl nesumokėto darbo užmokesčio, todėl negali būti laikoma darbo užmokesčiu. Apygardos teismas paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl, geriausiu atveju būtent pradelstu UAB „Merwal” įsipareigojimu laikytina įsiskolinta darbo užmokesčio suma, o ne pagal ją paskaičiuotos netesybos. L. B. bei S. R. yra įmonės darbuotojai. Jiems mokami atlyginimai, o įsiskolinimas sumažėjo atitinkamai nuo 3 420 Lt iki 1 667,29 ir 2 280,00 Lt. VSDFV Vilniaus skyriui pradelstas įsiskolinimas yra 82 131,62 Lt, o tai sudaro tik 0,96 procento nuo visų pradelstų įsiskolinimų arba 2,86 procento balansinio turto vertės.
 2. AB „SEB lizingas“, nurodęs, jog UAB „Merwal” įsipareigojimai siekia 2 312 733,45 Lt, iš esmės klaidina teismą, nes nurodo bendrą įsipareigojimų dydį, o ne pradelstus įsipareigojimus. Dėl pradelstų įsipareigojimų dydžio su AB „SEB lizingas“ vyksta teisminiai ginčai. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 15 d. nutartyje nurodyta, kad ginčijami ir pradelsti AB „SEB lizingas“ reikalavimai sudarė tik 152 322,67 Lt, ir per laikotarpį nuo šios nutarties priėmimo negalėjo padidėti, nes teismas iš UAB „Merwal” visas transporto priemones perdavė AB „SEB lizingas“. Atsiėmus transporto priemones neliko pagrindo mokėti nuomos mokestį už jas. Nesant įsiteisėjusio teismo sprendimo AB „SEB lizingas“ teismui teiktas kreditorinis reikalavimas yra nepagrįstas ir į pradelstus įsipareigojimus netrauktinas.
 3. M. K., A. P., J. B. nurodė, jog pagal sudarytas darbo sutartis jiems UAB „Merwal” liko skolinga atitinkamai 16 074,21 Lt, 9 645,72 Lt bei 13 312,12 Lt. Ši informacija klaidinanti, nes pagal darbo sutartis įmonė liko skolinga šiems darbuotojams atitinkamai 10 926,36 Lt, 3 862,34 Lt bei 6 718,59 Lt. Likusios sumos priteistos kaip netesybos. Šie buvę darbuotojai, rašydami pareiškimus atleisti juos iš darbo, liko įsiskolinę įmonei atitinkamai 9 114,08 Lt, 2 491,92 Lt bei 1 329,19 Lt už iššvaistytą kurą, avansinius mokėjimus bei kitus įsiskolinimus. Įmonės duomenimis bendrovė skolinga D. D., tačiau didesnę sumą nei nurodė ieškovė, t.y. skolinga 2 738,14 Lt. UAB „Almiga” kažkodėl nurodo, jog UAB „Merwal” yra jos kreditorius, nes laidavimo sutartimi laidavo UAB „Almiga” skolos grąžinimą iš trečiojo asmens. Skolininku UAB „Alminga” yra trečiasis asmuo, o ne UAB „Merwal”, todėl kol trečiajam asmeniui nėra prievolės grąžinti skolą - negali atsirasti prievolė ir UAB „Merwal”, kaip UAB „Almiga” laiduotojui.
 4. Teismas neteisingai vertino UAB „Merwal” finansinius dokumentus, nes be pagrindo trumpalaikius įsipareigojimus (per vienerius metus mokėtinas sumas) laikė pradelstais įsipareigojimais. Kaip nurodyta 2011 m. lapkričio 24 d. prašyme panaikinti UAB „Merwal” direktoriui skirtą baudą, ankstesnių bendrovės vadovų bei darbuotojų finansinė apskaita įmonėje nebuvo vedama ir nepateikta už 2008, 2009, 2010 m. Šie finansinės atskaitomybės dokumentai teismui pateikti buvo tik 2011 m. lapkričio 18 d. ir teismas negalėjo šių dokumentų tinkamai įvertinti, nes laikė bendrovę nemokia ne pagal įmonės pradelstus įsipareigojimus, o pagal visus įsipareigojimus. Pradelsti įmonės įsipareigojimai nesudaro pusės balansinio turto vertės. Teismas neįvertino aplinkybės, jog būtent kreditoriams prašant taikyti laikinąsias apsaugos priemones įmonė ir negali atsiskaityti su kreditoriais, nes neturi teisės realizuoti savo turto arba pasinaudoti sąskaitomis bei kasa.
 5. Teismas bankroto administratoriumi parinko UAB „Verslo konsultantai”, kurį prašė skirti vienintelis kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius, turintis tik 82 131,62 Lt pradelstą kreditorinį įsiskolinimą. UAB „TOP Consult” administratoriumi skirti prašo ne vienas, o trys ieškovai. UAB „Almiga”, L. B. bei S. R. pradelstų įsiskolinimų suma yra virš 500 000 Lt, o VSDFV Vilniaus skyriaus pradelstas įsiskolinimas 6 kartus mažesnis, todėl vykstant bankroto procesui mažesnį kreditorinį reikalavimą turintis kreditorius negalės tinkamai vadovauti bei kontroliuoti bankroto proceso kreditorių susirinkimo metu pagal ĮBĮ 24 straipsnyje numatytą nutarimų priėmimo tvarką. UAB „TOP Consult” galėtų skirti daugiau dėmesio bankroto procedūroms negu UAB „Verslo konsultantai”.

15Ieškovas D. G. atskiruoju skundu prašo pakeisti nutarties dalį, kuria UAB „Merwal“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo konsultantai“, ir bankroto administratoriumi skirti UAB „Bankroto administravimo partneriai“. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas nepasisakė dėl siūlomų bankroto administratorių užimtumo. UAB „Verslo konsultantai” vykdo 57 bankroto procedūras, o UAB „Bankroto administravimo partneriai“ tik 17. Net du UAB „Bankroto administravimo partneriai“ dirbantys bankroto administratoriai nevykdo nei vienos bankroto administravimo procedūros. Dėl didesnio darbo krūvio UAB „Verslo konsultantai” yra mažiau pajėgi operatyviai ir efektyviai administruoti UAB „Merwal” nei UAB „Bankroto administravimo partneriai“.
  2. Vertinant administratoriaus paskyrimo kriterijus turi būti atsižvelgiama ne tiek į siūlomo konkretaus juridinio bankroto administratoriaus veiklos patirtį, kiek į jame dirbančių fizinių bankroto administratorių patirtį bei užimtumą. UAB „Verslo konsultantai” dirbančių bankroto administratorių patirtis nėra ženkliai didesnė nei UAB „Bankroto administravimo partneriai“ bankroto administratorių. Teismas, vertindamas vien tik bankroto administratoriams išduotų leidimų datas ir tuo pagrindu pasisakydamas, kad administratorius užtikrins sklandesnį ir operatyvesnį bankroto administravimą, nepateikė objektyvaus ir motyvuoto bankroto administratoriaus kompetencijos ir patirties įvertinimo.
  3. Bankroto administratoriaus buveinės vieta yra vienas iš kriterijų vertinant administratoriaus kandidatūrą. Apelianto siūlomo bankroto administratoriaus buveinė yra Vilniuje, kaip ir UAB „Merwal”. UAB „Verslo konsultantai” buveinė yra Kaune. Kadangi UAB „Bankroto administravimo partneriai“ yra įsikūrusi tame pačiame mieste kaip ir UAB „Merwal”, tai suteiktų galimybę administratoriui efektyviau, palankesnėmis kreditoriams sąlygomis (tikėtina, kad dauguma įmonės kreditorių, vadovas ir įmonės darbuotojai yra būtent Vilniuje) bei mažesnėmis administravimo išlaidomis administruoti įmonę.
  4. Bankroto administratoriaus kandidatūros vertinimas pagal užbaigtą bankroto administravimo procedūrų skaičių pažeidžia bankroto administratorių lygiateisiškumą, iškreipia sąžiningos konkurencijos principus. Tokiu atveju bankroto administratorius, kuris yra užbaigęs mažiau bankroto procedūrų, negalėtų būti paskirtas administruoti didesnę įmonę, jei konkuruotų kitas - daugiau bankroto procedūrų užbaigęs bankroto administratorius. Teismo nutartis dėl ieškovo VSDFV Vilniaus skyriaus pasiūlyto bankroto administratoriaus paskyrimo, nenurodžius ir neišnagrinėjus visų aplinkybių, kurios teismui davė pagrindą spręsti dėl pretendentų kvalifikacijos, darbo krūvio ir kitų svarbių aplinkybių, yra neteisėta. Bankroto administratorius turi ginti tiek bankrutuojančios įmonės, tiek visų jos kreditorių interesus, todėl bankrutuojančios įmonės įsipareigojimų dydis konkrečiam kreditoriui savaime negali lemti būtent to subjekto, kuriam atsakovo įsipareigojimų dydis yra didžiausias, siūlomo bankroto administratoriaus paskyrimą. Aplinkybė, kad konkrečią kandidatūrą siūlo keli pareiškėjai (kreditoriai), taip pat nesudaro pakankamo pagrindo paskirti būtent jų siūlomą administratoriaus kandidatūrą. Teismas bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą išnagrinėjo neišsamiai, nepaminėdamas visų svarbių aplinkybių ir bankroto administratorių UAB „Verslo konsultantai” paskyrė neatsižvelgdamas į tai, kas galėtų geriau užtikrinti įmonės ir jos kreditorių interesų atstovavimą. UAB „Bankroto administravimo partneriai“ atsakovo UAB „Merwal” bankroto procedūrą vykdytų operatyviau, ekonomiškiau ir turėtų daugiau galimybių šiai bankroto administravimo procedūrai skirti daugiau dėmesio ir laiko, kas užtikrintų sklandesnį bei kokybiškesnį bankroto procedūros vykdymą.

16Trečiasis asmuo AB „SEB lizingas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutarties dalį, kuria UAB „Merwal“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo konsultantai“, ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB „Merwal“ bankroto administratoriumi skirti UAB „Ius Positivum“. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Nutarties dalis, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo konsultantai”, nemotyvuota, nepagrįsta ir keistina. Teismas, vertindamas pasiūlytas administratorių kandidatūras, savo pasirinkimą motyvavo netinkamai, nurodė tik formalius kriterijus, o argumentų, kodėl atmetamos kitos administratorių kandidatūros, nepateikė.
 2. Teismo argumentas, kad UAB „Verslo konsultantai” turi didžiausią administravimo patirtį bankroto bylose, vertintinas kritiškai. Administratoriaus patirtis administruojant įmones nėra ir negali būti lemiamu kriterijumi sprendžiant šį klausimą. Įmonių bankroto administravimas yra verslas ir akivaizdu, kad negali būti užkertamas kelias naujų administratorių veiklai, tuo skatinant sveiką konkurenciją šioje verslo srityje. Teismas atsakovo administratoriumi skirdamas UAB „Verslo konsultantai“ ir remdamasis administratoriaus darbo patirties kriterijumi, pažeidė konstitucinį asmens ūkinės veiklos laisvės principą, įtvirtintą Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalyje, taip pat lygiateisiškumo principo reikalavimą, nepagrįstai iškreipė konkurenciją įmonių bankroto administravimo srityje. UAB „Ius Positivum” trumpesnė profesinė patirtis bei mažesnis baigtų bankroto procedūrų skaičius neįrodo, kad ši įmonė nebūtų pajėgi administruoti UAB „Merwal” bankroto.
 3. Atsakovo buveinės vieta yra Vilniuje, o paskirto bankroto administratoriaus Kaune. Teismas, paskirdamas bankroto administratorių, nepagrįstai nevertino buveinės vietos faktoriaus, kas sąlygotų didesnius bankroto administravimo kaštus, ir taip nukrypo nuo teismų praktikos. Vertinant buveinės kriterijų, tinkamiausiai administruoti atsakovą yra pasirengęs UAB „Ius Positivum”. UAB „Ius Positivum”, turėdamas pagrindinę buveinę Vilniuje, yra įsteigęs filialus Klaipėdoje, Kaune ir Šiauliuose. Nei vienas iš kitų pasiūlytų bankroto administratorių neturi įsteigę filialų kituose miestuose. UAB „Ius Positivum”, turėdama pagrindinę buveinę Vilniuje, taip pat filialus, turėtų galimybę efektyviau ir operatyviau vykdyti atsakovo bankroto procedūras, ypač susijusias su įmonės kreditoriais ir debitoriais, kurie įsisteigę visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 4. Atsakovo įsipareigojimai apeliantui sudaro 2 312 733,45 Lt, t. y. iš viso sudaro apytiksliai 1/5 visų atsakovo kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Teismas neatsižvelgė į vieno didžiausių atsakovo kreditorių nuomonę. UAB „Merwal” bankroto administratoriumi skirtina UAB „Ius Positivum”, kuri bankroto procedūras vykdys sklandžiai ir nešališkai, o įmonės veiklos ūkinis-teisinis tyrimas bus atliktas objektyviai ir profesionaliai.
 5. Nors teismas nurodė, jog darbo krūvis yra svarbus kriterijus, tačiau skirdamas UAB „Merwal” bankroto administratorių, nevertino ir nepasisakė dėl šios aplinkybės. UAB „Verslo konsultantai” iš viso vykdo 57 įmonių bankroto procedūras; įmonėje dirba 7 fiziniai bankroto administratoriai. Kiekvienas UAB „Verslo konsultantai” fizinis bankroto administratorius vidutiniškai vykdo net po 8,14 įmonių bankroto procedūras. UAB „Ius Positivum” administruoja 31 įmonės bankrotą, o dirbančių fizinių bankroto administratorių skaičius yra 7. UAB „Ius Positivum” dirbantys fiziniai bankroto administratoriai vidutiniškai vykdo po 4,43 įmonių bankroto procedūras. UAB „Ius Positivum” darbuotojai yra mažiau užimti nei UAB „Verslo konsultantai” darbuotojai, o tai leidžia teigti, jog UAB „Ius Positivum” turi didesnes galimybes sklandžiai ir kokybiškai teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas.
 6. Teismo argumentas, kad nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka netinkamai, jis įstatymo nustatyta tvarka gali būti atstatydintas, vertintinas kritiškai. Teismas neleistinai siekia administratoriaus paskyrimo tinkamumo klausimą perkelti kreditorių kompetencijai. Tokiu būdu teismas pažeidžia viešąjį interesą, kuris yra ypač svarbus faktorius bankroto bylose. Teismas neatsižvelgė į tai, kad administratoriaus, kurio kandidatūrai nepritaria vienas iš didžiųjų kreditorių, paskyrimas praktiškai yra trumpalaikis dėl kreditorių susirinkimo teisės pakeisti administratorių, be to, administravimo perdavimas naujajam administratoriui neabejotinai užvilkina atsakovo bankroto procedūras.
 7. Atsakovo pagrindinė veikla yra logistikos paslaugos, todėl svarbiausi administratoriaus veiksmai būtų bankroto procedūrų metu atlikti turto įvertinimą ir jį realizuoti. Ši veikla iš esmės nėra sudėtinga, nereikalaujanti ilgametės patirties, didelių žmogiškųjų išteklių. UAB „Ius Positivum” yra tinkama būti atsakovo bankroto administratoriumi. Ji ir šiuo metu sėkmingai administruoja panašaus veiklos pobūdžio įmonę (pvz., UAB „Jovitos turizmo agentūra”). UAB „Ius Positivum”, vykdydama įmonių bankroto administravimo paslaugas, savo veikloje yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis su UAB „Finvita”, teikiančia buhalterines bei archyvavimo paslaugas.

17Trečiasis asmuo AB „SEB lizingas“ atsiliepime į ieškovo D. G. atskirąjį skundą prašo pakeisti teismo nutarties dalį, kuria UAB „Merwal“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo konsultantai“, ir jos bankroto administratoriumi skirti UAB „Ius Positivum“. Atsiliepime pažymima, kad UAB „Ius Positivum“ turi praktiškai tą patį darbo krūvį, kaip ir apelianto siūlomas administratorius. Be to, UAB „Ius Positivum“ turi 4 filialus, kurie užtikrina greitą ir kokybišką bankroto procedūrų vykdymą, o apelianto siūloma kandidatūra neturi nei vieno filialo. Apelianto siūlomas bankroto administratorius yra mažiau patyręs nei UAB „Ius Positivum“. Apelianto siūlomas bankroto administratorius turi tik vieną fizinį bankroto administratorių su patirtimi, o pats juridinis asmuo nėra baigęs nei vienos bankroto procedūros. UAB „Merwal“ yra didelė bendrovė, valdanti didelės vertės turtą, turinti daug kreditorių, todėl UAB „Ius Positivum“, būdama labiau patyrusi ir turinti daugiau darbuotojų, gali tinkamai administruoti minėtą įmonę.

18Ieškovas D. G. atsiliepime prašo netenkinti trečiojo asmens AB „SEB lizingas“ atskirojo skundo, o tenkinti jo atskirąjį skundą ir UAB „Merwal“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo partneriai“. Atsiliepime pažymima, kad ta aplinkybė, jog AB „SEB lizingas“ siūlomas bankroto administratorius veikia ir kituose miestuose, neturi svarbios reikšmės sprendžiant dėl administratoriaus paskyrimo. Bankroto administratorius turi ginti visų kreditorių interesus, o tai, kad jį siūlo didžiausias kreditorius, nesuteikia prioriteto. UAB „Bankroto administravimo partneriai“ turi didesnes galimybes geriau ir sklandžiau administruoti atsakovą, nes įmonės užimtumas atsižvelgiant į darbuotojų ir administruojamų įmonių skaičių yra nedidelis.

19Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime prašo AB „SEB lizingas“ ir D. G. atskiruosius skundus atmesti, o teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime pažymima, kad UAB „Verslo konsultantai“ turi ženkliai didesnę patirtį įmonių bankroto administravime nei apeliantų siūlomos kandidatūros. UAB „Verslo konsultantai“ dirbantys bankroto administratoriai R. S. ir V. V. veikia Vilniuje, todėl vien tai, kad pagrindinė UAB „Verslo konsultantai“ buveinė Kaune, nėra pakankamas pagrindas teigti, jog dėl to didės administravimo išlaidos.

20Ieškovas VSDVF Vilniaus skyrius atsiliepime prašo palikti galioti skundžiamą teismo nutartį, o atskiruosius skundus atmesti. Atsiliepime pažymima, kad apeliantai neneigia paskirto bankroto administratoriaus atitikties įstatymų reikalavimams. Teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Atsakovas yra didelė įmonė ir jo bankroto procedūrų vykdymui reikalinga vertinti ir atsižvelgti į bankroto administratoriaus patirties kriterijų. UAB „Verslo konsultantai“ turi Vilniuje registruotą filialą, o du jo darbuotojai nuolatinai dirba Vilniuje.

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutartis, kuria UAB „Merwal“ iškelta bankroto byla ir jos bankroto administratoriui paskirta UAB „Verslo konsultantai“, yra pagrįsta ir teisėta.

22Pažymėtina, kad atsakovas UAB „Merwal“ atskiruoju skundu ginčija patį bankroto bylos iškėlimą bei siūlo savo bankroto administratoriaus kandidatūrą, o kiti apeliantai ginčija paskirtą bankroto administratoriaus kandidatūrą.

23Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Merwal“

24Bankroto institutas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą bei pašalinti iš apyvartos nemokius subjektus. Be to, įvertinus įmonių bankroto instituto esmę, tikslus bei paskirtį, galima spręsti, jog bankroto procese siekiama apsaugoti ne tik finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, bet ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus. Bankroto procesą reglamentuojančios teisės normos iš esmės yra viešosios teisės normos ir jų tikslas – pašalinti iš apyvartos nemokius rinkos dalyvius. Tačiau pradedant šį procesą, t. y. iškeliant įmonei bankroto bylą svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar įmonė iš tiesų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji turi tik tokių finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį.

25Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalimi bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui, kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. vasario 18 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-453/2010, akcentavo, kad teismas gali iškelti įmonei bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, kai nustatoma, jog egzistuoja objektyvaus turinio teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, kad įmonė faktiškai yra nemoki.

26Iš UAB „Merwal“ 2011 m. rugpjūčio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonės nuostoliai siekė 1 130 882 Lt (5 t., 72 b. l.). Iš 2011 m. rugpjūčio 31 d. balanso duomenų matyti, kad UAB „Merwal“ turtas yra 2 874 380 Lt (iš jų ilgalaikis turtas 696 658 Lt), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 13 537 695 Lt (iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 11 323 080 Lt) (5 t., 74 b. l.). Įsiskolinimas valstybės biudžetui 237 567,74 Lt (5 t., 78 b. l.). Į bylą pateikti 2011 m. rugpjūčio 31 finansinių skolų (5 t., 79 b. l.) bei skolų teikėjams (5 t., 80-82 b. l.) sąrašai ir juose pateikti duomenys sudaro objektyvų pagrindą teigti, kad įmonės įsipareigojimai tikrai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, t. y. UAB „Merwal“ yra nemoki įmonė (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

27UAB „Merwal“ taip pat pateikė 2011 m. rugpjūčio 31 d. darbo užmokesčio skolos darbuotojams sąrašą, kuriame paminėtą dieną nurodyta darbo užmokesčio skola siekia 449 274,33 Lt (5 t., 92-105). Remiantis tiek pažodiniu, tiek sisteminiu ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punkte įtvirtintų bankroto bylos iškėlimo sąlygų aiškinimu, vėlavimo išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą faktas yra savarankiška sąlyga, kurią nustatęs, teismas turi iškelti įmonei bankroto bylą, nepriklausomai nuo įmonės mokumo ar nemokumo. Be to, ši bankroto bylos iškėlimo sąlyga apima ne tik tuos atvejus, kai įmonė vėluoja išmokėti darbo užmokestį įmonėje dirbantiems darbuotojams, bet ir tuos atvejus, kai įmonė neatsiskaito su buvusiais darbuotojais, su kuriais darbo sutartys yra pasibaigusios, kadangi sutampa šių kreditorių reikalavimų atsiradimo teisinis pagrindas (reikalavimai, susiję su darbo santykiais) ir jų tenkinimo eilė bankroto proceso metu (ĮBĮ 35 straipsnio 1 dalis). Tačiau Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog vien tik formalus vėlavimo išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą konstatavimas negali būti pakankamas bankroto bylos iškėlimo pagrindas. Nesant objektyvaus pagrindo konstatuoti įmonės nemokumą, teismas, spręsdamas dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vėlavimą išmokėti darbuotojams atlyginimą kaip savarankišką bankroto bylos iškėlimo pagrindą vertina ne formaliai, bet atsižvelgdamas į visas su tuo susijusias bylos aplinkybes: įmonės mokumo būklę, įmonės vėlavimo atsiskaityti su darbuotoju (darbuotojais) priežastis ir terminą, įmonės skolos darbuotojui (darbuotojams) dydį, įmonės tolimesnės finansinės būklės kitimo perspektyvą ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 29 d. nutartis byloje Nr. 2-1173/2010, 2009 m. gegužės 14 d. nutartis byloje Nr. 2-561/2009, 2009 m. gegužės 14 d. nutartis byloje Nr. 2-517/2009, 2009 m. gegužės 14 d. nutartis byloje Nr. 2-606/2009, 2009 m. balandžio 23 d. nutartis byloje Nr. 2-467/2009). Taigi nagrinėjamu atveju egzistavo net du savarankiški pagrindai iškelti bankroto bylą UAB „Merwal“, t. y. tiek įmonės nemokumas, tiek vėlavimas išmokėti darbuotojams atlyginimus.

28Ta aplinkybė, kad atsakovas UAB „Merwal“ atskirajame skunde pareiškė nesutinkąs su pavienių kreditorių reikalavimų dydžiu (pvz., teigia, kad ieškovui UAB „Fortrakas” yra įsiskolinęs tik 39 610,89 Lt, kad ieškovo D. G. reikalavimas dėl jam nesumokėto darbo užmokesčio sudaro 1 400 Lt, o kita jam priteistos sumos dalis – 31 587,04 Lt yra ne darbo užmokestis, o netesybos dėl nesumokėto darbo užmokesčio, kad L. B. įsiskolinimas sumažėjo iki 1 667,29 Lt, o S. R. iki 2 280,00 Lt, kad yra ginčijamas AB „SEB lizingas“ reikalavimas, kad darbuotojams M. K., A. P., J. B. įmonė skolinga atitinkamai tik 10 926,36 Lt, 3 862,34 Lt bei 6 718,59 Lt, o likusios sumos priteistos kaip netesybos, kad darbuotojai D. D. įmonė skolinga 2 738,14 Lt ir pan.) nesudaro pagrindo teigti, kad atsakovui bankroto byla iškelta nepagrįstai. Visų pirma, atkreiptinas dėmesys į tai, jog teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą, svarbu nustatyti bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį ir jų santykį su įmonės balanse įrašyto turto verte, o ne tikslius visų įmonės įsiskolinimų dydžius. Tikslesnį pradelstų įsipareigojimų dydį svarbu nustatyti tik tada, kai tokių įsipareigojimų suma pagal bylos duomenis yra tik nežymiai didesnė arba nežymiai mažesnė negu pusė įmonės turto vertės. Kiekvieno kreditoriaus finansinio reikalavimo pagrįstumo ir dydžio klausimai yra sprendžiami bankroto bylos nagrinėjimo metu, tokius reikalavimus teismo nutartimi tvirtinant, juos tikslinant (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugpjūčio 28 d. nutartis byloje Nr. 2-601/2008). Taigi, sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, nustatytinas bendras įmonės pradelstų įsipareigojimų dydis ir jų santykis su įmonės balanse įrašyto turto verte, o ne kiekvieno iš subjekto, inicijavusio bankroto bylos iškėlimą, konkretus reikalavimų dydis ir jų pagrįstumas.

29Kaip jau minėta, paties atsakovo 2011 m. lapkričio 18 d. pateikti duomenys apie įmonės įsiskolinimus bei turimą turtą sudaro pagrindą teigti, kad įmonė yra nemoki, be to, pats atsakovas pripažino įsiskolinimą darbuotojams, tik nurodė kitą jų dydį, todėl pagrindai iškelti bankroto bylą atsakovui konstatuoti tinkamai ir teisingai. Atsakovo UAB „Merwal“ atskirojo skundo argumentai nesudaro objektyvaus pagrindo daryti priešingų išvadų.

30Dėl bankroto administratoriaus kandidatūros

31ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Įstatymas teismui suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl jo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę.

32Pirmosios instancijos teismas UAB „Merwal“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo konsultantai“ (5 t., 106-109 b. l.). Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos nurodė, kad šis kandidatas atitinka teisės aktų reikalavimus administruoti atsakovą (5 t., 2 b. l.). Atsakovas UAB „Merwal“ ginčija teismo paskirtą bankroto administratoriaus kandidatūrą, siūlydamas bankroto administratoriumi skirti UAB „Top Consult“, apeliantas D. G. atskiruoju skundu prašo UAB „Merwal“ bankroto administratoriumi skirti UAB „Bankroto administravimo partneriai“, o apeliantas AB „SEB lizingas“ prašo UAB „Merwal“ bankroto administratoriumi skirti UAB „Ius Positivum“.

33Analizuojant administratoriaus paskyrimo kriterijus turi būti atsižvelgiama ne tiek į siūlomo konkretaus juridinio bankroto administratoriaus, kiek į jame dirbančių fizinių bankroto administratorių patirtį bei užimtumą, kadangi įmonės bankroto procedūras vykdo juridinio bankroto administratoriaus paskirtas įgaliotas fizinis bankroto administratorius, kuris savo vykdomoms funkcijoms atlikti gali pasitelkti ir kitą juridinio asmens darbuotojų personalą ar kitus subjektus (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartis, priimta byloje Nr. 2-1662/2011).

34UAB „Verslo konsultantai“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2005 m. gegužės 20 d. Įmonės buveinė yra Kaune, joje dirba 7 bankroto administratoriai, kurie iš viso vykdo 59 įmonių bankroto administravimo procedūras, o yra baigę virš 100 įmonių administravimą.

35UAB „Top Consult“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2010 m. kovo 22 d. Įmonės buveinė yra Vilniuje, joje dirba 3 bankroto administratoriai, kurie viso vykdo 35 įmonių bankroto administravimo procedūras, o yra baigę virš 40 įmonių administravimą.

36UAB „Bankroto administravimo partneriai“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2011 m. sausio 21 d. Įmonės buveinė yra Vilniuje, joje dirba 4 bankroto administratoriai, kurie vykdo 21 įmonės bankroto administravimo procedūrą, tačiau nėra dar baigę įmonių administravimo procedūrų.

37UAB „Ius Positivum” leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2009 m. balandžio 27 d. Įmonės buveinė yra Vilniuje, ji taip pat turi filialus Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Joje dirba 5 bankroto administratoriai, kurie vykdo 66 įmonių bankroto administravimo procedūras, yra baigę virš 60 įmonių administravimą.

38Visų pirma, teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apeliantų teiginiais dėl administratoriaus buveinės vietos. Bankroto administratoriaus buveinės vieta yra vienas iš kriterijų vertinant administratoriaus kandidatūrą. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Merwal“, kurios buveinė yra Vilniuje, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo konsultantai“, kurios buveinė yra Kaune. Tokia aplinkybė galėtų lemti didesnes administravimo sąnaudas. Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse ne kartą pažymėta, jog bankroto administratoriaus veiklos vieta taip pat yra svarbi parenkant bankroto administratorių, nes tai susiję tiek su bankroto administravimo kaštais, tiek su galimybėmis operatyviai spręsti kylančius bankroto administravimo klausimus (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartį byloje Nr. 2-1217/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartį byloje Nr. 2-1370/2010 ir pan.). Skirtinga bankroto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės buvimo vieta gali lemti bankroto procedūros ekonomiškumą ir operatyvumą. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas bankroto administratorių kandidatūras, neatsižvelgė į šį kriterijų ir jo apskritai nevertino.

39Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad bankroto administratorius turi ginti tiek bankrutuojančios įmonės, tiek visų jos kreditorių interesus, todėl bankrutuojančios įmonės įsipareigojimų dydis konkrečiam kreditoriui savaime negali lemti bankroto administratoriaus paskyrimo. Be to, vien ta aplinkybė, kad konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūra siūlo keli kreditoriai, taip pat nesudaro pagrindo paskirti būtent jų pasiūlytą kandidatūrą. Šiuo atveju vien tai, kad UAB „Top Consult” skirti administratoriumi prašė trys kreditoriai, nesudaro pagrindo skirti šį subjektą atsakovo bankroto administratoriumi (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartis byloje Nr. 2-725/2011). Atsakovo UAB „Merwal“ teiginiai apie tai, kad vykstant bankroto procesui mažesnį kreditorinį reikalavimą turintis kreditorius negalės tinkamai vadovauti bei kontroliuoti bankroto proceso kreditorių susirinkimo metu pagal ĮBĮ 24 straipsnyje numatytą nutarimų priėmimo tvarką, yra neteisingi. Klausimai bankroto procese sprendžiami visų kreditorių balsų dauguma.

40Paminėtina tai, kad itin svarbu nustatyti, kuris iš siūlomų bankroto administratorių yra mažiausio užimtumo, nes būtent toks bankroto administratorius galėtų skirti daugiau dėmesio bankroto procedūroms. Šiuo atveju aukščiau išdėstyti duomenys sudaro pagrindą teigti, kad mažiausiai užimtas bankroto administratorius yra UAB „Bankroto administravimo partneriai“. Šis administratorius yra įsikūręs tame pačiame mieste, kaip ir UAB „Merwal”, todėl tai suteiktų galimybę efektyviai, palankesnėmis kreditoriams sąlygomis bei mažesnėmis administravimo išlaidomis administruoti įmonę. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, UAB „Bankroto administravimo partneriai“, turėdama mažiausią darbo krūvį pagal viešai prieinamus Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos tinklalapio duomenimis, turės didesnę galimybę užtikrinti sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą.

41Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl patirties kriterijaus bei tam tikra apimtimi pritardama kai kurių apeliantų argumentams, pažymi, jog iš tiesų, įmonių bankroto administravimas yra verslas ir akivaizdu, kad negali būti užkertamas kelias naujų administratorių veiklai, tuo skatinant sveiką konkurenciją šioje verslo srityje (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta bylos Nr. 2-506/2011). Siūlomas administratorius UAB „Bankroto administravimo partneriai“ turi mažesnę darbo patirtį lyginant su kitomis apeliantų siūlomomis kandidatūromis, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad administratoriaus patirtis administruojant įmones nėra ir negali būti lemiamu kriterijumi sprendžiant administratoriaus paskyrimo klausimą, nes priešingu atveju neturintys pakankamai profesinės patirties bankroto administratoriai niekuomet jos ir neįgytų, jei bankroto procedūras būtų pavedama vykdyti tokią patirtį turintiems bankroto administratoriams, kurių profesinė patirtis tik dar labiau didėtų, o mažesnę profesinę patirtį turintis bankroto administratorius ilgainiui niekuomet negalėtų administruoti didesnių įmonių, nes vis didesnę profesinę patirtį įgyjantys bankroto administratoriai visuomet jį nukonkuruotų. Tai pažeistų bankroto administratorių lygiateisiškumą, iškreiptų sąžiningos konkurencijos principus (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta byloje Nr. 2-1255/2010, Nr. 2-1255-1/2010, Nr.2-1255-2/2010, 2010 m. liepos 15 d. nutartis, priimta byloje Nr. 2-1204/2010 ir Nr.2-1204-1/2010, 2010 m. spalio 7 d. nutartis, priimta byloje 2-1514/2010). Teismų praktikoje taip pat yra išaiškinta, kad patirties kriterijus yra svarbus skiriant didelių bankrutuojančių įmonių bankroto administratorius. Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad įmonių, kurios savo veiklą administruojant bankrutuojančias įmones pradėjo anksčiau ir jų darbo patirtis šioje srityje yra didesnė, padėtis negali būti privilegijuota tų įmonių, kurios veiklą pradėjo vėliau ir dėl to turi mažesnę darbo patirtį atžvilgiu. Priešingu atveju tų įmonių, kurios veiklą pradėjo vėliau, galimybės teikti administravimo paslaugas būtų iš nepagrįstai ribojamos (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. kovo 22 d. nutartis, priimta byloje Nr. 2-186/2007).

42Teisėjų kolegija, siekdama iki minimumo sumažinti atsakovo bankroto procedūrų kaštus, nepažeisti bankroto proceso koncentruotumo ir operatyvumo principų, yra įsitikinusi, kad tikslingiausia atsakovo bankroto administratoriumi skirti UAB „Bankroto administravimo partneriai“. Šiuo atveju prioritetas teiktinas bankroto procedūrų ekonomiškumui ir operatyvumui, o vertinant paminėtą bankroto administratorių užimtumą, aplinkybė dėl padalinių (filialų) turėjimo kituose miestuose prioriteto siūlomai UAB „Ius Positivum” kandidatūrai nesuteikia.

43UAB „Bankroto administravimo partneriai“ galėtų geriausiai užtikrinti bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesų atstovavimą, o profesinės patirties kriterijus savaime nepatvirtina, kad ši įmonė nebūtų pajėgi administruoti UAB „Merwal” bankroto. UAB „Merwal“ nėra išskirtinis subjektas, kurio tinkamą bankroto administravimą galėtų lemti tik didelę patirtį turintis bankroto administratorius. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, iš esmės teisingai akcentuoja apeliantas AB „SEB lizingas“, kad atsakovas UAB „Merwal“ teikė logistikos paslaugos, todėl svarbiausi administratoriaus veiksmai būtų bankroto procedūrų metu atlikti turto įvertinimą ir jį realizuoti, o tokia veikla iš esmės nėra sudėtinga, nereikalaujanti ilgametės patirties, didelių žmogiškųjų išteklių. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos 2011 m. spalio 19 d. raštu Nr. (6.20)A2-3303 pritarė UAB „Bankroto administravimo partneriai“ kandidatūrai administruoti UAB „Merwal“ (2 t., 50).

44Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje tik išaiškino ĮBĮ nuostatas, reglamentuojančias kreditorių susirinkimo teisę siūlyti atstatydinti bankroto administratorių, todėl teisėjų kolegija nepritaria apelianto AB „SEB lizingas“ argumentams, jog pirmosios instancijos teismas neleistinai siekia administratoriaus paskyrimo tinkamumo klausimą perkelti kreditorių kompetencijai bei pažeidžia viešąjį interesą.

45Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino visus kriterijus, kurie yra itin svarbūs operatyviam bei mažesnių sąnaudų reikalaujančiam bankroto procedūrų vykdymui, todėl nutaria pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutarties dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės „Merwal“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo konsultantai“, o šios įmonės bankroto administratoriumi paskiria UAB „Bankroto administravimo partneriai“.

46Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktais,

Nutarė

47Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutarties dalį, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Merwal“ iškelta bankroto byla, palikti nepakeistą.

48Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutarties dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės „Merwal“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo konsultantai“.

49Uždarosios akcinės bendrovės „Merwal“ bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Bankroto administravimo partneriai“ (juridinio asmens kodas 302564700, leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 196).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Fortrakas“ prašė iškelti bankroto bylą UAB „Merwal“... 5. Ieškovas D. G. prašė iškelti bankroto bylą UAB „Merwal“ ir jos... 6. Pareiškėjai L. B. ir S. R. pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą UAB... 7. Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius prašė iškelti bankroto bylą UAB... 8. Trečiasis asmuo AB „SEB lizingas“ prašė iškelti bankroto bylą UAB... 9. Tretieji asmenys M. K., A. P., J. B. prašė iškelti bankroto bylą UAB... 10. Trečiasis asmuo D. D. prašė iškelti bankroto bylą UAB „Merwal“ ir jos... 11. Trečiasis asmuo UAB „Almiga“ prašė atsakovo bankroto administratoriumi... 12. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutartimi UAB „Merwal“... 13. Teismas pažymėjo, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio... 14. Atsakovas UAB „Merwal“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį... 15. Ieškovas D. G. atskiruoju skundu prašo pakeisti nutarties dalį, kuria UAB... 16. Trečiasis asmuo AB „SEB lizingas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 17. Trečiasis asmuo AB „SEB lizingas“ atsiliepime į ieškovo D. G.... 18. Ieškovas D. G. atsiliepime prašo netenkinti trečiojo asmens AB „SEB... 19. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 20. Ieškovas VSDVF Vilniaus skyrius atsiliepime prašo palikti galioti... 21. Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar Vilniaus apygardos teismo 2011... 22. Pažymėtina, kad atsakovas UAB „Merwal“ atskiruoju skundu ginčija patį... 23. Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Merwal“... 24. Bankroto institutas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba... 25. Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalimi bankroto byla iškeliama, jeigu... 26. Iš UAB „Merwal“ 2011 m. rugpjūčio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos... 27. UAB „Merwal“ taip pat pateikė 2011 m. rugpjūčio 31 d. darbo užmokesčio... 28. Ta aplinkybė, kad atsakovas UAB „Merwal“ atskirajame skunde pareiškė... 29. Kaip jau minėta, paties atsakovo 2011 m. lapkričio 18 d. pateikti duomenys... 30. Dėl bankroto administratoriaus kandidatūros... 31. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 32. Pirmosios instancijos teismas UAB „Merwal“ bankroto administratoriumi... 33. Analizuojant administratoriaus paskyrimo kriterijus turi būti atsižvelgiama... 34. UAB „Verslo konsultantai“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas... 35. UAB „Top Consult“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas... 36. UAB „Bankroto administravimo partneriai“ leidimas teikti bankroto... 37. UAB „Ius Positivum” leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas... 38. Visų pirma, teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apeliantų teiginiais... 39. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad bankroto administratorius turi ginti... 40. Paminėtina tai, kad itin svarbu nustatyti, kuris iš siūlomų bankroto... 41. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl patirties kriterijaus bei tam tikra... 42. Teisėjų kolegija, siekdama iki minimumo sumažinti atsakovo bankroto... 43. UAB „Bankroto administravimo partneriai“ galėtų geriausiai užtikrinti... 44. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje tik išaiškino ĮBĮ... 45. Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios... 46. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 47. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutarties dalį, kuria... 48. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 23 d. nutarties dalį,... 49. Uždarosios akcinės bendrovės „Merwal“ bankroto administratoriumi...