Byla e2A-352-236/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Statybos montavimo darbai“, uždarajai akcinei bendrovei „BALTUKMĖS STATYBA“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „STAMENA“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5222-345/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „STAMENA“ ieškinį atsakovui biudžetinei įstaigai Jasiuliškių socialinės globos namams dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Statybos montavimo darbai“, uždarajai akcinei bendrovei „BALTUKMĖS STATYBA“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „STAMENA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui BĮ Jasiuliškių socialinės globos namams, prašydama panaikinti neteisėtą ir nepagrįstą atsakovo 2015 m. liepos 20 d. sprendimą patvirtinti pasiūlymų eilę supaprastintose skelbiamose derybose „Jasiuliškių socialinės globos namų Ukmergės r. Jasiuliškio k. 3, 14n2/p korpuso patalpų kapitalinis remontas“, sudarytą 2015 m. liepos 2 d., ir sprendimą sudaryti sutartį su jungtinės veiklos partneriais UAB „BALTUKMĖS STATYBA“ ir UAB „Statybos montavimo darbai“, išreikalauti iš atsakovo jungtinės veiklos partnerių UAB „BALTUKMĖS STATYBA“ ir UAB „Statybos montavimo darbai“ pasiūlymą deryboms, įskaitant šio pasiūlymo paaiškinimus, papildymus, pakeitimus, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad dalyvauja atsakovo paskelbtose derybose „Jasiuliškių socialinės globos namų Ukmergės r. Jasiuliškio k. 3, 14n2/p korpuso patalpų kapitalinis remontas“, (tekste –Pirkimas, Derybos). Atsakovas BĮ Jasiuliškių socialinės globos namai 2015 m. liepos 2 d. paskelbė derybų dalyvių pasiūlymų eilę, kurios pirmoje vietoje įrašytas jungtinės veiklos partnerių UAB „BALTUKMĖS STATYBA“ ir UAB „Statybos montavimo darbai“ pasiūlymas. Laikė tokį atsakovo sprendimą neteisėtu, nepagrįstu ir naikintinu.

6Ieškovės UAB „STAMENA“ teigimu, atsakovas neteisėtai ir nepagrįstai įtraukė į derybų pasiūlymų eilę UAB „BALTUKMĖS STATYBA“ ir UAB „Statybos montavimo darbai“ pasiūlymą, kadangi partnerių pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas (laidavimo raštas) neatitiko derybų pirkimo dokumentų (sąlygų) 6b priede nurodytus imperatyvius reikalavimus laidavimo rašto formai ir turiniui, t. y. UAB „BALTUKMĖS STATYBA“ ir UAB „Statybos montavimo darbai“ laidavimo rašte nenurodė ir neišvardino jungtinės veiklos partnerių ir nepažymėjo, jog pasiūlymas yra teikiamas jungtinės veiklos sutarties pagrindu.

7Ieškovė nurodė, jog aukščiau nurodytus argumentus išdėstė 2015 m. liepos 16 d. pretenzijoje Nr. 15/07/16-3 atsakovui, tačiau atsakovas BĮ Jasiuliškių socialinės globos namai 2015 m. liepos 17 d. pretenziją atmetė.

8Ieškovė 2015 m. liepos 17 d. pateikė pretenziją Nr. 15/07/17/-2, kurioje nurodė, kad derybų pirkimo dokumentų 6.3 punkte nurodoma, jog pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti 20 dienų ilgiau nei pasiūlymas, tuo tarpu, ieškovės teigimu, UAB „BALTUKMĖS STATYBA“ pateikė apmokėjimo už pasiūlymo galiojimo užtikrinimo draudimą, kuris galiojo iki 2015 m. rugsėjo 15 d. Atsakovas BĮ Jasiuliškių socialinės globos namai, atsakydama į 2015 m. liepos 17 d. pretenziją, nurodė, jog pasiūlymo laidavimo draudimo galiojimas atitinka derybų sąlygų reikalavimus, nes jo galiojimo terminas yra nuo 2015 m. birželio 5 d. iki 2015 m. rugsėjo 23 d. įskaitytinai yra tinkamas. Ieškovės UAB „STAMENA“ teigimu, atsakyme atsakovas BĮ Jasiuliškių socialinės globos namai rėmėsi visai kitu pasiūlymo galiojimo užtikrinimo draudimo raštu, negu buvo pateiktas ieškovės atstovui per susipažinimo su partnerių pasiūlymu procedūrą.

9Ieškovė UAB „STAMENA“ laikė atsakovo veiksmus pažeidžiančiais skaidrumo principą, kadangi atsakovas nesilaikė pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis paties nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Ieškovės teigimu, perkančiajai organizacijai neleistina itin laisvai interpretuoti savo suformuluotų aiškių pirkimo sąlygų, nes taip iš esmės gali būti pakeistas sąlygų turinys. Ieškovė taip pat pažymėjo, kad partneriai jau po pasiūlymo pateikimo dienos iš esmės pakeitė pateikto pasiūlymo turinį ir pateikė naują laidavimo draudimo raštą, o atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai toleravo tokį pasiūlymo esmės keitimą.

10Ieškovė taip pat pažymėjo, kad 2015 m. liepos 17 d. pretenzijoje Nr. 15/07/17/-2 nurodė, jog partnerių pateiktos lokalinės sąmatos neatitiko derybų pirkimo dokumentuose pateiktų statybos darbų kiekių žiniaraščių, tačiau, ieškovės teigimu, atsakovas atsakyme į pretenziją abstrakčiai atsakė, jog pasiūlyme pateiktos lokalinės sąmatos atitinka derybų sąlygų reikalavimus.

11Ieškovės UAB „STAMENA“ teigimu, atsakovas BĮ Jasiuliškių socialinės globos namai 2015 m. liepos 7 d. CVP IS pranešime nustatė ieškovei nepagrįstai ir neprotingai trumpą susipažinimo su partnerių pasiūlymais laiką, t. y. nuo 15val. iki 16val. Be to, ieškovė 2015 m. liepos 21 d. pranešimu kreipėsi į atsakovą, prašydama sudaryti sąlygas 2015 m. liepos 24 d. susipažinti su pirkimo medžiaga, tačiau atsakovas 2015 m. liepos 22 d. raštu netenkino minėto prašymo, nurodydamas, jog perkančioji organizacija neįpareigota leisti susipažinti su laimėtojo pasiūlymu dar kartą. Ieškovas laikė, jog atsakovas aukščiau nurodytais veiksmais pažeidė VPĮ 6 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

12Ieškovė pažymėjo, jog 2015 m. liepos 8 d., vykusio susipažinimo metu, ieškovei pradėjus užrašinėti partnerių pasiūlymo sąmatų neatitikimus, atsakovas BĮ Jasiuliškių socialinės globos namai pareiškė, kad baigėsi susipažinimui skirtas laikas, todėl ieškovė UAB „STAMENA“ sprendžia, jog siekiant įgyvendinti VPĮ 6 straipsnio 1 dalies reikalavimus, yra pagrindas išreikalauti iš atsakovo partnerių pasiūlymu bei šio pasiūlymo paaiškinimus ir patikslinimus (CPK 199 str.).

13Atsakovas BĮ Jasiuliškių socialinės globos namai su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į ieškinį nurodė nesutinkantis su ieškovės argumentais dėl laimėtojo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo neatitikimo, kadangi ieškovė jų nepagrindė nei faktais, nei teise.

14Atsakovas pažymėjo, jog VPĮ nenustato jungtinės veiklos partnerių sampratos, tačiau dėl jungtinės veiklos partnerio sąvokos spręstina iš CK 6.969 straipsnio 1 dalies. Atsakovo teigimu, minėta nuostata vertintina kartu su VPĮ 2 straipsnio 29 dalimi, kurioje pateikta tiekėjo sąvoka. Nagrinėjamu atveju abu jungtinės veiklos partneriai yra tiekėjai VPĮ 2 straipsnio 29 dalies prasme, kurie kartu perkančiai organizacijai teikia pasiūlymą, dalyvauja pirkimo procedūrose, bendradarbiauja su perkančiąja organizacija.

15Atsakovas nurodė, jog laimėtojo kartu su pasiūlymu pateikto 2015 m. gegužės 28 d. pasiūlymo laidavimo draudimo rašto turinys atitiko pirkimo dokumentų 6b priede pateiktos formos turinį ir privalomus reikalavimus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo sumai, būdui ir terminui. Pažymėjo, jog ieškovė UAB „STAMENA“ nepagrįstai teigė, jog pirkimo laimėtojo pasiūlyme pateiktos sąmatos neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų, jog ieškovei buvo apribota teisė susipažinti su laimėtojo pasiūlymu.

16Atsakovas BĮ Jasiuliškių socialinės globos namai pažymėjo, jog ieškovė UAB „STAMENA“ nei pretenzijoje, nei ieškinyje nenurodė, dėl kokių priežasčių ir kokia apimtimi laimėtojo pasiūlyme pateiktos sąmatos neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų. Atsakovo teigimu, ieškovė tariamus sąmatų neatitikimus grindė apribota galimybe susipažinti su laimėtojo pasiūlymu. Tuo tarpu, atsakovo teigimu, atsakovas du kartus kvietė ieškovę UAB „STAMENA“ susipažinti su laimėtojo pasiūlymu ir šių susipažinimų metu ieškovės atstovas pastabų apie laiko trukmę nereiškė.

17Dublike ieškovė UAB „STAMENA“ nurodė palaikanti ieškinyje nurodytus reikalavimus ir prašė išreikalauti jungtinės veiklos partnerių UAB „BALTUKMĖS STATYBA“ ir UAB „Statybos montavimo darbai“ pasiūlymą deryboms, įskaitant šio pasiūlymo paaiškinimus, papildymus, pakeitimus; atsakovo privalomą turėti CVP IS informaciją apie deryboms pateiktų pasiūlymų pateikimo laiką ir apimtį (pasiūlymų deryboms pateikimo ataskaitą; atsakovo privalomą turėti CVP IS perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susirašinėjimo informaciją.

18Ieškovė pažymėjo, jog atsakovas neginčijo, jog trečiųjų asmenų pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (ERGO Insurance SE Lietuvos filialo išduotas pasiūlymo laidavimo draudimo raštas) neatitinka Derybų dokumentų (sąlygų) 6b priede imperatyviai nurodytos formos ir turinio reikalavimų. Todėl ieškovė laikė, jog atsakovas, gavęs tokį pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentą, privalėjo kreiptis į partnerius su prašymu patikslinti, papildyti šį dokumentą, kadangi, ieškovės teigimu, perkančioji organizacija negali priimti ir pripažinti tinkamu pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumento, kurio forma ir turinys neatitinka pirkimo dokumentuose ir jų prieduose numatytų reikalavimų.

19Ieškovė pažymėjo, jog pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas galioja tik vieno dalyvio atžvilgiu, todėl laikė, jog pasiūlymą teikiant ne vienam, o dviem ūkio subjektams, draudimo rizika, kad partneriai neįvykdys ikisutartinių įsipareigojimų, yra dvigubai didesnė. Ieškovė teigė, jog partneriai, pateikę pasiūlymo draudimo raštą tik vieno, o ne dviejų ūkio subjektų atžvilgiu, sumokėjo ženkliai mažesnę draudimo įmoką ir tokiu neteisėtu būdu tretieji asmenys įgijo neteisėtą konkurencinį pranašumą kitų derybų dalyvių atžvilgiu.

20Triplike atsakovas BĮ Jasiuliškių socialinės globos namai nurodė, jog vieno (o ne abiejų) iš jungtinės veiklos dalyvių pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nesusilpnina perkančiosios organizacijos apsaugos ir nesudaro pagrindo atmesti pasiūlymą. Atsakovo teigimu, UAB „BALTUKMĖS STATYBA“ jungtinės veiklos sutarties pagrindu yra pagrindinis partneris, kuriam suteikti visi įgaliojimai atlikti reikiamus veiksmus dalyvaujant pirkime, tarp šių įgaliojimų – abiejų partnerių vardu pateikti perkančiajai organizacijai pasiūlymą bei pasirašyti rangos sutartį su perkančiąja organizacija.

21II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

22Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 20 d. sprendimu nusprendė atmesti ieškovės UAB „STAMENA“ ieškinį atsakovui BĮ Jasiuliškių socialinės globos namai ir tretiesiems asmenims UAB „BALTUKMĖS STATYBA“ ir UAB „Statybos montavimo darbai“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

23Teismas nustatė, jog ieškovė ginčija atsakovo (perkančiosios organizacijos) sprendimus dėl pasiūlymų eilės ir konkurso laimėtojo nustatymo bei sutarties sudarymo su pirkimo laimėtoju. Ieškovės manymu, atsakovas netinkamai įvertino pirkimo laimėtojo – veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu trečiųjų asmenų kvalifikaciją.

24Teismo vertinimu, šalys tinkamai pasinaudojo privaloma išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka. Teismas pažymėjo, jog antra ieškovo pretenzija buvo pateikta praleidus pretenzijos pateikimo terminą ir įstatymas nenumato pakartotinės tapataus turinio pretenzijos pateikimo, tačiau atsakovas priėmė pakartotinę pretenziją, ją išnagrinėjo iš esmės ir atmetė. Teismas sprendė, jog atsakovas tokiais savo veiksmais atnaujino pretenzijos pareiškimo terminą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-544/2014).

25Teismas sprendė, jog šalių ginčas nagrinėtinas 2015 m. liepos 17 d. pretenzijos ir pareikšto ieškinio ribose.

26Teismas nurodė, jog, ieškovo teigimu, trečiųjų asmenų pasiūlymas, pateiktas Deryboms remiantis tarp partnerių sudaryta jungtinės veiklos sutartimi, neatitinka Pirkimo sąlygų 6.1, 6.3 , 9.7.8 punktams.

27Teismas nurodė, jog kasacinio teismo praktikoje ūkio subjektams pripažinta galimybė vykdant sutartį, plačiai naudotis kitiems ūkio subjektams (net nedalyvaujantiems viešajame pirkime) priklausančiais ištekliais ir pajėgumais; tokiu atveju pasiūlyme reikia išviešinti šį pajėgumą ir ryšio tarp subjekto ir kito asmens patvarumą. Nagrinėjamu atveju teismas nustatė, jog kartu su pasiūlymu buvo pateiktas ERGO Insurance SE, veikiančio per filialą Lietuvoje, pasiūlymo laidavimo 2015 m. gegužės 28 d. raštas Nr. PA 67615, išduotas vieno iš partnerių UAB „BALTUKMĖS STATYBA“ vardu. Teismas sprendė, jog pasiūlymas yra bendras, ūkio subjektų ryšys yra išviešintas - kartu su pasiūlymu pateikta jungtinės veiklos sutartis, todėl teismas darė išvadą, jog suteikta vienam iš partnerių garantija galioja visam bendram dviejų partnerių pasiūlymui. Teismas laikė ieškovės argumentus dėl imperatyvios pasiūlymo galiojimo formos nesilaikymo pagrįstais tik subjektyviais samprotavimais.

28Teismas atmetė ieškovės argumentus dėl per trumpo pasiūlymo užtikrinimo galiojimo termino (pirkimo dokumentų 6.3 punktas). Teismas nustatė, jog tretieji asmenys kartu su pasiūlymu pateikė du pasiūlymo galiojimo užtikrinimą liudijančius dokumentus: 2015 m. gegužės 5 d. ERGO Insurance SE filialo Lietuvoje pasiūlymo laidavimo draudimo raštą Nr. 67487, kurio galiojimo terminas iki 2015 m. rugsėjo 16 d. ir ERGO Insurance SE filialo Lietuvoje pasiūlymo laidavimo 2015 m. gegužės 28 d. raštą Nr. PA 67615, galiojantį iki 2015 m. rugsėjo 24 d. Teismo vertinimu, pastarojo rašto su pasiūlymu galiojimo terminas atitiko Pirkimo dokumentų reikalavimus. Atsakovas pasiūlymo pateikimo terminą perkėlė iš 2015 m. gegužės 28 d. į 2015 m. birželio 5 d., t.y. antras laidavimo raštas buvo gautas iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, todėl, teismo vertinimu, antras laidavimo raštas tiekėjų buvo gautas ir pateiktas kartu su pasiūlymu būtent dėl pasiūlymo pateikimo termino perkėlimo, įsitikinus, kad po pasiūlymo pateikimo termino perkėlimo pirmojo laidavimo rašto galiojimo terminas nebetenkino Pirkimo dokumentų 6.3 punkto reikalavimo, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas galiotų 20 (dvidešimt) dienų ilgiau nei pasiūlymas.

29Teismas laikė ieškovės teiginius, kad atsakovas priėmė antrą laidavimą po pasiūlymo pateikimo termino ir tokiu būdu trečiųjų asmenų pasiūlymas galėjo būti neteisėtai pakeistas, nepagrįstais, todėl atmestinais.

30Teismas taip pat atmetė, ieškovės argumentus dėl trečiųjų asmenų pasiūlyme pateiktos sąmatos neatitikimo Pirkimo dokumentų reikalavimams.

31Teismo vertinimu, ieškovė 2015 m. liepos 17 d. pretenzijoje, teigdama, jog laimėtojo pasiūlyme pateiktos lokalinės sąmatos neatitinka Derybų metu pateiktų statybos darbų kiekių žiniaraščių, nenurodė, kuo konkrečiai pateiktos sąmatos neatitinka pirkimo dokumentų. Teismas sutiko su atsakovu, kuris rėmėsi kasacinio teismo išaiškinimais, kad siekiant perkančiosios organizacijos veiksmų ar sprendimų neteisėtumo pripažinimo dėl viešųjų pirkimų principų pažeidimo, reikalavimą pateikusi šalis turi realiai įrodyti viešųjų pirkimų principų pažeidimo faktą, o ne tik remtis viešųjų pirkimų pažeidimo prielaida ir pasekmėmis. Vertinant viešųjų pirkimų principų pažeidimo faktą, būtina nustatyti, kokiais būtent perkančiosios organizacijos veiksmais ir kokios viešojo pirkimo procedūros metu buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).

32Teismas nustatė, jog ieškovė 2015 m. liepos 17 d. pretenzijoje nenurodė, kad jos teisė susipažinti su pirkimo laimėtojo pasiūlymu būtų suvaržyta. Teismas, įvertinęs ieškovės ieškinyje išdėstytus argumentus dėl suvaržytų teisių susipažįstant su pirkimo laimėtojo pasiūlymu, pažymėjo, jog ieškovė nepareiškė perkančiai organizacijai pretenzijos dėl jos padaryto pažeidimo, todėl teismas sprendė, jog ieškovė nepasinaudojo privaloma neteismine ginčo nagrinėjimo tvarka, todėl negalinti pagristi ieškinį šia aplinkybe (VPĮ 93 str. 3 d., CPK 4232 str. 1 d.). Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, teismas konstatavo, jog ieškovė neįrodė kartu su trečiųjų asmenų pasiūlymu pateiktos sąmatos neatitikimo pirkimo dokumentams, nepasinaudojo privaloma ikiteisminio ginčo sprendimo tvarka šio savo teiginio atžvilgiu, todėl šį ieškinio argumentą atmetė.

33Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog pretenzijos pareiškimas ir atsakymas į pretenziją yra privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija, teisme ginčo ribas apibrėžia pirkimo dalyvio pretenzijos turinys, civilinė byla nagrinėjama pareikštos 2015 m. liepos 15 d. pretenzijos ir ieškinio ribose, sprendė, jog dublike pareikšti prašymai (išreikalauti visus pirkimo laimėtojų pasiūlymo pakeitimus, paaiškinimus, papildymus ir kt.) neturi procesinio pagrindo. Teismas pažymėjo, jog ieškovas negali remtis aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos jo 2015 m. liepos 17 d. pretenzijoje, negali rinkti naujų įrodymų ir įrodinėti naujų aplinkybių.

34Teismas, remdamasis analogiškais motyvais, atmetė ieškovės dublike nurodytus argumentus, kad partneriai, pateikę pasiūlymo laidavimo draudimo raštą tik vieno (o ne dviejų) ūkio subjektų atžvilgiu, sumokėjo ženkliai mažesnę draudimo įmoką (sumažino savo dalyvavimo derybose kaštus) ir tokiu neteisėtu būdu įgijo neteisėta pranašumą kitų derybų dalyvių atžvilgiu.

35Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas, atmetęs ieškovo pretenziją, nepažeidė imperatyviųjų teisės normų bei viešųjų pirkimo principų (VPĮ 3, 39 str.), sprendė, jog ieškinys atmestinas.

36III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

37Ieškovė UAB „STAMENA“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, panaikinti atsakovo 2015 m. liepos 20 d. sprendimą patvirtinti pasiūlymų eilę supaprastintose skelbiamose derybose „Jasiuliškių socialinės globos namų Ukmergės r. Jasiuliškio k. 3, 14n2/p korpuso patalpų kapitalinis remontas“, sudarytą 2015 m. liepos 2 d., ir sprendimą sudaryti sutartį su jungtinės veiklos partneriais UAB „BALTUKMĖS STATYBA“ ir UAB „Statybos montavimo darbai“, išreikalauti iš atsakovo jungtinės veiklos partnerių (trečiųjų asmenų) UAB „BALTUKMĖS STATYBA“ ir UAB „Statybos montavimo darbai“ pasiūlymą deryboms, įskaitant šio pasiūlymo paaiškinimus, papildymus, pakeitimus, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

381) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, jog ieškovės argumentai dėl imperatyvios pasiūlymo galiojimo formos nesilaikymo pagrįsti tik jo subjektyviais samprotavimais. Apeliantės teigimu, partneriais UAB „BALTUKMĖS STATYBA“ ir UAB „Statybos montavimo darbai“ pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas (laidavimo raštas) neatitinka Derybų dokumentų (sąlygų) 6b priede imperatyviai nurodytos formos ir turinio reikalavimų;

392) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepasisakė dėl Derybų dokumentų (sąlygų) 6b priedo, kuriame nustatyti imperatyvūs reikalavimai pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumento formai ir turiniui;

403) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, jog pasiūlymas yra bendras, ūkio subjektų ryšys yra išviešintas - kartu su pasiūlymu pateikta jungtinės veiklos sutartis. Ūkio subjektų ryšys yra išviešintas tik perkančiajai organizacijai, UAB „BALTUKMĖS STATYBA“ ir UAB „Statybos montavimo darbai“ nepateikė jungtinės veiklos sutarties ar kitos informacijos dėl būsimos jungtinės veiklos pačiam draudikui (ERGO Insurance SE), todėl draudiko išduotas pasiūlymo laidavimo draudimo raštas neapima abiejų jungtinės veiklos partnerių atsakomybės draudimo, o pati draudimo sutartis a priori yra negaliojanti;

414) Pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl per trumpo pasiūlymo užtikrinimo galiojimo termino (pirkimo dokumentų 6.3 punktas) nepagrįstai paremta teismo prielaidomis, o ne pagrįstais bei objektyviais įrodymais;

425) Atsakovas nustatė ieškovui nepagrįstai ir neprotingai trumpą susipažinimo su partnerių pasiūlymais laiką;

436) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė tenkinti ieškovo prašymo dėl rašytinių įrodymų išreikalavimo.

44Atsakovas BĮ Jasiuliškių socialinės globos namai atsiliepime į apeliacinį skundą prašė atmesti apeliantės apeliacinį skundą, palikti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 20 d. sprendimą nepakeistą. Atsiliepime nurodo, jog ieškovė iš esmės nurodė tik aplinkybes, kurias pateikė ir procesiniuose dokumentuose pirmosios instancijos teisme. Ieškovė nenurodė konkrečių argumentų, jog pirmosios instancijos teismas būtų pažeidęs ar netinkamai taikęs materialinės ar procesinės teisės normas.

45Lietuvos apeliaciniame teisme 2016 m. sausio 7 d. gautas atsakovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

46IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

47Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 20 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

48Dėl bylos nagrinėjimo ribų

49Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

50Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „STAMENA“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5222-345/2015, sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

51Dėl faktinių bylos aplinkybių

52Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis nustatė, kad atsakovas 2015 m. gegužės 14 d. per centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS) paskelbė supaprastintas skelbiamas derybas „Jasiuliškių socialinės globos namų Ukmergės r. Jasiuliškio km. 3 14N2/P korpuso patalpų kapitalinis remontas“, (pirkimo Nr. 163329). Atsakovas 2015 m. liepos 2 d. paskelbė derybų dalyvių pasiūlymų eilę, kurios pirmoje vietoje įrašytas jungtinės veiklos partnerių UAB „BALTUKMĖS STATYBA“ ir UAB „Statybos montavimo darbai“ pasiūlymas. Ieškovė 2015 m. liepos 16 d. pateikė perkančiai organizacijai pretenziją Nr. 15/07/16-3 dėl neteisėtai sudarytos pasiūlymų eilės. Atsakovo viešųjų pirkimo komisija 2015 m. liepos 17 d. ieškovės pretenziją atmetė. Ieškovė 2015 m. liepos 17 d. pateikė pretenziją Nr. 2015/07/17-2 dėl neteisėtai sudarytos pasiūlymų eilės. Atsakovo viešųjų pirkimo komisija 2015 m. liepos 20 d. ieškovės pretenziją atmetė. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti neteisėtą ir nepagrįstą atsakovo Jasiuliškių socialinės globos namų 2015 m. liepos 20 d. sprendimą patvirtinti pasiūlymų eilę supaprastinto skelbiamose derybose „Jasiuliškių socialinės globos namų Ukmergės r. Jasiuliškio k. 3, 14n2/p korpuso patalpų kapitalinis remontas“ ir 2015 m. liepos 2 d. sprendimą sudaryti sutartį su jungtinės veiklos partneriais UAB „BALTUKMĖS STATYBA“ ir UAB „Statybos montavimo darbai“.

53Nagrinėjamu atveju ieškovė ginčija atsakovo (perkančiosios organizacijos) sprendimus dėl pasiūlymų eilės ir Derybų laimėtojo nustatymo bei sutarties sudarymo su pirkimo laimėtoju.

54Dėl viešųjų pirkimų

55Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

56Dėl įrodymų išreikalavimo

57Apeliantė apeliaciniame skunde prašo išreikalauti iš atsakovo jungtinės veiklos partnerių (trečiųjų asmenų) UAB „BALTUKMĖS STATYBA“ ir UAB „Statybos montavimo darbai“ pasiūlymą deryboms, įskaitant šio pasiūlymo paaiškinimus, papildymus, pakeitimus.

58CPK 199 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad fiziniai asmenys ar juridiniai asmenys, neturėdami galimybės pateikti reikalaujamą rašytinį įrodymą arba negalėdami jo pateikti per teismo nustatytą terminą, privalo pranešti apie tai teismui ir kartu nurodyti to priežastis. Pagal CPK180 straipsnio reikalavimus teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės byloje aplinkybes.

59Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad byloje pakanka įrodymų nustatyti turinčias reikšmės bylai aplinkybes ir prašomi išreikalauti įrodymai laikytini pertekliniais.

60Teisėjų kolegija, pagal bylos duomenis ir atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, daro išvadą, jog ieškovės (apeliantės) minėtas prašymas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

61Dėl laidavimo rašto neatitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams

62Apeliantė, nesutikdama su skundžiamu sprendimu, apeliaciniame skunde teigia, jog partnerių UAB „BALTUKMĖS STATYBA“ ir UAB „Statybos montavimo darbai“ pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas (laidavimo raštas) neatitinka Derybų dokumentų (sąlygų) 6b priede imperatyviai nurodytos formos ir turinio reikalavimų. Teisėjų kolegija šiuos apeliantės argumentus laiko nepagrįstais dėl sekančių priežasčių.

63Pirma, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis nustatė, jog Pirkimo dokumentų 6.1-6.3 punktuose yra nustatyti privalomi (imperatyvūs) reikalavimai pasiūlymo galiojimo užtikrinimui. Tokiais reikalavimais yra laikytina pasiūlymo reikalavimo užtikrinimo suma (3 000 Eur, Pirkimo dokumentų 6.1 punktas), būdas (garantija arba laidavimo draudimas, Pirkimo dokumentų 6.2 punktas) ir terminas (20 dienų ilgiau nei pasiūlymas, Pirkimo dokumentų 6.3 punktas). Atsakovas Pirkimo dokumentuose specialių imperatyviai nustatytų reikalavimų susijusių su pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pateikimu jungtinės veiklos dalyviams pirkimo dokumentuose nenustatė.

64Teisėjų kolegijos vertinimu, vieno iš partnerių UAB „BALTUKMĖS STATYBA“ pateiktas 2015 m. gegužės 28 d. pasiūlymo laidavimo draudimo raštas (toliau - Laidavimo raštas) atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus imperatyvius - reikalavimo užtikrinimo sumos, būdo ir termino, reikalavimus (b. l. 43). Dėl to, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, jog ieškovės argumentai dėl imperatyvios pasiūlymo galiojimo formos nesilaikymo pagrįsti tik jos subjektyviais samprotavimais.

65Antra, teisėjų kolegija pažymi, jog, priešingai nei teigia apeliantė, vertinant pateikto pasiūlymo laidavimo rašto atitiktį formos reikalavimams, būtina atsižvelgti į tai, kad nežymūs nukrypimai nuo reikalaujamos pateiktinų dokumentų formos neturėtų būti pasiūlymo (plačiąja prasme) atmetimo pagrindas. Priešingu atveju būtų paneigti pirkimo dokumentų sąlygų tikslas ir viešojo pirkimo procedūrų esmė, dėl to pasiūlymo atmetimas šiuo pagrindu būtų formalus ir neproporcingas. Kiekvienu atveju reikėtų vertinti, ar tam tikra laidavimo rašto neatitiktis pirkimo dokumentuose nustatytai jų formai daro įtaką laidavimo rašto galiojimui, ar dėl to susilpninama perkančiosios organizacijos apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010).

66Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis nustatė, jog atsakovas pasiūlymo galiojimo užtikrinimu siekė užsitikrinti nuostolių atlyginimą tokiu atveju, jeigu tiekėjas nepagrįstai atsisakytų pasiūlyme nurodytų sąlygų ir (arba) pasirašyti viešojo pirkimo sutartį (Pirkimo dokumentų 6.4 punktas). Be to, Pirkimų dokumentų 4.1. punkte nustatyta, jog jungtinės veiklos sutartyje turi būti: nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje pirkimo sutarties vertėje, (Pirkimo dokumentų 4.1.1. punktas); numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją) (Pirkimo dokumentų 4.1.2. punktas); numatyta solidari visų šios sutarties šalių atsakomybė už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą (Pirkimo dokumentų 4.1.3. punktas).

67Partnerių UAB „BALTUKMĖS STATYBA“ ir UAB „Statybos montavimo darbai“ 2015 m. gegužės 15 d. jungtinės veiklos sutartyje Nr. 2015-2 nustatyta, kad jungtinei veiklai ginčo pirkime atstovauja UAB „BALTUKMĖS STATYBA“, kuri yra atsakinga už pasiūlymo parengimą, pasirašymą, pateikimą bei kuriai yra suteikta teisė pasirašyti pasiūlymą ir su juo susijusius dokumentus ir kuris yra juridiškai atsakingas už sutarties vykdymą (sutarties 2.2.1, 4.1.1 bei 4.3 punktai) (b. l. 46-48). Be to, minėtos sutarties 5.1. punktas numato solidarią jungtinės veiklos partnerių UAB „BALTUKMĖS STATYBA“ ir UAB „Statybos montavimo darbai“ atsakomybę.

68Teisėjų kolegija pažymi, jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.). Be to, bylos duomenys patvirtina, jog draudimo bendrovė besąlygiškai įsipareigoja per 10 darbo dienų sumokėti perkančiajai organizacijai nurodytą sumą, gavus perkančiosios organizacijos pirmą raštišką reikalavimą (b. l. 43).

69CK 6.978 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad jungtinės veiklos sutartis baigiasi, vienam iš partnerių atsisakius toliau būti neterminuotos jungtinės veiklos sutarties dalyviu. Teisėjų kolegijos vertinimu, tiekėjui UAB „Statybos montavimo darbai“ negalint dalyvauti tolimesnėje pirkimo procedūroje, tiekėjas UAB „BALTUKMĖS STATYBA“, kaip pagrindinė partneris, laimėjęs pirkimą negalėtų pasirašyti viešojo pirkimo sutarties su atsakovu. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, jog vienam jungtinės veiklos partneriui pasitraukus ir UAB „BALTUKMĖS STATYBA“, solidariai atsakančiai už kito partnerio įsipareigojimus, netekus juridinio pagrindo pasirašyti sutartį ir pasiūlymo galiojimo laikotarpiu nepasirašius viešojo pirkimo sutarties, draudimo apsauga galios visa apimtimi.

70Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino bei taikė aukščiau pateiktas teisės normas bei išanalizavo ir teisingai įvertino byloje esančius rašytinius įrodymus, todėl padarė pagrįstą išvadą, jog ieškovės argumentai dėl imperatyvios pasiūlymo galiojimo formos nesilaikymo pagrįsti tik jo subjektyviais samprotavimais.

71Dėl įrodymų vertinimo

72Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliantės apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas priimtas paremtas teismo prielaidomis.

73Teisėjų kolegija pažymi, jog civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš jų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011). Įrodymų patikimumą patvirtina faktinių duomenų (informacijos), gautų iš keleto įrodinėjimo priemonių, tapatumas. Sprendžiant vieno ar kito įrodymo patikimumo klausimą, labai svarbu išsiaiškinti, ar nėra prieštaravimų tarp faktinių duomenų, gautų iš tos pačios rūšies ar skirtingų įrodinėjimo priemonių. Kai iš skirtingų byloje pateiktų įrodinėjimo priemonių gaunama prieštaringa informacija, teismas turi šį prieštaravimą išspręsti, t. y. atsakyti į klausimą, kuria informacija (duomenimis) vadovautis, o kurią – atmesti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2009; 2012 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/2012).

74Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, priešingai nei teigia apeliantė, pagal įstatymo reikalavimus ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, visapusiškai ir objektyviai išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, teisingai pagal bylos duomenis atskleidė bylos esmę.

75Dėl privalomos ikiteisminės stadijos

76Apeliantė apeliaciniame skunde teigia, jog atsakovas nustatė nepagrįstai ir neprotingai trumpą susipažinimo su partnerių pasiūlymais laiką, taip pat pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė tenkinti ieškovės prašymo dėl rašytinių įrodymų išreikalavimo.

77Teisėjų kolegija pažymi, jog viešuosiuose pirkimuose įvirtinta peržiūros procedūra apima privalomą ikiteisminę stadiją (VPĮ 93 straipsnio 3 dalis). Šios teisių gynybos stadijos esmė – prieš viešojo pirkimo sutarties sudarymą leisti tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išspręsti nesutarimus išvengiant teismo proceso, t. y. perkančiajai organizacijai panaikinti jos netinkamus sprendimus arba besiskundžiančiam tiekėjui išsamiau išdėstyti šių sprendimų priėmimo priežastis ir motyvus. Kasacinio teismo ne kartą akcentuota pretenzijos perkančiajai organizacijai padavimo svarba inter alia dėl tiekėjo teisių apimties teismo procese. Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).

78Vienas svarbiausių reikalavimų, atsižvelgiant į Lietuvoje įtvirtintą ikiteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką, taikomų tiekėjams, reiškiantiems reikalavimus peržiūros institucijai – teismui, – ieškinyje nurodomi bei skundžiami perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai (ieškinio pagrindas) turi sutapti su prieš tai tiekėjo perkančiajai organizacijai apskųstais sprendimais pretenzijoje. Kasacinio teismo praktikoje šios pozicijos laikomasi nuosekliai, ji, be kita ko, įtvirtinta ir CPK 4233 straipsnio 2 dalyje, kurioje nurodyta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu. Kasacinio teismo taip pat konstatuota, kad ieškovas savo reikalavimą teisme gali grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo ginčyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais. Priešingas VPĮ V skyriaus nuostatų aiškinimas, t. y. galimybė skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus, kurie nebuvo nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje, prieštarautų bonus pater familias principui ir lemtų besąlyginę tiekėjo teisę, pavyzdžiui, skųsti konkurso sąlygas po to, kai jo pasiūlymas nebuvo vertinamas dėl kvalifikacijos neatitikties, arba pasiūlymo vertinimo metu buvo atmestas, arba nebuvo pripažintas geriausiu. Jeigu tiekėjui besąlygiškai būtų leista skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus teisme prieš tai su pretenzija nesikreipus į perkančiąją organizaciją, tokia praktika iš esmės būtų paneigta ikiteisminė ginčo stadija, įstatymo leidėjo įtvirtinta dėl pirmiau nurodytų priežasčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).

79Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog ieškovė ieškinyje teigdama, kad perkančioji organizacija pažeidė jos teisę gauti informaciją apie pirkimo laimėtojo pasiūlymo turinį, nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog pastaroji pasinaudojo privaloma ikiteisminio ginčo sprendimo tvarka šio savo teiginio atžvilgiu. Byloje nėra nei ieškovės pareiškimų apie susipažinimo procedūros nutraukimą, nei pretenzijos dėl atsisakymo suteikti informaciją nepareikštos, nei kitų įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovė pasinaudojo privaloma ikiteisminio ginčo sprendimo tvarka.

80Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nustatytas aplinkybes, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai sprendė, jog dublike pareikšti prašymai (išreikalauti visus pirkimo laimėtojų pasiūlymo pakeitimus, paaiškinimus, papildymus ir kt.) neturi procesinio pagrindo. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovė negali remtis aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos 2015 m. liepos 17 d. pretenzijoje, negali rinkti naujų įrodymų ir įrodinėti naujų aplinkybių.

81Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė tenkinti ieškovės prašymo dėl rašytinių įrodymų išreikalavimo bei pagrįstai konstatavo, jog ieškovė nepasinaudojo privaloma ikiteisminio ginčo sprendimo tvarka.

82Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

83Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis ir dėl nurodytų argumentų sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl deklaratyvių ieškinio teiginių, kad Derybų laimėtojo pasiūlyme pateiktos lokalinės sąmatos neatitinka derybų metu pateiktų statybos darbų kiekių žiniaraščių.

84Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

85Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai ir atsiliepimo į jį atsikirtimai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

86Dėl procesinės bylos baigties, apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo

87Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas, principus ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės.

88Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 20 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

89Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

90Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

91Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantei UAB „STAMENA“ nepriteistinas (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

92Atsakovas BĮ Jasiuliškių socialinės globos namai atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo priteisti jam bylinėjimosi išlaidas. Kartu su prašymu pateikti įrodymai patvirtina atsakovo patirtų 728,38 Eur bylinėjimosi išlaidų dydį, todėl prašymas tenkintinas (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

93Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

94Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

95Priteisti iš ieškovės UAB „STAMENA“ atsakovui BĮ Jasiuliškių socialinės globos namams 728,38 Eur (septynis šimtus dvidešimt aštuonis eurus ir trisdešimt aštuonis euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovė UAB „STAMENA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui BĮ... 5. Ieškinyje nurodė, kad dalyvauja atsakovo paskelbtose derybose... 6. Ieškovės UAB „STAMENA“ teigimu, atsakovas neteisėtai ir nepagrįstai... 7. Ieškovė nurodė, jog aukščiau nurodytus argumentus išdėstė 2015 m.... 8. Ieškovė 2015 m. liepos 17 d. pateikė pretenziją Nr. 15/07/17/-2, kurioje... 9. Ieškovė UAB „STAMENA“ laikė atsakovo veiksmus pažeidžiančiais... 10. Ieškovė taip pat pažymėjo, kad 2015 m. liepos 17 d. pretenzijoje Nr.... 11. Ieškovės UAB „STAMENA“ teigimu, atsakovas BĮ Jasiuliškių socialinės... 12. Ieškovė pažymėjo, jog 2015 m. liepos 8 d., vykusio susipažinimo metu,... 13. Atsakovas BĮ Jasiuliškių socialinės globos namai su ieškiniu nesutiko,... 14. Atsakovas pažymėjo, jog VPĮ nenustato jungtinės veiklos partnerių... 15. Atsakovas nurodė, jog laimėtojo kartu su pasiūlymu pateikto 2015 m.... 16. Atsakovas BĮ Jasiuliškių socialinės globos namai pažymėjo, jog ieškovė... 17. Dublike ieškovė UAB „STAMENA“ nurodė palaikanti ieškinyje nurodytus... 18. Ieškovė pažymėjo, jog atsakovas neginčijo, jog trečiųjų asmenų... 19. Ieškovė pažymėjo, jog pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laidavimo draudimo... 20. Triplike atsakovas BĮ Jasiuliškių socialinės globos namai nurodė, jog... 21. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 22. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 20 d. sprendimu nusprendė atmesti... 23. Teismas nustatė, jog ieškovė ginčija atsakovo (perkančiosios... 24. Teismo vertinimu, šalys tinkamai pasinaudojo privaloma išankstinio ginčų... 25. Teismas sprendė, jog šalių ginčas nagrinėtinas 2015 m. liepos 17 d.... 26. Teismas nurodė, jog, ieškovo teigimu, trečiųjų asmenų pasiūlymas,... 27. Teismas nurodė, jog kasacinio teismo praktikoje ūkio subjektams pripažinta... 28. Teismas atmetė ieškovės argumentus dėl per trumpo pasiūlymo užtikrinimo... 29. Teismas laikė ieškovės teiginius, kad atsakovas priėmė antrą laidavimą... 30. Teismas taip pat atmetė, ieškovės argumentus dėl trečiųjų asmenų... 31. Teismo vertinimu, ieškovė 2015 m. liepos 17 d. pretenzijoje, teigdama, jog... 32. Teismas nustatė, jog ieškovė 2015 m. liepos 17 d. pretenzijoje nenurodė,... 33. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog pretenzijos pareiškimas ir atsakymas į... 34. Teismas, remdamasis analogiškais motyvais, atmetė ieškovės dublike... 35. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas, atmetęs ieškovo pretenziją,... 36. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 37. Ieškovė UAB „STAMENA“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 38. 1) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, jog ieškovės... 39. 2) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepasisakė dėl Derybų... 40. 3) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, jog pasiūlymas... 41. 4) Pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl per trumpo pasiūlymo... 42. 5) Atsakovas nustatė ieškovui nepagrįstai ir neprotingai trumpą... 43. 6) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė tenkinti... 44. Atsakovas BĮ Jasiuliškių socialinės globos namai atsiliepime į apeliacinį... 45. Lietuvos apeliaciniame teisme 2016 m. sausio 7 d. gautas atsakovo prašymas... 46. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 47. Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 20 d.... 48. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 49. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 50. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 51. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 52. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis nustatė, kad atsakovas 2015 m.... 53. Nagrinėjamu atveju ieškovė ginčija atsakovo (perkančiosios organizacijos)... 54. Dėl viešųjų pirkimų... 55. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 56. Dėl įrodymų išreikalavimo... 57. Apeliantė apeliaciniame skunde prašo išreikalauti iš atsakovo jungtinės... 58. CPK 199 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad fiziniai asmenys ar juridiniai... 59. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad byloje pakanka... 60. Teisėjų kolegija, pagal bylos duomenis ir atsižvelgdama į priimamą... 61. Dėl laidavimo rašto neatitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams ... 62. Apeliantė, nesutikdama su skundžiamu sprendimu, apeliaciniame skunde teigia,... 63. Pirma, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis nustatė, jog Pirkimo dokumentų... 64. Teisėjų kolegijos vertinimu, vieno iš partnerių UAB „BALTUKMĖS... 65. Antra, teisėjų kolegija pažymi, jog, priešingai nei teigia apeliantė,... 66. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis nustatė, jog atsakovas pasiūlymo... 67. Partnerių UAB „BALTUKMĖS STATYBA“ ir UAB „Statybos montavimo darbai“... 68. Teisėjų kolegija pažymi, jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai... 69. CK 6.978 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad jungtinės veiklos... 70. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, sprendžia, jog... 71. Dėl įrodymų vertinimo ... 72. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliantės apeliaciniame skunde... 73. Teisėjų kolegija pažymi, jog civiliniame procese galiojantis rungimosi... 74. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 75. Dėl privalomos ikiteisminės stadijos ... 76. Apeliantė apeliaciniame skunde teigia, jog atsakovas nustatė nepagrįstai ir... 77. Teisėjų kolegija pažymi, jog viešuosiuose pirkimuose įvirtinta peržiūros... 78. Vienas svarbiausių reikalavimų, atsižvelgiant į Lietuvoje įtvirtintą... 79. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, jog pirmosios instancijos... 80. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nustatytas aplinkybes,... 81. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, sprendžia, jog... 82. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 83. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis ir dėl nurodytų argumentų sutinka su... 84. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 85. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo... 86. Dėl procesinės bylos baigties, apeliacinio skundo ir pirmos instancijos... 87. Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 88. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 89. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 90. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 91. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 92. Atsakovas BĮ Jasiuliškių socialinės globos namai atsiliepimu į apeliacinį... 93. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 94. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 95. Priteisti iš ieškovės UAB „STAMENA“ atsakovui BĮ Jasiuliškių...