Byla e2-765-459/2019
Dėl 87 600,40 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė,

2sekretoriaujant N. M.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Viola Ltd“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administravimo paslaugos“, patikslintą ieškinį atsakovui M. Š. (M. Š.) dėl 87 600,40 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

4Teismas

Nustatė

5Ginčo esmė:

61.

7Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir BUAB) „Viola Ltd“, atstovaujama bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Bankroto administravimo paslaugos“, kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo M. Š. 87 600,40 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio pagrindu nurodo aplinkybes, kad:

81.1.

92016 m. spalio 14 d. Klaipėdos apygardos teismas priėmė nutartį, kuria iškėlė bankroto bylą UAB „Viola Ltd“. Nutartis įsiteisėjo 2016 m. spalio 25 d. Įmonės bankroto administratore paskirta UAB „Bankroto administravimo paslaugos“. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. sausio 9 d., 2017 m. vasario 3 d., 2017 m. gegužės 9 d., 2017 m. birželio 30 d., 2017 m. lapkričio 2 d., 2018 m. vasario 12 d. ir 2018 m. balandžio 10 d. nutartimis patvirtino UAB „Viola Ltd“ kreditorių finansinius reikalavimus, bendra suma 92 600,40 Eur. 2018 m. kovo 28 d. Klaipėdos apygardos teismas pripažino UAB „Viola Ltd“ bankrotą tyčiniu.

101.2.

11Bendrovės valdymo organai neįvykdė jiems 2018 m. kovo 27 d. teismo nutartimi ir Įmonių bankroto įstatymu (toliau – ir ĮBĮ) įtvirtintos pareigos, t. y. nei iki nutarties pripažinti BUAB „Viola Ltd“ bankrotą tyčiniu, nei po jos bankroto administratorei neperdavė turto, visų svarbių įmonės buhalterinių dokumentų (įmonės kasa, sandoriai, turto sąrašai ir kt.), dėl to negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Dėl tokio sąmoningo blogo įmonės valdymo BUAB „Viola Ltd“ negali įvykdyti savo prievolių prieš įmonės kreditorius.

121.3.

13Pripažinus bankrotą tyčiniu, preziumuojama, jog bankroto byloje nepatenkinti kreditorių reikalavimai yra žala, kurią lėmė dėl tyčinio bankroto kalto asmens veiksmai. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. sausio 9 d., 2017 m. vasario 3 d., 2017 m. gegužės 9 d., 2017 m. birželio 30 d., 2017 m. lapkričio 2 d., 2018 m. vasario 12 d. ir 2018 m. balandžio 10 d. nutartimis patvirtino UAB „Viola Ltd“ 92 600,40 Eur kreditinių reikalavimų sumą. Kadangi bankroto procese yra realiai gautina 5 000 Eur suma, todėl prašomo priteisti žalos atlyginimo dydis yra 87 600,40 Eur.

142.

15Ieškovės atstovė pateikė prašymą nagrinėti bylą ieškovės atstovui nedalyvaujant, nurodė, kad ieškovė visiškai palaiko 2019 m. gegužės 10 d. patikslintame ieškinyje nurodytus reikalavimus atsakovui M. Š..

163.

17Atsakovas M. Š. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo nepateikė, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta CPK 123 str. 3 d. numatyta tvarka, nurodytos darbovietės adresu bei viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis).

18Teismas

konstatuoja:

19Ieškinys tenkintinas visiškai.

204.

21Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. spalio 14 d. Klaipėdos apygardos teismas priėmė nutartį, kuria iškėlė bankroto bylą UAB „Viola Ltd“. Nutartis įsiteisėjo 2016 m. spalio 25 d. Įmonės bankroto administratore paskirta UAB „Bankroto administravimo paslaugos“. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. sausio 9 d., 2017 m. vasario 3 d., 2017 m. gegužės 9 d., 2017 m. birželio 30 d., 2017 m. lapkričio 2 d., 2018 m. vasario 12 d. ir 2018 m. balandžio 10 d. nutartimis patvirtino UAB „Viola Ltd“ kreditorių finansinius reikalavimus, bendra suma 92 600,40 Eur. VĮ Registrų centro išrašo su istorija duomenys patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio 19 d. iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Viola Ltd“ direktoriumi buvo M. Š..

225.

23Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. kovo 28 d. nutartimi pripažino UAB „Viola Ltd“ bankrotą tyčiniu. Šia nutartimi teismas konstatavo šiuos Įmonių bankroto įstatymo nustatytus tyčinio bankroto požymius bei prezumpcijas: 20 str. 2 d. 1 p. (įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu) nurodytą tyčinio bankroto požymio egzistavimą; 20 str. 2 d. 4 p. (įmonės veikla buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos ir (arba) išieškojimo pirmenybė buvo sąmoningai teikiama tos pačios eilės pagal Civilinio kodekso 6.9301 straipsnį kreditoriams, kuriems įsipareigojimai atsirado vėliau ir (arba) buvo nepradelsti arba mažiau pradelsti, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti arba daugiau pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonė nebeturės pakankamai turto); 20 str. 2 d. 5 p. (teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir (arba) netinkamai (paslėpti, sunaikinti, sugadinti įmonės apskaitos dokumentai arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai) ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir (arba) mokesčių administratoriaus patikrinimo akte nustatytas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) arba kitų mokesčių mokėjimo vengimas); 20 str. 3 d. 2 p (atsiskaitymai iki bankroto bylos iškėlimo buvo vykdomi pažeidžiant Civilinio kodekso 6.9301 straipsnyje nustatytą atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą ir nebuvo vykdomas šio ar kitų įstatymų reikalavimas dėl privalomo įmonės bankroto bylos inicijavimo, kai įmonės darbuotojui (darbuotojams) ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės nemokamas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos).

246.

25ĮBĮ 20 str. 7 d. numatyta, kad likvidavus įmonę dėl bankroto, kuris buvo pripažintas tyčiniu, žalą dėl įmonės neįvykdytos kreditoriui (kreditoriams) prievolės, kurios dydis negali viršyti dėl asmens tyčinės veikos susidariusių ir bankroto proceso metu nepatenkintų reikalavimų sumų, turi atlyginti asmuo (asmenys), dėl kurio (kurių) veikimo ar neveikimo kilo tyčinis bankrotas, jeigu prievolė neįvykdyta dėl šio (šių) asmens (asmenų) veikimo ar neveikimo ir šis kreditorius (kreditoriai) Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pareiškė ieškinį teismui dėl žalos atlyginimo.

267.

27Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2017 m. balandžio 24 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-115-915/2017 išaiškino, kad esant aplinkybėms, kai nustatyti dėl tyčinio bankroto atsakingo asmens neteisėti veiksmai (kuriais įmonė buvo privesta prie bankroto tyčia) ir tos įmonės kreditoriaus žala (likviduotos įmonės bankroto byloje patvirtinto kreditoriaus reikalavimo suma, neišieškota bankroto procese), priežastinis ryšys tarp šio asmens neteisėtų veiksmų, sukeliant tyčinį bankrotą, ir tos įmonės kreditoriaus žalos (sumos, neišieškotos įmonės bankroto byloje) yra preziumuojamas. Dėl tyčinio bankroto atsakingas asmuo turi teisę paneigti šią priežastinio ryšio prezumpciją, įrodinėdamas, kad įmonė nebūtų buvusi pajėgi atsiskaityti su konkrečiu kreditoriumi net asmeniui neatlikus neteisėtų veiksmų, dėl kurių bankrotas buvo pripažintas tyčiniu.

288.

29Kasacinio teismo jurisprudencijoje ne kartą analizuoti juridinio asmens vadovo civilinės atsakomybės klausimai. Įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Jis privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai ir daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Vadovas privalo būti maksimaliai atidus bei rūpestingas ir daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad būtų užtikrinti įmonės ir jos akcininkų interesai. Įmonės vadovas (vienasmenis ar kolegialus) privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. Taigi įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų ir nesupriešinti įmonės ir visuomenės interesų. Civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti įmonės vadovo neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G., Nr. 3K-3-130/2011).

309.

31CK 6.246 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

3210.

33Atsakovo neteisėti veiksmai konstatuoti turinčia prejudicinę galią (CPK 182 str. 2 d.) 2018 m. kovo 27 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi, kuria nustatyta, kad BUAB „Viola“ buvo nemoki jau 2014 metais, netinkamai vykdė pareigas dėl mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo, nerengė ir neteikė VĮ Registrų centrui metinių finansinių atskaitomybių, neperdavė bankroto administratoriui dalies įmonės turto ir dokumentų, įmonėje buvo vykdomi atsiskaitymai pažeidžiant mokėjimų eiliškumą, turėdama kitų pradelstų kreditorių darė išmokas įmonės dalyviams. Bendrovės valdymo organai neįvykdė jiems 2018 m. kovo 27 d. teismo nutartimi ir ĮBĮ įtvirtintos pareigos, t. y. nei iki nutarties pripažinti BUAB „Viola Ltd“ bankrotą tyčiniu, nei po jos bankroto administratorei neperdavė turto, visų svarbių įmonės buhalterinių dokumentų (įmonės kasa, sandoriai, turto sąrašai ir kt.), dėl to negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Dėl tokio sąmoningai netinkamo įmonės valdymo BUAB „Viola Ltd“ negali įvykdyti savo prievolių įmonės kreditoriams, t. y. negali patenkinti kreditinių reikalavimų, kurie patvirtinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. sausio 9 d., 2017 m. vasario 3 d., 2017 m. gegužės 9 d., 2017 m. birželio 30 d., 2017 m. lapkričio 2 d., 2018 m. vasario 12 d. ir 2018 m. balandžio 10 d. nutartimis.

3411.

35Kasacinis teismas yra nurodęs, kad bendrovės dalyvio ar vadovo veiksmai, kuriais bendrovė privedama prie bankroto ir kurie yra pagrindas konstatuoti bendrovės bankrotą kaip tyčinį, yra visiškai tapatūs tiems, kokie galėtų būti pripažįstami lėmusiais juridinio asmens nemokumą ir nesąžiningais bendrovės kreditorių atžvilgiu CK 2.50 str. 3 d. prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2012). Taigi jei įmonės dalyvis atlieka veiksmus, dėl kurių įmonės bankrotas pripažintas tyčiniu, jis kartu atlieka nesąžiningus veiksmus, kurie CK 2.50 str. 3 d. pagrindu gali lemti jo civilinę atsakomybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017). Vadovaujantis nurodyta kasacinio teismo praktika, spręstina, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, netinkamai vykdė savo pareigas ieškovei, neįvykdė jam įstatymų ir teismo nutartimi nustatytų įpareigojimų.

3612.

37CK 6.249 str. 1 d. nurodyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų.

3813.

39Bylos duomenimis nustatyta, jog įmonė nesudarė ir nepateikė VĮ Registrų centrui finansinės atskaitomybės dokumentų už 2015 metus, nesudarė įmonės balanso įmonės bankroto bylos iškėlimo dienos duomenimis, kaip tai numato ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas, perdavė tik dalį įmonės turto. Pagal paskutiniąją VĮ Registrų centro pateiktą įmonės finansinę atskaitomybę už 2014 metus matyti, UAB „Viola LTD“ turtas 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 91 757,70 Eur (316 821 Lt); mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 103 413,46 Eur (357 066 Lt), iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 22 276,41 Eur (76 916,00 Lt). Pelno (nuostolio) ataskaita už 2014 metus patvirtina, jog jau 2014 metais įmonė dirbo nuostolingai, per 2014 metus patyrė 49 878 Lt nuostolio. Taigi įmonė 2014 metais dar turėjo turto už 91 757,70 Eur sumą, kuris nebuvo perduotas bankroto administratorei. Ieškovės patirtą žalą sudaro neperduotų piniginių ekvivalentų suma, iš kurios įmonė bankroto procese būtų galėjusi tenkinti kreditorių reikalavimas. Taigi atsakovas pažeidė taip pat ir įmonės kreditorių teises bei teisėtus interesus. Be to, vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, pripažinus bankrotą tyčiniu, preziumuojama, jog bankroto byloje nepatenkinti kreditorių reikalavimai yra žala, kurią lėmė dėl tyčinio bankroto kalto asmens veiksmai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017). Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. sausio 9 d., 2017 m. vasario 3 d., 2017 m. gegužės 9 d., 2017 m. birželio 30 d., 2017 m. lapkričio 2 d., 2018 m. vasario 12 d. ir 2018 m. balandžio 10 d. nutartimis patvirtino UAB „Viola Ltd“ 92 600,40 Eur kreditinių reikalavimų sumą. Ieškovė nurodė, kad bankroto procese yra realiai gautina 5 000 Eur suma, todėl prašomo priteisti žalos atlyginimo dydį sudaro 87 600,40 Eur.

4014.

41Esant aplinkybėms, kai nustatyti dėl tyčinio bankroto atsakingo asmens neteisėti veiksmai (kuriais įmonė buvo privesta prie bankroto tyčia) ir tos įmonės kreditoriaus žala (likviduotos įmonės bankroto byloje patvirtinto kreditoriaus reikalavimo suma, neišieškota bankroto procese), priežastinis ryšys tarp šio asmens neteisėtų veiksmų, sukeliant tyčinį bankrotą, ir tos įmonės kreditoriaus žalos (sumos, neišieškotos įmonės bankroto byloje) yra preziumuojamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017).

4215.

43Nustačius visas deliktines atsakomybės sąlygas, atsakovas turi pareigą atlyginti ieškovei žalą, atsiradusią dėl jo neteisėtų veiksmų (CK 6.245 straipsnio 1 dalis, 4 dalis, 6.246–6.249 straipsniai). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovei iš atsakovo priteistina 87 600,40 Eur žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos nuo priteistinos 87 600,40 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. lapkričio 26 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 1 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.874 straipsnis).

44Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

4516.

46Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė, kaip bankrutuojanti įmonė, yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl mokėtina žyminio mokesčio suma – 1 593 Eur, tenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistina valstybei (CPK 83 str. 1 d. 8 p., 96 str. 1 d.).

4717.

48Ieškovė nepateikė duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl klausimas dėl jų priteisimo nespręstinas.

49Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263?270 straipsniais,

Nutarė

50Ieškinį tenkinti.

51Ieškovei bankrutavusiai uždarajai bendrovei „Viola Ltd“, įmonės juridinio asmens kodas ( - ), iš atsakovo M. Š. (M. Š.), a. k. ( - ) gyvenamosios vietos adresas ( - ), priteisti 87 600,40 Eur (aštuoniasdešimt septynis tūkstančius šešis šimtus eurų, 40 centų) žalos atlyginimo, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 87 600,40 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018 m. lapkričio 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

52Iš atsakovo M. Š., a. k. ( - ) priteisti 1 593 Eur (tūkstantį penkis šimtus devyniasdešimt tris eurus) žyminio mokesčio valstybei.

532018 m. lapkričio 26 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi atsakovui taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki visiško sprendimo įvykdymo.

54Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda... 2. sekretoriaujant N. M.,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Teismas... 5. Ginčo esmė:... 6. 1.... 7. Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir BUAB)... 8. 1.1.... 9. 2016 m. spalio 14 d. Klaipėdos apygardos teismas priėmė nutartį, kuria... 10. 1.2.... 11. Bendrovės valdymo organai neįvykdė jiems 2018 m. kovo 27 d. teismo nutartimi... 12. 1.3.... 13. Pripažinus bankrotą tyčiniu, preziumuojama, jog bankroto byloje nepatenkinti... 14. 2.... 15. Ieškovės atstovė pateikė prašymą nagrinėti bylą ieškovės atstovui... 16. 3.... 17. Atsakovas M. Š. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo nepateikė, apie... 18. Teismas... 19. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 20. 4.... 21. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. spalio 14 d. Klaipėdos... 22. 5.... 23. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. kovo 28 d. nutartimi pripažino UAB... 24. 6.... 25. ĮBĮ 20 str. 7 d. numatyta, kad likvidavus įmonę dėl bankroto, kuris buvo... 26. 7.... 27. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2017 m.... 28. 8.... 29. Kasacinio teismo jurisprudencijoje ne kartą analizuoti juridinio asmens vadovo... 30. 9.... 31. CK 6.246 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda... 32. 10.... 33. Atsakovo neteisėti veiksmai konstatuoti turinčia prejudicinę galią (CPK 182... 34. 11.... 35. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad bendrovės dalyvio ar vadovo veiksmai,... 36. 12.... 37. CK 6.249 str. 1 d. nurodyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba... 38. 13.... 39. Bylos duomenimis nustatyta, jog įmonė nesudarė ir nepateikė VĮ Registrų... 40. 14.... 41. Esant aplinkybėms, kai nustatyti dėl tyčinio bankroto atsakingo asmens... 42. 15.... 43. Nustačius visas deliktines atsakomybės sąlygas, atsakovas turi pareigą... 44. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 45. 16.... 46. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 47. 17.... 48. Ieškovė nepateikė duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl... 49. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263?270... 50. Ieškinį tenkinti.... 51. Ieškovei bankrutavusiai uždarajai bendrovei „Viola Ltd“, įmonės... 52. Iš atsakovo M. Š., a. k. ( - ) priteisti 1 593 Eur (tūkstantį penkis... 53. 2018 m. lapkričio 26 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi atsakovui... 54. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...