Byla A-525-355-13

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Anatolijaus Baranovo ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės „LITGRID“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A525-355/2013 pagal pareiškėjų B. B. ir A. B. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims akcinei bendrovei „LITGRID“, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, uždarajai akcinei bendrovei „Sweco Lietuva“, uždarajai akcinei bendrovei „A. Ž. ir ko“, Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutui dėl įsakymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai B. B. ir A. B. skundu (I t., b. l. 1?2) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. 4-462 ,,Dėl 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda–Telšiai statybos Klaipėdos, Plungės ir Telšių rajonų savivaldybėse specialiojo plano patvirtinimo“.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 26 d. sprendimu (t. II, b. l. 156?161) pareiškėjų skundą atmetė kaip nepagrįstą.

7Pareiškėjai B. B. ir A. B. pateikė apeliacinį skundą (II t., b. l. 169?171), kuriuo prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. sprendimą panaikinti ir pareiškėjų jų skundą tenkinti.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. liepos 12 d. nutartimi (IV t., b. l. 178?184) pareiškėjų B. B. ir A. B. apeliacinį skundą tenkino iš dalies. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. sprendimą panaikino ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 10 d. sprendimu (V t., b. l. 31?45) pareiškėjų skundą atmėtė.

10Pareiškėjai pateikė apeliacinį skundą (V t., b. l. 57?62), kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą tenkinti.

11Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. sausio 22 d. nutartimi (V t., b. l. 125?144) pareiškėjų B. B. ir A. B. apeliacinį skundą atmetė. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. sprendimą paliko nepakeistą.

12II.

132013 m. vasario 5 d. (pagal spaudą ant voko) trečiasis suinteresuotas asmuo AB „LITGRID“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (V t., b. l. 179?183), kuriuo prašo priteisti AB „LITGRID“ naudai solidariai iš pareiškėjų B. B. ir A. B. 10 660,23 Lt dydžio išlaidas, patirtas advokatų teisinei pagalbai apmokėti, ir 2 238,64 Lt išlaidas, kurias sudaro PVM mokestis valstybei už advokatų teisines paslaugas, iš viso – 12 898,87 Lt.

14Nurodo, kad bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme patyrė 12 898,87 Lt dydžio išlaidų, kurios susideda iš Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties stabdyti bylos nagrinėjimą analizės ir atskirojo skundo rengimo (605 Lt), pareiškėjų apeliacinio skundo analizės ir informacijos paieškos (544,50 Lt), atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimo (1 028,50 Lt), apeliantų prašymo taikyti po apeliacinio skundo padavimo suformuotą naują teismo precedentą analizės, Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų dėl strateginio pasekmių aplinkai poveikio vertinimo (toliau – ir SPAV) analizės, informacijos dėl skirtingų lygmenų bendrųjų planų SPAV rinkimo ir analizės, 300 kV elektros perdavimo linijos poveikio aplinkai vertinimo atskaitos I ir II tomų medžiagos analizės, pareiškėjų nurodytų teismų sprendimų lyginamosios analizės (1 633,50 Lt), konsultacijų raštu klientui dėl bylos nagrinėjimo strategijos rengimo (314,29 Lt), rašytinių paaiškinimų dėl pareiškėjų naujai iškeltų klausimų dėl SPAV rengimo (1 210 Lt), kitų bylos dalyvių atsiliepimų analizės (544,50 Lt), pasirengimo 2012 m. sausio 31 d. posėdžiui (544,50 Lt), atstovavimo 2012 m. sausio 31 d. teismo posėdyje (545,08 Lt), Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos rašytinių paaiškinimų analizės (272,25 Lt), pareiškėjų rašytinių paaiškinimų analizės (544,50 Lt), kontraargumentų pareiškėjų rašytiniams paaiškinimams rengimo (544,50 Lt), susipažinimo su bylos medžiaga teisme (302,50 Lt), pasirengimo 2012 m. liepos 2 d. teismo posėdžiui, kalbos parengimo (484 Lt), atstovavimo 2012 m. liepos 2 d. teismo posėdyje (544,50 Lt), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo analizės ir konsultacijų dėl tolesnių procesinių veiksmų (423,50 Lt), Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. sprendimo analizės (423,50 Lt), apeliacinio skundo analizės (423,50 Lt), atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimo (1 966,25 Lt). Atkreipia dėmesį, jog byla Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo nagrinėjama tris kartus (AB „LITGRID“ apskundus Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutartį; pareiškėjams pateikus apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. sprendimo ir pareiškėjams pateikus apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. sprendimo). Teigia, kad išlaidos pagrįstos ir atitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) nustatytus dydžius. Taip pat pažymi, kad byla buvo sudėtinga, žodinio proceso metu buvo nagrinėjama du kartus, AB „LITGRID“ savo poziciją nuo pat bylos pradžios grindė tinkamais ir teisingais argumentais.

15Pareiškėjai B. B. ir A. B. pateikė atsiliepimą į prašymą priteisti advokato išlaidas, kuriame prašo prašymą dėl AB „LITGRID“ bylinėjimosi išlaidų patenkinti tik dalyje, priteisiant advokato išlaidų iš pareiškėjų lygiomis, ne daugiau kaip po 700 Lt iš kiekvieno, už atstovavimą apeliacinės instancijos teisme, sumą.

16Teigia, kad išlaidos akivaizdžiai viršija Rekomendacijose numatytas. Trečiajam suinteresuotam asmeniui priklauso tik išlaidų už du apeliacinius skundus ir dalyvavimą viename teismo posėdyje priteisimas, kiti nurodyti darbai įskaitomi į minėtuosius, o išlaidos už atskirojo skundo rengimą negali būti priteistos, nes jis buvo atmestas. Nurodo, kad byla AB „LITGRID“ atžvilgiu negali būti laikoma sudėtinga, nes jis turėjo būti susipažinęs su specialiojo plano ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentais ir procedūromis, jų teisiniu reglamentavimu. Be to, AB „LITGRID“ advokatai šiai bylai iš esmės pasiruošė ankstesnėje administracinėje byloje dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos teisėtumo.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18III.

19Prašymas dėl teismo išlaidų tenkintinas iš dalies.

20ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis proceso šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, suteikia teisę reikalauti atlyginti jai atstovavimo išlaidas ir nustato, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, nei nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato ir advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio.

21Šioje byloje Vilniaus apygardos administracinis teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. sprendimu pareiškėjų skundas buvo atmestas, o pareiškėjams pateikus apeliacinį skundą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. sausio 22 d. nutartimi jį atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. sprendimą paliko nepakeistą. Tai leidžia daryti vienareikšmišką išvadą, kad galutiniu teismo sprendimu trečiojo suinteresuoto asmens AB „LITGRID“ teisės buvo apgintos, t. y. sprendimas priimtas jo naudai, todėl jis turi teisę į išlaidų atlyginimą. mToliau nagrinėjami prašyme nurodytų išlaidų pagrįstumo ir priteistino dydžio klausimai.

22Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad trečiasis suinteresuotas asmuo AB „LITGRID“ yra buvusio trečiojo suinteresuoto asmens AB ,,Lietuvos energija“ procesinių teisių perėmėjas (II t., b. l. 37?55). Teisinių paslaugų sutarties pagrindu atstovaudami AB „LITGRID“ interesus, advokatai V. K. ir N. V.: 1) pateikė du atsiliepimus į pareiškėjų apeliacinius skundus (III t., b. l. 15?26; V t., b. l. 84?95); 2) dalyvavo 2012 m. sausio 31 d. 20 minučių trukusiame (III t., b. l. 76?77) ir 2012 m. liepos 2 d. 1 valandą 10 minučių trukusiame (IV t., b. l. 177) teismo posėdžiuose; 3) teikė rašytinius paaiškinimus (III t., b. l. 64?68). Išlaidos už šias teisines paslaugas atlygintinos, remiantis atitinkamai Rekomendacijų 8.11, 8.18 ir 8.15 punktus. Kitos pateiktame prašyme dėl teismo išlaidų atlyginimo nurodytos teisinės paslaugos laikytinos jų dalimis, todėl teismo išlaidos už jas papildomai nepriteisiamos.

23Pažymėtina, jog 2013 m. sausio 2 d. teismo posėdis Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo rašytinis, šalys į ji nebuvo kviečiamos, todėl teismo išlaidos už jį nepriteistinos. Taip pat atmestinas reikalavimas priteisti teismo išlaidas už atskirojo skundo rengimą, kadangi jis buvo atmestas (II t., b. l. 104?107).

24Atkreiptinas dėmesys, jog Rekomendacijų 7 punktas numato, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Bylos nagrinėjimo metu MMA dydis kito (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimą Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“, MMA – 800 Lt, o pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimą Nr. 718 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“, nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. patvirtina 850 Lt dydžio MMA), todėl apskaičiuojant už konkrečią teisinę paslaugą priteistiną sumą, atitinkamai taikytinas jos atlikimo metu galiojęs MMA dydis.

25Pastebėtina ir tai, kad byla, kurioje prašoma priteisti teismo išlaidas, laikytina sudėtinga teisiškai reikšmingų aplinkybių nustatymo, teisės taikymo ir bylos apimties prasme, todėl, apskaičiuodama priteistiną bylinėjimosi išlaidų dydį, teisėjų kolegija remsis Rekomendacijose nurodytais maksimaliais atitinkamų teisinių paslaugų įkainiais.

26Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui AB „LITGRID“ atlygintina:

271) 1 200 Lt už 2011 m. gegužės 19 d. atsiliepimą į apeliacinį skundą (1.5 x 800) ir 1 275 Lt už 2012 m. spalio 15 d. atsiliepimą į apeliacinį skundą (1.5 x 850);

282) 120 Lt už dalyvavimą 2012 m. liepos 2 d. teismo posėdyje (0.15 x 800) (už 2012 m. sausio 31 d. posėdį nepriteistina, remiantis Rekomendacijų 9 p.);

293) 400 Lt už 2012 m. sausio 30 d. rašytinius paaiškinimus (0.5 x 800).

30Viso – 2 995 Lt (1 200 +1 275 + 120 + 400).

31Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinės instancijos teisme byla buvo nagrinėjama pagal dviejų pareiškėjų pateiktus apeliacinius skundus, AB „LITGRID“ naudai priteistos teismo išlaidos priteistinos iš abiejų pareiškėjų lygiomis dalimis – po 1 497,5 Lt (2 995 /2).

32Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

33trečiojo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės „LITGRID“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies.

34Akcinės bendrovės „LITGRID“ naudai iš pareiškėjų B. B. ir A. B. priteisti po 1 497,50 Lt (tūkstantį keturis šimtus devyniasdešimt septynis litus penkiasdešimt centų) bylinėjimosi išlaidų.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai B. B. ir A. B. skundu (I t., b. l. 1?2) kreipėsi į Vilniaus... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 26 d. sprendimu... 7. Pareiškėjai B. B. ir A. B. pateikė apeliacinį skundą (II t., b. l.... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. liepos 12 d. nutartimi... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 10 d. sprendimu (V... 10. Pareiškėjai pateikė apeliacinį skundą (V t., b. l. 57?62), kuriuo prašė... 11. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. sausio 22 d. nutartimi (V... 12. II.... 13. 2013 m. vasario 5 d. (pagal spaudą ant voko) trečiasis suinteresuotas asmuo... 14. Nurodo, kad bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme patyrė 12... 15. Pareiškėjai B. B. ir A. B. pateikė atsiliepimą į prašymą priteisti... 16. Teigia, kad išlaidos akivaizdžiai viršija Rekomendacijose numatytas.... 17. Teisėjų kolegija... 18. III.... 19. Prašymas dėl teismo išlaidų tenkintinas iš dalies.... 20. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas... 21. Šioje byloje Vilniaus apygardos administracinis teismo 2012 m. rugsėjo 10 d.... 22. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad trečiasis suinteresuotas asmuo AB... 23. Pažymėtina, jog 2013 m. sausio 2 d. teismo posėdis Lietuvos vyriausiajame... 24. Atkreiptinas dėmesys, jog Rekomendacijų 7 punktas numato, kad rekomenduojami... 25. Pastebėtina ir tai, kad byla, kurioje prašoma priteisti teismo išlaidas,... 26. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad trečiajam... 27. 1) 1 200 Lt už 2011 m. gegužės 19 d. atsiliepimą į apeliacinį skundą... 28. 2) 120 Lt už dalyvavimą 2012 m. liepos 2 d. teismo posėdyje (0.15 x 800)... 29. 3) 400 Lt už 2012 m. sausio 30 d. rašytinius paaiškinimus (0.5 x 800).... 30. Viso – 2 995 Lt (1 200 +1 275 + 120 + 400).... 31. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinės instancijos teisme byla buvo... 32. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi,... 33. trečiojo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės „LITGRID“ prašymą dėl... 34. Akcinės bendrovės „LITGRID“ naudai iš pareiškėjų B. B. ir A. B.... 35. Nutartis neskundžiama....