Byla e2-375-676/2018
Dėl perdavimo - priėmimo akto pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Renatai Garuolienei, dalyvaujant ieškovui Š. T. ir ieškovų atstovui advokatui Sigitui Čepui, atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovui L. A., atsakovo Lietuvos Respublikos vyriausybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, atstovui V. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų K. K., Š. T., R. B., K. L., D. P., G. M., A. V., M. B. ieškinį atsakovams Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, tretiesiems asmenims A. Ž., V. D., V. G., dėl perdavimo - priėmimo akto pripažinimo negaliojančiu.

3Teismas

Nustatė

4ieškovai prašo pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2016 m. gegužės 6 d. perdavimo - priėmimo aktą, kuriuo Lietuvos Respublikos vyriausybės įgaliotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija perdavė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos nuosavybėn ūkinį pastatą Tiltų g. 22A, Klaipėdoje, unikalus Nr. ( - ). Nurodo, kad šis ūkinis pastatas nebuvo registruotas Nekilnojamojo turto registre nei valstybės, nei savivaldybės, nei kitų asmenų vardu; šiame ūkiniame pastate esantys sandėliukai buvo skirti ieškovų konkretiems butams ir ieškovų poreikių tenkinimui ir yra ieškovams priklausančių butų priklausinys, todėl atsakovų surašytas 2016 m. gegužės 6 d. perdavimo - priėmimo aktas prieštarauja įstatymui ir turi būti pripažintas negaliojančiu. Teismo posėdžio metu ieškovas Š. T. bei ieškovų atstovas advokatas Sigitas Čepas prašo ieškinį tenkinti pilnai.

5Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu nesutinka ir prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad ginčo ūkinis pastatas nebuvo privatizuotas ieškovų įstatymų nustatyta tvarka nei įsigyjant ieškovams jų turimas žemės sklypo dalis, nei butus. Klaipėdos miesto savivaldybė ginčo ūkinį pastatą valdė patikėjimo teise ir jį įgijo pagal Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymą. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas L. A. rašo ieškinį atmesti.

6Atsakovas Lietuvos Respublikos vyriausybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija parengė ginčo turto perdavimo savivaldybės nuosavybėn dokumentus ir perdavė juos tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotam asmeniui, kuris, neviršydamas savo įgaliojimų teisėtai ir pagrįstai ginčo aktu perdavė ginčo pastato dalį; už paruošiamų dokumentų teisingumą atsakinga Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, o atsakovas pasirašydamas ginčo aktą neturėjo jokių duomenų, kad pateikti duomenys galėtų būti neteisingi. Ieškovai nepateikė įrodymų, jog ginčo turtas buvo jų įgytas privatizavimo būdu ar ieškovų buvo sukurtas/pastatytas. Ginčo statinys nebuvo registruotas valstybės ar savivaldybės vardu, t.y. joms nebuvo perduotas nustatyta tvarka, tačiau jie turi būti vertinami kaip priklausantys valstybei nuosavybės teise. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas V. S. prašo ieškinį atmesti.

7Tretieji asmenys A. Ž., V. D., V. G. atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu sutinka ir prašo ieškinį tenkinti. Teismo posėdyje tretieji asmenys A. Ž., V. D., V. G. nedalyvavo, byla nagrinėta jiems nedalyvaujant jų prašymu.

8Teismas

konstatuoja:

9K. K., Š. T., R. B., K. L., D. P., G. M., A. V., M. B. kreipėsi į teismą, prašydami nustatyti, kad jie įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į negyvenamąsias patalpas – sandėliuką, esantį adresu Tiltų g. 22A, Klaipėdoje. Bylos nagrinėjimo metu ieškovai pateikė ieškinį atsakovams Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, dėl 2016 m. gegužės 6 d. perdavimo - priėmimo akto Nr. ( - ) pripažinimo negaliojančiu bei reikalavimu nustatyti, kad ieškovai įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į negyvenamųjų patalpų – sandėliuko, esančio adresu Tiltų g. 22A, Klaipėdoje, dalis.

10Teismo 2016 m. spalio 7 d. nutartimi ieškinys atsisakytas priimti. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartimi, nagrinėjant ieškinio priėmimo klausimą apeliacine tvarka, teismo 2016 m. spalio 7 d. nutartis panaikinta ir perduota ieškinio priėmimo klausimas spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo, kadangi Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis ieškovai 2016 m. spalio 17 d. kreipėsi su skundu į Klaipėdos apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti 2016 m. gegužės 6 d. turto perdavimo - priėmimo aktą Nr. ( - ), kuriuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai nuosavybės teise buvo perduotas ūkinis pastatas, esantis Tiltų 22A, Klaipėdoje; Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 18 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eI-3367-342/2016 nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo su prašymu išspręsti šios bylos teismingumo klausimą; Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti 2016 m. gruodžio 19 d. nutartimi išnagrinėjo Klaipėdos apygardos administracinio teismo pateiktą prašymą dėl bylos rūšinio teismingumo ir konstatavo, kad ši byla yra teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

11Pateiktas nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškinys priimtas bei teismo 2017 m. sausio 31 d. nutartimi išskirtas reikalavimas dalyje dėl ieškovų K. K., Š. T., R. B., K. L., D. P., G. M., A. V., M. B. 2016 m. rugsėjo 23 d. ieškinio reikalavimo atsakovams Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, dėl perdavimo - priėmimo akto pripažinimo negaliojančiu.

12Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2016 m. gegužės 6 d. perdavimo - priėmimo aktu perdavė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos nuosavybėn ūkinį pastatą adresu Tiltų g. 22A, Klaipėdoje, unikalus Nr. ( - ), pastato žymėjimas plane – 4I1p (toliau – Aktas).

13Bylos duomenimis Klaipėdos miesto DŽDT vykdomojo komiteto 1950 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. 90 bei 1950 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. 94 buvo nustatytos namų valdos, kurios priklauso valstybei nuosavybės teise ir laikytos kaip vietinės tarybos fondas, šių sprendimų pagrindu buvo sudaryta Inventorinė tech. kortelė namų valdai Tiltų/Vežėjų g. (buvusioji Pergalės/Mažoji g.) Nr. 20, 20a, 22 Klaipėdoje, kurioje fiksuota, jog Klaipėdos m. DŽD Taryba yra šių pastatų valdytoja, apskaitytas taip pat ir 1957 m. statybos, 21,55 ilgio, 3,95 pločio, 85.1 ploto pagalbinis pastatas. Klaipėdos miesto valdybos 1991 m. spalio 18 d. potvarkiu Nr. 260 buvo patvirtintas Neparduotinų gyvenamųjų namų sąrašas, kuriame numatyta, kad neparduodami visi senamiesčio įtakos zonoje esantys ūkiniai pastatai – sandėliai, garažai, savavališkai įrengti statiniai, gyvenami kambariai, pastogės bei dirbtuvės. Klaipėdos miesto tarybos 1992 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 52 nustatytas neparduotinų gyvenamųjų namų ir butų sąrašas pagal priedėlį, kuriame įtraukti visi senamiesčio įtakos zonoje esantys ūkiniai pastatai – sandėliai, garažai, savavališkai įrengti statiniai, gyvenami kambariai, pastogės bei dirbtuvės. Klaipėdos miesto tarybos 1997 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. 28 patvirtintame Klaipėdos senamiesčio teritorijos, ribojamos gynybinių įtvirtinimų, Taikos pr., Sausio 15-osios ir Pilies gatvių bei Danės upės specialiojo planavimo projekto sprendiniuose ūkinis pastatas sklype Tiltų g. 22, Klaipėda yra senamiesčio įtakos zonoje ir yra numatytas griauti (plane pažymėtas G14). Klaipėdos miesto tarybos 2014 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. T2-172 pritarė Senamiesčio centrinės dalies ir turgavietės detaliojo plano koncepcijai, kurioje sandėlio, unikalus Nr. ( - ), dalis taip pat pažymėta kaip griautina.

14Byloje nustatyta, kad ieškovų butai gyvenamajame name Tiltų g. 22, Klaipėdoje, taip pat žemės sklypas po gyvenamuoju namu ir po ginčo sandėliuku, buvo įstatymų nustatyta tvarka privatizuoti.

15Ieškovai K. K. ir Š. T. pagal 2016 m. vasario 9 d. pirkimo - pardavimo sutartį (notaro registro Nr. ( - )) įsigijo nuosavybės teise po ½ dalį butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); nuosavybės teisės į butą yra įregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Pagal 2016 m. vasario 9 d. dovanojimo sutartį (notaro registro Nr. MV7-1042) jie įsigijo nuosavybės teise 79/11650 dalį (po ½ dalį) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir pagal 2016 m. vasario 18 d. pirkimo - pardavimo sutartį (notaro registro Nr. ( - )) įsigijo nuosavybės teise 711/11650 dalį (po ½ dalį) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ).

16Ieškovė R. B. pagal 2001 m. gegužės 17 d. pirkimo - pardavimo sutartį (notaro registro Nr. ( - )) įsigijo nuosavybės teise butą su bendro naudojimo patalpa, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); nuosavybės teisė į butą yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Pagal 2005 m. gruodžio 28 d. pirkimo - pardavimo sutartį (notaro registro Nr. ( - )) ji įsigijo nuosavybės teise 0,0074 ha dalį žemė sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); nuosavybės teisė į žemės sklypą yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

17Ieškovas K. L. pagal 1995 m. birželio 28 d. pirkimo - pardavimo sutartį (notaro registro Nr. ( - )) įsigijo nuosavybės teise butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); nuosavybės teisė į butą yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Klaipėdos apskrities viršininko 2005 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 13.6-3752 pagrindu jis išsinuomojo valstybinės žemės sklypo, esančio Tiltų g. 22, Klaipėda dalį; nuomos teisė į 0,052 ha žemės sklypą yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

18Ieškovė D. P. pagal 1994 m. sausio 19 d. pirkimo - pardavimo sutartį (notaro registro Nr. ( - )) įsigijo nuosavybės teise butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); nuosavybės teisė į butą yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Pagal 2005 m. gruodžio 28 d. pirkimo - pardavimo sutartį (notaro registro Nr. ( - )) ji įsigijo nuosavybės teise 0,0079 ha dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Tiltų g. 22, Klaipėda; nuosavybės teisė į žemės sklypą yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

19Ieškovė G. M. pagal 2004 m. lapkričio 19 d. paveldėjimo teisės liudijimą (notaro registro Nr. R5-( - )) įsigijo nuosavybės teise butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); nuosavybės teisė į butą yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Pagal 2006 m. vasario 21 d. pirkimo-pardavimo sutartį (notaro registro Nr. ( - )) ji įsigijo nuosavybės teise 0,0064 ha dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Tiltų g. 22, Klaipėda; nuosavybės teisė į žemės sklypą yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

20Ieškovė A. V. pagal 1994 m. gegužės 19 d. pirkimo - pardavimo sutartį (notaro registro Nr. ( - )) įsigijo nuosavybės teise butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); nuosavybės teisė į butą yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Pagal 2005 m. gruodžio 28 d. pirkimo - pardavimo sutartį (notaro registro Nr. ( - )) ji įsigijo nuosavybės teise 0,0049 ha dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Tiltų g. 22, Klaipėda; nuosavybės teisė į žemės sklypą yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

21Ieškovas M. B. pagal 1998 m. vasario 18 d. pirkimo-pardavimo sutartį (notaro registro Nr. ( - )) įsigijo nuosavybės teise butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); nuosavybės teisė į butą yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Pagal 2005 m. gruodžio 28 d. pirkimo - pardavimo sutartį (notaro registro Nr. ( - )) jis įsigijo nuosavybės teise 0,0067 ha dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Tiltų g. 22, Klaipėda; nuosavybės teisė į žemės sklypą yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

22Ieškovų K. K. ir Š. T. įgytas butas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), R. B. įgytas butas su bendro naudojimo patalpa, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), K. L. įgytas butas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), D. P. įgytas butas, unikalus Nr. ( - ), adresu , ( - ) G. M. įgytas butas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), A. V. įgytas butas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), M. B. įgytas butas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), yra gyvenamajame name, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ). Šalia šio gyvenamojo namo yra pastatytas pastatas, unikalus Nr. ( - ), pažymėtame plane 4I1p, esantis Tiltų g. 22A, Klaipėdoje, kuriame yra negyvenamos patalpos - sandėliukai.

23Negyvenamosios patalpos - sandėliukas, unikalus Nr. ( - ), pažymėtas plane 1-1; sandėliukas, unikalus Nr. ( - ), pažymėta plane 1-2; sandėliukas, unikalus Nr. ( - ), pažymėta plane 1-3; sandėliukas, unikalus Nr. ( - ), pažymėta plane 1-4; sandėliukas, unikalus Nr. ( - ), pažymėta plane 1-5; sandėliukas, unikalus Nr. ( - ), pažymėta plane 1-8; sandėliukas, unikalus Nr. ( - ), pažymėta plane 1-10, - esančios pastate, unikalus Nr. ( - ), pažymėtame plane 4I1p, esančiame ( - ), Nekilnojamojo turto registre iki ginčo Akto surašymo nebuvo registruoti ieškovų, valstybės, savivaldybės, kitų juridinių ar fizinių asmenų vardu.

24Ieškovams sudarant butų pirkimo – pardavimo sutartis galiojo 1964 m. Civilinis kodeksas, kurio 153 straipsnyje buvo įtvirtinta, kad priklausinį, tai yra daiktą, skirtą tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijusį su juo bendra ūkine paskirtimi, ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu įstatymas arba sutartis nenustato ko kita. Iš esmės tapatus teisinis reglamentavimas įtvirtintas CK 4.14 straipsnyje ir 4.19 straipsnyje, jog pagal įstatymą priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu ir priklausinį, kaip antraeilį daiktą, ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip, kai pagrindinio daikto perleidimo kito asmens nuosavybėn metu kyla ginčas dėl antraeilio daikto likimo, kartu su pagrindiniu daiktu perleidžiamas to asmens nuosavybėn ir antraeilis daiktas, jeigu neįrodyta, kad turi būti pasielgta priešingai. Dėl to nagrinėjamai bylai aktuali teismų praktika tiek dėl 1964 m. CK, tiek dėl galiojančio CK normų, reglamentuojančių daiktų kvalifikavimą pagrindiniais daiktais ir priklausiniais ir jų teisinį ryšį.

25Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog sprendžiant klausimą dėl konkrečių negyvenamųjų patalpų pripažinimo gyvenamojo namo butų priklausiniais, svarbūs du aspektai: 1. Priklausiniu pripažįstamas toks daiktas, kuris yra skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir yra susijęs su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi; konstatuojant teisiškai reikšmingas priklausinio sąsajas su pagrindiniu daiktu yra svarbus ne jų fizinis ryšys (geografinė padėtis, buvimas vieno šalia kito), o funkcinis; tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažintas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu tarnavimu pagrindiniam daiktui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-142/2012). Patalpų techninės savybės, jų paskirtis ir funkcinis ryšys su daugiabučio namo butų (ir kitų patalpų) eksploatavimu lemia, ar jos yra pagrindinio daikto – namo visų butų ir kitų patalpų priklausinys, ar savarankiškas nuosavybės teisės objektas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-200/2007). 2.Aplinkybė, jog negyvenamąja patalpa naudojasi namo gyventojai, gali būti vienas kriterijų sprendžiant, ar tai yra buto ar butų priklausinys, tačiau taip pat turi būti nustatyta, kad negyvenamoji patalpa buvo naudojama teisėtai, t.y. buto ar namo gyventojams buvo suteikta ar ja leista naudotis nustatyta tvarka ir tuo pagrindu susiklostė nuolatinio pobūdžio funkcinis ryšys, būdingas priklausiniui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2011). Minėta, kad priklausinys yra antraeilis daiktas (CK 4.13 str.), tai reiškia, kad jis yra su pagrindiniu daiktu susijęs daiktas ir susijęs nuolatinai, bet ne trumpai ar laikinai, be to, sąsajos esmė – funkcinis ryšys, t.y. kad daiktas pagal savo savybes tarnauja pagrindiniam daiktui, pavyzdžiui, negyvenamosios patalpos patenkina buto ar butų savininkų ne gyvenamuosius, bet kitokius poreikius – kuro sandėliavimo, daiktų laikymo ir kt.

26Aiškindamas CK 4.14 straipsnio normą, pagal kurią antraeilį daiktą (priklausinį) ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutartyje ar įstatyme nenustatyta kitaip, kasacinis teismas savo praktikoje yra pasisakęs, kad priklausinį ištinka pagrindinio daikto likimas ir tais atvejais, kai jo nenurodoma turto perleidimo sutartyje (jeigu sutartyje nėra priešingos išlygos), neįregistruota Nekilnojamojo turto registre. Priklausinio statusą ir paskirtį lemia ne jo įregistravimo faktas, bet jo nuolatinis funkcinis ryšys su vienu arba keliais pagrindiniais daiktais, o likimą nulemia pagrindinio daikto (daiktų) likimas, jeigu šalys sutartyje nepadaro kitokių išlygų ar įstatyme nenustatyta kitaip (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2009). Be to, duomenų apie nekilnojamuosius daiktus išviešinimas nenulemia daikto paskirties ir jo ryšių su kitais daiktais, tam turi reikšmės požymiai, savybės ir kriterijai, kurie priklauso daiktui, bei savininko valia. Registruojami daiktai turi būti atskiri ir jiems turi būti suteiktas unikalus numeris. Šie duomenys reikalingi nekilnojamajam daiktui kaip kadastriniam vienetui suformuoti ir registravimo įrašui padaryti, bet jie nenulemia daikto paskirties ir ryšių su kitais daiktais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-83-969/2015).

27Išanalizavus aukščiau aptartas faktines bylos aplinkybes, nustatyta, kad Klaipėdos miesto DŽDT vykdomojo komiteto 1950 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. ( - ) bei 1950 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. ( - ) buvo nustatytos namų valdos, šių sprendimų pagrindu buvo sudaryta Inventorinė tech. kortelė namų valdai Tiltų/Vežėjų g. (buvusioji Pergalės/Mažoji g.) Nr. 20, 20a, 22 Klaipėdoje, kurioje fiksuota, jog Klaipėdos m. DŽD Taryba yra šių pastatų valdytoja; namas rekonstruotas 1971 metais; iki centralizuoto namo šildymo įvedimo jis buvo apšildomas kietu kuru, taigi gyventojai naudojo kietą kurą, kurį laikė ginčo ūkiniame pastate – sandėliukuose. Nurodytų aplinkybių paneigiančių duomenų bei įrodymų atsakovai bylos nagrinėjimo metu neteikė, todėl šios aplinkybės byloje laikomos įrodytomis (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

28Nagrinėjamu atveju taip pat būtina įvertinti, ar gyventojai, kurie iki privatizavimo naudojosi ne tik gyvenamosiomis, bet ir nurodytomis ūkinio pastato patalpomis - sandėliukais, turėjo teisę šias privatizuoti pagal Butų privatizavimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų nuostatas. Buto nuomininkai turėjo šią teisę, jeigu naudojamos ūkinės patalpos – sandėliukai, buvo įtrauktos į buto inventorizavimo bylą kaip buto priklausiniai, įtrauktos į miesto (rajono) valdybų ir organizacijų balansą, galėjo būti privatizuojamas Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka. Faktinio pobūdžio aplinkybė, butas buvo privatizuotas su priklausiniu ar be, nustatoma iš privatizavimo sandorio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-418/2004). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovų butai įgyti privatizavimo būdu. Pagal 1991 m. gegužės 28 d. Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalį pirkimo – pardavimo objektu buvo ir butai daugiabučiuose namuose. Butų privatizavimo tvarką detalizavo 1991 m. liepos 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 309, kurio 7 punktas nustatė, kad buto bendrąjį (naudingąjį) plotą sudaro kambarių, virtuvės, koridorių, tualeto, vonios, taip pat kūrybinių dirbtuvių ir kitų patalpų, turinčių su butais bendrą funkcinį ryšį, plotas. Taip pat nurodoma, jog privatizuojamo gyvenamojo namo, buto priklausiniai – pagalbiniai ūkiniai pastatai ir statiniai – įkainojami atskirai, vadovaujantis Lietuvos Ministrų Tarybos 1982 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 89 patvirtintomis gyventojų pastatų Lietuvos kaimo ir miesto vietovėse įkainojimo normomis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punktu numatyta, jog savivaldybių nuosavybėn perduodamos neprivatizuotos savivaldybių gyvenamosios patalpos su joms priklausančiais inžineriniais tinklais ir įrenginiais, gyvenamųjų namų valdose esantys pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys; šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatoma, jog turtas, numatytas šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punkte, savivaldybių nuosavybėn perduodamas pagal perdavimo - priėmimo aktus, kuriuose nurodomas objekto pavadinimas, adresas (vieta), nekilnojamojo turto techninės inventorizacijos data, balansinė ir likutinė vertė; šio įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi reglamentuojama, kad turtas perduodamas prieš tai atlikus jo techninę inventorizaciją; Įstatymo 4 straipsnio 7 dalis nustato, kad turto perdavimo - priėmimo aktas yra teisinis pagrindas įstatymų nustatyta tvarka registruoti perduotą turtą turto registre. Tačiau iš teismui pateiktų duomenų bei įrodymų apie ieškovų butų privatizavimą matyti, kad naudojamų ūkinio pastato – sandėliukų duomenys į privatizavimo duomenis neįtraukti. Bylos duomenimis ginčo statinys iš esmės inventorizuotas tik 2015 metais, todėl privatizavimo sandoriuose konkrečiai jo įvardinti netgi nebuvo įmanoma, kaip ir įkainoti. Bylos duomenimis ieškovai ginčo ūkiniame pastate esančias jiems priskirtas patalpas naudojo savo poreikių tenkinimui, kurie buvo susiję tiesiogiai su jų gyvenamosiomis patalpomis, minėti sandėliukai nuo jų statybos pradžios buvo naudojami kietam kurui laikyti, kadangi iki centralizuoto šildymo įvedimo namas ir butai buvo šildomi kietu kuru, todėl ginčo sandėliukai yra ieškovams priklausančių butų priklausiniai, nes atitinka antraeilių daiktų požymius ir priklausinių teisinio statuso reikalavimus (CK 4.13 straipsnio 2 dalis), todėl ginčo sandėliukų neįsigijimas privatizavimo ar kitu laiku, nepaneigia nuosavybės teisės į juos perėjimo pagrindinio privatizuotų daikto (žemės, buto) savininkams ieškovams K. K., Š. T., R. B., K. L., D. P., G. M., A. V., M. B. – tai paneigiančių duomenų bei įrodymų byloje nepateikta (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

29Valstybės turto, priskiriamo savivaldybių nuosavybėn, dalį ir jo perdavimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymas (toliau – ir VTPSNĮ) ir jo pagrindu 1997 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 870 patvirtintas Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo savivaldybėms priskirto turto perdavimo tvarkos aprašas (toliau ir Aprašas). VTPSNĮ nustato valstybės turto, priskiriamo savivaldybių nuosavybėn, dalį ir jo perdavimo savivaldybėms tvarką (Įstatymo 1 straipsnis). VTPSNĮ 3 straipsnio 3 dalies 2 punktas numato, jog savivaldybių nuosavybėn perduodamas patikėjimo teise savivaldybių valdomas turtas - tame tarpe, miestų ir gyvenviečių bendros paskirties komunalinio ūkio objektai, reikalingi savivaldybių funkcijoms atlikti: a) gatvės ir vietinės reikšmės keliai su visais jiems priklausančiais statiniais (tiltais, viadukais, požeminėmis bei antžeminėmis perėjomis, laiptais, atramos sienelėmis, visuomeninio keleivinio transporto stotelėmis, paviljonais, kelių eismo reguliavimo techninėmis priemonėmis, inžinerine įranga, lietaus kanalizacijos tinklais bei komunikacijomis, automobilių parkavimo ir saugojimo aikštelėmis). Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog valstybės turtas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti perduodamas Vyriausybės nustatyta tvarka, patikėjimo teisė į perduodamą turtą atsiranda nuo turto perdavimo patikėjimo teisės subjektui ir turto perdavimo - priėmimo akto pasirašymo. Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašas reglamentuoja valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimą patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo savivaldybėms valstybinėms ar priskirtosioms funkcijoms atlikti (Aprašo 1.4 punktas). Byloje nėra pateikta duomenų bei įrodymų leidžiančių spręsti, jog ginčo ūkinis pastatas ar jo dalys/dalis buvo valdomos patikėjimo teise; priešingai, bylos pateikti duomenys bei įrodymai teismui leidžia spręsti, jog ginčo ūkinis pastas/pastato dalys nuo jų sukūrimo (įrengimo) buvo valdomos ir naudojamos ieškovų. Taip pat byloje nepateikta pakankamai objektyvių įrodymų apie 1970 metais pastatyto ginčo ūkinio pastato sukūrimo aplinkybes. Konstatuotina, jog byloje nepateikta pakankamai įrodymų, jog ginčo ūkinis pastatas buvo sukurtas kaip valstybės nuosavybės objektas (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

30Taip pat šios bylos nagrinėjimo kontekste reikšminga aplinkybė, jog bylos duomenimis ieškovams įstatymų nustatyta tvarka 2015 metais valstybės buvo perleistos atitinkamos sklypo dalys po ginčo ūkiniu pastatu, taigi žemės sklypo dalys po ginčo ūkiniu pastatu esančiu adresu Tiltų g. 22A, Klaipėdoje, ieškovų buvo privatizuoti. Valstybei parduodant žemės sklypą, kuriame yra pastatų, sutartyje turi būti aptartas nuosavybės teisės į juos perėjimo klausimas ir jeigu šis klausimas sutartyje neaptartas, laikoma, kad nuosavybės teisė į parduotame žemės sklype esančius pastatus perėjo žemės sklypo pirkėjui (CK 6.395 straipsnio 1 dalis) - šiuo atveju ginčo ūkinio pastato ir/ar jo dalių teisinio statuso pasikeitimas neaptartas, ginčo pastatas neperduotas ieškovų ir kitų žemės sklypą įsigijusių asmenų nuosavybėn, todėl daroma išvada, jog valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo metu valstybė jokių pretenzijų į ant parduodamos žemės stovintį ginčo ūkinį pastatą ir/ar jo dalis neturėjo. Nagrinėjant bylą tai paneigiančių duomenų bei įrodymų nepateikta (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

31Valstybės turtas perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti juo Vyriausybei priėmus nutarimą dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise, Vyriausybės nutarimų ar turto valdytojų sprendimų projektai dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo kitam valstybės turto patikėjimo teisės juridiniam asmeniui projektai turi būti suderinti su Aplinkos ministerija, jei yra perduodami nekilnojamieji daiktai (Aprašo 2.1.3 ir 4.3 punktai). Aprašo 6 punktas numato, jog prie teikiamo Vyriausybės nutarimo ar sprendimo dėl valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, projekto turi būti pridėta savivaldybės tarybos sprendimas su nurodyta konkrečia valstybine ar priskirtąją savivaldybės funkcija, kuriai atlikti naudojamas perimtas turtas, kartu turi būti pateikiama Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija, patvirtinanti daiktinės teisės įregistravimą ir kt. (Aprašo 6.7 punktas). Valstybės turtą perduodant valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise kitam valdytojui, turto perėmėjas įtraukia jį į apskaitą, o turto perdavėjas nurašo (Aprašo 10 punktas). Byloje nėra duomenų bei įrodymų, jog iki ginčijamo Akto pasirašymo ginčo ūkinis pastatas ar jo dalys/dalis būtų nustatyta tvarka valstybės perduotos atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai valdyti ir naudotis. Bylos duomenimis ginčo Akto pasirašymo metu jos nebuvo registruotos.

32Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2014 m. spalio 24 d. kreipėsi į VĮ Registrų centras su prašymu įregistruoti pagalbinį pastatą 4I1p, unikalus Nr. ( - ), adresu Tiltų g. 22A, Klaipėda, (registro įrašo Nr. ( - )), tačiau VĮ Registrų centras Klaipėdos filialo 2014-12-01 sprendimu „Dėl daiktinių teisių registravimo nekilnojamojo turto registre“ Nr. (( - )) ( - ) prašymas netenkintas, kadangi pagal Registrų centre esančius statinio (buvęs adresas Klaipėdos m. Pergalės g. 38 (20-22) duomenis, 1950 m. sausio 24 d. Klaipėdos miesto DŽDT vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 90 valstybės nuosavybe įregistruoti trys gyvenamieji namai; 1964 m. sausio 22 d. šiuo adresu buvo inventorizuoti ūkiniai pastatai, tačiau 1971 m. balandžio 27 d. inventorizacijos metu nustatyta, kad šie ūkiniai pastatai nugriauti; taip pat nepateikti registro tvarkytojui dokumentai, patvirtinantys Lietuvos Respublikai nuosavybės teisių, Klaipėdos miesto savivaldybei patikėjimo teisių atsiradimą į dalį pagalbinio pastato 4I1p, unikalus Nr. ( - ), esančio Tiltų g. 22A; Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2015 m. sausio 14 d. sprendimu „Dėl teritorinio registratoriaus sprendimo“, Klaipėdos filialo 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimas Nr. (4.6.10.)RS-1551 paliktas galioti. Nurodytus faktinius duomenis patvirtina ir kadastro žemėlapis, iš kurio matosi, jog žemės sklypo vietoje, kurioje remiantis 1964 m. sausio 22 d. inventorizacijos duomenimis buvo užfiksuotas 1957 metų ūkinis pastatas, pažymėtas 4I1p, jokio statinio nėra; nekilnojamojo turto registre įregistruoto pagalbinio pastato, 4I1p, unikalus Nr. ( - ), statybos metai yra 1970, o ūkinis pastatas 4I1p, inventorizuotas 1964 m. sausio 22 d., kuris, kaip nustatyta, yra nugriautas, statytas 1957 metais. Iš pagalbinio pastato 2013 m. rugpjūčio 20 d. kadastro duomenų bylos statinių išdėstymo plano ir vertinamo archyvinio 1964 m. sausio 22 d. žemės sklypo plano matyti, jog ūkinio pastato, statyto 1957 metais ir pagalbinio pastato, pastatyto 1970 metais lokalizacija (vieta) žemės sklypo ribose yra skirtinga ir netapati. Šių duomenų pagrindu centrinis registratorius padarė išvadą, kad negali būti laikoma, kad tai yra vienas ir tas pats statinys nagrinėtinų archyvinių dokumentų kontekste, todėl registro ir kadastro bylos dokumentai, kuriais atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įrodinėja daiktinių teisių atsiradimą, nesudaro pagrindo tenkinti jos prašymą įregistruoti Nekilnojamojo turto registre valstybės nuosavybės. Kitų objektyvių duomenų bei įrodymų, iš esmės sudarančių pagrindą šios nagrinėjamos bylos metu kitos išvados padarymui, nepateikta; taip pat nepateikta duomenų bei įrodymų, jog iki ginčo Akto atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ar/ir kitas suinteresuotas asmuo kreipėsi į Nekilnojamojo turto registrą tikslu įregistruoti ginčo ūkinį pastatą ar jo dalį valstybės vardu teikiant papildomus, naujus duomenis bei įrodymus (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

33Nurodytų išvadų nepaneigia atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos byloje pateikti UAB „Klaipėdos komprojektas“ duomenys, UAB „Aidila“ parengti 2013 m. rugpjūčio 20 d. statinių išdėstymo plano duomenys, VĮ Registrų centras 2016 m. balandžio 13 kadastrinių matavimų duomenys (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

34Nagrinėjamoje byloje taip pat būtina atsižvelgti į anksčiau priimtus procesinius sprendimus, kurie akivaizdžiai yra susiję ir turi prejudicinę galią (CPK 182 straipsnio 2 punktas).

35Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-5965-897/2014 nustatyta, kad tretysis asmuo A. Ž. įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į 1/10 dalį sandėliuko, unikalus Nr. ( - ), kuris nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos Nr. 21/428 plane pažymėtas 7A, pastate, unikalus Nr. ( - ), esančiame Tiltų g. 22, Klaipėdoje; ši 5,38 kv.m. bendro ploto negyvenamoji patalpa - sandėliukas ir daiktinės teisės į jį yra įregistruotos Nekilnojamojo turto registre adresu ( - ). Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2015 m. lapkričio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-481-676/2015 (taip pat nagrinėjant šią bylą apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. balandžio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-582-265/2016) nustatyta, kad butai gyvenamajame name Tiltų g. 22, Klaipėdoje, taip pat žemės sklypas po gyvenamuoju namu ir po ginčo sandėliuku buvo privatizuoti, kad ginčo pastatas – sandėliukas, buvo skirtas bei tarnavo gyvenamojo namo Tiltų g. 22, Klaipėdoje, butams – daugiabučio gyvenamojo namo butui skirta po dalį sandėliuko; taip pat konstatuota, kad nėra pakankamai duomenų, jog ginčo sandėliukas priklausė valstybei nuosavybės teise, ir tai buvo pagrindas pripažinti, jog A. Ž. įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į 1/10 dalį sandėliuko, unikalus Nr. ( - ), kuris nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos Nr. 21/428 plane pažymėtas 7A, pastate, unikalus Nr. ( - ), esančiame Tiltų g. 22, Klaipėdoje.

36Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) civilinėje byloje Nr. 2-1618-323/2015, nagrinėjant bylą apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. spalio 15 d. sprendimu (civilinė byla Nr. 2A-1108-459/2015) nustatyta, kad V. G. įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į 1/10 dalį sandėliuko, unikalus Nr. ( - ), kuris nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos Nr. 21/428 plane pažymėtas 9A, pastate, esančiame Tiltų g. 22, Klaipėdoje, unikalus Nr. ( - ). Teismo sprendimu nustatyta, kad trečiajam asmeniui V. G. asmeninės nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ); šalia gyvenamojo namo Tiltų g. 22, Klaipėdoje, yra pastatytas ūkinis pastatas – sandėliukas, pažymėtas indeksu 9A; kad butai gyvenamajame name Tiltų g. 22, Klaipėdoje, taip pat žemės sklypas po gyvenamuoju namu ir po ginčo sandėliuku buvo privatizuoti, V. G. nuosavybės teise po ginčo sandėliuku priklauso 8 kv. m arba 8/80 dalys žemės sklypo ploto. Kad Miesto darbo žmonių deputatų tarybos komiteto vykdomojo komiteto 1950 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. 90 bei 1950 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. 94 buvo nustatytos namų valdos, kurios priklauso valstybei nuosavybės teise, ir laikytos vietinės tarybos fondu ir šių sprendimų pagrindu buvo sudaryta Inventorinė techninė kortelė namų valdai Tiltų/Vežėjų g., Klaipėdoje, kurioje apskaitytas pagalbinis pastatas – ūkinis pastatas; taip pat Klaipėdos miesto valdybos 1991 m. spalio 18 d. potvarkiu Nr. 260 buvo patvirtintas Neparduotinų gyvenamųjų namų sąrašas, kuriame numatyta, kad neparduodami inter alia visi senamiesčio įtakos zonoje esantys ūkiniai pastatai – sandėliai, garažai, savavališkai įrengti statiniai, gyvenami kambariai, pastogės bei dirbtuvės; kad Klaipėdos miesto tarybos 1992 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 52 nustatytas neparduotinų gyvenamųjų namų ir butų sąrašas pagal priedėlį, į kurį inter alia įtraukti visi senamiesčio įtakos zonoje esantys ūkiniai pastatai – sandėliai, garažai, savavališkai įrengti statiniai, gyvenami kambariai, pastogės bei dirbtuvės – tačiau patys savaime šie sprendimai neįrodo, jog ginčo pastatai priklausė valstybei ar savivaldybei: tai, kad tam tikri pastatai neprivatizuotini, nesant patikimų duomenų apie tai, kad jie buvo sukurti kaip valstybės nuosavybės objektas, savaime nepatvirtina jų priklausymo valstybei fakto. Kad Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2015 m. sausio 14 d. sprendimu dėl teritorinio registratoriaus sprendimo, kuriuo paliktas galioti Klaipėdos filialo 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimas Nr. (4.6.10)RS-1551, nurodyta, jog 1964 m. sausio 22 d. prie gyvenamųjų namų, kurie buvo registruoti Klaipėdos m. DŽDT remiantis 1950 m. sausio 24 d. Klaipėdos m. DŽDT vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 90 buvo inventorizuoti ūkiniai pastatai ir ūkinis pastatas, pažymėtas indeksu 4I1p, tačiau po 1971 m. balandžio 27 d. atliktos inventorizacijos nustatyta, jog ūkiniai pastatai nugriauti – tai patvirtino ir kadastro žemėlapis, kuriame nurodyta, jog žemės sklypo vietoje, kurioje remiantis 1964 m. sausio 22 d. inventorizacijos duomenimis buvo užfiksuotas 1957 metų ūkinis pastatas, pažymėtas 4I1p, jokio statinio faktiškai nėra; be to nustatyta, kad nekilnojamojo turto registre įregistruoto pagalbinio pastato, 4I1p, unikalus Nr. ( - ), statybos metai yra 1970, o ūkinis pastatas 4I1p, inventorizuotas 1964 m. sausio 22 d., kuris yra nugriautas, statytas 1957 metais, todėl centrinis registratorius išvadomis negali būti laikoma, kad tai yra vienas ir tas pats statinys, todėl registro ir kadastro bylos dokumentai, kuriais Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įrodinėja daiktinių teisių atsiradimą, nesudaro pagrindo tenkinti jos prašymą įregistruoti Nekilnojamojo turto registre valstybės nuosavybės, o savivaldybės patikėjimo teises į pagalbinį pastatą 4I1p, unikalus Nr. ( - ), Tiltų g. 22 A, Klaipėdoje. Sprendimu konstatuota, jog savivaldybė į bylą nepateikė pakankamų įrodymų, jog ginčo objektas buvo sukurtas kaip valstybės nuosavybės objektas. Sprendimu taip pat konstatuota, jog 2005 m. balandžio 29 d. valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartimi V. G. buvo perleista 113/1165 dalis žemės sklypo, esančio Tiltų g. 22, Klaipėdoje, t.y. žemės sklypas po ginčo sandėliuku jos buvo privatizuotas; parduodant žemės sklypą, kuriame yra pastatų, sutartyje turi būti aptartas nuosavybės teisės į juos perėjimo klausimas ir jeigu šis klausimas sutartyje neaptartas, laikoma, kad nuosavybės teisė į parduotame žemės sklype esančius pastatus perėjo žemės sklypo pirkėjui (CK 6.395 straipsnio 1 dalis) - šiuo atveju sandėliuko teisinio statuso pasikeitimas neaptartas, ginčo pastatas neperduotas V. G. ir kitų žemės sklypą įsigijusių asmenų nuosavybėn, todėl padaryta išvada, jog valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu valstybė jokių pretenzijų į ant parduodamos žemės stovinčius sandėliukus neturėjo.

37Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2YT-16073-980/2016 nustatyta, kad V. D. įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į 1/10 dalį pagalbinio pastato, esančio Tiltų g. 22A, Klaipėdoje, unikalus Nr. ( - ), t.y. sandėliuką, nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos Nr. 21/428 plane pažymėtą ind. 1-6, unikalus Nr. ( - ). Byla nagrinėta apeliacine bei kasacine tvarka (Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-593-460/2017; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-54-611/2018). Byloje nustatyta, jog 1970 metais buvo pastatytas ir perduotas eksploatuoti 5,59 m2 bendro ploto sandėliukas, unikalus Nr. ( - ), esantis pastate, kurio unikalus Nr. ( - ), adresu Tiltų g. 22A, Klaipėdoje, ir kuris nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos Nr. 21/428 plane pažymėtas 4I1p. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas 2014 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. (4.6.10.)RS-1551 atsisakė įregistruoti Klaipėdos savivaldybės patikėjimo teises į pagalbinį pastatą 4I1p, unikalus Nr. ( - ), esantį Klaipėdoje adresu Tiltų g. 22A, šis sprendimas centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2015 m. sausio 14 d. sprendimu Nr. espr 1-16 paliktas nepakeistas. Pagalbinio pastato dalies, esančios Tiltų g. 22A, Klaipėdoje, unikalus Nr. ( - ), daiktinės teisės Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Butas, esantis ( - ), pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu nuo 1997 m. liepos 29 d. nuosavybės teise priklauso V. D.. Konstatuota, jog byloje pateiktas 2016 m. gegužės 6 d. perdavimo - priėmimo aktas Nr.(9-4)- 346K, kuriuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija teigia perėmusi sandėlio pastatą nuosavybės teise, nepatvirtina valstybės nuosavybės teisės į ginčo sandėliuką, kadangi nėra pateikti rašytiniai įrodymai, kurie liudija sandėliuką esant valstybės nuosavybe, todėl nesant patikimų duomenų apie tai, kad jie buvo sukurti kaip valstybės nuosavybės objektas, savaime nepatvirtina jų priklausymo valstybei fakto. Taip pat konstatuota, jog minėti sandėliukai nuo jų statybos pradžios buvo naudojami kietam kurui laikyti, kadangi iki centralizuoto šildymo įvedimo namas ir butai buvo šildomi kietu kuru, todėl ginčo sandėliukas yra V. D. buto priklausinys, nes atitinka antraeilių daiktų požymius ir priklausinių teisinio statuso reikalavimus (CK 4.13 straipsnio 2 dalis), todėl ginčo sandėliuko neįsigijimas privatizavimo ar kitu laiku, nepaneigia nuosavybės teisės į juos perėjimo pagrindinio privatizuotų daikto (žemės, buto) savininkei V. D..

38Minėtais teismų sprendimais jau konstatuoti juridiniai faktai, kad trys asmenys - A. Ž., V. D., V. G. - įgyjamąja senatimi nuosavybėn įgijo po 1/10 dalį pagalbinio pastato, to paties, kaip ir šioje byloje, esančio Tiltų g. 22A, Klaipėdoje, unikalus Nr. ( - ), t.y. teisę į sandėliukus, kurių iš viso yra dešimt, kadangi nekilnojamasis turtas nebuvo valstybės ar savivaldybės nuosavybė (CK 4.47 straipsnio 11 punktas).

39Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nurodo, kad visi nurodyti trys teismo sprendimai, pagal kuriuos tretieji asmenys A. Ž., V. D., V. G. įgyjamąja senatimi nuosavybėn įgijo po 1/10 dalį pagalbinio pastato, to paties, kaip ir šioje byloje, esančio Tiltų g. 22A, Klaipėdoje, unikalus Nr. ( - ), t.y. teisę į sandėliukus, yra abejotini dėl teismo sprendimų pagrįstumo, teisėtumo. Teismas įvertina tai, kad teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nurodyti teismo sprendimai yra įsiteisėję, galiojantys, todėl teisėti ir pagrįsti, o atsakovo spėlionės, abejonės dėl jų nesudaro pagrindo teismui daryti kitas išvadas. Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomi valstybės ar savivaldybės institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis).

40Tad, įvertinus visumą aukščiau aptartų aplinkybių, byloje pateiktus bei tirtus įrodymus, teismas negali netenkinti ieškovų reikalavimo pripažinti negaliojančia Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgalioto asmens Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2016 m. gegužės 6 d. perdavimo - priėmimo akto, kuriuo ji perdavė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos nuosavybėn ūkinį pastatą adresu Tiltų g. 22A, Klaipėdoje, unikalus Nr. 4400-2730-6794, pastato žymėjimas plane – 4I1p., nes buvo pažeista butų su visais priklausiniais privatizavimo procedūra, o valstybė, tinkamai neužbaigusi butų priklausinių privatizavimo procedūros, neturėjo teisės, prieš tai neinformavusi teisėtų butų priklausinių naudotojų ir valdytojų, kuriems pati savo veiksmais suteikė teisėtus lūkesčius - perleisti ginčo statinį (kaip kad nustatyta šioje byloje daugiabučio namo butų priklausinius) savo, t.y. savivaldybės, nuosavybėn (1964 m. CK 153 straipsnis, CK 1.80 straipsnis, CPK 178,185 straipsniai).

41Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovai pateikė duomenis bei įrodymus apie turėtas 500 EUR išlaidas šioje byloje advokato pagalbai apmokėti, todėl, ieškinį patenkinus pilnai, atstovavimo išlaidos priteistinos ieškovams iš atsakovų (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 270, 282 straipsniais,

Nutarė

43ieškinį tenkinti.

44Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgalioto asmens Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kanclerio R. K. 2016 m. gegužės 6 d. perdavimo - priėmimo aktą, kuriuo Lietuvos Respublikos vyriausybės įgaliotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija perdavė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos nuosavybėn ūkinį pastatą adresu Tiltų g. 22A, Klaipėdoje, unikalus Nr. ( - ), pastato žymėjimas plane – 4I1p.

45Priteisti ieškovams K. K., Š. T., R. B., K. L., D. P., G. M., A. V., M. B. iš atsakovų Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir Lietuvos Respublikos vyriausybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, lygomis dalimis 500 EUR (penkis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

46Sprendimas per trisdešimt dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Raimondas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovai prašo pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2016 m.... 5. Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į... 6. Atsakovas Lietuvos Respublikos vyriausybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos... 7. Tretieji asmenys A. Ž., V. D., V. G. atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu... 8. Teismas... 9. K. K., Š. T., R. B., K. L., D. P., G. M., A. V., M. B. kreipėsi į teismą,... 10. Teismo 2016 m. spalio 7 d. nutartimi ieškinys atsisakytas priimti. Klaipėdos... 11. Pateiktas nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškinys priimtas bei teismo 2017... 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotas asmuo Lietuvos Respublikos... 13. Bylos duomenimis Klaipėdos miesto DŽDT vykdomojo komiteto 1950 m. sausio 24... 14. Byloje nustatyta, kad ieškovų butai gyvenamajame name Tiltų g. 22,... 15. Ieškovai K. K. ir Š. T. pagal 2016 m. vasario 9 d. pirkimo - pardavimo... 16. Ieškovė R. B. pagal 2001 m. gegužės 17 d. pirkimo - pardavimo sutartį... 17. Ieškovas K. L. pagal 1995 m. birželio 28 d. pirkimo - pardavimo sutartį... 18. Ieškovė D. P. pagal 1994 m. sausio 19 d. pirkimo - pardavimo sutartį (notaro... 19. Ieškovė G. M. pagal 2004 m. lapkričio 19 d. paveldėjimo teisės liudijimą... 20. Ieškovė A. V. pagal 1994 m. gegužės 19 d. pirkimo - pardavimo sutartį... 21. Ieškovas M. B. pagal 1998 m. vasario 18 d. pirkimo-pardavimo sutartį (notaro... 22. Ieškovų K. K. ir Š. T. įgytas butas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), R.... 23. Negyvenamosios patalpos - sandėliukas, unikalus Nr. ( - ), pažymėtas plane... 24. Ieškovams sudarant butų pirkimo – pardavimo sutartis galiojo 1964 m.... 25. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog sprendžiant klausimą dėl... 26. Aiškindamas CK 4.14 straipsnio normą, pagal kurią antraeilį daiktą... 27. Išanalizavus aukščiau aptartas faktines bylos aplinkybes, nustatyta, kad... 28. Nagrinėjamu atveju taip pat būtina įvertinti, ar gyventojai, kurie iki... 29. Valstybės turto, priskiriamo savivaldybių nuosavybėn, dalį ir jo perdavimo... 30. Taip pat šios bylos nagrinėjimo kontekste reikšminga aplinkybė, jog bylos... 31. Valstybės turtas perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti juo Vyriausybei... 32. Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2014 m. spalio 24 d.... 33. Nurodytų išvadų nepaneigia atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės... 34. Nagrinėjamoje byloje taip pat būtina atsižvelgti į anksčiau priimtus... 35. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Klaipėdos apylinkės teismo... 36. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Klaipėdos apylinkės teismo... 37. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Klaipėdos apylinkės teismo... 38. Minėtais teismų sprendimais jau konstatuoti juridiniai faktai, kad trys... 39. Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nurodo, kad visi... 40. Tad, įvertinus visumą aukščiau aptartų aplinkybių, byloje pateiktus bei... 41. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 270, 282... 43. ieškinį tenkinti.... 44. Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento Lietuvos Respublikos... 45. Priteisti ieškovams K. K., Š. T., R. B., K. L., D. P., G. M., A. V., M. B.... 46. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas...