Byla e2-1387-323/2015
Dėl atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo UAB „Rekosta“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, sekretoriaujant Ingridai Jušenkienei, Aurelijai Narmontienei, dalyvaujant ieškovui N. M., jo atstovui advokatui Tomui Juodžiui, atsakovės atstovui A. S., trečiojo asmens atstovui advokatui Sauliui Tamošaičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo ūkininko N. M. ieškinį atsakovei UAB „Jens transportas“ dėl atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo UAB „Rekosta“,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, ir prašo teismo pripažinti negaliojančiais 2008 m. lapkričio mėn. ieškovo ir atsakovės sudarytą atliktų darbų aktą 27599,50 Lt sumai bei 2008 m. gruodžio mėn. sudarytą atliktų darbų aktą 27566,82 Lt sumai, bei priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2006-12-04 tarp ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Rekosta“ kaip generalinio rangovo buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. 06/12-22 dėl kaimo turizmo sodybos ( - ) statybos darbų atlikimo. Pagal generalinės rangos sutarties 14.1 dalies nuostatas, rangovas turėjo teisę pasitelkti savo prievolėms įvykdyti kitus asmenis - subrangovus. 2008-04-15 tarp ieškovo, generalinio rangovo UAB „Rekosta“ ir atsakovės UAB „Jens transportas“ buvo sudaryta subrangos darbų sutartis Nr. 08/04-15A, pagal kurią atsakovė kaip subrangovas įsipareigojo atlikti savo medžiagomis ir rizika trinkelių dangos įrengimo darbus kaimo turizmo sodyboje ( - ). 2008-04-16 generalinis rangovas davė sutikimą, pagal kurį už atsakovės atliktus darbus turėtų apmokėti tiesiogiai ieškovas. Ieškovas pagal 2008-04-15 tarp ieškovo, generalinio rangovo ir atsakovės sudarytą subrangos darbų sutartį Nr. 08/04-15A, sumokėjo atsakovei: 2008-05-13 - 25000 Lt, 2008-06-26 - 18816,28 Lt, viso sumokėjo 43816,28 Lt. 2008-10-15 generalinis rangovas UAB „Rekosta“ pagal generalinės rangos sutartį pateikė atliktų darbų aktą ieškovui, kuriuo buvo perduoti: 286 kv.m. betono trinkelių įrengimo užpilant siūles, 225 m betono bordiūrų įrengimo ant betono pagrindo kai bordiūrai 150x300 mm ir 82 m betono bordiūrų įrengimo ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200 mm, darbai. Šių darbų vertė - 43845 Lt, šiai sumai buvo pateikta apmokėti PVM sąskaita - faktūra. Kadangi trinkelių įrengimo darbai buvo atlikti, ieškovas tą pačią dieną apmokėjo trečiojo asmens pateiktą sąskaitą, t. y. apmokėjo ir už betono trinkelių įrengimo darbus. Papildomai šalių susitarimu atsakovei už trinkelių įrengimo darbus objekte buvo dar sumokėta 35400 Lt suma pagal atsakovės pateiktą 2008-07-31 sąskaitą faktūrą JENS Nr. 78000057. Viso už trinkelių įrengimo darbus objekte atsakovei ir generaliniam rangovui buvo sumokėta 123090 Lt suma. Pagal 2008-04-15 subrangos darbų sutarties Nr. 08/04-15A antrą dalį trinkelių dangos įrengimo darbų kaina buvo sutarta 120 Lt be pridėtinės vertės mokesčio už vieną kvadratinį metrą trinkelių dangos. Atsižvelgiant į šalių susitarimą dėl trinkelių dangos kainos ir sumokėtą sumą, ieškovas sumokėjo atsakovei ir trečiajam asmeniui už 869,27 kv.m. trinkelių dangos įrengimą objekte. Nurodė, kad samdė papildomai kitus asmenis, kurie atliko gerbūvio tvarkymo darbus, tame tarpe ir išklojo 220 kv.m. trinkelių dangos. Pažymėjo, kad apskaičiavus visą objekte įrengtą trinkelių dangos ir bordiūrų plotą gaunasi 1013 kv.m. plotas. Kadangi atsakovei ir trečiajam asmeniui yra sumokėta už 869,27 kv.m. trinkelių dangos įrengimą, šiuos darbus ieškovas priėmė ir už juos apmokėjo, taip pat tai, kad ieškovas objekte įsirengė 220 kv.m. betono trinkelių dangos, pasitelkdamas kitus asmenis, ir konstatavus, kad objekte yra įrengta viso 1013 kv.m. trinkelių dangos, laiko, jog atsakovės pateikti atliktų darbų aktai: 2008 m. lapkričio mėnesio atliktų darbų aktas 27599,50 Lt sumai ir 2008 m. gruodžio mėnesio atliktų darbų aktas 27566,82 Lt sumai, nepatvirtina realaus darbų atlikimo fakto, yra sudaryti ir ieškovo pasirašyti atsakovei pateikus ieškovui neteisingą informaciją apie atliktų darbų kiekį. t. y. atsakovės įrengtų betono trinkelių plotą, todėl ieškovo pasirašyti suklydus: ieškovo pasirašyti ginčijami atliktų darbų aktai dėl papildomo 389,59 kv.m. betono trinkelių dangos įrengimo yra ieškovo pasirašyti atsakovei klaidinant ieškovą, kadangi atsakovė nevedė statybos normatyvinių dokumentų ir ieškovas negalėjo patikrinti atliktų darbų kiekių, atsakovė atliktų darbų aktų pasirašymo būtinumą motyvavo anksčiau atliktų darbų pagrindimu, atliktų darbų aktai buvo pasirašomi tiek su atsakove, tiek su trečiuoju asmeniu, mokėjimai už statybos rangos darbus taip pat buvo atliekami tiek atsakovei tiesiogiai, tiek generaliniam rangovui, statybos normatyviniuose dokumentuose (statybos darbų žurnaluose) nebuvo fiksuojami atsakovės atliekami darbai, o tai lėmė ieškovo klaidingą suvokimą apie atliktų darbų faktą.

3Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą, bei skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodė, kad pagal 2008-04-21 su ieškovu pasirašytą darbų rangos sutartį Nr. 08/04-15 dėl darbų 100000 Lt sumai atlikimo kaimo turizmo sodyboje ( - ), atsakovė savo įsipareigojimus įvykdė, atliko numatytus darbus, juos užaktavo, surašė 2008 m. lapkričio ir gruodžio mėn. atliktų darbų aktus, pažymas apie atliktų darbų vertę, sąskaitas – faktūras. Visus dokumentus ieškovas pasirašė, jokių pretenzijų nei dėl darbų kokybės, nei dėl kiekio nereiškė, tačiau už atliktus darbus nesumokėjo, dėl ko pagal UAB „Jens transportas“ ieškinį Klaipėdos rajono apylinkės teisme yra iškelta civilinė byla dėl skolos priteisimo. Pažymėjo, kad ieškovo nurodytos aplinkybės, jog atliktų darbų aktus pasirašė suklydimo įtakoje yra neatitinkančios tikrovės: ieškovas, prieš pasirašydamas jam pateiktus dokumentus, turėjo visas galimybes tiek vizualiai matyti atliktus darbus, tiek išmatuoti įrengtų trinkelių plotą objekte matavimo prietaisais, tačiau ginčyti atliktų darbų aktus ėmė tik tada, kai Klaipėdos rajono apylinkės teisme jam buvo pareikštas reikalavimas dėl apmokėjimo už darbus.

4Trečiasis asmuo pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Taip pat prašo už tyčinį tikrovės neatitinkančių aplinkybių nurodymą ieškovui skirti baudą, pusę iš jos skiriant trečiojo asmens naudai. Nurodė, kad ieškovas ieškinyje nurodo tikrovės neatitinkančias aplinkybes apie mokėjimus, kurie siejami su trečiuoju asmeniu: jokių mokėjimų už trinkelių įrengimą ieškovas trečiajam asmeniui nėra atlikęs. Paaiškino, kad 2006-12-04 su ieškovu buvo sudaryta statybos rangos sutartis Nr. 06/12-22, kurioje buvo numatyti aplinkos tvarkymo - gerbūvio darbai (įskaitant trinkelių įrengimą). Dėl nežinomų priežasčių ieškovas paprašė sudaryti trišalę subrangos sutartį su atsakove UAB „Jens transportas“, kad ieškovas galėtų tiesiogiai mokėti atsakovei už trinkelių įrengimą. To pasekoje buvo sudaryta 2008-04-15 Subrangos darbų sutartis Nr. 08/04-15A trinkelių įrengimo darbams apytikriai 43800,00Lt apimčiai. Trišalės sutarties esmė - susitarimas dėl tiesioginio mokėjimo subrangovui UAB „Jens transportas“ už trinkelių įrengimo darbus apytiksliai darbų už 43800,00Lt apimčiai. Įrengus trinkeles UAB „Rekosta“, kaip rangovas, pateikė atliktų darbų aktą ir 2008-10-15 sąskaitą 292332,00 Lt sumai, kurioje buvo įtraukti ir atlikti trinkelių įrengimo darbai, tačiau už trečiojo asmens objekte atliktus darbus ieškovas nėra atsiskaitęs – jo skola sudaro 163725,00 Lt. Pažymėjo, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra yra atlikusi II statybos darbų etapo patikrą vietoje pagal ieškovo pateiktus atliktų darbų ir apskaitos dokumentus, bei nustatė, kad už trinkelių įrengimo darbus ieškovas UAB „Rekosta“ nesumokėjo bei laiko, kad ieškovui negalėjo būti nežinomos ataskaitoje nurodytos aplinkybės, dėl ko laiko, kad ieškovas nurodė tikrovės neatitinkančias aplinkybes tyčia, taip norėdamas suklaidinti teismą. Taip pat nurodė, kad ginčijami 2008 m. lapkričio ir gruodžio mėn. atliktų darbų aktai nėra trišalės subrangos darbų sutarties Nr. 8/04-15A dalyku ir nepatenka į subrangos sutarties reguliavimo sritį, kadangi ieškovas su atsakove sudarė papildomą susitarimą dėl trinkelių įrengimo darbų 35400 Lt apimčiai, o trečiasis asmuo nebuvo šio susitarimo dalyviu. Pažymėjo ir tai, kad ieškovas statybos darbų priežiūrai buvo nusisamdęs techninį prižiūrėtoją kaip kvalifikuotą asmenį. Tuo tarpu ieškovo nurodytos aplinkybės apie tai, kad jis nebuvo pakankamai rūpestingas ir nekontroliavo atliekamų darbų negali būti laikomos suklydimo įrodymu.

5Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti ieškinyje išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu. Nurodė, kad trinkelių objekte išklota 1013 kv.m., pagal mokėjimo dokumentus ieškovas atsakovei ir trečiajam asmeniui jau yra sumokėjęs už 869,97 kv.m. trinkelių, o skirtumą paklojo kitas asmuo – individualiai dirbęs V. R.. Kadangi už visus atliktus darbus atsakovei ir trečiajam asmeniui yra sumokėta, laiko, kad ginčijami aktai išrašyti už faktiškai neatliktus darbus. Taip pat nurodė, kad trečiasis asmuo yra gavęs apmokėjimą už 286 kv.m. trinkelių įrengimą. Jei trečiasis asmuo jokių trinkelių klojimo darbų neatliko, o juos atliko atsakovė, tai trečiasis asmuo kaip generalinis rangovas turi tuos pinigus grąžinti atsakovei, tačiau ieškovas atsakovei nėra skolingas. Pažymėjo, kad pasirašė ginčijamus aktus, kadangi objekte buvo atliekama daug darbų, techninis statybos prižiūrėtojas buvo aplaidus, nieko neskaičiavo, ginčijamus aktus pasirašė nieko nematavęs ir neskaičiavęs, per pasitikėjimą ir savo aplaidumą, kadangi nesuvokė, kad jie galės būti panaudojami prisiteisiant atitinkamas sumas už trinkelių klojimą.

6Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad jei ieškovas mano, kad už 286 kv.m. trinkelių sumokėjo du kartus – atsakovei ir trečiajam asmeniui – tai šie dvigubi apmokėjimai nesusiję su ginčijamų aktų galiojimu, atsakovė visus ginčijamuose aktuose nurodytus darbus yra atlikusi, tačiau apmokėjimo už juos nėra gavusi.

7Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 286 kv.m. trinkelių pagal subrangos darbų sutartį Nr. 08/04-15A paklojo atsakovė. Atlikusi šiuos darbus sąskaitą atsakovė išrašė trečiajam asmeniui, o pagal sutartį už darbus apmokėti turėjo ieškovas. Tuomet trečiasis asmuo sąskaitą išrašė ieškovui, tačiau ieškovas trečiajam asmeniui nemokėjo, o apmokėjo tiesiogiai atsakovei, o atsakovė su trečiuoju asmeniu padarė užskaitą. Pažymėjo, kad trečiasis asmuo privalėjo rašyti darbų atlikimo aktą dėl 286 kv.m. trinkelių pagal generalinės rangos sutartį, tačiau apmokėjimo už šiuos darbus negavo ir neturėjo gauti. Tai, kad ieškovas už 286 kv.m. trinkelių įrengimą nesumokėjo dvigubai įrodo Nacionalinės mokėjimo agentūros išvada. Taip pat nurodė, kad trečiasis asmuo nėra 2008-04-21 sutarties, kurios pagrindu išrašyti ginčijami atliktų darbų aktai, šalis.

8Teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas V. R. parodė, kad pas ieškovą dirbo pagal patentą, pagrindinis darbas buvo fasado tvarkymas (šiltinimas, tinkavimas ir kt.), taip pat ieškovas paprašė padėti pakloti trinkeles. Šiuos darbus tuo metu darė dar du asmenys. Kiek paklojo trinkelių, neprisimena. Už fasado tvarkymo ir trinkelių klojimo darbus bendrai gavo 20000 Lt.

9Ieškinys atmestinas.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad 2006-12-04 tarp ieškovo ir trečiojo asmens buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. 06/12-22, pagal kurią trečiasis asmuo įsipareigojo kaimo turizmo sodyboje ( - ) atlikti statybos darbus: gyvenamojo namo baigiamuosius darbus, ūkinį pastatą, pirtį, lauko vandentiekį ir nuotekas, giluminį gręžinį, sutvarkyti aplinką. Pagal Statybos rangos sutarties priedo Nr. 1 „Bendrosios statybos rangos sutarčių sąlygos“ 14.11 punktą trečiasis asmuo turėjo teisę pasitelkti savo prievolėms įvykdyti kitus asmenis – subrangovus. 2008-04-15 tarp ieškovo, atsakovės ir trečiojo asmens buvo sudaryta Subrangos darbų sutartis Nr. 08/04-15A, pagal kurią atsakovė kaip subrangovas įsipareigojo savo medžiagomis ir rizika kaimo turizmo sodyboje ( - ) atlikti trinkelių dangos įrengimo darbus ir šiuos darbus perduoti ieškovui bei trečiajam asmeniui, o ieškovas įsipareigojo priimti tinkamu laiku ir kokybiškai atliktus darbus ir sumokėti atsakovei šioje sutartyje nustatyto dydžio atlyginimą – 43800,00 Lt. 2008-04-16 trečiasis asmuo kaip generalinis rangovas davė sutikimą, kad pagal 2008-04-15 sutartį už UAB „Jens transportas“ atliktus darbus sumokėtų ieškovas. 2008-04-21 tarp ieškovo ir atsakovės UAB „Jens transportas“ buvo sudaryta Subrangos sutartis Nr. 08/04-15, pagal kurią atsakovė įsipareigojo savo medžiagomis ir rizika kaimo turizmo sodyboje ( - ) atlikti trinkelių dangos įrengimo darbus ir šiuos darbus perduoti ieškovui, o ieškovas įsipareigojo priimti tinkamu laiku ir kokybiškai atliktus darbus ir sumokėti atsakovei šioje sutartyje nustatyto dydžio atlyginimą. Darbų apimtis nurodyta 100.000,00 Lt, 1 kv.m. kaina – 120 Lt (be PVM). Atsakovė pagal paminėtą sutartį 2008 m. lapkričio mėn. surašė ginčijamą atliktų darbų aktą 27599,50 Lt sumai bei šiai sumai apmokėjimui ieškovui pateikė 2008-11-30 PVM sąskaitą – faktūrą JENS Nr. 78000096, bei 2008 m. gruodžio mėn. surašė ginčijamą atliktų darbų aktą 27566,82 Lt sumai bei šiai sumai apmokėjimui ieškovui pateikė 2008-12-12 PVM sąskaitą – faktūrą JENS Nr. 78000100. Ieškovas ieškiniu prašo pripažinti 2008 m. lapkričio ir gruodžio mėn. atliktų darbų aktus negaliojančiais CK 1.90 straipsnio pagrindu.

11Dėl suklydimo sudaryto sandorio negaliojimas reglamentuojamas CK 1.90 straipsnyje, kuriame įtvirtinta, kad iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal klydusios šalies ieškinį. Suklydimo atveju iš esmės neteisingai suvokiamas sandorio turinys arba neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį. Sandorio šalies elgesys gali būti kvalifikuojamas kaip suklydimas tik tada, jeigu analogiškomis aplinkybėmis apdairus ir atidus žmogus nebūtų sudaręs sandorio tokiomis pat sąlygomis, kaip ir suklydusi šalis (CK 1.90 str. 4 d.). Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į sandorio sudarymo aplinkybes, o pripažinti sandorį negaliojančiu galima tik dėl esminio suklydimo. Ar suklydimas gali būti kvalifikuojamas kaip esminis, sprendžiama atsižvelgiant į tai, dėl ko buvo suklysta, nes ne bet koks suklydimas yra pagrindas sandorį pripažinti negaliojančiu. Esminiu laikytinas suklydimas dėl svarbių sudariusiam sandorį asmeniui aplinkybių, kurias teisingai suvokdamas sandorio nebūtų sudaręs. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, jog suklydimas buvo esminis, t. y. konstatuojama dėl suklydimo fakto ir jo esmingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-01-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-33/2004; 2006-11-130 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-585/2006; 2008-10-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2008; 2009-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-531/2009; kt.). Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas, atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius. Atitinkamo sandorio pagrindu šalims atsiranda teisės ir pareigos; dėl to kiekvienas asmuo, prieš sudarydamas sandorį, turi patikrinti, kokias pareigas pagal sandorį įgis, kokias – praras. Teisių ir pareigų klaidingas įsivaizdavimas negali būti pripažintas suklydimu, jeigu jis įvyko dėl sandorio šalies neapdairumo, neatidumo ar nerūpestingumo. Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į sandorio šalies amžių, išsilavinimą, sandorio sudarymo aplinkybes ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2011; 2014-03-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-68/2014).

12Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo pripažinti 2008 m. lapkričio ir gruodžio mėn. atliktų darbų aktus negaliojančiais dėl suklydimo. Nurodo, jog jis, pasirašydamas ginčijamus aktus, iš esmės suklydo, kadangi jis išklotų trinkelių plotų nematavo, pasitikėjo atsakove, tačiau vėliau paaiškėjo, kad už visą objekte išklotą trinkelių plotą jau yra sumokėjęs tiek atsakovei, tiek trečiajam asmeniui, tiek kitiems tretiesiems asmenims, ir nesuvokė, jog ginčijami aktai galės būti panaudojami, siekiant prisiteisti juose nurodytas pinigų sumas, t. y. aktų nepripažinus negaliojančiais, tektų apmokėti už darbus, už kuriuos jau yra sumokėjęs. Taigi iš esmės ieškovas įrodinėja, kad jis suklydo dėl pačių sandorių esmės, t. y. dalyko apimties ir kainos.

13Byloje tarp šalių nėra ginčo dėl nepriklausomo LR teismo eksperto V. Š. 2014-09-29 Teismo ekspertizės akte pateiktos išvados dėl kaimo turizmo sodyboje ( - ) išklotų trinkelių ploto, ir šalys pripažįsta, kad paminėtame objekte iš viso išklota 1013 kv.m. trinkelių dangos. Bylos duomenimis taip pat matyti, kad pagal 2008-04-15 Subrangos darbų sutartį Nr. 08/04-15A atsakovė paklojo 286 kv.m. trinkelių dangos (150 kv.m. pagal 2008 m. balandžio mėn. atliktų darbų aktą ir 136 kv.m. pagal 2008 m. gegužės mėn. atliktų darbų aktą). Pagal paminėtą Subrangos darbų sutartį už atsakovės atliktus darbus ieškovas turėjo atsiskaityti tiesiogiai su atsakove (Sutarties 1 p.), ką bylos duomenimis ir padarė: sumokėjo atsakovei iš viso 43816,28 Lt – 2008-05-13 25000 Lt, 2008-06-26 18816,28 Lt pagal atsakovės išrašytas PVM sąskaitas faktūras 2008-04-30 JENS Nr. 78000036 24995,94 Lt sumai ir 2008-05-30 JENS Nr. 78000037 18816,28 Lt sumai (į šias sumas įeina ne tik betono trinkelių įrengimas, bet ir betono bordiūrų įrengimas). Tuo tarpu vykdydama 2008-04-21 tarp ieškovo ir atsakovės UAB „Jens transportas“ sudarytą Subrangos sutartį Nr. 08/04-15, atsakovė paklojo: 250 kv.m. trinkelių pagal 2008 m. liepos mėn. atliktų darbų aktą bei jo pagrindu 2008-07-31 išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą JENS Nr. 78000057 35400 Lt sumai, kurią ieškovas apmokėjo 2008-10-15, 150 kv.m. trinkelių pagal ginčijamą 2008 m. lapkričio mėn. atliktų darbų aktą bei jo pagrindu 2008-11-30 išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą JENS Nr. 78000096 27599,50 Lt sumai, bei 150 kv.m. trinkelių pagal ginčijamą 2008 m. gruodžio mėn. atliktų darbų aktą bei jo pagrindu 2008-12-12 išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą JENS Nr. 78000100 27566,82 Lt sumai. Taigi iš viso pagal abi - 2008-04-15 Subrangos darbų sutartį Nr. 08/04-15A ir 2008-04-21 Subrangos sutartį Nr. 08/04-15 – sutartis atsakovė paklojo 836 kv.m. trinkelių (286 kv.m. + 250 kv.m. + 150 kv.m. + 150 kv.m.). Objekte esant iš viso išklotoms 1013 kv.m. trinkelių, trinkelių, kurių neklojo atsakovė, plotas sudaro 177 kv.m. (1013 kv.m. – 836 kv.m.). Ieškovas pateikė duomenis, kad be atsakovės trinkeles objekte klojo V. R.. Nors iš byloje pateikto 2008-05-05 atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto prie 2008-05-05 Rangos sutarties Nr. NM004 08/05/05, sudarytos tarp ieškovo ir V. R., matyti, kad rangovas perdavė ieškovui 220 m darbų, tačiau, pirmiausia, į šį kiekį įrašytas ne tik trinkelių, bet ir bordiūrų klojimas, todėl neaišku, kiek konkrečiai išklota trinkelių, be to, bylos nagrinėjimo metu tiek ieškovas, tiek liudytoju apklaustas V. R., parodė, kad darbų kiekio (plotų) niekada nematavo, todėl byloje nėra neginčytinų įrodymų, kad V. R. paklotas trinkelių plotas sudaro 220 kv.m., o ne 177 kv.m., kurių nepaklojo atsakovė. Iš šių faktinių aplinkybių matyti, kad ieškovas, pasirašydamas ginčijamus 2008 m. lapkričio ir gruodžio mėn. atliktų darbų aktus, apskritai net negalėjo suklysti, kadangi ginčijamuose aktuose užfiksuoti darbai atsakovės yra realiai atlikti, juose nurodyti darbų kiekiai atitinka faktiškai objekte atliktus trinkelių klojimo darbus, įvertinus ir tą aplinkybę, kad dalį trinkelių klojo trečiasis asmuo V. R..

14Nagrinėjamoje byloje ieškovas, prašydamas pripažinti darbų perdavimo–priėmimo aktus negaliojančiais, iš esmės siekia sumažinti darbų kainą, t. y. nemokėti atsakovei juose nurodytų sumų, motyvuodamas tuo, kad už 286 kv.m. trinkelių išklojimą pagal 2008-04-15 Subrangos darbų sutartį Nr. 08/04-15A sumokėjo du kartus – atsakovei ir generaliniam rangovui – trečiajam asmeniui UAB „Rekosta“ pagal pastarojo pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą REK Nr. 4677. Ieškovas šiems savo teiginiams pagrįsti teikia trečiojo asmens UAB „Rekosta“ 2008 m. spalio mėn. atliktų darbų aktą, į kurį įtraukti 286 kv.m. trinkelių klojimo darbai, lokalinę sąmatą, kurie neva pagrindžia, kad šiuos darbus yra apskaitęs trečiasis asmuo, nors jų neatliko, teismo statybos techninės ekspertizės aktą, pateiktą į civilinę bylą Nr. e2-527-513/2015, neva pagrindžiantį, kad ieškovas yra atlikęs dvigubą apmokėjimą ir tokiu būdu už visus trinkelių klojimo darbus jau yra sumokėjęs. Teismas, vertindamas šių duomenų įrodomąją reikšmę šioje byloje bei jų sąsajumą su nagrinėjama byla ir ginčo dalyku, pažymi, kad tiek pagal trišalę 2008-04-15 Subrangos darbų sutartį Nr. 08/04-15A, tiek pagal 2008-04-21 Subrangos sutartį Nr. 08/04-15, sudarytą tarp ieškovo ir atsakovės, kuria remiantis surašyti ginčijami atliktų darbų aktai, mokėjimai už trinkelių klojimą numatyti vykdyti tiesiogiai šiuos darbus atlikusiai atsakovei. Taigi tuo atveju, jei ieškovas mano, kad už dalies trinkelių išklojimą jis sumokėjo du kartus - ir atsakovei, ir trečiajam asmeniui kaip generaliniam rangovui, kuris jokių trinkelių klojimo darbų faktiškai neatliko, ieškovas turėtų reikalauti trečiąjį asmenį grąžinti šio be pagrindo gautas lėšas, tačiau tai neįtakoja atsakovės išrašytų 2008 m. lapkričio ir gruodžio mėn. atliktų darbų aktų, kuriuose užfiksuoti faktiškai atsakovės atlikti darbai, teisėtumo.

15Išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu darytina išvada, jog ieškovas neįrodė suklydimo fakto, todėl ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

16Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

17Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovė duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, todėl jos nepriteistinos. Trečiasis asmuo, kuris buvo atsakovės pusėje ir pasisakė prieš ieškinio patenkinimą, pateikė rašytinius įrodymus apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 1520 Eur advokato teisinei pagalbai apmokėti. Atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, ginčo pobūdį, bylos nagrinėjimo laiką, trečiojo asmens atstovo atliktus procesinius veiksmus – parengtus procesinius dokumentus (surašytas atsiliepimas į ieškinį, rašytiniai paaiškinimai, prašymas dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo, prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, prašymai dėl įrodymų prijungimo), atstovavimo teismo posėdžiuose (iš viso 5 val.), konsultavimo, pasirengimo teismo posėdžiams (pagal pateiktą sąskaitą) laiką, taip pat atsižvelgiant į nustatytus maksimalius priteistinus dydžius, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, konstatuotina, kad yra faktinis ir teisinis pagrindas priteisti trečiajam asmeniui iš ieškovo jo patirtas 1520 Eur bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d., LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymo Nr. 1R-85 8.2. p., LR teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymo Nr. 1R-77 8.16., 8.19. p.).

18Dėl baudos skyrimo

19Atsakovė, trečiasis asmuo prašo skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pareiškiant aiškiai nepagrįstą ieškinį, tyčinį tikrovės neatitinkančių aplinkybių nurodymą.

20CK 1.137 straipsnyje nustatytas civilinių teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas, o šio straipsnio 3 dalis draudžia piktnaudžiauti savo teise t. y. draudžia įgyvendinti civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus ar darytų žalos kitiems asmenims arba prieštarautų subjektyvinės teisės paskirčiai. CPK 95 straipsnio 2 dalis numato, kad byloje dalyvaujančiam asmeniui, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, teismas gali paskirti iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. Taigi, įstatymas nustato dvi būtinas nustatyti sąlygas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti: 1) ieškinio (skundo) nepagrįstumą jį pateikiant teismui arba sąmoningą veikimą prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą; 2) šalies nesąžiningumą. Be to, pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010; 2012-07-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2012; kt.).

21Šiuo atveju atsakovės, trečiojo asmens prašymas skirti ieškovui baudą grindžiamas aiškiai nepagrįsto ieškinio pareiškimu, melavimu, tyčiniu tikrovės neatitinkančių aplinkybių nurodymu. Kaip minėta, tokio prašymo patenkinimui būtina nustatyti dvi sąlygas: pareikšto ieškinio nepagrįstumą ir ieškovo nesąžiningumą. Nagrinėjamoje byloje ieškovo ieškinys atmetamas kaip nepagrįstas, tačiau teismas, vertindamas šios bylos aplinkybes, neturi pakankamo pagrindo konstatuoti egzistuojant antrąją būtinąją sąlygą įstatyme numatytoms pasekmėms už piktnaudžiavimą procesine teise kilti, tai yra šalies nesąžiningumą. Teismo vertinimu, šiuo atveju nėra pakankamo pagrindo skirti ieškovui baudą, kadangi negalima daryti kategoriškos išvados, kad ieškovas sąmoningai, suvokdamas, jog jo reikalavimas iš tiesų yra nepagrįstas, pateikė aiškiai nepagrįstą ieškinį, tuo siekdamas ne apginti galimai pažeistą teisę, o sukelti kitiems į procesą įtrauktiems asmenims trukdžių. Atsižvelgiant į tai, prašymas dėl baudos skyrimo ieškovui netenkinamas (CPK 95 str. 2 d.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 – 270 straipsniais, teismas

Nutarė

23ieškinį atmesti.

24Priteisti iš ieškovo ūkininko N. M. 1520,00 Eur bylinėjimosi išlaidų trečiojo asmens UAB „Rekosta“ naudai.

25Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, ir prašo teismo pripažinti... 3. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka,... 4. Trečiasis asmuo pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu... 5. Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti... 6. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas su ieškiniu nesutinka, prašo... 7. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas su ieškiniu nesutinka, prašo... 8. Teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas V. R. parodė, kad pas ieškovą... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2006-12-04 tarp ieškovo ir trečiojo asmens... 11. Dėl suklydimo sudaryto sandorio negaliojimas reglamentuojamas CK 1.90... 12. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo pripažinti 2008 m. lapkričio ir... 13. Byloje tarp šalių nėra ginčo dėl nepriklausomo LR teismo eksperto V. Š.... 14. Nagrinėjamoje byloje ieškovas, prašydamas pripažinti darbų... 15. Išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu darytina išvada, jog ieškovas... 16. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 17. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 18. Dėl baudos skyrimo ... 19. Atsakovė, trečiasis asmuo prašo skirti ieškovui baudą už... 20. CK 1.137 straipsnyje nustatytas civilinių teisių įgyvendinimas ir pareigų... 21. Šiuo atveju atsakovės, trečiojo asmens prašymas skirti ieškovui baudą... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 –... 23. ieškinį atmesti.... 24. Priteisti iš ieškovo ūkininko N. M. 1520,00 Eur bylinėjimosi išlaidų... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...