Byla 2-96-675/2015
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Regina Nenortienė

2sekretoriaujant J. M.,

3dalyvaujant pareiškėjui V. Č.,

4suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos atstovei D. A.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo V. Č. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Ukmergės rajono savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo,

Nustatė

6pareiškėjas V. Č. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis pagal įgyjamąją senatį nuosavybės teise sąžiningai įgijo: sandėlį 18I1/ž, unikalus Nr. ( - ), sandėlį 19I1/ž, unikalus Nr. ( - ), sandėlį 20I1/ž , unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ).

7Pareiškėjas nurodė, kad jis savo darbu ir lėšomis pasistatė sandėlį 18I1/ž unikalus Nr. ( - ), sandėlį 19I1/ž unikalus Nr. ( - )ir sandėlį 20I1/ž unikalus Nr. ( - ) adresu ( - ). Šiuos sandėlius valdo nuo 1993 m., t.y. ilgiau kaip 10 metų. Pareiškėjas valdo šiuos sandėlius nepertraukiamai, atvirai ir viešai. Tretieji asmenys niekada nebuvo pareiškę pretenzijų šiuos sandėlius. Pareiškėjas atliko sandėlių kadastrinius matavimus. Sandėliui 18I1/ž suteiktas unikalus Nr. ( - ), sandėliui 19I1/ž suteiktas unikalus Nr. ( - ), sandėliui 20I1/ž suteiktas unikalus Nr. ( - ). Sandėlių adresas ( - ). Sandėlius pareiškėjas visada naudojo savo reikmėms, laikydavo ir šiuo metu laiko malkas, nes pareiškėjo butas, adresu ( - ) apkūrenamas kietuoju kuru. Todėl pareiškėjui būtina kiekvienam šildymo sezonui paruošti malkas. Viename iš sandėlių pareiškėjas laiko savo darbo įrankius, naudoja daržovių sandėliavimui. Sandėlius per visą valdymo laiką tvarkė, remontavo ir prižiūrėjo pagal pareiškėjo šeimos poreikius. Remontavo sandėlių stogus, uždėjo naują stogo dangą, sandėlius atnaujino, sutvarkė sandėlių vidų. Sandėliai stovi ant valstybinės žemės. Žemė po sandėliais nuosavybės teise neįgyta. Žemę patikėjimo teise valdo suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Ū. S. kaip nekilnojamieji daiktai yra suformuoti, tačiau kaip nekilnojamieji daiktai nėra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Pareiškėjo daiktinės teisės į šį turtą nėra įregistruotos. VĮ Registrų centras atsisakė sprendimais įregistruoti sandėlius kaip daiktus viešajame registre ir atsisakė įregistruoti pareiškėjo daiktines teises, pareiškėjas neturi galimybės pateikti nuosavybės dokumentų į šiuos sandėlius. Sandėliais pareiškėjas naudojasi daugiau, kaip 10 metų nepertraukiamai kaip savais, todėl įgijo nuosavybės teisę į minėtą turtą pagal įgyjamąją senatį. Kitų pretendentų į šį turtą- sandėlius anksčiau nebuvo ir šiuo metu nėra. Nėra kliūčių , trukdančių sandėlius pareiškėjui įgyti nuosavybės teise.

8Pareiškėjas. V. Č. teismo posėdžių metu paaiškino, kad sandėliukais jis naudojasi jau seniai, gyvenamasis namas pastatytas 1958, 1960 pradėjo statyti sandėliukus, statė taip kaip išėjo, jis pasistatė tris sandėliukus, sandėliukai buvo dviejų šeimų, name pradėjo gyventi 1963 metais. Nuo to laiko jie ir stovi, pareiškėjas 1963 m į vieną sandėliuką krovė malkas, jis buvo medinis. Mūrinių sandėlių nebuvo, visi sandėliukai pastatyti mediniai. Pareiškėjo mama liko viena, ji ištekėjo už kaimyno G.9, prisijungė G. sandėlis, o trečią sandėliuką 1993 m. nusipirko iš kaimynų U., kurie išvažiavo į Kauną. Pareiškėjas supranta, kad būtų geriau jei teritorija būtų oficialiai pažymėta.

9Suinteresuotas asmuo Ukmergės rajono savivaldybė pateikė atsiliepimą (b.l.28) kuriame nurodė, kad prieštarauja šiam pareiškimui, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Sandėlis, kurį pareiškėjas siekia įgyti yra prastos estetinės būklės, laikytinas laikinu statiniu. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kad statinys buvo pastatytas teisėtai (projekto, statybos leidimo) , todėl laikytina, kad šis statinys pastatytas savavališkai. O tokie statiniai pagal įgyjamąją senatį įgyti negali būti, kadangi nesilaikoma vienos būtinų įgijimo pagal įgyjamąją senatį įstatyme nustatytų sąlygų-teisėto daikto valdymo.

10Suinteresuoto asmens Ukmergės rajono savivaldybės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie įvyksiantį teismo posėdį pranešta tinkamai, iš jo negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą

11Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

12Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos atstovė D. A. teismo posėdžio metu su pareiškimu nesutiko, prašė pareiškimą atmesti Sandėliai pastatyti valstybinėje žemėje, žemės sklypas po gyvenamuoju pastatu, esančiu ( - )., nesuformuotas, todėl nėra aiškios jo ribos. Tam kad statyba būtų teisėta turėtų būti gautas leidimas statyti statinius valstybinėje žemėje. Kaip matyti 1961 m. buvo leista statyti mūrinį sandėlį, t.y. vieną sandėlį visų gyventojų reikmėms. Kaip matyti, medinius sandėliukus statėsi kaip norėjo, visas žemės plotas užstatytas pavieniais mediniais sandėliukais, kas visiškai neatitinka leidimo. Žemės sklypo ribos nenustatytos, statiniai statyti be teisėto pagrindo, statinio valdymas nėra pagrįstas jokiais įrodymais, bent jau būtų aišku ar statiniai pakliūva į minėto gyvenamojo namo teritoriją. Kiek jiems žinoma Ukmergės rajono savivaldybė yra išsakiusi nuomonę, kad esantys statiniai šiuo metu gali būti naudojami, tačiau registruojami registre neturėtų būti, nes tai prieštarautų visam teritorijos naudojimo režimui, nes nėra aiškios ribos, kas ten turėtų būti pastatyta. Sklypas patenka į senamiesčio teritoriją, manytina, kad turėtų būti statomas vienas statinys ir žemės teritorija nėra racionaliai išnaudota.

13Pareiškimas atmestinas.

14Iš nekilnojamojo daikto kadastrinio matavimo bylos matyti, kad nekilnojamojo turto objektas yra žemės sklypas su statiniais ( - ) (b.l.6). Iš statinių išdėstymo plano (b.,l. 8) matyti, kad ( - ). adresu yra daug atskirų sandėlių statinių. Iš statinio nuotraukų (b.l.9-11), pagalbinio pastato, jo dalių kadastro duomenų (b.l.12-14), pagalbinio pastato, jo dalių ir priestatų įkainojimo (b.l.15-17) matyti, kad pareiškėjo sandėliukai, 18I1/ž unikalus Nr. ( - ) sandėlį 19I1/ž unikalus Nr. ( - ) ir sandėlį 20I1/ž unikalus Nr. ( - ) adresu ( - ), yra 1960 statybos metų, kurių pamatai mediniai, sienos medinės su karkasu, perdangos medinės , stogai šlaitiniai, jų nusidėvėjimas 70 proc. Iš sprendimo atsisakyti įrašyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą (b.l.20) matyti, kad atsisakyta įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą nekilnojamųjų daiktų- sandėlį 18I1/ž unikalus Nr. ( - ), sandėlį 19I1/ž unikalus Nr. ( - ) ir sandėlį 20I1/ž unikalus Nr. ( - ) adresu ( - ) kadastro duomenis. Iš sprendimo atsisakyti įregistruoti daiktines teise nekilnojamojo turto registre (b.l.21) matyti, kad nuspręsta atsisakyti įregistruoti daiktines teises į sandėlį 18I1/ž unikalus Nr. ( - ), sandėlį 19I1/ž unikalus Nr. ( - ) ir sandėlį 20I1/ž unikalus Nr. ( - ) adresu ( - ). Iš asmens nuosavybės fondo gyvenamojo namo buto techninio paso matyti, kad V. Č. valdo butą, esantį ( - )., (b.l.22). Iš Vilniaus apskrities archyvo pažymos (b.l.40) ir prie jos pridėtų dokumentų (b.l.1,42) matyti, kad 1960-1962 m. Ukmergės rajono architekto valstybinės statybos inspekcijos Ukmergės mieste pastatų leidimų išdavimo registracijos knygos lapo , kuriame registruotas 1961 m. leidimas Nr. 22 statyti mūrinį 15 vietų sandėlį ( - )., priėmimo eksploatacijai aktai ir statybos projektai Ukmergės rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto rajono architekto valstybinės statybos inspekcijos 1956-1960 m. dokumentuose nerasti.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, apibendrindamas kasacinio teismo praktiką bylose dėl nuosavybės teisės įgijimo įgyjamosios senaties būdu, yra konstatavęs, kad nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas konstatuojamas, jeigu yra šių sąlygų visuma: 1. Pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu, t. y. asmuo nėra daikto savininkas. 2. Daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nėra įregistruotas viešame registre kito asmens (ne valdytojo) vardu (CK 4.69 straipsnio 3 dalis). 3. Asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo laiką. Tai reiškia, kad valdytojas, tiek užvaldydamas daiktą, tiek visą įgyjamosios senaties laiką ir net įgydamas daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi, turi būti įsitikinęs, jog niekas neturi daugiau už jį teisių į daiktą, nežinoti apie kliūtis, trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn, jeigu tokių kliūčių būtų (CK 4.26 straipsnio 3 dalis, 4.70 straipsnio 1 dalis). 4. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai. Teisėtas yra daikto valdymas, įgytas tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, o per prievartą, slaptai ar kitaip pažeidžiant teisės aktus įgyto daikto valdymas yra neteisėtas (CK 4.23 straipsnio 2, 3 dalys). Teisėtas valdymas atsiranda tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, kai dėl tam tikrų priežasčių nuosavybės teisės neatsirado, pavyzdžiui, atvejai, kai daiktą sandoriu (teisėtu pagrindu) perleidžiantis asmuo pats nebuvo daikto savininkas. 5. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 straipsnis). Daikto atviro valdymo sąlyga reiškia, kad asmuo valdo daiktą kaip savą nesislapstydamas. 6. Daiktas valdomas nepertraukiamai. 7. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą (asmuo turi būti įsitikinęs, kad nėra kito asmens, kuris yra daikto savininkas). 8. Valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. B. v. Klaipėdos miesto savivaldybė, bylos Nr.3K-7-67/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pareiškėjų D. N., V. N., O. K., M. K. (M. K.), R. L. ir M. K. v. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, bylos Nr.3K-3-55-378/2015).

16CK 4.69 straipsnio 3 dalyje nustatytas imperatyvusis draudimas įgyjamąja senatimi įgyti nuosavybės teisę dviem atvejais: 1) nuosavybės teisė įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus; 2) nuosavybės teisė įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama į kito asmens (ne valdytojo) vardu registruotus daiktus.

17Teisme nustatyta, kad pareiškėjas vienu iš sandėliukų naudojasi nuo 1963 metų, o kitais dviem pradėjo naudotis ne vėliau kaip 1993 metais. Sandėlius pareiškėjas visada naudojo savo reikmėms, laikydavo ir šiuo metu laiko malkas, nes pareiškėjo butas, adresu V( - ), apkūrenamas kietuoju kuru. Todėl pareiškėjui būtina kiekvienam šildymo sezonui paruošti malkas. Viename iš sandėlių pareiškėjas laiko savo darbo įrankius, naudoja daržovių sandėliavimui. Sandėlius per visą valdymo laiką tvarkė, remontavo ir prižiūrėjo pagal pareiškėjo šeimos poreikius. Remontavo sandėlių stogus, uždėjo naują stogo dangą, sandėlius atnaujino, sutvarkė sandėlių vidų. Sandėliai stovi ant valstybinės žemės. Žemė po sandėliais nuosavybės teise neįgyta. Žemę patikėjimo teise valdo suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Ū. S. kaip nekilnojamieji daiktai yra suformuoti, tačiau kaip nekilnojamieji daiktai nėra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Teisme nustatytina, kad pareiškėjas naudoja sandėlius kaip jam priklausančio gyvenamojo buto priklausinius, todėl pripažintina, kad tarp pagalbinių pastatų, sandėlių ir gyvenamojo buto yra funkcinis ryšys, be to žemės sklypas, kuriame stovi sandėliai-valstybinis. Iš Vilniaus apskrities archyvo pažymos (b.l.40) ir prie jos pridėtų dokumentų (b.l.1,42) taip pat matyti, kad išduotas leidimas statyti 12-os butų daugiabutį gyvenamąjį namą ir 15 vietų mūrinį sandėlį Vytauto g. 31, Ukmergės m., suponuoja išvadą, kad leidimas yra gautas sandėliui, kaip gyvenamojo namo priklausiniui,

18Pagal Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 str. (Nekilnojamojo turto kadastro objektai) 1dalyje nurodoma, kad nekilnojamojo turto kadastro objektais laikomi nekilnojamieji daiktai:1) žemės sklypas; 2) statinys (taip pat nebaigtas statyti), kurio statybai ar rekonstravimui reikalingas leidimas statyti naują statinį ar leidimas rekonstruoti statinį; 3) patalpa, šio Įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytais būdais suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. 2. Atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais negali būti: 1) patalpos (bendrojo naudojimo patalpos, kambariai butuose ir pan.), kurių negalima suformuoti kaip atskirus nekilnojamuosius daiktus; 2) statinių ar patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, priklausiniai, kuriais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, pagal savo savybes nuolat susiję su pagrindiniu daiktu; 3) žemės dangos, sankasos, iškasos, pylimai, geležinkelio pabėgiai ir bėgiai, riboženkliai, melioracijos ir kiti įrenginiai, kurių funkcijos yra tiesiogiai susijusios su žemės sklypu ar statiniu, kaip atskiru nekilnojamuoju daiktu; 4) statinys, kurio statybai ar rekonstravimui nereikalingas leidimas statyti naują statinį ar leidimas rekonstruoti statinį.

19Pagal priklausiniui nustatytus kriterijus konkrečiu atveju sprendžiama, ar to daugiabučio gyvenamojo namo butų savininkai įgijo nuosavybės teise negyvenamąsias patalpas kaip priklausinius, ar tos negyvenamosios patalpos liko neprivatizuotos, t. y. netapo butų savininkų nuosavybe, todėl liko valstybės nuosavybe. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi nuomonės, kad patalpų priskyrimą prie bendro naudojimo patalpų, kaip pagrindinio daikto priklausinio, ar individualaus naudojimo patalpų, kaip savarankiško nuosavybės teisės objekto, lemia patalpų techninės savybės, jų paskirtis ir funkcinis ryšys su daugiabučio namo butų ir kitų patalpų eksploatavimu, o ne jų konkretus faktinis naudojimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-200/2007; 2007 m. gruodžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-566/2007; 2008 m. gegužės 8 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-315/2008; 2011 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1/2011).

20Iš bylos duomenų pagalbinio pastato ir jo dalių kadastro duomenų matyti, (b.l.12-14) kad sandėliai , kurių statinio kategorija -1 grupės nesudėtingas statinys, negali būti atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais. Pažymėtina, kad nuosavybės teisės įgijimas įgyjamąja senatimi ir nuosavybės teisės įgijimas į antraeilį daiktą, kaip į pagrindinio daikto priklausinį, nulemtas pagrindinio daikto likimo, yra skirtingi nuosavybės teisės įgijimo pagrindai. Esant tokioms aplinkybėms, pareiškimas atmestinas.

21Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str., 530 – 533 str. teismas,

Nutarė

22Pareiškimą atmesti.

23Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Regina Nenortienė... 2. sekretoriaujant J. M.,... 3. dalyvaujant pareiškėjui V. Č.,... 4. suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo V.... 6. pareiškėjas V. Č. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama nustatyti... 7. Pareiškėjas nurodė, kad jis savo darbu ir lėšomis pasistatė sandėlį... 8. Pareiškėjas. V. Č. teismo posėdžių metu paaiškino, kad sandėliukais jis... 9. Suinteresuotas asmuo Ukmergės rajono savivaldybė pateikė atsiliepimą... 10. Suinteresuoto asmens Ukmergės rajono savivaldybės atstovas į teismo posėdį... 11. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio... 12. Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio... 13. Pareiškimas atmestinas.... 14. Iš nekilnojamojo daikto kadastrinio matavimo bylos matyti, kad nekilnojamojo... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, apibendrindamas kasacinio teismo praktiką... 16. CK 4.69 straipsnio 3 dalyje nustatytas imperatyvusis... 17. Teisme nustatyta, kad pareiškėjas vienu iš sandėliukų naudojasi nuo 1963... 18. Pagal Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 str.... 19. Pagal priklausiniui nustatytus kriterijus konkrečiu atveju sprendžiama, ar to... 20. Iš bylos duomenų pagalbinio pastato ir jo dalių kadastro duomenų matyti,... 21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str.,... 22. Pareiškimą atmesti.... 23. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...