Byla A2-228-803/2017

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Petkuvienė rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015, pradėtoje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“, Algirdo-K. Č., Š. Č., A. Č., R. Č., L. M. Č. ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais dėl suklydimo, restitucijos taikymo ir nuostolių atlyginimo atsakovams G. T., R. T., likviduojamai akcinei bendrovei bankui SNORAS (procesinių teisių perėmėjas uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos kredito sprendimai“), uždarajai akcinei bendrovei „Verslavita“, tretieji asmenys bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Taurų spalvos“, A. G..

2Teismas

Nustatė

3

  1. Prašymo ir atsiliepimų esmė

41. Pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015, kuri apeliacinio proceso tvarka išnagrinėta Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 27 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-657-798/2016, ir nurodė, kad paaiškėjo nauja esminė aplinkybė, kuri nežinota nagrinėtoje byloje, jog 2007-05-28 vertinimas, kuriuo vadovavosi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Čelta“ imant kreditą, yra preliminarus vertinimas. Šia aplinkybe grindžia prašymą atnaujinti procesą, t.y. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu.

52. Taip pat pareiškėjas nuolat teikė procesinius dokumentus, nurodydamas, jog tai papildoma informacija prie prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas negalėjo suformuluoti galutinio reikalavimo faktinių aplinkybių, nustatė trūkumus (T.1, b.l.41,42). Pareiškėjas 2016-12-01 pateikė procesinį dokumentą, nurodydamas kaip patikslintą skundą (T.1, b.l. 57-66). Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 2 d. nutartimi priėmė minėtą procesinį dokumentą (T.1, b.l.75), siekdamas užtikrinti CPK 5 straipsnio 1 dalies (teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos) įgyvendinimą. Taip pat teisme priimti UAB „Čelta“ paaiškinimai dėl ginčo esmės, nurodant, kad šiuo metu bankrutavęs AB SNORAS negalėjo suteikti kredito pagal preliminarų vertinimą. Pareiškėjas patvirtino aplinkybę, jog 2007-2008 metais susipažino su 2007-05-28 pilna turto vertinimo ataskaita Nr. N-07-105 (T.1, b.l.93, 98-101)

63. Ieškovų A.-K. Č. ir Š. Č. atsiliepimuose (T.1, b.l.150-167) į pareiškėjo prašymą nurodyta, kad pareiškėjo prašymas turi būti patenkintas. Įrodinėja, jog Lietuvos apeliacinio teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2A-657-798/2016 nebuvo tirtas 2007-05-28 turto vertinimas, o apsiribota paties fakto nustatymu. UAB „Čelta“ neatliko jokių veiksmų, o preliminari turto vertės ataskaita buvo panaudota jau kaip pilna vertinimo atskaita, buvo pasirašyta hipotekos sutartis. Kredito sutartis buvo sudaryta 2008-04-17, o viena esminių sąlygų – turėjo būti pateikta ataskaita, atitinkanti Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą (toliau – TVVPĮ). Bankas paaiškino, kad tai sąlygą iš tipinės sutarties, kuri nėra aktuali, nes bankas laikė, jog 2007-05-28 ataskaita yra pilna. Tuo tarpu Lietuvos apeliacinis teismas patvirtino, kad 2007-05-28 ataskaita buvo preliminari, o UAB „Čelta“ ir jos vadovas A.-K. Č. buvo supažindinti su ja. Ieškovas Š. Č. pateikė paaiškinimus, kuriuose naujų aplinkybių nenurodė. Pabrėžė, kad UAB „Čelta“ negalėjo žinoti apie turimą kitą 2008-01-31 turto vertinimą, kurį turėjo AB SNORAS. Bankas susiorganizavo šį turto vertinimą. Aplinkybė, kad pareiškėjas nežinojo apie 2008-01-31 turto vertinimą konstatuota Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 27 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-598/2012 (T.1, b.l.186-195). Ieškovas A.-K. Č. nurodė, kad pareiškėjas UAB „Čelta“ buvo suklaidintas dėl sklypo vertės, todėl negalėjo paimti 2 mln. litų kredito. Kredito sutartyje nurodyta sąlyga dėl preliminaraus vertinimo buvo tam, jog panaudotų 2008-01-31 vertinimą ir jo apslėpimą (T.1, b.l.202-205).

74. Ieškovė L. M. Č. atsiliepime nurodė, kad Kredito sutartis sudaryta pagal 2008-01-31 turto vertinimą. Mano, kad jis buvo atliktas tam, jog būtų išspręstas 29 punkto reikalavimas. Nurodo, kad procesas turi būti atnaujintas, nes UAB „Čelta“ nežinojo apie tai, jog 2007-05-28 turto vertinimo ataskaita Nr. N-07-105 yra preliminari (T.1, b.l.180-183). Taip pat ieškovė pateikė rašytinius paaiškinimus, išdėstydama faktines aplinkybes dėl 2008-04-17 sudarytos kredito sutarties ir 2008-04-18 įkeitimo sutarties. Naujų esminių paaiškinimų nenurodė (T.2, b.l. 4-7).

85. Ieškovė A. Č. atsiliepime nurodė, kad teismo nustatytas faktas, jog 2007-05-28 turto vertinimas yra preliminarus, yra nauja aplinkybė, sudaranti proceso atnaujinimo pagrindą. Kreditavimo dokumentuose nebuvo įvardinta jokia konkreti turto ataskaita. UAB „Čelta“ nežinojo apie 2008-01-31 turto vertinimą. Bankas suteikė kreditą, remdamasis 2008-01-31 vertinimu, tačiau neaišku, kokiu tikslu jis atliktas (T.1, b.l.207-217). Taip pat ieškovė pateikė rašytinius paaiškinimus, tačiau esminių naujų aplinkybių nenurodė (T.2, b.l.13-21).

96. Ieškovė R. Č. pateikė paaiškinimus, nurodydama, jog suteiktas kreditas yra suklaidinus pareiškėją. Neatnaujinus proceso, liktų pareiga įrengti infrastruktūrą, privažiavimo kelius (T.2, b.l.51,58,59).

107. Bankrutavęs AB SNORAS atsiliepime nurodė, kad Lietuvos apeliacinio teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2A-657-798/2016 tarp šalių nebuvo kilęs ginčas dėl to, ar ataskaita yra vertintina kaip preliminari, ar ne. Šalys bylos nagrinėjimo metu ataskaitą laikė pagrindine ataskaita, atitinkančia jai keliamus reikalavimus. Bankas neginčijo ataskaitos ir pripažino, jog ji atitinka teisės aktų reikalavimus (Tomas II/bylos lapai 8-12), to nedarė ir ieškovai. Ieškovai ginčijo ataskaitą visai kitu pagrindu – ieškovų įsitikinimu ataskaitoje nustatyta turto vertė neatitiko jo tikrosios vertės (Tomas I/bylos lapai 8-9). Aplinkybę, kad ieškovai bylos nagrinėjimo, metu laikė, jog ataskaita yra pagrindinė, taip pat patvirtina ir Ieškovų apeliacinio skundo argumentai: “Kredito sutartis tipinė, kai kredito suteikimas pradedamas preliminariu vertinimu, duotu atveju pradėtas vadovaujantis pilna vertinimo ataskaita <…>. Kredito sutarties šalys vadovavosi pilna turto vertinimo ataskaita Nr. N-07-105, UAB „Verslavita“, rinkos vertė 2007-05-22 dienai 3 000 000 LT, kuri atitiko visus reikalavimus.” (Tomas V/bylos lapas 159). Aplinkybė, kad byloje nebuvo ginčijamasi dėl ataskaitos pripažinimo preliminaria arba atitinkančia visus TVVPĮ reikalavimus, bei tai, kad nutartyje nebuvo analizuotas klausimas dėl ataskaitos atitikimo TVVPĮ 22 straipsnio 1 dalies reikalavimams, patvirtina, jog nutartyje įvardinant ataskaitą preliminaria buvo padaryta rašymo apsirikimo klaida. Kadangi nutartyje buvo padaryta rašymo apsirikimo klaida, kurią yra pagrindas ištaisyti, Bankas kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą su prašymu ištaisyti klaidą. Lietuvos apeliacinis 2017 m. sausio 24 d. nagrinės atsakovų BAB banko SNORAS ir UAB „Baltijos kredito sprendimai“ prašymą dėl rašymo klaidos ištaisymo Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje. Atsižvelgiant į tai, atsakovas pateikė rašytinį prašymą dėl bylos sustabdymo. Taip pat atsakovas prašė pareiškėjui skirti baudą už piktnaudžiavimą procesu (T.2, b.l.31-37, 55-57).

118. Atsakovas UAB „Verslavita“ pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo prašo atmesti, nes ataskaitos yra galiojančios, atitinka to laikotarpio 2007 – 2008 metų teisės aktų reikalavimus (T.2, b.l.42).

129. Atsakovai G. T., R. T. atsiliepime į pareiškėjo prašymą prašo pareiškėjo prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkinti, nes jis žinojo apie atliktą vertinimą ir kad jis yra preliminarus. Iš esmės pareiškėjas kvestionuoja apeliacinės ir pirmosios instancijos teismų priimtus procesinius sprendimus. Be to, pareiškėjas nenurodė, kada sužinojo apie naujai paaiškėjusias esmines bylos aplinkybes (T.2, b.l.62,63).

1310. UAB „Baltijos kredito sprendimai“ atsiliepime į prašymą dėl proceso atnaujinimo nurodė, kad byloje tarp šalių nebuvo kilęs ginčas dėl to, ar Ataskaita yra vertintina kaip preliminari, ar ne. Aplinkybės, susijusios tiek su 2007 m. gegužės 28 d. vertinimo ataskaita, tiek su 2008 m. sausio 31 d. ataskaita, ieškovams buvo žinomos reikalavimų teismui pareiškimo metu bei buvo išnagrinėtos dviejose Ieškovų inicijuotose civilinėse bylose. Žemės sklypo pirkimo pardavimo aplinkybės nustatytos įsiteisėjusiais teismų sprendimais, kuriuose konstatuota, kad ieškovai nesidomėjo Ataskaita, ar kokia kita turto ataskaita. Tai reiškia, kad nepaisant to, ar ataskaita „preliminari“ ar atitinkanti teisės aktų reikalavimus, pareiškėjas ginčijamą Žemės sklypo Pirkimo pardavimo sutartį, Kredito sutartį ir ieškovai Sutartis būtų vis tiek sudarę. Sprendime Vilniaus apygardos teismas taip pat konstatavo, kad Žemės sklypo pirkimo pardavimo sutarties sudarymo aplinkybės jau yra nustatytos tiek įsiteisėjusiu Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 29 d., sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-372-622/2010, tiek Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-598/2012, kuria pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas. Kita vertus, Žemės sklypo vertė nėra esminė Kredito sutarties ir Sutarčių sąlyga. Taip pat UAB „Baltijos kredito sprendimai“ prašo skirti 5 792,00 EUR baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, iš jos 50 procentų priteisiant UAB „Baltijos kredito sprendimai“ naudai.

14II. Teismo nustatytos aplinkybės, motyvai, išaiškinimai ir išvados

1511.Proceso atnaujinimo institutas – išimtinis įsiteisėjusių teisimų sprendimų peržiūrėjimo būdas, taikomas konstatavus vieną iš CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų, kurių sąrašas baigtinis. Proceso atnaujinimo tikslas – išvengti teisinių galimo neteisėto teismo sprendimo (nutarties) padarinių ir taip įvykdyti teisingumą, apginant ne tik privatų šalių, bet ir viešąjį interesą. Bet kuris pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas privalo būti analizuojamas visų bylos aplinkybių kontekste, siekiant atsakyti į klausimą, ar pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas leidžia protingai abejoti byloje priimtų teismo procesinių sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2014; 2014 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2014).

1612.Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašymą atnaujinti procesą grindžia CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu, pagal kurį procesas gali būti atnaujintas, jeigu naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

1713.Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagrindas atnaujinti procesą civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių (CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas) yra tik tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų buvęs priimtas visai kitas sprendimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008; 2011 m. liepos 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2011; 2015 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-473-684/2015; kt.).

1814.Pareiškėjas, pateikdamas prašymą atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu nurodo, jog nebuvo žinoma apie tai, kad 2007-05-28 vertinimo ataskaita yra preliminari. Jei UAB „Čelta“ būtų šią aplinkybę žinojusi, nei būtų pasirašyta kredito sutartis, nei paimtas kreditas.

1915.Nagrinėjamoje byloje teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 buvo nagrinėjamas ginčas dėl dviejų pagrindinių sandorių: 2008 m. kovo 21 d Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties, dėl 3,6235 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pirkimo (notarinio registro Nr. ( - ), b.l. 36-39, 1 t.) ir 2008-04-17 kredito sutarties Nr.031-93418 tarp, atstovaujamos direktoriaus A. – K. Č. ir atsakovo AB banko SNORAS dėl 1.990.000,00 Lt kredito žemės sklypui pirkti suteikimo bei 2008 m. balandžio 17 d. Kredito sutarties Nr. 031-93418 (b.l. 45-55, 1 t.), sudarytos tarp atsakovo AB banko Snoras ir ieškovo UAB „Čelta“ dėl 1.990.000,00 Lt kredito suteikimo 3,6235 ha žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), įsigyti. Teismas ieškovų UAB „Čelta“, A.-K. Č., Š. Č., A. Č., R. Č., L. M. Č. ieškinį atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-657-798/2016 nutarė Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą. Minėtoje nutartyje apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad „UAB „Čelta“ ir jos vadovas A. K. Č. buvo supažindinti su preliminaria UAB „Verslavita“ 2007 m. gegužės 28 d. vertinimo ataskaita, tačiau patys pilnos turto vertės nustatymo ataskaitos neparengė, nes patikėjo jiems banko pateikta“. Būtent šis apeliacinės instancijos teismo teiginys dėl ataskaitos preliminarumo, anot pareiškėjo, yra nauja aplinkybė, kuri pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinoma.

2016.Pareiškėjas pateikė į bylą 2007-05-28 Žemės sklypo vertinimo ataskaitą Nr. N-07-105, kurioje nurodyta, kad ji parengta naudojant lyginamosios vertės metodą ir atitinka TVVPĮ reikalavimus (T.1, b.l.67-68). Įvertinus ataskaitos turinį, nenustatyta, kad ji būtų rengta kitais tikslais nei vertės nustatymo dėl turto įkeitimo bankui. Taigi aplinkybės dėl Žemės sklypo vertinimo 2007-05-28 ataskaitos Nr. N-07-105 turinio buvo žinomos, todėl jos negali būti laikomos naujomis, kurios pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos ir tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-657-798/2016, nurodytas teiginys dėl UAB „Čelta“ ir jos vadovo A. K. Č. supažindinimo kaip su preliminaria UAB „Verslavita“ 2007 m. gegužės 28 d. vertinimo ataskaita, tėra išvada dėl aplinkybės įvertinimo, bet ne naujai paaiškėjusi esminė bylos aplinkybė.

2117.CPK 177 straipsnio 1 dalis numato, kad įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Pagal CPK 135 straipsnio 2 dalies 2 punktą faktinis ieškinio pagrindas yra aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą.

2218.Ieškovai civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 ir nagrinėjamoje byloje pareiškėjas UAB „Čelta“, įrodinėdamas proceso atnaujinimo būtinybę, rėmėsi Žemės sklypo vertinimo 2007-05-28 ataskaita Nr. N-07-105. Be kita ko, vienas iš ieškovų reikalavimų buvo – pripažinti neteisinga ir neturinčia juridinės galios UAB „Verslavita“ 2007-05-28 parengtą žemės sklypo vertinimo ataskaitą Nr. N-07-105. Taigi aplinkybė dėl ataskaitos duomenų ir pati ataskaita, kaip jos išraiškos faktinis pagrindas (CPK 135 straipsnio 2 dalies 2 punktas), buvo analizuota civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015, todėl nėra nauja. Apeliacinės instancijos teismo atliktas ataskaitos įvertinimas yra skirtas konstatavimui, ar šalių reikalavimai ir atsikirtimai yra pagrįsti (CPK 177 177 straipsnio 1 dalis), ir tai ataskaitos nepadaro vertinimo kaip naujos aplinkybės, turinčios tokią reikšmę, kad buvęs pagrindas priimti visai kitą sprendimą (CPK 14 straipsnio 1, 2 dalys, numatančios teismui pareigą tirti visus byloje esančius). Taigi ataskaita yra tas pats įrodymas, egzistavęs nagrinėjant Nr. 2-634-614/2015.

2319. Kaip teisingai nurodė atsakovas bankrutavęs AB SNORAS, ieškovai ginčijo ataskaitą visai kitu pagrindu – ieškovų įsitikinimu ataskaitoje nustatyta turto vertė neatitiko jo tikrosios vertės. Prašymo dėl proceso atnaujinimo esmė taip pat yra turto vertės pakankamumas, dėl kurio AB SNORAS turėjo apsispręsti išduoti kreditą, o pareiškėjas UAB „Čelta“ jį paimti. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-657-798/2016 nutartimi konstatavo, jog patys ieškovai, ginčydami sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį dėl žemės sklypo įsigijimo, būdami atsakingi, protingi bei apdairūs už savo veiksmus, patys turėjo įvertinti prisiimamą riziką bei būsimus įsipareigojimus, taigi sutiko prisiimti būtent tokią riziką, siekiant pelningai perparduoti įsigyjamą turtą. Tai reiškia, kad apeliacinės instancijos teismo vertinimas nepasikeistų ir ieškovų ieškinys būtų atmestas, nes jis nebuvo pagrįstas jų pateiktais įrodymais dėl kitokios turto vertės, kai UAB „Čelta“ ir AB bankas SNORAS sudarė 2008 m. balandžio 17 d. kredito sutartį Nr. 031-93418.

2420.Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas pats patvirtino, jog Žemės sklypo vertinimo 2007-05-28 ataskaita Nr. N-07-105 jam buvo žinoma nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-634-614/2015, o Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-657-798/2016, padarytų išvadų dėl turto vertės vertinimas negali būti proceso atnaujinimo pagrindu, įvertinat, jog ieškovų ieškinys buvo atmestas neįrodžius ataskaitos neteisėtumo, teismas vertina, jog pareiškėjo argumentas, kad 2007-05-28 ataskaitos būta preliminarios, nėra pagrindas procesui atnaujinti pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

25Dėl termino prašymui atnaujinti procesą

2621.CPK 368 straipsnio 1 dalis numato, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Pagal to paties straipsnio 2 dalį prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai.

2722.Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 27 d. nutarties 33 punkte nurodyta, jog ieškovai vadovavosi tuometinio AB bankas SNORAS Tauragės filialo valdytojo R. Š. jiems pateikta 2007 m. gegužės 28 d. žemės sklypo rinkos vertės nustatymo ataskaita bei ieškovai šia vertinimo ataskaita patikėjo.

2823.Teismas, pareiškėjui UAB „Čelta“ neįrodinėjant kitos datos apie jo supažindinimą su 2007-05-28 ataskaita, konstatuoja, kad jis kreipėsi dėl proceso atnaujinimo praleidęs naikinamąjį terminą, nes daroma išvada, kad apie minėtą ataskaitą pareiškėjas sužinojo, kaip jis pats nurodė šioje civilinėje byloje, 2007 m. – 2008 metų sankirtoje (T.1, b.l.60). Kai tuo tarpu su prašymu dėl proceso atnaujinimo kreipėsi 2016-11-07.

2924.Teismas, išnagrinėjęs prašymo dėl proceso atnaujinimo, atsiliepimų į prašymą argumentus, bylos medžiagą, daro išvadą, kad nėra pagrindo manyti, kad dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kurias jis nurodo kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimtas sprendimas gali būti neteisėtas ir nepagrįstas, todėl nenustatęs įrodinėjamo atnaujinimo pagrindo, ir nustatęs, kad prašymas paduotas praleidus naikinamąjį terminą, atsisako atnaujinti procesą (CPK 178 straipsnis, 370 straipsnio 3 dalis). Dėl atsakovo bankrutavusio AB SNORAS prašymo stabdyti bylos nagrinėjimą

3024.Teismas privalo stabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka (CPK 163 straipsnio 3 punktas). Teismas taip pat turi teisę sustabdyti bylą ir kitais atvejais, jei pripažįsta, kad tai yra būtina (CPK 164 straipsnio 4 punktas).

3125.Atsakovas prašydamas sustabdyti Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamą civilinę bylą Nr. A2-228-803/2017 iki bus galutinai įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu išspręsta Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2A-657-798/2016, pripažįsta, jog aplinkybė, kad byloje nebuvo ginčijamasi dėl ataskaitos pripažinimo preliminaria arba atitinkančia visus TVVPĮ reikalavimus.

3226.Teismas, įvertindamas, jog prašymas dėl klaidos ištaisymo negali paneigti Lietuvos apeliacinio teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2A-657-798/2016 nustatytų faktų (CPK 276 straipsnis), nes apsirikimų ištaisymas nekeičia sprendimo esmės, atmeta prašymą dėl bylos sustabdymo. Be to, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2017 m. sausio 24 d. nutartimi atmetė pareiškėjų BAB bankas SNORAS ir UAB „Baltijos kredito sprendimai“ prašymą dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 27 d. nutarties motyvuojamosios dalies 36 punkte.

33Dėl pareiškėjui baudos skyrimo

3427.Vadovaujantis CPK 95 straipsniu, teismas, nustatęs, kad šalis nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (skundą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą, gali paskirti tokiai proceso šaliai baudą iki 5 792,00 EUR.

3528.Nagrinėjama byla buvo išnagrinėta greitai, pareiškėjas turi teisę kreiptis į teismą, gindamas savo interesus (CPK 5 straipsnio 1 dalis), todėl nenustačius CPK 7 straipsnio pažeidimų, prašymas dėl baudos skyrimo atmetamas. Dėl bylinėjimosi išlaidų

3629.Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis, su kuriuo susijusius klausimus reglamentuoja CPK 80–87 straipsniai, ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, su kuriomis susijusius klausimus reglamentuoja CPK 88–92, 97–99 straipsniai. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas sprendimas (CPK 93 straipsnis). Atsakovai G. T., R. T. patyrė šioje byloje 120 eurų teisinės pagalbos išlaidų už atsiliepimą į atskirąjį skundą pateikimą ir 170 eurų už atsiliepimą į prašymą dėl proceso atnaujinimo (T.2, b.l.65,71). Atsakovų patirtos išlaidos atitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakyme Nr. 1R–85 „D. R. dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ numatytus dydžius (nauja redakcija nuo 2015.03.20), teismas sprendžia jų nemažinti, nes teisinės pagalbos išlaidos yra pagrįstos ir įrodytos, todėl iš UAB „Čelta“ priteisia 290 eurų jų naudai (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

37Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 370 straipsniu, teismas

Nutarė

38atsisakyti atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015.

39Priteisti iš pareiškėjo UAB „Čelta“, j.a.k. 300660625, atsakovų G. T., a.k. ( - ) ir R. T. , a.k( - ) naudai 290 eurų advokato teisinės pagalbos išlaidų.

40Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Petkuvienė rašytinio proceso tvarka... 2. Teismas... 3.
  1. Prašymo ir atsiliepimų esmė
...
4. 1. Pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl proceso atnaujinimo civilinėje... 5. 2. Taip pat pareiškėjas nuolat teikė procesinius dokumentus, nurodydamas,... 6. 3. Ieškovų A.-K. Č. ir Š. Č. atsiliepimuose (T.1, b.l.150-167) į... 7. 4. Ieškovė L. M. Č. atsiliepime nurodė, kad Kredito sutartis sudaryta pagal... 8. 5. Ieškovė A. Č. atsiliepime nurodė, kad teismo nustatytas faktas, jog... 9. 6. Ieškovė R. Č. pateikė paaiškinimus, nurodydama, jog suteiktas kreditas... 10. 7. Bankrutavęs AB SNORAS atsiliepime nurodė, kad Lietuvos apeliacinio teismo... 11. 8. Atsakovas UAB „Verslavita“ pareiškėjo prašymą dėl proceso... 12. 9. Atsakovai G. T., R. T. atsiliepime į pareiškėjo prašymą prašo... 13. 10. UAB „Baltijos kredito sprendimai“ atsiliepime į prašymą dėl proceso... 14. II. Teismo nustatytos aplinkybės, motyvai, išaiškinimai ir išvados... 15. 11.Proceso atnaujinimo institutas – išimtinis įsiteisėjusių teisimų... 16. 12.Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašymą atnaujinti procesą grindžia... 17. 13.Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagrindas atnaujinti procesą... 18. 14.Pareiškėjas, pateikdamas prašymą atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio... 19. 15.Nagrinėjamoje byloje teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK... 20. 16.Pareiškėjas pateikė į bylą 2007-05-28 Žemės sklypo vertinimo... 21. 17.CPK 177 straipsnio 1 dalis numato, kad įrodymai civilinėje byloje yra bet... 22. 18.Ieškovai civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 ir nagrinėjamoje byloje... 23. 19. Kaip teisingai nurodė atsakovas bankrutavęs AB SNORAS, ieškovai ginčijo... 24. 20.Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas pats patvirtino, jog Žemės sklypo... 25. Dėl termino prašymui atnaujinti procesą... 26. 21.CPK 368 straipsnio 1 dalis numato, kad prašymas atnaujinti procesą gali... 27. 22.Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 27 d. nutarties 33 punkte... 28. 23.Teismas, pareiškėjui UAB „Čelta“ neįrodinėjant kitos datos apie jo... 29. 24.Teismas, išnagrinėjęs prašymo dėl proceso atnaujinimo, atsiliepimų į... 30. 24.Teismas privalo stabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol... 31. 25.Atsakovas prašydamas sustabdyti Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamą... 32. 26.Teismas, įvertindamas, jog prašymas dėl klaidos ištaisymo negali... 33. Dėl pareiškėjui baudos skyrimo ... 34. 27.Vadovaujantis CPK 95 straipsniu, teismas, nustatęs, kad šalis... 35. 28.Nagrinėjama byla buvo išnagrinėta greitai, pareiškėjas turi teisę... 36. 29.Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis, su... 37. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 370 straipsniu, teismas... 38. atsisakyti atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015.... 39. Priteisti iš pareiškėjo UAB „Čelta“, j.a.k. 300660625, atsakovų G. T.,... 40. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama Lietuvos...