Byla 2S-295-611/2011
Dėl skolos ir delspinigiu priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko ir pranešejo Andžej Maciejevski,

3kolegijos teiseju Virginijos Volskienes ir Algirdo Auruškeviciaus,

4teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal kreditoriaus UAB „Rivona“ atskiraji skunda del Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo 2010 m. liepos 8 d. nutarties civilineje byloje pagal kreditoriaus UAB „Rivona“ pareiškima skolininkui UAB „Elva“ del skolos ir delspinigiu priteisimo.

5Teiseju kolegija, išnagrinejusi civiline byla,

6n u s t a t e :

7kreditorius UAB „Rivona“ kreipesi i teisma, prašydamas išduoti teismo isakyma išieškoti jam iš skolininko nuomos mokesti ir užmokesti už komunalines paslaugas- 8 215,40 Lt, delspinigius- 716,53 Lt, 6 % (šešiu procentu) dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo isakymo visiško ivykdymo ir bylinejimosi išlaidas- 67 Lt. Taip pat kreditorius praše taikyti laikinasias apsaugos priemones ir areštuoti skolininko kilnojamuosius daiktus, pinigines lešas ir turtines teises. Mano, kad skolininko finansine bukle yra bloga, prisiimtu isipareigojimu neivykde, todel teismo sprendimo ivykdyams gali pasunketi ar pasidaryti negalimas.

8Vilniaus miesto 2 apylinkes teismas 2010 m. liepos 8 d. nutartimi kreditoriaus prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu atmete.

9Kreditorius atskiruoju skundu praše panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo 2010 m. liepos 8 d. nutarti ir klausima išspresti iš esmes – prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu tenkinti.

10Apeliacinis procesas nutrauktinas.

11Bylos nagrinejimo apeliacines instancijos teisme metu Lietuvos teismu informacines sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, jog Vilniaus miesto 2 apylinkes teismas, skolininkui pareiškus prieštaravimus del teismo isakymo ir kreditoriui UAB „Rivona“ pateikus ieškini istatymo nustatyta tvarka, 2010-10-26 nutartimi prieme ieškovo UAB „Rivona“ ieškinio atsiemima ir paliko nenagrinetu ieškovo ieškini del nuomos mokescio ir užmokescio už komunalines bei kitas paslaugas priteisimo, mineta nutartis isiteisejo. Be to, po ieškinio pareiškimo pirmosios instancijos teismas buvo pritaikes laikinasias apsaugos priemones, kurias ieškovo prašymu panaikino 2010-11-11 nutartimi.

12Apeliacinio nagrinejimo objektu gali buti neisiteisejes pirmosios instancijos teismo sprendimas – tiek galutinis, diek dalinis (LR CPK 260 str., 261 str.), taip pat neisiteisejusi pirmosios instancijos teismo nutartis. Skundžiamos Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo 2010 m. liepos 8 d. nutarties dalykas – laikinuju apsaugos priemoniu instituto, siekiant užtikrinti kreditoriaus pareiškime pareikštu reikalavimu ivykdyma, tinkamo taikymo klausimas. Vertindamas prašymo del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo pagristuma (LR CPK 145 str.), pirmosios instancijos teismas, atsižvelges i pareiškime (ieškinyje) nurodyta keliamu reikalavimu pobudi, faktines bylos aplinkybes, jei jos yra reikšmingos tinkamai išspresti ši klausima, sprendžia, ar tuo atveju, jeigu butu patenkinti ieškinyje (pareiškime) pareikšti reikalavimai, nebutu kliuciu ivykdyti toki teismo sprendima (isakyma). Tokias pacias aplinkybes privalu ivertinti ir apeliacines instancijos teismui, jeigu del pirmosios instancijos teismo atsisakymo taikyti laikinasias apsaugos priemones yra paduodamas atskirasis skundas.

13Nagrinejamos bylos atveju Vilniaus miesto 2 apylinkes teismas 2010-10-26 nutartimi prieme kreditoriaus (ieškovo) UAB „Rivona“ ieškinio atsiemima ir ieškini paliko nenagrinetu. Tai reiškia, kad šia nutartimi byla buvo išspresta. Kadangi laikinuju apsaugos priemoniu paskirtis – apsaugoti ginco šalies turtinius interesus iki teismo sprendimo (isakymo) priemimo, o šiuo klausimu procesiniai sprendimai gali buti priimami tik iki procesas konkrecioje byloje nera pasibaiges (LR CPK 144 str. 3 d.), konstatuotina, kad šia byla išnagrinejus iš esmes, klausimo del byloje netaikytu laikinuju apsaugos priemoniu aktualumas išnyko. Tokiu budu ieškovo paduoto atskirojo skundo nagrinejimas tapo teisiškai nereikšmingas.

14Susikloscius išdestytoms faktinems aplinkybems bei remiantis panašiose teisinese situacijose formuojama teismu praktika, apeliacinis procesas, pradetas pagal kreditoriaus atskiraji skunda, nelikus apeliacijos objekto, nutrauktinas (LR CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d. ir 3 str. 6 d., 338 str., Lietuvos apeliacinio teismo 2008-02-28 nutartis c.b. Nr. 2-133/2008; 2009-07-16 nutartis c. b. Nr. 2-857/2009; 2009-07-30 nutartis c.b. 2-989/2009; 2009-11-05 nutartis c.b. 2-1228/2009 ir kt. ).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315, 331, 336, 337, 339 straipsniais, kolegija

Nutarė

16apeliacini procesa pagal kreditoriaus UAB “Rivona“ atskiraji skunda del Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo 2010 m. liepos 8 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai