Byla 2-1930/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vytauto Miliaus ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Rušiota“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 18 d. nutarties, kuria teismas netenkino ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-1007-71/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Rušiota“ ieškinį atsakovui Kelmės rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Mato ranga“, uždaroji akcinė bendrovė „Ekovalis“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais.

5Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria teismas atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo klausimas.

6Ieškovas UAB „Rušiota“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo Kelmės rajono savivaldybės administracijos supaprastinto atviro konkurso „Apleistų pastatų, teritorijų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas Kelmės rajone“ priimtą sprendimą, kuriuo nuspręsta atmesti ieškovo UAB „Rušiota“ pasiūlymą, sprendimus, kuriais buvo nuspręsta netenkinti UAB „Rušiota“ 2012 m. birželio 11 d. ir 2012 m. birželio 20 d. pretenzijų reikalavimų, o taip pat sprendimą, kuriuo buvo nustatyta pasiūlymų eilė ir konkurso laimėtoju pripažintas UAB „Mato ranga“ ir UAB „Ekovalis“ pasiūlymas. Ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Apleistų pastatų, teritorijų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas Kelmės rajone“ pirkimo procedūras bei uždrausti atsakovui sudaryti pirkimo sutartį su konkurso laimėtojais – UAB „Mato ranga“ ir UAB „Ekovalis“. Nurodė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ieškovas prarastų galimybę su perkančiąja organizacija sudaryti sutartį, o viešajam pirkimui skirtos lėšos galėtų būti panaudotos neracionaliai. Pažymėjo, jog sustabdžius pirkimo procedūras, būtų užtikrinta ne tik ieškovo, bet ir viešojo intereso apsauga.

7Atsiliepimu į ieškovo prašymą atsakovas Kelmės rajono savivaldybės administracija prašė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti. Nurodė, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės sukeltų neigiamas pasekmes ne tik atsakovui, bet ir būtų pažeistas viešasis interesas. Pažymėjo, jog atsakovas yra pateikęs paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūrai, kuri, nepateikus reikalaujamų dokumentų iki nustatyto termino, gali būti atmesta. Nurodė, jog atmetus paraišką, atsakovas neįgyvendins projekto, o tai pažeis viešąjį interesą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Šiaulių apygardos teismas 2012 m. liepos 18 d. nutartimi ieškovo UAB „Rušiota“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

10Teismas pažymėjo, kad atsakovo ketinamų įsigyti darbų ir paslaugų pobūdis turi viešąjį interesą, kuris, sustabdžius tolesnį konkurso procedūrų vykdymą, būtų pažeistas. Nurodė, kad iš supaprastinto atviro konkurso sąlygų matyti, kad atsakovas atvirą konkursą paskelbė buvusių gyvulininkystės komplekso bei karvidžių kompleksų pastatų griovimo aprašo parengimo ir suderinimo darbams 6 teritorijose. Nurodė, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius pirkimo procedūras, kils grėsmė netekti viso ar dalies programos finansavimo, atsakovo vykdomas projektas gali likti neįgyvendintas, o tokiu būdu bus pažeisti ne tik savivaldybės, vykdančios šį projektą, interesai, bet ir minėtų 6 teritorijų gyventojų interesai gyventi švarioje ir neužterštoje aplinkoje, nepavojingoje jų sveikatai ir gyvybei. Sprendė, kad pirkimo procedūrų sustabdymas pažeistų šalių interesų pusiausvyrą, nes atsakovas patirtų neigiamas pasekmes, kurios viršytų jų teikiamą naudą. Pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju ieškovo prašomų konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – pirkimo procedūrų sustabdymas – būtų neproporcingas ir suteiktų ieškovui pranašumo atsakovo atžvilgiu, o ieškinio netenkinimo atveju, esant pritaikytoms laikinosioms apsaugoms priemonėms, atsakovui būtų padaryta žala, kuri niekaip negalėtų būti atlyginta. Pažymėjo, kad ieškovas nepagrindė savo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o ieškinio padavimas teismui automatiškai pats savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Rušiota“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti UAB „Rušiota“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Apleistų pastatų, teritorijų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas Kelmės rajone“ pirkimo procedūrą bei uždrausti atsakovui Kelmės rajono savivaldybės administracijai sudaryti pirkimo sutartį su konkurso laimėtojais – trečiaisiais asmenimis UAB „Mato ranga“ ir UAB „Ekovalis“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Šiaulių apygardos teismas nepagrįstai nusprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeis proporcingumo principą ir viešąjį interesą. Teismas neteisingai įvertino supaprastinto atviro konkurso „Apleistų pastatų, teritorijų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas Kelmės rajone“ svarbą.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Iš CPK 144 straipsnio 1 dalies teisinių nuostatų darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti ieškinio reikalavimų, kurie yra prima facie pagrįsti, įvykdymą tuo atveju, jei bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Vadinasi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 str.).

16Tuo tarpu CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios papildomai taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose. Pagal minėto straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Taigi, iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje ir CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

17Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti išvados, jog galėjo būti pažeisti viešojo pirkimo esminiai principai, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar tam tikrai jos daliai būtinų prekių, paslaugų ar darbų įsigijimą kuo skubiau, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala, kas reiškia, jog tokiu atveju turi būti toliau vykdomos pirkimo procedūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1665/2012), įskaitant ir pirkimo sutarties pasirašymą su pirkimo laimėtoju bei sutarties vykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1809/2012).

18Nagrinėjamu atveju sprendžiant dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 18 d. teisėtumo ir pagrįstumo, būtina įvertinti ieškovo prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiamus tikslus ir jų paskirtį vykdomų viešųjų pirkimų kontekste. CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas bei įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, kaip laikinosios apsaugos priemonės, yra tiekėjo interesų gynimo priemonės, taikytinos pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios. LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje įtvirtinami atvejai, kai pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) laikomas pasibaigusiu (sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas; atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai; nutraukiamos pirkimo procedūros; per nustatytą terminą nepateikiama nė viena paraiška ar pasiūlymas; pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų; visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, pasibaigus pirkimui, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę, o tuo atveju, jei pirkimas pasibaigia pirkimo sutarties sudarymu, taip pat išnyksta teisinis pagrindas taikyti ir įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1619/2010; 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-787/2010; 2011 m. birželio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1922/2011). Jeigu tokia sutartis sudaryta iki procesinio klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimo, pirmosios instancijos teismas, remdamasis vien šia aplinkybe, turi pagrindą ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Tuo atveju, kai pirkimo sutartis sudaryta po klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimo pirmosios instancijos teisme – nepaisant to, ar žemesnės instancijos teismas buvo taikęs laikinąsias apsaugos priemones, ar buvo atmetęs ieškovo prašymą, apeliacinės instancijos teismas turi priimti procesinį sprendimą, kuriuo ieškovo prašymas būtų atmestas. Tai reiškia, kad pirkimo sutarties sudarymas sudaro savarankišką pagrindą atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų byloje, kurių dalyką sudaro viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas arba įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o tokio prašymo atmetimo pirmosios instancijos teisme atveju – tokio teismo nutartį palikti nepakeistą.

19Šioje byloje kilus ginčui dėl viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo, ieškovas prašė stabdyti supaprastinto atviro konkurso pirkimo procedūrą bei uždrausti atsakovui sudaryti sutartį su viešojo pirkimo laimėtoju tam, kad priėmus ieškovui galimai palankų galutinį teismo sprendimą, ieškovas galėtų dalyvauti viešojo pirkimo konkurse bei, jį laimėjęs, sudaryti viešojo pirkimo sutartį su atsakovu. Pirmosios instancijos Šiaulių apygardos teismui 2012 m. liepos 18 d. nutartimi nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, viešojo pirkimo procedūros buvo tęsiamos, o iki šios nutarties teisėtumo klausimo nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme paaiškėjo, kad viešojo pirkimo procedūros yra baigtos bei viešojo pirkimo sutartys su laimėtoju – trečiuoju asmeniu UAB „Mato ranga“ – jau yra sudarytos (Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2012 m. spalio 3 d. raštas . Teisėjų kolegija, įvertinusi šią aplinkybę, daro išvadą, kad viešojo pirkimo procedūrų tęsimo sustabdymas bei uždraudimas atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju nesukels jokių realių padarinių, nes viešojo pirkimo procedūros jau yra pasibaigusios (Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 1 p.). Todėl teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ir prieštaraujančius faktinei situacijai ieškovo atskirojo skundo argumentus, kuriais jis įrodinėja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą (CPK 12 ir 178 str.). Laikinosios apsaugos priemonės taikomos siekiant ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui, tuo tarpu, pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas siekiant sustabdyti viešojo pirkimo procedūras neatitiks laikinųjų apsaugos priemonių paskirties ir esmės.

20Pažymėtina, jog viešųjų pirkimų bylos nagrinėjimo teisme metu pirkimo procedūrai pasibaigus viešųjų pirkimų sutarties sudarymu, ieškovas turi teisę kreiptis į teismą dėl su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymo, jei ieškiniu yra pareikštas reikalavimas dėl šios sutarties pripažinimo negaliojančia. Net ir nesant pareikštam šiam reikalavimui, minėta laikinųjų apsaugos priemonių rūšis galėtų būti taikoma ir teismo iniciatyva, jei tai būtų būtina siekiant apginti viešąjį interesą ir nesiėmus šių priemonių būtų pažeistos asmens, visuomenės ir valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 144 straipsnio 2 dalis), tačiau būtina jų taikymo teismo iniciatyva sąlyga – realiai egzistuojanti šio sandorio pripažinimo niekiniu galimybė, kadangi, vadovaujantis CK 1.78 straipsnio 5 dalimi, niekinio sandorio teisines pasekmes ir niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja ex officio (savo iniciatyva). Taip pat pažymėtina, jog viešųjų pirkimų pasibaigimas pirkimo sutarties sudarymu ir jos vykdymas neužkerta kelio, konstatavus perkančiosios organizacijos neteisėtus veiksmus vykdant konkretų viešąjį pirkimą, ieškovui ateityje pareikšti reikalavimą dėl nuostolių, kurių atsiradimą sąlygojo minėti neteisėti veiksmai, atlyginimo.

21Teisėjų kolegija apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Rušiota“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 18 d. nutarties, nenustatė pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Todėl ieškovo atskirasis skundas netenkinamas, o Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 18 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl perkančiosios organizacijos sprendimų... 5. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria teismas atmetė ieškovo... 6. Ieškovas UAB „Rušiota“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė... 7. Atsiliepimu į ieškovo prašymą atsakovas Kelmės rajono savivaldybės... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. liepos 18 d. nutartimi ieškovo UAB... 10. Teismas pažymėjo, kad atsakovo ketinamų įsigyti darbų ir paslaugų... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Rušiota“ prašo panaikinti Šiaulių... 13. 1. Šiaulių apygardos teismas nepagrįstai nusprendė, kad laikinųjų... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) 144 straipsnio 1 dalyje... 16. Tuo tarpu CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos,... 17. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad viešųjų pirkimų... 18. Nagrinėjamu atveju sprendžiant dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos... 19. Šioje byloje kilus ginčui dėl viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo,... 20. Pažymėtina, jog viešųjų pirkimų bylos nagrinėjimo teisme metu pirkimo... 21. Teisėjų kolegija apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 18 d. nutartį palikti nepakeistą....