Byla 2A-2058-577/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimo civilinėje pagal ieškovo UAB „Grifs AG“ ieškinį atsakovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Grifs AG“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka, prašydamas priteisti iš atsakovo 7 980,05 Lt skolos, 729,79 Lt delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas teikė atsakovui stebėjimo ir reagavimo apsaugos paslaugas objektuose, kurių sąrašas yra pridėtas prie sutarties, išnuomojo atsakovui už užmokestį modemą „Modem Voic“ Nr. 208830 ir SIM kortelę Nr. 69834786, taip pat suteikė atsakovui trumpalaikės fizinės apsaugos paslaugas, tačiau atsakovas pateiktų PVM sąskaitų - faktūrų neapmokėjo arba apmokėjo jas tik iš dalies.

5Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 18 d. preliminariu sprendimu ieškinys tenkintas visiškai, ieškovo naudai iš atsakovo priteista 7 980,05 Lt skolos, 729,79 Lt delspinigių, 6 procentus metinių procesinių palūkanų nuo priteistos 8 709,84 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-06-12 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1 281 Lt bylinėjimosi išlaidų.

6Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 18 d. preliminarų sprendimą ir priimti galutinį sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodė, jog žiniaraštis negali būti laikomas tinkamu dokumentu, kuriuo remiantis nustatytinas atsakovo įsiskolinimo ieškovui dydis, o ieškovas nepateikė jokių dokumentų (skolų suderinimo aktų ar pan.), kurie patvirtintų šalių atsiskaitymų balansą 2013-01-01. Be to, ieškovas negali patvirtinti fakto, kad šalys kada nors būtų pasirašiusios kokį nors tarpusavio įsiskolinimus patvirtinantį dokumentą. Pažymėjo, kad šiuo metu dauguma atsakovo dokumentų, įskaitant sutartis, sąskaitas, gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, yra paimti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, todėl nėra galimybės atlikti ginčo šalių tarpusavio atsiskaitymų analizę.

7Ieškovas UAB „Grifs AG“ pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus, kuriuo prašė preliminarų sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 15 d. galutiniu sprendimu preliminarų sprendimą pakeitė - ieškinį tenkino iš dalies. Nurodė, kad iš byloje pateiktų sutarčių ir jų pagrindu išrašytų sąskaitų – faktūrų matyti, jog PVM sąskaitos – faktūros išrašytos sutarčių galiojimo laikotarpiu. Pažymėjo, kad ieškovas pateikė Skolų apyvartinius žiniaraščius nuo pirmos sutarties su atsakovu pasirašymo dienos, t.y. už laikotarpį nuo 2008-10-01 iki 2014-11-17, iš kurių matosi atsakovui išrašytos sąskaitos, vykdyti nereguliarūs mokėjimai ir atsakovo įsiskolinimas. Taip pat rėmėsi į bylą pateiktu skolų apyvartos žiniaraščiu už ginčo laikotarpį (nuo 2013 m. sausio iki 2014 m. birželio mėn.), iš kurio matyti, jog iki 2013-01-15 atsakovo skola ieškovui sudarė 15 108,37 Lt, nuo 2013-01-15 iki 2014-05-15 skola sudarė 35 399,01 Lt, o atsakovas ieškovui yra sumokėjęs tik 42 527,33 Lt. Pirmos instancijos teismo skaičiavimu, atsakovo įsiskolinimas už suteiktas paslaugas sudaro 7 980,05 Lt (15 108,37 + 35 399,01 – 42 527,33 = 7 980,05 Lt). Nesant objektyvių duomenų, kurių pagrindu būtų galima abejoti ieškovo pateiktais duomenimis, pirmos instancijos teismas sprendė, kad ieškovas pagrindė susidariusios skolos dydį. Taip pat pirmos instancijos teismas sprendė, kad ir ieškovo reikalavimas priteisti skolą 2013-06-13 Trumpalaikės fizinės apsaugos sutarties-užsakymo Nr. FAT-13-096 pagrindu yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas. Tačiau pirmos instancijos teismas nesutiko su ieškovo argumentais dėl 55 Lt skolos dalies priteisimo už klaidingus iškvietimus, pažymėdamas, kad ieškovo nurodytos aplinkybės ir jas pagrindžiantys įrodymai neįrodo klaidingo iškvietimo fakto, juo labiau, kad iš PVM sąskaitos – faktūros GRI145819 nėra aišku, kokios sutarties pagrindu ši sąskaita buvo išrašyta, ir, ar ieškovui pavyko įteikti atsakovui 2013-08-05 pranešimą dėl klaidingų signalizacijos sistemų suveikimų laikotarpiu nuo 2013-06-01 iki 2013-06-30. Be to, teismas nurodė, jog 55 Lt suma yra įtraukta į skolų apyvartinį žiniaraštį bei už šią skolą paskaičiuoti delspinigiai, todėl ši suma minusuotina iš bendros skolos ir atitinkamai mažintini delspinigiai, paskaičiuoti už šią sumą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovui iš atsakovo buvo priteista 7 925,05 Lt (7980,05 – 55) skolos ir 719,89 Lt delspinigių (729,79 – 9,90).

11III.

12Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

13Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimą pakeisti, sumažinant iš atsakovo ieškovo naudai priteistą skolos dydį nuo 7 925,05 Lt iki 3 728,37 Lt, o priteistų delspinigių dydį sumažinant nuo 719,89 Lt iki 338,71 Lt. Tvirtina, kad pirmos instancijos teismo sprendimas dėl 4 196,68 Lt skolos ir 381,18 Lt delspinigių priteisimo yra nepagrįstas ir naikintinas, kadangi teismas netinkamai vertino faktines aplinkybes, padarė nepagrįstas išvadas tuo pažeisdamas materialines bei procesines teisės normas. Apelianto vertinimu, pirmos instancijos teismas, priimdamas skundžiamą teismo sprendimą, rėmėsi tik apyvartiniais žiniaraščiais, kurie savaime negali būti laikomi tinkamu įrodymu, nurodydamas, jog byloje nėra objektyvių duomenų, kurių pagrindu teismas galėtų abejoti ieškovo pateiktais duomenimis. Pažymi, kad ieškovas į bylą nebuvo pateikęs skolų suderinimo aktų, sąskaitų, mokėjimų ir pan., kurie patvirtintų šalių atsiskaitymų balansą 2012 m. sausio 1 d. Atsakovo nuomone, nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą. Atsakovas tvirtina, kad jis negalėjo paneigti ieškovo dėstomų aplinkybių, kurios net nėra patvirtintos jokiais tinkamais įrodymais. Be to, apeliantas pažymi, kad skundžiamas pirmos instancijos teismo sprendimas yra grindžiamas tik ieškovo pateiktais įrodymais, o jo argumentai, paaiškinimai bei prieštaravimai nepagrįstai buvo atmesti. Pabrėžia, jog pirmos instancijos teismas visiškai neatkreipė dėmesio į jo argumentus dėl ieškovo veiksmais, t.y. nekokybiškų paslaugų teikimu, jam padarytos žalos.

14Ieškovas UAB „Grifs AG“ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su juo nesutinka, todėl prašo pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti jo naudai bylinėjimosi išlaidas. Pažymi, kad apeliantas net nenurodo, kokios konkrečiai materialinės bei procesinės teisės normos buvo pažeistos ir kokias faktines aplinkybes pirmos instancijos teismas netinkamai įvertino. Ieškovo nuomone, be deklaratyvių bendro pobūdžio teiginių atsakovas savo apeliaciniame skunde nieko nenurodo. Tvirtina, kad atsakovas visais įmanomais būdais vilkino šios bylos nagrinėjimą, kad nereiktų grąžinti įsiskolinimo už suteiktas paslaugas, kurių teikimo fakto iš esmės neginčija. Ieškovas pažymi, kad jo reikalavimas buvo grindžiamas į bylą pateiktomis PVM sąskaitomis-faktūromis, kurių pagrindu susidarė skola, sutartimis bei skolos apyvartiniais žiniaraščiais už laikotarpį nuo 2008-10-01 iki 2014-11-17, iš kurių matosi apeliantui išrašytos sąskaitos, vykdyti nereguliarūs mokėjimai ir apelianto įsiskolinimas. Ieškovo nuomone, apelianto teiginys, kad jis turėjo į bylą pateikti skolų suderinimo aktą, yra niekaip teisiškai nepagrįstas. Kaip ir nepagrįstas nesutikimo su ieškiniu motyvas, kuris grindžiamas tuo, jog visi įmonės dokumentai dabar yra Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje, todėl negalima tinkamai įvertinti ir palyginti dokumentų.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

17Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas ir atsakovas 2008-10-09 pasirašė Stebėjimo ir reagavimo paslaugų sutartį Nr. TA-08-185 (toliau tekste – l Sutartis), kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui stebėjimo ir reagavimo apsaugos paslaugas dėl objektų, kurių sąrašas yra pridėtas prie sutarties (2008-10-09 ir 2012-11-15 dienos), o atsakovas už sutartyje numatytas paslaugas įsipareigojo mokėti ieškovui šalių suderintą užmokestį kas mėnesį (1 Sutarties 1.1, 5.1 punktai). Už paslaugas atsiskaitoma sumokant už einamąjį mėnesį iki 25 dienos. Laiku nesumokėjęs šioje sutartyje numatytų mokėjimų, užsakovas už kiekvieną uždelstą dieną turėjo mokėti ieškovui nuo nesumokėtos sumos 0,1 % dydžio delspinigius (l Sutarties 5.2, 5.4 punktai) (T. 1, b. l. 65-71). Ieškovas ir atsakovas 2008-10-09 pasirašė Modemo nuomos sutartį Nr. TAN-08-185, pagal kurią ieškovas išnuomojo, t.y. perdavė laikinai už užmokestį atsakovui naudotis modemu „Modem Voic“ Nr. 208830 ir SIM kortele Nr. 69834786 (toliau tekste – 2 Sutartis), o atsakovas įsipareigojo mokėti šalių sutartą nuomos mokestį, mokant avansu iki mėnesio 5 dienos (2 Sutarties 1.1 punktas, 3 skyrius). Atsakovas praleidęs šioje sutartyje nustatytus atsiskaitymo terminus, įsipareigojo mokėti ieškovui pareikalavus 0,1 % dydžio delspinigius nuo uždelstos mokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną (2 Sutarties 3.3 punktas) (T. 1, b. l. 62-63). Šalys 2008-10-09 pasirašė Modemo perdavimo – priėmimo nuomai aktą (T. 1, b. l. 64). 2013-01-31 pasirašė Trumpalaikės fizinės apsaugos sutartį užsakymą Nr. FAT-13-019 (toliau tekste – 3 Sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo organizuoti atsakovo komercinės patalpos, esančios ( - ), apsaugą nuo 2013-01-31 iki 2013-03-01, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu per 3 darbo dienas nuo PVM sąskaitos - faktūros išsiuntimo atsakovui dienos (3 Sutarties 1.1 - 1.5 punktai). Laiku nesumokėjęs numatytų mokėjimų, atsakovas įsipareigojo už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos sumos mokėti ieškovui 0,02 % delspinigių (3 Sutarties 1.7. punktas) (T. 1, b. l. 72-73). 2013-06-13 tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašyta Trumpalaikės fizinės apsaugos sutartis užsakymas Nr. FAT-13-096 (toliau tekste – 4 Sutartis), pagal kurį ieškovas įsipareigojo organizuoti atsakovo komercinės patalpos, esančios ( - ), apsaugą nuo 2013-06-13 iki 2013-07-01, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu per 3 darbo dienas nuo PVM sąskaitos – faktūros išsiuntimo atsakovui dienos (4 Sutarties 1.1 – 1.5 punktai). Laiku nesumokėjęs numatytų mokėjimų, atsakovas įsipareigojo už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos sumos mokėti ieškovui 0,02 % delspinigių (3 Sutarties 1.7. punktas) (T. 1, b. l. 142-143). Iš Skolų apyvartinio žiniaraščio už laikotarpį nuo 2008-10-01 iki 2014-11-17 matyti atsakovo vykdyti mokėjimai ir susidariusi skola (T. 2, b. l. 6-12). Pagal skolų apyvartinį žiniaraštį už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2014-06-30 atsakovo skola yra 7 980,05 Lt (T. 1, b. l. 74) ir 729,79 Lt delspinigių (T. 1, b. l. 75). Skolų apyvartiniame žiniaraštyje nurodyta, kad atsakovas iki 2013-01-01 turėjo 15 108,37 Lt skolą ieškovui (T. 1, b. l. 74), susidariusią pagal 2012-10-31 Apsaugos sutartį Nr. FA-12-150 pagal 2012-12-04 sąskaitą FIZ05150 – 9223,83 Lt ir 2012-12-22 FIZ05192 – 6200,04 Lt, kurių 1 5423,87 Lt suma buvo sumažinta 363,00 Lt bei dalies 2012-12-15 sąskaitos GRI101295 – 47,50 Lt (T. 1, b. l. 189-191, 192-203). Ieškovas 2013-08-28 išrašė PVM sąskaitą – faktūrą GRI145819 už klaidingus suveikimus 2013 m. birželio mėn. už 55 Lt (T. 1, b. l. 211, T. 2, b. l. 5). Atsakovas nuo pareikšto ieškinio gynėsi tik deklaratyviais teiginiais bei tuo, jog bylos nagrinėjimo metu didelė dalis atsakovo dokumentų (įskaitant sutartis, sąskaitas, gaunamą ir siunčiamą korespondenciją) yra paimti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų, todėl jis jų teismui negali pateikti.

18Apeliacinės instancijos teismas, remdamasi išplėtota ir nuoseklia teismų praktika dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, pažymi, jog įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-340/2011, 2013 m. kovo 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-89/2013; kt.). Be to, teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008m. vasario 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2014 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2014; kt.).

19Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas, priešingai nei tvirtina apeliantas, visapusiškai, pilnai ir objektyviai ištyrė bylos rašytinių įrodymų visumą, šiuos įrodymus įvertino remdamasis įrodymų vertinimo principais, todėl nėra jokio teisinio pagrindo išvadai, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodinėjimą reglamentuojančias teisės normas, klaidingai įvertino byloje surinktus įrodymus, kas sąlygojo neteisingų išvadų ir nepagrįsto sprendimo priėmimą (CPK 176–179 str., 185 str., 189 str.). Pažymėtina, jog tai, kad pirmosios instancijos teismas nevertino bylos aplinkybių taip, kaip būtų palankiau apeliantui, nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų tyrimo ir vertinimo taisyklės ar teismas nevertino apelianto pateiktų teisinių argumentų. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad vien ta aplinkybė, jog teismai, įvertinę byloje surinktus įrodymus, padarė kitokias išvadas nei nurodo apeliantas, savaime nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013).

20Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 3K-3-701/2013, 2014-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-67/2014). Kaip jau ir buvo minėta, ieškovas savo ieškinį grindė sutartimis, jų pagrindu išrašytomis PVM sąskaitomis – faktūromis ir skolų apyvartiniu žiniaraščiu už laikotarpį nuo 2008-10-01 iki 2014-11-17, iš kurio matyti atsakovo vykdyti mokėjimai ir susidariusi skola. Tuo tarpu atsakovas, nors ir būdamas verslininkas, turintis finansines ir administracines galimybes surinkti duomenis apie įmonės vykdytus mokėjimus, savo nesutikimo su ieškiniu poziciją grindė tik deklaratyvaus pobūdžio argumentais, todėl, nesant jokių objektyvių duomenų, kurių pagrindu teismas galėtų abejoti ieškovo pateiktais duomenimis, pritartina pirmos instancijos teismo išvadai, kad ieškovas pakankamai pagrindė susidariusios skolos, kurią yra prašoma priteisti iš atsakovo, dydį. Be to, apeliacinės instancijos teismui visiškai neaišku, kokiu pagrindu atsakovas priteistą skolą prašo sumažinti būtent 4 196,69 Lt, o delspinigius – 381,18 Lt. Pastebėtina, kad skola ir delspinigiai iš atsakovo buvo priteisti pagal keturias skirtingas sutartis, o apeliantas prašydamas sumažinti priteistą skolą net neįvardija, pagal kurias sutartis priteistos pinigų sumos turėtų būti sumažintos.

21Pagal CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus, kadangi atsakovas su ieškovu neatsiskaito, tai pirmos instancijos teismas pagrįstai ieškovo naudai iš atsakovo priteisė skolą.

22Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad jo argumentai, susiję su teikto priešieškinio dėl žalos priteisimo iš ieškovo pagrįstumu nėra šios nagrinėjamos bylos dalykas, todėl dėl jų pagrįstai nebuvo pasisakinėjama, kadangi priešieškinį buvo atsisakyta priimti.

23Taigi apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas bylai aplinkybes, sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais ir pažymi, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

24Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

25Apeliacinės instancijos teismui atsakovo apeliacinį skundą atmestus, ieškovo naudai priteistinos jo patirto bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą yra sumokėjęs 521 EUR. Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, atsižvelgia į tokias aplinkybes: 1) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas; 4) bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 p.). Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, vertinant minėtus kriterijus ir atsižvelgiant į nagrinėjamų klausimų nesudėtingą pobūdį, atsakovo prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma laikytina per didele, todėl mažintina iki 300 EUR (1 035,84 Lt).

26Vadovaujantis tuo, kas išdėstytas, spręstina, kad pirmos instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 15 d. galutinis sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

27Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

28Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 15 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

29Iš atsakovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ (j.a.k. 300145575) priteisti 300 EUR (tris šimtus eurų) (1 035,84 Lt) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Grifs AG“ (j.a.k. 111813091) naudai apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Grifs AG“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 18 d. preliminariu... 6. Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašė panaikinti Vilniaus... 7. Ieškovas UAB „Grifs AG“ pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus,... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 15 d. galutiniu sprendimu... 11. III.... 12. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13. Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ apeliaciniu skundu prašo... 14. Ieškovas UAB „Grifs AG“ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 17. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas ir atsakovas 2008-10-09 pasirašė... 18. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasi išplėtota ir nuoseklia teismų... 19. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas,... 20. Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad teismas gali daryti išvadą apie tam... 21. Pagal CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei... 22. Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad jo argumentai, susiję su teikto... 23. Taigi apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 25. Apeliacinės instancijos teismui atsakovo apeliacinį skundą atmestus,... 26. Vadovaujantis tuo, kas išdėstytas, spręstina, kad pirmos instancijos teismas... 27. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1... 28. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 15 d. galutinį sprendimą... 29. Iš atsakovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ (j.a.k. 300145575)...