Byla e2A-661-464/2018
Dėl draudimo išmokos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Antano Rudzinsko ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės akcinės bendrovės ,,Lietuvos draudimas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-5034-577/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Fontas Lt” ieškinį atsakovei akcinei bendrovei ,,Lietuvos draudimas” dėl draudimo išmokos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė UAB ,,Fontas Lt” kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės AB ,,Lietuvos draudimas” 117 003,94 Eur draudimo išmoką, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė nurodė, kad AB „Icor“, kurios įmonių grupei ji priklauso, 2016-08-17 raštu kreipėsi į atsakovę, kviesdama pateikti pasiūlymą konkursui draudimo paslaugoms įmonių grupei suteikti. Be kita ko, buvo siekiama apdrausti ieškovei priklausančią mobiliąją techniką – smulkintuvą Biber 84RBZ ant sunkvežimio MAN TGS važiuoklės. Šalys 2016-12-14 sudarė transporto priemonių draudimo sutartį, kuria buvo apdraustas smulkintuvas Biber 84RBZ, draudimo laikotarpis – nuo 2016-12-16 iki 2017-12-15. Atsakovė neturėjo atskirų mobiliosios technikos draudimo taisyklių, todėl draudimo sutartis buvo sudaryta vadovaujantis Transporto priemonių draudimo taisyklėmis Nr. 021. Draudiminiu laikotarpiu įvyko du įvykiai: 2016-12-27 ( - ), ieškovė patyrė 6 110,04 Eur nuostolių; 2017-03-10 ( - ) – 110 983,90 Eur nuostolių. Pasak ieškovės, abiem atvejais smulkinant biokuro žaliavą į smulkintuvą su šakomis kartu pakliuvo nežinomos kilmės pašalinis daiktas. Po pirmojo įvykio paaiškėjo, kad atsakovė, formindama sutartį, padarė klaidą, dėl kurios transporto priemonei buvo pritaikyta draudimo sąlygų grupė, skirta įprastiems automobiliams be mobiliosios technikos, todėl buvo išduotas pakeistas draudimo liudijimo priedas, kuriame jau buvo nurodytos ieškovės norimos apsaugos.

103.

11Nurodė, kad abiem atvejais kreipėsi į atsakovę dėl draudimo išmokų, tačiau ši jas mokėti atsisakė, pripažinusi įvykius nedraudžiamaisiais. Dėl pirmojo įvykio atsakovė nurodė, kad išmoka nebus sumokėta, nes pagal taisyklių 8.1.13 punktą nedraudžiamaisiais įvykiais laikomi įvykiai, jei žala atsirado dėl to, kad transporto priemonė ar jos dalis įvykio metu buvo naudojama kaip darbo įrankis ar įrenginys. Dėl antrojo įvykio atsisakymą grindė taisyklių priedo Nr. 1 papildomų sąlygų 11 punkto 4 ir 7 papunkčiais, o būtent tuo, kad nedraudžiamaisiais įvykiais laikomi įvykiai, tiesiogiai susiję su transporto priemonės naudojimu kaip darbo įrankiu, kai ji yra sugadinama ar sunaikinama dėl draudėjo neatsargių (neatitinkančių transporto priemonės gamintojo reikalavimų ir / ar viršijančių transporto priemonės technines galimybes), klaidingų veiksmų; neatlyginami nuostoliai, jei sunaikinamos ar sugadinamos tik įrengimų dalys, tokios kaip: visų rūšių keičiami instrumentai, detalės, kurios pagal savo paskirtį ir / ar darbo pobūdį labai dyla ar linkusios kitaip greitai nusidėvėti.

124.

13Ieškovės teigimu, atsakovė tinkamai nepagrindė savo sprendimų, įvykių aplinkybes ir priežastis aiškino formaliai. Dėl atsakovės klaidos transporto priemonei buvo pritaikyta draudiminė apsauga ne tos apimties, kurios reikėjo (mobilios technikos draudimas), todėl būtent atsakovei, o ne ieškovei turi tekti šio neatitikimo pasekmės. Be to, ji savo iniciatyva ėmėsi visų nuo jos priklausančių atsargumo priemonių, kad į transporto priemonę nepakliūtų pašalinių daiktų.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

165.

17Vilniaus apygardos teismas 2017-12-22 sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė ieškovei UAB ,,Fontas Lt” iš atsakovės AB ,,Lietuvos draudimas” 114 748,74 Eur draudimo išmoką, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 4 793,66 Eur bylinėjimosi išlaidas, kitą ieškinio dalį atmetė.

186.

19Spręsdamas dėl draudimo išmokos priteisimo už pirmąjį įvykį, įvykusi 2016-12-27 ir kurį atsakovė pripažino nedraudžiamuoju vadovaudamasi taisyklių 8.1.13. punktu (įvykis yra laikomas nedraudžiamuoju, jeigu žala atsirado dėl to, kad transporto priemonė ar jos dalis įvykio metu buvo naudojama kaip darbo įrankis ar įrenginys (pvz.: kai transporto priemonė atliko žemės ūkio, kasimo darbus, matavimus ar tyrimus pervežamomis laboratorijomis, kelio remonto ar tiesimo darbus ir pan.), išskyrus atvejus, kai šis darbas buvo susijęs su keleivių ar krovinių pervežimu, keleivių įlaipinimu ar išlaipinimu, krovinių pakrovimu ar iškrovimu), teismas pažymėjo, kad atsakovės vykdoma draudimo veikla yra ūkinė komercinė veikla (Draudimo įstatymo 2 str. 31 d.), jai keliami didesni reikalavimai nei kitai draudimo sutarties šaliai – ieškovei. Įvertinęs kvietimo pateikti pasiūlymą draudimo paslaugoms turinį, liudytojo A. G. paaiškinimus, sprendė, kad ieškovė kreipėsi į atsakovę turėdama tikslą apdrausti ne tik įprastas transporto priemones, bet ir turimą mobiliąją techniką. Atsakovė neturėjo specialių draudimo taisyklių, taikomų draudžiant mobiliąją techniką, todėl sudarant su ieškove sutartį turėjo būti įrašytos papildomos apsaugos, draudimo objektas buvo transporto priemonė, kurioje sumontuota mobili technika ir kuri pagal paskirtį ieškovės naudojama kaip darbo įrankis, o ne įprastam dalyvavimui viešajame eisme. Teismas sutiko su ieškovės pozicija, kad tokiai technikai taikytas įprastinis transporto priemonės draudimas paneigia ieškovės turimą interesą bei siekiamą rezultatą ir nėra logiškas.

207.

21Teismas taip pat pažymėjo, kad nuo pat draudimo sutarties sudarymo draudimo įmoka buvo skaičiuojama ir nuo mobiliosios technikos (smulkintuvo) vertės. Pakeitus draudimo liudijimą, t. y. įrašius papildomas apsaugas, taikomas mobiliajai technikai, nebuvo keičiama liudijimo data, nebuvo įrašyta, kad papildomos apsaugos įsigalioja nuo vėlesnės datos, taip pat nepakito draudimo išmokos dydis. Sprendė, kad šios aplinkybės paneigia bet kokias abejones, kad pati atsakovė žinojo, kokios apsaugos buvo reikalingos ieškovei ir kokių tikslų buvo siekiama sudarant draudimo sutartį. Be to, atsakovė, nuolat dalyvaudama draudimo santykiuose, turi didelę šių santykių patirtį, jai suteikta teisė parengti standartines sutarties sąlygas, o nagrinėjamu atveju ji prisiėmė prievolę įforminti draudimo sutartį prisijungimo būdu, vadovaujantis taisyklėmis.

228.

23Įvertinęs tai, kas paminėta teismas padarė išvadą, kad atsakovė nepagrįstai atsisakė mokėti draudimo išmoką taisyklių 8.1.13 punkto pagrindu, o ieškovė pagrįstai reikalauja priteisti draudimo išmoką už pirmąjį įvykį.

249.

25Spręsdamas dėl draudimo išmokos už pirmąjį įvykį dydžio, teismas įvertino byloje esantį VIA Fortis sugadintų detalių 2016-12-28 aktą, liudytojo A. G. paaiškinimus, taip pat tai, kad šalys susitarė dėl 90 Eur besąlyginės išskaitos. Teismo vertinimu, ieškovė nepagrįstai įskaičiavo į siekiamą gauti išmoką 180 vnt. peilių, disko 35045-010-0 ir krumpliaračio 45-045-541-0 vertę, todėl pagrįstomis pripažino 3 854,84 Eur išlaidas (160 Eur pagal „DSV Transport“ 2017-01-27 sąskaitą Nr. 1008895, (193,60 Eur - 33,60 PVM); + 94,84 Eur (20 peilių vertė - 25,20 Eur PVM) pagal 2017-01-03 sąskaitą Nr. 1030, + 3690 Eur (pagal 2017-02-13 sąskaitą Nr. 13/02, atimant disko 410 Eur ir krumpliaračio 215 Eur vertę) – 90 Eur frančizę).

2610.

27Spręsdamas dėl draudimo išmokos už antrąjį įvykį, įvykusį 2017-03-10, teismas nesutiko su atsakove, kad ir šis įvykis laikytinas nedraudžiamuoju pagal sutarties priedo Nr. 1 papildomų sąlygų 11 punkto 4 papunktį – įvykis tiesiogiai susijęs su transporto priemonės naudojimu kaip darbo įrankiu, kai ji yra sugadinama ar sunaikinama dėl draudėjo neatsargių (neatitinkančių transporto priemonės gamintojo reikalavimų ir / ar viršijančių transporto priemonės technines galimybes), klaidingų veiksmų.

2811.

29Teismas nenustatė duomenų išvadai padaryti, kad, eksploatuojant smulkintuvą, nebuvo laikytasi gamintojo instrukcijos ar kad ieškovė naudojo techniką ne pagal gamintojo reikalavimus arba viršijant transporto priemonės technines galimybes. Sprendė, kad byloje esantys įrodymai sudaro pagrindą priešingai išvadai – ieškovė ėmėsi tinkamų ir pakankamų priemonių užtikrinti, kad į smulkintuvą būtų dedama tik medienos žaliava. Tokią išvadą teismas padarė įvertinęs tai, kad sutartyse su žaliavos tiekėjais yra aiškiai numatyta, kad žaliavoje negali būti akmenų, smėlio, šlifavimo dulkių, sniego, ledo gabaliukų, druskos ir kitų pašalinių daiktų, kurie neigiamai veikia pirkėjo kuro saugojimo, gaminimo, transportavimo ir vartojimo (deginimo) įrenginius. Taip pat atsižvelgė į liudytojų A. G., G. P. paaiškinimus, kad prieš pradedant darbą su smulkintuvu A. G. (ieškovės vadybininkas) vyko į žaliavos sandėliavimo vietą įsitikinti jos pasiekiamumu sunkiajai technikai, tinkamu sandėliavimu bei kokybe, metalo detektoriumi patikrindavo skirtą perdirbimui žaliavą. Liudytojai patvirtino, kad byloje analizuojamais ginčo laikotarpiais žaliavos patikra buvo atlikta. Be to, su smulkintuvu dirbo kvalifikuotas darbuotojas G. P., medienos smulkintuvo operatorius–vairuotojas–šaltkalvis, kėlęs kvalifikaciją Vokietijoje ir šį darbą dirbęs ne pirmus metus.

3012.

31Teismas sutiko su ieškove, kad dėl gamybos apimčių bei darbo specifikos kiekvieno atskiro žaliavos fragmento (rąsto, šakos, atraižos, nuopjovos ir t. t.) pakartotinis patikrinimas dėl jo sudėtyje ar prie jo galimai esančių užslėptų pašalinių daiktų objektyviai sunkiai įgyvendinamas, yra neracionalus bei neatitinka protingumo kriterijaus. Todėl atsakovės argumentus, kad ieškovė, siekdama maksimalių rezultatų, tinkamai nepatikrino žaliavos, taupė laiką, į smulkintuvą įkraudama ir pašalinius daiktus, teismas įvertino kaip deklaratyvius ir niekuo nepagrįstus.

3213.

33Teismas padarė išvadą, kad ieškovė elgėsi kaip maksimaliai rūpestingas ir atidus asmuo, kuri dėjo visas nuo jos priklausančias pastangas bet kokiai galimai žaliavoje esančių pašalinių daiktų keliamai grėsmei eliminuoti. Be to, draudiko veikla susijusi su tam tikra rizika, t. y. draudėjas moka draudimo įmokas, o draudikas rizikuoja, kadangi jis perima iš draudėjo pastarojo riziką – nuostolių atsiradimo tikimybę ir tam tikro jų dydžio galimybę. Pažymėjo, kad atsakovės pateiktas draudimo sutarties sąlygų aiškinimas suponuotų aiškinimą, kad bet kokie išorinio poveikio sukelti smulkintuvo sugadinimai pripažintini kilusiais dėl draudėjo neatsargumo ar klaidingų veiksmų ir dėl jų kilusios žalos atsakovė neturėtų atlyginti. Tačiau tokiu atveju visa rizika, net ir sudarius draudimo sutartį (mobilios technikos), lieka ieškovei, o transporto priemonės, kaip darbo priemonės, draudimas, už kurį ieškovė mokėjo įmokas, tampa beprasmis, nes nesuteikia jokios realios apsaugos.

3414.

35Teismas taip pat atmetė kaip nepagrįstus ir tokius atsakovės atsikirtimų į ieškinį argumentus, kad šiuo atveju buvo apgadintos keičiamos ir linkusios nusidėvėti detalės, dėl kurių, vadovaujantis draudimo sutarties priedo Nr. 1 papildomų sąlygų 11 punkto 7 papunkčiu, draudikas rizikos neprisiėmė. Nurodė, kad ši sąlyga, kuri riboja draudiminės apsaugos apimtį ir apibrėžia draudimo rizikos laipsnį, vertintina kaip esminė sąlyga, dėl kurios šalys turėjo aiškiai susitarti, kiek įmanoma ją sukonkretinti, kad nebūtų sudarytos sąlygos draudikui nepagrįstai atsisakyti mokėti draudimo išmoką, paneigiant pačią draudimo sutarties esmę. Teismo vertinimu, iš šios sąlygos formuluotės nėra aiški draudimo apimtis, todėl ieškovė turėjo pagrįstų lūkesčių dėl taikytinos draudimo apsaugos, kai įvykus draudžiamajam įvykiui sugadinamas ar sunaikinamas visas ar dalis įrenginio. Teismas konstatavo, kad atsakovė aiškiai nepranešė ieškovei dėl aptariamos sąlygos pasekmių, todėl ji negali būti aiškinama ieškovės nenaudai. Be to, byloje nustatytų faktinių aplinkybių kontekste toks sąlygos aiškinimas, kad draudimo apsauga netaikytina apgadinus detales draudžiamojo įvykio metu, paneigia draudimo riziką ir iš esmės paneigia draudimo esmę bei tikslus.

3615.

37Įvertinęs ieškovės į bylą pateiktus įrodymus, kuriais ši grindė reikalavimą priteisti 110 983,90 Eur draudimo išmoką už antrąjį įvykį (Salo-Machinery OU 2017-03-21 sąmatą Nr. 870892, Salo-Machinery OU 2017-06-13 sąskaitą–faktūrą Nr. 000817, 2017-06-14 tarptautinio mokėjimo pavedimą Nr. 1413), teismas nustatė, kad skirtumą tarp pirminės remonto darbų sąmatos ir pateiktos apmokėjimui sąskaitos–faktūros sudaro naujai įtraukto smulkintuvo būgno (48 000 Eur) ir nežymus, nesiekiantis 4 000 Eur, skirtumas dėl specialisto darbo apmokėjimo. Iš ieškovės bei liudytojo A. G. paaiškinimų sprendė, kad pirminė Salo-Machinery OU sąmata gamintojo buvo atlikta preliminariai, vizualiai ir tik iš nuotraukų įvertinus padarytus smulkintuvo pažeidimus, tuo tarpu galutinis sugadinimų mastas išaiškėjo nugabenus smulkintuvą pas gamintoją į Austriją, jį išrinkus ir faktiškai objektyviai įvertinus padarytus smulkintuvo pažeidimus. Preliminarioje sąmatoje ir sąskaitoje–faktūroje nurodytas skirtingas valandų 220 ir 28 skaičius teismas vertintino kaip rašymo apsirikimą – apsirikta neįrašius nulio, t. y. valandų skaičius turėjo būti nurodytas 280. Tokią išvadą teismas padarė įvertinęs tiek papildomų darbų, susijusių su būgno keitimu, atlikimu ir laiko sąnaudomis, tiek atitinkamai paskaičiavus nurodytų valandų ir kainos santykį.

3816.

39Teismas pripažino ieškovės reikalavimą ir dėl 110 893,90 Eur (110 983,90 Eur – 90 Eur frančizė) draudimo išmokos už antrąjį įvykį priteisimo pagristu bei tenkintinu, už abu įvykius ieškovei iš atsakovės priteisdamas 114 748,74 Eur draudimo išmoką (3 854,84 Eur + 110 893,90 Eur) ir 6 proc. dydžio procesinės palūkanas.

4017.

41Atsižvelgdamas į tai, kad ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidas paskirstė pagal patenkintų ir atmestų reikalavimų proporciją (patenkinta – 98,07 proc.) bei priteisė ieškovei iš atsakovės 4 793,66 Eur bylinėjimosi išlaidų.

42III.

43Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4418.

45Atsakovė AB ,,Lietuvos draudimas” apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017-12-22 sprendimą ir ieškinį atmesti arba perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

4618.1.

47Teismas pripažinęs, kad sudaryta sutartimi apdraustas ir smulkintuvas Biber, netinkamai kvalifikavo santykius, neįsigilino į draudimo sutarties nuostatas ir esmę, tinkamai neįvertino draustų objektų, jų rizikų, o tai ir lėmė neteisingo teismo sprendimo priėmimą. Priešingai nei sprendė teismas, tiek pradine, tiek pakeistąja sutartimi buvo apdraustas ne smulkintuvas Biber, o transporto priemonė MAN TGS. Sudarytomis sutartimis drausta ne mobili technika, o būtent transporto priemonė MAN TGS, ant jos sumontuotas smulkintuvas nėra pagrindinis draudamo objektas. Ant transporto priemonės sumontuotas specialus įrenginys, kurį draudikas apdraudė kartu su transporto priemone, tačiau ribota rizika (pradžioje tik nuo eismo įvykių, vagystės, gaisro rizikų), o po sutarties pakeitimo – ir su gedimo rizika.

4818.2.

49Ieškovė, po pirmojo įvykio suvokusi, kad sudarė nepakankamai jos lūkesčius atitinkančią draudimo sutartį, ją vėliau papildė, bet priimto pirmojo sprendimo dėl nedraudiminio įvykio pripažinimo neginčijo, puikiai supratusi jo motyvus. Tik po antrojo įvykio priimto atsakovės sprendimo, t. y. po 4 mėn. nuo pirmojo įvykio, sužinojusi, kad ir antrosios žalos atveju nebus atlyginami jos nuostoliai, pateikė pretenzijas dėl abiejų žalų administravimo metu priimtų sprendimų.

5018.3.

51Sutarties sąlygos derybų metu buvo atskleistos tiek ieškovei, tiek jos brokeriui, todėl ji turėjo visas galimybes su jomis susipažinti ir prašyti jas keisti / koreguoti, tačiau to nedarė. Nors ieškovė tikėjosi apdrausti mobiliąją techniką, tai neįrodo jokios atsakovės padarytos klaidos. Nuo pat pradžių buvo siūloma Kasko draudimo sutartis, aiškiai atskleista, kokia apsauga, kokioms transporto priemonėms bus taikoma.

5218.4.

53Sutarties pakeitimas galiojo tik į ateitį. Atsižvelgus į tai, kad šalys sutartį pakeitė po 2016-12-27 įvykio, akivaizdu, kad minėtam įvykiui pakeistos sutarties sąlygos negaliojo. Pagal bendrąją taisyklę, pakeistos sutarties sąlygos galioja į ateitį, ir tik jei šalys susitaria dėl jų retrospektyvinio taikymo, tai turi būti pažymėta sutartyje. Šiuo atveju šalys jokių pastabų dėl sąlygų retrospektyvinio taikymo nepadarė.

5418.5.

55Aplinkybės, kad draudimo išmoka buvo skaičiuojama ir nuo įrangos, po sutarties pakeitimo nepakito įmokos kaina ir nebuvo sudaryta nauja sutartis, priešingai nei sprendė teismas, nepatvirtina atsakovės klaidos dėl draudimo objekto ar apimties. Kaina nekito, nes ieškovė buvo sudariusi ir daugiau sutarčių, tai buvo strateginis atsakovės sprendimas, kaina buvo skaičiuojama ir nuo įrangos, nes jai buvo taikoma dalinė apsauga.

5618.6.

57Ieškovė naudojosi brokerio paslaugomis, todėl ji negali būti vertinama kaip silpnesnė sutarties šalis. Sutartis nebuvo sudaryta prisijungimo būdu, nes šalys derino jos sąlygas.

5818.7.

59Ieškovės atstovas A. G. patvirtino, kad sutartis buvo papildyta, o ne ištaisyta klaida, darbuotojas nežinojo, kokio sąlygos keitėsi ir todėl elgėsi neapdairiai.

6018.8.

61Nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovė ėmėsi visų atsargumo priemonių, siekdama užtikrinti, kad į įrenginį nepatektų draudžiami daiktai. Teismas vertino tik pavyzdines sutartis sudarytas su tiekėjais, nėra aišku, ar tokiomis sąlygomis buvo sudarytos pačios sutartys. Žalos administravimo metu nebuvo pateikta duomenų, patvirtinančių faktą, kad mediena buvo tikrinama metalo detektoriumi. Liudytojo D. G. paaiškinimai dėl detektoriaus naudojimo yra nenuoseklūs. Ieškovė neinvestavo į tinkamą apsaugą, neįrengė stacionaraus metalo detektoriaus.

6218.9.

63Teismas netinkamai nustatė draudimo išmokos už pirmąjį įvykį dydį. Nėra aišku, kaip teismas apskaičiavo peilių kainą, sąskaitose yra ir kitų neatitikimų bei prieštaravimų, kurie nebuvo pašalinti.

6418.10.

65Neteisingai nustatytas ir antrosios išmokos dydis. Ieškovė neįrodė, kodėl teismui pateiktoje sąmatoje remonto kaina yra didesnė nei toje, kuri buvo pateikta atsakovei. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių remonto kainos padidėjimą. Paaiškėjus naujiems defektams atsakovei turėjo būti suteikta galimybė juos įvertinti, tačiau tai nebuvo padaryta. Be to, lieka neaišku dėl kokių priežasčių padidėjo kai kurių detalių kainos.

6618.11.

67Byla turi būti grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Teismas nusprendė dėl asmenų, t. y. ieškovės žaliavų tiekėjų, teisių ir pareigų, nors jie nebuvo įtraukti į bylą dalyvaujančiais asmenimis (CPK 329 str. 2 d. 2 p.).

6819.

69Ieškovė UAB ,,Fontas Lt“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundo netenkinti, o Vilniaus apygardos teismo 2017-12-22 sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi tokie argumentai:

7019.1.

71Byloje yra visuma aplinkybių, patvirtinančių, kad atsakovė padarė klaidą ir savo elgesiu tai pripažino – nuo pat draudimo sutarties sudarymo draudimo įmoka buvo skaičiuojama ir nuo mobiliosios technikos (smulkintuvo) vertės, pakeitus draudimo liudijimą įrašant papildomas apsaugas, taikomas mobiliajai technikai, nebuvo keičiama nei liudijimo data, nei draudimo laikotarpis, nebuvo įrašyta, kad papildomas apsaugos įsigalioja nuo vėlesnės datos, taip pat nepakito draudimo įmokos dydis. Be to, iš elektroninių laiškų turinio matyti, kad atsakovė neprieštaravo dėl laikino remonto pradžios, informavo ieškovę, kad reikia saugoti sugadintas detales, o tuo atveju, jeigu būtų nustatyti papildomi apgadinimai, prašė apie tai pranešti, nurodė, kad laukia remonto sąmatos derinimui.

7219.2.

73Atsakovės teiginiai dėl draudimo sutarties pakeitimų ir jų galiojimo laike nėra reikšmingi, kadangi korekcijos buvo daromos draudimo sutarties tekste, tuo tarpu pats šalių susitarimas liko nepakitęs – šalys susitarė dėl draudimo apsaugos transporto priemonę naudojant kaip darbo įrankį – tai patvirtina faktinės bylos aplinkybės.

7419.3.

75Ieškovė nesiverčia draudimo veikla, ji sudarė draudimo sutartį standartinėmis sąlygomis prisijungimo būdu, todėl joje esantys teisiniai neaiškumai bei galimi prieštaravimai tarp sutarties sąlygų aiškintini jos naudai. Ieškovė į atsakovę kreipėsi dėl to, kad jai buvo reikalingas transporto priemonės su mobiliąja technika draudimas, o atsakovė sutartį aiškina taip, lyg ieškovei būtų reikėję visai kitos draudimo rūšies. Jeigu taip būtų iš tikrųjų, ieškovė nesikreiptų dėl sutarties teksto pakeitimo ir padarytos klaidos ištaisymo.

7619.4.

77Ieškovė buvo maksimaliai rūpestinga ir dėjo visas protingas, nuo jos priklausančias pastangas bet kokiai galimai žaliavoje esančių pašalinių daiktų keliamai grėsmei eliminuoti. Net jeigu būtų pagrindas pripažinti, kad ieškovė nebuvo pakankamai rūpestinga ir atidi, tai galėtų būti vertinama tik kaip paprastas neatsargumas, o esant šiai kaltės formai ir laipsniui atsakovė negali atsisakyti mokėti draudimo išmoką.

7819.5.

79Atsakovė, kaip profesionali draudikė, būdama informuota apie metalo patekimo į medienos smulkintuvą riziką, draudimo sutartyje neįtvirtino sąlygos dėl privalomo metalo detektorių ar kokių kitų konkrečių apsaugos priemonių naudojimo, todėl negali kaltinti ieškovės tuo, kad ji nenaudojo metalo detektoriaus ar naudojo jį netinkamai. Juo labiau kad pagal faktines bylos aplinkybes spręstina, kad ieškovė ėmėsi pakankamai kitų priemonių, kad žalos transporto priemonei neatsirastų.

8019.6.

81Deklaratyviai nurodydama, kad sąskaitose faktūrose ir defektiniame akte yra ir daugiau neatitinkančių detalių, šio savo teiginio atsakovė nedetalizuoja ir nepaaiškina, todėl jis atmestinas kaip nepagrįstas.

8219.7.

83Remonto darbų kaina išaugo dėl to, kad pirminė Salo-Machinery OU sąmata gamintojo buvo atlikta preliminariai, vizualiai iš nuotraukų įvertinus padarytus smulkintuvo pažeidimus. Galutinis sugadinimų mastas išaiškėjo nugabenus smulkintuvą pas gamintoją į Austriją, jį išrinkus ir faktiškai objektyviai įvertinus padarytus pažeidimus. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių nurodytas remonto išlaidas ir (ar) patvirtinančių mažesnę remonto kainą, ar objektyvių duomenų, jog buvo patirtos didesnės išlaidos, nei tos, kurios būtinos sugadinto turto būklei iki įvykio atkurti.

8419.8.

85Atsakovė neprašė dalyvaujančiais asmenimis įtraukti žaliavos tiekėjų, t. y. šiuo klausimu buvo pasyvi. Be to, byloje ir nebuvo sprendžiama dėl žaliavos tiekėjų atsakomybės, jų teisių ir pareigų. Atsakovės teisė reikšti regresinius reikalavimus žaliavos teikėjams ar kitiems galimai atsakingiems asmenims nėra apribota, priimtas teismo sprendimas nėra tam kliūtimi. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

86IV.

87Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

88Dėl draudimo sutarties aiškinimo ir tikrųjų šalių ketinimų

8920.

90Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad, remiantis civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, sutarties laisvės, teisinio apibrėžtumo, teisėtų lūkesčių principais, draudikas, turėdamas įstatymo suteiktą teisę parengti draudimo rūšies taisykles, privalo užtikrinti sutarties sąlygų teisinį apibrėžtumą ir jų suderinamumą, taisyklėse pateiktos sąvokos turi būti kiek įmanoma aiškiau atskleistos, konkretizuotos; įtrauktos į sudarytą draudimo sutartį, jos tampa sudėtine sutarties dalimi. Jeigu sutarties sąlygos vis dėlto suformuluojamos nepakankamai aiškiai, teismas, spręsdamas šalių ginčą dėl sutarties sąlygų vykdymo, jas aiškina, vadovaudamasis sutarčių aiškinimo taisyklėmis (CK 6.193 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-152/2007; 2008-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-45/2008).

9121.

92Sutarčių aiškinimo taisyklių taikymą reglamentuoja CK 6.193 straipsnis, jos išsamiai ir nuosekliai atskleistos kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009; 2010-10-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2010). Sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Teismas, vertindamas ir aiškindamas sutartį, pirmiausia turi nustatyti tikruosius sandoryje dalyvaujančių šalių ketinimus (CK 6.193 str. 1 d.), derindamas šį subjektyvų sutarties aiškinimo principą su jos teksto lingvistine analize, kaip objektyviausiai atspindinčia tikrąją šalių valią dėl prisiimtų įsipareigojimų turinio, ir pagal tai kvalifikuoti jų susitarimą. Aiškinant sutartį būtina vadovautis ne tik CK 6.193 straipsnyje įtvirtintomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, bet ir CK 1.5 straipsnyje nurodytais bendraisiais teisės principais. Sutarčių teisėje galioja principas, kad sutartis visų pirma turi būti aiškinama pagal tikruosius šalių ketinimus ir pagal juos sprendžiama dėl sutarties rūšies ir esmės. Šie esminiai sutarčių aiškinimo principai (t. y. nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai) lemia būtinybę, aiškinant sutarties sąlygas, atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, tačiau įvertinti ir sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-288/2010; 2010-07-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2010).

9322.

94Aiškinant draudimo sutartis, bendrosios sutarčių aiškinimo taisyklės taikomos atsižvelgiant į draudimo santykių specifiką. Draudimo sutartį paprastai sudaro standartinės, bendros sąlygos, išdėstytos draudimo taisyklėse, kurios taikomos visiems draudėjams, sudarantiems atitinkamos draudimo rūšies sutartį su tuo pačiu draudiku, ir individualios sąlygos, kuriose nurodoma sutarties šalys, naudos gavėjas, draudžiamas objektas, jį identifikuojantys duomenys, draudimo įmokos (premijos) dydis, draudimo suma, draudimo apsaugos apimtis ir kt. Šios sutartį individualizuojančios sąlygos daugiausia priklauso nuo draudėjo pasirinkimo, kiek tai neprieštarauja įstatymams ir leidžia draudiko nustatytos taisyklės. Aiškinant draudimo sutartį būtina įvertinti tiek bendras, tiek individualias sutarties sąlygas, visos sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų sisteminius ryšius.

9523.

96Kasacinio teismo ne kartą nurodyta ir tai, kad draudimo sutartis yra rizikos sutartis, pagal kurią draudikas perima iš draudėjo nuostolių atsiradimo riziką; be to, tai yra fiduciarinė, t. y. grindžiama jos šalių didžiausio tarpusavio pasitikėjimo principu (lot. uberrimae fidei), sutartis; dėl to draudimo sutarties šalys privalo būti viena kitai absoliučiai atviros ir atskleisti viena kitai visą informaciją, kuri gali būti reikšminga šiai sutarčiai sudaryti bei jos sąlygoms nustatyti ir vykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-518/2008; 2010-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2010). Įvardyti draudimo sutarties ypatumai lemia didesnę šios sutarties šalių pareigą bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.38 str. 3 d.), taip pat didesnį atidumą ir rūpestingumą viena kitos atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-12-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-690-415/2015).

9724.

98Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, kad UAB ,,Icor“, kurios įmonių grupei priklauso ir ieškovė, 2016-08-17 išsiuntė apeliantei informaciją apie skelbiamą konkursą bendrovės ir grupės įmonių 2017 m. draudimo paslaugoms pirkti. Nurodė, kad jai aktualios tokios draudimo rūšys: bendros ir profesinės civilinės atsakomybės, transporto priemonių valdytojų privalomos civilinės atsakomybės, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškas draudimas, Kasko, turto, veiklos nutrūkimo, mobiliųjų mašinų, Cargo draudimai, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, darbdavio civilinė atsakomybė.

9925.

100Konkursą laimėjusi apeliantė ir ieškovė 2016-12-14 sudarė transporto priemonių draudimo sutartį, kuri įforminta transporto priemonių draudimo liudijimu LD Nr. 106938240. Sutarties priede Nr. 2 išvardintos transporto priemonės, kurioms taikytina draudiminė apsauga, viena jų MAN TGS su smulkintuvu Biber 84RBZ, nurodyta, kad ji priskiriama 5 draudimo sąlygų grupei (lentelės 2 eilutė). Sutarties priedo Nr. 1 papildomų sąlygų 11 punkto 1 papunktyje nurodyta, kad transporto priemonėms, priklausančioms 1 draudimo sąlygų grupei (DSG) taikoma papildoma sąlyga, kad draudimo apsauga galioja tiek naudojant transporto priemonę ar jos dalį kaip darbo įrenginį, tiek kaip automobilį eismui keliais skirtą priemonę (pvz.: kai transporto priemonė atliko kasybos ar krovos darbus ir pan.), įskaitant krovinių pakrovimą bei iškrovimą, išskyrus atvejus, kai buvo pažeistos transporto priemonės eksploatavimo taisyklės. Draudimo apsauga tuo metu, kai transporto priemonė ar jos dalis buvo naudojama kaip darbo įrankis ar įrenginys, galioja tik Lietuvos, Latvijos ir Estijos Respublikos teritorijoje. Ši draudimo sutarties papildomų sąlygų nuostata 2017-02-10 buvo patikslinta nurodant, kad paminėta papildoma sąlyga taikytina ne tik 1, bet ir 5 draudimų sąlygų grupei. Kitaip tariant, buvo praplėsta MAN TGS su smulkintuvu Biber taikytina draudiminė apsauga, nustatant, kad ši apsauga apima ne tik riziką, susijusią su transporto priemonės ir jos įrenginio naudojimu kaip transporto priemonės, bet ir kaip darbo įrenginį.

10126.

102Ieškovė laikėsi nuoseklios pozicijos, kad apeliantė ginčo transporto priemonei pritaikė draudiminę apsaugą ne tos apimties, kuri jai buvo aktuali (technikos kaip darbo įrankio apsauga). Mano, kad būtent apeliantė yra atsakinga dėl tokios klaidos, todėl patikslintame sutarties priede numatyta išlyga taikytina nuo sutarties pasirašymo dienos, t. y. nuo 2015-12-16. Apeliantė, nesutikdama tiek su ieškove, tiek su teismu, kuris pripažino nurodytus ieškovės argumentus pagrįstais, teigia, kad visos sutarties sąlygos buvo atskleistos tiek pačiai ieškovei, tiek ir jos brokeriui. Ieškovei turėjo ir galėjo būti aiškiai suprantama, kad draudiminė apsauga buvo taikoma ne atskirai įrenginiui, o vilkikui. Nesutinka, kad buvo padaryta klaida įforminant draudimo sutartį. Teisėjų kolegija šiuos apeliacinio skundo argumentus pripažįsta nepagrįstais.

10327.

104Byloje nėra ginčo, kad dar iki pasirašant sutartį su apeliante ieškovė aiškiai išreiškė savo valią dėl ją dominusių draudimo sutarčių rūšių (žr. nutarties 24 p.). Apeliantei, savo srities profesionalei, neabejotinai iš pateikto pasiūlymo dalyvauti konkurse turinio turėjo ir galėjo būti aišku / suprantama, kad be įprastų transporto priemonių valdytojų privalomos civilinės atsakomybės, savanoriško ir Kasko draudimo ieškovė buvo suinteresuota sudaryti ir mobiliųjų mašinų draudimo sutartį, nes ji vertėsi ir tokia ūkine komercine veikla. Tai yra iš esmės ji buvo suinteresuota savo turtą apdrausti nuo visų galimų ar įmanomų rizikų, kas buvo akivaizdu ir iš pasiūlymo dalyvauti konkurse turinio. Tas faktas, kad apeliantė išreiškė norą dalyvauti šiame konkurse, vertintinas kaip jos valios sudaryti atitinkamas sutartis išraiška ir sutikimas tokią draudimo apsaugą suteikti.

10528.

106Iš kartu su ieškiniu pateiktų transporto priemonių draudimo taisyklių Nr. 1 (2016-02-23 redakcija, galiojusi nuo 2016-03-01), kuriomis vadovaujantis ir buvo sudaryta ginčo draudimo sutartis, matyti, kad jų objektas yra taisyklių sąlygomis apdraudžiamos transporto priemonės (2.1. p.). Taisyklių II dalyje aptartos papildomos draudimo sąlygos, tokios kaip įrangos, vairuotojo ir keleivių nelaimingų atsitikimų, transporto priemonių parko draudimas bei transporto priemonių, turinčių automobiliais prekiaujančioms organizacijos skirtus laikinuosius valstybinius registracijos numerius. Tačiau nė vienoje iš jų nėra numatytas transporto priemonių su mobilia technika ar tokios technikos draudimo taisyklės bei sąlygos. Taigi, kaip teisingai nurodė ieškovė, darytina išvada, kad apeliantė neturėjo atskirų mobiliosios technikos draudimo taisyklių, nors, minėta, jai nuo pat pradžių buvo žinomas toks ieškovės poreikis.

10729.

108Aplinkybę, kad atitinkamų taisyklių apeliantė neturėjo, patvirtina ir tai, kad sutarties priedo Nr. 1 papildomų sąlygų 11 punktu šalys sutarė, kad išvardintoms transporto priemonės taikoma papildoma šios nutarties 25 punkte nurodyta sąlyga, kuri išimtinai susijusi su transporto priemonės draudimine apsauga ją naudojant kaip darbo įrenginį. Vadinasi, net ir nesant atitinkamų taisyklių ieškovei aktuali sąlyga tokiu būdu buvo įtraukta į sutartį. Tuo tarpu apeliantės teiginiai, kad tiek pradine, tiek vėlesne sutartimi buvo apdrausta tik pati transporto priemonė, o ne ant jos esanti / sumontuota mobili technika, stokoja pagrįstumo pirmiausia todėl, kad po ieškovės kreipimosi į apeliantę dėl draudimo sąlygų patikslinimo taip, kad draudiminė apsauga būtų taikoma ne tik transporto priemonei ir ant jos esančiai įrangai kaip eismo dalyviams, bet ir kaip veikloje naudojamai įrangai, šalių suderinta valia šis klausimas buvo išspręstas, papildant 11 punktą sąlyga, kad ginčo technika draudimo apsauga galioja transporto priemonę ar jos dalį naudojant kaip darbo įrenginį. Antra, tai, kad abi šalys vienodai suprato, jog minėta išlyga apima ir mobilios įrangos draudimą, patvirtina ir toks faktas, kad apeliantė, atsisakydama išmokėti draudimo išmoką už 2017-03-10 įvykį, įvykusį po sutarties patikslinimo, vadovavosi sutarties priedo Nr. 1 papildomų sąlygų 11 punkto 4 ir 7 papunkčiais, t. y. laikėsi pozicijos, kad įrenginys buvo sugadintas dėl ieškovės neatsargių veiksmų, sugadintos įrenginio dalys, kurios greitai dyla ir yra linkusios nusidėvėti. Tuo tarpu argumentais, kad draudiminė apsauga neapima ant transporto priemonės esančios mobilios technikos, apeliantė nesirėmė ir juos iškėlė tik bylą nagrinėjant teisme. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokie teiginiai vertinti kaip apeliantės gynybinė pozicija, kurią paneigia pirmiau nustatytos ir aptartos faktinės aplinkybės.

10930.

110Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su apeliante, kad teisingam ginčo išsprendimui yra reikšmingos ir tokios aplinkybės, kad ieškovei tai buvo ne pirmoji tokio pobūdžio sutartis. Iki ginčo sutarties sudarymo ji buvo sudariusi mobiliosios technikos draudimo sutartį su kitu draudiku – su ADB ,,Gjensidige“. Be to, jai atstovavo brokeris, kuriam neabejotinai buvo žinomos atitinkamų sutarčių sudarymo aplinkybės bei rizikos. Kita vertus, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad informavimo pareiga pagal įstatymą nustatyta abiem sutarties šalims – ir draudikui, ir draudėjui. Draudimo sutartis yra fiduciarinė, t. y. grindžiama jos šalių didžiausio tarpusavio pasitikėjimo principu, todėl draudimo sutarties šalys privalo atskleisti viena kitai visą informaciją, kuri gali būti reikšminga šiai sutarčiai sudaryti bei jos sąlygoms nustatyti ir vykdyti. Draudikas, sudarydamas draudimo sutartį, ne tik turi įvertinti draudėjo pateiktą informaciją, bet ir pats reikalauti pateikti ar rinkti, jo nuomone, trūkstamą informaciją apie draudėją tokios apimties ir tokiu būdu, kad draudiko suklydimo dėl draudžiamojo įvykio tikimybė būtų kuo mažesnė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-01-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2013).

11131.

112Tačiau teisėjų kolegija net iš dalies ir sutikdama su apeliante, kad ir pati ieškovė turėjusi atidžiau išanalizuoti sudarytą sutartį bei ja apdraustas rizikas, vis tik pažymi, kad su ankstesniu draudiku buvo pasirašomos būtent mobilios technikos draudimo sutartys, kurios sudaromos vadovaujantis mobilios technikos draudimo taisyklėmis Nr. 043, tai matyti iš su dubliku ieškovės pateikto ADB ,,Gjensidige“ pranešimo dėl žalos atlyginimo. Kadangi, kaip minėta pirmiau, apeliantė specialių tokio turto draudimo taisyklių neturėjo (nebuvo parengusi), ieškovei pasiūlytas draudimo variantas, kai į bendrąsias sąlygas įtraukiama atitinkama išlyga, kuri nebuvo sureglamentuota papildomomis sąlygomis, jai buvo nauja sutarties rūšis. Taigi, tokio pobūdžio sutarčių sudarymo praktikos ieškovė neturėjo, priešingai nei apeliantė, kuri atitinkamas sąlygas ir pasiūlė.

11332.

114Tokioje susiklosčiusioje situacijoje aplinkybė, kad ieškovė turėjo panašių sutarčių sudarymo praktikos (dėl panašios technikos draudimo), ar tai, kad ją santykiuose su apeliante atstovavo brokeris, neeliminuoja nei apeliantės pareigos išaiškinti sudaromos sutarties nuostatas, nei pareigos surinkti visą aktualią bei būtiną informaciją tinkamos rūšies ir klientui tinkamomis sąlygomis draudimo sutarčiai sudaryti. Tai, kad pareiga pateikti reikšmingą informaciją tenka draudėjui, o šią informaciją rinkti – draudikui, išaiškinta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-08 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2011, kurioje konstatuota, kad draudimo riziką draudikas turi įvertinti ne tik pagal draudėjo informaciją, pateiktą prašyme sudaryti draudimo sutartį, bet ir pagal kitą informaciją, kurią pateikia draudėjas, naudos gavėjas, ir reikalauti jų papildomos informacijos, t. y. pateikti ar rinkti, jo nuomone, trūkstamą informaciją apie draudėją. Nagrinėjamu atveju apeliantė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui tokių įrodymų nepateikė.

11533.

116Neįrodyti ir tokie apeliantės teiginiai, kad tiek ieškovei, tiek jos brokeriui nuo pat pradžių buvo žinoma ir išaiškinta, kad bus sudaroma Kasko draudimo sutartis, kokia apsauga transporto priemonėms bus taikoma. Draudimo taisyklių 7.1. punkte numatyta, kad draudžiamasis įvykis yra apdraustos transporto priemonės sugadinsimas ar sunaikinimas dėl bet kokių staiga ir netikėtai įvykusių atsitikimų (draudžiamasis įvykis K) arba transporto priemonės vagystė, pasireiškianti kaip transporto priemonės ar atskirų jos dalių pagrobimas arba užvaldymas plėšimo būdu (draudžiamasis įvykis V), išskyrus įvykius, šiose taisyklėse įvardintus kaip nedraudžiamieji. Kaip minėta, pradinėse papildomose sąlygose šalys sutarė, kad transporto priemonės priklausančios 1 draudimo sąlygų grupei draudimo apsauga galioja ją ar jos dalį naudojant kaip darbo įrenginį. Iš transporto priemonių draudimo liudijimo priedo Nr. 2 matyti, kad 1 draudimo sąlygų grupei buvo priskirtas traktorius Valtra su biomasės smulkintuvu ir manipuliatoriumi. Tai yra ne tik transporto priemonė, bet ir mobili technika. Todėl darytina išvada, kad nuo pat pradžių tiek ieškovė, tiek apeliantė laikė, kad yra sudaryti ne tik 7.1 punkte rizikas apimanti draudimo sutartis, bet ir apimanti ant transporto priemonės esančios mobilios technikos, kuri naudojama vykdant darbinę veiklą, draudimą.

11734.

118Byloje nėra ginčo, kad tiek 1 draudimo sąlygų grupei priskirta transporto priemonė, tiek ginčo, kuri buvo priskirta 5 draudimo sąlygų grupei, yra iš esmės panašios ir ant abiejų jų esanti technika buvo skirta tam pačiam tikslui – medienai smulkinti. Apeliantė, būdama pakankamai apdairi ir rūpestinga bei siekdama tinkamai įgyvendinti tiek pirmiau minėtą informavimo, tiek reikšmingos informacijos rinkimo pareigą, privalėjo ieškovei išaiškinti, kad pagal pradinę sutartį platesnė draudiminė apsauga bus taikoma tik vienai iš apdraustų analogiškų technikų. Teisėjų kolegija taip pat neatmeta tikimybės, kad pati apeliantė šiuo atveju galėjo suklysti, manydama, kad platesnė draudiminė apsauga yra taikoma abiems technikoms. Byloje nekilo ginčo ir dėl to, kad draudimo sąlygų grupę nustatė pati apeliantė. Apeliantei netinkamai atlikus draudikui tenkančią pareigą ar suklydus dėl į šį sąrašą įtraukiamų transporto priemonių grupės, ji privalo prisiimti ir dėl to kylančią riziką.

11935.

120Apeliantė taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad tokios faktinės aplinkybės, kai po sutarties papildymo (iš esmės platesnės draudimo apsaugos suteikimo) nepakito draudimo įmokos dydis, taip pat lemia vertinimą, kad nauja sutartis nebuvos sudaryta, tik papildyta pradinė sutartis. Apeliantė nurodo, kad įmokos dydis nekito, nes Kasko draudimas apėmė ir mobilią techniką, be to, ji atsižvelgė į tai, kad ieškovė yra sudariusi ir daugiau sutarčių, dėl ko, siekiant bendradarbiauti ir ateityje, ji manė esant tikslingiau nedidinti įmokos. Teisėjų kolegijos vertinimu, net ir sprendžiant, kad sutarties sąlygos nebuvo keičiamos dėl apeliantės skunde įvardijamų priežasčių ar tikslų, tai nepaneigia byloje nustatytų faktinių aplinkybių bei įrodymų vertinimo pagrindu pirmiau padarytos išvados, kad šalys tarėsi ir derėjosi tiek dėl Kasko, tiek dėl mobilios įrangos draudimo, tačiau, sudarant sutartį, dėl labiau tikėtina įvykusios klaidos toks jų susitarimas iš pradžių nebuvo aiškiai užfiksuotas. Todėl šalių tikrieji ketinimai buvo sudaryti draudimo sutartį, apimančią ne tik transporto priemonių ir ant jų esančių mobilių įrenginių draudimą Kasko, bet ir mobilios įrangos kaip darbo priemonės draudimą.

12136.

122Teisėjų kolegija konstatuoja. kad pirmosios distancijos teismas nustatė visas ginčui svarbias faktines aplinkybes ir padarė teisėtą ir pagrįstą išvadą dėl šalių tikrųjų ketinimų, sudarant sutartį, ir dėl taikytinos draudiminės apsaugos masto.

123Dėl 2016-12-27 įvykio ir išmokos už jį dydžio

12437.

125Byloje nustatyta, kad 2016-12-27, ieškovei ginčo technika smulkinant kirtimo atliekas, kartu su šakomis pateko nežinomos kilmės pašalinis daiktas, dėl kurio buvo numušti smulkintuvo peilių prispaudėjai, reguliatoriai, popeiliai, peiliai, iš savo vietos (priešpeilio stalo) išplėštas priešpeilis, sulenktas priešpeilio stalas ir kt. Ieškovė nurodė, kad remonto išlaidos siekia 6 110,04 Eur. Patirtų nuostolių dydį ieškovė įrodinėjo 2016-12-28 sugadintų detalių aktu, 2017-01-03, 2017-02-13, 2017-01-27 PVM sąskaitomis faktūromis bei jų apmokėjimą pagrindžiančiais 2017-01-10, 2017-02-08, 2017-02-21 mokėjimo nurodymais.

12638.

127Apeliantė draudimo išmoką dėl įvykio metu patirtos žalos atsisakė mokėti vadovaudamasi Taisyklių 8.1.13 punktu, pagal kurį nedraudžiamuoju įvykiu laikomi atvejai, kai žala atsirado dėl to, kad transporto priemonė ar jos dalis įvykio metu buvo naudojama kaip darbo įrankis ar įrenginys. Šiame punkte taip pat numatyta, kad draudikui ir draudėjui susitarus kitaip ir apie tai pažymėjus draudimo liudijime, 8.1.13 punkte išvardyti įvykiai laikomi draudžiamaisiais.

12839.

129Teisėjų kolegija anksčiau šioje nutartyje jau pritarė pirmosios instancijos teismo išvadai, kad tikroji šalių valia, pasirašant draudimo sutartį, buvo tokia, kad draudimo apsauga galioja ir tuo atveju, jeigu technika naudojama kaip darbo įrenginys, šiuo konkrečiu atveju – kaip medienos smulkintuvas. Minėta ir tai, kad apeliantė, kuri ruošė ginčo sutarties sąlygas, per klaidą į šį punktą įrašė, kad atitinkama išlyga taikytina tik 1 draudimų sąlygų grupei priklausiančiai transporto priemonei traktoriui Valtra su biomasės smulkintuvu ir manipuliatoriumi, tuo tarpu analogiškos pagal paskirtį transporto priemonės MAN TGS su smulkintuvu Biber, kuri buvo priskirta 5 draudimo sąlygų grupei, į šį punktą neįrašė. Toks įrašas neatitiko tikrosios šalių valios, taigi vien tikrosios valios įforminimo stoka, vėliau sutartyje apeliantės pataisyta, savaime nereiškia, kad pirmasis įvykis pagal sutartį gali būti priskirtinas nedraudžiamajam.

13040.

131Viena vertus, iš šalių pasirašytos patikslinto transporto priemonių draudimo liudijimo formos priedo Nr. 2 matyti, kad draudimo apsauga ginčo turtui įsigalioja nuo 2017-02-11. Kita vertus, apeliantei, kaip savo srities profesionalei, kuriai keliami didesni atidumo bei rūpestingumo reikalavimai, turėjo ir galėjo būti suprantama, kad tikrieji ieškovės ketinimai ir lūkesčiai buvo tokie, jog ginčo turtui platesnio spektro draudiminė apsauga taikytina nuo pradinės sutarties pasirašymo dienos, t. y. 2016-12-15. Todėl būtent jai, netinkamai įgyvendinusiais savo pareigas ir pasiūliusiai sutartį, kuri nepilnai atitiko ieškovės lūkesčius ar padariusiai rašymo klaidą, ir tenka iš to kilusi rizika. Šiuo atveju rizika sietina būtent su įvykiu, kuris įvyko iki ginčo sutarties papildymo, įrašant per klaidą nenurodytos draudimų sąlygos grupės. Atitinkamai, teisėjų kolegija sprendžia, kad ginčo įvykio metu egzistavo visos sąlygos mobilios technikos draudiminei apsaugai taikyti. Tai, kad po draudimo sutarties papildymo draudimo įmokos dydis nebuvo modifikuotas (nepadidintas), tik patvirtina buvusius šalių tikruosius ketinimus sutarties sudarymo momentu, t. y. kad jau pirmojo įvykio metu ginčo transporto priemonei galiojo draudiminė apsauga dėl žalos, atsiradusios techniką naudojant kaip darbo įrankį.

13241.

133Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės argumentus, kad buvo sudarytas naujos redakcijos susitarimas, kuris negalioja atgal. Kitokios išvados dėl to nesuponuoja ieškovės darbuotojo, projektų vadybininko A. G., liudijimai teisme, kuriais remiasi apeliantė savo skunde. Nors, pasak liudytojo, jis supratęs tai, kad buvo pasirašoma papildoma sutartis, o ne ištaisoma padaryta klaida, byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog būtent minėtas asmuo derino draudimo sąlygas ar kad yra susipažinęs su draudimo teisinius santykius reguliuojančiais teisės aktais, turi tokių sutarčių sudarymo ir pasirašymo patirties. Vien tai, kad liudytojas, pasirašęs pataisytą draudimo liudijimą, vienaip ar kitaip suprato jo esmę, nepaneigia byloje esančių įrodymų visumos pagrindu susiformavusio vidinio bylą nagrinėjusio pirmosios instancijos teismo bei teisėjų kolegijos įsitikinimo, kad tikrieji šalių ketinimai buvo būtent tokie, kaip juos, kviesdamas apeliantę dalyvauti konkurse, išviešino ieškovė – apdrausti, be kita ko, ir jos darbo procese dalyvaujančią techniką nuo visų įmanomų rizikų bei nutikimų. Priešingu atveju draudimo institutas praranda savo aktualumą ir reikalingumą. Konstatuotina, kad apeliantė nepagrįstai pirmąjį įvykį pripažino nedraudžiamuoju ir nepagrįstai atsisakė išmokėti ieškovei draudimo išmoką.

13442.

135Apeliantė taip pat nurodo nesutinkanti ir su teismo apskaičiuotu ieškovei mokėtinos draudimo išmokos dydžiu. Tvirtina, kad jai nėra aišku, kokiu būdu teismas apskaičiavo sugadintų peilių kainą, sąskaitose yra kitų neatitikimų ir prieštaravimų, kurie nebuvo pašalinti.

13643.

137Kaip minėta, ieškovė už pirmąjį įvykį prašė priteisti 6 110,04 Eur draudimo išmoką, kurią grindė į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais (sugadintų detalių aktu, PVM sąskaitomis–faktūromis, mokėjimo nurodymais). Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad 2017-01-03 PVM sąskaitoje faktūroje išrašytoje UAB ,,Chipper balades center“ bei 2017-02-13 PVM sąskaitoje–faktūroje, išrašytoje pardavėjo Salo Machinery OU, nurodyta, kad perkama 200 peilių komplektų, kai tuo tarpu sugadinimo akte nurodyta, kad jų buvo sugadinta tik 20 vnt., taip pat, kad perkamas vienas diskas 35045-010-0 ir krumpliaratis 45-04-541-0, kurie sugadinimo akte iš viso nėra nurodyti, už juos sumokėtomis sumomis bei draudimo sutartyje numatyta besąlygine išskaita mažino prašomos priteisti išmokos dydį iki 3 854,84 Eur.

13844.

139Iš skundžiamo teismo sprendimo 6.3. punkto matyti, kad už 20 peilių mokėtiną sumą teismas apskaičiavo vieno 2017-01-03 PVM sąskaitoje–faktūroje nurodyto peilio kainą, kuri po nuolaidos yra 6,02 Eur, padauginęs iš sugadintų detalių akte nurodytų pelių komplekto kiekio – 20 –, bei iš šios sumos atėmęs mokėtiną 21 proc. PVM mokestį – 25,20 Eur. Šioje teismo sprendimo dalyje nurodyta, kad 20 peilių vertė, atėmus 25,20 Eur PVM, yra 94,84 Eur ([20 x 6,02 Eur] – 21 proc. PVM). Byloje nėra ginčo, kad pagal draudimo sutartį į ieškovei atlygintinas išlaidas PVM neįskaičiuojamas. Apeliantė tik formaliai yra teisi, kad teismas, skaičiuodamas peilių kainą, suklydo, kadangi vieno komplekto kainą (6,02 Eur) padauginęs iš sugadintų kiekio (20 Eur) nepagrįstai iš šios sumos atėmė mokėtiną PVM, nors sąskaitoje nurodyta 6,02 Eur peilio kaina be PVM ir šis mokestis apskaičiuotas nuo galutinės, o ne vieno komplekto kainos. Tačiau faktiškai išmoka už šiuos peilius sudarytų 120,40 Eur (6,02 Eur x 20 peilių), t. y. būtų 25,56 Eur didesnė, nei nustatė teismas, o ne mažesnė.

14045.

141Apeliantė taip pat teigia, kad sąskaitose yra kitų neatitikimų ir prieštaravimų, kurių pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino. Civiliniame procese, kuris paremtas rungimosi principu, nustatytos įrodinėjimo pareigos taisyklės (CPK 12 str., 178 str.), be kita ko, suteikia teisę ir kartu nustato procesinę pareigą šalims ne tik įrodinėti aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, bet ir teikti įrodymus, paneigiančius kitos šalies įrodinėjamas aplinkybes. Neįvykdžius įrodinėjimo pareigų arba netinkamai jas įvykdžius, įrodinėjimo subjektui (dažniausiai proceso šaliai) gali atsirasti neigiamų padarinių – teismas gali atitinkamas įrodinėtas aplinkybes pripažinti neįrodytomis (neegzistavusiomis) ir, tuo remdamasis, priimti procesinį sprendimą išspręsti ginčą iš esmės. Nagrinėjamoje byloje apeliantei remiantis ir įrodinėjant aplinkybę, kad prašomos išmokos dydis neatitinka realiai patirtų išlaidų, susijusių su remontu dėl draudiminio įvykio, o ieškovei tvirtinant priešingai, t. y. kad tokios išlaidos yra priežastiniu ryšiu susijusios su įvykiu, šios aplinkybės įrodinėjimo pareiga teko ieškovei. Ieškovė pateikė į bylą savo teiginius pagrindžiančius įrodymus, kuriuos teismas ištyrė ir tinkamai įvertino, tuo tarpu apeliantė pirmosios instancijos teismui įrodymų, paneigiančių minėtų išlaidų dydžio pagrįstumą (be tų, kurie buvo nustatyti paties pirmosios instancijos teismo – dėl 180 peilių, disko ir krumpliaračio) nepateikė. Todėl deklaratyvūs ir įrodymais neparemti jos argumentai atmetami kaip nepagrįsti.

14246.

143Teisėjų kolegija nenustatė, kad iš ieškovės prašytos priteisti sumos, be teismo nustatytų sumų, sumokėtų už likusius peilius (1 203,10 Eur), diską ir krumpliaratį (625 Eur) bei besąlyginę išskaitą (90 Eur), turėtų būti išskaitytos dar kokios nors sumos. Kaip minėta pirmiau, pirmosios instancijos teismas suklydo nustatydamas išlaidų, susijusių su peilių komplektu, dydį, t. y. nustatė mažesnę, nei faktiškai ieškovė patyrė, išlaidų sumą. Tačiau CPK 313 straipsnyje yra numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas dėl apelianto negali priimti blogesnio, negu yra skundžiamas, sprendimo ar nutarties, jeigu sprendimą skundžia tik viena iš šalių. Ieškovė teismo sprendimo dėl per mažos sumos neskundė, todėl teisėjų kolegija neturi teisinių prielaidų skaičiavimu taisyti ir keisti sprendimą dėl neskundžiamos jos dalies.

144Dėl 2017-03-10 įvykio ir išmokos už jį dydžio

14547.

146Byloje nustatyta, kad antrasis atvejis, kurį draudikė (apeliantė) taip pat pripažino nedraudžiamuoju, įvyko jau po to, kai buvo ištaisyta draudimo liudijime padaryta klaida, t. y. 2017-03-10, o šio įvykio metu, apdraustąja technika smulkinant biokuro žaliavą (miško kirtimo atliekas), į ją pateko nežinomos kilmės pašalinis daiktas, dėl ko buvo sugadintas smulkintuvo būgno sudedamosios dalys – sulenkta būgno ašis, šnekai, sparnuotė, priešpeilio stalas, rėmas, išdaužyti peiliai, prispaudėjai, popeiliai, priešpeiliai, peilių reguliatoriai. Ieškovė nurodė, kad dėl šio įvykio ji patyrė 110 983,90 Eur remonto išlaidų. Apeliantė savo sprendimą neišmokėti ir už šį įvykį draudimo išmokos grindė sutarties priedo Nr. 1 papildomų sąlygų 11 punkto 4 ir 7 papunkčiais.

14748.

148Papildomų sąlygų 11. punkto 4 papunktyje numatyta, kad nedraudžiamaisiais laikomi įvykiai, tiesiogiai susiję su transporto priemonės naudojimu kaip darbo įrankiu, kai ji yra sugadinama ar sunaikinama dėl draudėjo neatsargių (neatitinkančių transporto priemonės gamintojo reikalavimų ir / ar viršijančių transporto priemonės technines galimybes), klaidingų veiksmų. Pagal 11. punkto 7 papunktį neatlyginami nuostoliai, jei sunaikinamos ar sugadinamos tik įrenginių dalys, tokios kaip: visų rūšių keičiami instrumentai (grąžtai, trupinimo plaktai, peiliai, rėžtuvai, pjūklai, plūgai, abrazyviniai diskai, štampai ir kt.), detalės, kurios pagal savo paskirtį ir / ar darbo pobūdį labai dyla ar linkusios kitaip greitai nusidėvėti (konvejerių juostos, sietai, žarnos, guminės, stiklinės, porcelianinės ar keraminės detalės ir kt.).

14949.

150Apeliantė, kvestionuodama teismo padarytą išvadą, kad pagal šioje byloje nustatytas faktines aplinkybes negalima pripažinti mobilios įrangos sugadinimo dėl pačios ieškovės neatsargių ar klaidingų veiksmų fakto, tvirtina, kad teismas netinkamai įvertino į bylą pateiktus įrodymus ir neteisingai sprendė dėl jų pakankamumo bei įrodomosios reikšmės, savo išvadą pagrįsdamas vien ieškovės pateiktomis pavyzdinių, o ne su konkrečias tiekėjais sudarytų sutarčių sąlygomis ir nenuosekliais liudytojo D. G. parodymais dėl medienos patikros metalo detektoriumi. Taip pat teigia, kad ieškovė, būdama atidi ir rūpestinga, privalėjo įrengti stacionarų metalo detektorių smukinamai medienai patikrinti.

15150.

152Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės pozicija, kad net ir esant sudarytai draudimo sutarčiai bei galiojant draudimo apsaugai nėra eliminuota ieškovės, atitinkamos srities (medienos perdirbimo biokurui) specialistės, žinančios atitinkamos veiklos rizikos, pareiga imtis veiksmų, kuriais galima sumažinti potencialios žalos atsiradimo tikimybę. Tačiau nesutinka, kad šiuo atveju ieškovė, neįsirengdama stacionaraus metalo detektoriaus, veikė tiek neatsargiai ir neatidžiai, kad jai pačiai ir tenka veikloje naudojamos technikos sugadinimo rizika.

15351.

154Kaip bet kurių sutartinių santykių, taip ir draudimo teisinių santykių šalims privalomos yra tos sąlygos, kurių laikytis jos aiškiai susitarė. Išvadą, kad draudėjas sutiko laikytis tam tikrų sąlygų, galima padaryti tik tuo atveju, jeigu jis su tomis sąlygomis susipažino arba turėjo protingą galimybę susipažinti ir aiškiai, įstatymo nustatyta forma išreiškė savo sutikimą. CK 6.989 straipsnio 1 dalis nustato, kad draudimo sutarties forma turi būti rašytinė, todėl visos sutarties sąlygos turi būti įtrauktos į rašytinės sutarties tekstą arba į jos priedą. Atsižvelgiant į įstatymo reikalavimą šalims visas draudimo sutarties sąlygas įforminti raštu bei vadovaujantis civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, sutarties laisvės, teisinio apibrėžtumo, teisėtų lūkesčių principais, bet kurios reikšmingos informacijos sąvoka kitai sutarties šaliai turi būti kiek įmanoma aiškiau atskleista, konkretizuota ir įtraukta į sutartį arba kitą dokumentą, esantį sudėtine sutarties dalimi. Jeigu sutarties sąlygos vis dėlto suformuluojamos nepakankamai aiškiai, teismas, spręsdamas šalių ginčą dėl sutarties sąlygų vykdymo tinkamumo, sutartis aiškina vadovaudamasis sutarčių aiškinimo taisyklėmis (CK 6.193 str.).

15552.

156Nagrinėjamos bylos atveju nei transporto priemonių draudimo taisyklėse, nei jos papildomose sąlygose nebuvo numatyta ieškovės pareiga įrengti stacionarų metalo detektorių ir tik tokiu konkrečiu būdu užtikrinti kuo mažesnę draudiminio įvykio atsiradimo riziką. Byloje nėra duomenų apie tai, kad apeliantė, sudarydama draudimo sutartį, aiškinosi, kokiu būdu bus užtikrinamas saugios medžiagos patekimas į techniką ar kuria nors forma būtų ieškovei nenurodžiusi, kad metalo detektoriaus įrengimas jai yra itin aktuali (esminė) aplinkybė, nuo kurios priklausytų ir draudimo apsaugos suteikimas. Atitinkamai, sutarties šalys iki sudarydamos sutartį nesukonkretino ir nenumatė tokių sąlygų nesilaikymo pasekmių. Nesant aiškiai nustatytų įpareigojimų draudėjui laikytis tam tikrų apdrausto turto apsaugos reikalavimų, draudėjas negali būti laikomas atsakingu už jų nesilaikymą. Priešingas draudimo sutarties sąlygų aiškinimas neatitiktų CK 6.193 straipsnio 1 dalies reikalavimo sutartis aiškinti sąžiningai, leistų draudikui nukrypti nuo jo paties nustatytų sutarties sąlygų, vienašališkai keisti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus sau naudinga linkme, o tai prieštarautų anksčiau minėtiems civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, sutarties laisvės, teisinio apibrėžtumo, teisėtų lūkesčių principams. Taigi stacionaraus metalo detektoriaus įrengimas nebuvo sulygtas kaip privaloma draudimo sutarties sąlyga, kurios nesilaikymas sudarytų pagrindą atleisti draudiką nuo pareigos išmokėti draudimo išmoką. Aplinkybė, kad 2017-12-05 teismo posėdyje apklaustas liudytojas A. G. patvirtino veikloje naudojamo metalo detektoriaus faktą, bet fiziškai visos žaliavos, kuri buvo sandėliuojama, nebuvo įmanoma juo patikrinti, vertintina kaip viena iš priemonių ieškovės turtinių interesų apsaugai greta turto draudimo. Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovė sumažino riziką labiau, nei reikalavo draudimo sutarties sąlygos, o tai, kad ši priemonė nebuvo visada naudojama, nepripažintina nepakankamu turto saugojimu, atleidžiančiu apeliantę nuo sutartinės prievolės vykdymo.

15753.

158Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė ėmėsi ir kitų priemonių savo technikai apsaugoti. Iš su ieškiniu ieškovės pateiktos 2014-12-30 biokuro tiekimo sutarties 2.4. punkto matyti, kad medienos, iš kurios gaminamas biokuras, tiekėjai įsipareigojo užtikrinti, kad joje nebus akmenų, smėlio, šlifavimo dulkių, sniego, ledo gabaliukų, druskos ir kitų pašalinių daiktų, kurie neigiamai veikia ieškovės kuro saugojimo, gaminimo, transportavimo ir vartojimo įrenginius. Priešingai nei teigia apeliantė, į bylą pateikta sutartis yra ne pavyzdinė, o sudaryta su konkrečiu tiekėju, kurio duomenys, kaip ir sutarties kaina, paslėpta kaip konfidenciali informacija. Teisėjų kolegijos vertinimu, ši aplinkybė nesuteikia pagrindo abejoti, kad būtent tokio turinio (su atitinkamu reikalavimu tiekėjams) buvo sudaromos ir kitos sutartys. Ieškovės tiekėjo duomenų neatskleidimas neteikia pagrindo nesivadovauti šiuo dokumentu kaip įrodymu ar abejoti jo patikimumu. Pažymėtina, kad apeliantė nėra pateikusi priešingų, t. y. kitokio turinio ieškovės sudarytų su teikėjais sutarčių pavyzdžių, taigi ieškovės pateiktų įrodymų įrodomosios reikšmės nenuginčijo.

15954.

160Pirmosios instancijos teismo nustatytos ir apeliaciniu skundu nepaneigtos tokios faktinės aplinkybės, kad su technika dirbo tam kvalifikaciją ir ilgametę patirtį turintis darbuotojas, technika buvo naudojama pagal gamintojo instrukciją, ieškovė ėmėsi tokių papildomų priemonių, kaip aptarti žaliavos tikrinimas metalo detektoriumi bei įpareigojimų tiekėjams užtikrinti žaliavos tinkamumą nustatymas. Toks elgesys, priešingai nei yra įsitikinusi apeliantė, vertintinas kaip pakankamai apdairus ir protingas elgesys, o ne kaip neatsargumas ar veiksmų klaidingumas. Be to, teisėjų kolegija visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad reikalavimas patikrinti visą be išimties žaliavą būtų ne tik neracionalus, bet ir paneigiantis draudimo sutarties paskirtį bei esmę. Tokiu atveju visa rizika būtų perkelta vienai ieškovei, nors jos interesas sudaryti draudimo sutartį su apeliante buvo nulemtas būtent siekio apsisaugoti nuo tam tikros objektyviai galimos rizikos už atitinkamo dydžio draudimo įmokas.

16155.

162Teisėjų kolegija pripažįsta, kad ir šioje ginčo dalyje pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė nebuvus pagrindo atsisakyti sumokėti draudimo išmoką pagal priedo Nr. 1 11.4. punktą, o apeliacinio skundo argumentai kitokios išvados nesuponuoja.

16356.

164Nesutikimą su teismo sprendimo dalimi, kuria buvo nustatytas už antrąjį įvykį priteistinos draudimo išmokos dydis, apeliantė iš esmės grindžia tapačiais argumentais, kuriuos išsamiai išnagrinėjo ir aptarė pirmosios instancijos teismas, t. y. pradinės remonto kainos žymiu padidėjimu, nesuteikta apeliantei galimybe apžiūrėti sugadintos įrangos ir įvertinti pažeidimų laipsnį.

16557.

166Reikalavimo priteisti 110 983,90 Eur išmoką už antrąjį įvykį ieškovė grindė tokiais rašytiniais įrodymais – 2017-03-21 Salo-Machinery OU sąmata, 2017-06-13 Salo-Machinery OU sąskaita–faktūra, 2017-06-14 tarptautinio mokėjimo pavedimu.

16758.

168Pirmosios instancijos teismas, vertindamas apeliantės procesiniuose dokumentuose išdėstytus teiginius dėl remonto kainos padidėjimo, iš esmės sutiko su ieškovės pozicija, kad šį padidėjimą lėmė objektyvios priežastys. Gamintojas pirmiausiai pateikė pirminę sąmatą, kuri sudaryta preliminariai, iš nuotraukų įvertinus matomus pažeidimus, bet tikrieji nuostoliai bei gedimų mastas tapo aiškus tik nugabenus smulkintuvą į Austriją, jį išrinkus ir realiai įvertinus situaciją. Pažymėtina, kad apeliantė į bylą įrodymų, leidžiančių kitaip įvertinti dėl įvykio technikai padarytą žalos dydį ar spręsti, kad jis teismo buvo nustatytas netinkamai, nepateikė.

16959.

170Apeliantė taip pat neteikė įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovė jai kliudė apžiūrėti sugadintą techniką ar slėpė nuo jos informaciją. Priešingai, kaip pagrįstai sprendė ir bylą nagrinėjęs teismas, iš šalių susirašinėjimo bei teismo posėdžio metu apklaustų liudytojų paaiškinimų akivaizdu, kad apeliantė buvo informuota apie šį įvykį, jai buvo pasiūlyta apžiūrėti techniką, tačiau dėl nežinomų priežasčių tokia savo teise ji nepasinaudojo. Kita vertus, ieškovė įvardijo ir tokią aplinkybę, kad gamintojas jai sugadintą būgną sugrąžino, vadinasi, apeliantė galėjo jį bet kada apžiūrėti. Konstatuotina, kad apeliantė, būdama savo srities profesionalė, turėjo ir galėjo žinoti apie savo teisę apžiūrėti draudimo objektą, o tokia teise pati nepasinaudojusi negali šiuo argumentu grįsti savo atsikirtimų dėl draudimo išmokos dydžio.

17160.

172Rungimosi civiliniame procese principas lemia, kad kiekviena bylos šalis, siekianti tam tikrų faktų konstatavimo, turi pareiga juos pagrįsti leistinais įrodymais. Apeliantė nepaneigė pirmosios instancijos teismo nustatytų aplinkybių, susijusių su išmokos už antrąjį įvykį dydžiu, todėl ir šios skundžiamo teismo sprendimo dalies nepagrįstumas ar neteisėtumas nėra įrodytas.

173Dėl absoliutaus teismo sprendimo negaliojimo pagrindo

17461.

175Apeliantės teigimu, šiuo konkrečiu atveju egzistuoja CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytas absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas – teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų. Pirmosios instancijos teismas, pasak apeliantės, skundžiamu sprendimu pasisakė dėl ieškovės žaliavų tiekėjų teisių ir pareigų, šios bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms ir pareigoms.

17662.

177Aktualioje kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad nusprendimas suprantamas kaip teisių ar pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai ar padariniams. Sprendimu CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto prasme turi būti paveiktos nedalyvaujančio byloje asmens materialiosios teisės ir pareigos, be to, įtaka šioms teisėms ir pareigoms turi būti tiesioginė – sprendimu turi būti modifikuota asmens teisinė padėtis, t. y. nustatytos, pripažintos, pakeistos, panaikintos (ir pan.) materialiosios teisės ar pareigos. Tik kartu egzistuojant šioms dviem sąlygoms, gali būti konstatuotas aptariamas sprendimo negaliojimo pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-05-23 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-201-695/2018, 91 p.; 2018-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-255-248/2018, 43 p.).

17863.

179Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija nurodytų sąlygų visumos CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto taikymo aspektu nenustatė, t. y. sprendimu nebuvo tiesiogiai pasisakyta dėl kurių nors nedalyvaujančių byloje, dar daugiau, net ir neįvardintų apeliaciniame skunde asmenų, t. y. tų, kurių pati apeliantė neidentifikuoja, materialiųjų teisių ir / ar pareigų. Todėl tokie skundo argumentai atmestini kaip aiškiai nepagrįsta apeliantės pozicija, iš esmės siekiant bet kokiais, net ir visiškai neįtikinamais motyvais proceso šioje byloje pakartojimo, o kartu ir skundžiamu teismo sprendimu jai nustatytos prievolės ieškovei kuo ilgesnį laiką nevykdymo.

180Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo

18164.

182Ieškovė UAB ,,Fontas Lt“ prašo priteisti 1 210 Eur atstovavimo išlaidų, patirtų ruošiant atsiliepimą į apeliacinį skundą. Kadangi apeliacinis skundas atmetamas,

183ieškovei jos turėtos šios instancijos teisme išlaidos turi būti kompensuotos (CPK 93 str. 1 d., 98 str.). Tačiau šiuo atveju prašomos priteisti išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-21 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 8.11 punkte numatytus maksimalius dydžius, todėl jų kompensacija sumažintina iki didžiausios leidžiamos 1 106 Eur (1,3 x 850,80 Eur) sumos.

184Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

185Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

186Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Fontas Lt“ (j. a. k. 302492585) iš atsakovės akcinės bendrovės ,,Lietuvos draudimas“ (j. a. k. 110051834) 1 106 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB ,,Fontas Lt” kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad AB „Icor“, kurios įmonių grupei ji priklauso,... 10. 3.... 11. Nurodė, kad abiem atvejais kreipėsi į atsakovę dėl draudimo išmokų,... 12. 4.... 13. Ieškovės teigimu, atsakovė tinkamai nepagrindė savo sprendimų, įvykių... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 5.... 17. Vilniaus apygardos teismas 2017-12-22 sprendimu ieškinį patenkino iš dalies... 18. 6.... 19. Spręsdamas dėl draudimo išmokos priteisimo už pirmąjį įvykį, įvykusi... 20. 7.... 21. Teismas taip pat pažymėjo, kad nuo pat draudimo sutarties sudarymo draudimo... 22. 8.... 23. Įvertinęs tai, kas paminėta teismas padarė išvadą, kad atsakovė... 24. 9.... 25. Spręsdamas dėl draudimo išmokos už pirmąjį įvykį dydžio, teismas... 26. 10.... 27. Spręsdamas dėl draudimo išmokos už antrąjį įvykį, įvykusį 2017-03-10,... 28. 11.... 29. Teismas nenustatė duomenų išvadai padaryti, kad, eksploatuojant... 30. 12.... 31. Teismas sutiko su ieškove, kad dėl gamybos apimčių bei darbo specifikos... 32. 13.... 33. Teismas padarė išvadą, kad ieškovė elgėsi kaip maksimaliai rūpestingas... 34. 14.... 35. Teismas taip pat atmetė kaip nepagrįstus ir tokius atsakovės atsikirtimų į... 36. 15.... 37. Įvertinęs ieškovės į bylą pateiktus įrodymus, kuriais ši grindė... 38. 16.... 39. Teismas pripažino ieškovės reikalavimą ir dėl 110 893,90 Eur (110 983,90... 40. 17.... 41. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi... 42. III.... 43. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 44. 18.... 45. Atsakovė AB ,,Lietuvos draudimas” apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 46. 18.1.... 47. Teismas pripažinęs, kad sudaryta sutartimi apdraustas ir smulkintuvas Biber,... 48. 18.2.... 49. Ieškovė, po pirmojo įvykio suvokusi, kad sudarė nepakankamai jos... 50. 18.3.... 51. Sutarties sąlygos derybų metu buvo atskleistos tiek ieškovei, tiek jos... 52. 18.4.... 53. Sutarties pakeitimas galiojo tik į ateitį. Atsižvelgus į tai, kad šalys... 54. 18.5.... 55. Aplinkybės, kad draudimo išmoka buvo skaičiuojama ir nuo įrangos, po... 56. 18.6.... 57. Ieškovė naudojosi brokerio paslaugomis, todėl ji negali būti vertinama kaip... 58. 18.7.... 59. Ieškovės atstovas A. G. patvirtino, kad sutartis buvo papildyta, o ne... 60. 18.8.... 61. Nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovė ėmėsi visų atsargumo priemonių,... 62. 18.9.... 63. Teismas netinkamai nustatė draudimo išmokos už pirmąjį įvykį dydį.... 64. 18.10.... 65. Neteisingai nustatytas ir antrosios išmokos dydis. Ieškovė neįrodė, kodėl... 66. 18.11.... 67. Byla turi būti grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.... 68. 19.... 69. Ieškovė UAB ,,Fontas Lt“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundo... 70. 19.1.... 71. Byloje yra visuma aplinkybių, patvirtinančių, kad atsakovė padarė klaidą... 72. 19.2.... 73. Atsakovės teiginiai dėl draudimo sutarties pakeitimų ir jų galiojimo laike... 74. 19.3.... 75. Ieškovė nesiverčia draudimo veikla, ji sudarė draudimo sutartį... 76. 19.4.... 77. Ieškovė buvo maksimaliai rūpestinga ir dėjo visas protingas, nuo jos... 78. 19.5.... 79. Atsakovė, kaip profesionali draudikė, būdama informuota apie metalo patekimo... 80. 19.6.... 81. Deklaratyviai nurodydama, kad sąskaitose faktūrose ir defektiniame akte yra... 82. 19.7.... 83. Remonto darbų kaina išaugo dėl to, kad pirminė Salo-Machinery OU sąmata... 84. 19.8.... 85. Atsakovė neprašė dalyvaujančiais asmenimis įtraukti žaliavos tiekėjų,... 86. IV.... 87. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 88. Dėl draudimo sutarties aiškinimo ir tikrųjų šalių ketinimų... 89. 20.... 90. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad, remiantis civilinių santykių... 91. 21.... 92. Sutarčių aiškinimo taisyklių taikymą reglamentuoja CK 6.193 straipsnis,... 93. 22.... 94. Aiškinant draudimo sutartis, bendrosios sutarčių aiškinimo taisyklės... 95. 23.... 96. Kasacinio teismo ne kartą nurodyta ir tai, kad draudimo sutartis yra rizikos... 97. 24.... 98. Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, kad UAB ,,Icor“, kurios... 99. 25.... 100. Konkursą laimėjusi apeliantė ir ieškovė 2016-12-14 sudarė transporto... 101. 26.... 102. Ieškovė laikėsi nuoseklios pozicijos, kad apeliantė ginčo transporto... 103. 27.... 104. Byloje nėra ginčo, kad dar iki pasirašant sutartį su apeliante ieškovė... 105. 28.... 106. Iš kartu su ieškiniu pateiktų transporto priemonių draudimo taisyklių Nr.... 107. 29.... 108. Aplinkybę, kad atitinkamų taisyklių apeliantė neturėjo, patvirtina ir tai,... 109. 30.... 110. Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su apeliante, kad teisingam ginčo... 111. 31.... 112. Tačiau teisėjų kolegija net iš dalies ir sutikdama su apeliante, kad ir... 113. 32.... 114. Tokioje susiklosčiusioje situacijoje aplinkybė, kad ieškovė turėjo... 115. 33.... 116. Neįrodyti ir tokie apeliantės teiginiai, kad tiek ieškovei, tiek jos... 117. 34.... 118. Byloje nėra ginčo, kad tiek 1 draudimo sąlygų grupei priskirta transporto... 119. 35.... 120. Apeliantė taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad... 121. 36.... 122. Teisėjų kolegija konstatuoja. kad pirmosios distancijos teismas nustatė... 123. Dėl 2016-12-27 įvykio ir išmokos už jį dydžio... 124. 37.... 125. Byloje nustatyta, kad 2016-12-27, ieškovei ginčo technika smulkinant kirtimo... 126. 38.... 127. Apeliantė draudimo išmoką dėl įvykio metu patirtos žalos atsisakė... 128. 39.... 129. Teisėjų kolegija anksčiau šioje nutartyje jau pritarė pirmosios... 130. 40.... 131. Viena vertus, iš šalių pasirašytos patikslinto transporto priemonių... 132. 41.... 133. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės argumentus, kad buvo... 134. 42.... 135. Apeliantė taip pat nurodo nesutinkanti ir su teismo apskaičiuotu ieškovei... 136. 43.... 137. Kaip minėta, ieškovė už pirmąjį įvykį prašė priteisti 6 110,04 Eur... 138. 44.... 139. Iš skundžiamo teismo sprendimo 6.3. punkto matyti, kad už 20 peilių... 140. 45.... 141. Apeliantė taip pat teigia, kad sąskaitose yra kitų neatitikimų ir... 142. 46.... 143. Teisėjų kolegija nenustatė, kad iš ieškovės prašytos priteisti sumos, be... 144. Dėl 2017-03-10 įvykio ir išmokos už jį dydžio... 145. 47.... 146. Byloje nustatyta, kad antrasis atvejis, kurį draudikė (apeliantė) taip pat... 147. 48.... 148. Papildomų sąlygų 11. punkto 4 papunktyje numatyta, kad nedraudžiamaisiais... 149. 49.... 150. Apeliantė, kvestionuodama teismo padarytą išvadą, kad pagal šioje byloje... 151. 50.... 152. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės pozicija, kad net ir esant sudarytai... 153. 51.... 154. Kaip bet kurių sutartinių santykių, taip ir draudimo teisinių santykių... 155. 52.... 156. Nagrinėjamos bylos atveju nei transporto priemonių draudimo taisyklėse, nei... 157. 53.... 158. Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė ėmėsi ir kitų priemonių... 159. 54.... 160. Pirmosios instancijos teismo nustatytos ir apeliaciniu skundu nepaneigtos... 161. 55.... 162. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad ir šioje ginčo dalyje pirmosios... 163. 56.... 164. Nesutikimą su teismo sprendimo dalimi, kuria buvo nustatytas už antrąjį... 165. 57.... 166. Reikalavimo priteisti 110 983,90 Eur išmoką už antrąjį įvykį ieškovė... 167. 58.... 168. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas apeliantės procesiniuose... 169. 59.... 170. Apeliantė taip pat neteikė įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovė jai... 171. 60.... 172. Rungimosi civiliniame procese principas lemia, kad kiekviena bylos šalis,... 173. Dėl absoliutaus teismo sprendimo negaliojimo pagrindo... 174. 61.... 175. Apeliantės teigimu, šiuo konkrečiu atveju egzistuoja CPK 329 straipsnio 2... 176. 62.... 177. Aktualioje kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad nusprendimas... 178. 63.... 179. Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija nurodytų sąlygų visumos CPK 329... 180. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme,... 181. 64.... 182. Ieškovė UAB ,,Fontas Lt“ prašo priteisti 1 210 Eur atstovavimo išlaidų,... 183. ieškovei jos turėtos šios instancijos teisme išlaidos turi būti... 184. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 185. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimą palikti... 186. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Fontas Lt“ (j. a. k....