Byla 2-709/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės ir Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Neries regioninio parko direkcijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 11 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-5319-178/2010 pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Alfva“ ieškinį atsakovui Neries regioninio parko direkcijai dėl Viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo iš naujo vertinti ieškovo pasiūlymą.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3ieškovas RUAB „Alfva“ 2010 m. vasario 8 d. Vilniaus apygardos teismui paduotu ieškiniu prašė panaikinti atsakovo Neries regioninio parko direkcijos sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą, pateiktą dalyvaujant viešajame pirkime „Buivydų ir Bradeliškių piliakalnių tvarkymo darbai“, ir įpareigoti jį įtraukti ieškovo pasiūlymą į preliminarią pasiūlymų eilę. Taip pat prašė imtis laikinųjų apsaugos priemonių ir laikinai sustabdyti ginčijamo viešojo pirkimo procedūras, uždrausti atsakovui sudaryti rangos sutartis (b. l. 2-9).

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 11 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino iš dalies: sustabdė atsakovo 2009 m. gruodžio 18 d. paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Buivydų ir Bradeliškių piliakalnių tvarkymo darbai“ (pirkimo Nr. 82578) procedūras, likusią prašymo dalį atmetė (VPĮ 122 str. 3 d.) (b. l. 14-15). Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų konkursas gali pasibaigti sudarant pirkimo sutartį (VPĮ 7 str. 1 d.), todėl ieškovas jau nebeturėtų galimybės jame dalyvauti, jei teismas konstatuotų, kad jo pasiūlymas buvo atmestas nepagrįstai.

5Atsakovas Neries regioninio parko direkcija atskiruoju skundu (b. l. 17-20) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo prašymą atmesti. Atskirąjį skundą grindžia tuo, kad atsakovo ketinamų įsigyti paslaugų pobūdis turi viešąjį interesą, bet pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nesvarstė, ar pirkimo procedūrų sustabdymas nepadarys žalos viešiesiems interesams. Projekto kaina – 1,5 mln. Lt, 85 % (1 277 055,84 Lt) kainos finansuojama iš ES fondų lėšų. Jeigu nustatytu laiku (iki 2011 m. rugsėjo 30 d.) ES fondų lėšos liks neįsisavintos, Lietuva jų neteks, taip pat ES pareikalaus grąžinti kitas su šiuo projektu susijusias lėšas. Pagal teismų praktiką, jei konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro arba gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o jei jos pritaikytos – panaikinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2007, 2009 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-581/2009, 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1394/2009).

6Priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas vadovavosi VPĮ 122 straipsnio 3 dalimi, tačiau dabar galiojančioje VPĮ redakcijoje 122 straipsnio nėra. VPĮ 95 straipsnio 3 dalis numato galimybę teismui sustabdyti pirkimo procedūras vadovaujantis ekonomiškumo principu. Jei pirmosios instancijos teismas būtų vadovavęsis minėtu principu, jis ex officio būtų pareikalavęs iš ieškovo užtikrinti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

9Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

10Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą bei įvertinusi skundo argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino (neįvertino) laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir netaikymo pasekmių pusiausvyros, tad priėmė neteisėtą nutartį. Skundžiama nutartis naikintina, klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendžiamas iš esmės - ieškovo prašymo dalis dėl pirkimo procedūrų sustabdymo atmetama.

11CPK 145 straipsnio 1 dalyje yra išvardintas nebaigtinis sąrašas laikinųjų apsaugos priemonių rūšių. Vieną iš laikinųjų apsaugos priemonių rūšių, kurios taikomos tik bylose dėl viešojo konkurso, - pirkimo procedūrų sustabdymą, numato Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 1 dalies 1 punktas. Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 5 dalis sako, kad teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų taikymo neigiamos pasekmės viršytų netaikymo teikiamą naudą.

12Tiekėjo, kuris buvo eliminuotas iš viešojo konkurso ir pageidauja būti sugrąžintas, teisės į teisminę gynybą požiūriu pirkimo procedūrų stabdymas svarbus procesine prasme, nes pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Taigi nesustabdžius pirkimo procedūrų tiekėjo pažeistų subjektinių teisių ar įstatymo saugomų interesų teisminė gynyba iš esmės taptų nebeįmanoma.

13Tačiau taikyti laikinąsias apsaugos priemones turi būti atsisakyta, jeigu pripažįstant vieno asmens interesus būtų paneigti kito (-ų) asmens (-ų) interesai, kurie ne mažiau teisiškai svarbūs nei tiekėjo teisė į teisminę gynybą. Kaip matyti iš Projekto „Saugomų teritorijų tvarkymas (I etapas)“, projekto kodas Nr. VP3-1.4-AM-V-01-001, finansavimo ir administravimo 2009 m. birželio 22 d. sutarties Nr. ST/2009/FAI15“ (toliau - Sutarties) išrašo (b. l. 25-28), priemonės „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ įgyvendinimas yra finansuojamas iš Europos regioninio plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Projekto vykdytojas (atsakovas) inter alia privalo laikytis pirkimų vykdymo plano, priešingu atveju priemonę įgyvendinanti institucija gali inicijuoti projekto finansavimo lėšų mokėjimo sustabdymą, Sutarties nutraukimą arba siūlyti LR aplinkos ministerijai priimti sprendimą dėl projekto vykdytojui išmokėtų lėšų (jų dalies) grąžinimo (Sutarties 5.2.1 p. ir 5.3.12 p.). Nuo vykdomo plano atsakovas nukrypo. Pagal Projekto Viešųjų pirkimų vykdymo planą (b. l. 29-30) ginčo konkurso pirkimo sutartis turėjo būti pasirašyta iki 2009 m. lapkričio 30 d., o dėl nuo ieškovo iš esmės nepriklausančių priežasčių (t. y. išskyrus pretenzijos nagrinėjimo laikotarpį) atsakovas sudarė preliminarią pasiūlymų eilę ir paskelbė nugalėtoją tik 2010 m. vasario 3 d. (b. l. 23). Viena vertus, perkančioji organizacija, siekdama sėkmingai ir laiku atlikti pirkimą, turi taip planuoti vykdomo pirkimo procedūrų atlikimo laiką, kad jis apimtų ne tik įstatymo reglamentuotus pirkimo vykdymo terminus, bet taip pat ir pretenzijų pateikimo ar procedūrų sustabdymo laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-33/2009). Antra vertus, pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo ieškinio per 45 d., skaičiuojant nuo jo priėmimo, kaip to reikalauja VPĮ 95 straipsnio 6 dalis, ir net nebaigė parengiamosios civilinio proceso stadijos dėl ieškovo(atstovo) veiksmų: ieškovas nurodė pateiksiąs restruktūrizavimo planą atvykęs į posėdį, bet į posėdį neatvyko; ieškovo atstovas prašė atidėti parengiamąjį teismo posėdį dėl ligos ir išreiškė nesutikimą, kad po parengiamojo posėdžio teismas iškart pereitų prie bylos nagrinėjimo iš esmės (Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 31 d. parengiamojo teismo posėdžio protokolas, paimtas iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės, b. l. 40). Taigi jei bylinėjimasis užsitęs pernelyg ilgai, atsakovui gresia prarasti ginčo konkursui skirtą finansavimą. Nesant finansavimo, nebus atliekami jokie darbai - tuomet prarastų prasmę ir tiekėjo teisė į teisminę gynybą.

14Susiklosčius tokiai situacijai, konstatuotina, kad šiuo konkrečiu atveju ekonominės laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pasekmės yra svaresnės negu laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procesinės pasekmės, todėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės naikinamos.

15Panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, nekyla atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo klausimas (CPK 147 str. 1 d.), todėl dėl jo teisėjų kolegija nebepasisako.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 11 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręsti iš esmės – ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Alfva“ prašymo dalį sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Buivydų ir Bradeliškių piliakalnių tvarkymo darbai“ (pirkimo Nr. 82578) procedūras atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai