Byla 2-18338-920/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, rašytinio proceso tvarka, šalims nepranešus, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį pareikštą atsakovui R. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo ieškovės naudai 626,41 Lt skolą, 1523,43 Lt delspinigius, 204,56 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 proc. metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas –72 Lt sumokėtą žyminį mokestį.

3Ieškinyje nurodė, kad 2001-10-19 UAB “Tele2” ir R. V. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. A8396552 (toliau - Sutartis), pagal kurią UAB “Tele2” atsakovui suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atsiskaityti už minėtas paslaugas. UAB “Tele2” už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras, laikotarpiu nuo 2006-07-31 iki 2006-09-30, tačiau atsakovas jų neapmokėjo.

42009-03-31 ieškovė bei UAB “Tele2” pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB “Tele2” atlygintinai perleido ieškovės naudai visas reikalavimo teises pagal minėtu laikotarpiu išrašytas PVM sąskaitas faktūras atsakovo atžvilgiu. Ieškovė CK 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sąskaitas faktūras, tačiau atsakovas iki šiol nėra atsiskaitęs su ieškove, todėl ieškinio parengimo dienai atsakovo skolinį įsipareigojimą sudaro – 626,41 Lt skola, 1523,43 Lt delspinigiai, 204,56 Lt ieškovės patirtos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos. Kadangi atsakovas laiku neatsiskaitė, ieškovė teismo taip pat prašo priteisti 5 proc. procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei jos turėtas bylinėjimosi išlaidas –72 Lt sumokėtą žyminį mokestį (b.l. 3-5).

5Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, buvo įteikti CPK 130 str. nustatyta tvarka viešo paskelbimo būdu, 2013-10-18 paskelbiant atitinkamo turtinio pranešimą specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (b.l. 42), 2013-10-18 nutartimi konstatavus, kad atsakovo R. V. gyvenamoji ir darbo vieta nežinoma (b.l. 40-41). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovė sutiko dėl sprendimo už akių priėmimo, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį (b.l. 4). Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str., 286 str.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 (b.l. 6-9); 2009-05-04 ieškovės pranešimo atsakovui dėl reikalavimo perleidimo (b.l. 10); 2001-10-19 mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties Nr. A83 96552 (b.l. 11-15); socialinio draudimo pažymėjimo kopijos (b.l. 16); paso kopijos (b.l. 17); 2001-10-18 darbo užmokesčio ir kitų pajamų pažymos (b.l. 18); įsipareigojimo (b.l. 19); PVM sąskaitų faktūrų laikotarpiu nuo 2006-07-01 iki 2006-09-30 Serija M Nr. 16241428, Serija M Nr. 16733459, Serija M Nr. 17230731 (b.l. 20-22); 2013-08-27 delspinigių paskaičiavimo akto (b.l. 26); 2009-03-31 – 2013-06-26 ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinės (b.l. 27); 2013-08-27 išrašo iš priedo Nr. 1 prie reikalavimo perleidimo sutarties Nr.09-20-21 (b.l. 28); 2013-06-28 mokėjimo nurodymo (b.l. 29)– vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, kad, pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, iš dalies būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą, nes atsakovas privalo laiku atsiskaityti už jam suteiktas paslaugas (CPK 177, 178, 185 str.). Ieškinys dalyje dėl skolos priteisimo pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 626,41 Lt skola (CK 6.2, 6.38 str., 6.63 str. 1d. 1-3p., 6.101, 6.200, 6.205, 6.260 str., 6.245 str. 3d., 6.256, 6.716, 6.720 str.).

8Ieškovė reiškia reikalavimą dėl 1523,43 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovo. Atsakovui neįvykdant įsipareigojimų pagal sutartį, jam kyla pareiga sumokėti sutartimi numatytas netesybas (CK 6.71 str., 6.73 str. 1d., 6.245 str. 3d., 6.256, 6.258, 6.260 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad netesybos (bauda, delspinigiai) yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta, tai prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę, sutartinės civilinės atsakomybės forma, tačiau jos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (LAT nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-316/2005, Nr. 3K-3-62/2006, Nr. 3K-3-405/2006, Nr. 3K-7-367/2006, Nr. 3K-3-85/2007, Nr. 3K-7-304/2007, Nr. 3K-7-409/2010, Nr. 3K-3-503/2007, Nr. 3K-3-401/2008).

9Pagal Sutarties 6.6. punktą atsakovas už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos ieškovei įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius ir tuo pagrindu ieškovė prašo jai priteisti 1523,43 Lt delspinigius už 2432 dienas, laikotarpiu nuo 2006-10-29 iki 2013-06-26 (b.l. 26). Sprendžiant netesybų priteisimo klausimą, teismas, nepažeidžiant sutarties laisvės principo, turi teisę ir pareigą kontroliuoti ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės (CK 6.73 str. 2d., 6.156, 6.158, 6.193 str.). Nagrinėjamos bylos atveju, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, jog ieškovės prašomi priteisti delspinigiai, yra nepagrįstai dideli. Ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra maždaug du kartus didesni už atsakovo įsiskolinimą. Ieškovė delspinigius paskaičiuoja net už 2432 dienas, t.y. daugiau nei už 6 metus. Delspinigių priteisimas už tokį ilgą laikotarpį sąlygotų situaciją, jog ieškovė galėtų piktnaudžiauti savo teisėmis ir tyčia nesikreipti į teismą siekiant apginti savo pažeistas teises. Be to, manytina, jog UAB “Tele2” ir ieškovė, jos teisių perėmėja, ilgą laiką nesikreipdamos į teismą nemanė, jog jų teisės yra pažeidžiamas, todėl ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo už 2432 dienas nelaikytinas pagrįstu ir atitinkančiu teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Nors byloje nustatyta, kad atsakovas tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovei nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Dėl paminėtų priežasčių delspinigiai mažintini iki 112,75 Lt (626,41x0,1%x180=112,75), t.y. paskaičiuotini už 6 mėnesių laikotarpį, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovės turėtus nuostolius. Todėl šioje ieškinio dalyje ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies, delspinigių suma mažintina iki 112,75 Lt, kitoje dalyje ieškinio reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7d., 178, 185 str., CK 1.5 str. 2d., 6.71 str., 6.73 str. 2d., 6.256 str. 2d., 6.258 str. 3d.).

10Ieškovė iš atsakovo taip pat prašo priteisti 204,56 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, kurias sudaro: registruotas pranešimas Lietuvoje (3,00 Lt x 1), pranešimai Lietuvoje (1,35 Lt x 11), darbo priemonės (popierius, vokas, spausdinimas), administracijos išlaidos, darbuotojo darbo užmokestis, 2 užklausos nekilnojamojo turto registrui (3,00 Lt x 2), 3 užklausos gyventojų registro tarnybai (1,00 Lt x 3) (b.l. 27). Ieškovė kartu su ieškiniu pateikė tik 2009-05-04 pranešimą atsakovui dėl reikalavimo perleidimo, kitų dokumentų, patvirtinančių ieškovės atliktus ikiteisminio skolos išieškojimo veiksmus ir jos nurodytas ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas byloje nepateikta (CPK 177, 178 str.). Iš rašytinių bylos įrodymų matyti, jog ieškovė kaip naujoji kreditorė savo valia ir rizika atlygintinai iš pradinės kreditorės perėmė jos reikalavimo teises atsakovo ir kitų pradinės kreditorės skolininkų atžvilgiu, taigi, ieškovės įmonės veikla yra susijusi su atlygintinų pradelstų piniginių sumų įgijimu iš pradinės kreditorės ir šių sumų išieškojimu iš skolininkų savo, kaip naujosios kreditorės, naudai, todėl ieškovės išklotinėje išvardintos išlaidos – darbo priemonės (popierius, vokas, spausdinimas), administracijos išlaidos, darbuotojo darbo užmokestis, laikytinos ne ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidomis, bet įmonės veiklos sąnaudomis ir priteisti šias išlaidas iš atsakovo nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovo priteistinos įrodytos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos – 3 Lt vieno pranešimo atsakovui siuntimo išlaidos, bei 6 Lt išlaidos dėl 2 užklausų nekilnojamojo turto registrui ir 3 Lt išlaidos dėl 3 užklausų gyventojų registro tarnybai, iš viso 12 Lt, o likusioje dalyje reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų atmestinas (CPK 177, 178, 185 str.).

11Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl ši ieškinio dalis tenkintina, iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos nuo priteistos sumos 751,16 Lt nuo bylos iškėlimo teisme 2013-09-06 iki teismo sprendinio visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., CK 6.210 str. 1 d.).

12Ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovei iš atsakovo proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 23,04 Lt žyminio mokesčio.

13Kadangi valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (5,08 Lt), yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (10 Lt) – ši suma iš atsakovo nepriteistina bei neišieškotina (CPK 88 str. 3 p., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, b.l. 2).

14Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 32 str., 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

15,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo R. V. a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovės UAB „Gelvora“ į.k. 125164834, buveinė A. Juozapavičiaus g. 7 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), SEB bankas naudai – 626,41 Lt (šešių šimtų dvidešimt šešių litų 41 ct) skolą, 112,75 Lt (vieno šimto dvylikos litų 75 ct) delspinigius, 12 Lt (dvylika litų) ikiteisminių skolos išieškojimo išlaidų, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos (751,16 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2013-09-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas – 23,04 Lt (dvidešimt trijų litų 04 ct) žyminį mokestį.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai