Byla 1A-11-768/2019

1Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Valdo Ciesiūno, Donato Jatužio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Jolantos Raščiuvienės, sekretoriaujant Audronai Jasiukėnienei, dalyvaujant prokurorui Broniui Šiaudiniui, vertėjai Nijolei Vanagienei, nuteistajam V. G. (V. G.), jo gynėjui advokatui Romanui Bareikai, nukentėjusiojo A. A. atstovui advokatui V. A.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. G. gynėjo advokato Romano Bareikos apeliacinį skundą dėl Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų 2018 m. spalio 12 d. nuosprendžio, kuriuo V. G. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 138 straipsnio 1 dalį laisvės apribojimu 1 (vieneriems) metams, įpareigojant jį laisvės apribojimo laikotarpiu būti namuose nuo 23.00 val. iki 6.00 val., išskyrus jei nebuvimas susijęs su darbu, taip pat atlyginti nusikalstama veika nukentėjusiajam (1 606,14 Eur) ir Klaipėdos teritorinei ligonių kasai (639,99 Eur) padarytą turtinę žalą.

3Priteista iš V. G.: 1 606,14 Eur A. A., 639,99 Eur Klaipėdos teritorinei ligonių kasai turtinei žalai atlyginti ir 2 000 Eur A. A. neturtinei žalai atlyginti, taip pat 1 000 Eur A. A. advokato atstovavimo išlaidų.

4Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

5I.

6Pirmosios instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės

71.

8V. G. nuteistas už tai, kad 2017 m. gruodžio 1 d., 21.30 val., ( - ), nuomojamo namo kambaryje, asmeninio konflikto su A. A. metu tyčia sudavė vieną kartą kumščiu A. A. į veido sritį, taip padarydamas jam nesunkų sveikatos sutrikdymą sukėlusius sužalojimus: veido kairės pusės sumušimą su kairio skruostikaulio lūžimu, viršutinio kairiojo 21 danties šaknies lūžimą, muštinę žaizdą burnos gleivinėje priekinių dantų srityje.

9II.

10Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai

112.

12Apeliaciniu skundu nuteistojo gynėjas prašo panaikinti skundžiamą apkaltinamąjį nuosprendį ir priimti naują – V. G. išteisinti.

132.1.

14Apeliaciniu skundu nesutinkama su skundžiamame nuosprendyje nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, jų vertinimu bei motyvais, tvirtinant, jog apylinkės teismas nebuvo objektyvus ir nešališkas, todėl kryptingas išvadas dėl nuteistojo V. G. kaltės grindė abejotinais nukentėjusiojo ir bylos baigtimi suinteresuoto asmens A. B. suderintais parodymais.

152.2.

16Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas selektyviai įvertino ir nepagrįstai, kaip prieštaringus, atmetė liudytojo V. K. parodymus dėl jo dalyvavimo įvykyje bei įvykio metu ištikusios fiziologinės būklės, nepaisant to, kad tarp nukentėjusiojo ir liudytojo A. B. parodymų taip pat yra esminių nesutapimų.

172.3.

18Cituojant skundžiamo nuosprendžio dalį dėl suduoto smūgio tvirtinama, jog liudytojo A. B. nebuvo virtuvėje įvykio metu, tai patvirtina nuteistojo ir liudytojo V. K. parodymai. Šios aplinkybės nei nukentėjusysis, nei liudytojas A. B. teisme neginčijo. Teigiama, jog liudytojas A. B., visų pirma, nepatvirtino, jog nukentėjusysis pakėlė rankas ir sakė nuteistajam, jog nesimuš, kuomet girdėjo smūgio garsą, ir visų antra, manoma, jog girdėti smūgio liudytojas negalėjo ne tik dėl to, jog garsiai veikė televizorius, tačiau ir dėl to, kad rankos ir veido kontakto metu nesklinda joks garsas.

192.4.

20Apeliaciniame skunde, cituojant medicininių dokumentų įrašus, jog patinimas skruostikaulio srityje buvo matomas iki 2017 m. gruodžio 22 d., nurodoma, kad nukentėjusysis skruostikaulio sužalojimą galėjo patirti dar iki kreipimosi į medikus 2017 m. gruodžio 5 d., nes kitą dieną po įvykio nei A. B., nei V. K., nei L. M. jokio patinimo nukentėjusiojo veide nematė, o pats nukentėjusysis apie patirtą sužalojimą pareiškime policijai taip pat nenurodė. Manoma, kad teismas specialisto išvadai suteikė privilegijuoto įrodymo statusą – laikė neginčijamu įrodymu. Kritikuoja specialisto R. P. parodymus dėl sužalojimų lokalizacijos. Kartu abejojama nuteistojo gebėjimu vienu smūgiu į kairę veido pusę ne tik išmušti nukentėjusiajam dantį, bet ir sulaužyti skruostikaulį, sužaloti apatinį žandikaulį.

212.5.

22Apeliaciniame skunde analizuojami ir netiesioginiai L. M. parodymai, teigiant, kad juos paneigia nuoseklūs V. K. parodymai, kad nuteistasis nukentėjusiojo nemušė, o konflikto metu nuteistajam surikus ant A. A., ir pavykus iš jo išsilaisvinti, išėjo.

232.6.

24Apeliaciniame skunde taip pat kreipiamas dėmesys į faktinių bylos aplinkybių nustatymą, nurodant, kad ( - ) nukentėjusysis nei į policiją, nei į medikus nesikreipė. Pareiškime policijai nenurodė, kad patyrė skruostikaulio ar apatinio žandikaulio sužalojimą, o į medikus kreipėsi tik po 4 dienų. 2017 m. gruodžio 4 d. ( - ) medicinos centro odontologas nustatęs, kada nukentėjusysis skundžiasi priekinio danties paslankumu ir muštine žaizda viršutinio žandikaulio priekinių dantų srityje, medicininių dokumentų išraše kitų sužalojimo požymių nenurodė.

252.7.

26Apeliaciniame skunde kartu akcentuojamos nukentėjusiojo bei nuteistojo charakteristikos, teigiant, jog nukentėjusysis, būdamas neblaivus, įkyriai visiems pradeda aiškinti tiesas apie gyvenimą, provokuoja savo elgesiu konfliktus, todėl sakė netiesą, kad įvykio metu buvo blaivus, o tuo tarpu nuteistasis yra ramaus būdo, nekonfliktiškas.

273.

28Atsiliepimu į apeliacinį skundą nukentėjusysis ir civilinis ieškovas A. A. bei jo atstovas advokatas V. A. prašo nuteistojo apeliacinį skundą atmesti ir atlyginti nukentėjusiojo turėtas išlaidas, susijusias su jo interesų atstovavimu apeliaciniame procese.

293.1.

30Nurodo, jog skundžiamas nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkinti nuteistojo skundo jame nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo. Mano, jog V. G. nuo pat proceso pradžios siekia išvengti baudžiamosios atsakomybės, todėl jo skundo argumentai turėtų būti vertintini paprasčiausiai kaip gynybinė pozicija. Atkreipia dėmesį, jog V. G. ikiteisminio tyrimo metu naudojosi advokato teisine pagalba, taigi, jo teisė į gynybą buvo užtikrinta, tačiau užbaigus ikiteisminį tyrimą ir turint galimybę pareikšti prašymus, jis tokia teise nepasinaudojo, t. y. nepareiškė prašymo apklausti V. K..

313.2.

32Teigia, jog nuteistasis nepagrįstai teigia, kad jis nenurodė aplinkybės, susijusios su ištikusiu cukrinio diabeto priepuoliu, tačiau tai nėra tiesa.

333.3.

34Tvirtina, jog nuteistojo skundo argumentai, susiję su sužalojimų pobūdžiu yra paremti prielaidomis, netikėti nei specialisto išvada, nei eksperto parodymais nėra pagrindo.

353.4.

36Nurodo, kad jis nuosekliai viso proceso metu laikėsi savo pozicijos, kad būtent nuteistasis sudavė smūgį jam, šias aplinkybes patvirtino ir liudytojas A. B., kuris girdėjo suduodamo smūgio garsą, matė kruviną lūpą, į burnos vidų įstumtą dantį.

374.

38Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėjas advokatas apeliacinį skundą palaikė ir prašė tenkinti. Prokuroras prašė - atmesti.

39III. Apeliacinės instancijos teismo išvados ir faktinių bylos aplinkybių vertinimas

405.

41Apeliacinis skundas atmetamas.

425.1.

43Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 straipsnio 3 dalies nuostatomis, skundžiamo nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą patikrina tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde. Apeliaciniu skundu nuteistojo gynėjas advokatas ginčija ne tik nuteistojo kaltę, tačiau nesutinka ir su apylinkės teismo atliktu byloje surinktų įrodymų įvertinimu bei išvadomis, kurios, jo nuomone, neatitinka faktinių bylos aplinkybių.

445.2.

45Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo sutikti su nuteistojo advokato skundo argumentais, kad apylinkės teismas, būdamas neobjektyvus ir nešališkas, netinkamai vertino byloje surinktus ir teisiamojo posėdžio metu ištirtus įrodymus, jog tam tikriems įrodymams byloje suteikė išskirtinę reikšmę bei neteisingai nustatė bylos faktines aplinkybes. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius įrodymus, pritaria skundžiamame nuosprendyje padarytai išvadai, kad nuteistasis smurtavo prieš nukentėjusįjį. Skundžiamame nuosprendyje teismas, pripažindamas nuteistąjį kaltu dėl nesunkaus nukentėjusiojo sveikatos sutrikdymo, išsamiai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, rėmėsi įstatymo nustatyta tvarka surinktais ir patikrintais įrodymais (nukentėjusiojo parodymais, liudytojų L. M., A. B. parodymais, taip pat nuteistojo bei liudytojo V. K. parodymais, eksperto R. P. P. paaiškinimais teisme, specialisto išvada bei kitais rašytinais bylos duomenimis), pakankamai detalizuotai pasisakė, kodėl vienus įrodymus laiko patikimais, o kitus atmeta, kartu įvertindamas ne tik kiekvieną įrodymą atskirai, bet ir jų visumą bei tinkamai įgyvendino Lietuvos Respublikos BPK 20 straipsnyje įtvirtintas įrodymų vertinimo taisykles padarydamas faktines bylos aplinkybes atitinkančias išvadas. Teisėjų kolegija nenustatė esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, turėjusių esminę reikšmę tiriant įrodymus ir paveikusių nuosprendžio teisėtumą bei pagrįstumą. Vien ta aplinkybė, kad nuteistasis ir jo advokatas nesutinka bei nepritaria apylinkės teismo atliktam įrodymų vertinimui, savaime nereiškia, jog buvo padaryti BPK 20 straipsnio nuostatų pažeidimai.

465.3.

47Atsakant į skundo argumentus dėl nukentėjusiojo ir liudytojo A. B. parodymų vertinimo, apeliacinės instancijos teismas, visų pirma atkreipia dėmesį į tai, kad nukentėjusysis yra proceso dalyvis, visada turintis interesą baudžiamojoje byloje ir vien tik ši aplinkybė nėra pagrindas nuoseklius ir neprieštaringus nukentėjusiojo parodymus laikyti abejotinais, nepatikimais ar neturinčiais įrodomosios galios, kaip to yra tikimasi (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-67/2012). Visų antra, aplinkybė, jog liudytojas A. B. yra nukentėjusiojo sesers gyvenimo partneris taip pat neduoda pakankamo pagrindo vertinti jo parodymus kaip nepatikimus ir jais nesiremti grindžiant išvadas dėl nuteistojo smurtinių veiksmų prieš nukentėjusįjį.

485.4.

49Skundžiamu nuosprendžiu teismas BPK nustatytomis priemonėmis patikrino nukentėjusiojo bei liudytojo A. B. parodymų patikimumą, nurodydamas, kad jie tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio bylos nagrinėjimo metu iš esmės nuosekliai parodė tai, kas jiems žinoma apie įvykio aplinkybes: konflikto pradžią, eigą ir pabaigą, nuteistojo smūgio nukentėjusiajam sudavimo faktą ir smūgio garsą, asmenis, kurie matė ir (ar) žinojo apie įvykusį konfliktą ir kt. Apylinkės teismas, kaip ir apeliacinį skundą nagrinėjantis teismas, nenustatė jokių aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, kaip jau minėta, kad nukentėjusiojo bei minėto liudytojo parodymai nepatikimi ar, kaip teigia nuteistojo advokatas, suderinti, arba, kad jie siektų melagingai apkalbėti nuteistąjį dėl nuteistojo atliktų nusikalstamų veiksmų prieš nukentėjusįjį. Be to, apylinkės teismas atkreipė dėmesį, kad nukentėjusiojo ir liudytojo A. B. nurodytos aplinkybės apie kilusį konfliktą, smūgio sudavimo nukentėjusiajam faktą patvirtintos ir su jais nesusijusio asmens, t. y. liudytojos L. M. parodymais. Be kita ko, apylinkės teismas konstatavo ir tai, kad tiek medicininiuose dokumentuose iš gydymo įstaigų (odontologo, poliklinikos ir ligoninės) tiek specialisto išvadoje Nr. ( - ) pateikti duomenys apie sužalojimų nukentėjusiajam pobūdį, laiką, jų galimą padarymo mechanizmą bei teismo apklausto teisės medicinos eksperto R. P. P. teisme duoti paaiškinimai, kuriuos teismas sugretino su liudytojų A. B., L. M. ir nukentėjusiojo parodymais, ir leido daryti vienareikšmišką išvadą, jog sužalojimai padaryti nuteistajam sudavus smūgį nukentėjusiajam kumščiu, esant apkaltinamojo nuosprendžio aprašomojoje dalyje nurodytoms aplinkybėms. Apeliantas, savaip interpretuodamas suduoto smūgio keliamą garsą, nurodo, kad liudytojas A. B. negalėjo girdėti smūgio ne tik dėl televizoriaus skleidžiamo garso, tačiau ir dėl to, kad jo manymu rankos ir veido kontakto metu nesklinda joks garsas, tačiau tokie teiginiai visiškai deklaratyvūs ir niekaip nepaneigiantys fakto dėl suduoto smūgio. Kita vertus, nors liudytojas A. B. tuo metu, kai nuteistasis smūgiavo nukentėjusiajam buvo nusisukęs nugara, tačiau išgirdęs smūgio garsą atsisuko, matė, jog nukentėjusiojo lūpa yra kruvina, o viršutinis priekinis dantis įstumtas į vidų. Kitas apelianto teiginys, jog įvykio metu liudytojo A. B. nebuvo virtuvėje taip pat atmetamas kaip nepagrįstas, kadangi kitu atveju jis nebūtų išgirdęs smūgio garso. Be to, vien tai, kad liudytojas A. B. nepatvirtino, jog nukentėjusysis pakėlė rankas ir sakė nuteistajam, jog nesimuš, visiškai nešalina nuteistojo baudžiamosios atsakomybės dėl neteisėtų jo veiksmų prieš nukentėjusįjį ar tuo labiau jį pateisina.

505.5.

51Apeliacinio skundo argumentas, jog apylinkės teismas specialisto išvadą, kurioje užfiksuoti duomenys patvirtina faktą, jog nukentėjusiajam konstatuoti sužalojimai veido srityje buvo padaryti būtent minimo įvykio metu, vieno traumuojančio poveikio pasekoje, laikė neginčijamu įrodymu, nėra pagrįstas. Visų pirma teisėjų kolegija pažymi, jog specialisto išvada BPK 20 straipsnio prasme yra tik vienas iš įrodymų šaltinių baudžiamojoje byloje ir priešingai nei mano apeliantas, ji neturi didesnės įrodomosios galios, todėl vertinama tiek atskirai, tiek ir kartu su kitais bylos įrodymais, ką ir padarė apylinkės teismas. Kaip jau minėta, iš skundžiamo nuosprendžio turinio aiškiai matyti, jog priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, teismas vertino visus, t. y. tiek nuteistąjį teisinančius, tiek kaltinančius įrodymus, tame tarpe ir specialisto išvadą ( - ). Aptardamas minėtą specialisto išvadą, kartu ir įvertindamas ją visų byloje esančių įrodymų kontekste, apylinkės teismas motyvuotai paaiškino, kodėl ja remiasi ir kokius kitus bylos įrodymus ji pagrindžia bei atitinka, nesuteikdamas jai jokio, kaip teigiama – privilegijuoto įrodymų statuso. Juolab, jog specialisto išvada pateikta nukentėjusiojo medicininių dokumentų (odontologo, poliklinikos, ligoninės) bei ekspertui nurodytų bylos aplinkybių duomenų pagrindu. Šiuo atveju vien tai, kad odontologo išraše be to, jog nukentėjusysis skundžiasi priekinio danties paslankumu ir muštine žaizda viršutinio žandikaulio priekinių dantų srityje, nenurodyta kitų sužalojimų požymių, visai nereiškia, jog jų nebuvo ar jie apskritai nebuvo stebėti, juolab, kad iš poliklinikos ir ligoninės medicininių dokumentų, kurie patvirtinta kitų sužalojimų faktą (kairio skruostikaulio lūžio) matyti, jog akivaizdi veido deformacija ir tinimas apeliaciniame skunde akcentuojamu laikotarpiu (2017 m. gruodžio 6 d.) stebėti nebuvo. Ši aplinkybė, atsakant į apeliacinio skundo argumentus, viena vertus, paaiškina, kodėl liudytojai A. B., V. K. ir L. M. jokio patinimo, kaip teigia nuteistojo advokatas nukentėjusiojo veide nematė ir tuo pačiu visiškai eliminuoja keliamas apelianto abejones bei versijas dėl sužalojimų atsiradimo aplinkybių apskritai (t. y. laiko, vietos, mechanizmo ir t. t.). Nors kartu apeliaciniame skunde kritikuojami ir eksperto paaiškinimai dėl sužalojimų lokalizacijos (žandikaulio sužalojimo), tačiau šiuo atveju ekspertas aiškiai nurodė, kad nieko negali paaiškinti būtent dėl apatinio žandikaulio judesių ir skausmo, tačiau atkreipė dėmesį į tai, kad skausmas nėra apribojimas, todėl nukentėjusysis jį galėjo jausti, kadangi kaip jau nustatyta, lūžo ne tik kairysis skruostikaulis, tačiau padaryti ir kiti sužalojimai. Tuo pačiu atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad apeliacinio skundo argumentai, jog nukentėjusysis ne iš karto kreipėsi į teisėsaugos ir medicininę pagalbą teikiančias įstaigas, o tik grįžęs į Lietuvą, kad pareiškime policijai nenurodė visų smurtinės traumos sužalojimų, o tik priekinio danties paslankumą, nešalina nuteistojo kaltės dėl jam inkriminuoto nusikaltimo. Visų pirma, nukentėjusysis logiškai paaiškino priežastis, kodėl į medikus bei policiją kreipėsi ne iš karto, o tik netrukus grįžęs į Lietuvą, kita vertus, visiškai suprantama, jog užsienio valstybėje dirbančiam asmeniui dėl susidariusios situacijos galėjo iškilti ir įvairūs nesklandumai, susiję su kalbos barjeru. Visų antra, policijai nurodytame pareiškime sužalojimų mastas niekaip nepaneigia nukentėjusiajam pagal bylos aplinkybes nustatytą sužalojimų masto. Šį neatitikimą paprasčiausiai galima paaiškinti specialių žinių trūkumu, kadangi savaime suprantama, jog asmuo, neturintis medicininio išsilavinimo ir reikiamų žinių, nusistatyti sau tikslios diagnozės negali.

525.6.

53Apylinkės teismas nepatikimais laikė liudytojo V. K. parodymus, argumentuodamas tuo, kad jie nesutampa nei su nuteistojo, nei su nukentėjusiojo parodymais dėl jų atsistojimo priežasties, eiliškumo bei konflikto baigties rezultato. Be to, šio liudytojo nurodytos aplinkybės, jog jis sušuko nukentėjusiajam, nepatvirtino nei pats nukentėjusysis, nei nuteistasis. Ikiteisminio tyrimo metu nebuvo pareikštas prašymas kviesti V. K., galintį patvirtinti nuteistojo keliamą versiją, apklausai. Be kita ko, pats nuteistasis teisme paneigė ikiteisminio tyrimo metu nurodytą aplinkybę, dėl liudytojo A. B. pokalbio su V. K. dėl įvykusio konflikto, nukentėjusiajam išmušto danties. Galiausiai, apylinkės teismas nustatė ir tai, jog santykiai tarp nuteistojo ir liudytojo V. K. yra draugiški, nes šis liudytojas laukia, kada vėl galės bendrauti bei dirbti kartu su nuteistuoju, o tuo tarpu santykiai su nukentėjusiuoju nėra geri – liudytojas patvirtino, jog su nukentėjusiuoju yra turėjęs konfliktą. Taigi, įvertinus aplinkybes, kurios išsamiai detalizuotos skundžiamame nuosprendyje, ir kurių, apeliacinės instancijos teismas nebekartoja, nėra pagrindo nepritarti apylinkės teismo išvadai dėl liudytojo V. K. parodymų nepatikimumo.

545.7.

55Apeliacinio skundo argumentai apie tai, jog apylinkės teismas vertino V. K. parodymus selektyviai, atmetami kaip nepagrįsti. Iš skundžiamo nuosprendžio turinio matyti, jog apylinkės teismas, darydamas išvadas dėl liudytojo V. K. parodymų reikšmės, nustatant reikšmingas bylos aplinkybes, juos analizavo tiek minėtų nukentėjusiojo ir nuteistojo parodymų, tiek visos nagrinėtinos bylos aplinkybių kontekste, tame tarpe ir liudytojos L. M. parodymų. Ir nors teigiama, jog liudytojos L. M. netiesioginiai parodymai paneigia nuoseklius V. K. parodymus, tačiau akivaizdu, jog šių parodymų prieštaringumas niekaip nepaneigia nei nukentėjusiojo parodymų teisingumo dėl jo sužalojimo, nei liudytojo A. B. parodymų dėl konflikto aplinkybių. Apylinkės teismas pagrįstai sprendė, kad liudytojo V. K. parodymai, kaip ir nuteistojo, prieštaringi, tačiau atkreipė dėmesį, jog jie patvirtina aplinkybę dėl paties konflikto. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, šiuo atveju apylinkės teismas įvertino surinktų įrodymų visumą, tame tarpe itin kruopščiai aptarė nuteistojo pateiktą versiją dėl nukentėjusiojo sužalojimo aplinkybių ir liudytojo V. K. parodymus, dėl ko visiškai pagrįstai sprendė, jog dėl nukentėjusiojo sužalojimo kaltas yra būtent nuteistasis.

565.8.

57Vertinant apeliacinio skundo argumentus, susijusius su apylinkės teismo šališkumu, svarbu pažymėti, jog teismų praktikoje išaiškinta, jog konstatuojant šią aplinkybę yra svarbūs du aspektai: pirma - teismas turi būti subjektyviai šališkas, t. y. teisėjas turi turėti asmeninį išankstinį nusistatymą ar būti tendencingas; antra - teismas turi būti šališkas objektyviąja prasme, t. y. neturėti garantijų, šalinančių bet kokią abejonę dėl galimo teismo šališkumo (pvz., kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-414/2010). Objektyvusis nešališkumo principo aspektas reiškia ir tai, kad teismo procesas būtų organizuojamas, proceso veiksmai būtų atliekami, su bylos nagrinėjimo teisme dalyviais būtų bendraujama taip, jog proceso metu negalėtų susidaryti įspūdis, kad vienai iš proceso šalių reiškiamas išankstinis priešiškumas ar palankumas. Vertinant objektyviuosius aspektus, turi būti nustatyti realūs faktai, keliantys abejonių dėl teisėjo nešališkumo. Šališku turėtų būti pripažįstamas teismas, kai bylą išnagrinėjo nors vienas teisėjas, negalėjęs dalyvauti procese dėl BPK 58 straipsnyje išvardytų priežasčių. Be to, pagal teismų praktiką nesant konkrečių bylą nagrinėjančio teismo šališkumo požymių, jo konstatavimas neturėtų būti siejamas su priimto nuosprendžio motyvacijos stoka, įrodymų tyrimo rezultatų įvertinimu, kitokiais teismo sprendimo surašymo trūkumais (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-495/2014, 2K-67-746/2015, 2K-66-942/2017).

585.9.

59Aptariamu atveju dėl apeliaciniame skunde nurodytų aplinkybių nėra pagrindo konstatuoti nei apylinkės teismo teisėjos asmeninį tendencingumą, nei daryti kokias tai išvadas apie nešališkumo principo pažeidimą objektyviuoju aspektu. Bylą nagrinėjant apylinkes teisme nuteistajam buvo išaiškinta teisė nušalinti teisėją, tačiau nušalinimo nuteistasis ir jo gynėjas advokatas nepareiškė. Atvejis, kuomet teismo įrodymų vertinimas, neatitinkantis nuteistojo ar jo gynėjo advokato lūkesčių, negali būti laikomas teismo šališkumu. Teisingą teismo baudžiamojo akto priėmimą lemia ne įrodinėjimo apimtis, o daromų teisinių išvadų pagrįstumas. Iš bylos medžiagos matyti, kad, nagrinėjant bylą apylinkės teisme, visi proceso dalyvių pateikti prašymai, tame tarpe ir nuteistojo gynėjo advokato, buvo apsvarstyti, dėl jų priimti motyvuoti procesiniai sprendimai. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, jog vien tai, kad nuteistasis ir jo ginėjas nesitikėjo, jog jis (nuteistasis) bus pripažintas kaltu ir nuteistas, negali būti laikoma pagrindu teismą pripažinti šališku ar neobjektyviu.

605.10.

61Apygardos teismas, įvertinęs tai, kas aptarta, konstatuoja, kad šiuo atveju nusikalstamos veikos faktinės aplinkybės nustatytos teisingai, nuteistojo veiksmai pagrįstai kvalifikuoti pagal BK 138 straipsnio 1 dalį, jo kaltė įrodyta byloje išanalizuotų įrodymų visuma. Nors apeliaciniu skundu, kaip žinia, nesutinkama su byloje esančių įrodymų vertinimu, pateikiant savą įrodymų interpretaciją bei įvykio versiją, tačiau ši subjektyviai išreikšta nuomone niekaip nepaneigia teismo teisinio vertinimo, todėl apygardos teismo teisėjų kolegija, nenustačiusi įrodymų vertinimo klaidų, neturi pagrindo skundžiamą nuosprendį naikinti ir priimti naują išteisinamąjį nuosprendį, kaip to skunde prašo nuteistojo gynėjas advokatas.

625.11.

63Apygardos teismas privalo atsakyti į visus apeliaciniame skunde dėstomus teisinius argumentus, bet neprivalo išsamiai atsakyti į kiekvieną apelianto reiškiamą abejonę dėl byloje surinktų įrodymų, jei apelianto dėstomų abejonių aptarimas apeliacinės instancijos teismo sprendime negali turėti jokios reikšmės apeliacinės instancijos teismo daromoms išvadoms (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-180/2014, 2K-308/2014).

646.

65Apeliacinį skundą šioje byloje padavė nuteistasis ginčydamas kaltės klausimą. Dėl pateikto skundo, nukentėjusiojo atstovas advokatas teikė prašymą, pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą bei dalyvavo apeliacinės instancijos teismo posėdyje. Taigi nukentėjusiojo (civilinio ieškovo) turėtos išlaidos pripažįstamos proceso išlaidomis. Tačiau atsižvelgus į tai, kad nukentėjusįjį atstovavo tas pats advokatas, kuris jį atstovavo ir bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme, bylos aplinkybės buvo gerai žinomos surašant atsiliepimą bei teikiant iš esmės tuos pačius argumentus, kaip ir pirmos instancijos teisme, be to, apeliacinė byla buvo išnagrinėta per vieną posėdį, todėl prašymas priteisti proceso išlaidas yra tenkinamas iš dalies, iš nuteistojo V. G.priteistina 500 Eur proceso išlaidų.

66Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

67nuteistojo V. G. (V. G.) gynėjo advokato Romano Bareikos apeliacinį skundą atmesti.

68Priteisti iš nuteistojo V. G. (V. G.) nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui A. A. 500 Eur (penkis šimtus eurų) už suteiktą advokato teisinę pagalbą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Priteista iš V. G.: 1 606,14 Eur A. A., 639,99 Eur Klaipėdos teritorinei... 4. Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 5. I.... 6. Pirmosios instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės... 7. 1.... 8. V. G. nuteistas už tai, kad 2017 m. gruodžio 1 d., 21.30 val., ( - ),... 9. II.... 10. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai... 11. 2.... 12. Apeliaciniu skundu nuteistojo gynėjas prašo panaikinti skundžiamą... 13. 2.1.... 14. Apeliaciniu skundu nesutinkama su skundžiamame nuosprendyje nustatytomis... 15. 2.2.... 16. Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas selektyviai įvertino ir... 17. 2.3.... 18. Cituojant skundžiamo nuosprendžio dalį dėl suduoto smūgio tvirtinama, jog... 19. 2.4.... 20. Apeliaciniame skunde, cituojant medicininių dokumentų įrašus, jog patinimas... 21. 2.5.... 22. Apeliaciniame skunde analizuojami ir netiesioginiai L. M. parodymai, teigiant,... 23. 2.6.... 24. Apeliaciniame skunde taip pat kreipiamas dėmesys į faktinių bylos... 25. 2.7.... 26. Apeliaciniame skunde kartu akcentuojamos nukentėjusiojo bei nuteistojo... 27. 3.... 28. Atsiliepimu į apeliacinį skundą nukentėjusysis ir civilinis ieškovas A. A.... 29. 3.1.... 30. Nurodo, jog skundžiamas nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, todėl... 31. 3.2.... 32. Teigia, jog nuteistasis nepagrįstai teigia, kad jis nenurodė aplinkybės,... 33. 3.3.... 34. Tvirtina, jog nuteistojo skundo argumentai, susiję su sužalojimų pobūdžiu... 35. 3.4.... 36. Nurodo, kad jis nuosekliai viso proceso metu laikėsi savo pozicijos, kad... 37. 4.... 38. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėjas advokatas... 39. III. Apeliacinės instancijos teismo išvados ir faktinių bylos aplinkybių... 40. 5.... 41. Apeliacinis skundas atmetamas.... 42. 5.1.... 43. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 44. 5.2.... 45. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo... 46. 5.3.... 47. Atsakant į skundo argumentus dėl nukentėjusiojo ir liudytojo A. B. parodymų... 48. 5.4.... 49. Skundžiamu nuosprendžiu teismas BPK nustatytomis priemonėmis patikrino... 50. 5.5.... 51. Apeliacinio skundo argumentas, jog apylinkės teismas specialisto išvadą,... 52. 5.6.... 53. Apylinkės teismas nepatikimais laikė liudytojo V. K. parodymus,... 54. 5.7.... 55. Apeliacinio skundo argumentai apie tai, jog apylinkės teismas vertino V. K.... 56. 5.8.... 57. Vertinant apeliacinio skundo argumentus, susijusius su apylinkės teismo... 58. 5.9.... 59. Aptariamu atveju dėl apeliaciniame skunde nurodytų aplinkybių nėra pagrindo... 60. 5.10.... 61. Apygardos teismas, įvertinęs tai, kas aptarta, konstatuoja, kad šiuo atveju... 62. 5.11.... 63. Apygardos teismas privalo atsakyti į visus apeliaciniame skunde dėstomus... 64. 6.... 65. Apeliacinį skundą šioje byloje padavė nuteistasis ginčydamas kaltės... 66. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 67. nuteistojo V. G. (V. G.) gynėjo advokato Romano Bareikos apeliacinį skundą... 68. Priteisti iš nuteistojo V. G. (V. G.) nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui...