Byla 2S-890-577/2014
Dėl delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB SKF „Arkada“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Jonavos rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovui UAB SKF „Arkada“ dėl delspinigių priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4teisme yra priimtas nagrinėti ieškovės Jonavos rajono savivaldybės administracijos ieškinys atsakovui UAB SKF „Arkada“ dėl delspinigių priteisimo; siekiant užtikrinti reikalavimo įvykdymą, ieškovas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, esantį pas jį ar trečiuosius asmenis, o turto esant nepakankamai areštuoti pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias skolininkui ir esančias pas jį arba trečiuosius asmenis, reiškiamo reikalavimo sumos ribose. Ieškovas nurodo, kad skolininkas yra nesąžiningas, piktybiškai nevykdo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, vengia bendradarbiauti su ieškovu, reikalavimo suma yra didelė, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. sausio 24 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo; ieškovo Jonavos rajono savivaldybės administracijos reikalavimams užtikrinti nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo UAB „Statybos komercinės firmos Arkada“ 96 276,60 Lt vertės nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, esančio pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, areštą. Pirmos instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, atsižvelgė į didelę ieškinio sumą, į reikalavimo pobūdį, taip pat į tai, kad atsakovo atžvilgiu 2013 metais buvo teismuose pareikšta nemažai turtinių reikalavimų. Įvertinęs minėtas aplinkybes, pirmos instancijos teismas sprendė, kad atsakovo ekonominė ir finansinė padėtis nėra gera, todėl ateityje gali kilti problemų dėl pastarojo mokumo, o tuo pačiu ir atsiskaitymo su ieškovu.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atsakovas UAB SKF „Arkada“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 24 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti. Apeliantas tvirtina, kad ieškinio suma, įvertinus atsakovo valdomos turto vertę, pelną bei apyvartą, įstatinio kapitalo dydį ir kitas aplinkybes, nelaikytina didele atsakovo atžvilgiu. Pažymi, kad atsakovas yra pelningai veikianti įmonė, turinti pakankamai piniginių lėšų ir turto kreditorių reikalavimams vykdyti. Finansinės atskaitomybės dokumentų duomenimis, atsakovo turtas 2012 metais sudarė 5 903 734 Lt, 2013 metais – 5 037 085 Lt, kad jis tinkamai vykdo visus mokestinius įsipareigojimus. Pasak apelianto, byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių atsakovo siekį savo turtą realizuoti ar perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip bandyti sumenkinti savo turtinę padėtį, siekiant išvengti prievolių vykdymo. Taip pat apeliantas tvirtina, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neproporcingą žalą atsakovui, nes šiuo metu yra vykdomi keli projektai, finansuojami iš Europos Sąjungos fondų, todėl pritaikyti turtinės padėties suvaržymai gali tapti kliūtimi sėkmingam projektų vykdymui. Pasak atsakovo, civilinių bylų skaičiuos, kuriose jis dalyvauja, nėra niekaip susijęs su atsakovo finansine padėtimi ir negali būti priežastis eliminuojanti atsakovo galimybę atsiskaityti su savo kreditoriais. Be to, apelianto vertinimu, ieškovo teikiamas ieškinys yra nepagrįstas, pareikštas piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis.

8Ieškovas Jonavos rajono savivaldybės administracija atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka, ir prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 24 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovas tvirtina, kad atsakovo teiginiai apie jo gerą finansinę padėtį neatitinka tikrovės. Atkreipia dėmesį, kad UAB „Creditinfo“ 2014 m. vasario 6 d. duomenis atsakovas yra pačioje aukščiausioje bankroto reitingo rizikos klasėje, nes atsakovo atžvilgiu jau buvo inicijuotos trys bankroto bylos, per kalendorinius metus ženkliai sumažėjo atsakovo darbuotojų skaičius, atsakovo atžvilgiu buvo pritaikyti turto areštai, o dalis atsakovo turtas yra įkeistas. Ieškovo nuomone, atsakovas negali būti laikomas finansiškai stipriu juridiniu asmeniu, kuriam 96 276, 60 Lt suma galėtų būti laikoma nedidele. Be to, ieškovas nurodo, kad 2012 m. sausio 17 d. buvo įregistruota nauja įmonė beveik analogišku pavadinimu UAB koncernas „SKF Arkada“, kurios direktorius yra ir atsakovo direktorius. Ieškovo vertinimu, nauja įmonė įregistruota tam, kad būtų galima nuslėpti turtą, atsakovui perleidžiant turtą susijusiais įmonei.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Pagal CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

11Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas kvestionuoja pirmos instancijos teismo nutarties, kuria buvo patenkintas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumą ir pagrįstumą.

12Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant teisingai išspręsti klausimą, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu, reikia atsižvelgti į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, tikslus, pareikštų reikalavimų pobūdį, šalių teisinį statusą, jų turtinę padėtį. Pabrėžtina, kad teisė į teisminę gynybą reikalauja ne tik sudaryti galimybę asmeniui kreiptis į teismą, bet ir realiai apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę, įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Kadangi nuo ieškovo kreipimosi į teismą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo gali praeiti netrumpas laikotarpis, dėl įvairių priežasčių gali tapti sunku arba neįmanoma realiai įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Siekiant užtikrinti, kad ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų nebeįmanomas, CPK nuostatos numato laikinųjų apsaugos priemonių institutą.

13Pažymėtina, kad CPK 144 str. nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra tik numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

14Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-905/2009, 2013 m. sausio 31 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-298/2013 ir kt.). Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti, todėl, taikydamas šią prezumpciją, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t. y., ar konkrečiam atsakovui ieškiniu pareikšto reikalavimo suma yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-256/2012). Taigi kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, pajamomis, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė.

15Pažymėtina, kad pareiga pagrįsti savo gerą turtinę padėtį tenka būtent atsakovui (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-298/2013). Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų apie atsakovo turimą turtą ir jo santykį su įmonės įsipareigojimais, kurie patvirtintų gerą atsakovo finansinę padėtį ir realią galimybę atsiskaityti su kreditoriais. Nors atsakovas ir tvirtina, kad įmonės turtas 2012 metais sudarė 5 903 734 Lt, 2013 metais – 5 037 085 Lt, o tai yra 50 kartų daugiau nei ieškinio reikalavimas, tačiau nutyli, jog įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (2012 m. įmonės finansiniai įsipareigojimai buvo 5 026 339 Lt, o 2013 m. – 4 140 549 Lt) (b.l. 50). Iš atsakovo finansinių dokumentų taip pat matyti, kad 2013 m. įmonės grynasis pelnas sudarė tik 19 141 Lt, o 2012 m. – 22 970 Lt (b.l. 56). Taigi ieškinio suma beveik penkis kartus viršija įmonės grynąjį metinį pelną. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad įmonei ne kartą buvo inicijuota bankroto byla, be to, įmonei dažnai yra keliami ir turtiniai reikalavimai teismuose. Paskutinė byla atsakovo atžvilgiu dėl skolos priteisimo buvo inicijuota 2014 m. vasario 25 d. Taip pat atkreiptinas apelianto dėmesys, kad jis nepateikė teismui jokių duomenų apie savo turimą nekilnojamąjį turtą.

16Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, bylos medžiaga nesuteikia pagrindo išvadai, kad atsakovo turtinė padėtis yra gera. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jeigu pagal ieškovo pareikštus reikalavimus egzistuoja ieškinio didelės sumos prezumpcija ir atsakovas nepateikia įrodymų, kurie patvirtintų atsakovo gerą finansinę padėtį, tai daryti išvadą, kad atsakovui ieškinio suma nėra didelė, negalima (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-567/2012). Esant nurodytoms aplinkybėms, tikėtina, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja grėsmė galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, o tai yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

17Be to, pažymėtina, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia ginčo tarp šalių, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti, bei atsižvelgia į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, taip pat į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų bei proceso šalių interesų pusiausvyros. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju nėra galimybės nustatyti akivaizdžių aplinkybių, kurios šioje bylos nagrinėjimo stadijoje leistų daryti išvadą, kad pagal ieškovo pareikštus reikalavimus negalėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, todėl tuo pačiu nėra galimybės vien šiuo pagrindu teigti, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas.

18Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeista šalių teisėtų interesų pusiausvyra, neužtikrinamos ieškovo teisės. Tokiu būdu būtų paneigta laikinųjų apsaugos priemonių instituto esmė, galimai ieškovui palankus teismo sprendimas galėtų būti realiai neįvykdomas atsakovui bylos nagrinėjimo metu dėl vienokių ar kitokių priežasčių netekus turto, vadinasi, ir byloje įvykdytas teisingumas būtų tik deklaratyvus. Tokia situacija neatitiktų teisinėje valstybėje įtvirtintų teisingumo, lygiateisiškumo, proporcingumo, realaus pažeistų teisių gynimo ir kitų teisės principų (Konstitucijos 109 str. 1 d., CPK 6 str.).

19Pažymėtina, kad ši nutartis neužkerta galimybės atsakovui, esant įstatyme nustatytam pagrindui, reikšti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ar galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, taip pat prašyti teismo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu iš esmės pasikeistų aplinkybės ir išnyktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas (CPK 146, 148, 149 str.).

20Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovų atžvilgiu. Apelianto atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl apelianto atskirasis skundas netenkintinas, o skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 24 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., CPK 338 str.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. teisme yra priimtas nagrinėti ieškovės Jonavos rajono savivaldybės... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. sausio 24 d. nutartimi tenkino... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atsakovas UAB SKF „Arkada“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 8. Ieškovas Jonavos rajono savivaldybės administracija atsiliepime į... 9. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 10. Pagal CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas,... 11. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas kvestionuoja pirmos instancijos... 12. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant teisingai išspręsti... 13. Pažymėtina, kad CPK 144 str. nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet... 14. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 15. Pažymėtina, kad pareiga pagrįsti savo gerą turtinę padėtį tenka būtent... 16. Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, bylos medžiaga nesuteikia... 17. Be to, pažymėtina, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas... 18. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju atsisakius... 19. Pažymėtina, kad ši nutartis neužkerta galimybės atsakovui, esant įstatyme... 20. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 24 d. nutartį palikti...