Byla e2-1478-381/2019
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 22 d. nutarties, kuria pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Autjardas“ iškelta bankroto byla, trečiasis asmuo byloje – uždaroji akcinė bendrovė „HC Betonas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Autjardas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 22 d. nutarties, kuria pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Autjardas“ iškelta bankroto byla, trečiasis asmuo byloje – uždaroji akcinė bendrovė „HC Betonas“,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius (toliau – VSDFV Panevėžio skyrius) kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Autjardas“ iškėlimo.

72.

8Ieškovas nurodė, kad UAB „Autjardas“ nevykdo savo prievolių, 2019 m. liepos 15 d. buvo skolinga Valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) fondo biudžetui 3 614,32 Eur VSD įmokų ir delspinigių sumas. Taikytos priverstinio skolos išieškojimo priemonės rezultato nedavė. Bendrovės 2018 m. balanso duomenimis atsakovė turi turto, kurio didžiąją dalį sudaro trumpalaikis turtas, už 145 764 Eur, o per vienerius metus mokėtinos skolos bei įsipareigojimai siekia 73 593 Eur. Įmonės vardu yra registruotas krautuvas „Bobcat“, kito registruotino turto bendrovė neturi. UAB „Autjardas“ deklaruotų mokesčių mokestinė nepriemoka 2019 m. liepos 15 d. buvo 11 274,33 Eur.

93.

10Pranešimas dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo įteiktas atsakovei Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

114.

12UAB „HC Betonas“ pateikė prašymą teismui dėl įstojimo į bylą trečiuoju asmeniu bei prašyme nurodė, kad jis yra UAB „Autjardas“ kreditorius, kurio bendra kreditorinio reikalavimo suma yra 767,96 Eur. Atsakovės įsiskolinimas atsirado pastarajai neatsiskaičius su UAB „HC Betonas“ už betono gaminius. Nors trečiasis asmuo ragino atsakovę atsiskaityti, reikalavimas įvykdytas nebuvo, dėl to buvo kreiptasi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo.

135.

14UAB „Aujardas“ atsiliepimo į ieškovo pareiškimą nepateikė.

15II.

16Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

176.

18Panevėžio apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi UAB „Autjardas“ iškėlė bankroto bylą.

197.

20Teismas nustatė, kad atsakovė nekilnojamo registruotino turto ir transporto priemonių, išskyrus krautuvą „Bobcat“, neturi. 2019 m. liepos 15 d. bendrovė buvo skolinga: VSDFV Panevėžio skyriui – 3 614,32 Eur, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) – 11 274,33 Eur, trečiajam asmeniui UAB „HC Betonas“ – 767,96 Eur. Viešais duomenimis teismas nustatė, kad atsakovės skolos VSDFV didėja, 2019 m. rugpjūčio 14 d. skola sudarė jau 3 633,82 Eur. Įmonėje yra du apdraustieji.

218.

22Atsižvelgdamas į tai, kad duomenų apie įmonės veiklą nėra, tačiau tai, jog skolos didėja, teismas sprendė, kad įmonė veiklos nevykdo arba ją vykdo nuostolingai. Pirmiau minėti duomenys bei įmonės balansas duoda pagrindo išvadai, kad įmonė nemoki, todėl atsakovei keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis).

23III.

24Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

259.

26Atsakovė UAB „Autjardas“ atskirajame skunde prašo Panevėžio apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 22 d. nutartį panaikinti ir priimti naują procesinį sprendimą – pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti ir atsisakyti iškelti bankroto bylą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

279.1.

28Byloje nėra jokių įrodymų, kad ieškovas išnaudojo visus pažeistų teisių gynybos būdus – jis nesikreipė į teismą dėl skolos priteisimo, neišnaudojo visų galimų skolos išieškojimo veiksmų. Tai, kad ieškovas formaliai įvykdė ĮBĮ numatytus kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kriterijus, nereiškia, jog visi pažeistų teisių gynybos būdai yra išnaudoti. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad ieškovas, inicijuodamas atsakovei bankroto bylą, piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ir daro neteisėtą spaudimą atsakovei kuo greičiau padengti įsiskolinimą.

299.2.

30Pareiškėjo pateiktas pareiškimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo yra paslėptas įmokų išieškojimo būdas, kuriuo atsakovei yra daromas neteisėtas spaudimas.

319.3.

32Atsakovė konstatuoja, kad UAB „Autjardas“ yra mokus, veiklą vykdantis juridinis asmuo, todėl jai negali būti keliama bankroto byla.

339.4.

34UAB „Autjardas“ mokumas vertintinas vadovaujantis atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentais. Vien ta aplinkybė, kad bendrovės vadovas dokumentų nepateikė, negali nulemti bankroto bylos iškėlimo. Negavęs dokumentų, teismas turėtų paprašyti jų pakartotinai, dėti pastangas finansinei būklei nustatyti, o ne tiesiog iškelti bankroto bylą.

3510.

36Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovas VSDFV Panevėžio skyrius prašė jį atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti galioti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

3710.1.

38Iki pateikiant teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Autjardas“, VSDFV Panevėžio skyrius, vadovaudamasis ĮBĮ 6 straipsniu, 2019 m. kovo 26 d. ir 2019 m. gegužės 17 d. registruota pašto siunta UAB „Autjardas“ buveinės adresu siuntė raštus apie susidariusią VSD įmokų už samdomus darbuotojus skolą bei informavo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, jei skola per rašte nurodytą terminą nebus padegta. Raštai nebuvo įteikti. Tuo pačiu adresu siųstas Panevėžio apygardos teismo pranešimas (2019 m. liepos 30 d.) apie posėdžio vietą ir laiką bei įpareigojimas įmonės vadovui pateikti pranešime nurodytus dokumentus, buvo įteiktas, tačiau UAB „Autjardas“ atsiliepimo ir dokumentų, kuriuos įpareigojo pateikti teismas, nepateikė, savo pozicijos dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei neišreiškė ir neatliko jokių veiksmų, kuriais gintų įmonės interesus bei patvirtintų įmonės veiklą ir mokumą. Atitinkamų duomenų, įrodančių, kad įmonė vykdo veiklą bei jos finansinė padėtis neatitinka nemokios įmonės būsenos, nepateikimas teismui leidžia tokią įmonę pripažinti nemokia paties teismo iniciatyva surinktų duomenų pagrindu.

3910.2.

40VSDFV Panevėžio skyrius 2019 m. vasario 12 d. raštu Nr. (8.1)DV_S-4705 prašė UAB „Autjardas“ pateikti įmonės finansinius dokumentus, dėl įmonės mokumo nustatymo, piniginių srautų judėjimo kasoje ir banko sąskaitose patikrinimo, tačiau raštas nebuvo įteiktas, įmonė dokumentų nepateikė. Nuo 2016 m. liepos mėn. VSDFV Panevėžio skyrius taikė priverstinio poveikio priemonę – debeto mokėjimo nurodymus, kuomet valstybinio socialinio draudimo įmokos ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos yra nurašomos nuo įmonės sąskaitos, nes įmonė nevykdė Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – VSDĮ) 17 straipsnyje numatytų draudėjo pareigų.

4110.3.

42VSDFV Panevėžio skyrius pateikė teismui dokumentus, įrodančius, kad iki kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo išnaudojo visas teisėtas galimybes (buvo taikomos priverstinio poveikio priemonės, siunčiami pranešimai dėl skolos padengimo) siekiant išieškoti susidariusią skolą. Tuo tarpu apeliantė neatliko jokių veiksmų, siekiant likviduoti susidariusią skolą ir neįvykdė teismo įpareigojimo pateikti reikalaujamus dokumentus, nors už tai teismas galėjo skirti įmonės vadovui baudą. Kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo yra ne piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, o ĮBĮ reglamentuotas teisėtas procesas.

4310.4.

44Apeliantė, gavusi teismo nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo, taip pat neatliko jokių veiksmų dėl skolos padengimo (2019 m. rugsėjo 11 d. duomenimis skola ieškovui nepadengta), o kreipėsi į advokatą dėl atskirojo skundo parengimo.

45IV.

46Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4711.

48Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

4912.

50Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria įmonei iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

51Dėl naujų įrodymų priėmimo

5213.

53Ieškovas VSDFV Panevėžio skyrius kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė teismui naujus įrodymus – 2019 m. rugsėjo 11 d. raštą dėl UAB „Autjardas” įsiskolinimo VSDF biudžetui.

5414.

55Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą, ieškovo pateiktus naujus įrodymus priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis).

56Dėl atskirojo skundo argumentų

5715.

58Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas – Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas. Šio įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie negali organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs.

5916.

60Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent vienas iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų pagrindų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį.

6117.

62Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę.

6318.

64Teismų praktikoje, be kita ko, pažymima ir tai, kad įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1406/2011, 2013 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2300/2013).

6519.

66Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl atsakovės atskirojo skundo argumentų, pirmiausia, pažymi, kad nepaisant to, jog bankroto bylos turi viešąjį interesą, sprendžiant pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, yra taikomas ir civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Atitinkamų duomenų, įrodančių, kad įmonė vykdo veiklą bei jos finansinė padėtis neatitinka nemokios įmonės būsenos, nepateikimas pirmosios instancijos ar apeliacinės instancijos teismui leidžia tokią įmonę pripažinti nemokia paties teismo iniciatyva surinktų duomenų pagrindu, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1526-943/2015, 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2635/2013; 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1000/2013, 2013 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1338/2013, 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013 ir kt.). Nagrinėjamu atveju atsakovei tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kad UAB „Autjardas“ yra moki bei turi realias galimybes toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą bei atsiskaityti su kreditoriais.

6720.

68Byloje esančio 2018 m. atsakovės balanso duomenimis, nustatyta, jog 2018 m. UAB „Autjardas“ turėjo turto už 145 764 Eur, iš kurio ilgalaikio materialaus turto už 7 755 Eur, o trumpalaikio turto už 138 009 Eur, kurį sudarė – atsargos (37 046 Eur) ir kitas trumpalaikis turtas (100 963 Eur). Iš byloje esančio išrašo iš Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro nustatyta, kad bendrovei nuosavybės teise priklauso 2007 m. gamybos krautuvas „Bobcat“, kito registruotino turto atsakovė neturi. Atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kreditoriams 2018 m. sudarė 73 593 Eur. Kadangi byloje nėra jokių duomenų, kuriais remiantis būtų galima spręsti dėl įsipareigojimų įvykdymo terminų, apeliacinės instancijos teismas juos vertina kaip pradelstus. Viešai prieinamais duomenimis taip pat nustatyta, kad bendrovės skola VSDFV Panevėžio skyriui egzistuoja nuo 2016 m. rugsėjo mėn. ir šiuo metu sudaro 3 651,10 Eur, taip pat atsakovė turi 11 647,55 Eur įsiskolinimą VMI, bendrovėje nuo 2019 m. liepos mėn. yra du apdrausti asmenys.

6921.

70Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis teismas nustatė, kad Panevėžio apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymu civilinėje byloje Nr. eL2-13626-812/2018, įsiteisėjusiu 2018 m. gruodžio 31 d., priteisė iš UAB „Autjardas“ trečiajam asmeniui UAB „HC Betonas“ 590,82 Eur skolą, 41,70 Eur palūkanų, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (632,52 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. gruodžio 4 d.) iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 8 Eur žyminį mokestį ir 60,50 Eur advokato pagalbai apmokėti. Kartu su trečiojo asmens prašymu pateiktas mokėjimo nurodymas patvirtina trečiąjį asmenį kreipusis į antstolių kontorą dėl įsiskolinimo pagal išduotą teismo įsakymą išieškojimo ir dėl to patyrus 32 Eur būtinųjų vykdymo išlaidų. Byloje nėra duomenų dėl įsiskolinimo (jo dalies) išieškojimo iš atsakovės trečiajam asmeniui.

7122.

72Atsakovė tvirtina, kad jos mokumas turi būti vertinamas pagal finansinės atskaitomybės dokumentus, todėl vien ta aplinkybė, kad bendrovės vadovas dokumentų nepateikė, negali nulemti bankroto bylos iškėlimo, todėl pastarųjų teismas turėjo paprašyti pakartotinai. Byloje nustatyta, jog pirmosios instancijos teismas 2019 m. liepos 30 d. rašytine rezoliucija priėmė pareiškėjo VSDFV Panevėžio skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Autjardas“. Rengdamasis bankroto bylos nagrinėjimui teisme, teismas įpareigojo atsakovės UAB „Autjardas“ vadovą D. Š. (einantį bendrovės vadovo pareigas nuo 2015 m. lapkričio 9 d.) ne vėliau kaip per septynias dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti Panevėžio apygardos teismui įmonės balansą, kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose būtų nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, 2018 m. liepos 1 d. duomenimis bei pareikšti nuomonę dėl paduoto pareiškimo. Teismo pranešimas įteiktas bendrovės vadovui asmeniškai 2019 m. rugpjūčio 8 d., tačiau pastarasis nei prašomų dokumentų, nei atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikė.

7323.

74Minėta, kad sprendžiant pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, yra taikomas ir civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Be to, bendrovės administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui: įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio elgtis išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-444/2009). Todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismui įteikus atsakovės vadovui pranešimą dėl atsiliepimo bei reikalaujamų dokumentų pateikimo, pakartotinis analogiško pranešimo pateikimas nebuvo būtinas, o vadovo elgesys, ignoruojant teismo įpareigojimus, įrodo jo netinkamų pareigų, įtvirtintų jam įstatymuose, vykdymą. Pažymėtina, kad jokių teismui aktualių bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentų, taip pat jokių įrodymų, pagrindžiančių įmonės mokumą ir veiklos vykdymą bendrovės vadovas nei teikdamas atskirąjį skundą, nei iki bylos nagrinėjimo teismo posėdyje apeliacinės instancijos teisme dienos taip pat nepateikė. Priešingai, byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad bendrovės turtą sudaro tik krautuvas „Bobcat“, jokio kito registruotino nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bendrovė neturi, negali apmokėti ne tik nuo 2016 m. esančio įsiskolinimo VSDFV, tačiau jos įsiskolinimai tiek VSDFV, tiek VMI nuolat auga. Be to, jau iš 2018 m. balanso matyti, kad bendrovės pradelsti įsipareigojimai, nors ir nežymiai, tačiau viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Taigi, nors 2018 m. balanse nurodomo bendrovės turto struktūra šiuo metu gali būti pakitusi, tačiau atsakovei nepateikus jokių duomenų apie dabartinę bendrovės būklę, teismas sprendžia, kad jai pagrįstai iškelta bankroto byla. Akcentuotina, kad UAB „Autjardas“ bankroto bylos proceso metu nustačius įstatyme numatytus pagrindus, bankroto byla gali būti nutraukta (ĮBĮ 27 straipsnis).

7524.

76Byloje esantys duomenys patvirtina, kad bendrovei daugiau nei du metus neatsiskaitant su VSDF biudžetu, ieškovas siuntė pranešimus atsakovei dėl įsiskolinimo padengimo (2019 m. kovo 26 d., 2019 m. liepos 17 d.), prašymą pateikti pinigų judėjimo kasoje ir banko sąskaitose dokumentus, atskaitingų asmenų avansines apyskaitas, kreditorių ir debitorių sąrašus, bendrovės ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, balansą bei pelno (nuostolių) ataskaitą (2019 m. vasario 12 d.), taikė priverstinio poveikio priemones (2017 m. gruodžio 11 d., 2019 m. sausio 9 d.), tačiau atsakovė su ieškovu nebendradarbiavo – skolos ieškovui nesumokėjo bei reikalaujamų dokumentų nepateikė. Šios aplinkybės paneigia atskirojo skundo argumentus, jog ieškovas, kreipdamasis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, neva piktnaudžiauja teise ir tokiu būdu siekia neteisėtai paveikti bendrovę. Kaip teisingai nurodė ieškovas, kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo yra ne piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, o, atsakovei nevykdant savo prievolių bei nebendradarbiaujant su kreditoriumi, ĮBĮ reglamentuotas teisėtas procesas, kurio pagalba siekiama pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie negali organizuoti rentabilios veiklos.

7725.

78Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs visumą byloje esančių atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentų ir kitų įrodymų, skundžiama nutartimi teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, patvirtinančias atsakovės nemokumą, tinkamai taikė teisės normas (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis), todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą.

79Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

80Panevėžio apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius... 7. 2.... 8. Ieškovas nurodė, kad UAB „Autjardas“ nevykdo savo prievolių, 2019 m.... 9. 3.... 10. Pranešimas dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo įteiktas atsakovei... 11. 4.... 12. UAB „HC Betonas“ pateikė prašymą teismui dėl įstojimo į bylą... 13. 5.... 14. UAB „Aujardas“ atsiliepimo į ieškovo pareiškimą nepateikė.... 15. II.... 16. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. 6.... 18. Panevėžio apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi UAB... 19. 7.... 20. Teismas nustatė, kad atsakovė nekilnojamo registruotino turto ir transporto... 21. 8.... 22. Atsižvelgdamas į tai, kad duomenų apie įmonės veiklą nėra, tačiau tai,... 23. III.... 24. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 25. 9.... 26. Atsakovė UAB „Autjardas“ atskirajame skunde prašo Panevėžio apygardos... 27. 9.1.... 28. Byloje nėra jokių įrodymų, kad ieškovas išnaudojo visus pažeistų... 29. 9.2.... 30. Pareiškėjo pateiktas pareiškimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo... 31. 9.3.... 32. Atsakovė konstatuoja, kad UAB „Autjardas“ yra mokus, veiklą vykdantis... 33. 9.4.... 34. UAB „Autjardas“ mokumas vertintinas vadovaujantis atsakovės finansinės... 35. 10.... 36. Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovas VSDFV Panevėžio... 37. 10.1.... 38. Iki pateikiant teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB... 39. 10.2.... 40. VSDFV Panevėžio skyrius 2019 m. vasario 12 d. raštu Nr. (8.1)DV_S-4705... 41. 10.3.... 42. VSDFV Panevėžio skyrius pateikė teismui dokumentus, įrodančius, kad iki... 43. 10.4.... 44. Apeliantė, gavusi teismo nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo, taip pat... 45. IV.... 46. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 47. 11.... 48. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 49. 12.... 50. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 51. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 52. 13.... 53. Ieškovas VSDFV Panevėžio skyrius kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą... 54. 14.... 55. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 56. Dėl atskirojo skundo argumentų... 57. 15.... 58. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias... 59. 16.... 60. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent vienas iš ĮBĮ 9 straipsnio 7... 61. 17.... 62. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena,... 63. 18.... 64. Teismų praktikoje, be kita ko, pažymima ir tai, kad įmonės sudarytas... 65. 19.... 66. Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl atsakovės atskirojo... 67. 20.... 68. Byloje esančio 2018 m. atsakovės balanso duomenimis, nustatyta, jog 2018 m.... 69. 21.... 70. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis teismas nustatė, kad... 71. 22.... 72. Atsakovė tvirtina, kad jos mokumas turi būti vertinamas pagal finansinės... 73. 23.... 74. Minėta, kad sprendžiant pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo... 75. 24.... 76. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad bendrovei daugiau nei du metus... 77. 25.... 78. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas,... 79. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 80. Panevėžio apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 22 d. nutartį palikti...