Byla 1-2170-932/2018
Dėl nusikalstamos veikos gailisi. Perskaičius ikiteisminiame tyrime duotus parodymus, patvirtino, kad jie surašyti teisingai, tąkart aplinkybes atsiminė geriau

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Julita Dabulskytė - Raizgienė, sekretoriaujant Valentinai Solovejienei, dalyvaujant prokurorei Marinai Jelizarovai, kaltinamajam D. P., kaltinamojo gynėjai advokatei Kristina Sandraitei – Butvilienei, vertėjai Audronei Adomavičienei,

2viešame teismo posėdyje, sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje D. P., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, rusas, gyvenantis adresu ( - ), nevedęs, vidurinio išsilavinimo, bedarbis, teistas:

  1. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 3 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 259 straipsnio 2 dalį – 20 parų arešto bausme;
  2. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 22 d. nuosprendžiu pagal BK

    3178 straipsnio 2 dalį – 16 parų arešto bausme,

kaltinamas pagal BK 259 straipsnio 1 dalį.

4Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

5D. P. neteisėtai laikė psichotropines medžiagas, neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, t. y. jis, neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, iki 2017 m. lapkričio 4 d., apie 01.00 val., laikė su savimi 0,006 gramo psichotropinių medžiagų – sintetinių kanabinoidų, o būtent: 0,004 gramo psichotropinės medžiagos MAM-2201 (1-[5-fluorofentil)-1H-indol-3-il](4-metil-1-naftalenil)-metanono) ir 0,002 gramo psichotropinės medžiagos AM-2201 1-[(5-fluoropentil)-H-indol-3-il]-(naftalen-1-il) metanono, kol tuo pačiu laiku, t. y. 2017 m. lapkričio 4 d., apie 01.00 val., Vilniuje, Geležinkelio g. 6, sulaikymo metu šias neteisėtai laikytas psichotropines medžiagas rado policijos pareigūnai. Šiais veiksmais D. P. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 259 straipsnio 1 dalyje.

6Kadangi D. P., kuris yra kaltinamas įvykdęs nesunkų nusikaltimą, po kaltinamojo akto paskelbimo teismui pareiškė, kad prisipažįsta kaltu ir pageidavo tuoj pat duoti parodymus bei sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, o su tokiu sutrumpintu įrodymų tyrimu sutiko prokurorė bei gynėja, ši baudžiamoji byla buvo nagrinėjama Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau ir – BPK) 273 straipsnyje nustatyta tvarka, atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą.

7Apklaustas teisiamajame posėdyje kaltinamasis D. P. pilnai pripažino savo kaltę padarius jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, patvirtino visas kaltinime nurodytas aplinkybes. Nurodė iš nepažįstamo romų tautybės asmens romų tabore įsigijęs kanapių (įgijimo laiko neatsimena, galimai prieš 3-5 valandas iki sulaikymo, iš ko konkrečiai, kokioje tiksliai vietoje pirko, nurodyti negali), po ko važiavo, atrodo, namo, į Naująją Vilnią (kaip atsidūrė Geležinkelio g. 6, neatsimena). Įsigytas psichotropines medžiagas kaltinamasis visą laiką nurodė laikė kišenėje, jas pirko tik asmeniniam vartojimai. Paaiškino, jog kanapes vartoja jau daug laiko - 10, o gal ir 20 metų, tačiau gydytis neketina, nes nemano esantis priklausomas. Atsakydamas į klausimus, nurodė neseniai įsidarbinęs stogdengiu įmonėje ( - ) (daugmaž prieš savaitę), įsidarbino tam, kad nereiktų atlikti arešto. Paaiškino praeityje atlikęs 6 metų laisvės atėmimo bausmę, po ko dirbo neoficialiai, nes turi daug neišmokėtų baudų, dalį nepadengtų civilinių ieškinių, kuriuos, dirbant oficialiai, išieškotų antstoliai. Dėl nusikalstamos veikos gailisi. Perskaičius ikiteisminiame tyrime duotus parodymus, patvirtino, kad jie surašyti teisingai, tąkart aplinkybes atsiminė geriau.

8Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis D. P. savo kaltę taip pat pripažino, nurodė, kad 2017-11-03 vakare, romų tabore nusipirkę 1 „skrutkę“, t. y. augalinės kilmės narkotinę medžiagą „chimką“. Sumokėjo už ją 10 eurų. Pirko pas čigonę, kurios atpažinti negalėtų. Nusipirkęs „skrutkę“, įsidėjo ją į kišenę. Po to važiavo į kazino, esantį Vilniuje, Geležinkelio g. 6, kur jo neįleido, nes neturėjo su savimi paso. Tada ruošėsi važiuoti namo, tačiau prieš tai išėjo parūkyti. Prie išėjimo iš kazino jį sulaikė policija. Atlikę apžiūrą, policininkai jo rankoje rado „skrutkę“, po ko buvo sulaikytas. Dėl padaryto labai gailisi, psichiatro ir narkologo įskaitose nėra neįrašytas (b. l. 38, 52).

9Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaip liudytojas G. P. (Vilniaus apskrities VPK Viešosios tvarkos valdybos Mobilios kuopos 3 būrio vyr. patrulis) parodė, kad 2017-11-03, 16.00 val., pradėjo pamainą kartu su kolegomis vyriausiaisiais patruliais M. G. ir A. M.. 2017-11-04, apie 01.00 val., patruliuojant Geležinkelio g. 6, Vilniuje, pastebėjo įtartiną vyrą (D. P.), kuris, pamatęs jų tarnybinį automobilį, staigiai pakeitė judėjimo kryptį, kas sukėlė jiems įtarimą. Privažiavus ir sulaikius D. P., paviršutinės apžiūros metu, kairės rankos delne buvo rastas suktinukas su augalinės kilmės galimai narkotine medžiaga. Sulaikytas D. P. prisipažino, kad tai yra narkotinė medžiaga, kurią įsigijo romų bendrijoje iš nežinomo asmens (b. l. 23). Vilniaus apskrities VPK Viešosios tvarkos valdybos Mobilios kuopos 3 būrio vyr. patrulio G. P. 2017-11-04 tarnybiniame pranešime nurodytos iš esmės analogiškos aplinkybės (b. l. 13).

10Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2018 m. sausio 16 d. specialisto išvadoje Nr. 140-(6566)-IS1-26 nurodyta, kad tirti pateiktose augalinės kilmės medžiagose, 2017-11-04 paimtose iš D. P., adresu Geležinkelio g. 6, Vilniuje, yra psichotropinės medžiagos MAM-2201 (1-[5-fluorofentil)-1H-indol-3-il](4-metil-1-naftalenil)-metanono), kurios masė yra 0,004 gramo (1,3 procento) ir psichotropinės medžiagos AM-2201 1-[(5-fluoropentil)-H-indol-3-il]-(naftalen-1-il) metanono, kurios masė yra 0,002 gramo (0,7 procento) (b. l. 16-18).

11Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos specialisto išvadoje Nr. T-N 3081/2017(01) nurodyta, kad D. P. šlapime rasta amfetamino, metamfetamino ir pėdsakų tetrahidrokanabinolio karboksi rūgšties (b. l. 81).

12Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti akte Nr. 1928 užfiksuota, kad 2017 m. lapkričio 4 d. atlikus D. P. apžiūrą, nustatyta, jog D. P. yra vartojęs amfetamino, metamfetavimo ir kanabinoidų (b. l. 82).

13Pirmiausia pažymėtina, jog BK 259 straipsnio 1 dalyje yra suformuluoti alternatyvūs veikos požymiai - neteisėtas narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimas, perdirbimas, įgijimas, laikymas, gabenimas ar siuntimas, neturint tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, todėl baudžiamajai atsakomybei pakanka, kad būtų padaryta bent viena iš šiame BK straipsnyje nurodytų veikų.

14Teismų praktikoje narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimu laikomi įvairūs veiksmai, kuriuos atlikdamas asmuo, pažeisdamas teisės aktais nustatytą tvarką, gauna narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Taigi įgijimu laikomas narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirkimas, gavimas veltui, gavimas kaip atlygio už atliktus darbus ar suteiktas paslaugas, gavimas dovanų ar už skolą, mainais į kitas prekes ar daiktus, rastų pasisavinimas, augančių aguonų, kanapių ar jų dalių rinkimas, kai šie veiksmai atliekami pažeidžiant teisės aktais nustatytų šių medžiagų įgijimo tvarką.

15Nagrinėjamu atveju D. P., be kita ko, yra kaltinamas įgijęs 0,004 gramo psichotropinės medžiagos MAM-2201 (1-[5-fluorofentil)-1H-indol-3-il](4-metil-1-naftalenil)-metanono) ir 0,002 gramo psichotropinės medžiagos AM-2201 1-[(5-fluoropentil)-H-indol-3-il]-(naftalen-1-il) metanono. Nors apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis parodė 2017-11-03, vakare, romų tabore iš nepažįstamos romų tautybės moters nusipirkęs augalinės kilmės narkotinę medžiagą „chimką“, už kurią sumokėjo 10 Eur, tokie kaltinamojo D. P. parodymai visgi neleidžia laikyti, jog psichotropinės medžiagos įgijimo faktas yra aiškiai užfiksuotas, konkrečiai nustatant visas įgijimui reikšmingas aplinkybes. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kiekvienas baudžiamajame įstatyme numatytas inkriminuojamas alternatyvus veiksmas turi būti įrodinėjamas atskirai, o ne preziumuojamas („išvestas“) iš kitų minėto straipsnio nurodytų ir neginčijamai įrodytų vėlesnių veikų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 20 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-218-2009). Tokiu būdu, teismo vertinimu, kaip nepasitvirtinusi laikytina kaltinimo dalis dėl nurodytos psichotropinės medžiagos įgijimo. Kaip matyti iš pareikšto kaltinimo, jame nėra nurodyta esminių minėtos alternatyvios veikos aplinkybių - neaišku, kokiomis aplinkybėmis, kur konkrečiai, iš kokio šaltinio buvo įgytos psichotropinės medžiagos. Nepaisant kaltinamojo anksčiau išdėstytų parodymų, aplinkybių nustatymas negalimas ir iš byloje užfiksuotų bei teismo ištirtų įrodymų. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, todėl kiekvienas inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymis turi būti pagrįstas įrodymais, kurių visuma neginčijamai patvirtina kaltinamųjų kaltę. Nagrinėjamoje byloje nesurinkta įrodymų apie tai, kaip konkrečiai kaltinamasis įgijo psichotropines medžiagas, o vien tik dėl to, jog byloje konstatuotas neteisėtas draudžiamų medžiagų laikymas, šios medžiagos neteisėtas įgijimas negali būti preziumuojamas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-12-22 nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-71-202/2016). Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, iš kaltinimo šalintina, kad D. P. 2017 m. lapkričio 3 d. vakare, tiksliai nenustatytu laiku, romų tabore, Vilniuje, iš nenustatyto asmens neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, nusipirkdamas įgijo 0,006 gramo psichotropinių medžiagų – sintetinių kanabinoidų, o būtent: 0,004 gramo psichotropinės medžiagos MAM-2201 (1-[5-fluorofentil)-1H-indol-3-il](4-metil-1-naftalenil)-metanono) ir 0,002 gramo psichotropinės medžiagos AM-2201 1-[(5-fluoropentil)-H-indol-3-il]-(naftalen-1-il) metanono.

16Tuo tarpu kita kaltinimo dalis pilnai pasitvirtino, byloje yra pakankamai įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, jog kaltinamasis D. P. laikė su savimi (kairės rankos delne) 0,006 gramo psichotropinių medžiagų – sintetinių kanabinoidų, o būtent: 0,004 gramo psichotropinės medžiagos MAM-2201 (1-[5-fluorofentil)-1H-indol-3-il](4-metil-1-naftalenil)-metanono) ir 0,002 gramo psichotropinės medžiagos AM-2201 1-[(5-fluoropentil)-H-indol-3-il]-(naftalen-1-il) metanono. Kaltinamojo D. P. kaltė įrodyta jo paties, taip pat liudytojo G. P. parodymais, policijos pareigūno tarnybiniu pranešimu, specialisto išvada, kita rašytine bylos medžiaga. Teismas neturi pagrindo abejoti, kad laikytos psichotropinės medžiagos buvo skirtos būtent asmeniniam suvartojimui, neturint tikslo jas platinti. Byloje nėra duomenų apie tai, kad kaltinamasis turimas psichiką veikiančias medžiagas būtų kam nors siūlęs, ką nors jomis vaišinęs, pas jį nerasta šių medžiagų fasavimui skirtų priemonių nei kitų daiktų, kurie leistų daryti išvadą apie galimai platinimo tikslu disponuotas rastas draudžiamas medžiagas. Kaltinamojo veiksmai baigti, teisingai kvalifikuoti pagal BK 259 straipsnio 1 dalį.

17Kaltinamojo D. P. atsakomybę lengvinančių aplinkybių teismas nenustatė. Nors kaltinamasis nurodė dėl padarytų nusikalstamų veikų besigailintis, tačiau teismas to nelaiko jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Pagal BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktą atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tada, kai kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis. BK

1859 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė konstatuotina tik nustačius dvi sąlygas: 1) kaltininko prisipažinimą padarius baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir vieną iš alternatyvių aplinkybių: 2) kaltininko nuoširdų gailėjimąsi arba padėjimą išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis. Pagal teismų praktiką kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką nustatomas tada, kai kaltininkas pripažįsta visas esmines kvalifikacijai reikšmingas objektyvias padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes ir tai daro neverčiamas surinktų byloje įrodymų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-201/2007, 2K-550/2008, 2K-638/2010, 2K-106/2011). Nuoširdus gailėjimasis dėl padarytos nusikalstamos veikos nustatomas tada, kai kaltininkas ne tik laisva valia prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, bet ir kritiškai vertina savo elgesį, išgyvena dėl padarytų veiksmų ir stengiasi sušvelninti padarytos veikos padarinius (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-276/2006, 2K-259/2009, 2K-327/2010, 2K-123/2011, 2K-7-54-677/2015). Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, jog kaltinamasis savo veiksmų nevertina neigiamai. Apklausiamas teismo posėdžio metu kaltinamasis vengė nuoširdžiai nurodyti su inkriminuojama nusikalstama veika susijusias aplinkybes, galimai pastarasis tikslių aplinkybių ir neatsiminė, tačiau į teismo užduodamus klausimus atsakinėjo atsainiai ir demonstruodamas nepasitenkinimą, iš jo išsakytos pozicijos matyti, jog psichotropinių medžiagų vartojimo bei turėjimo kaltinamasis nevertina kaip nusikalstamo, priešingai, tokį elgesį laiko normaliu, pabrėždamas, jog taip elgiasi visi. Nors tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamajame posėdyje kaltinamasis nurodė dėl savo veiksmų besigailintis, teismo vertinimu, kaltinamojo išsakytas gailėjimasis yra ne nuoširdus, o labiau formalus, siekiant švelnesnės baudžiamosios atsakomybės. Taigi, nenustačius kaltininko nuoširdaus gailėjimosi padarius nusikalstamą veiką, teismas neturi teisinio pagrindo pripažinti BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytos atsakomybę lengvinančios aplinkybės.

19Kaltinamojo D. P. atsakomybę sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė.

20Teismas, skirdamas D. P. bausmę, atsižvelgia į BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus. Kaltinamasis įvykdė tyčinį nesunkų nusikaltimą (BK

2111 straipsnio 3 dalis), nusikalstama veika baigta, atlikta veikiant tiesiogine tyčia, atsižvelgiama į kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, taip pat įvertinami kaltinamojo asmenybę charakterizuojantys duomenys: neteistas (teistumas pagal pastarajam priimtus 8 teismų baudžiamuosius įsakymus bei nuosprendžius išnykęs); nors byloje yra duomenys apie D. P. priimtus Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-07-03 ir 2017-12-22 nuosprendžius, tačiau dėl jų pastarajam teistumas nekonstatuotinas (2017-07-03 nuosprendžiu

22D. P. pripažintas kaltu ir nuteistas dėl baudžiamojo nusižengimo, kas nesukelia teistumo, padarymą, o 2017-12-22 nuosprendis priimtas vėliau nei šioje byloje nagrinėjama nusikalstama veika), daug kartų baustas administracine tvarka (b. l. 55-62), nors teismo posėdyje nurodė oficialiai įsidarbinęs, tačiau Sodros duomenų bazėje įrašo apie įsidarbinimą nėra, pats kaltinamasis dokumentų apie esamą darbovietę taip pat nepristatė; duomenų apie psichikos/psichiatrinį ar priklausomybės ligų gydymą valstybinis kaltintojas nepateikė.

23Teismas, įvertinęs anksčiau nurodytų bausmės skyrimui reikšmingų aplinkybių visumą, vadovaudamasis BK 61 straipsnio 1, 2 dalių nuostatomis, konstatuoja, kad BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti paskiriant kaltinamajam arešto bausmę, jos dydį nustatant artimą galimam skirti bausmės vidurkiui. Tokia bausmės rūšis yra vidutinio griežtumo. Įstatymas numato galimybę skirti ir švelnesnę bausmę, t. y. baudą, ko būtent prašė ir pats kaltinamasis, tačiau akivaizdu, kad nagrinėjamoje situacijoje tokios bausmės parinkimas būtų aiškiai netikslingas. Kaltinamojo galimybės įvykdyti finansinio pobūdžio bausmę yra aiškiai ribotos, iš esmės, net ir neįgyvendinamos. Nors teisiamojo posėdžio kaltinamasis nurodė prieš savaitę įsidarbinęs stogdengiu, tačiau teismui nepateikė jokių įsidarbinimą pagrindžiančių dokumentų. Patikrinus Sodros duomenų bazę, įrašo apie asmens darbovietę taip pat nėra, dėl ko nėra aišku, ar kaltinamasis išties dirba. Kita vertus, netgi jei pastarasis šiai dienai ir iš tiesų yra įsidarbinęs, tai dar nereiškia, kad jo finansinė padėtis leis mokėti baudą. Kaltinamasis neslėpė iki šiol oficialiai niekada nedirbęs (tokia aplinkybė objektyviai matyti ir iš Sodros duomenų bazės išrašo, esančio b. l. 59), pripažino turintis pas įvairius antstolius ne vieną vykdomąją bylą, o esamų įsiskolinimų dydžio nežino net pats. Taip pat pažymėtina, jog D. P. nėra sumokėjęs nei vienos iš jam paskirtų administracinių nuobaudų, neslėpė, kad to nė neketina daryti (tuo tikslu esą visąlaik dirbo neoficialiai, nenorėdamas rodyti pajamų). Kaltinamasis nė kiek nesikrimsdamas aiškino, kad nemažai administracinių nusižengimų yra dėl to, kad jis vairuoja neturėdamas tam specialiosios teisės, dėl ko jam dažnai skiriamos nemažos baudos. Panašu, jog kaltinamasis savo elgesio keisti nėra linkęs, kadangi teisme aiškino, kad ir toliau važinės neturėdamas teisių, kadangi kitaip jam nepatogu važiuoti į darbą. Tai rodo, jog kaltinamasis, kuris ir taip nemokėjo baudų ir kurių dydis, sprendžiant pagal išrašą iš administracinių nusižengimų registro, yra pakankamai didelis, nerodo jokio suinteresuotumo šias baudas apmokėti, priešingai, nė kiek nesirūpina, kad dėl neketinamo keisti elgesio baudų dydis tik dar labiau augs. Tokios aplinkybės neleidžia teismui tikėti, jog kaltinamasis galėtų sumokėti ir realiai stengtųsi sumokėti finansinę baudą už padarytą nusikalstamą veiką, juo labiau, kad pats neslėpė, jog esą įsidarbino tik dėl to, kad netektų atlikti arešto. Taigi šiuo atveju kyla pagrįstos abejonės ne tik dėl to, ar kaltinamasis dirba, bet ir, jeigu toks faktas yra, kiek realiai ketina dirbti, jeigu galimo įsidarbinimo priežastis yra tik noras išvengti arešto (juo labiau, kad iki tol kaltinamasis oficialiai niekada nėra dirbęs). Kitos kaltinamojo prašomos skirti viešųjų darbų bausmės skyrimo klausimas apskritai nesvarstytinas, kadangi BK 259 straipsnio 1 dalies sankcija tokio pobūdžio bausmės išvis nenumato.

24Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamoji byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai, taikytinas BK 641 straipsnis ir kaltinamajam skirtina bausmė mažintina vienu trečdaliu.

25Vadovaujantis BK 66 straipsnio 2 dalimi, į bausmės laiką D. P. įskaitytinas laikas, išbūtas laikiname sulaikyme – nuo 2017-11-04, 01.00 val., iki 2017-11-04, 11.14 val., t. y. viena para, kuri prilygintina vienai arešto parai (b. l. 31, 41).

26D. P. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, paliktina iki bausmės vykdymo pradžios (b. l. 40).

27Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: vienas vokas su po tyrimo likusiais objektais ir jų pakuotėmis, saugomas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriuje, saugojimui perduotas pagal 2018-04-16 kvitą B serija BBB Nr. 3PK001231, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintinas (b. l. 20).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso

29297, 298 straipsniais, 303 straipsnio 2 dalimi, 304 straipsniu, 305 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio

301 dalimi,

Nutarė

31D. P. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 straipsnio 1 dalyje, ir paskirti jam 60 parų arešto bausmę.

32Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti D. P. 40 parų arešto bausmę.

33Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsnio 2 dalies nuostatomis, į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2017-11-04, 01.00 val., iki 2017-11-04, 11.14 val., t. y. vieną parą, kuri prilygintina vienai arešto parai, ir laikyti, jog D. P. paskirta galutinė 39 parų arešto bausmė.

34Bausmės pradžią skaičiuoti nuo kaltinamojo faktinio sulaikymo, vykdant šį teismo nuosprendį, dienos.

35D. P. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki bausmės vykdymo pradžios, o, pradėjus bausmę, panaikinti.

36Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti bei nagrinėti: vieną voką su po tyrimo likusiais objektais ir jų pakuotėmis, saugomą Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriuje, saugojimui perduotą pagal 2018-04-16 kvitą B serija BBB Nr. 3PK001231, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

37Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Julita Dabulskytė -... 2. viešame teismo posėdyje, sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka išnagrinėjusi... 3. 178 straipsnio 2 dalį – 16 parų arešto bausme, kaltinamas pagal... 4. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 5. D. P. neteisėtai laikė psichotropines medžiagas, neturėdamas tikslo jų... 6. Kadangi D. P., kuris yra kaltinamas įvykdęs nesunkų nusikaltimą, po... 7. Apklaustas teisiamajame posėdyje kaltinamasis D. P. pilnai pripažino savo... 8. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis D. P. savo kaltę taip pat pripažino,... 9. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaip liudytojas G. P. (Vilniaus apskrities... 10. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2018 m. sausio 16 d.... 11. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos specialisto... 12. Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti akte Nr.... 13. Pirmiausia pažymėtina, jog BK 259 straipsnio 1 dalyje yra suformuluoti... 14. Teismų praktikoje narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimu laikomi... 15. Nagrinėjamu atveju D. P., be kita ko, yra kaltinamas įgijęs 0,004 gramo... 16. Tuo tarpu kita kaltinimo dalis pilnai pasitvirtino, byloje yra pakankamai... 17. Kaltinamojo D. P. atsakomybę lengvinančių aplinkybių teismas nenustatė.... 18. 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė... 19. Kaltinamojo D. P. atsakomybę sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė.... 20. Teismas, skirdamas D. P. bausmę, atsižvelgia į BK 54 straipsnio 2 dalyje... 21. 11 straipsnio 3 dalis), nusikalstama veika baigta, atlikta veikiant tiesiogine... 22. D. P. pripažintas kaltu ir nuteistas dėl baudžiamojo nusižengimo, kas... 23. Teismas, įvertinęs anksčiau nurodytų bausmės skyrimui reikšmingų... 24. Atsižvelgiant į tai, kad baudžiamoji byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą... 25. Vadovaujantis BK 66 straipsnio 2 dalimi, į bausmės laiką D. P. įskaitytinas... 26. D. P. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti,... 27. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: vienas... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 29. 297, 298 straipsniais, 303 straipsnio 2 dalimi, 304 straipsniu, 305 straipsnio... 30. 1 dalimi,... 31. D. P. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 32. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 33. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsnio 2 dalies... 34. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo kaltinamojo faktinio sulaikymo, vykdant šį... 35. D. P. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 36. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti bei nagrinėti:... 37. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...