Byla 2A-698/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Vyto Miliaus, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Linui Žukauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Constructus“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 8 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-231-524/2010 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Eudanas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Constructus“ dėl įsiskolinimo ir netesybų priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas BUAB „Eudanas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB ,,Constructus“ 191 406,94 Lt įsiskolinimo, 110 789,51 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas dublike pakeitė ieškinio reikalavimą dėl delspinigių ir prašė priteisti iš atsakovo 31 390,42 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2008-08-27 iki 2008-11-17. Nurodė, kad su atsakovu 2007-04-13 pasirašė Statybos rangos (subrangos) sutartį, kurios pagrindu įsipareigojo atlikti daugiabučio gyvenamojo namo pagrindinių laikančių konstrukcijų statybos, įrengimo darbus, o atsakovas – tinkamai atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti. Ieškovas atliko sutartyje numatytus statybos rangos darbus, tačiau atsakovas už dalį atliktų darbų gera valia neatsiskaitė. Vadovaujantis sutarties 18.1.1 punktu prašė priteisti iš atsakovo 110 789,51 Lt netesybų. Ieškovas dublike nurodė, kad ieškinio reikalavimo dalies dėl

679 399,09 Lt netesybų priteisimo atsisako.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. vasario 8 d. sprendimu ieškinį patenkino, priteisė BUAB ,,Eudanas“ iš UAB ,,Constructus“ 188 906,94 Lt nesumokėtos sumos pagal rangos sutartį, 30 980,74 Lt delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo bei 1800 Lt išlaidų, turėtų advokato pagalbai apmokėti,

10priteisė iš UAB ,,Constructus“ 5 397,75 Lt žyminio mokesčio valstybei. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad 2007-04-13 šalys sudarė statybos rangos (subrangos) sutartį, kuria ieškovas įsipareigojo atlikti pagal projektinę dokumentaciją ir perduoti atsakovui pagrindinių laikančių konstrukcijų statybos ir įrengimo darbus (pagal priedą Nr.1), o atsakovas įsipareigojo tinkamai atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti. Atsakovas, nesumokėdama ginčo sumos dalies, nurodytos PVM sąskaitose faktūrose, atliktus darbus, perduotus ir priimtus pažymomis bei aktais ( t.1, b.l. 23-44), remiasi aplinkybe, jog netinkamai buvo vykdomas sutarties 14.15 p. Be to, teismas nurodė, kad įvertinus atsakovo poziciją darytina išvada, jog byloje pagrindinis ginčas kyla dėl sutarties 16.5p. taikymo. Šiuo punktu atsakovas sulaiko mokėjimą už atliktus darbus – 10 procentų sąskaitoje nurodytos mokėtinos sumos be PVM, atsakovas įsipareigojo šiuo punktu sumokėti 5 procentus šios sumos ieškovui ne vėliau kaip per 15 dienų pasirašius galutinį darbų priėmimo-perdavimo aktą, kaip numatyta sutarties 14.5p. Likę 5 procentai, kurie skirti garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui, bus sumokami ieškovui pasibaigus pirmiesiems metams po galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos arba per 15 dienų pasirašius galutinį darbų priėmimo-perdavimo aktą, kaip tai numatyta šios sutarties 14.15p., su sąlyga, kad iki to laiko ieškovas bus pateikęs atsakovui banko garantiją ar draudimo kompanijos laidavimo raštą, nurodantį sumą, lygią 5 procentams sutarties kainos, ir dvejiems metams. Be to, sutartyje numatyta, kad bankas ar draudimo bendrovė turi būti priimtini atsakovui.

11Dėl atsakovo teisės sulaikyti mokėjimą dėl atliktų darbų trūkumų teismas nurodė, kad šalių sutarties 14 p. nustatė atliktų statybos darbų priėmimo tvarką (t. 1, b.l. 15). Šios sutarties nuostatos buvo vykdomos ir tarp šalių susiklosčiusioje dalykinėje praktikoje. Pagal sutarties 14.3 p. buvo numatyta atliktų darbų priėmimo-perdavimo tvarka. Kiekvieną statybos darbų atlikimo aktą buvo įsipareigojęs ruošti ieškovas, o pagal sutarties 14.4. p. atsakovas buvo įsipareigojęs per 5 dienas po kiekvieno tokio akto pateikimo priimti akte nurodytus darbus, pasirašyti aktą bei raštu nurodyti atliktų darbų trūkumus bei terminus jiems ištaisyti. Sutarties 14.7p.-14.8p. nustatė tvarką, kaip turi būti priimti ir perduoti atsakovo nurodyti, o ieškovo ištaisyti trūkumai. Sutarties 14.10-14.12 p. nustatė baigiamojo akto pasirašymo tvarką, kurios esmė buvo ta, kad kai, ieškovo nuomone, visi statybos darbai yra užbaigti, ieškovas parneša apie tai atsakovui ir toks pranešimas yra laikomas ieškovo prašymu, kad atsakovas patikrintų atliktus darbus ir juos priimtų bei per 10 dienų pasirašytų baigiamąjį darbų priėmimo ir perdavimo aktą. Teismo teigimu, bylos medžiaga įrodo, kad šios paminėtos tvarkos šalys laikėsi, sudarydamos atliktų darbų tarpinius priėmimo-perdavimo aktus bei atsakovas 2008-09-05 pasirašė baigiamąjį darbų priėmimo-perdavimo aktą, nurodydamas trūkumus, prieš tai 2008-03-25 ieškovas perdavė atsakovui visą statybinę dokumentaciją. Bylos medžiaga ir liudytojos B. T. parodymai teismo manymu įrodo, kad atsakovo įrodinėjamus esminius trūkumus ieškovas ištaisė, ekspertizės akte nurodyti trūkumai dėl ieškovo darbo yra tik 3 priede, 29 p. Šio defekto vertė yra 1336, 64 Lt. Teismas nurodė, kad ši atsakovo pozicija yra susijusi su sutarties vykdymu ir šalių paaiškinimais įrodyta, jog ginčų dėl sutarties vykdymo nebuvo iškelta, atsakovas nesikreipė į teismą dėl to, kad ieškovas neištaisė jos įrodinėjamų trūkumų, šios aplinkybės buvo konstatuotos Klaipėdos apygardos teismo 2009-03-16 nutartyje ieškovo bankroto byloje, todėl vertintinas šalių elgesys ją vykdant, tarp jų susiklosčiusi dalykinė praktika po sutarties sudarymo. Esminis ginčas tarp šalių prasidėjo tada, kai ieškovui buvo iškelta bankroto byla, nes atsakovas nurodė, kad ieškovas nepateikė tinkamo garantinio laikotarpio laidavimo rašto ir šios priežastys nurodytos atsakovo pranešime apie sutarties nutraukimą. Sutarties 15.5 p. buvo numatyta, kad jeigu ieškovas neištaiso defekto per pagrįstą laiko tarpą ar kitą atsakovo nustatytą laiką, tai atsakovas turi teisę pats ištaisyti trūkumus iš lėšų, sulaikytų sutarties 16.5 p. nustatyta tvarka. Todėl teismas sprendė, kad dėl darbų trūkumų ieškovas neturi teisės sulaikyti mokėjimų už priimtus atliktus darbus. Teismo manymu, atsakovo 2008-08-12 raštas, rašytas ieškovui įrodo, kad mokėjimas sulaikomas dėl UAB ,,Žaliasis tiltas“ ieškinio atsakovui ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

12Dėl sutarties 16.5 p. aiškinimo teismas nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2008-07-16 nutartimi ieškovui buvo iškelta bankroto byla. Šioje byloje analizuojami subrangovo ir generalinio rangovo tarpusavio teisiniai santykiai, todėl bylos medžiaga įrodo, kad šalys nekėlė ginčo dėl ieškovo atliktų darbų perdavimo atsakovui. Priešingai, šioje byloje įrodyta, kad jau ieškovui iškėlus bankroto bylą atsakovas pasirašė darbų pagal rangos sutartį priėmimo-perdavimo aktą, nurodydamas, kad jame paminėti darbai reiškia baigtus darbus, nurodydamas jame aptartus trūkumus. Tiek šiame akte, tiek sutarties 14.15 p. nurodyta, kad po to, kai priėmimo komisija pasirašo pastato pripažinimo tinkamu naudoti aktą, ir po to, kai ieškovas ištaiso priėmimo komisijos ar atsakovo nurodytus trūkumus, atsakovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išduoda galutinį darbų priėmimo-perdavimo aktą. Šio galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo data reikšminga sutarties 16.5 p. taikymui. Teismas įvertinęs nurodytas aplinkybes padarė išvadą, kad šio galutinio darbų priėmimo-perdavimo akto sudarymas yra siejamas su atsakovo, kaip generalinio rangovo, veikla su užsakovu, nes 14.15 p. nustatyta, kad toks aktas yra sudaromas po to, kai priėmimo komisija pasirašo pastato pripažinimo tinkamu naudoti aktą, tačiau iškelta atsakovui kita civilinė byla įrodo, kad toks aktas nėra sudarytas iki šiol, statybos objekte dirbo daug subrangovų ir už šią aplinkybę ieškovas nėra atsakingas. Atsakovo pozicija, jog dėl bankroto bylos iškėlimo fakto ieškovas negalės vykdyti garantinių įsipareigojimų, numatytų rangos sutarties 15.1-15.3 p., yra susijusi su paminėtu sutarties 16.5 p. aiškinimu. Teismas nurodė, kad pagal sutarčių aiškinimo taisykles aiškinant šį punktą darytina išvada, jog atsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą, tačiau šis sulaikymas yra apibrėžtas terminu, t. y. atsakovas 5 procentus turi teisę sulaikyti 15 dienų nuo galutinio darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, o likusius 5 procentus, kurie skirti garantinių įsipareigojimų užtikrinimui, atsakovas privalo sumokėti pasibaigus pirmiesiems metams po galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Šio punkto vykdymui buvo būtina ieškovui įvykdyti iškeltą sąlygą - atsakovui pateikti banko garantiją ar draudimo kompanijos laidavimo raštą, nurodanti sumą, lygią 5 procentams sutarties kainos, ir dvejiems metams nuo galutinio darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, todėl atsakovas neturėjo teisėtų lūkesčių tikėtis ilgesnės nei dveji metai garantijos. Tai, kad šią sąlygą ieškovas įvykdė, teismo manymu, įrodo PZU Lietuva 2008-01-14 raštas, atsakovas šio laidavimo atsisakė, grąžindamas jį draudimo bendrovei, todėl ši aplinkybė leidžia daryti išvadą, kad ieškovas pagal sutarties 16.5 p. tinkamai įvykdė sąlygą, o atsakovas, priėmęs atliktus darbus iš ieškovo, neįvykdė pareigos sudaryti galutinį darbų priėmimo-perdavimo aktą. Atsakovo veiksmai po sutarties sudarymo įrodo, kad ieškovas turėjo pagrįstų teisėtų lūkesčių, jog toks aktas bus sudarytas 2008 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn.. Atsakovo užsakovei UAB ,,Žaliasis tiltas“ 2008-07-04 vienašališkai nutraukus rangos sutartį šio galutinio darbų priėmimo-perdavimo akto sudarymas nusikėlė neapibrėžtam laikotarpiui, iš atsakovo atstovės paaiškinimo nustatyta, kad atsakovo pareiga yra objektą perduoti valstybinei komisijai, tačiau už šią aplinkybę ieškovas nėra atsakinga. Teismas nurodė, kad darbai, už kuriuos atsakovas delsia sumokėti, buvo priimti atsakovo paminėtais priėmimo-perdavimo aktais ir tai atitinka sutarties paminėtas sutarties nuostatas, atsakovo veiksmai po tarpinių priėmimo-perdavimo aktų bei baigiamojo akto sudarymo įrodo, kad atsakovo nurodyti trūkumai buvo ištaisyti, 16.5 p. nurodyta sąlyga ieškovo buvo įvykdyta, todėl prieštarauja teisingumo ir protingumo principams atsakovo vykdomas mokėjimo už atliktus ir perduotus darbus sulaikymas, kuris vyksta nuo 2008-09-05.

13Teismas konstatavo, kad paminėti įrodymai leidžia padaryti išvadą, jog tarp šalių nėra ginčo dėl atliktų darbų trūkumų pagal subrangos sutartį, nėra įrodymų, kad ieškovas netinkamai vykdė rangos sutartį, ieškovas savo darbo jėgomis ir sąnaudomis atliko perduotus darbus atsakovui, įvykdė 16.5 p. numatytą sąlygą, atsakovas neginčija šių darbų atlikimo fakto ir išlaidų dydžio, todėl ieškinys tenkintinas. Teismas nurodė, kad ieškovo atstovas teismo posėdyje sutiko sumažinti ieškinį 2500 Lt, todėl iš atsakovo ieškovui priteistini 188 906,94 Lt nesumokėtos sumos pagal rangos sutartį,

1430 980,74 Lt delspinigių pagal sutartį, nes susitarimas dėl delspinigių buvo sudarytas rašytine forma ir ieškovas sumažino delspinigių dydį, bei 6 procentai įstatymo numatytų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo( CK 6.210 str.).

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

17Atsakovas UAB ,,Constructus“ apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 8 d. sprendimo dalį, kuria priteista ieškovui 188 906,94 Lt suma 30 980,74 Lt delspinigių, panaikinti ir priimti naują sprendimą – priteisti ieškovui 3 628,10 Lt. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

181. Teismas neįvertino, kokią reikšmę faktinėms aplinkybėms turi Klaipėdos apygardos teismo 2009-03-16 nutartis, kuria konstatuota, kad pagal 2007-04-13 sutarties 16.5 p. reikalavimus pareiškėja turi teisę sulaikyti 5 procentus užmokesčio už atliktus darbus garantiniams subrangovo įsipareigojimams įvykdyti. Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad pareiškėja šia teise yra pasinaudojusi ir dalį skolininkei priklausančio atlyginimo yra sulaikiusi. Taigi pareiškėjos turtinės teisės dėl skolininkės nemokumo nėra pažeistos.

192. Teismas nevertino, kokią reikšmę faktinėms aplinkybėms turi 2008-12-23 atsakovo pranešimas apie rangos sutarties nutraukimą, kuris buvo pateiktas dar neįvykus sąlygoms, kurios suteiktų ieškovui teisę reikalauti apmokėjimo pagal rangos sutartį. Teismas nevertino, ar po 2008-12-23 sutarties nutraukimo nepasibaigė atsakovo prievolės pagal sutartį, kurių atsiradimui iki 2008-12-23 nebuvo įvykusios sutarties 16.5 p. nurodytos sąlygos. Ieškovas sutarties nutraukimo teisėtumo neginčijo.

203. Teismas netinkamai nustatė aplinkybes, dėl kurių buvo grąžintas 2008-01-14 UAB DK ,,PZU Lietuva“ laidavimo raštas ir nevertino tiek atsakovo paaiškinimų, riek liudytojos B. T. parodymų, kad atsakovas buvo privertas grąžinti laidavimo rašto originalą jį išdavusiai draudimo bendrovei, nes ieškovo atstovui pateiktas laidavimo raštas neatitiko sutarties 16.5 p. nustatytų reikalavimų.

214. Teismas netinkamai įvertino atsakovo atstovo pateiktus duomenis tiek apie patirtus, tiek apie galimus atsakovo nuostolius, kurie gali atsirasti garantiniu laikotarpiu. Teismas nepagrindė, kodėl nepagrįsti UAB ,,Žaliasis tiltas“ reikalavimai UAB ,,Constructus“ pateiktame patikslintame ieškinyje.

225. Teismas netinkamai taikė CK 6.193 straipsnio nuostatas ir atitinkamai neteisingai aiškino sutartį, nenustatė tikrųjų šalių ketinimų. Teismas nepagrįstai nesivadovavo CK 6.698 straipsniu, pagal kurį garantinis terminas ginčo darbams pradedamas skaičiuoti tik po objekto pripažinimo tinkamu naudoti. Atsakovas neneigia, kad įvertinus sulaikytą 187 778,84 Lt sumą buvo skolingas ieškovui 3 628,10 Lt. Sutarties 16.5 punkte nurodyta, jog sulaikyti 5 procentai bus mokami šalims pasirašius galutinį priėmimo-perdavimo aktą, t. y. prasidėjus garantiniam terminui, kuris vadovaujantis CK 6.698 straipsniu pradedamas skaičiuoti nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti, o sulaikyti 5 procentai bus sumokami ieškovui su sąlyga, kad ieškovas pateiks banko garantiją arba draudimo kompanijos raštą, taip pat prasidėjus garantiniam terminui. Kadangi 16.5 punkte numatytos sąlygos nebuvo įvykę iki sutarties nutraukimo, atsakovo prievolė neatsirado. Faktas, kad statytojas – UAB ,,Žaliasis tiltas“ nutraukė sutartį su atsakovu, neturi reikšmės šioje byloje, nes ir nutraukus sutartį, lieka tiek atsakovo, tiek ieškovo prievolės taisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusius trūkumus. Be to, objektas pripažįstamas tinkamu naudoti valstybinės komisijos, į kurią kreipiasi objekto statytojas – UAB ,,Žaliasis tiltas“, atitinkamai garantinio laikotarpio pradžia nepriklauso nei nuo ieškovo, nei nuo atsakovo. Ieškovui nepateikus laidavimo rašto ir atsakovui nutraukus sutartį iki garantinio laikotarpio pradžios, ieškovas prarado teisę reikalauti sulaikytų sumų.

236. Nepagrįsta teismo sprendimo dalis dėl delspinigių priteisimo, kurie skaičiuojami nuo 2008-08-27, nors šią dieną ieškovas neturėjo teisės šių sumų reikalauti iš atsakovo. Nurodytą datą nebuvo pasirašytas galutinis darbų priėmimo-perdavimo aktas, netgi aktas, kuriuo buvo nustatyti defektai, ir kuris buvo pasirašyti defektai, ir kuris buvo pateiktas ieškovui 2008-09-05 nebuvo pasirašytas atsakovo, nors atsakovas nepranešė, kad nevykdys sutarties, nebuvo pateikta nei banko garantija, nei laidavimo raštas dėl garantinio laikotarpio įsipareigojimų.

24Ieškovas BUAB ,,Eudanas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 8 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

251. Skundo motyvas, kad teismas nevertino kokią reikšmę faktinėms aplinkybėms turi Klaipėdos apygardos teismo 2009-03-16 nutartis, neturi jokios reikšmės priimto teismo sprendimo pagrįstumui ir teisėtumui.

262. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių atsakovas grąžino ieškovui 2008-01-14 UAB DK ,,PZU Lietuva“ laidavimo raštą ir nevertino to, kad laidavimo raštas neatitiko sutarties 16.5 punkte nustatytų reikalavimų. Visus statybos darbus pagal 2007-04-13 statybos rangos sutartį ieškovas užbaigė laikydamasis darbų atlikimo terminų, dar 2007 m. lapkričio mėn. 2007-11-20 šalių pasirašytame atliktų darbų priėmimo akte šalys patvirtino, kad statybos darbai yra užbaigti. 2007 m. gruodžio mėnesį buvo sudaryti ir atsakovo priimti paskutiniai atliktų darbų aktai ir PVM sąskaitos faktūros apmokėjimui už atliktus darbus. Ši aplinkybė, vadovaujantis sutarties 16.5 punktu, buvo pakankamas pagrindas ieškovui pateikti banko ar draudimo bendrovės laidavimo ar garantijos raštą. 2008-01-14 UAB DK ,,PZU Lietuva“ išdavė atsakovui garantinio laidavimo raštą 2 metų laikotarpiui. Mokėtina suma pagal darbų atlikimo aktus buvo mažesnė, nei nustatyta sutartyje, todėl atitinkamai mažesnei sumai buvo išduotas garantinis laidavimo raštas. Be to, garantinio laidavimo rašą atsakovas priėmė ir nelaikė jo neatitinkančiu sutarties reikalavimų.

273. Teismas, nagrinėdamas šią bylą, neturėjo teisinio pagrindo nagrinėti ir vertinti UAB ,,Žaliasis tiltas“ reikalavimų, pareikštų atsakovui UAB ,,Constructus“ pagrįstumo. Atsakovo atsikirtimus į ieškovo pareikštą ieškinį, atsižvelgdamas į faktines aplinkybes nurodomas ir UAB ,,Žaliasis tiltas“ pareikštame ieškinyje ir patikslintame ieškinyje, teismas vertino remdamasis šioje byloje surinktais įrodymais ir remdamasis jais padarė teisingas išvadas. Be to,byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovas ištaisė visus defektus (išskyrus vieną, paaiškėjusį po atliktos ekspertizės, kurio ištaisymo išlaidų suma yra sumažinta reikalavimo suma), pastebėtus po atliktų darbų perdavimo atsakovui.

284. Teismas tarp atsakovo ir ieškovo sudarytą sutartį vertino tinkamai taikydamas CK 6.193 straipsnio normas ir nepadarė jokio pažeidimo, sudarančio pagrindą panaikinti teismo sprendimą.

295. Teisę reikalauti prievolės apmokėti už atliktus darbus įvykdymo, apsprendžia aplinkybės, kad ieškovas tinkamai, nustatytais terminais dar 2007 m. atliko statybos darbus ir juos pridavė atsakovui. Atsakovas statybos darbus priėmė, tačiau dėl ne nuo ieškovo priklausančių priežasčių nesudarė galutinio statybos darbų priėmimo-perdavimo akto, ir dėl to neprasidėjo garantinių atliktų darbų terminų eiga. Tokia padėtis vertintina kaip iš esmės pažeidžianti ieškovo teises ir ieškovui iškėlus bankroto bylą, ieškovo pateiktas rašytinis reikalavimas atsakovui vertintinas kaip momentas, nuo kurio atsiranda atsakovo pareiga mokėti netesybas ieškovui.

31IV. Apeliacinio teismo argumentai

32Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

33Pirmosios instancijos teismas surinko ir ištyrė visus įrodymus, teisingai juos įvertino ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

34Apeliacinė instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, taip pat visais atvejais patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

35Byloje keliamas ginčas dėl atsiskaitymo pagal rangos sutartį, dėl atliktų darbų kokybės ir dėl kai kurių rangos sutarties sąlygų, apibrėžiančių užsakovo pagal rangos sutartį teisę sulaikyti dalį mokėtinos sumos, aiškinimo.

36Dėl užsakovo (atsakovo) pareigos atsiskaityti pagal rangos sutartį ir dėl darbų trūkumų.

37Byloje nustatyta, kad šalys 2007 m. balandžio 13 d. sudarė statybos rangos (subrangos) sutartį Nr. L-C-140-16, kuria subrangovas (ieškovas) įsipareigojo atlikti gyvenamojo namo, esančio Taikos per. 32A, Klaipėdoje pagrindinių laikančiųjų konstrukcijų statybos ir įrengimo darbus, o užsakovas (atsakovas) – šiuos darbus priimti ir už juos apmokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (t. 1, b. l. 10-22). Atliktų statybos darbų priėmimas yra reglamentuotos sutarties 14 punkte (t. 1, b. l. 15). Tačiau byloje iš esmės nekilo ginčo, kad ieškovas pagal minėtą sutartį atliko darbų už 2 215 790,28 Lt ir kad tokiai pat sumai pateikė atsakovui apmokėti PVM sąskaitas faktūras. Taip pat atsakovas neginčija, kad tokios apimties, kaip nurodo ieškovas, statybos darbus jis priėmė, pasirašydamas atliktų darbų priėmimo perdavimo aktus. Todėl dėl šių aplinkybių plačiau pasisakyti nėra pagrindo.

38Pagrindinis ginčas kyla dėl to, ar atsakovas, remdamasis sutarties nuostatomis, turėjo teisę sulaikyti dalį mokėtinos ieškovui už atliktus darbus sumos (kas ir sudaro ieškinio sumą).

39Atsiskaitymo už atliktus statybos darbus tvarka nustatyta sutarties 16 punkte (t. 1, b. l. 17).

40Sutarties 16.5 punktas numatė galimybę užsakovui sulaikyti dalį (5 procentus) mokėtinos rangovui sumos, kuri gali būti sumokėta rangovui, esant tam tikroms sąlygoms – šalims pasirašius galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą ir rangovui pateikus banko ar draudimo bendrovės garantinį raštą. Apeliantas šia aplinkybe grindžia savo atsisakymą sumokėti ieškovui ieškiniu prašomą sumą už atliktus darbus, nurodydamas, jog ieškovas – bankrutuojanti bendrovė, todėl, išaiškėjus paslėptiems darbų trūkumams, atsakovui nebus galimybės atgauti lėšų dėl šių trūkumų per garantinį laikotarpį, tai yra per 10 metų. Pirmosios instancijos teismas, aiškindamas šią sutarties nuostatą, teisingai pažymėjo, kad neatsitiktinai CK 6.691 straipsnyje įtvirtinta statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) pareiga sutarties vykdymo metu reiškia, kad jei kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis (užsakovas, rangovas ar subrangovas) privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių tom kliūtims pašalinti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pabrėžiama, kad, vykdant rangos sutartį, svarbu laikytis šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) principo, ši pareiga vienodai svarbi abiem sutarties šalims, o šalis, nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę – nepriimti atliktų darbų ir nemokėti rangovui už faktiškai atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 200 5m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. M. v. UAB ,,Mindija“, bylos Nr. 3K-3-371/2005; 2009 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2009).

41Taip pat teismas pažymėjo, kad šio (kooperavimosi) principo laikytasi nebuvo. Minėta, kad dėl atliktų darbų apimties ir jų priėmimo ginčo nekilo, todėl vien formaliu pagrindu – kad nebuvo pasirašytas galutinis darbų priėmimo-perdavimo aktas, nenustačius, kokias pasekmes toks nepasirašymas sukels atsakovui, atsakovas neturėjo teisės naudotis sutartyje numatytu dalies mokėtinos sumos už atliktus darbus sulaikymui. Aiškinant sutartis, svarbu atsižvelgti ne tik į sutarties tekstą, bet ir į tikruosius sutarties šalių ketinimus (CK 6.193 str.). Akivaizdu, kad sutarties 16.5 p. tikslas – apsaugoti užsakovo interesus nuo galimų rizikų, kilsiančių dėl darbų trūkumų ar kitų nenumatytų aplinkybių, o taip pat ir galutinis darbų rezultatas – visiškas ir kokybiškas darbų perdavimas. Nors sutartyje aptartas galutinis darbų perdavimo aktas ir nepasirašytas dėl ne nuo šalių nepriklausančių priežasčių (ieškovo bankrotas, atsakovo pranešimas apie sutarties nutraukimą), tačiau, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, juo siekti tikslai įgyvendinti - šalys darbus perdavė ir priėmė, pasirašydamos baigiamąjį darbų perdavimo-priėmimo aktą (t. 1, b. l. 48-49). Be to, apeliacinės instancijos teismui atnaujinus bylos nagrinėjimą, ieškovo atstovas pateikė patalpų pripažinimo tinkamomis naudotis 2008 m. spalio 30 d. aktą, kuriuo valstybinė komisija pripažino, kad daugiabučio gyvenamojo namo su administracinėmis patalpomis ir požemine automobilių saugykla pirmasis etapas – banko ir biurų patalpos – Taikos pr. 32 A, Klaipėdoje tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudotis.

42Apelianto nurodytos aplinkybės, jog neva galimai atsiras darbų trūkumų, yra tik niekuo nepagrįstos prielaidos, o ne konkretūs faktai. Be to, jo teisės šiuo atveju, ginamos sutartyje numatyta pareiga pateikti banko ar draudimo bendrovės garantiją. Byloje nustatyta, kad vykdydamas šią sutarties nuostatą, ieškovas pateikė atsakovui draudimo bendrovės PZU Lietuva garantinio laikotarpio laidavimo raštą (t. 1, b. l. 46). Nors atsakovas nurodė, kad ši garantija neatitiko sutarties sąlygų, tačiau įrodymų tam pagrįsti nepateikė. Iš atsakovo 2008-07-01 rašto (t. 1, b. l. 47) matyti, kad jis garantinį raštą ieškovui grąžino 2008 m. liepos 1 d., tai yra praėjus daugiau nei pusei metų nuo šio rašto gavimo. Savo rašte atsakovas nenurodė, dėl kokių priežasčių grąžino garantinį raštą, jis tik pažymėjo, jog atsisako visų teisių pagal išduotą garantinį raštą. Taigi, remiantis šiais duomenimis, matyti, kad ieškovas tinkamai įvykdė sutarties sąlygas, todėl atsakovui nebuvo teisinio pagrindo remtis sutarties 16.5 punkto sąlygomis ir sulaikyti dalį mokėtinos sumos.

43Atsakovo atsikirtimas dėl darbų kokybės trūkumų taip pat negali būti tinkamu pagrindu atleisti jį nuo pareigos apmokėti ieškovui už atliktus statybos darbus. Įstatymo nustatyta, kad užsakovas, priėmęs darbą ir nenurodęs priėmimo akte akivaizdžių darbų (rezultato) trūkumų, netenka teisės remtis trūkumų faktu (CK 6.662 str. 2, 3 d.).

44Minėta, kad atsakovas ieškovo atliktus darbus priėmė priėmimo-perdavimo aktais (etapais) ir jokių trūkumų šiuose aktuose nepažymėjo. Baigiamajame priėmimo-perdavimo akte (t. 1, b. l. 48) nurodytas defektų sąrašas (t. 1, b. l. 48). Pirmosios instancijos teismas analizavo šias atsakovo nurodytas aplinkybes ir esamų bei ištirtų įrodymų pagrindu padarė išvadą, kad defektiniams akte nurodyti trūkumai ištaisyti. Apeliaciniame skunde atsakovas nenurodė jokių aplinkybių, paneigiančių šias išvadas ir apskritai neįrodinėjo, kokius trūkumus ieškovas padarė, vykdydamas darbus pagal rangos sutartį.

45Atsakovo procesiniuose dokumentuose nurodyta aplinkybė, kad UAB ,,Žaliasis tiltas“ yra pareiškusi ieškinį atsakovui dėl darbų trūkumų, kurie apima ir ieškovo darbų dalį, nėra pagrindu pripažinti atsakovo atsikirtimus dėl darbų trūkumų pagrįstais, nes Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 10 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-6103-578/2010, patvirtinta taikos sutartis ir apie jokius darbų trūkumus šiame procesiniame dokumente nepaminėta.

46Todėl nesant įrodymų dėl ieškovo atliktų darbų trūkumų, nėra pagrindo dėl to nepriteisti ieškovui atlyginimo už atliktus darbus.

47Rangovo atsakomybė už darbų kokybę išlieka ir pasibaigus statybos rangos sutarčiai; įstatyme nustatyta rangovo atliktų darbų kokybės garantija – rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis, per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį; rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų (CK 6.697 straipsnio 1, 3 dalys).

48Nors rangovas šiuo metu yra bankrutuojanti įmonė, tačiau, kaip minėta, teisę atlyginti užsakovui už darbų trūkumus, atsiradusius per garantinį laikotarpį, užtikrina šalių sutarties 16.5 punkte įtvirtinta pareiga rangovui pateikti banko garantiją, kas nagrinėjamu atveju ir buvo padaryta.

49Dėl nutartyje nurodytų aplinkybių, teisėjų kolegija laiko nepagrįstais atsakovo apeliacinio skundo argumentus, kuriais jis grindžia savo teisę nemokėti dalies atlyginimo ieškovui už atliktus darbus pagal statybos rangos sutartį. Pažymėtina, kad atsakovas UAB ,,Constructus“, atsakydamas UAB ,,Eudanas“ statybos direktoriui dėl skolos 2008 m. rugpjūčio 12 d. raštu (t. 1, b. l. 50) neminėjo savo procesiniuose dokumentuose nurodytų atsikirtimų nei dėl darbų trūkumų, nei dėl teisės sulaikyti dalį mokėtinos sumos, o tik nurodė, kad atsiskaitymai sutriko dėl bendrovės santykių su UAB ,,Žaliasis tiltas“, taigi skolą ieškovui iš esmės pripažino, kas taip pat patvirtina atsakovo atsikirtimų nepagrįstumą.

50

51Dėl sutartinių netesybų.

52Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartį civilinėje byloje Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma.

53Byloje nustatyta, kad šalys statybos rangos (subrangos) sutarties 18.1.1 p. nustatė rangovo (atsakovo) pareiga mokėti subrangovui (ieškovui) 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą laiku atsiskaityti dieną, tačiau ne daugiau kaip 5 proc. nuo statybos darbų kainos. Ieškovas, remdamasis tuo, kad atsakovas pažeidė prievolę atsiskaityti pagal rangos sutartį, prašė teismo priteisti iš jo skolą, t. y. 191 406,94 Lt ir sutartyje nustatytas netesybas, kurias skaičiavo nuo 2008-08-27 (data, kai atsakovas privalėjo sužinoti apie UAB ,,Eudanas“ iškeltą bankroto bylą), t. y. 31 390,42 Lt delspinigių. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovo atstovas teismo posėdyje sumažino ieškinį 2500 Lt suma, iš atsakovo ieškovui priteisė 188 906,94 Lt nesumokėtos sumos ir nuo šios sumos priteisė 30 980,74 Lt delspinigių pagal sutartį, paskaičiuotų nuo 2008-08-27. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo nustatyta data, nuo kurios paskaičiuoti ieškovui priteisti delspinigiai pagal šalių sudarytą rangos sutartį. Teisėjų kolegija, remdami bylos duomenimis, sprendžia, kad šiuo atveju nesant sudarytam galutiniam darbų perdavimo aktui, delspinigiai skaičiuotini nuo baigiamojo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, t. y. nuo 2008-09-05 (t. 1, b. l. 48-49). Todėl iš atsakovo ieškovui priteistini 27 580,13 Lt (188 906,94 x 0,2 proc. = 377,81 x 73) dydžio delspinigiai.

54Teisėjų kolegija pažymi, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 str. 3 d.) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas.

55Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007;2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Sprendžiant dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, jog netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, įvertinti konkrečių sutartinių santykių pobūdį (pvz., abi sutarties šalys – privatūs verslo subjektai, turintys patirties verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas). Teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Miaras“ v. A. D. individuali įmonė, bylos Nr. 3K-7-409/2010; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Baltarusijos Respublikos Prezidento reikalų valdybos valstybinės gamybos ir prekybos unitarinė įmonė „Belaja Rus“ v. Britų Virginijos salų bendrovė Westintorg Corp., bylos Nr. 3K-3-443/2008; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.).

56Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šios konkrečios prievolės pobūdį, skolos dydį, sutarties laisvės principą bei tai, kad abi šalys yra juridiniai asmenys, turintys patirtį verslo bei derybų srityje, sprendžia, kad nėra pagrindo mažinti priteistinas netesybas. Šalių sutartimi nustatytos 0,2 proc. dydžio netesybos šiuo atveju laikytinos atitinkančiu teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 str.) bei šalių interesų pusiausvyrą.

57Apeliacinį skundą tenkinant iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Patenkinus iš dalies atsakovo apeliacinį skundą ir pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria nustatyta netesybų suma, atitinkamai sumažinama iš atsakovo priteistinas valstybei žyminio mokesčio už ieškinį dydis iki 5 330 Lt. Iš bylos duomenų matyti, kad Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. kovo 18 d. nutartimi žyminio mokesčio paduodant apeliacinį skundą mokėjimas atidėtas iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo šioje byloje priėmimo. Todėl iš atsakovo priteistina valstybei 5 330 Lt žyminio mokesčio, kuris turėjo būti sumokėtas paduodant apeliacinį skundą.

58Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

59Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 8 d. sprendimą pakeisti.

60Sprendimo dalį, kuria priteista iš atsakovo UAB ,,Constructus“ ieškovui BUAB ,,Eudanas“ 30 980,74 Lt delspinigių, panaikinti.

61Priteisti iš atsakovo UAB ,,Constructus“ (į. k. 111472932) ieškovui BUAB ,,Eudanas“ (į. k. 141607791) 27 580,13 Lt delspinigių.

62Panaikinti sprendimo dalį, kuria iš atsakovo UAB ,,Constructus“ priteista 5 397,75 Lt žyminio mokesčio valstybei.

63Priteisti iš atsakovo UAB ,,Constructus“ 5 330 Lt žyminio mokesčio valstybei.

64Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

65Priteisti iš atsakovo UAB ,,Constructus“ 5 330 Lt žyminio mokesčio valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas BUAB „Eudanas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 6. 79 399,09 Lt netesybų priteisimo atsisako.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. vasario 8 d. sprendimu ieškinį... 10. priteisė iš UAB ,,Constructus“ 5 397,75 Lt žyminio mokesčio valstybei.... 11. Dėl atsakovo teisės sulaikyti mokėjimą dėl atliktų darbų trūkumų... 12. Dėl sutarties 16.5 p. aiškinimo teismas nurodė, kad Klaipėdos apygardos... 13. Teismas konstatavo, kad paminėti įrodymai leidžia padaryti išvadą, jog... 14. 30 980,74 Lt delspinigių pagal sutartį, nes susitarimas dėl delspinigių... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. Atsakovas UAB ,,Constructus“ apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apygardos... 18. 1. Teismas neįvertino, kokią reikšmę faktinėms aplinkybėms turi... 19. 2. Teismas nevertino, kokią reikšmę faktinėms aplinkybėms turi 2008-12-23... 20. 3. Teismas netinkamai nustatė aplinkybes, dėl kurių buvo grąžintas... 21. 4. Teismas netinkamai įvertino atsakovo atstovo pateiktus duomenis tiek apie... 22. 5. Teismas netinkamai taikė CK 6.193 straipsnio nuostatas ir atitinkamai... 23. 6. Nepagrįsta teismo sprendimo dalis dėl delspinigių priteisimo, kurie... 24. Ieškovas BUAB ,,Eudanas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 25. 1. Skundo motyvas, kad teismas nevertino kokią reikšmę faktinėms... 26. 2. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas nenustatė aplinkybių, dėl... 27. 3. Teismas, nagrinėdamas šią bylą, neturėjo teisinio pagrindo nagrinėti... 28. 4. Teismas tarp atsakovo ir ieškovo sudarytą sutartį vertino tinkamai... 29. 5. Teisę reikalauti prievolės apmokėti už atliktus darbus įvykdymo,... 31. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 32. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 33. Pirmosios instancijos teismas surinko ir ištyrė visus įrodymus, teisingai... 34. Apeliacinė instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 35. Byloje keliamas ginčas dėl atsiskaitymo pagal rangos sutartį, dėl atliktų... 36. Dėl užsakovo (atsakovo) pareigos atsiskaityti pagal rangos sutartį ir... 37. Byloje nustatyta, kad šalys 2007 m. balandžio 13 d. sudarė statybos rangos... 38. Pagrindinis ginčas kyla dėl to, ar atsakovas, remdamasis sutarties... 39. Atsiskaitymo už atliktus statybos darbus tvarka nustatyta sutarties 16 punkte... 40. Sutarties 16.5 punktas numatė galimybę užsakovui sulaikyti dalį (5... 41. Taip pat teismas pažymėjo, kad šio (kooperavimosi) principo laikytasi... 42. Apelianto nurodytos aplinkybės, jog neva galimai atsiras darbų trūkumų, yra... 43. Atsakovo atsikirtimas dėl darbų kokybės trūkumų taip pat negali būti... 44. Minėta, kad atsakovas ieškovo atliktus darbus priėmė priėmimo-perdavimo... 45. Atsakovo procesiniuose dokumentuose nurodyta aplinkybė, kad UAB ,,Žaliasis... 46. Todėl nesant įrodymų dėl ieškovo atliktų darbų trūkumų, nėra pagrindo... 47. Rangovo atsakomybė už darbų kokybę išlieka ir pasibaigus statybos rangos... 48. Nors rangovas šiuo metu yra bankrutuojanti įmonė, tačiau, kaip minėta,... 49. Dėl nutartyje nurodytų aplinkybių, teisėjų kolegija laiko nepagrįstais... 50. ... 51. Dėl sutartinių netesybų. ... 52. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 53. Byloje nustatyta, kad šalys statybos rangos (subrangos) sutarties 18.1.1 p.... 54. Teisėjų kolegija pažymi, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro... 55. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas,... 56. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šios konkrečios prievolės pobūdį,... 57. Apeliacinį skundą tenkinant iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos... 58. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 59. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 8 d. sprendimą pakeisti.... 60. Sprendimo dalį, kuria priteista iš atsakovo UAB ,,Constructus“ ieškovui... 61. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Constructus“ (į. k. 111472932) ieškovui BUAB... 62. Panaikinti sprendimo dalį, kuria iš atsakovo UAB ,,Constructus“ priteista 5... 63. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Constructus“ 5 330 Lt žyminio mokesčio... 64. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 65. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Constructus“ 5 330 Lt žyminio mokesčio...