Byla 2YT-11929-769/2016
Dėl antstolės Redos Vizgaudienės veiksmų, suinteresuotiems asmenims bankrutavusiai J. G. įmonei „Sveteka“, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Valdsita“, Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, antstolei Redai Vizgaudienei, antstoliui Aleksandrui Selezniovui

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Hidraulikos pasaulis“ atstovui J. G. (J. G.), advokatui Artūrui Gutauskui, suinteresuotiems asmenims antstolei Redai Vizgaudienei, antstoliui Aleksandrui Selezniovui, suinteresuoto asmens Danske Bank A/S Lietuvos filialo atstovui Arūnui Zaveckiui, viešo teismo posėdžio metu išnagrinėjusi civilinę bylą pareiškėjo UAB „Hidraulikos pasaulis“ skundą dėl antstolės Redos Vizgaudienės veiksmų, suinteresuotiems asmenims bankrutavusiai J. G. įmonei „Sveteka“, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Valdsita“, Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, antstolei Redai Vizgaudienei, antstoliui Aleksandrui Selezniovui,

Nustatė

2pareiškėjas pateikė skundą, kuriuo prašo panaikinti antstolės R. Vizgaudienės 2016-06-20 patvarkymą dėl rašymo apsirikimo klaidos ištaisymo Nr. S-16007340; atlikti įrašą vykdomojoje byloje apie tai, kad skolininko bankrutavusios J. G. įmonės „Sveteka“ prievolė, vykdoma pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-11-11 vykdomąjį raštą Nr. 222-2N/2010 yra visiškai įvykdyta ir grąžinti vykdomąjį raštą Nr. 222-2N/2010 jį išdavusiai institucijai. Nurodė, kad antstolė, gavusi išieškotojo prašymą užbaigti vykdomąją bylą ir grąžinti vykdomąjį dokumentą išieškotojui, 2015-03-24 priėmė patvarkymą; jame tinkamai nurodė LR CPK 632 str. 1 d. 1 p. (o ne LR CPK 632 str. 1 d. 2 p.), numatytą vykdomosios bylos užbaigimo pagrindą, todėl 2016-06-20 patvarkymas yra nepagrįstas, neteisėtas ir naikintinas. Pažymėjo, kad pareiškėjas 2008-04-09 hipotekos lakštu įkeitė turtą išieškotojo naudai, pagal skolininko („Sveteka“) prievolę pagal 2005-08-09 kredito sutartį Nr. K200508-0811, teigė, kad pareiškėjas gali būti atsakingas tik už tas skolininko prievoles, kurių bendra dydis neviršija 289620 Eur (1000000 Lt); 2013-07-19 skolininkas („Sveteka“) pervedė išieškotojui 378314,63 litų, 2014-01-15 pervedė dar 1830000 Lt, iš viso 639572,12 Eur (2208314,63 Lt); skolininko bankroto procese išieškotojui pervesta dar daugiau lėšų; pareiškėjas tėra laiduotojas pagal skolininko prievolę išieškotojui ir šiuo metu pareiškėjas neturi jokių įsipareigojimų kreditoriaus atžvilgiu, todėl išieškotojas pagrįstai 2015-03-19 prašė užbaigti vykdomąją bylą LR CPK 631 str. 1 d. 1 p. ir 632 str. 1 p. (visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą) pagrindu. 2015-03-24 patvarkyme nebuvo jokios klaidos, todėl 2016-06-20 patvarkymas naikintinas.

32016-07-18 patvarkymu Nr. S-16007933 antstolė Reda Vizgaudienė pareiškėjo skundo netenkino ir persiuntė jį nagrinėti teismui. Nurodė, kad 2015-03-24 patvarkyme buvo padaryta rašymo apsirikimo klaida: vietoje 631 str. 1 d. 2 p. įrašytas 632 str. 1 d. 1 p.; tai patvirtina išieškotojo pateiktas prašymas su tokia pačia rašymo apsirikimo klaida; užbaigus vykdomąją bylą LR CPK 632 str. 1 d. 1 p., vykdomasis dokumentas būtų grąžintas jį išdavusiam Klaipėdos miesto apylinkės teismui, o užbaigus vykdomąją bylą LR CPK 632 str. 1 d. 2 p. – vykdomasis dokumentas, kaip ir prašė išieškotojas, grąžintas išieškotojui. Pažymėjo, kad antstolė vykdomojo dokumento, kurio esmė – parduoti iš varžytinių įkeistus daiktus, neįvykdė, bet grąžino vykdomąjį dokumentą išieškotojo prašymu šiam sumokėjus vykdymo išlaidas.

4Suinteresuotas asmuo Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą pateikė atsiliepimą, prašė atmesti pareiškėjo skundą ir už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti 5792 Eur baudą, 50 procentų šio baudos paskiriant Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą bei priteisti iš pareiškėjos bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pareiškėjo skundas grindžiamas tais pačiais argumentais kaip ir 2016-04-26 skundas, kuris išnagrinėtas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-06-22 nutartimi c.b. Nr. 2YT-7868-911/2016, nutarties pareiškėjas neskundė ir ji įsiteisėjo 2016-07-09. Kadangi naujų argumentų pareiškėjas skunde nenurodė, todėl jam už piktnaudžiavimą skirtina bauda. Pažymėjo, kad 2016-04-26 bankas pateikė antstolei raštą dėl rašymo apsirikimo ištaisymo priimtame patvarkyme, antstolė rašymo apsirikimą ištaisė ne savo, bet banko iniciatyva; vykdomojoje byloje nėra žymų apie tai, kad skolininko prievolė pagal 2010-11-11 vykdomąjį raštą Nr. 222-2N/2010 visiškai įvykdyta, todėl vykdomoji byla negalėjo būti užbaigta CPK 632 str. 1 d. 1 p. pagrindu, antstolė pagrįstai ištaisė rašymo apsirikimą. Nesutiko su pareiškėjo teiginiu, kad skolininkas nėra skolingas bankui, nurodė, kad skolininko bankroto byloje už skolą įkeistas skolininko turtas buvo realizuotas ir skolos mažinimui bankui iš viso pervesta 639572,12 Eur (2208314,63 Lt), tuo skola bankui sumažinta iki 328450,70 Eur, šią sumą skolininkas yra skolingas bankui; skolos bankui klausimas išnagrinėtas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-06-23 nutartyje (c.b. Nr. 2YT-8994-328/2016), kurią pareiškėjas yra apskundęs.

5Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas J. G. prašė tenkinti skundą ir panaikinti 2016-06-20 patvarkymą dėl klaidos ištaisymo. Paaiškino, kad „Hidraulikos pasaulis“ yra tik laiduotojas ir atsako tik pastato verte, iš „Sveteka“ bankui išieškota jau du milijonai, „Sveteka“ grąžino bankui sumą pagal laidavimo sutartį, bankas tą pripažino, tačiau piktnaudžiaudamas savo teisėmis pateikė vykdomąjį dokumentą vykdyti kitam antstoliui.

6Pareiškėjo atstovas advokatas A. Gutauskas teismo posėdyje prašė tenkinti skundo reikalavimus ir priteisti 419,34 Eur bylinėjimosi išlaidas (b.l. 37-42). Paaiškino, kad antstolė ne rašymo apsirikimą taisė, bet priėmė kokybiškai naują patvarkymą; mano, kad skolos bankui nebėra, nes buvo sumokėta daugiau kaip du milijonai litų,- prievolė bankui įvykdyta „Sveteka“ bankroto byloje. Klaidos antstolė nepadarė, nes koks buvo išieškotojo prašymas, tokį patvarkymą antstolė ir priėmė. Vykdomoji byla užbaigta, todėl 2016-06-20 patvarkymas turi būti panaikintas; teigė, kad išieškotojas piktnaudžiauja savo teisėmis, vilkina procesą, tris kartus skundė antstolės veiksmus, nes netiko ekspertų nustatyta turto vertė; byla atsiimta iš antstolės R.Vizgaudienės ir perduota kitam antstoliui, nes bankas nori atiduoti pastatą savo klientui.

7Teismo posėdyje suinteresuoto asmens Danske Bank A/S Lietuvos filialo atstovas A. Zaveckis prašė skundą atmesti ir priteisti iš pareiškėjo 200 Eur bylinėjimosi išlaidų, skirti baudą pareiškėjui dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis (b.l. 33-36). Palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją, paaiškino, kad 2015-03-19 prašyme bankas nekonstatavo skolos grąžinimo ar kad išieškotojas atsisako nuo išieškojimo, vykdomasis dokumentas nebuvo įvykdytas; tokių duomenų vykdomojoje byloje nėra; vykdomasis dokumentas buvo pateiktas vykdymui kitam antstoliui „praėjus aplinkybėms“, nesutinka, kad bankas piknaudžiavo savo procesinėmis teisėmis.

8Teismo posėdyje suinteresuotas asmuo antstolis A. Selezniovas paaiškino, kad jo vykdomoje byloje turtas dar neįvertintas, kadangi veiksmai yra apskųsti, pareiškėjas ginčija vykdymo faktą. Išieškotojas antstoliui pateikė vykdyti vykdomąjį dokumentą ir prašymą, išieškotojo nurodyta išieškotina suma ( kurios neatsimena) vykdymo procese buvo sumažinta.

9Teismo posėdyje suinteresuotas asmuo antstolė R. Vizgaudienė paaiškino, kad priimant 2015-03-24 patvarkymą nurodė vykdomosios bylos užbaigimo pagrindą tokį, koks jis buvo išieškotojo prašyme, ji klaidos nepadarė, priimdama patvarkymą manė, kad skolininkas su banku yra pilnai atsiskaitęs, ji neturėjo jokių galimybių sužinoti, ar skola buvo pilnai išieškota, nes prašymas buvo be jokių motyvų. Vykdomojoje byloje buvo nuspręsta parduoti turtą, jis įkainotas teismo eksperto, tačiau turtas nebuvo parduotas, kadangi išieškotojas pateikė nemotyvuotą prašymą grąžinti vykdomąjį dokumentą. Antstolė R.Vizgaudienė teigė, kad nesutinka su banko reikalavimu taikyti skolininkui baudą už piknaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nes piknaudžiavimo nebuvo. Baigiamosiose kalbose antstolė teigė, kad buvo padarytas rašymo apsirikimas, vykdomasis dokumentas grąžintas išieškotojui jo prašymu, nes jei vykdomasis dokumentas būtų įvykdytas, jis būtų grąžintas teismui.

10Skundas tenkintinas iš dalies.

11Vykdymo procesas yra detaliai reglamentuotas įstatymo, šiuo procesu yra ribojamos asmenų teisės, taikant valstybinę prievartą, todėl antstolis teisėtai gali atlikti veiksmus, numatytus įstatymo, laikydamasis tų veiksmų atlikimo tvarkos. Vykdant teismo priimtus procesinius sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo procesinių sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko bei trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų, t.y., kartu jis turi nepažeisti ir skolininko teisių bei teisėtų interesų (LR antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). LR CPK 634 str. 2 d. nustato, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Esant minėtoms įstatymo nuostatoms, teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi patikrinti antstolio atliktų veiksmų teisėtumą. Vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu (CPK 613 str. 1 d.). Patvarkyme antstolis nurodo patvarkymo surašymo datą, savo vardą ir pavardę, vykdomosios bylos numerį, bylos šalis, sprendžiamo klausimo esmę, motyvus, kodėl priimamas vienoks ar kitoks sprendimas. Patvarkymo rezoliucinėje dalyje nurodomas priimtas sprendimas ir patvarkymo apskundimo tvarka. Patvarkymą antstolis pasirašo ir patvirtina antstolio antspaudu. Reikiamais atvejais patvarkyme nurodomi ir kiti duomenys (CPK 613 str. 2 d.).Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad nors antstoliui jo veikloje keliami didesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai, iš jo negali būti reikalaujama daugiau, negu būtų protinga reikalauti tam tikroje situacijoje.

12Nustatyta, kad antstolės R. Vizgaudienės žinioje buvo vykdomoji byla Nr. 0074/11/19199, pradėta pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-11-11 nutartį Nr. 222-2N/2010 dėl priverstinio turto pardavimo už skolą, parduodant iš varžytynių įkeistus daiktus: 546,45 kv. m bendro ploto-pastatą–mechanines dirbtuves, unikalus Nr. ( - ); 85,02 kv. m bendro ploto pastatą-garažą, unikalus Nr. ( - ); ir kiemo statinius (kiemo aikštelę, atraminę sienelę), unikalus Nr. ( - ), esančius 0,0940 ha žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), nuosavybės teise priklausančius pareiškėjui. Turtas įkeistas išieškotojui (hipotekiniam kreditoriui) už bankrutavusios J. G. įmonės „Sveteka“ prievoles. Įkeistas turtas areštuotas 2011-08-16, surašytas turto arešto aktas, kuriame turtas antstolės sprendimu įkainotas 991500 Lt (v.b.l. 4-5). 2011-09-01 UAB „Hidraulikos pasaulis“ pateikė prieštaravimą dėl turto įkainojimo (v.b.l. 12). 2011-09-02 patvarkymu skirta ekspertizė turto rinkos vertei nustatyti, tai atlikti pavesta UAB „Lituka ir Ko“ (v.b.l.14). 2011-11-08 UAB „Lituka“ ir Ko nustatė turto rinkos vertę, lygią 418 000 Lt (v.b.l.19). 2011-12-12 antstolė nustatė areštuoto turto kainą – 991 500 Lt (v.b.l.27). Atlikus ekspertizę buvo nustatyta 410 000 Lt turto rinkos vertė (v.b.l. 106). Antstolė 2013-01-21 patvarkymu S-10591 nustatė turto vertę – 496 100 Lt (v.b.l. 64). 2013-02-25 patvarkymu Nr. S-11841 antstolė tenkino UAB „Hidraulikos pasaulis“ skundą ir paskyrė papildomą ekspertizę turto vertei nustatyti (v.b.l. 107). UAB „Hidraulikos pasaulis“ kreipėsi į antstolę su prašymu panaikinti patvarkymą, kuriuo nutarta paskirti papildomą ekspertizę turto vertei nustatyti. Antstolei atsisakius tenkinti skundą, 2013-06-05 Palangos apylinkės teismas nutartimi panaikino minėtą antstolės patvarkymą (civilinė byla Nr. 2-651-83/2013). 2013-11-07 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi (civilinė byla Nr. 2S-1490-538/2013) Palangos apylinkės teismo nutartis palikta nepakeista. 2013-11-21 patvarkymu dėl turto įkainojimo Nr. S-13009889 antstolė įkainojo turtą 410 000 Lt (v.b.l. 134). Antstolė 2013-12-02 patvarkymu sustabdė vykdomąją bylą Nr. 0074/11/19199 (v.b.l. 136). Pareiškėjas 2013-12-20 pateikė skundą dėl antstolės veiksmų, susijusių su vykdomosios bylos sustabdymu, kuri jį atsisakė tenkinti, Palangos miesto apylinkės teismas 2014-02-24 nutartimi (civilinė byla Nr. 2-214-890/2014) pareiškėjo skundą tenkino, panaikino antstolės patvarkymą dėl vykdomosios bylos sustabdymo. Išieškotojui 2014-03-10 pareiškus atskirąjį skundą dėl minėtos Palangos miesto apylinkės teismo nutarties, Klaipėdos apygardos teismas 2014-05-08 nutartimi (civilinė byla Nr. 2S-859163/2014), išieškotojo atskirojo skundo netenkino ir Palangos miesto apylinkės teismo 2014-02-24 nutartį paliko nepakeistą. Antstolė 2014-07-18 patvarkymu Nr. S-14008055 turtą įkainojo 436 000 Lt (v.b.l.152), tačiau pareiškėjai 2014-07-30 pateikus prieštaravimus dėl areštuoto turto įkainojimo, 2014-08-20 – papildomus prieštaravimus dėl areštuoto turto įkainojimo, antstolė 2014-08-29 patvarkymu Nr. S-1410505 paskyrė pakartotinę turto ekspertizę (v.b.l.162). Išieškotojas 2014-09-18 pateikė skundą, 2014-09-29 patvarkymu Nr. S-14011739 antstolė jo netenkino, išnagrinėjus skundą Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-12-05 nutartimi skundo taip pat netenkino (c.b. Nr. 2-12717-889/2014). 2015-01-19 patvarkymu Nr. S-15000937 dėl ekspertizės skyrimo turto rinkos vertę pavesta nustatyti UAB „Lovertus“ (v.b.l. 184). Vertinimą atliko turto vertintoja/teismo ekspertė Larisa Choroševa, kuri ekspertizės aktu Nr. 150127LCH-01 nustatė areštuoto turto vertą – 89000 Eur. 2015-02-24 antstolės patvarkymu dėl turto įkainojimo Nr. S-15002871 turtas įkainotas 89 000 Eur, kartu nustatant 20 dienų terminą nuo patvarkymo dėl turto perkainojimo įteikimo pardavimui iš pirmųjų varžytinių skelbti (v.b.l. 198). Išieškotojas 2015-02-27 antstolei pateikė prieštaravimus dėl ekspertizės išvados ir prašė skirti dar vieną pakartotiną ekspertizę; 2015-03-12 antstolei patvarkymu Nr. S-15003956 atsisakius ją skirti, išieškotojas 2015-03-19 antstolei pareiškė prašymą dėl vykdomojo dokumento vykdomojoje byloje Nr. S-15003956 grąžinimo išieškotojui ir vykdomosios bylos užbaigimo, vadovaujantis LR CPK 631 str.1d.1p., 632 str. 1p. (v.b.l. 205). Antstolė 2015-03-24 patvarkymu Nr. S-15004572 dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo ir vykdomosios bylos užbaigimo vadovaudamasi CPK 631 str. 1 d. 1 p., 632 str. 1 d. 1 p. ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 66 p. vykdomąją bylą užbaigė bei vykdomąjį dokumentą grąžino išieškotojui. (v.b.l. 209). 2015-04-09 UAB „Hidraulikos pasaulis“ pateikė skundą dėl 2015-03-24 patvarkymo, prašydamas atnaujinti vykdomąją bylą bei nustatyti turto varžytinių datą. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-06-15 nutartimi (c.b. Nr. 2-6747-613/2015) skundą tenkino iš dalies, panaikino 2015-03-24 patvarkymą Nr. S-15004572 ir atnaujino vykdomąją bylą Nr. 0074/11/19199; Klaipėdos apygardos teismas 2015-10-01 apylinkės teismo nutartį pakeitė, panaikino nutarties dalį, kuria pareiškėjo skundas tenkintas ir klausimą išsprendė iš esmės - pareiškėjo UAB „Hidraulikos pasaulis“ skundo dalies dėl antstolės 2015-03-24 patvarkymo Nr. S-15004572 panaikinimo ir vykdomosios bylos Nr. 0074/11/19199 atnaujinimo netenkino (c. b. Nr. 2S-1386-460/2015). 2016-04-26 išieškotojas pateikė antstolei prašymą dėl rašymo apsirikimo ištaisymo, nurodė, kad 2015-03-19 prašyme jis padarė rašymo apsirikimą vietoje LR CPK 632 str. 1 d. 2 p. įrašęs CPK 632 str. 1 p. (b.l. 23); dėl ko antstolis taip pat padarė klaidą. Šio prašymo pagrindu antstolė priėmė skundžiamą 2016-06-20 (b.l. 9, 10).

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Byloje kilo ginčas dėl antstolės priimto 2016-06-20 patvarkymo teisėtumo, t.y. ar galima buvo priimti patvarkymą Dėl rašymo apsirikimo klaidos ištaisymo, keičiant vykdomosios bylos užbaigimo pagrindą.

14Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 613 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad rašymo apsirikimai ir aiškios aritmetinės klaidos patvarkyme ištaisomos mutatis mutandis taikant šio Kodekso 276 straipsnio nuostatas. Teismų praktikoje nurodyta, kad pagal CPK 276 straipsnio 2 dalį ištaisomi išimtinai tik labai smulkūs rašymo apsirikimai ar aritmetinės klaidos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijų 2012 m. spalio 29 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-368/2012; 2012 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2012); rašymo apsirikimų ir aritmetinių klaidų ištaisymo institutas neleidžia keisti teismo sprendimo (nutarties) esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2012). Darytina išvada, kad pagal CPK 276 straipsnio 2 dalį galima taisyti tik formalius teismo sprendimo (nutarties) netikslumus ir pašalinti priimant ar rašant teismo sprendimą (nutartį) padarytas neesmines aritmetines, rašybos klaidas, tačiau šis rašymo apsirikimų ir aritmetinių klaidų ištaisymo institutas neleidžia keisti teismo sprendimo (nutarties) turinio ar esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-645/2005).

15Iš bylos medžiagos, teismo posėdžio metu duotų antstolės R.Vizgaudienės paaiškinimų matyti, kad 2015-03-24 patvarkymas buvo priimtas ir vykdomoji byla užbaigta LR CPK 632 str.1d. 1 p. antstolei manant, jog „skolininkas su banku yra pilnai atsiskaitęs“. Tik daugiau kaip po metų laiko antstolė gavo banko atstovo E. B. prašymą ištaisyti patvarkyme padarytą klaidą ir nurodyti kitą vykdomosios bylos užbaigimo pagrindą, nes išieškotojas suklydo. Antstolė tenkino prašymą ir nurodė kitą vykdomosios bylos užbaigimo pagrindą, Kodekse nustatytų pagrindų keitimą įvardindama kaip rašymo apsirikimą.

16Pagal CPK 276 straipsnio 1 dalies nuostatą, paskelbus byloje sprendimą, teismas, priėmęs sprendimą, neturi teisės pats jį panaikinti ar pakeisti. Teismas gali savo iniciatyva ar dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ištaisyti sprendime rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas, kurių ištaisymas nekeičia sprendimo esmės. (CPK 276 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, laikytina, kad vykdomosios bylos užbaigimas 2015-03-24 nurodant CPK 632 str.1d.1p. ,- „visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą“, o po daugiau kaip po metų priimant patvarkymą dėl klaidos taisymo ir nurodant, kad 2015-03-24 byla buvo užbaigta kitu punktu, t.y. pagal 2 punktą „ grąžinus vykdomąjį dokumentą, pagal kurį išieškojimas nebuvo vykdomas arba nevisiškai įvykdytas“, iš esmės pakeitė 2015 metais priimto procesinio dokumento turinį ir prasmę, netinkamas ir nepagrįstas CPK 613 straipsnio 4 dalies taikymas pažeidė skolininko teises ir teisėtus interesus, - po daugiau kaip metai laiko vėl iš naujo pradedami skolos išieškojimo veiksmai, antstolės Redos Vizgaudienės vykdyti beveik keturis metus, todėl prašymas tenkintinas ir 2016-06-20 patvarkymas pripažintinas neteisėtu ir naikintinu.

172016-07-11 Skunde dėl antstolės Redos Vizgaudienės veiksmų pareiškėjas ir įkeisto turto savininkas UAB „Hidraulikos pasaulis“ prašė antstolės atlikti įrašą vykdomojoje byloje apie prievolės visišką įvykdymą. Skundo netenkinus ir bylą perdavus į teismą, šis prašymas paliktinas nenagrinėtu, nes teismas įrašų vykdomosiose bylose neatlieka.

18Danske Bank A/S Lietuvos filialo atstovo prašymas skirti baudą pareiškėjui dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atmestinas, kaip nepagrįstas. Tokiam prašymui prieštaravo ir antstolė R.Vizgaudienė, nurodžiusi, kad pareiškėjas UAB „Hidraulikos pasaulis“ vykdymo procese savo procesinėmis teisėmis nepiknaudžiavo. Tai, kad įkeisto turto savininkas pateikė teismui skundą dėl antstolės veiksmų negali būti laikoma piknaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Priešingai, iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad būtent išieškotojas Danske Bank, antstolės nuomone, išsakyta 2015-04-15 Patvarkyme Nr.S-15005752, „nėra sąžiningas, piknaudžiauja savo teisėmis, jo ketinimai neaiškūs“( 215 b.l.).

19Ypatingosios teisenos bylose išlaidų paskirstymo proceso šalims principus lemia šios teisenos specifika,- kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo pats atsako už savo išlaidos ir jos nėra atlyginamos (CPK 443 straipsnio 6 dalis). Įstatyme nurodyta išimtis, kad tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, tenkinus UAB „Hidraulikos pasaulis“ skundą, pareiškėjo patirtos bylinėjimosi išlaidos, 419,34 Eur už atstovavimą teisme, priteistinos iš išieškotojo Danske Bank A/S Lietuvos filialo.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

21pareiškėjo UAB „Hidraulikos pasaulis“ skundą tenkinti iš dalies.

22Panaikinti antstolės Redos Vizgaudienės 2016-06-20 patvarkymą dėl rašymo apsirikimo.

23Prašymą dėl įrašo vykdomojoje byloje atlikimo palikti nenagrinėtu.

24Priteisti iš Danske Bank A/S Lietuvos filialo UAB „Hidraulikos pasaulis“ 419,34 Eur bylinėjimosi išlaidų.

25Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0074/11/19199 grąžinti antstolei Redai Vizgaudienei.

26Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. pareiškėjas pateikė skundą, kuriuo prašo panaikinti antstolės R.... 3. 2016-07-18 patvarkymu Nr. S-16007933 antstolė Reda Vizgaudienė pareiškėjo... 4. Suinteresuotas asmuo Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos... 5. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas J. G. prašė tenkinti skundą ir... 6. Pareiškėjo atstovas advokatas A. Gutauskas teismo posėdyje prašė tenkinti... 7. Teismo posėdyje suinteresuoto asmens Danske Bank A/S Lietuvos filialo atstovas... 8. Teismo posėdyje suinteresuotas asmuo antstolis A. Selezniovas paaiškino, kad... 9. Teismo posėdyje suinteresuotas asmuo antstolė R. Vizgaudienė paaiškino, kad... 10. Skundas tenkintinas iš dalies. ... 11. Vykdymo procesas yra detaliai reglamentuotas įstatymo, šiuo procesu yra... 12. Nustatyta, kad antstolės R. Vizgaudienės žinioje buvo vykdomoji byla Nr.... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, taikant ir aiškinant vykdymo... 14. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 613 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad... 15. Iš bylos medžiagos, teismo posėdžio metu duotų antstolės R.Vizgaudienės... 16. Pagal CPK 276 straipsnio 1 dalies nuostatą, paskelbus byloje sprendimą,... 17. 2016-07-11 Skunde dėl antstolės Redos Vizgaudienės veiksmų pareiškėjas ir... 18. Danske Bank A/S Lietuvos filialo atstovo prašymas skirti baudą pareiškėjui... 19. Ypatingosios teisenos bylose išlaidų paskirstymo proceso šalims principus... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 510,... 21. pareiškėjo UAB „Hidraulikos pasaulis“ skundą tenkinti iš dalies.... 22. Panaikinti antstolės Redos Vizgaudienės 2016-06-20 patvarkymą dėl rašymo... 23. Prašymą dėl įrašo vykdomojoje byloje atlikimo palikti nenagrinėtu.... 24. Priteisti iš Danske Bank A/S Lietuvos filialo UAB „Hidraulikos pasaulis“... 25. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0074/11/19199 grąžinti... 26. Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...