Byla 1-184-983/2018

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Asta Adamonytė-Šipkauskienė, sekretoriaujant Vigitai Lavrinovičienei, dalyvaujant prokurorei Jolitai Okuškienei, kaltinamajam D. V., jo gynėjui advokatui P. J., nukentėjusiajam M. A.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3D. V., a.k. ( - ) gim. (duomenys neskelbtini, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, bedarbis, registruotas darbo biržoje, gyvenamoji ir deklaruojamoji vieta tuo pačiu adresu : ( - ) teistas 2016-09-15 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamoj kodekso 284 str. 1 d., laisvės atėmimu 7 mėnesiams, pagal LR BK 284 str. 1 d., laisvės atėmimu 5 mėnesiams, pagal LR BK 138 str. 2 d. 8 p., laisvės atėmimu 1 metams, vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirta bausmė laisvės atėmimas 1 metams 6 mėnesiams, taikytas LR BK 75 str., ir laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams, su įpareigojimais, papildomai pagal 2017-05-25 Trakų rajono apylinkės teismo nutartį paskirta LR BK 67 str. 1 d. 5 p. numatyta baudžiamojo poveikio priemonė - 30 val. nemokamų darbų, įpareigojant juos atlikti sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos arba kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, kuriuos turi atlikti per 2 mėnesius, teistumas neišnykęs ir nepanaikintas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str.

4Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5D. V. viešoje vietoje įžūliu elgesiu ir vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams, aplinkai ir sutrikdė visuomenės tvarką, o būtent:

6jis 2017-03-25 apie 19.00 val., atvažiavo automobiliu BMW valst. Nr. ( - ) kuris priklauso R. B., prie parduotuvės „Aibė“, esančios Semeliškių g. 53, Vievis, kur išlipęs iš automobilio ir eidamas link parduotuvės pamatė automobilių stovėjimo aikštelėje stovintį M. A.. D. V. eidamas link M. A. tyčia, be priežasties bei girdint ir matant D. J., R. P., J. U., S. K., J. B. ėmė konfliktuoti su M. A., ko pasėkoje tyčia sudavė jam rankos kumščiu vieną kartą į dešinį žandą, taip sukeldamas M. A. fizinį skausmą. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką D. V. priėjo prie automobilio SAAB, valst. Nr. ( - ) priklausančio Č. A., stovėjusio prie parduotuvės „Aibė“, esančios Semeliškių g. 53, Vievis, ir tyčia ranka sudaužė automobilio kairįjį šoninio matymo veidrodėlį, kurio vertė – 20 €. Šiais savo veiksmais D. V. įžūliu elgesiu ir vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai bei sutrikdė visuomenės tvarką, taip padarydamas nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str.

7Kaltinamasis teisiamojo posėdžio metu dėl jam inkriminuojamo nusikaltimo kaltas prisipažino visiškai ir parodė, kad jis buvo prie parduotuvės „Aibė“, kur ir apsižodžiavo, apsistumdė su nukentėjusiuoju, nudaužė jo automobilio veidrodėlį. Teigė, kad visus veiksmus nurodytus kaltinamajame akte pripažįsta. Nurodė, kad ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus pakeitė, kadangi nusprendė prisipažinti. Paaiškino, kad iki įvykio nukentėjusiojo nepažinojo, dėl ko tiksliai įvyko konfliktas neatsimena, dėl ko jie apsižodžiavo neatsimena, bet pripažįsta, kad konfliktą pradėjo jis. Vėliau jis tyčia nulaužė dar ir automobilio veidrodėlį. Teigė, kad pripažįsta, jog besistumdant jis sudavė kumščiu nukentėjusiajam. Nurodė, kad įvykio metu jis buvo blaivus, tačiau ne viską prisimena, kadangi praėjo jau daug laiko. Teigė, kad jis matė kaip nukentėjusysis į tą automobilį įsėdo, todėl ir nulaužė to automobilio veidrodėlį. Taip pat nurodė, kad jis paprašė savo draugo J. B., kad jis perduotų jo pinigus ir atlygintų žalą nukentėjusiąjam. Taip pat nutodė, kad jis turi kontraktą su komanda ir jau 4 m. žaidžia ledo ritulį, atstovauja Lietuvos rinktinę, o jo sportinė veikla duoda pajamas, tai yra kaip jo darbas. Nuroidė, kad jis neigiamai vertina tokį savo poelgį, gailisi dėl to ką padarė, nukentėjusiojo neatsiprašė, tačiau dabar atsiprašo.

8Byla nagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka (BPK 273 str.).

9Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, jo kaltė įrodyta ir kitais byloje esnčiais ir teisiamojo posėdžio metu ištirtais įrodymais.

102017-03-25 nukentėjusysis M. A. apklaustas kaip liudytojas parodė, kad 2017-03-25 apie 19.15 val., jis atvažiavo prie parduotuvės automobiliu SAAB valst. Nr. ( - ) Elektrėnų sav., Vievyje, Semeliškių g. 33A, prie parduotuvės ir pastebėjo kelis jaunuolius ir kai jie praeidinėjo, tarp jų kilo žodinis konfliktas, todėl jis apsižodžiavo su vienu iš jų, kiti jo du draugai jį bandė išlaikyti, todėl įvyko susistumdymas. Kažkuris iš jų jo paprašė nekonfliktuoti ir pašnekėti, toliau nuo parduotuvės. Tuomet M. A. įlipo į savo automobilį, priėjo jaunuolis su kuriuo jis konfliktavo ir su ranka trenkė į durų stiklą ir apgadino veidrodėlį, dėl ko šis sulūžo. Dėl to M. A. patyrė 20 eurų žalą. Vėliau minėti asmenys jo atsiprašė ir pasiūlė 20 eurų žalą atlyginti, todėl jis pretenzijų neturėjo ir prašė ikiteisminio tyrimo nepradėti (b. l. 20).

112017-04-15 nukentėjusysis M. A. papildomos apklausos metu parodė, kad 2017-03-25 apie 19.00 val., jis buvo su kartu su drauge D. J.. Jo du draugai R. P. ir J. U. paprašė, kad jis nuvežtų juos iki "Aibės" parduotuvės, esančios Semeliškių g. Vievyje, apsipirkti. Ten jie nuvyko jo tėvo vardu registruotu, tačiau nuolat jo naudojamu automobiliu "Saab 93" valst. Nr. ( - ) M. A. atsistojo automobilių stovėjimo aikštelėje. Minėti du draugai nuėjo į parduotuvę, o jis išlipęs laukė šalia automobilio. Jo draugė liko sėdėti automobilyje. Netrukus prie parduotuvės atėjo jo kiti du draugai S. K. ir A. U.. Jie trise šnekėjosi. Visi buvo blaivūs. Neužilgo jis išgirdo, kažką garsiai kalbant ar šūkaujant netoli parduotuvės įėjimo. Jis atsisuko pažiūrėti kas čia šūkauja, jis pamatė, kad trys jaunuoliai lipa parduotuvės laiptais. Vienas jų jam iškart pasakė "Ko čia žiūri? kas tau čia nepatinka?" vartojo necenzūrinius žodžius "n... gaidys". M. A. jam atsakė - "niekas į tave nežiūri, eik į parduotuvę". "Jis tada nulipo nuo laiptų ir keikdamasis ėjo link M. A.. Priėjęs prie jo iškart pradėjo M. A. pulti kumščiais. Jis atsitraukinėjo, tad jam iškart nepasisekė M. A. suduot, tačiau po to jis jam pataikė kumščiu į dešinį žandą, pajautė fizinį skausmą. M. A. po šio smūgio pradėjo gintis. Puolė ir M. A., jis bandė jam įspirti. M. A. manė, kad pataikė, nes jis nugriuvo. Iškart juos pradėjo skirti M. A. draugas S. K.. S. paėmė užpuoliką už kapišono ir tempė jį toliau nuo M. A.. M. A. pats nepuolė. Jis pastebėjo, kad ir jo draugė D. jau išlipusi iš automobilio. Jis pamatė, kad užpuoliką, kurio visiškai jis neįsidėmėjo dėl patirto streso, jau tempia jo draugai link jų automobilio "BMW", kuris stovėjo kitoje automobilių stovėjimo aikštelėje. Jis bandė iš draugų išsiveržti ir jam pavyko. Tuo metu iš parduotuvės išėjo kiti M. A. draugai, kuriuos jis buvo atvežęs, tačiau jie nesikišo į konfliktą, nes nieko nesuprato. Tuo metu kai užpuolikas išsiveržė iš jo draugų, M. A. jau sėdėjo su drauge automobilyje. Jis bandė išvažiuoti, tačiau jis pribėgęs kumščiu ar alkūne trenkė į priekinį vairuotojo langą, tačiau nepavykus jo išdaužti, jis tada išdaužė vairuotojo šoninį veidrodėlį. Tada M. A. išlipo ir jį puolė, kad daugiau nedarytų jam žalos. Jie abu buvo pargriuvę. M. A. nepamena ar jam pavyko jam suduoti smūgius ar ne, tačiau juos išskyrė S. ir užpuoliko draugai. Jie susirinko iškritusius telefonus ir M. A. pasakius, kad palauktų dėl sudaužyto veidrodėlio, jie nepaklausė ir visiems susėdus į automobilį, greit išvažiavo iš įvykio vietos. Neužilgo atvyko policija. M. A. manė, kad ją iškvietė kiti parduotuvės lankytojai. Jis minėtų asmenų nei vieno nėra matęs ir nepažįsta, be to nei vieno neįsidėmėjo. Po kelių dienų iš policijos tyrėjo M. A. gavo galimai užpuoliko numerį, nes kaip jis suprato, jis norėjo jam atlyginti žalą. M. A. susiskambino su juo ir vėliau susitiko su juo. Jis M. A. atlygino 20 eurų padarytą turtinę žalą dėl veidrodėlio. Ar ten buvo tas pats kaltininkas jis nežino, nes kaip jis sakė nebuvo įsiminęs. Šiuo metu M. A. jokių sužalojimų nėra patyręs, žala atlyginta. Po sudavimo į veidą jam jį skaudėjo, bet šiuo metu jis sveikas. M. A. jokių pretenzijų neturi. Įvykio metu, užpuolikas jam pasirodė neblaivus, tačiau jis nevairavo automobilio. Įvykio metu buvo praeivių pašalinių žmonių (b. l. 20, 30).

122017-07-11 nukentėjusysis M. A. papildomos apklausos metu parodė, kad papildomos apklausos metu jis nori pažymėti, kad policijos pareigūnai įvertino muštynių metu jo transporto priemonės apgadintą šoninio matymo veidrodėlį 20 eurų. Jam turint J. B. kontaktinį telefono numerį, jis su juo susisiekė, jie sutarė, kad jis jam atlygins padarytą žalą dėl veidrodėlio ir M. A. jokių pretenzijų neturės. Po poros savaičių nuo įvykusių muštynių, jie su J. B. susitiko prie parduotuvės esančios Kietaviškėse ir jis M. A. davė 20 eurų už apgadintą automobilio veidrodėlį. Tuomet M. A. informavo policijos pareigūnus, kad J. B. su juo atsiskaitė ir, kad jis J. B. jokių pretenzijų neturi, kaip jis suprato dėl to ir buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas (b. l. 34,149,150).

132017-04-05 liudytojas J. B. apklausos metu parodė, kad 2017-03-25 apie 19.00 val., atvažiavo su savo tėvo automobiliu BMW valst. Nr. ( - ) prie parduotuvės Vievyje, Semeliškių g. 33A, jis susitiko kelis pažįstamus su kuriais šnekučiavo, tuo metu pro juos praėjo vaikinas ir pažiūrėjo į juos, šalia buvo dar du vaikinai ir kažką jiems pasakė, J. B. pagalvojo, kad apie jį pasakė ir pradėjo žodinį konfliktą. Tarp jų įvyko žodinis konfliktas ir jie apsižodžiavo. Kai minėtas vaikinas įsėdo į automobilį SAAB valst. Nr. ( - ) J. B. priėjo prie automobilio ir ranka sudavė per stiklą sakydamas, kad jis išliptų pašnekėti, kai J. B. antrą kartą trenkė netyčia pataikė į automobilio veidrodėlį ir pavyko jį sudaužyti. Jis dėl įvykusio konflikto gailisi ir prisipažįsta, todėl įsipareigojo žalą minėtam asmeniui atlyginti. (b. l. 23)

142017-04-20 liudytojas J. B. papildomos apklausos metu parodė, kad jis nori patikslinti įvykio aplinkybes, kurios įvyko 2017-03-25 apie 19.00 val. Jis vyko automobiliu "BMW" valst. Nr. ( - ) į Trakus. Pakeliui į Trakus jis nusprendė užsukti į parduotuvę "Aibė", kuri yra Semeliškių gatvėje Vievyje. Su juo kartu važiavo jo draugas M. Ž. (pavardė galimai netiksli) ir V. - pavardė (vardo tikslaus jo jis nežino, tačiau jį vadina D.). Jie nuvykę prie minėtos parduotuvės, automobilį pastatė automobilių stovėjimo aikštelėje priešais parduotuvės įėjimą. Į parduotuvę ėjo jis su D.. M. liko automobilyje. J. B. ėjo pirmas, o iš paskos V.. Jiems lipant parduotuvės laiptais, iš galo ėjęs V. sustojo ir kažką apsižodžiavo su parduotuvės dešiniajame šone buvusiais jaunuoliais. Jų ten buvo apie 5, tačiau kiek jų buvo jis tiksliai nežino. Dėl ko įvyko žodinis konfliktas jis nežino, tačiau V. nusileido parduotuvės laiptais ir nuėjo link jų. J. B. nusprendė eiti pažiūrėti kas ten vyksta. Nulipęs laiptais jis pastebėjo, kad V. stumdosi su vienu iš vaikinu ir vienas kitam suduoda smūgius rankomis. Kuris pirmas sudavė smūgį jis nematė. Jie abu pargriuvo. Jis nepamena ar bandė tada juos skirti, bet po to jis nubėgo iki automobilio pasikviesti Motiejaus. Jis matė, kad juos skyrė kiti jam nepažįstami asmenys buvę su nepažįstamu vaikinu. Kai jis pasikvietė Mt., jie bandė abu rankomis laikydami V. nebeleisti jam artintis prie kito jam nepažįstamo vaikino su kuriuo V. mušėsi. Jie V. bandė tempti link jo automobilio, tačiau jis ištrūko ir puolė ankščiau minėtą vaikiną vėl. Tuo metu ar jis jau sėdėjo automobilyje ar buvo prie jo dėl patirto streso J. B. nepamena, tačiau kažkokiu būdu V. sudaužė vaikino automobilio "Saab" veidrodėlį. Tuo metu minėtas vaikinas puolė V. ir bandė spardyti, abu pargriuvo ant žemės. tiek jis tiek kiti nepažįstamieji juos skyrė. Po šio galutinio konflikto J. B. su Mt. jį nuvedė į J. B. automobilį "BMW" ir grįžo į namus. Dėl ko kilo pats konfliktas jis taip ir galutinai neišsiaiškino. Įvykio metu jie visi buvo blaivūs. Šiuo metu vaikinui, kurio automobilio veidrodėlis buvo sudaužytas buvo atlyginta padaryta 20 eurų turtinė žala. Žalą atlygino jo draugas V. per jį, nes jis nebenorėjo su juos susitikti, nes jam buvo gėda dėl pačio konflikto. Pats J. B. konflikto metu buvo tik kaip konfliktuojančių asmenų skyrikas. Jokių pats smūgių jis nesudavė. Pirminėje apklausoje jis pateikė netikslius parodymus, nes norėjo, kad draugas išvengtų atsakomybės, nes jie su juo gerai sutaria, jie yra geri draugai ir jis norėjo, kad viskas greičiau pasibaigtų, o be to jis negalvojo, kad šis konfliktas bus įvertintas taip rimtai (b. l. 38).

152017-07-18 liudytojas J. B. papildomos apklausos metu parodė, kad 2017-03-25 apie 19.00 val., jis su automobiliu BMW valst. Nr ( - ) kuris priklauso jo tėvui R. B. kartu su M. Ž. ir su pažįstama E. (pavardės jis nežino), jie atvyko į Vievį, prie parduotuvės "Aibė", jis išlipęs iš automobilio pastebėjo vykstančias muštynes. Mušėsi du asmenys vienas jam nepažįstamas asmuo, kaip vėliau jis sužinojo, kad tai M. A., o kitas jam iš matymo pažįstamas Tadas (tikslaus vardo jis nežino), muštynių metu jis šiuos asmenys skyrė, kai atvyko policijos pareigūnai jis nenorėdamas nemalonumų ir važinėjimų į policijos įstaigas J. B. pamelavo, kad tai jis sukėlė muštynes ir priisiėmė atsakomybę ant savęs, tuo tikslu, nes jis manė, jog atlygins M. A. už padarytą žalą ir viskas tuo pasibaigs. Po muštynių praėjus apie savaitę laiko jis paskambino M. A. ir su juo susitarė susitikti Kietaviškėse prie parduotuvės, kad jam jis atlygintų žalą dėl sugadinto automobilio veidrodėlio, jis davė jam 20 eurų ir jie išsiskirstė. Vėliau J. B. sužinojus, kad yra vaizdo įrašas, kuriame matyti muštynės jis pakeitė savo parodymus. Jis nori pažymėti, kad tą dieną kai prie parduotuvės vyko muštynės kartu su juo nebuvo D. V., taip pat jis jo ten nematė. Kodėl dėl muštynių jis prisiėmė kaltę ir M. A. sumokėjo 20 eurų, nors jis nepadarė jokios nusikalstamos veikos, savo poelgio jis paaiškinti negali, tiesiog jis nenorėjo problemų su policiją ir galvojo, jog atsiskaitys su M. A. ir tuo viskas pasibaigs (b. l. 42).

162017-06-01 liudytojas V. J. apklausos metu parodė, kad 2017-04-06 jam renkant medžiagą patikslinimui buvo pagal aplinkybes nustatyta, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra J. B.. 2017-04-05 pirminės apklausos metu J. B. liudytojo apklausos protokole nurodė, kad tai jis prie parduotuvės "Aibė" adresu Semeliškių g. 33A sukėlė muštynes ir sugadino svetimą turtą. Nukentėjusysis M. A. apklausos metu nurodė, kad J. B. jam atlygino padarytą žalą, todėl buvo priimtas nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Tačiau 2017-04-15 gavus iš Elektrėnų sav., miesto stebėjimo kamerų filmuotą įrašą, kuri peržiūrėjus buvo akivaizdu, kad nusikalstamą veiką padarė ne J. B., o būtent D. V., todėl ir buvo nuspręsta pradėti ikiteisminį tyrimą įtariant D. V. (b. l. 68).

172017-04-15 liudytojas S. K. apklausos metu parodė, kad 2017-03-25 apie 19.00 val. jis ėjo su draugu A. U. į parduotuvę "Aibė", Semeliškių g., Vievyje. Prie parduotuvės jis sutiko kitą pažįstamą draugą M. A., kuris buvo atvykęs automobiliu "Saab". Jie pradėjo kalbėti. Netrukus jis išgirdo, kad kažkas kažką šūkauja. Jis atsisuko ir pastebėjo laiptais į parduotuvę lipančius tris jaunuolius. Vienas iš jų kuris buvo su kapišonu, kitų aprangos detalių ir asmens išvaizdos požymių jis neįsidėmėjo ant M. šaukė "ko čia žiūri, kas nepatinka" ir keikėsi necenzūriniais žodžiais. M. atsakė, kad niekas nežiūri. Minėtas jaunuolis, kuris buvo apie 23 - 25 metų amžiaus, priėjo prie M. ir bandė kumščiu suduoti smūgius. M. atsitraukinėjo, tačiau viena smūgį į veidą prasileido. M. tada bandė jam įspirt ir puolė jį atgal, tačiau abu pargriuvo. Jis paėmė užpuoliką už kapišono ir tempė toliau taip bandydamas juos išskirti. Po to jį tramdė ir užpuoliko draugai jį laikydami. M. atsisėdo į automobilį. Atsisėdo ir jo draugė D., kuri buvo išlipusi iš automobilio vos prasidėjus puolimui. Užpuolikas ištrūkęs iš draugų pribėgo prie M. automobilio ir kumščiu ar alkūne trenkė į vairuotojo šoninį stiklą, tačiau neišdaužė. Jis trenkdamas į langą išdaužė ir automobilio veidrodėlį. Tuo metu jau jis matė, kad iš parduotuvės išėjo dar du jo pažįstami - J. U. ir R. P., tačiau jie nesikišo į konfliktą. Po šių smūgių M. išlipo iš automobilio ir puolė užpuoliką. Abu pargriuvo ant žemės. Jis nematė kas kam ten sudavė kokius smūgius, tačiau jis priėjęs prie užpuoliko vėl jį nutempė toliau. Jį jo draugai taip pat nuvedė iki jų automobilio "BMW". Netrukus jie savo automobiliu išvažiavo iš įvykio vietos. Jis buvo tol kol atvyko policija. Įvykio metu jis matė, kad pažeidėjas buvo gan stipriai išgėręs alkoholio (b. l. 46).

182017-04-15 liudytoja D. J. apklausos metu parodė, kad ji 2017-03-25 apie 19.00 val. buvo Vievyje su draugu M. A.. Jos draugo draugai R. P. ir J. U. paprašė jo draugo M. nuvežti iki parduotuvės "Aibė" Semeliškių gatvėje Vievyje. Jie nuvežė jos draugo naudojamu automobiliu "Saab". Ten nuvykę jie atsistojo automobilių stovėjimo aikštelėje. Minėti du draugai nuėjo apsipirkti, o jie liko automobilyje. Netrukus M. A. pamatė ateinančius kitus du draugus S. K. ir A. U. ir išlipo su jais pasišnekėti. Ji liko automobilyje, nes lauke buvo šalta. Netrukus ji pamatė dar tris vaikinus einančius laiptais į parduotuvę. Vienas iš jų kažką kalbėjo su jos draugu Mindaugu. Ji automobilyje nelabai girdėjo ką ten kalba ir nelabai kreipė dėmesį, nes ji pamanė, kad tai dar kiti M. pažįstami. Tačiau vienas jų nulipo laiptais ir priėjo prie M.. Ji pamatė, kad jis pradėjo mosikuoti rankomis ir vieną smūgį M. prasileido į veidą nors jis tik gynėsi. Ji išlipo iš automobilio. Kiek ji pamena labai išsigando ir kažką šaukė ant jų. Užpuolikas buvo apsirengęs juoda striuke, apie 185 cm ūgio, plataus veido, tačiau daugiau jo požymių ji neįsidėmėjo. M. kai prasileido smūgį, pradėjo jį pulti taip pat, tokiu būdu gintis. Bandė spirti koja. Netrukus jie abu pargriuvo ant žemės. Stasys pradėjo skirti. Galėjo skirti ir užpuoliko draugai. Užpuolikas buvo labai agresyvus, jį po to laikė ir jo draugai. Ji su Mindaugu įlipo į automobilį, tačiau ištrūkęs iš draugų užpuolikas pribėgo ir kumščiu sudavė į vairuotojo šoninį langą, tačiau jo neišdaužė. Iškart jis išdaužė veidrodėlį. Po šių smūgių M. vėl išlipo į lauką ir puolė užpuoliką. Kokie buvo suduoti smūgiai ji nematė, tačiau jie buvo abu pargriuvę. Juos vėl kažkas išskyrė. Ji apžiūrinėjo išdaužtą veidrodėlį, o M. jiems liepė palaukti ir susitarti dėl sudaužyto veidrodėlio, tačiau jie trise visi susėdo į automobilį "BMW" ir išvažiavo. Neužilgo atvyko policija. M. parašė pareiškimą. Po kelių dienų ji iš draugo sužinojo, kad pažeidėjas atlygino žalą ir atsiprašė. Kiek ji pamena įvykio metu užpuolikas buvo neblaivus (b. l. 49).

192017-04-19 liudytojas R. P. apklausos metu parodė, kad 2017-03-25 apie 19.00 val. jis su J. U. paprašė M. A., kad jis su savo automobiliu nuvežtų juos į parduotuvę "Aibė", esančią Semeliškių g., Vievyje apsipirkti. Ten jie nuvažiavo automobiliu "Saab". Su M. A. buvo jo draugė. Jos vardo jis nežino. Nuvažiavę prie parduotuvės, M. A. pasistatė automobilį automobilių stovėjimo aikštelėje, o jis su J. U. nuėjo į parduotuvę. Ten jie praleido apie 15 - 20 min. Ten buvo eilė ir prie kasų. Iš parduotuvės į lauką su J. U. jie išėjo kartu. Išėję į lauką jis pastebėjo, kad M. A. su S. K. apžiūrinėja automobilio "Saab" kairįjį šoninį veidrodėlį. Jis buvo sudaužytas. Jie paklausė kas nutiko, jiems paaiškino, kad kažkokie prisikabino ir įvyko susistumdymas. Jau bandant skirstytis nurodė, kad vėl puolė nepažįstamasis ir bandė išdaužt automobilio stiklą, tačiau sudaužė tik veidrodėlį. Po to jie išvyko automobiliu "BMW". Viso šio veiksmo jis nematė ir nežino kas ten tokie buvo. Kai jis išėjo iš parduotuvės aplink nebuvo jokio "BMW" automobilio. Kiek jis žino S. K. taip pat norėjo eiti apsipirkti, tačiau liko pašnekėti su M. A. (b. l. 52).

202017-04-20 liudytojas J. U. apklausos metu parodė, kad 2017-03-25 apie 19.00 val., jiems kartu su R. P. abiejų prašymu apsipirkti į parduotuvę "Aibė" adresu Semeliškių g., Vievis, nuvežė jų draugas M. A. su savo automobiliu "SAAB". Kartu su juo buvo ir jo draugė D.. Nuvykę prie parduotuvės, automobilį M. pastatė automobilių stovėjimo aikštelėje. Jis su Romu nuėjo į parduotuvę "Aibė". M. liko automobilyje. Vėliau į parduotuvę nuėjo ir jo brolis A. U.. Jis iš parduotuvės išėjo greičiau nei J. U. su Romu. J. U. su Romu parduotuvėje prabuvo apie 10 min, iš jos išėjo abu kartu. Jiems atėjus į automobilio stovėjimo aikštelę vyko muštynės tarp jo draugų. Ten buvo M., D, S. K. bei vyresnio amžiaus nepažįstami. Iš kalbų jis sužinojo, kad įvyko susitumdymas, muštynės, nes prie M. prisikabino nepažįstami, kurie buvo atvykę automobiliu "BMW". Jis nei minėto automobilio, nei nepažįstamų asmenų, kurie galėjo konfliktuoti jis nematė, į pačią situaciją jis nesigilino. Taip pat jis girdėjo, kad buvo sugadintas automobilio šoninis veidrodėlis. Po kiek laiko atvyko policija, o vėliau jie visi išsiskirstė. Jis nežiūrėjo ar ant M. A. veido matėsi sumušimai, tačiau jis buvo su purvinais drabužiai, kurie prieš tai buvo švarūs (b. l. 56).

212017-05-04 liudytojas R. S. apklausos metu parodė, kad 2017-03-25 apie 19.00 val., jam įeinant į parduotuvę "Aibę" esančią Vievyje, Semeliškių g., jis išgirdo triukšmą prie parduotuvės apačioje, esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, tuomet jis laiptais nusileido žemyn ir jau jam nusileidus tepamatė, kad jau vyko muštynės tarp dviejų jaunuolių. Jam tie jaunuoliai nepažįstami, būtent, kuris pirmas vaikinukas pradėjo muštynes jis nematė, bet jam priėjus arčiau vienas iš jų jau gulėjo ant žemės. Tuomet atėjo dar vienas vaikinas iš BMW automobilio ir pradėjo gulintį ant žemės vaikinuką tystis į automobilį, jis vėl ištrūko ir vėl puolė SAAB automobilio vairuotoją, kuris jau sėdėjo automobilyje, tad jis su ranka vienu smūgiu trenkė į SAAB automobilio šoninio matymo veidrodėlį. Tuomet jis matydamas šias muštynes, paskambino į policiją ir pranešė apie įvykį, taip pat jis nurodė automobilio markę ir valtybinius numerius su kuriuo atvyko įtariamasis. Minėtą BMW markės automobilį vairavo mergina, o jame buvo įtariamasis ir dar vienas jaunuolis. Pasibaigus muštynėms jie visi susėdo į automobilį ir nuvažiavo, o jis sulaukė policijos pareigūnų, tačiau jo jokios apklausos jie nevykdė (b. l. 60).

222017-05-30 liudytoja G. D. apklausos metu parodė, kad apie tai kuo D. V. yra kaltinamas, jai jis pats pasisakė, ji gali patvirtinti, kad 2017 m. kovo 25 dieną jie su D. V. susitiko apie 19-20 val., jis jos atvažiavo pasiimti iš Kaišiadorių, automobilį vairavo pats, kartu su juo buvo A. A. ir D. Ž., jie iškart nuvyko į kavinę "Šaltinėlis" esančią Elektrėnų sav., ten visi prabuvo iki pat kavinės uždarymo, t. y. apie 22.00 val., iš jos jie išvyko. Iš karto su D. V. jie nuvyko į jo tėvams priklausančius namus, ten ji liko nakvoti. Kai jau ji miegojo D. V. buvo nuvykęs pas savo močiūtę gyvenančią Elektrėnuose, apie tai jis jai pasisakė ryte. Ji gali patvirtinti, kad 2017-03-25 jai būnant su D. V. jis nedalyvavo jokiose muštynėse, taip pat jie nebuvo Vievyje (b. l. 64).

232017-07-14 liudytojas A. A. apklausos metu parodė, kad 2017-03-05 apie 19 val., jį D. V. paėmė nuo jo namų adresu ( - ), kartu su juo buvo jo draugė G. D.. Jie visi nuvažiavo į kavinę "Šaltinėlis" esančią netoli Elektrėnų. Kavinėje jie visi prabuvo iki pat jos užsidarymo. Tą dieną su D. V. jis nebuvo Vievyje, tad jam nėra žinoma apie jokias muštynes. Daugiau jis nieko negali pasakyti, nes tai buvo senai ir jis nieko neatsimena (b. l. 72).

242017-04-20 apžiūros metu buvo nustatyta, kad įvykio vieta yra adresu Semeliškių g. 53, Vievis. Tai informacija išl www.maps.lt. Nurodytu adresu yra parduotuvė "Aibė". Ant jos pastato užrašyta Semeliškių g. A. P. "Aibė" yra šalia žiedinės sankryžos. Priešais parduotuvės įėjimą ir parduotuvės dešiniajame šone yra automobilio stovėjimo aikštelės. Į parduotuvę patenkama užlipus laiptais (b. l. 14, 15).

252017-04-25 apžiūrint video medžiagą buvo nustatyta, kad CD kompaktinis diskas yra supakuotas baltame popieriniame voke. Išėmus diską iš voko, matome, kad jis yra išorinis paviršius yra oranžinės spalvos. Ant jo gamykliškai užrašyta -"extreme, multispeed, cd-r, 700 MB. Ant disko paviršiaus negamykliškai juodu markeriu užrašyta "muštynės, Semeliškių g. Vievis. Įdėję minėtą diską į kompiuterio "HP" DVD diskų leistuvą, kompiuterio ekrane matome, kad į diską įrašytas aplankalas "Semeliškių 53 - muštynės". Atidarius šį aplankalą matome tris failus. Visi failai yra sisteminiai. Atidarius sisteminį failą - programą pavadinimu "SmartClient - player", matome vaizdo įrašą. Įraše kupolinės sukiojamos kameros pagalba fiksuojamas prie Semeliškių gatvėje esančios parduotuvės "Aibė" ir šalia jos esančių automobilių stovėjimo aikštelių vaizdas.Vaizdo įraše nurodyta data 2017-03-25. Įrašo laikas prasideda 19.07 val ir baigiasi 19.15 val. Įraše matosi parduotuvės dešiniojo šone esančioje aikštelėje automobilis "saab" valst nr. ( - ) Kitose matomose aikštelėse stovi kiti pašaliniai automobiliai. Šalia parduotuvės ir minėto "Saab" stovi asmuo. Įraše matosi tik jo pusė dešiniojo šono, tad kas ten toks identifikuoti neįmanoma. 19.07.40 val. į aikštelę priešais "aibė" įėjimą atvyksta tamsios spalvos automobilis "BMW". Iš automobilio išlipa trys vyriškiai. Vienas iš jų įlipa atgal į automobilį. Du iš jų, kurie policijos pareigūnų atpažinti kaip J. B. ir D. V.. 19.08.37 val. abu asmenys lipa parduotuvės laiptais. Pirmas iš jų lipa J. B., o iš paskos D. V.. D. V. apsirengęs tamsiais drabužiais su šviesiais sportbačiais, tamsių plaukų. D. V. lipdamas laiptais sustoja ir pagal veido ir lūpų judesius matosi, kad pradėjo konfliktuoti su asmenimis, kurie stovi parduotuvės šone netoli automobilio "Saab". Kiek jų ten yra nesimato, nes neieina į vaizdo kameros filmuojamą vaizdą. J. B. jau buvo pravėręs parduotuvės duris ir įėjęs į vidų. D. V. nulipa laiptais žemyn ir eina link minėtų asmenų. Pamatęs tai J. B., atsilikdamas eina iš paskos D. V.. D. V. nueina prie asmenų. kas vyksta ten toliau nesimato, nes jis nuėjo už filmavimo vaizdo ribų. Julius stovi netoliese asmenų ir į konfliktą nesikiša. 19.09.06 val. iš automobilio "saab" išlipa D. J. ir stebi situacija. Vaizde matosi tik mergina. Kiti asmenys nepatenka į filmuojamą vaizdą. 19.09.39 vaizdo įraše pasimato D. V., kuris kovinėje pozicijoje atsitraukinėdamas, vėliau puldamas smūgiuodamas kumščiais bando suduoti M.A.. M. A. D. V. bando suduoti smūgįus kojomis. Netrukus abu susikabina ir griūna ant automobilio aikštelės dangos. Iš parduotuvės išbėga dar vienas jaunuolis apsirengęs tamsiais drabužiias. Būryje pasimato ir R. P.. R. P. ir iš parduotuvės išbėgęs jaunuolis pradeda skirti konfliktuojančius nugriuvusius asmenis, kurie toliau bando vienas kitam suduoti smūgius kumčiais. J. B. nubėga iki automobilio"BMW" ir pasikviečia kitą ten buvusį jaunuolį, kuris apsirengęs tamsiais rūbais bei pilkšva kepure. Išskyrus konfliktuojančius D. V. ir M. A., prie D. V. pribėga jaunuolis išlipęs iš automobilio ir jį stumia link automobilio "BMW" toliau nuo jaunuolių grupės. Tuo metu iš parduotuvės išeina ruda striuke apsirengęs vyras kartu su tamsia striuke apsirengusia moterimi, kurie kalbasi su jaunuolių grupe. D. V. toliau nuo grupės atstūminėja J. B. su kitu jaunuoliu pakviestu iš automobiliu "BMW". M. A. asmenų grupėje viso 19.10.24 val. yra 6 žmonės. Pro parduotuvę pravažinėja automobiliai, kurių pravažiavimui dalinai trukdo susirinkę asmenys. D. V. atitrauktas nuo likusių jaunuolių priešinasi savo draugams, toliau nerimsta ir bando ištrūkti iš savo draugų rankų. Ištrūkus iš draugų rankų, jis bėga link jaunuolių grupės, tačiau jį pasivija jo minėti du draugai ir sulaiko bei vėl bando atstumti jį atgal link automobilio "BMW". M. A. su D. J. įsėda į automobilį "Saab" ir jį užveda. Aktyviais veiksmais priešindamasis draugų sulaikymui, D. V. nustumia savo draugus ir įsibėgėjęs iki automobilio "Saab", kumščiu ar alkūne suduoda smūgį į vairuotojo šoninį uždarytą langą ir galimai tuo pačiu smūgiu nuslydus smūgiui nuo stiklo, pataiko į vairuotojo pusės šoninį veidrodėlį. D. V. nuo automobilio atitraukia jaunuolis, kuris buvo prieš tai pakviestas iš "BMW" automobilio bei tamsias rūbais apsirengęs vyriškis iš M. A. būrio. Visi trys pargriūna ant žemės. Tuo metu iš automobilio išlipa M. A. ir pribėgęs prie gulinčio tramdomo D. V., spiria viena kartą koja į D. V.. Po smūgio būrys prasisklaido, o D. V. toliau nuo likusių asmenų link automobilio "BMW" stumia J. B. kartu su vaikinu, kuris buvo pakviestas prieš tai iš automobilio "BMW". Tuo metu M. A. apžiūrinėja nulenktą sugadintą kairįjį šoninį veidrodėlį. D. V. dar atsisukinėja į jaunuolių būrį, tačiau jis draugų nuvedamas ir pasodinamas į automobilį "BMW" ir išvažiuoja iš aikštelės. 19.12.30 val. prie parduotuvės lieka 4 vyrai ir dvi moterys. Vaizdo kamera pasukama link išvažiuojančio automobilio "BMW". Minėtas automobilis nuvažiuoja į Naująją gatvę Vievyje. Likę asmenys lieka įvykio vietoje iki vaizdo įrašo pabagos. Viso vaizdo įrašo metu pro šalį, o taip pat į parduotuvę eina pašaliniai ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti žmonės, kurie matė ir galėjo matyti konfliktą. Tuo CD disko apžiūra baigta (b. l. 16).

262017-07-03 ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikta telefono numerio 864469944 priklausančio D. V. įeinančių ir išeinančių skambučių analizė, kurios metu nustatyta, kad D. V. įvykio metu buvo teritorijoje, kurioje mobilaus ryšio operatoriaus bokštas yra adresu Krivašiūnų k., Vievio sen. (b. l. 120).

272017-10-10 liudytojas M. Ž. apklausos metu parodė, kad su D. V. jie tik pažįstami, šiuo metu jokių ryšių su juo jis nepalaiko. Kad 2017-03-25 vakare jis buvo Vievyje prie parduotuvės "Aibė" kažką lyg ir prisimena, tačiau su kuo jis buvo nepamena, taip pat jis nepamena ir jokių vykusių muštynių, nes tą dieną jis vartojo daug alkoholio ir nieko neatsimena. Kodėl jo taip pat pažįstamas J. B. teigė, kad ir jis su juo kartu buvo jis nežino, nes kaip jis minėjo, kad ne viską atsimena kas vyko tą dieną, taip pat ir su kuo jis buvo, nes jis buvo neblaivus (b. l. 141, 142).

282017-10-10 liudytoja R. A. apklausos metu parodė, kad ji apie 4 metus dirba Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Elektrėnų policijos komisariate vaizdo kamerų operatore. Jos darbo pobūdis yra stebėti miesto kameras ir užfiksuoti daromus pažeidimus ar nusikalstamas veikas bei apie tai informuoti policijos pareigūnus. 2017-03-25 apie 19.09 val., Semeliškių g., Vievis, Elektrėnų sav., jai dirbant ir stebint miesto kameras ji pamatė kaip prie parduotuvės "Aibė" jaunuoliai pradėjo konfliktuoti, o vėliau tarp jų įvyko muštynės, būtent tuo metu ji paskambino į 112 ir pranešė, kad vyksta muštynės tarp jaunuolių. Po kelių minučių ji pastebėjo kaip prie minėtos parduotuvės esantis vyras taip pat iškvietė policijos pareigūnus. Policijos pareigūnai atvyko kai jaunuolis, kuris sukėlė konfliktą ir muštynes jau buvo pasišalinęs su savo draugais (b. l. 145, 146).

29Taigi, byloje surinktais ir ištirtais įrodymais yra visiškai įrodyta, kad kaltinamasis D. V. viešoje vietoje savo įžūliu elgesiu ir vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams, aplinkai ir sutrikdė visuomenės tvarką. Tokią išvadą leidžia daryti nuosekli surinktų ir teisme ištirtų įrodymų visumos analizė: kaltinamojo parodymai duoti teisiamojo posėdžio metu, nukentėjusiojo M. A. ir liudytojų J. B., V. J., S. K., D. J., R. S., R. P., J. U., R. A. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu, apžiūros protokolas, video medžiaga ir kt.

30Tokie kaltinamojo veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str.

31BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė konstatuotina tik nustačius dvi aplinkybes: 1) kaltininko prisipažinimą padarius baudžiamojo įstatymo numatytą veiką, ir vieną iš alternatyvių aplinkybių: 2) kaltininko nuoširdų gailėjimąsi arba padėjimą išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis.

32Pagal teismų praktiką kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką nustatomas tada, kai kaltininkas pripažįsta visas esmines kvalifikacijai reikšmingas objektyvias padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes ir tai daro neverčiamas surinktų byloje įrodymų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-201/2007, 2K-550/2008, 2K-638/2010, 2K-106/2011 ir kt.).

33Nuoširdus gailėjimasis dėl padaryto nusikaltimo nustatomas tada, kai kaltininkas ne tik laisva valia prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, bet kritiškai vertina savo elgesį, išgyvena dėl padarytų veiksmų ir stengiasi sušvelninti padarytos veikos padarinius (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-276/2006, 2K-259/2009, 2K-327/2010, 2K-123/2011 ir kt.).

34Iš bylos medžiagos nustatyta, kad kaltinamasis teisminio bylos nagrinėjimo metu prisipažino padaręs jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, t.y. pripažino esmines faktines įvykio aplinkybes, tačiau ikiteisminio tyrimo metu savo kaltės dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos nepripažino visiškai. Teismas pažymi, kad vadovaujantis teismų praktika, tuomet, kai kaltininkas teisme pakeičia ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus arba duoda tik iš dalies teisingus parodymus arba prisipažinimas daromas tik dėl ikiteisminio tyrimo metu įstatymo nustatyta tvarka surinktų įrodymų, patvirtinančių jo dalyvavimą padarant nusikalstamą veiką, toks prisipažinimas negali būti laikomas atsakomybę lengvinančia aplinkybe BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme. Atsižvelgęs į tai, teismas nelaiko, kad kaltinamasis dėl savo padarytos nusikalstamos veikos nuoširdžiai gailisi, ir šios aplinkybės nepripažįsta lengvinančia kaltinamojo atsakomybę aplinkybe.

35Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis atlygino nusikalstama veika padarytą turtinę žalą (BK 59 str. 1 d. 3 p.).

36Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių byloje nenustatyta.

37Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgiama į tai, kad jis padarė nesunkų tyčinį nusikaltimą, į tai, kad jis yra Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinės kandidatas, charakterizuojamas teigiamai, tačiau iš į bylą pateiktos 2017-06-01 Sportinės veiklos sutarties Nr. 2014/014 ir patiektų sąskaitų išrašo matyti, jog D. V. yra mokami tik maistpinigiai, su juo priedo prie sutarties dėl finansinio atlgyio – darbo sutarties ar individualios sportinės veiklos sutarties pagrindu - nėra sudaryta, vadinasi kaltinamasis yra bedarbis. Nors kaltinamojo gynėjas baigiamųjų kalbų metu nurodė, kad kaltinamasis su drauge G. D. ketina kurti šeimą, o tai rodo kaltinamojo teigiamą požiūrį į šeimos vertybes, tačiau teismas atkreipia dėmesį į tai, kad G. D. apklausta kaip liudytoja ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus patvirtinančius kaltinamojo ikiteisminio tyrimo metu iškeltą versiją, kur jis neprisipažino padaręs nusikalstamą veiką, o teigė, kad įvykio metu jis buvo kavinėje „Šaltinėlis“ esančioje netoli Elektrėnų ir muštynėse nedalyvavo, o tai rodo, kad kaltinamasis savo draugei G. D. daro neigiamą įtaką. Taip pat teismas atsižvelgia į D. V. neigiamai charakterizuojančias aplinkybes: administracine tvarka jis baustas 3 kartus (b.l. 125 -126), tačiau galiojančių administracinių nuobaudų neturi, anksčiau teistas 2016-09-15 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo pagal LR BK 284 str. 1 d., laisvės atėmimu 7 mėnesiams, pagal LR BK 284 str. 1 d., laisvės atėmimu 5 mėnesiams, pagal LR BK 138 str. 2 d. 8 p., laisvės atėmimu 1 metams, vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirta bausmė laisvės atėmimas 1 metams 6 mėnesiams, taikytas LR BK 75 str. ir laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams su įpareigojimais. Papildomai pagal 2017-05-25 Trakų rajono apylinkės teismo nutartį nuteistajam paskirta LR BK 67 str. 1 d. 5 p. numatyta baudžiamojo poveikio priemonė - 30 val. nemokamų darbų, įpareigojant juos atlikti sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos arba kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, kuriuos turi atlikti per 2 mėnesius. Tačiau 2017-03-25, t.y. praėjus vos pusei metų nuo bausmės paskyrimo, bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu, kaltinamasis D. V. vėl padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 284 str. Akivaizdu, kad tokį kaltinamojo elgesį lemia susiformavęs aiškiai klaidingas įspūdis apie nebaudžiamumą už daromas nusikalstamas veikas, o su laisvės atėmimu nesusijusios bausmės paskyrimas ar paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas D. V. toliau formuotų neadekvatų savo elgesiui atsakomybės suvokimą, taigi ir bausmės tikslų, numatytų BK 41 str. 2 d, pasiekti nepavyktų. Dėl to D. V. už jam inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymą skirtina įstatymo nustatyta didesnė už vidurkį 45 parų arešto bausmė.

38Kaltinamasis visiškai pripažino savo kaltę, byla išnagrinėta sutrumpinta įrodymų tyrimo tvarka, todėl vadovaujantis BK 641 straipsniu, kaltinamajam skirta bausmė mažintina 1/3 ir kaltinamajam skiriama 30 parų arešto.

39Vadovaujantis BK 64 str. 1 ir 2 d. nuostatomis, šiuo nuosprendžiu skirta bausmė bendrintina su 2016-09-15 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo pagal LR BK 284 str. 1 d. (2 epizodai) ir LR BK 138 str. 2 d. 8 p. subendrinta ir paskirta laisvės atėmimo 1 metams 6 mėnesiams bausme, kurios vykdymas vadovaujantis LR BK 75 str. atidėtas vieneriems metams, su įpareigojimais, prie šiuo nuosprendžiu skirtos bausmės pridedant visą 2016-09-15 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalį – 3 mėn. laisvės atėmimo, ir vadovaujantis bausmių sudėjimo ir keitimo taisyklėmis numatytomis BK 65 str. 1 d. 1 p. a pap., D. V. skirtina 4 mėn. laisvės atėmimo bausmė, bausmę atliekant pataisos namuose.

40Į bausmę įskaitytinas pagal 2016-09-15 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nuosprendį atliktas bausmės laikas bei įvykdytos paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės.

41D. V. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti - iki nuosprendžio įsiteisėjimo paliktina nepakeista, o nuosprendžiui įsiteisėjus - panaikintina.

42Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.

43Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-313 straipsniais, teismas

Nutarė

44D. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str., ir skirti jam 45 paras arešto.

45Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 str., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir D. V. skirti 30 parų arešto.

46Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 str. 1 ir 2 d., šiuo nuosprendžiu skirtą 30 parų arešto bausmę subendrinti su 2016-09-15 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d. (2 epizodai), 138 str. 2 d. 8 p. skirta laisvės atėmimo 1 metams 6 mėnesiams bausme, kurios taikymas vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str. atidėtas vieneriems metams su įpareigojimais, ir prie šiuo nuosprendžiu skirtos 30 parų arešto bausmės pridėti visą 2016-09-15 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalį – 3 mėn. laisvės atėmimo, ir vadovaujantis bausmių sudėjimo ir keitimo taisyklėmis numatytomis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 str. 1 d. 1 p. a pap., skirti D. V. galutinę 4 mėn. laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose.

47Į bausmę įskaityti pagal 2016-09-15 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nuosprendį atliktą bausmės laiką bei įvykdytas paskirtas baudžiamojo poveikio priemones.

48D. V. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti - iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti nepakeistą, o nuosprendžiui įsiteisėjus - panaikinti.

49Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmus.

Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Asta... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. D. V., a.k. ( - ) gim. (duomenys neskelbtini, Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. Teismas išnagrinėjęs bylą,... 5. D. V. viešoje vietoje įžūliu elgesiu ir vandališkais veiksmais demonstravo... 6. jis 2017-03-25 apie 19.00 val., atvažiavo automobiliu BMW valst. Nr. ( - )... 7. Kaltinamasis teisiamojo posėdžio metu dėl jam inkriminuojamo nusikaltimo... 8. Byla nagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka (BPK 273 str.).... 9. Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, jo kaltė įrodyta ir kitais byloje... 10. 2017-03-25 nukentėjusysis M. A. apklaustas kaip liudytojas parodė, kad... 11. 2017-04-15 nukentėjusysis M. A. papildomos apklausos metu parodė, kad... 12. 2017-07-11 nukentėjusysis M. A. papildomos apklausos metu parodė, kad... 13. 2017-04-05 liudytojas J. B. apklausos metu parodė, kad 2017-03-25 apie 19.00... 14. 2017-04-20 liudytojas J. B. papildomos apklausos metu parodė, kad jis nori... 15. 2017-07-18 liudytojas J. B. papildomos apklausos metu parodė, kad 2017-03-25... 16. 2017-06-01 liudytojas V. J. apklausos metu parodė, kad 2017-04-06 jam renkant... 17. 2017-04-15 liudytojas S. K. apklausos metu parodė, kad 2017-03-25 apie 19.00... 18. 2017-04-15 liudytoja D. J. apklausos metu parodė, kad ji 2017-03-25 apie 19.00... 19. 2017-04-19 liudytojas R. P. apklausos metu parodė, kad 2017-03-25 apie 19.00... 20. 2017-04-20 liudytojas J. U. apklausos metu parodė, kad 2017-03-25 apie 19.00... 21. 2017-05-04 liudytojas R. S. apklausos metu parodė, kad 2017-03-25 apie 19.00... 22. 2017-05-30 liudytoja G. D. apklausos metu parodė, kad apie tai kuo D. V. yra... 23. 2017-07-14 liudytojas A. A. apklausos metu parodė, kad 2017-03-05 apie 19... 24. 2017-04-20 apžiūros metu buvo nustatyta, kad įvykio vieta yra adresu... 25. 2017-04-25 apžiūrint video medžiagą buvo nustatyta, kad CD kompaktinis... 26. 2017-07-03 ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikta telefono numerio 864469944... 27. 2017-10-10 liudytojas M. Ž. apklausos metu parodė, kad su D. V. jie tik... 28. 2017-10-10 liudytoja R. A. apklausos metu parodė, kad ji apie 4 metus dirba... 29. Taigi, byloje surinktais ir ištirtais įrodymais yra visiškai įrodyta, kad... 30. Tokie kaltinamojo veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos... 31. BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė... 32. Pagal teismų praktiką kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą... 33. Nuoširdus gailėjimasis dėl padaryto nusikaltimo nustatomas tada, kai... 34. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad kaltinamasis teisminio bylos nagrinėjimo... 35. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis... 36. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių byloje nenustatyta.... 37. Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgiama į tai, kad jis padarė nesunkų... 38. Kaltinamasis visiškai pripažino savo kaltę, byla išnagrinėta sutrumpinta... 39. Vadovaujantis BK 64 str. 1 ir 2 d. nuostatomis, šiuo nuosprendžiu skirta... 40. Į bausmę įskaitytinas pagal 2016-09-15 Kaišiadorių rajono apylinkės... 41. D. V. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti -... 42. Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.... 43. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-313... 44. D. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 45. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 str., paskirtą... 46. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 str. 1 ir 2 d.,... 47. Į bausmę įskaityti pagal 2016-09-15 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo... 48. D. V. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 49. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...