Byla 3K-3-334/2013
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Česlovo Jokūbausko (kolegijos pirmininkas), Sigito Gurevičiaus (pranešėjas) ir Vinco Versecko, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „PAAS LT“ ir atsakovo UAB „Jono Statyba“ kasacinius skundus dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. spalio 27 d. sprendimo ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 5 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „PASS LT“ ieškinį atsakovams UAB „Jono statyba“ ir J. Jokūbausko IĮ „Jonas“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „PASS LT“ prašė teismo priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Jono statyba“ ir J. Jokūbausko IĮ „Jonas“ 41 209,78 Lt skolos, 2834,31 Lt delspinigių, 8,05 proc. metinių palūkanų nuo 44 044,09 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo.

5Ieškovas nurodė, kad jis 2010 m. rugpjūčio 17 d. su UAB „Jono statyba“ sudarė statybos subrangos sutartį, kuria ieškovas įsipareigojo atlikti statybos darbus VšĮ Centro poliklinikos pastate, o 2010 m. lapkričio 8 d. statybos subrangos sutartimi – Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendrabutyje (toliau – ir Sutartys). 2010 m. spalio 15 d. ir lapkričio 24 d. papildomais susitarimais šalys susitarė dėl papildomų darbų abiejuose objektuose (toliau – ir Susitarimai). Galutinis atliktų darbų poliklinikos pastate priėmimo–perdavimo aktas pasirašytas 2010 m. spalio 25 d. Jame nurodyta, kad ieškovas įsipareigoja pašalinti nustatytus defektus. Ieškovas 2011 m. kovo 15 d. defektus pašalino ir pasiūlė atsakovui priimti darbus. Atsakovas UAB „Jono statyba“ darbų nepriėmė, motyvuodamas tuo, kad nurodyti defektai ištaisyti netinkamai, be to, pastebėti kiti defektai. Galutinis atliktų darbų Objekte „VGTU Bendrabutis Nr. 4“ priėmimo–perdavimo aktas pasirašytas 2010 m. gruodžio 6 d. Jame nurodyta, kad visi subrangos sutartyje ir jos prieduose nurodyti darbai priimti. Bendra visų ieškovo atliktų darbų kaina – 220 497,30 Lt, o atsakovas ieškovui sumokėjo 181 419,78 Lt. Ieškovas pripažino, kad perdavė darbus pavėluotai, todėl sutiko su 3240,40 Lt delspinigių suma. Atsakovas pareikalavo ieškovą sumokėti už pastolių montavimo paslaugas, tačiau ieškovas nepripažino šio atsakovo reikalavimo, motyvuodamas, kad jis kyla ne iš sudarytų sutarčių. Kadangi konkursą atlikti statybos darbus VšĮ Centro poliklinikoje laimėjo J. Jokūbausko IĮ „Jonas“, tai šie juridiniai asmenys 2010 m. birželio 1 d. sudarė sutartį, pagal kurią rangovas yra J. Jokūbausko IĮ „Jonas“. Dėl to ieškovas laikosi pozicijos, kad sutartiniai santykiai ieškovą saisto ne tik su UAB „Jono statyba“, bet ir su J. Jokūbausko IĮ „Jonas“.

6Kasaciniuose skunduose keliami klausimai dėl atstovavimo santykius, įskaitymą ir prievolių vykdymo sustabdymą reglamentuojančių materialiųjų bei teismo sprendimo motyvavimą ir ieškinio ribų reikšmę nustatančių proceso teisės normų aiškinimo ir taikymo.

7II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

8Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2011 m. spalio 27 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino iš dalies: priteisė iš atsakovo UAB „Jono statyba“ ieškovui UAB „PAAS LT“ 41 209,78 Lt skolos, 2 834,31 Lt delspinigių, 8,05 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos – 44 044,09 Lt – nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; ieškinį dėl atsakovo J. Jokūbausko IĮ „Jonas“ atmetė. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. spalio 5 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

9Teismai konstatavo, kad ieškovo Sutartimis prisiimtų įsipareigojimų tinkamą įvykdymą patvirtina byloje pateikti įrodymai: 2011 m. balandžio 14 d. aktas dėl dėmių pašalinimo, aplinkybė, kad šio akto surašymo dieną – 2011 m. balandžio 14-ąją, užsakovas VšĮ Centro poliklinika atsiskaitė su J.Jokūbausko IĮ „Jonas“. Subrangovui pašalinus 2010 m. spalio 25 d. akte nurodytus trūkumus, atlikus sutartimi prisiimtus darbus, rangovui tenka pareiga ne tik priimti atliktus darbus, bet ir už juos atsiskaityti. Įrodymų, pateisinančių neatsiskaitymą su ieškovu, atsakovas nepateikė. Objekte „VGTU Bendrabutis Nr. 4“ ieškovas perdavė atsakovui visus statybos darbus, jie priimti. Iš viso atsakovas liko skolingas 44 450,18 Lt. Atsakovas UAB „Jono statyba“, nurodydamas, kad jo skola – tik 29 821,26 Lt, šios sumos taip pat nesumokėjo. Teismas, atsižvelgęs į ieškovo pripažįstamą 3240,40 Lt delspinigių sumą, priteisė iš atsakovo UAB „Jono statyba“ ieškovui 41 209,78 Lt. Teismas nurodė, kad ieškovo su atsakovu UAB „Jono statyba“ sudarytų sutarčių bei papildomų susitarimų pagrindu teisės ir pareigos atsirado tik sutarčių šalims. Sumokėti už atliktus darbus įsipareigojo tik UAB „ Jono statyba“. Papildomuose susitarimuose nenurodyta, kad juos sudarė ne tik rangovas UAB „Jono statyba“, bet ir generalinis rangovas J. Jokūbausko IĮ „Jonas“, todėl šiam pareigos vykdyti rangovo prisiimtus įsipareigojimus subrangovui neatsirado. Teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė atsakovų solidariosios atsakomybės. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas atsakovo argumentus, kad ieškovas turi atsiskaityti už statybos darbams išnuomotus pastolius, nurodė, kad šie nesusiję su byloje pareikštu reikalavimu priteisti skolą už atliktus darbus, atsakovas priešinio reikalavimo nereiškė, todėl šia suma mažinti ieškovui priteistinos sumos už atliktus darbus pagal suformuluotą ieškinio dalyką nėra pagrindo. Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad atsakovas savo reikalavimus įskaityti jo apskaičiuotas sumas už suteiktą energiją, komunalines paslaugas ir pastolių montavimą kelia ne iš sutarties, o tuo pagrindu, kad ieškovui buvo suteiktos tokios paslaugos, tačiau šis nesutinka sumokėti už paslaugas, dėl kurių apmokėjimo šalys nebuvo susitarusios. Tarp šalių kilęs ginčas dėl atsakovo teisės į piniginius reikalavimus ieškovui, todėl, nesant atsakovo reikalavimo priteisti iš ieškovo šias sumas, teismas neturi pagrindo daryti išvadų dėl atsakovo reikalavimo pagrįstumo. Teismas sprendė, kad tokio ieškovo ginčijamo reikalavimo negalima laikyti priešpriešiniu vienarūšiu reikalavimu, kurį galima būtų įskaityti CK 6.130 straipsnio 1 dalies pagrindu.

10III. Kasacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai

11Kasaciniu skundu ieškovas UAB „PAAS LT“ prašo pakeisti priimtus teismų procesinius sprendimus, juose nurodytas sumas ir visas bylinėjimosi išlaidas priteisiant solidariai iš atsakovų UAB „Jono statyba“ ir J. Jokūbausko IĮ „Jonas“. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

12UAB „Jono statyba“ atliko J. Jokūbausko IĮ „Jonas“ įgaliotinio funkciją santykiuose su ieškovu ir kitais subrangovais. Dėl to J. Jokūbausko IĮ „Jonas“ atsakomybė kyla iš jos įgaliotinio UAB „Jono statyba“ neįvykdytų prievolių (CK 2.133 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į šios konkrečios bylos aplinkybes, J. Jokūbausko IĮ „Jonas“ ir jos atstovo UAB „Jono statyba“ atsakomybė subrangovui UAB „PAAS LT“ yra solidarioji, tik atsiradusi skirtingais pagrindais: J Jokūbausko IĮ „Jonas“, kaip atstovaujamojo, atsakomybė kyla iš įstatymo (CK 2.133 straipsnio 1 dalis), o UAB „Jono statyba“ – iš subrangos sutarčių ir papildomų susitarimų. 2010 m. spalio 15 d. ir lapkričio 24 d. papildomus susitarimus kartu su UAB „Jono statyba“ pasirašęs atsakovas J. Jokūbausko IĮ „Jonas“ taip įsipareigojo kartu su UAB „Jono statyba“ atsakyti pagal prievoles, kylančias iš šių susitarimų. Analogiškos civilinės bylos išsprendimas ir aplinkybių vertinimas pateiktas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų kolegijos 2009m. kovo 3 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Sofratus“ v. UAB „Energijos taupymo centras“, bylos Nr. 3K-3-15/2009. Apeliacinės instancijos teismas nepasisakė, ar statytojas, su kuriuo visiškai atsiskaitė užsakovas, privalo užtikrinti tinkamą atsiskaitymą su rangovais ir subrangovais.

13Atsakovas UAB „Jono statyba“ atsiliepimu į ieškovo kasacinį skundą prašo jį atmesti ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsakovas nurodo šiuos argumentus:

14Konkursą dėl VšĮ Centro poliklinikos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto pastatų rekonstrukcijos laimėjo atsakovas J. Jokūbausko įmonė „Jonas“. Tai reiškia, kad užsakovai VšĮ Centro poliklinika ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas yra užsakovai, o atsakovas J. Jokūbausko įmonė „Jonas“ – rangovas. Atsakovai J. Jokūbausko įmonė „Jonas“ ir UAB „Jono statyba“ 2010 m. birželio 1 d. ir 2010 m. rugpjūčio 1 d. sudarė dvi sutartis dėl statybos darbų atlikimo nurodytuose objektuose, taigi atsakovas UAB „Jono statyba“ buvo J. Jokūbausko įmonės „Jonas“ subrangovas. Vėliau atsakovui UAB „Jono statyba“ ir ieškovui UAB „PAAS LT“ sudarius dvi sutartis dėl statybos darbų atlikimo, UAB „PAAS LT“ tapo UAB „Jono statyba“ subrangovu. Pagal CK 6.650 straipsnyje nustatytą teisinį reglamentavimą, atsakovas UAB „Jono statyba“ laikytinas generaliniu rangovu, ieškovas UAB „PAAS LT“ – subrangovu, o atsakovas J. Jokūbausko įmonė „Jonas“ – užsakovu. CK 6.650 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu ko kita nenustato įstatymai ar sutartis, užsakovas ir subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su generaliniu rangovu, pažeidimu. Aplinkybė, kad papildomuose susitarimuose yra J. Jokūbausko įmonės „Jonas“ atstovo parašas, nereiškia, kad ši įmonė tapo atsakinga už darbų atlikimą ar piniginių prievolių įvykdymą subrangovui. Teiginys, kad UAB „Jono statyba“ veikė kaip J. Jokūbausko įmonės „Jonas“ įgaliotinis, nepagrįstas įrodymais. UAB „Jono statyba“ sudarytose sutartyse nenurodė atstovavimo fakto ar kitaip neužsiminė, kad veikia J. Jokūbausko įmonės „Jonas“ vardu, nebuvo kitų požymių, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, kad UAB „Jono statyba“ veikia kaip J. Jokūbausko įmonės „Jonas“ įgaliotinis.

15Kasaciniu skundu atsakovas UAB „Jono statyba“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 5 d. nutarties dalį dėl 22 859,01 Lt skolos ir 2103,03 Lt delspinigių priteisimo ir šios apimties ieškinio dalį atmesti. Atsakovo kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

161. Sutartyse, kurių pagrindu buvo vykdomi darbai, nustatyta, kad visus darbus ieškovas privalo atlikti savo jėgomis, priemonėmis, medžiagomis bei rizika. Taigi atsakovas neturėjo patirti jokių kitų išlaidų, išskyrus sutartyse nustatytą darbų kainą. Be to, Sutarčių 2.3 punktuose nustatyta, kad už bet kokias papildomas medžiagas, mechanizmus ar įrengimus, kurių prireiks darbų atlikimui, privalės mokėti ieškovas. Šiame punkte apibrėžta papildomų medžiagų ir mechanizmų sąvoka apima energetinius resursus ir pastolių montavimo paslaugas. Dėl to apeliacinės instancijos teismo išvada, kad atsakovas savo reikalavimus įskaityti kelia ne iš sutarties, yra nepagrįsta. Taigi atsakovo reikalavimas atitiko visas sąlygas, keliamas reikalavimams, kurie gali būti įskaitomi.

172. Pagal CK 6.131 straipsnio 1 dalį tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies valios, apie kurią turi būti informuojama kita šalis. Apeliacinės instancijos teismas, nurodęs, kad „<...> nesant atsakovo reikalavimo priteisti iš ieškovo šias sumas, teismas neturi pagrindo daryti išvadų dėl atsakovo reikalavimo pagrįstumo“, paneigė vienašalio sandorio sudarymo ir buvimo faktą, be to, nustatė papildomą reikalavimą įskaitymui – įskaitymo patvirtinimą teisminiu būdu.

183. Atsakovas ir ieškovas 2010 m. rugpjūčio 17 d. Sutarties 8.3 punkte nustatė, kad „Iki galutinio apmokėjimo Subrangovas įsipareigoja pateikti Rangovui draudimo bendrovės ar banko 5 proc. procentų nuo bendros Sutarties objekto kainos dydžio garantinio aptarnavimo laikotarpio laidavimo raštą <...>.“ Bendra nurodytos sutarties pagrindu atliktų darbų vertė – 188 670,64 Lt, todėl garantija turėjo būti ne mažiau nei 9433,53 Lt (188 670,64 Lt x 5 proc.). Atsakovas 9433,53 Lt mokėjimą sustabdė iki tol, kol ieškovas nepašalins sutarties pažeidimo ir nepateiks atitinkamo garantinio aptarnavimo užtikrinimo. Atsakovo panaudotas prievolių vykdymo sustabdymas atitinka CK 6.46 ir 6.58 straipsnių nuostatas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Danės sala“ v. D. N. ir A. Š. , bylos Nr. 3K-3-413/2009), todėl teismas neturėjo pagrindo tenkinti tokios apimties ieškovo reikalavimo, tačiau jis nemotyvuotai šią teisę paneigė.

194. Apeliacinės instancijos teismas sprendė dėl įskaitymo, kaip vienašalio sandorio galiojimo, nesant tokio ieškovo reikalavimo, taip peržengdamas ieškinio ribas ir pažeisdamas CPK 265 straipsnio 2 dalies nuostatas.

205. Apeliacinės instancijos teismas privalėjo aiškintis ir tirti aplinkybes, kurios leistų konstatuoti įskaitymo, kaip vienašalio sandorio, buvimą ar nebuvimą, t. y. nustatinėti, ar egzistavo sandorio elementai (valia ir valios išraiška) bei reikalavimai, taikomi įskaitymui, kaip konkrečiam vienašaliam sandoriui, nustatyti CK 6.130 straipsnyje. Teismas argumentuotai neįvertino pranešimo apie įskaitymą ir mokėjimo pavedimo, kaip reikalaujama CPK 270 straipsnyje.

21Ieškovas UAB „PAAS LT“ atsiliepimu į atsakovo UAB „Jono statyba“ kasacinį skundą prašo jį atmesti, prašymą motyvuodamas taip:

221. Ginčo šalys nesudarė susitarimo, kuris būtų pagrindas priskaičiuoti ieškovui išlaidas už pastolių montavimą ir naudojimąsi komunalinėmis paslaugomis. Atsakovas savo pretenzijas pateikė pavėluotai, tik gavęs ieškovo reikalavimą atsiskaityti už darbus. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad PVM sąskaita–faktūra privalo būti išrašyta nedelsiant patiekus prekes ar suteikus paslaugas. Nagrinėjamu atveju PVM sąskaita–faktūra buvo išrašyta praėjus beveik 3 mėnesiams nuo pastolių perdavimo. Taigi iš ginčo šalių elgesio matyti, kad ieškovas ir atsakovas vienodai suvokė, jog statybiniai pastoliai suteikti neatlygintinai.

232. Ieškovas paaiškino, kad atsakovo reikalaujamo garantinio aptarnavimo laikotarpio laidavimo rašto bankai ir kitos kredito įstaigos neišduoda. Kadangi Sutartyje Nr. 1 nenustatyta netesybų ar kitų sankcijų tuo atveju, jeigu laidavimo raštas nebus pateiktas iki atsiskaitymo už atliktus statybos darbus, tai tokios sankcijos vienos iš šalių iniciatyva negali būti taikomos.

24Teisėjų kolegija

konstatuoja:

25IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

26Dėl solidariosios atsakomybės

27Byloje ieškinys pareikštas atsakovams UAB „Jono statyba“ ir J. Jokūbausko ĮĮ „Jonas“ dėl skolos priteisimo. Ieškovas prašė taikyti solidariąją atsakomybę. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai konstatavo, kad šiuo atveju negali būti taikoma solidarioji atsakomybė ir prašomas priteisti sumas priteisė iš atsakovo UAB „Jono statyba“, o reikalavimą J. Jokūbausko ĮĮ „Jonas“ atmetė. Kasaciniu skundu ieškovas prašo reikalaujamas sumas iš atsakovų priteisti solidariai. Jis nurodo, kad UAB „Jono statyba“ atliko tik J. Jokūbausko ĮĮ „Jonas“ įgaliotinio funkciją santykiuose su ieškovu, todėl J. Jokūbausko ĮĮ „Jonas“ atsakomybė kyla iš jos įgaliotinio UAB „Jono statyba“ neįvykdytų prievolių. Su šiuo kasacinio skundo argumentu nėra pagrindo sutikti. CK 6.6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus. Iš byloje esančių 2008 m. rugpjūčio 17 d. statybos subrangos sutarties ir 2010 m. spalio 15 d. papildomo susitarimo prie šios sutarties, 2010 m. lapkričio 8 d. statybos subrangos sutarties ir 2010 m. lapkričio 24 d. papildomo šalių susitarimo prie šios sutarties, matyti, kad šių sutarčių (susitarimų) šalys yra ieškovas, kuris visur įvardijamas subrangovu, ir atsakovas UAB „Jono statyba“ – rangovas. Nurodytose sutartyse niekur nėra įvardytas atsakovas J. Jokūbausko ĮĮ „Jonas“. Visos šios sutartys J. Jokūbausko ĮĮ „Jonas“ nesuteikė jokių teisių ir nesukūrė jokių pareigų. Taigi ieškovo ir atsakovo J. Jokūbausko ĮĮ „Jonas“ nesaisto jokie sutartiniai santykiai, todėl pagal CK 6.6 straipsnį solidariosios atsakomybės tarp šių ginčo šalių susitarimo pagrindu neatsirado. Įstatyme taip pat šiuo atveju nenustatyta solidariosios atsakomybės. Kasatorius (ieškovas) taip pat byloje nepateikė jokių įrodymų (CPK 178 straipsnis), kad atsakovas UAB „Jono statyba“ veikė kaip J. Jokūbausko ĮĮ „Jonas“ įgaliotinis ir todėl šio solidarioji atsakomybė turi būti kildinama iš įstatymo (CK 2.133 straipsnio 1 dalis). Byloje nustatyta, kad abu atsakovai yra savarankiški juridiniai asmenys ir jų nesaisto jokie atstovavimo santykiai. Dėl šių aplinkybių nėra pagrindo vadovautis kasatoriaus (ieškovo) nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų kolegijos 2009m. kovo 3 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje UAB „Sofratus“ v. UAB „Energijos taupymo centras“, bylos Nr. 3K-3-15/2009, nes šių bylų faktinės aplinkybės yra skirtingos. Iš kasatoriaus nurodytos bylos aplinkybių matyti, kad trečiasis asmuo byloje UAB „Katreks“ veikė kaip statytojo UAB „Energijos taupymo centras“ įgaliotas statybos valdytojas, neturintis lėšų ir jokių kitų finansinių galimybių atsiskaityti už atliktus rangos darbus, todėl teisėjų kolegija konstatavo, kad atsižvelgiant į „šias konkrečias bylos aplinkybes“, pastarųjų atsakomybė rangovui „Sofratus“ (ieškovui) yra solidarioji, nes pagal jų tarpusavyje sudarytą statinio projektavimo valdymo ir statinio statybos valdymo sutartį UAB „Katreks“ įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais UAB „Energijos taupymo centras“ vardu ir lėšomis vykdyti projektavimo ir statybos darbus. Minėta, kad nagrinėjamoje byloje atsakovų nesaisto jokie atstovavimo (pavedimo) susitarimai ir santykiai. Dėl to, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovo kasacinio skundo argumentai dėl solidariosios atsakomybės taikymo yra nepagrįsti, todėl skundas atmestinas.

28Dėl įskaitymo

29Vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų – priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. CK 6.131 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo. Iš šių įstatymo nuostatų matyti, kad įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Taigi tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies valios, apie kurią turi būti informuojama kita šalis. Tai reiškia, kad atsiranda įskaitymo teisinių padarinių, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tik būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą.

30Įskaitymo, kaip prievolės pabaigos pagrindo, taikymui įstatymas nustato tam tikras sąlygas. Iš CK 6.130 straipsnyje įtvirtintų nuostatų matyti, jog tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors, minėta, įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalies su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Ferteksos transportas“ v. Baltarusijos Respublikos įmonė „Gamybinis susivienijimas „Beloruskalij“, bylos Nr. 3K-3-624/2006; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Sentovart Industrial Group LTD v. UAB „ Autostartas“, bylos Nr. 3K-3-593/2007; 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Baltisches Haus“ v. UAB „Mažoji prekybos agentūra“, bylos Nr. 3K-3-293/2009; 2010 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Alginora“ v. UAB „Transekspedicija“, bylos Nr. 3K-3-9/2010; 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Valdiklis“ v. UAB „Naujoji šiluma“, bylos Nr. 3K-3-18/2010; kt.).

31Iš bylos duomenų matyti, kad, iki ieškovui pareiškiant ieškinį teisme, atsakovas UAB „Jono statyba“ 2011 m. vasario 21 d. dviem įskaitymo aktais atliko 16 665,88 Lt įskaitymą subrangovui UAB „PAAS LT“. Įskaitymai grindžiami tarp ginčo šalių pasirašytų subrangos sutarčių konkrečiomis nuostatomis. Nagrinėdamas skolos priteisimo klausimą, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovo argumentai, jog ieškovas turi atsiskaityti už statybos darbams išnuomotus pastolius, atmestini, kaip nesusiję su pareikštu reikalavimu, o atsakovas priešinio reikalavimo nereiškė. Apeliacinės instancijos teismas, palikdamas galioti šią sprendimo dalį, taip pat nurodė, kad, nesant atsakovo reikalavimo priteisti iš ieškovo šias sumas, neturi pagrindo daryti išvadų dėl atsakovo reikalavimo pagrįstumo.

32Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo kasacinio skundo argumentu, kad įskaitymai atlikti vadovaujantis įsikaitymo aktuose nurodytais subrangos sutarčių konkrečiais punktais, todėl nėra pagrindo teigti (kaip nurodė bylą nagrinėję teismai savo sprendimuose), kad atsakovo atlikti įskaitymai nesusiję su ieškovo pareikštu reikalavimu priteisti skolą už atliktus darbus, kuris grindžiamas tomis pačiomis subrangos sutartimis ir jų sąlygų netinkamu vykdymu. Dėl šių aplinkybių atsakovas neturėjo reikšti priešieškinio, nes jo reikalavimai išdėstyti įskaitymo aktuose. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, atsakovui ginantis nuo pareikšto ieškinio paaiškinimu apie atliktą įskaitymą, įskaitymo, kaip vienašalio sandorio, institutas suponuoja procesinę situaciją, kad šaliai, atlikusiai įskaitymą, nereikia dėl jos atlikto prievolės pasibaigimą sukėlusio veiksmo reikšti priešieškinio, reikalaujant teismo tokį įskaitymą patvirtinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Sentovart Industrial Group LTD v. UAB „ Autostartas“, bylos Nr. 3K-3-593/2007; 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Baltisches Haus“ v. UAB „Mažoji prekybos agentūra“, bylos Nr. 3K-3-293/2009; 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. Tankeliun įmonė „Hegvita“ v. UAB „Scania Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-479/2010).

33Esant tokioms byloje nustatytomis aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismų sprendimų dalis, kuria ieškovui priteista iš atsakovo 41 209,78 Lt skola, 2834,31 Lt delspinigių, 8,05 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos, 2971,32 Lt bylinėjimosi išlaidų ir 27,02 Lt pašto išlaidų, naikintina ir byla grąžintina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Nagrinėjant bylą iš naujo būtina įvertinti visus įskaitymui keliamus reikalavimus: ar įskaitymas atliktas laiku, kokios sumos gali būti įskaitytos, ar laikytasi įskaitymo tvarkos, motyvuoti atlikto įskaitymo pagrįstumą ir kt. Tik įvykdžius šias ir galimas kitas įskaitymo sąlygas, įmanomas teisėto ir pagrįsto sprendimo priėmimas.

34Dėl prievolių vykdymo sulaikymo, sustabdymo

35Atsiliepime į ieškinį atsakovas UAB „Jono statyba“ nurodė, kad vadovaudamasis 2010 m. rugpjūčio 17 d subrangos sutarties 8.3 punktu ir CK 6.69 straipsniu pasinaudojo sulaikymo teise ir sulaikė 9433,53 Lt sumos mokėjimą, todėl ieškovo reikalavimas nurodyta suma mažintinas. Pirmosios instancijos teismas šio atsiliepimo į ieškinį nenagrinėjo ir dėl jo nepasisakė. Apeliaciniame skunde UAB „Jono statyba“ vienu iš argumentų šią aplinkybę taip pat nurodė, tačiau ir apeliacinės instancijos teismas šio klausimo neanalizavo ir, pažeisdamas CPK 270 straipsnio 4 dalies reikalavimus, dėl jo nepasisakė. Dėl šios priežasties teismų sprendimų dalis, kuria nurodyti prievolės vykdymo sustabdymo klausimai nebuvo sprendžiami, naikintina ir byla grąžintina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad, nagrinėjant bylą iš naujo, būtina pasisakyti dėl atsakovo teisės sustabdyti prievolės įvykdymą pagrįstumo.

36Dėl bylinėjimosi išlaidų ir byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių

37Atsakovai UAB „Jono statyba“ ir J. Jokūbausko IĮ „Jonas“ nepateikė išlaidų už advokato pagalbą, susijusią su atsikirtimu į ieškovo kasacinį skundą patvirtinančių įrodymų, todėl tokių išlaidų atlyginimas negali būti priteisiamas (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Kitos bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos išnagrinėjus bylą iš naujo.

38Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2013 m. sausio 22 d. nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – J. Jokūbausko IĮ „Jonas“ turto už 51 254,64 Lt areštas. Išnagrinėjus bylą kasacine tvarka ir konstatavus, kad ieškovo UAB „PASS LT“ reikalavimai J. Jokūbausko IĮ „Jonas“ yra nepagrįsti, nurodytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos.

39Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 362 straipsniu,

Nutarė

40Panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. spalio 27 d. sprendimo ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 5 d. nutarties dalis, kuriomis ieškovui UAB „PAAS LT“ priteista iš atsakovo UAB „Jono statyba“ 41 209,78 Lt skolos, 2834,31 Lt delspinigių, 8,05 proc. dydžio metinių palūkanų, 2971,32 Lt bylinėjimosi išlaidų bei 27,02 Lt pašto išlaidų ir šią bylos dalį perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

41Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. spalio 27 d. sprendimo ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 5 d. nutarties dalis, kuriomis netenkintas ieškovo UAB „PAAS LT“ ieškinys atsakovui J. Jokūbausko IĮ „Jonas“ ir iš ieškovo UAB „PAAS LT“ atsakovui J. Jokūbausko įmonei „Jonas“ priteista 831,88 Lt (aštuoni šimtai trisdešimt vienas litas 88 ct) patirtų bylinėjimosi išlaidų, palikti nepakeistas.

42Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones – J. Jokūbausko IĮ „Jonas“ turto už 51 254,64 Lt areštą.

43Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „PASS LT“ prašė teismo priteisti solidariai iš atsakovų... 5. Ieškovas nurodė, kad jis 2010 m. rugpjūčio 17 d. su UAB „Jono statyba“... 6. Kasaciniuose skunduose keliami klausimai dėl atstovavimo santykius,... 7. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2011 m. spalio 27 d. sprendimu... 9. Teismai konstatavo, kad ieškovo Sutartimis prisiimtų įsipareigojimų... 10. III. Kasacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai... 11. Kasaciniu skundu ieškovas UAB „PAAS LT“ prašo pakeisti priimtus teismų... 12. UAB „Jono statyba“ atliko J. Jokūbausko IĮ „Jonas“ įgaliotinio... 13. Atsakovas UAB „Jono statyba“ atsiliepimu į ieškovo kasacinį skundą... 14. Konkursą dėl VšĮ Centro poliklinikos ir Vilniaus Gedimino technikos... 15. Kasaciniu skundu atsakovas UAB „Jono statyba“ prašo panaikinti Vilniaus... 16. 1. Sutartyse, kurių pagrindu buvo vykdomi darbai, nustatyta, kad visus darbus... 17. 2. Pagal CK 6.131 straipsnio 1 dalį tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu,... 18. 3. Atsakovas ir ieškovas 2010 m. rugpjūčio 17 d. Sutarties 8.3 punkte... 19. 4. Apeliacinės instancijos teismas sprendė dėl įskaitymo, kaip vienašalio... 20. 5. Apeliacinės instancijos teismas privalėjo aiškintis ir tirti aplinkybes,... 21. Ieškovas UAB „PAAS LT“ atsiliepimu į atsakovo UAB „Jono statyba“... 22. 1. Ginčo šalys nesudarė susitarimo, kuris būtų pagrindas priskaičiuoti... 23. 2. Ieškovas paaiškino, kad atsakovo reikalaujamo garantinio aptarnavimo... 24. Teisėjų kolegija... 25. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 26. Dėl solidariosios atsakomybės... 27. Byloje ieškinys pareikštas atsakovams UAB „Jono statyba“ ir J.... 28. Dėl įskaitymo... 29. Vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų –... 30. Įskaitymo, kaip prievolės pabaigos pagrindo, taikymui įstatymas nustato tam... 31. Iš bylos duomenų matyti, kad, iki ieškovui pareiškiant ieškinį teisme,... 32. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo kasacinio skundo argumentu, kad... 33. Esant tokioms byloje nustatytomis aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja,... 34. Dėl prievolių vykdymo sulaikymo, sustabdymo... 35. Atsiliepime į ieškinį atsakovas UAB „Jono statyba“ nurodė, kad... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų ir byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių... 37. Atsakovai UAB „Jono statyba“ ir J. Jokūbausko IĮ „Jonas“ nepateikė... 38. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos... 39. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 40. Panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. spalio 27 d.... 41. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. spalio 27 d. sprendimo ir... 42. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones – J. Jokūbausko IĮ „Jonas“... 43. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...