Byla 2A-263-153/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Galinos Blaževič,

2kolegijos teisėjų Virginijos Gudynienės, Nijolios Indreikienės,

3sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, Vaidai Andruškevičiūtei,

4dalyvaujant ieškovui P. G., jo atstovui advokatui V. G., atsakovės Kauno miesto savivaldybės atstovui G. L.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo P. G. ir atsakovės Kauno miesto savivaldybės apeliacinius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-810-451/2010 pagal ieškovo P. G. patikslintą ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybei, tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, A. G., dėl sutarties sąlygos buvimo pripažinimo ir papildomos sutarties sąlygos nustatymo,

Nustatė

6Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė pripažinti, kad 2005-06-08 pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos tarp pardavėjų ieškovo P. G. ir A. G. bei pirkėjos Kauno m. savivaldybės tarybos, 1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.1.3.1., 1.1.4.1 punktais buvo sutarta, kad juose nurodytų žemės sklypų dalimis atsakovė Kauno miesto savivaldybės taryba iki šių žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams naudosis neatlygintinai, tai yra panaudos pagrindais; nustatyti papildomą 2005-06-08 pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos tarp pardavėjų ieškovo P. G. ir A. G. bei pirkėjos Kauno m. savivaldybės tarybos, sąlygą, kad iki 2006-06-01 nepaėmus šios sutarties 1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.1.3.1., 1.1.4.1 punktuose nurodytų žemės sklypų visuomenės poreikiams, pirkėja Kauno miesto savivaldybės taryba šiuose sutarties punktuose nurodytomis jų dalimis naudosis nuomininko teisėmis neterminuotai, kasmet mokėdama ieškovui P. G. nuomos mokestį po 2,75 procento nuo VĮ Registrų centro nustatytos vidutinės žemės rinkos vertės.

7Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 16 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, pripažino, kad 2005-06-08 pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos tarp pardavėjų P. G. ir A. G. bei pirkėjos Kauno m. savivaldybės tarybos, 1.1.1.1., 1.1.2.1., 1,1.3.1., 1.1.4.1 punktais buvo sutarta, kad juose nurodytų žemės sklypų dalimis atsakovė Kauno m. savivaldybės taryba iki šių žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams naudosis neatlygintinai, tai yra panaudos pagrindais; nustatė papildomą 2005-06-08 pirkimo-pardavimo sutarties sąlygą, kad iki 2006-06-01 nepaėmus šios sutarties 1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.1.3.1., 1.1.4.1 punktuose nurodytų žemės sklypų visuomenės poreikiams, pirkėja Kauno m. savivaldybės taryba šiuose sutarties punktuose nurodytomis jų dalimis naudosis nuomininko teisėmis neterminuotai, ieškinio dalį dėl nuomos mokesčio nustatymo atmetė; priteisė iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės ieškovui P. G. 176 Lt žyminį mokestį; priteisė iš ieškovo 9,70 Lt, iš atsakovo 19,40 Lt pašto išlaidų valstybei.

8Apeliaciniu skundu ieškovas P. G. nesutiko su teismo sprendimo dalimi, kuria atmestas ieškinio reikalavimas dėl nuomos mokesčio nustatymo, ir prašė šią teismo sprendimo dalį panaikinti ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – nustatyti metinio nuomos mokesčio dydį po 2,75 procento nuo VĮ Registrų centro nustatytos vidutinės žemės rinkos vertės. Apelianto nuomone, teismo nurodyti motyvai yra nepagrįsti ir nesudaro pagrindo atmesti ieškinio dalį dėl nuomos mokesčio nustatymo dėl šių motyvų:

91) atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdžio metu išsakyta atsakovės pozicija rodo, kad tarp šalių buvo ginčas ir dėl nuomos mokesčio dydžio. Atsakovė nesutiko su tokiu ieškovo reikalavimu, todėl ir prašoma nustatyti nuomos mokesčio dydį;

102) teismas tenkino ieškinio reikalavimą nustatyti papildomą 2005-06-08 pirkimo-pardavimo sutarties sąlygą, kad Kauno m. savivaldybės taryba žeme naudosis nuomininkės teisėmis neterminuotai, tačiau nenustatė ieškovui mokėtino nuomos mokesčio dydžio, kaip to reikalauja CK 6.477 str. 1 d. nuostatos. Teismas paliko sutartyje spragų, kurių pašalinti CK 6.195 str. nustatyta tvarka kreipdamasis į teismą ieškovas nebeturės galimybių, nes pagal CPK 293 str. 1 d. 3 p. ieškovo reikalavimas dėl nuomos mokesčio dydžio nustatymo teisme jau buvo išspręstas;

113) teismas, nenustatydamas nuomos mokesčio dydžio, nukrypo nuo CPK 2 str. įtvirtintų civilinio proceso tikslų, nes iš esmės neapgynė ieškovo pažeistų materialinių subjektinių teisių bei neatkūrė teisinės taikos tarp ginčo šalių;

124) nustatydamas nuomos mokesčio dydį, ieškovas rėmėsi galiojusio Vyriausybės 2002-11-19 nutarimo Nr. 1798 1.2 punkte įtvirtinto žemės nuomos mokesčio vidurkiu. Nors minėtas Vyriausybės nutarimas šioje teisinėje situacijoje tiesiogiai netaikytinas, tačiau jo nuostatos atspindi protingo nuomos mokesčio dydžio nustatymo kriterijus.

13Apeliaciniu skundu atsakovė Kauno miesto savivaldybė prašė teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Su teismo sprendimu nesutiko dėl šių motyvų:

141) teismas nepagrįstai nevertino atsakovės argumentų dėl sutarties nuostatų, pažeidė CPK 270 str. 4 d. 2, 3 p., netinkamai aiškino CK 6.193 str., 6.394 str. Tarp ieškovo P. G. bei trečiojo asmens A. G. ir atsakovės Kauno miesto savivaldybės buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis dėl susisiekimo komunikacijų – gatvių pirkimo (toliau – sutartis), o ne dėl žemės nuomos. Sutartimi buvo susitarta, kad atsakovė naudosis ta žemės sklypo dalimi, ant kurios stovi susisiekimo komunikacijos, tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir žemės savininkai. Sutartis buvo patvirtinta notariškai ir iš šios sutarties nuostatų matyti, kad ieškovas žemės sklypų, esančių po parduotomis gatvių dangomis, nuosavybės teisę pasiliko sau, o atsakovei suteikė teisę naudotis tais žemės sklypais tokiomis pačiomis teisėmis, kaip ir jis pats. Pagal CK 6.394 str. 2 d. sutartis, kurioje neaptartos pirkėjo teisės į žemės sklypą, negali būti notaro tvirtinama, o jeigu patvirtinta, yra negaliojanti. Ieškovas pasirašydamas sutartį sutiko, kad atsakovė ne nuomos, panaudos ar kita teise naudosis ta žemės sklypo dalimi, ant kurios stovi susisiekimo komunikacijos, o tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir žemės sklypo savininkai. Teismas pažeidė CK 6.193 str. 1 d. nustatytas sutarčių aiškinimo taisykles, tarp jų ir reikalavimą, aiškinant sutartį, pirmiausia nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus. Teismas nagrinėjo tik ieškovo valią ir visai neatsižvelgė į atsakovės valią;

152) nėra duomenų, kad atsakovė buvo savanoriškai įsipareigojusi sudaryti žemės nuomos sutartį su ieškovu ar įsipareigojusi paimti žemės sklypus visuomenės poreikiams. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovo reikalavimas dėl sutarties sąlygos buvimo yra įrodytas. Teismas netinkamai vertino 2005-05-19 Kauno miesto savivaldybės administracijos raštą ir padarė neteisingą išvadą, kad anksčiau minėtas raštas patvirtina ieškovo nurodytas aplinkybes, jog jis pagrįstai tikėjosi, kad atsakovė, nupirkusi susisiekimo komunikacijas, išspręs klausimą dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams arba mainų sutarties sudarymo su ieškovu;

163) šioje byloje atsakove patraukta Kauno miesto savivaldybė ir atsakovės atsakomybė neturėtų būti siejama su šioje byloje nedalyvaujančios Kauno miesto savivaldybės administracijos veiksmais. Tai, kad Kauno miesto savivaldybės administracija ieškovo prašymų pagrindu nagrinėjo ir galimybę paimti žemę visuomenės poreikiams, nėra laikytina faktu, patvirtinančiu, kad Kauno miesto savivaldybė ankstesniu sandoriu – pirkimo-pardavimo sutartimi įsipareigojo paimti žemę visuomenės poreikiams, nes žemės nuosavybės klausimas ir naudojimo klausimai buvo visiškai išspręsti anksčiau minėtoje notariškai patvirtintoje sutartyje;

174) žemės paėmimo visuomenės poreikiams diskrecijos teisė suteikta savivaldybės tarybai. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra yra griežtai reglamentuota. Žemės sklypų išpirkimo visuomenės poreikiams procedūros pradėjimas priskiriamas institucijų, inicijuojančių šią procedūrą ir sprendžiančių dėl tokio sprendimo priėmimo, išimtinei kompetencijai, kurią įgyvendindamos institucijos neįpareigotos derinti tokios procedūros pradėjimo su privačiais asmenimis. Privačių žemių savininkams nesuteikta teisė reikalauti, nesant tam pagrįsto įstatyminio pagrindo, inicijuoti jų žemės paėmimo procedūras visuomenės poreikiams ar reikalauti iš savivaldybės prieš jos valią sudaryti nekilnojamojo daikto nuomos sutartį;

185) 2009-02-02 Kauno apskrities administracinių ginčų komisija P. G. skundą atmetė ne dėl netinkamo subjekto, bet dėl to, jog pareiškėjas neįrodė konkretaus ir pakankamai svarbaus visuomenės poreikio ginčo žemės sklypams. Ginčų komisijos sprendimo pareiškėjas neapskundė, todėl teismas privalėjo juo vadovautis;

196) ieškovo iniciatyva buvo nutiestos susisiekimo komunikacijos, jo iniciatyva buvo sudaryta sutartis, ieškovas laisva valia už vieną litą pardavė šias susisiekimo komunikacijas Kauno miesto savivaldybės tarybai, todėl prisiėmė šiais veiksmais visas iš to išplaukiančias pasekmes;

207) teismas, priimdamas sprendimą, neatsižvelgė į CK 6.394 str. nuostatas, pagal kurias nekilnojamojo daikto pirkimas-pardavimas yra galimas ir neįgyjant nuosavybės teisės į to daikto užimamą bei būtiną jam pagal paskirtį naudoti žemės sklypą, įgyjant teisę naudotis atitinkama žemės sklypo dalimi tokiomis pat sąlygomis kaip nekilnojamojo daikto pardavėjas;

218) teismas, nustatęs nuomos faktą, nenustatė kitų CK nustatytų nuomos sutarties privalomų sąlygų, todėl toks sprendimas prieštarauja principui impossibilum nulla obligatio est, nes nesant nustatytų privalomų sutarties sąlygų, nebus įmanoma užtikrinti tinkamą jos vykdymą bei spręsti kitus klausimus, susijusius su šios sutarties sąlygų aiškinimu, taikymu, nutraukimu ir t. t., todėl negalima bus užtikrinti principo pacta sunt servanda laikymosi (dėl šių sąlygų neaiškumo ar nebuvimo). Teismo priimtu sprendimu pažeidžiamas sutartinės laisvės principas, nes tokiu sprendimu sukuriamos prielaidos kilti tolesniems ginčams dėl tariamos nuomos sutarties;

229) teismas neįsigilino į svarbias bylai aplinkybes ir taip pažeidė įrodymų vertinimo taisykles (CPK 185 str. 1 d.);

2310) teismas pažeidė CK 6.193 str. Kilus abejonei dėl sutarties sąlygų, jas aiškino tas sąlygas pasiūliusios šalies – ieškovo naudai, neatsižvelgė į sutarties esmę, tikslą bei jos sudarymo aplinkybes, sutarties vykdymo principus bei Kauno miesto savivaldybės valią.

24Atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą ieškovas P. G. prašė atsakovės apeliacinį skundą atmesti ir teismo sprendimo dėl patenkintų ieškinio reikalavimų dalies palikti nepakeistą. Nurodė šiuos motyvus:

251) sutarties laisvės principas nėra absoliutus, esant ginčui tarp šalių atitinkamas sutarties sąlygas gali nustatyti teismas, atsižvelgdamas į dispozityvias teisės normas, šalių ketinimus, sutarties tikslą ir esmę, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijus;

262) teismas apie sutarties sudarymo metu buvusią atsakovės valią sprendė iš ikisutartinių šalių tarpusavio santykių ir veiksmų, taip pat ir iš šalių veiksmų po sutarties sudarymo ir padarė dėl to pagrįstas išvadas;

273) iš sutarties sąlygų buvo neaišku, dėl kokių pirkėjo teisių į žemės sklypus buvo sutarta (nuosavybės, nuomos ar užstatymo). Pardavėjai neketino perleisti pirkėjui nuosavybės teisių į žemės sklypus, o išreiškė pageidavimą dėl jų paėmimo visuomenės poreikiams, be to, pardavė susisiekimo komunikacijas už simbolinę 1 Lt kainą, todėl pirkėjas, įgijęs nuosavybės teisę į susisiekimo komunikacijas, neįgijo nuosavybės teisių į po jas esančius žemės sklypus. Šalys susitarė, kad pirkėjas iki žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams jais naudosis neatlygintinai, tai yra panaudos pagrindais. Kadangi sutartyje šalys nenumatė, kokiu būdu pirkėjas naudosis žeme, jei ji nebus paimta visuomenės poreikiams, šį klausimą pagrįstai išsprendė teismas, nustatydamas šią sutarties sąlygą;

284) remiantis CK 2.36 str. 2 d., savivaldybė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per atitinkamas savivaldybės valdymo institucijas. Atsakovės apeliaciniame skunde pateiktas institucijų išskyrimas yra ydingas ir vertintinas kaip nesąžiningas atsakovės siekis išvengti įsipareigojimų vykdymo; Civiliniuose teisiniuose santykiuose yra šių santykių dalyvė lygiais pagrindais kaip ir kiti civilinių teisinių santykių dalyviai. Savivaldybė negali pateisinti savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo tuo, kad ji yra viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis savivaldybės gyventojų interesus ar vykdantis įstatymuose numatytas funkcijas;

295) ieškovas veikė savo rizika, tačiau atsakove pasitikėjo. Ieškovo lūkesčiai, jog atsakovė inicijuos jam priklausančių žemės sklypų paėmimą visuomenės poreikiams, o jų visuomenės poreikiams nepaėmus, žemės sklypai bus naudojami nuomos pagrindais, buvo teisėti;

306) ieškovas iš dalies sutinka su atsakovės apeliacinio skundo argumentu, kad teismas nustatė nuomos faktą, nenustatęs kitų CK nustatytų nuomos sutarties privalomų sąlygų, ir pažeidė principą impossibilum nulla obligatio est. Dėl tariamos nuomos sutarties buvo sudarytos prielaidos kilti tolesniems ginčams. Teismas nepagrįstai nenustatė nuomos mokesčio dydžio;

317) atsakovė nepagrįstai kelia klausimą dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams pagrįstumo ir subjekto, turinčio teisę inicijuoti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras, tinkamumo, be pagrindo kvestionuoja teismo konstatuotą aplinkybę dėl Kauno apskrities administracinių ginčų komisijos 2009-02-02 sprendimu padarytos išvados dėl to, kad atsakovas iki sutarties pasirašymo ir po jos pasirašymo nėra tinkamai kreipęsis dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams klausimo sprendimo. Ieškinys pareikštas dėl susisiekimo komunikacijų pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos išaiškinimo ir papildomos sutarties sąlygos nustatymo, o nurodytas Kauno apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimas yra pagrindas konstatuoti aplinkybę, kad atsakovė netinkamai vykdė savo ikisutartinius įsipareigojimus inicijuoti ieškovui priklausančių žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūras. O žemės sklypų nepaėmimo visuomenės poreikiams pagrįstumo klausimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Priežastis, kad žemė nebuvo paimta visuomenės poreikiams, kaip to tikėjosi šalys, sudarydamos sutartį, ir lėmė būtinybę nustatyti papildomą sutarties sąlygą.

32Atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą tretysis asmuo A. G. prašė atsakovės apeliacinį skundą atmesti ir teismo sprendimą dėl patenkintų ieškinio reikalavimų dalies palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindė ieškovo P. G. atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą nurodytais argumentais.

33Ieškovo apeliacinis skundas netenkintinas, atsakovės Kauno miesto savivaldybės apeliacinis skundas tenkintinas.

34Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, kai kyla šalių ginčas dėl konkrečios sutarties turinio, jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Nr. 3K-3-17/2006; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Beltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. balandžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. M. v. bendra Lietuvos-Ukrainos įmonė UAB „Azovlitas“, bylos Nr. 3K-3-201/2008; 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „NT Service“ v. SIA „Radio Telecommunication Network“, bylos Nr. 3K-3-231/2008; 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Vilkaviškio agrotiekimas“ v. J. N., bylos Nr. 3K-3-406/2008; 2009 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Via Unica“ v. UAB „Interselas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-107/2009; 2010 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje AB „City Service“ v. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Lietuvos ir Vokietijos UAB „Autopunktas“ v. UAB „Daivera“, bylos Nr. 3K-3-288/2010; 2010 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Šiaulių miesto savivaldybė v. UAB „Artapolas“, bylos Nr. 3K-3-323/2010; 2010 m. liepos 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Fegda“ v. UAB „Via Baltika Logistika“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-349/2010; kt.).

35Kasacinio teismo pabrėžta tai, kad taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; kt.).

36Byloje kilo ginčas dėl pirkimo-pardavimo 2005-06-08 sutarties (b. l. 7-18) aiškinimo ir papildomų sąlygų nustatymo.

37Iš byloje esančios pirkimo-pardavimo 2005-06-08 sutarties (b. l. 7-16) matyti, kad ieškovas P. G. ir jo sutuoktinė A. G. pardavė susiekimo komunikacijas 0,8733 ha Sausinės g. 26, 0,9636 ha Vynuogių g. 27, 1.807 ha Gluosnių g. 29 ir 1,3106 ha Erškėčių g. 32. Bylos duomenimis, VĮ Registrų centro Kauno filiale (b. l. 19-26) nuosavybės teisės į susiekimo komunikacijas įregistruotos Kauno miesto savivaldybės tarybos vardu. Taigi konstatuojama, kad šalys sudarė susiekimo komunikacijų – gatvių pirkimo-pardavimo sutartį, o sutartimi susitarta, kad atsakovės taryba naudosis ta žemės sklypo dalimi, ant kurios stovi susiekimo komunikacijos, tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir žemės savininkai. Toks šalių susitarimas atitinka CK 6.394 str. 2 d. reikalavimus. Atmestinas ieškovo motyvas, kad surinkti byloje įrodymai patvirtina, jog sutarties šalys iš esmės sutarė iki sutarties sudarymo, kad atsakovės taryba galėjo naudotis ta žemės sklypo dalimi, ant kurios stovi susiekimo komunikacijos, panaudos pagrindu iki žemės sklypas bus perimtas visuomenės poreikiams, o vėliau atlygintinai. Toks ieškovo sutarties sąlygų aiškinimas nepagrįstas jokiais objektyviais įrodymais ir nesutampa su valstybės institucijų pozicija, išreikšta iki ginčo sutarties sąlygų patvirtinimo. Iš byloje esančio susirašinėjimo matyti, kad iki ginčo sutarties sudarymo šios sutarties sudarymo iniciatoriumi buvo pats ieškovas, kuris 2004-12-03 nurodė (b. l. 27), kad ant jam nuosavybės teise priklausančios žemės ieškovas suprojektavo ir pastatė (vandentiekio, buitinės ir lietaus kanalizacijos, elektros, dujų, telefono, gatvių apšvietimo tinklus, įrengė asfaltą ir šaligatvius). Dėl to vadovaudamasis Žemės įstatymo 32,45 ir 46 str., ieškovas prašė perimti žemę po minėtomis gatvėmis visuomenės poreikiams. Ieškovas raštu patvirtino, kad sutinka įrengimus perduoti miestui nemokamai, o už perimtą žemę visuomenės poreikiams ieškovui būtų atlyginta ekvivalenčiu žemės plotu Kauno apskrityje. Vėliau ieškovas 2005-02-07 pateikė Kauno miesto savivaldybės administracijai pasiūlymą gatvių dangas parduoti už 1 Lt (b. l. 29). O paaiškėjus, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005-03-24 sprendimu Nr. T-174 nuspręsta išpirkti iš ieškovo gatvių dangas (b. l. 31), ieškovas 2005-04-26 išreiškė pageidavimą dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradėjimo arba ginčo žemės sklypą ieškovas siūlė atsakovės administracijai nuomoti (b. l. 32 ). Tačiau valstybės institucijos šiam ieškovo pasiūlymui nepritarė ir išaiškino ieškovui, kokios yra galimybės šiai procedūrai atlikti ir kokiu būdu tai galėtų būti sprendžiama (b. l. 28,30,33). Tad įvertinus, jog iki sutarties pasirašymo Kauno miesto savivaldybės taryba nepriėmė sprendimo, kuris patvirtintų tarybos suinteresuotumą nuomoti ar perimti visuomenės poreikiams ginčo žemės sklypą, ieškovas neturi pagrindo teigti, jog sutarties šalys susitarė (derėjosi iki sutarties sudarymo) kitaip negu nurodyta sutartyje arba Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005-03-24 sprendime Nr. T-174 (b. l. 31).

38Atmestinas ieškovo motyvas, jog atitinkami valstybės institucijų pareigūnai sudarė pagrindą manyti, jog ginčo žemės sklypas bus paimtas visuomenės poreikiams ar nuomojamas tik po ginčo sutarties sudarymo, nes tokių įrodymų byloje nėra. Vėlesni ieškovo susirašinėjimai su valstybės institucijomis nesudaro pagrindo pripažinti, jog atsakovė tarėsi su ieškovu dėl atlygintino žemės sklypo perėmimo. Kaip nustatyta anksčiau, iki ginčo sutarties sudarymo atsakovė sutiko tik su vienu ieškovo pasiūlymu dėl komunikacijų išpirkimo už vieną litą. Kiti ieškovo pasiūlymai dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradėjimo arba ginčo žemės sklypo nuomos nebuvo atsakovės priimti, ir tai patvirtina bylos medžiaga. Ieškovo pasiūlymai valstybės institucijų buvo apsvarstyti ir atmesti, nenustačius įstatyme numatytų sąlygų žemės paėmimui visuomenės poreikiams ir pripažinus, kad ieškovo pasiūlytomis sąlygomis žemės paėmimas visuomenės poreikiams būtų neracionalus, brangus ir neatitinkantis įstatymo nuostatų (CK 4.100 str., Žemės įstatymo 45 str. 1 d., 2 d.). Kauno apskrities viršininko administracija ir Kauno miesto savivaldybės taryba nesutiko sudaryti su ieškovu privačios žemės mainų sutartį arba paimti žemę visuomenės poreikiams (b. l. 35-39, 101). Ieškovas skundė jam nepalankius Kauno apskrities viršininko administracijos sprendimus, ieškovo skundas Kauno apskrities administracinių ginčų komisijos 2009-02-02 sprendimu buvo atmestas. Šis komisijos sprendimas ieškovo nebuvo skundžiamas, todėl yra galiojantis (b. l. 70-77), teisėjų kolegija vadovaujasi šiuo sprendimu byloje ir laiko įrodyta, kad nei iki sutarties sudarymo, nei po ginčo sutarties sudarymo įgaliota institucija neturėjo pagrindo tartis su ieškovu dėl ginčo žemės sklypo perėmimo visuomenės poreikiams ar nuomai, nes tam nebuvo jokio įstatyminio pagrindo. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovės apeliacinio skundu motyvu, jog šalys šioje sutartyje išsprendė klausimą dėl naudojimosi ta žemės sklypo dalimi, ant kurios stovi susiekimo komunikacijos, taip pat tai, kad atsakovės Kauno miesto savivaldybės taryba naudosis ta žemės sklypo dalimi, ant kurios stovi susiekimo komunikacijos, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir žemės savininkai, todėl aiškinti sutartį kitaip nėra pagrindo, nes ieškovas šios aplinkybės byloje nenuginčijo (CPK 176 str.). Esant tokioms aplinkybėms konstatuojama, kad nėra pagrindo patenkinti ieškovo ieškinio pareiškimą ir nustatyti pirkimo-pardavimo 2005-06-08 sutarties 1.1.1.1, 1.1.2.1., 1.1.3.1., 1.1.4.1. p. sąlygas dėl atsakovės žemės sklypo naudojimosi neatlygintinai, panaudos pagrindu iki žemės sklypai nebus paimti visuomenės poreikiams, bei nustatyti neterminuotą žemės sklypo nuomą ir mokestį už nuomojamus žemės sklypus, kadangi tokios sutarties sąlygos prieštarauja teisingumo ir protingumo kriterijams.

39Atmestinas ieškovo prašymas nustatyti ginčo sutartyje nuomos santykius su atsakove, žemės nuomos terminą (neterminuotai) ir metinio žemės nuomos mokesčio už atsakovės naudojamą žemės sklypą dydį. Kaip nustatyta sutartyje, atsakovė naudojasi žemės sklypu tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ieškovas, todėl esant šiai sutarties sąlygai galiojančiai, nėra pagrindo atsakovę apmokestinti nuomos mokesčiu, o ieškovo motyvas, kad jis moka žemės mokestį valstybei, taip pat nesudaro pagrindo priteisti žemės mokestį iš atsakovės ieškovui, nes tam nėra jokio įstatyminio pagrindo. Žemės nuomos mokesčio nustatymas yra priskirtas valstybės (savivaldos) institucijos diskrecijai ir susijęs su valstybės (vietos savivaldybės) lėšų (turto) panaudojimu, todėl ieškovo motyvas, kad žemės nuomos mokestį gali nustatyti teismas, papildydamas sutarties sąlygas, prieštarauja CK 6.156 str.1 d. 2 d., kuriose nurodyta, jog šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis, šiuo atveju ieškovas nori priverstinai įteisinti sutartinius santykius ir sudaryti žemės nuomos sutartį su atsakove, kuri nesutinka tai padaryti. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovo prašymo dėl minėtų sutarties sąlygų nustatymo.

40Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas dalyje ieškovo pareikštų reikalavimų netinkamai įvertino surinktus byloje įrodymus, dėl to neteisingai pritaikė materialinės teisės normas (CPK 329 str. 1 d., 330 str.), tai sudaro pagrindą teismo sprendimo dalį, kuria patenkintas ieškovo ieškinys, panaikinti, priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti (CPK 326 str. 1 d. 2 p.). Atmetus ieškovo ieškinio pareiškimą, visos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teisme, priteistinos iš ieškovo (CPK 79, 88, str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.), jos sudaro 42,40 Lt (b. l. 2, 165).

41Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

42Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. sprendimo dalį, kuria patenkintas ieškovo ieškinys ir priteistos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės ieškovui ir valstybei, panaikinti, priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti.

43Kitos sprendimo dalies, kuria ieškovo reikalavimai atmesti, nekeisti. Bylinėjimosi išlaidas, turėtas pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme 42(keturiasdešimt du),30 Lt priteisti valstybei iš ieškovo P. G. (a. k. ( - ) gyv. ( - ) ).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Virginijos Gudynienės, Nijolios Indreikienės,... 3. sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, Vaidai Andruškevičiūtei,... 4. dalyvaujant ieškovui P. G., jo atstovui advokatui V. G., atsakovės Kauno... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo P. G.... 6. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė pripažinti, kad 2005-06-08... 7. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 16 d. sprendimu ieškinį... 8. Apeliaciniu skundu ieškovas P. G. nesutiko su teismo sprendimo dalimi, kuria... 9. 1) atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdžio metu išsakyta atsakovės... 10. 2) teismas tenkino ieškinio reikalavimą nustatyti papildomą 2005-06-08... 11. 3) teismas, nenustatydamas nuomos mokesčio dydžio, nukrypo nuo CPK 2 str.... 12. 4) nustatydamas nuomos mokesčio dydį, ieškovas rėmėsi galiojusio... 13. Apeliaciniu skundu atsakovė Kauno miesto savivaldybė prašė teismo... 14. 1) teismas nepagrįstai nevertino atsakovės argumentų dėl sutarties... 15. 2) nėra duomenų, kad atsakovė buvo savanoriškai įsipareigojusi sudaryti... 16. 3) šioje byloje atsakove patraukta Kauno miesto savivaldybė ir atsakovės... 17. 4) žemės paėmimo visuomenės poreikiams diskrecijos teisė suteikta... 18. 5) 2009-02-02 Kauno apskrities administracinių ginčų komisija P. G. skundą... 19. 6) ieškovo iniciatyva buvo nutiestos susisiekimo komunikacijos, jo iniciatyva... 20. 7) teismas, priimdamas sprendimą, neatsižvelgė į CK 6.394 str. nuostatas,... 21. 8) teismas, nustatęs nuomos faktą, nenustatė kitų CK nustatytų nuomos... 22. 9) teismas neįsigilino į svarbias bylai aplinkybes ir taip pažeidė... 23. 10) teismas pažeidė CK 6.193 str. Kilus abejonei dėl sutarties sąlygų, jas... 24. Atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą ieškovas P. G. prašė... 25. 1) sutarties laisvės principas nėra absoliutus, esant ginčui tarp šalių... 26. 2) teismas apie sutarties sudarymo metu buvusią atsakovės valią sprendė iš... 27. 3) iš sutarties sąlygų buvo neaišku, dėl kokių pirkėjo teisių į... 28. 4) remiantis CK 2.36 str. 2 d., savivaldybė įgyja civilines teises, prisiima... 29. 5) ieškovas veikė savo rizika, tačiau atsakove pasitikėjo. Ieškovo... 30. 6) ieškovas iš dalies sutinka su atsakovės apeliacinio skundo argumentu, kad... 31. 7) atsakovė nepagrįstai kelia klausimą dėl žemės paėmimo visuomenės... 32. Atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą tretysis asmuo A. G. prašė... 33. Ieškovo apeliacinis skundas netenkintinas, atsakovės Kauno miesto... 34. Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, kai kyla šalių ginčas dėl... 35. Kasacinio teismo pabrėžta tai, kad taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų... 36. Byloje kilo ginčas dėl pirkimo-pardavimo 2005-06-08 sutarties (b. l. 7-18)... 37. Iš byloje esančios pirkimo-pardavimo 2005-06-08 sutarties (b. l. 7-16)... 38. Atmestinas ieškovo motyvas, jog atitinkami valstybės institucijų pareigūnai... 39. Atmestinas ieškovo prašymas nustatyti ginčo sutartyje nuomos santykius su... 40. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 41. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 42. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. sprendimo dalį, kuria... 43. Kitos sprendimo dalies, kuria ieškovo reikalavimai atmesti,...