Byla 2A-1857-467/2012

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Andrutės Kalinauskienės, Ritos Kisielienės ir Almos Urbanavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „LIT transa“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Korgas ir Ko“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Rhenus Svoris“ dėl žalos atlyginimo, sumokėto užmokesčio už krovinio vežimą ir palūkanų priteisimo, tretieji asmenys - uždaroji akcinė bendrovė „LIT Transa“, uždaroji akcinė draudimo bendrovė „Ergo Lietuva“, P. K., R. G. ir A. B..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Korgas ir Ko“ 2009 m. gegužės 26 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Rhenus Svoris“ 15412,19 Lt už prarastas prekes (krovinį), 1180 Lt už krovinio gabenimą, 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovas pasamdė vežėjų kompaniją – atsakovą UAB „Rhenus Svoris“, kad ji pristatytų ieškovo 15412,19 Lt vertės krovinį kompanijai „Dec International“ į Olandiją. Atsakovo agentas UAB „LIT transa“ 2008 m. birželio 27 d. paėmė iš ieškovo sandėlio krovinį ir pasirašė bei uždėjo spaudą tarptautiniame krovinių transportavimo važtaraštyje (CMR) Nr.0387696 siuntėjo egzemplioriuje. Ieškovas atsakovui už krovinio gabenimą sumokėjo 1180 Lt. Ieškovas 2009 metų balandžio mėnesį išsiaiškino, kad pirmiau nurodyto krovinio Olandijos kompanija „Dec International“ negavo. Atsakovas teigia, kad krovinį adresatui pristatė, ką patvirtina parašas ant CMR Nr.0387696 vežėjo egzemplioriaus. Tačiau ant minimo CMR reikalaujama, kad krovinio gavėjas ne tik pasirašytų, bet ir uždėtų savo įmonės antspaudą, kurio ant pirmiau nurodyto CMR nėra. „Dec International“ ieškovui atsiuntė oficialų raštą, kuriame nurodė, jog atsakovo agentas UAB „LIT transa“ jokio krovinio nepristatė, parašas ant CMR neatitinka nė vieno iš darbuotojų parašo ir kad niekas tokio krovinio nepriėmė ir pas juos ieškovo siųstų prekių nėra. Kadangi atsakovas savo prievolės neįvykdė. t.y. nepristatė krovinio, tai pagal Tarptautinės krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos 17 straipsnio 1 dalį turi atlyginti ieškovui žalą, kurią jis patyrė, t.y. atlyginti ieškovui krovinio vertę ir grąžinti jam pinigus, sumokėtus už siuntos gabenimą.

6Atsakovas UAB „Rhenus svoris“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepime į ieškinį nurodė, jog krovinys gavėjui buvo pristatytas, ką patvirtina CMR važtaraščio serija 4LA Nr.0387696 originalas su krovinio gavėjo parašu. Pagal CMR konvencijoje nustatytas krovinio perdavimo procedūras gavėjo (įmonės) spaudas važtaraštyje nėra būtinas.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 10 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė ieškovui UAB „Korgas ir Ko“ iš atsakovo UAB „Rhenus Svoris“ 15412,19 Lt žalos atlyginimo, 1180 Lt užmokestį, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (16592,19 Lt) nuo 2009 m. gegužės 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2670,12 Lt bylinėjimosi išlaidų, kitą ieškovo UAB „Korgas ir Ko“ reikalavimų dalį atmetė. Teismas konstatavo, jog įrodinėjimo našta, kad krovinys perduotas gavėjui, tenka atsakovui. Tačiau atsakovo argumentas, kad CMR konvencijoje nenumatytas krovinio gavimą patvirtinantis rekvizitas - gavėjo spaudas, nepaneigia atsakovo pareigos įrodyti aplinkybę, jog ieškovo krovinys buvo perduotas gavėjui. Pagal CMR konvencijos 6 straipsnio 3 dalies nuostatas į važtaraštį galima įrašyti ir kitus duomenis, kurie, susitariančių šalių nuomone, yra reikalingi. CMR važtaraščio 24 langelyje įrašius gavėjo spaudo rekvizito reikalavimą, šis rekvizitas turėjo būti važtaraštyje šalia gavėjo parašo. Nesant šio rekvizito, apdairus ir protingas vežėjas atsakovo ir trečiųjų asmenų vietoje privalėjo pasirūpinti, kad krovinio priėmimą važtaraštyje patvirtinusį asmenį galima būtų identifikuoti: vežėjui turėtų būti žinomi šio asmens vardas, pavardė, pareigos gavėjo įmonėje ar teisės priimti krovinį pagrindas. Nustatytomis aplinkybėmis krovinio gavėjo pranešimo ieškovui (siuntėjui) apie krovinio negavimą ir informacijos, jog CMR važtaraščio Nr.0387696 24 grafoje yra ne krovinio gavėjo darbuotojo parašas, teismo vertinimu, pakako krovinio negavimo aplinkybei įrodyti. Teismas nurodė, jog atsakovas nepateikė įrodymų, kad jis ar jo pasitelktas trečiasis asmuo nugabeno ir perdavė ieškovo krovinį gavėjui. Tretieji asmenys P. K., R. G., A. B. neigė arba nepatvirtino gabenę ieškovo krovinį ir negalėjo apibūdinti krovinio perdavimo gavėjui aplinkybių. Tad jokie faktai nepatvirtina, kad atsakovo pasitelktas vežėjas nugabeno ir perdavė gavėjui ieškovo krovinį. Kadangi gavėjas - Nyderlandų kompanija „Dec International“ negavo krovinio, kurį apsiėmė nugabenti atsakovas, krovinys nebuvo grąžintas siuntėjui, teismas padarė išvadą, kad vežėjas prarado krovinį (CMR konvencijos 20 str. 1 d.), ir priteisė ieškovui iš atsakovo kompensaciją už prarastą krovinį bei užmokestį už vežimą pagal CMR konvencijos 23 straipsnio nuostatas. Ieškovo reikalavimą dėl palūkanų priteisimo teismas tenkino iš dalies, nurodęs, jog pagal CMR konvenciją gali būti priteistos tik 5 procentų dydžio metinės palūkanos.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB „LIT Transa“ prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog CMR konvencijos 13 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, pristačius krovinį į paskirties vietą, gavėjas turi teisę pareikalauti iš vežėjo jam perduoti antrąjį važtaraščio egzempliorių ir krovinį, parašu patvirtindamas apie krovinio gavimą. Analogiškos nuostatos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, kur konstatuojama, kad krovinio pristatymo faktui konstatuoti reikalingas parašas, o joks antspaudas nėra būtinas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato nutarimo Nr. 31 p. 24). Ginčo atveju CMR važtaraštyje Nr.0387696 gavėjo parašas buvo, kas laikytina tinkamu krovinio pristatymu iki nebus įrodyta priešingai. Ši įrodinėjimo pareiga priklauso ieškovui. Krovinio nepristačius, jo pasigesti gavėjas turėjo jau kitą dieną, o pasigedo tik beveik po metų laiko. Todėl vien gavėjo teiginiai, praėjus tokiam laikotarpiui, negali būti laikomi tinkamu įrodymu apie krovinio negavimo faktą, nes per tokį laikotarpį, net ir pristačius krovinį, jis gavėjo galėjo būti prarastas dėl įvairiausių priežasčių, nesusijusių su pačiu krovinio pristatymu. Pagal CMR konvencijos 32 straipsnio 1 dalies b punktą jau po mėnesio laiko, skaičiuojant nuo krovinio pristatymo termino, pradedamas skaičiuoti ieškinio senaties terminas. Tokiu būdu mėnuo laiko laikytina protingu terminu, per kurį galima suvokti ir laikyti, kad krovinys yra prarastas jo nepristatymo atveju.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas „Korgas ir Ko“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad jis ar jo pasitelktas trečiasis asmuo nugabeno ir perdavė ieškovo krovinį gavėjui. Tretieji asmenys - buvę ir esami trečiojo asmens „LIT Transa“ darbuotojai - P. K., R. G. ir A. B. neigė arba nepatvirtino gabenę ieškovo krovinį ir negalėjo apibūdinti ieškovo krovinio perdavimo gavėjui aplinkybių. Pastarųjų aplinkybių išdavoje, teismas visiškai teisėtai ir pagrįstai padarė išvadą, nesant jokių faktų, patvirtinančių, kad atsakovo pasitelktas vežėjas nugabeno ir perdavė gavėjui ieškovo perduotą krovinį, kad krovinys buvo prarastas.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliacinis skundas atmestinas.

14Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama trečiojo asmens UAB „LIT transa“ apeliacinio skundo ribose. Išnagrinėjusi bylą, apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentus ir motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamam teismo sprendimui panaikinti arba pakeisti.

15Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Korgas ir Ko“ 2008 m. birželio mėnesį su atsakovu UAB „Rhenus svoris“ sudarė krovinių vežimo sutartį dėl tuščių ričių nugabenimo į Nyderlandus kompanijai „Dec International“. Atsakovas UAB „Rhenus svoris“ 2008-06-26 su trečiuoju asmeniu UAB „LIT Transa“ sudarė Transporto užsakymo sutartį Nr.4246/080626/26689 (b.l. 35, t.1), kuria vadovaudamasis trečiasis asmuo UAB „LIT Transa“ 2008 m. birželio 27 d. paėmė iš ieškovo sandėlio krovinį, tai patvirtindamas pasirašė bei uždėjo spaudą tarptautiniame krovinių transportavimo važtaraštyje CMR Nr.0387696 (b.l. 33, t.1). Ieškovas atsakovui 2008 m. rugpjūčio 22 d. sumokėjo 1180 Lt užmokestį už paslaugas (b.l. 18, t.1). 2009 m. balandžio mėnesį, ieškovui sutikrinus prekių dokumentus ir skolų likučius su Nyderlandų kompanija „Dec International“, pastaroji pranešė ieškovui, kad nėra gavusi 2008 m. birželio 27 d. CMR važtaraštyje Nr.0387696 nurodytų ričių, be to, parašas CMR važtaraštyje Nr.0387696 nėra kompanijos „Dec International“ darbuotojo parašas (b.l. 20-21, 127-129, t.1). Ieškovas 2009 m. gegužės 26 d. paduotu ieškiniu prašė teismo priteisti iš atsakovo UAB „Rhenus svoris“ 15421,19 Lt už prarastas prekes (krovinį), 1180 Lt už krovinio gabenimą ir 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 10 d. sprendimu priteisė ieškovui iš atsakovo 15412,19 Lt žalos atlyginimo, 1180 Lt užmokestį už krovinio gabenimą bei 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2009 m. gegužės 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas konstatavo, kad jokie faktai nepatvirtina, jog atsakovo pasitelktas vežėjas nugabeno ir perdavė gavėjui ieškovo krovinį. Kadangi gavėjas - Nyderlandų kompanija „Dec International“ negavo krovinio, kurį apsiėmė nugabenti atsakovas, krovinys nebuvo grąžintas siuntėjui, teismas padarė išvadą, kad vežėjas prarado krovinį, ir priteisė ieškovui iš atsakovo kompensaciją už prarastą krovinį bei užmokestį už vežimą. Trečiasis asmuo su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis nesutinka apeliaciniame skunde nurodytais motyvais, tačiau teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliantu.

16Apeliantas skunde teigia, jog tiek pagal CMR konvenciją, tiek pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką krovinio gavimo faktui patvirtinti užtenka gavėjo parašo, gavėjo įmonės spaudas nėra būtinas, todėl priešingos pirmosios instancijos teismo išvados yra nepagrįstos. Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog trečiasis asmuo savo poziciją apeliaciniame skunde nepagrįstai grindžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 m. birželio 15 d. nutarimu Nr.31 „Dėl Lietuvos teismų praktikos, taikant Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR)“, nes tai yra metodinė medžiaga, tuo tarpu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktika formuojama kasacine tvarka priimtomis precedentinėmis nutartimis, o konkrečių nutarčių, kuriomis remiasi, apeliantas nenurodo. Be to, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime, pagal CMR konvencijos 6 straipsnio 3 dalies nuostatas į važtaraštį galima įrašyti ir kitus duomenis, kurie, susitariančių šalių nuomone, yra reikalingi. Iš byloje esančio CMR važtaraščio Nr.0387696 (b.l. 33, t.1) matyti, jog 24 langelyje įrašytas ne tik gavėjo parašo, bet ir spaudo rekvizito reikalavimas. Važtaraštis – tai ne tik prima facie įrodymas, kad sudaryta vežimo sutartis, bet ir vežimo sutarties sąlygų įrodymas, t.y. jis patvirtina ne tik sutarties sudarymą, bet ir jos turinį, net jeigu nėra rašytinės formos vežimo sutarties (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-334/2011). Taigi įrašius gavėjo spaudo rekvizito reikalavimą, šis rekvizitas turėjo būti važtaraštyje šalia gavėjo parašo, t.y. gavėjas apie krovinio gavimą turėjo patvirtinti ne tik parašu, bet ir įmonės spaudu, nes važtaraščio rekvizitai vežėjui yra privalomi, todėl apelianto argumentai, kad šiuo konkrečiu atveju krovinio gavimo faktui patvirtinti užtenka gavėjo parašo, gavėjo įmonės spaudas nėra būtinas, atmestini kaip nepagrįsti.

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. liepos 22 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr.3K-3-334/2011, konstatavo, jog CK 6.808 straipsnio 1 dalyje, apibrėžiant krovinio vežimo sutartį, nustatyta, kad pagal krovinio vežimo sutartį vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o siuntėjas (gavėjas) įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį. Pagal CMR konvencijos nuostatas vežimo sutartis taip pat suprantama kaip susitarimas, kuriuo vežėjas įsipareigoja pristatyti krovinį į paskirties vietą siuntėjo nurodytam gavėjui, o siuntėjas – sumokėti vežimo mokestį. Tokia vežimo sutarties apibrėžtis leidžia daryti išvadą, kad vežėjas, priėmęs pervežti siuntėjo krovinį, įsipareigoja ne tik pristatyti jį į paskirties vietą, bet ir perduoti krovinio valdymą siuntėjo nurodytam gavėjui. Vežėjas, pristatęs krovinį į paskirties vietą, perduodamas krovinį, turi pareigą patikrinti, ar perduoda krovinį tinkamam asmeniui, t.y. važtaraštyje nurodytam gavėjui (jo įgaliotam asmeniui) arba siuntėjo, pasinaudojusio CMR konvencijos 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teise nurodyti vežėjui atiduoti krovinį kitam gavėjui, negu nurodytas važtaraštyje, reikalavimu pakeistam gavėjui. Nagrinėjamoje byloje CMR važtaraštyje Nr.0387696 gavėjo parašo ir spaudo grafoje yra tik nežinomo asmens parašas, be vardo ir pavardės, taip pat be gavėjo įmonės spaudo. Tokiu būdu nėra galimybės patikrinti, ar faktinis vežėjas tinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir krovinį perdavė būtent važtaraštyje nurodytam gavėjui (jo įgaliotam asmeniui), todėl apelianto argumentai, jog CMR važtaraštyje Nr.0387696 esantis gavėjo parašas patvirtina tinkamą krovinio pristatymą gavėjui, atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti.

18Kolegija taip pat neturi pagrindo sutikti su apeliantu, kad ieškovas neįrodė netinkamo krovinio pristatymo gavėjui fakto. Kolegija pažymi, jog įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-396/2011 ir kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-98/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-340/2011; kt.).

19Nagrinėjamu atveju CMR važtaraštyje nesant gavėjo ar jo įgalioto asmens parašo kartu su spaudu, o esant tik nežinomo asmens parašui, be vardo ir pavardės, kolegija sprendžia, jog ieškovo teismui pateikto gavėjo pranešimo apie krovinio negavimą ir informaciją, jog CMR važtaraštyje yra ne krovinio gavėjo darbuotojo parašas, pakanka krovinio negavimo aplinkybei įrodyti. Pažymėtina, jog priešingų aplinkybių nei atsakovas, nei apeliantas pirmosios instancijos teisme neįrodė, nes nepateikė įrodymų, kad jis ar jo pasitelktas trečiasis asmuo nugabeno ir perdavė ieškovo krovinį gavėjui. Tretieji asmenys P. K. (b.l. 158, t.1), R. G. (b.l. 40, t.2), A. B. (b.l. 116, t.2) neigė arba nepatvirtino gabenę ieškovo krovinį ir negalėjo apibūdinti krovinio perdavimo gavėjui aplinkybių. Krovinio tinkamo įteikimo gavėjui įrodymų atsakovas taip pat nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui. Šių aplinkybių, priešingai nei teigia apeliantas, pati savaime nepatvirtina ir apeliaciniame skunde nurodyta aplinkybė, jog nepristatyto krovinio gavėjas nepasigedo per vieną mėnesį nuo krovinio pristatymo gavėjui dienos, nurodytos CMR važtaraštyje (2008 m. birželio 30 d.). Todėl pirmosios instancijos teismas padarė teisingą ir pagrįstą išvadą, kad jokie faktai nepatvirtina, jog atsakovo pasitelktas vežėjas nugabeno ir perdavė gavėjui ieškovo krovinį, ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų nepažeidė.

20Pagal CMR konvencijos nuostatas, jeigu krovinys nepristatytas gavėjui arba pristatytas netinkamam gavėjui, jis laikomas prarastu. Taigi jeigu vežėjas, priešingai savo sutartiniams įsipareigojimams, neperduoda krovinio gavėjui arba perduoda krovinį ne siuntėjo nurodytam gavėjui (jo įgaliotam asmeniui), tai prilyginama krovinio praradimui. Kadangi ieškovas šioje byloje įrodė, jog gavėjas krovinio negavo, kurį privalėjo nugabenti atsakovas, krovinys nebuvo grąžintas siuntėjui, darytina išvada, kad vežėjas krovinį prarado (CMR konvencijos 20 str. 1 d.). Vežėjui praradus krovinį, jo atsakomybė kyla pagal CMR konvencijos 23 straipsnio nuostatas.

21Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo.

22Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pakeisti ar panaikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

23Atmetus apeliacinį skundą, apeliantui atsirado pareiga atlyginti ieškovo bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą ir išsiuntimą teismui (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.), kas sudaro 900 Lt (b.l. 171-172).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

26Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Korgas ir Ko“ (juridinio asmens kodas 124186361) iš trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „LIT Transa“ (juridinio asmens kodas 300587433) 900 Lt (devynis šimtus litų) advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Korgas ir Ko“ 2009 m. gegužės 26 d. kreipėsi į teismą... 6. Atsakovas UAB „Rhenus svoris“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 10 d. sprendimu... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB „LIT Transa“ prašo sprendimą... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas „Korgas ir Ko“ prašo... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Apeliacinis skundas atmestinas.... 14. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 15. Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Korgas ir Ko“ 2008 m. birželio... 16. Apeliantas skunde teigia, jog tiek pagal CMR konvenciją, tiek pagal Lietuvos... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. liepos 22 d. nutartyje, priimtoje... 18. Kolegija taip pat neturi pagrindo sutikti su apeliantu, kad ieškovas neįrodė... 19. Nagrinėjamu atveju CMR važtaraštyje nesant gavėjo ar jo įgalioto asmens... 20. Pagal CMR konvencijos nuostatas, jeigu krovinys nepristatytas gavėjui arba... 21. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja... 22. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 23. Atmetus apeliacinį skundą, apeliantui atsirado pareiga atlyginti ieškovo... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 25. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 10 d. sprendimą palikti... 26. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Korgas ir Ko“ (juridinio...