Byla 2S-2327-527/2014
Dėl 144 136,42 Lt skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „OENO“ administratoriaus UAB „Orinata“ įgalioto asmens E. R. atskirąjį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-625-418/2014 pagal ieškovo BUAB ,,OENO“ ieškinį atsakovui M. K. dėl 144 136,42 Lt skolos priteisimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3ieškovė pateikė teismui ieškinį, prašydama iš atsakovo priteisti 144 136,42 Lt žalos atlyginimą.

4Atsakovo atstovas 2014-08-13 vykusio teismo posėdžio metu prašė sustabdyti civilinę bylą iki Druskininkų miesto apylinkės teisme bus išnagrinėtos kitos dvi civilinės bylos pagal BUAB ,,OENO“ ieškinius atsakovams UAB ,,Dangaus skliautas“ ir M. K., nurodęs, kad šios bylos yra susijusios su nagrinėjama byla, nes jas išnagrinėjus keisis išieškojimo suma iš atsakovo.

5Ieškovės atstovas su prašymu nesutiko ir nurodė, kad užvestos civilinės bylos pagal BUAB ,,OENO“ ieškinius nėra susijusios su šia civiline byla.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Druskininkų miesto apylinkės teismas 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi atsakovo atstovo prašymą dėl bylos sustabdymo tenkino ir sustabdė civilinę bylą Nr. 2-625-418/2014 iki įsiteisės Druskininkų miesto apylinkės teismo sprendimai civilinėse bylose Nr. 2-388-182/2014 ir Nr. 2-641-182/2014.

8Teismas nustatė, kad Druskininkų miesto apylinkės teisme yra užvestos dvi civilinės bylos pagal ieškovės BUAB ,,OENO“ ieškinius, t. y. civilinė byla Nr. 2-388-182/2014 atsakovui UAB ,,Dangaus skliautas“ dėl 45 060 Lt skolos išieškojimo ir civilinė byla Nr. 2-641-182/2014 atsakovui M. K. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir 45 650,27 Lt priteisimo. Teismas nurodė, kad šios bylos yra užvestos pagal BUAB ,,OENO“ ieškinius ir yra tiesiogiai susijusios su civiline byla Nr. 2-625-418/2014.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Ieškovė atskiruoju skundu (b. l. 82) prašo Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d nutartį panaikinti. Ieškovė nurodo, kad byla gali būti sustabdyta, kai teismas, nagrinėjantis bylą negali nustatyti bylai reikalingų tų pačių faktų ar juos nustatinėti kelis kartus. Priimtoje nutartyje dėl bylos sustabdymo neįvardinta, kokie reikšmingi faktai gali turėti reikšmės šios bylos išnagrinėjimui. Ieškinys atsakovui, pateiktas Actio Pauliana pagrindu, byloje Nr. 2-641-182/2014 grindžiamas skirtingais įrodymais, skirtingomis aplinkybėmis, skiriasi pagrindas ir dalykas. Ieškinys byloje Nr. 2-388-182/2014 visiškai nesusijęs su šios bylos atsakovu. Teismas stabdydamas šią bylą kartu užprogramuoja bankroto bylos užtęsimą, tuo pažeisdamas ekonomiškumo principą.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas (b. l. 89-90) prašo ieškovės atskirąjį skundą atmesti, Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014-08-13 nutartį palikti nepakeistą. Atsakovas nurodo, kad ieškovas atsakovui pareiškė ieškinį visai pateiktų kreditorinių reikalavimų sumai. Tačiau administratorius yra pareiškęs ieškinius M. K. (civilinė byla Nr. 2-641-182/2014) ir UAB „Dangaus Skliautas“ (civilinė byla Nr. 2-388-182/2014). Šių bylų pagrindu bankrutuojanti įmonė prašo priteisti jai apie 90 000 Lt. Šios bylos nėra tiesiogiai susijusios su ieškiniu šioje byloje, tačiau, įvertinant tai, kad įmonės vadovas privalo atlyginti žalą nepadengtų kreditorinių reikalavimų ribose, šių sumų priteisimas ir išieškojimas yra tiesiogiai susijęs su šioje byloje pateikto reikalavimo dydžiu. Priteisus aukščiau įvardintose bylose ieškiniuose nurodytas sumas, šioje byloje ieškinys turėtų būti sumažintas tokiai sumai, kokiai buvo prisiteista iš trečiųjų asmenų, kadangi žala turi būti skaičiuojama nustatant realią žalą, t. y., kiek yra nepadengta kreditorinių reikalavimų. Patenkinus ieškinius abiejose bylose, šioje byloje ieškininių reikalavimų dydis (neatsižvelgiant į kitas aplinkybes) neviršytų 50 000 Lt. Neišnagrinėjus kitų civilinių bylų nėra galimybės nustatyti, koks yra realus žalos, padarytos kreditoriams, dydis.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Byloje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria civilinė byla sustabdyta CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

14CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspęsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Kasacinio teismo išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą nurodytu pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-09-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2010-01-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2010; 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje ir kt.). Šis privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje ryšys, t. y., kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje; negalimumas išnagrinėti civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie nustatinėjami kitoje byloje, tačiau bus reikšmingi ir nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-09-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2008; 2012-06-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-332/2012). Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra prejudicinio ar kito tiesioginio teisinio ryšio, teismas neturi teisės sustabdyti bylos ir savo kompetencijos perkelti kitam teismui ar kitai institucijai. Tai, galima ar ne išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-268/2005; 2012-07-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2012 ir kt.).

15Nagrinėjamu atveju teismas pritaria atskirojo skundo argumentui, kad priimtoje nutartyje dėl bylos sustabdymo neįvardinta, kokie reikšmingi faktai gali turėti reikšmės šios bylos išnagrinėjimui. Pirmosios instancijos teismo argumentai, kad Druskininkų miesto apylinkės teisme yra užvestos dvi civilinės bylos pagal ieškovės BUAB ,,OENO“ ieškinius, t. y. civilinė byla Nr. 2-388-182/2014 atsakovui UAB ,,Dangaus skliautas“ dėl 45 060 Lt skolos išieškojimo ir civilinė Nr. 2-641-182/2014 atsakovui M. K. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir 45 650,27 Lt priteisimo bei CPK 163 straipsnio 3 punkto pacitavimas, apeliacinės instancijos teismo nuomone, nėra pakankami nuspręsti dėl bylos sustabdymo pagrįstumo. Apylinkės teismas, atsižvelgdamas į abiejose civilinėse bylose pareikštus reikalavimus, privalėjo ištirti aplinkybių, patvirtinančių tiesioginio prejudicinio ryšio tarp minėtų bylų egzistavimo faktą bei nustatyti, ar civilinės bylos sustabdymas nepažeis ieškovo teisių. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas civilinio proceso normas, visiškai netyrė bei nevertino byloje esančių įrodymų, patvirtinančių CPK 163 straipsnio 3 punkte nurodyto civilinės bylos sustabdymo pagrindo egzistavimą, dėl ko skundžiama teismo nutartis negali būti pripažinta teisėta ir pagrįsta dėl neatskleistos nagrinėjamo klausimo esmės (CPK 183 str., 185 str.).

16Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog civilinės bylos sustabdymo CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu ir bylų sujungimo, numatyto CPK 136 straipsnio 4 dalyje, santykis teismų praktikoje aiškinamas civilinio proceso tikslo – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, įgyvendinimo ir ilgesnės teismo proceso trukmės sustabdžius bylą aspektais. Bylos sustabdymo paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatyme nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių teismas negali išnagrinėti civilinės bylos. Teismo pareiga stabdyti bylą CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu paaiškinama siekiu išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, taip pat tuo, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, būtų taupoma tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas. Teismo pareiga rūpintis kuo greitesniu teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimu įpareigoja teismą būti aktyviam ir spręsti, ar grėsmės, kylančios atskirai nagrinėjant aptariamas bylas, negali būti pašalintos taikant kitus, priimtinesnius nei bylos sustabdymas, civilinio proceso teisės institutus. Teismų praktikoje išaiškinta, kad teismas neturi taikyti bylos sustabdymo pagrindų formaliai. Jei panašaus pobūdžio priešiniai reikalavimai nagrinėjami atskirose bylose, teismas, atsižvelgdamas į bylų (bylos) aplinkybes (kilusio ginčo pobūdį, įrodinėjimo dalyką, byloje dalyvaujančius asmenis), siekdamas greičiau ir operatyviau išnagrinėti abi bylas, gali vienos iš jų nestabdyti, bet jas sujungti ir taip realiai įgyvendinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus (CPK 7 str.) bei užtikrinti vieno iš civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti tarp šalių teisinę taiką (CPK 2 str.), įgyvendinimą (LAT 2008-05-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2008; Lietuvos apeliacinio teismo 2013-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-767/2013; 2012-04-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-342/2012; 2011-06-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1448/2011; 2011-04-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-884/2011; 2010-08-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-974/2010). Konstatavus, kad civilinės bylos sustabdymo galima išvengti sujungus susijusias bylas, negalima pripažinti, kad bylos išnagrinėjimui egzistuoja objektyvios kliūtys, nepriklausančios nuo teismo valios. Nurodyti išaiškinimai, apeliacinės instancijos teismo nuomone, leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, net ir konstatavęs tarp nagrinėjamų bylų prejudicinį ryšį, visų pirma turėjo išnagrinėti susijusių bylų sujungimo klausimą ir tik nustatęs faktinius bei teisinius pagrindus, dėl ko jos negalėtų būti sujungtos, spręsti dėl civilinės bylos sustabdymo. Teismui sprendžiant, kuriuo institutu (bylos sustabdymo ar bylų sujungimo) naudotis, svarbios visos susijusių bylų aplinkybės: bylose keliamų klausimų pobūdis, bylose dalyvaujančių asmenų skaičius, proceso stadija, kurioje yra susijusios bylos, šalių procesinis elgesys (proceso vilkinimo tikimybė) ir kt. Esant galimybei taikyti tiek bylos sustabdymo, tiek bylų sujungimo institutus, svarbu nustatyti, kurio iš jų taikymas leis greičiausiai, mažiausių teismo ir byloje dalyvaujančių asmenų pastangų dėka pasiekti civilinio proceso tikslus.

17CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatyta, jog nutartyje turi būti nurodyti motyvai, kuriais vadovaudamasis teismas padarė išvadas. CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatyta, kad absoliučiu sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu yra pripažįstamas toks atvejis, kai nutartis yra be motyvų. Kadangi skundžiamoje nutartyje nenurodytas nei vienas motyvas, kuriuo remiantis būtų galima nuspręsti esant prejudicinį ryšį tarp nutartyje nurodytų bylų, be to, net nesvarstytas klausimas dėl galimybės bylas sujungti, teismas konstatuoja, jog nutartis naikintina ir dėl absoliutaus nutarties negaliojimo pagrindo, numatyto CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte.

18Vadovaujantis CPK 327 straipsnio 1 dalies 1 punktu (CPK 338 str.) panaikinus pirmosios instancijos teismo nutartį dėl absoliutaus nutarties negaliojimo pagrindo, nutartimi išspręstas bylos sustabdymo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

20Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylos sustabdymo klausimą Druskininkų miesto apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė... 2. I. Ginčo esmė... 3. ieškovė pateikė teismui ieškinį, prašydama iš atsakovo priteisti 144... 4. Atsakovo atstovas 2014-08-13 vykusio teismo posėdžio metu prašė sustabdyti... 5. Ieškovės atstovas su prašymu nesutiko ir nurodė, kad užvestos civilinės... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi... 8. Teismas nustatė, kad Druskininkų miesto apylinkės teisme yra užvestos dvi... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Ieškovė atskiruoju skundu (b. l. 82) prašo Druskininkų miesto apylinkės... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas (b. l. 89-90) prašo ieškovės... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Byloje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria civilinė byla... 14. CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti... 15. Nagrinėjamu atveju teismas pritaria atskirojo skundo argumentui, kad priimtoje... 16. Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog civilinės bylos... 17. CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatyta, jog nutartyje turi būti... 18. Vadovaujantis CPK 327 straipsnio 1 dalies 1 punktu (CPK 338 str.) panaikinus... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 20. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartį...