Byla 2-459-241/2020
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „LAIMA IR PARTNERIAI“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-4558-864/2019 (naujas bylos Nr. B2-1318-864/2020) pagal pareiškėjų D. M. ir uždarosios akcinės bendrovės „Harmonijos oazė“ pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „LAIMA IR PARTNERIAI“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėjai D. M. ir uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Harmonijos oazė“ kreipėsi į teismą prašydami iškelti atsakovei UAB „LAIMA IR PARTNERIAI“ bankroto bylą. Pareiškėjai nurodė, kad atsakovė nevykdo savo finansinių įsipareigojimų, yra skolinga ieškovei 15 635,64 Eur pagal laidavimo sutartį. Atsakovė nėra ir ateityje nebus pajėgi atsiskaityti su kreditoriais ir padengti savo finansinių įsipareigojimų, todėl laikytina nemokia ir jai keltina bankroto byla.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

102.

11Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gruodžio 30 d. nutartimi iškėlė atsakovei UAB „LAIMA IR PARTNERIAI“ bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė mažąją bendriją „Dekompras“.

123.

13Teismas nustatė, kad 2018 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis įmonės turto vertė sudarė 333 024 Eur (ilgalaikis turtas – 154 188 Eur, trumpalaikis turtas – 176 885 Eur), per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 53 916 Eur, įmonė patyrė 36 693 Eur nuostolius. Teismas nurodė, kad atsakovės vadovui nepateikus reikalaujamų dokumentų teismas neturi aktualių duomenų įmonės finansinės padėties ir realiai valdomo turto įvertinimui. Teismas nustatė, kad įmonės vardu nekilnojamasis turtas neregistruotas; registruota viena transporto priemonė, Land Rover, valstybinis Nr. ( - ) Byloje nėra duomenų apie įmonės nuosavybės teise valdomą kitą materialų turtą, turimas lėšas banko sąskaitoje ar kasoje. Pagal viešus duomenis, įmonėje 2019 m. gruodžio 4 d. buvo 2 darbuotojai, įmonė turi 650,35 Eur socialinio draudimo skolą.

144.

15Iš Antstolių informacinės sistemos duomenų teismas nustatė, kad atsakovės atžvilgiu 2018–2019 m. buvo pradėtos bei šiuo metu vykdomos dvi vykdomosios bylos (vienoje išieškotina suma 47 745,14 Eur, kitoje – 4 379 492,75 Eur). Teismas nurodė, kad 4 379 492,75 Eur sumos išieškojimas vykdomas nuo 2018 m. kovo mėn., tačiau nebuvo įtrauktas į įmonės pradelstų įsiskolinimų sumą 2018 m. finansinės atskaitomybės dokumentuose, todėl teismas sprendė, jog 2018 m. finansinės atskaitomybės dokumentai neatspindi tikrosios įmonės padėties 2018 m. pabaigoje. Teismas padarė išvadą, jog šiuo metu įmonės pradelsti įsipareigojimai sudaro ne mažesnę negu 4 427 237,89 Eur sumą. Įvertinęs šias aplinkybes, bei tai, kad įmonė jokio nekilnojamojo turto šiuo metu neturi, įmonės vardu registruota viena transporto priemonė, įmonė neatsiskaito su savo kreditoriais, teismas padarė išvadą, jog įmonė faktiškai yra nemoki, negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, todėl jai keltina bankroto byla.

16III.

17Atskirojo skundo argumentai

185.

19Atsakovė UAB „LAIMA IR PARTNERIAI“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 30 d. nutartį ir pareiškėjų D. M. ir UAB „Harmonijos oazė“ pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei UAB „LAIMA IR PARTNERIAI“ iškėlimo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

205.1.

21Teismas nevertino įmonės vadovo pateiktų dokumentų ir įrodymų apie įmonės mokumą, nes dokumentus pateikęs įmonės direktorius A. K. nebuvo tinkamai registruotas juridinių asmenų registre. Tačiau nutartis, kuria reikalaujama pateikti papildomus dokumentus, nebuvo įteikta nei įmonei, nei esamam, nei buvusiam vadovui, todėl įrodymai apie A. K. paskyrimą įmonės vadovu teikiami su skundu.

225.2.

23Remdamasis viešaisiais registrais ir vertindamas įmonės turtinę padėtį teismas netinkamai išanalizavo informaciją. Įmonė nuosavybės teise valdo kitą transporto priemonę nei nurodyta skundžiamoje nutartyje – Land Rover valstybinis Nr. ( - ) 42 800 Eur vertės ir kurią yra areštavęs antstolis, o teismo minima transporto priemonė Land Rover, valstybinis Nr. ( - ) yra valdoma pagal lizingo sutartį, jos savininkas yra AB Luminor lizingas. Todėl teismo išvada apie įmonei priklausantį turtą yra klaidinga.

245.3.

25Dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 12 d. nutartimi uždrausto vykdyti turto realizavimo ir išieškojimų, piniginių lėšų apribojimo informacinė sistema PLAIS lėšas banko sąskaitose areštavo ir jų neišieškojo socialinio draudimo fondo naudai, todėl 2019 m. gruodžio 4 d. įmonė turėjo 650,35 Eur skolą.

265.4.

27Pateikiamas antstolės A. S. patvarkymas dėl informacijos suteikimo patvirtina, kad priverstinio vykdymo priemonės įmonės UAB „LAIMA IR PARTNERIAI“ atžvilgiu vykdomojoje byloje Nr. 0177/18/00607 nėra ir nebus taikomos. Tai iš esmės keičia aplinkybes dėl įmonės nemokumo. Antstoliai vykdo vieną vykdomąją bylą apeliantės atžvilgiu, kurioje išieškoma iš minėto automobilio Land Rover, valstybinis Nr. ( - ) kurio pardavimo kaina sudaro 51 788 Eur (prie eksperto nustatytos rinkos vertės 42 800 Eur pridedant PVM). Kredito unijoje, kuriai yra pradelstas įsipareigojimas, yra sukauptas 2 600 Eur dydžio pajinis įnašas, kuris bus naudojamas atsiskaitymui su kreditoriumi. Nurodyto turto pakanka padengti susidariusią skolą.

285.5.

29Netgi nevertinant į bylą pateiktų įrodymų apie įmonės finansinę būklę 2019 m., akivaizdu, kad pradelsti įsiskolinimai sudaro ne daugiau nei 1/5 bendrovės turto (pradelsti įsipareigojimai: 47 745,14 Eur+ 650,35 Eur +15 635,64 Eur? bendrovės turtas 333 024 Eur).

306.

31Nustatytu terminu atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.

32Teismas

konstatuoja:

33IV.

34Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

357.

36Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsakovei UAB „LAIMA IR PARTNERIAI“ iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 , 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje nėra pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas. Dėl naujų įrodymų priėmimo

378.

38Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus: vienintelio akcininko sprendimus dėl vadovo atleidimo ir vadovo paskyrimo; antstolio 2019 m. lapkričio 6 d. patvarkymą Nr. S-19-8-31017; antstolės 2020 m. sausio 9 d. patvarkymą dėl informacijos pateikimo.

399.

40Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Šis draudimas nėra absoliutus, kadangi pagrindinis bet kurios instancijos teismo tikslas yra teisingas bylos išnagrinėjimas, siekiant nustatyti materialią tiesą byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-214-695/2017).

4110.

42Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į teismų praktikoje pripažįstamą viešojo intereso egzistavimą bankroto bylose, į tai, kad apeliantės pateikti nauji įrodymai gali būti aktualūs vertinant įmonės mokumą, taip pat į tai, kad naujų įrodymų priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, jų turinys turi būti žinomas byloje dalyvaujantiems asmenims, nes jiems jie buvo išsiųsti kartu su atskiruoju skundu, priima apeliantės pateiktus naujus įrodymus ir juos vertina kartu su kitais byloje esančiais įrodymais. Dėl bankroto bylos iškėlimo pagrindų

4311.

442020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatymui (toliau – JANĮ), neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnyje, reglamentuojančiame pereinamąsias nuostatas dėl nemokumo procesų, nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo (JANĮ) nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio straipsnio 1 – 5 punktuose nustatytas išimtis.

4512.

46Atsakovės UAB „LAIMA IR PARTNERIAI“ bankroto bylos iškėlimo procedūra pradėta ir skundžiama teismo nutartis priimta galiojant ĮBĮ, todėl ir klausimas dėl tokios nutarties teisėtumo ir pagrįstumo apeliacinės instancijos teisme nagrinėjamas pagal ginčijamos nutarties priėmimo metu galiojusio ĮBĮ normas.

4713.

48Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (gresiantis nemokumas). Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi iškėlė atsakovei bankroto bylą nustatęs, kad įmonė nemoki. Apeliantės teigimu, teismas padarė neteisingas išvadas apie įmonės finansinę padėtį.

4914.

50Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę. Kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. rugpjūčio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1128-381/2019, kt.).

5115.

52Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis) (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1482-241/2018; 2016 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2184-798/2016, kt.). Taigi, nagrinėjamu atveju atsakovei tenka pareiga įrodyti, kad ji yra moki, turi realias galimybes toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą bei atsiskaityti su kreditoriais.

5316.

54ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kokius duomenis įmonė, kuriai inicijuojama bankroto byla, turi pateikti teismui: įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas, atsiskaitymo terminus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus.

5517.

56Bylos duomenimis pirmosios instancijos teismui A. K., kaip atsakovės vadovas, pateikė 2019 m. gruodžio 2 d. atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo su prašymu pratęsti terminą likusių dokumentų pateikimui iki 2019 m. gruodžio 30 d. Pirmosios instancijos teismas 2019 m. gruodžio 3 d. nutartimi nustatė UAB „LAIMA IR PARTNERIAI“ vadovui terminą iki 2019 m. gruodžio 13 d. pateikti teismui nutartyje nurodytus dokumentus (dokumentus patvirtinančius įmonės vadovą bei ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus). A. K. teismui pateikė 2019 m. gruodžio 29 d. atsiliepimą kartu su 2019 m. spalio 31 d. įmonės balansu, pelno (nuostolių) ataskaita, kreditorių sąrašu bei balansu ir pelno (nuostolių) ataskaita už 2018 m.

5718.

58Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad atsakovės atstovo A. K. pateiktų atsiliepimų ir įrodymų nevertina, nes Juridinių asmenų registro duomenimis įmonės vadovas bei akcininkas yra L. K. ir nepateikti kiti duomenys apie esamą įmonės vadovą.

5919.

60Iš valstybės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centro Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija nustatyta, kad UAB „LAIMA IR PARTNERIAI“ įsteigta 2000 m. lapkričio 14 d. (įregistruota 2000 m. lapkričio 15 d.). Vienintelis įmonės akcininkas ir vadovas nuo jos įsteigimo momento iki šios dienos juridinių asmenų registre yra nurodomas L. K.. Juridinių asmenų registre nėra duomenų apie kitus įmonės administracijos vadovus nuo įmonės įsteigimo momento iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 37 straipsnio 6 dalis numato, kad apie bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, bendrovės vadovą išrinkusio bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Byloje nėra duomenų, kad UAB „LAIMA IR PARTNERIAI“ visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo būtų pranešęs VĮ Registrų centrui apie L. K. įgaliojimų pasibaigimą ir įgaliojimų suteikimą A. K.. Priešingai, juridinių asmenų registre įmonės vadovu ir toliau nurodomas L. K.. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.66 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens organų, tarp jų ir administracijos vadovo, pasikeitimai įsigalioja tik tada, kai jie įregistruojami juridinių asmenų registre. Byloje esančių dokumentų ir viešuose registruose prieinamų duomenų visuma leidžia spręsti, kad VĮ Registrų centrui tokia informacija nėra pateikta. Kartu su atskiruoju skundu į bylą pateikti 2019 m. liepos 31 d. vienintelio akcininko L. K. sprendimas Nr. 1, kuriuo L. K. atleidžiamas iš UAB „LAIMA IR PARTNERIAI“ direktoriaus pareigų nuo 2019 m. liepos 31 d., bei vienintelio akcininko L. K. sprendimas Nr. 2, kuriuo į direktoriaus pareigas nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. skiriamas A. K..

6120.

62ĮBĮ nustato griežtas bankroto bylos iškėlimo sąlygas bei įpareigoja teismą nuodugniai ištirti įmonės, kuriai siekiama iškelti bankroto bylą, finansinę padėtį. Kaip ne kartą teismų praktikoje buvo išaiškinta, pagal ĮBĮ normas bankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos. Tačiau greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Todėl bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus bei kitus bankroto bylos iškėlimo pagrindus. Tai reiškia, kad bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui, išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-611/2014; 2019 m. rugpjūčio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1328-450/2019 ir kt.).

6321.

64Atsižvelgiant į aptartą bankroto bylos iškėlimo klausimo reikšmingumą, atsakovei nustatytą įrodinėjimo pareigą pagrįsti savo mokumą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovės duomenų apie įmonės vadovą tinkamas neišviešinimas Juridinių asmenų registre, esant į bylą pateiktiems duomenims apie vienintelio akcininko priimtus sprendimus šiuo klausimu, neturėtų lemti atsakovės galimybės įrodinėti savo mokumą apribojimo.

6522.

66Pirmosios instancijos teismas atsakovės nemokumo būseną nustatė, remdamasis 2018 m. balanso, antstolių informacinės sistemos bei viešais duomenimis, padaręs išvadą, jog šiuo metu įmonės pradelsti įsipareigojimai sudaro ne mažesnę nei 4 427 237,89 Eur sumą, įmonė jokio nekilnojamojo turto neturi, įmonės vardu registruota viena transporto priemonė, įmonė neatsiskaito su savo kreditoriais. Atsakovė UAB „LAIMA IR PARTNERIAI“ atskirajame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl jos nemokumo. Atsakovė tvirtina, kad teismas netinkamai įvertino jos mokumą, nes netinkamai nustatė pradelstų įsipareigojimų ir turimo turto santykį; antstolės A. S. patvarkymas dėl informacijos suteikimo patvirtina, kad priverstinio vykdymo priemonės UAB „LAIMA IR PARTNERIAI“ atžvilgiu vykdomojoje byloje Nr. 0177/18/00607 nėra ir nebus taikomos, todėl net nevertinant į bylą pateiktų įrodymų apie bendrovės finansinę būklę 2019 m., akivaizdu, kad pradelsti įsiskolinimai sudaro ne daugiau nei 1/5 bendrovės turto.

6723.

68Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir atsakovės atskirojo skundo argumentais bei pateiktais naujais įrodymais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas bankroto bylos iškėlimo atsakovei klausimą išnagrinėjo nevisapusiškai, nes iš esmės apsiribojo formaliu įmonės 2018 m. balanso duomenų bei antstolių informacinės sistemos duomenų vertinimu, tačiau kaip minėta (nutarties 18 punktas), nevertino atsakovės pateiktų aktualesnių duomenų (tarpinio 2019 m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos), nesiaiškino įmonės turto sudėties, realios jo vertės ir nenustatė tikrosios pradelstų įsipareigojimų sumos bei jos ir turimo turto santykio. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas neištyrė ir neįvertino esminių teisiškai reikšmingų bylos aplinkybių, todėl klausimas dėl bankroto bylos (ne)iškėlimo atsakovei galėjo būti išspręstas neteisingai.

6924.

70Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš naujo, turėtų išsamiai įvertinti atsakovės 2018 m. finansinės atskaitomybės duomenis, atsakovės pateiktus aktualesnius duomenis, liudijančius įmonės finansinę padėtį 2019 m. pabaigoje, kreiptis į atsakovės vadovą, pakartotinai prašydamas pateikti teismui ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nustatytus dokumentus, nes atsakovė juos pateikė neišsamius ir ne visus, taip pat vertinti informaciją apie išieškojimus ne ginčo tvarka, antstolių pateiktus naujus duomenis, esant poreikiui pareikalauti iš antstolių pateikti teismui reikiamą išsamią informaciją apie vykdomų išieškojimų iš atsakovės pagrindą bei eigą. Tai užtikrintų objektyvų bei visapusišką klausimo dėl atsakovės (ne)mokumo išnagrinėjimą. Dėl bylos procesinės baigties

7125.

72Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nevertinęs visų byloje esančių duomenų, netinkamai nustatė atsakovės realiai turimo turto vertę, pradelstų įsipareigojimų dydį bei jo santykį su realiai turimo turto verte, todėl klausimas dėl bankroto bylos (ne)iškėlimo atsakovei galėjo būti išspręstas neteisingai. Dėl šios priežasties skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui bankroto bylos iškėlimo klausimui nagrinėti iš naujo tam, kad būtų visapusiškai išsiaiškinta ir įvertinta atsakovės finansinė padėtis (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 338 straipsnis).

73Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

74Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 30 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „LAIMA IR PARTNERIAI“ iškėlimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėjai D. M. ir uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB)... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 2.... 11. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gruodžio 30 d. nutartimi iškėlė... 12. 3.... 13. Teismas nustatė, kad 2018 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis įmonės turto... 14. 4.... 15. Iš Antstolių informacinės sistemos duomenų teismas nustatė, kad atsakovės... 16. III.... 17. Atskirojo skundo argumentai... 18. 5.... 19. Atsakovė UAB „LAIMA IR PARTNERIAI“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 20. 5.1.... 21. Teismas nevertino įmonės vadovo pateiktų dokumentų ir įrodymų apie... 22. 5.2.... 23. Remdamasis viešaisiais registrais ir vertindamas įmonės turtinę padėtį... 24. 5.3.... 25. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 12 d. nutartimi uždrausto... 26. 5.4.... 27. Pateikiamas antstolės A. S. patvarkymas dėl informacijos suteikimo... 28. 5.5.... 29. Netgi nevertinant į bylą pateiktų įrodymų apie įmonės finansinę būklę... 30. 6.... 31. Nustatytu terminu atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.... 32. Teismas... 33. IV.... 34. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 35. 7.... 36. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsakovei UAB „LAIMA IR... 37. 8.... 38. Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus: vienintelio... 39. 9.... 40. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 41. 10.... 42. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į teismų praktikoje... 43. 11.... 44. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų... 45. 12.... 46. Atsakovės UAB „LAIMA IR PARTNERIAI“ bankroto bylos iškėlimo procedūra... 47. 13.... 48. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7... 49. 14.... 50. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena,... 51. 15.... 52. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sprendžiant bankroto bylos... 53. 16.... 54. ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kokius duomenis įmonė, kuriai... 55. 17.... 56. Bylos duomenimis pirmosios instancijos teismui A. K., kaip atsakovės vadovas,... 57. 18.... 58. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad atsakovės... 59. 19.... 60. Iš valstybės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centro Juridinių asmenų... 61. 20.... 62. ĮBĮ nustato griežtas bankroto bylos iškėlimo sąlygas bei įpareigoja... 63. 21.... 64. Atsižvelgiant į aptartą bankroto bylos iškėlimo klausimo reikšmingumą,... 65. 22.... 66. Pirmosios instancijos teismas atsakovės nemokumo būseną nustatė, remdamasis... 67. 23.... 68. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su pirmosios instancijos teismo... 69. 24.... 70. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš naujo, turėtų... 71. 25.... 72. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 73. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 74. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 30 d. nutartį panaikinti ir...