Byla e2-1128-381/2019
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. birželio 3 d. nutarties, kuria pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sedos medis“ iškelta bankroto byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sedos medis“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. birželio 3 d. nutarties, kuria pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sedos medis“ iškelta bankroto byla,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius (toliau – VSDFV Mažeikių skyrius) kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Sedos medis“ iškėlimo.

62.

7Ieškovas nurodė, kad UAB „Sedos medis“ nevykdo savo prievolių, yra skolinga Valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) fondo biudžetui 5 306,31 Eur VSD įmokų ir delspinigių sumas. Bendrovės įsiskolinimas susidarė nuo 2018 m. sausio mėn., taikytos priverstinio skolos išieškojimo priemonės rezultato nedavė. Atsakovė nėra pajėgi vykdyti bei plėtoti ūkinės veiklos, sumokėti skolas, atsiskaityti su kreditoriais, atkurti mokumą ir išvengti bankroto.

83.

9Atsakovė UAB „Sedos medis“ atsiliepimo į pareiškimą nepateikė, tačiau pateikė 2017 m. bendrovės balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, 2017 m. duomenis apie įmonės ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, kreditorius ir debitorius.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Šiaulių apygardos teismas 2019 m. birželio 3 d. nutartimi UAB „Sedos medis“ iškėlė bankroto bylą.

145.

15Teismas nustatė, kad pagal 2017 m. balansą bendrovės turtą sudarė 21 584 Eur, tuo tarpu per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai – 98 054 Eur. Atsakovės skola VSD fondo biudžetui 2019 m. balandžio 16 d. yra 5 306,31 Eur, pareiškimo pateikimo metu valstybiniu socialiniu draudimu apdraustųjų asmenų bendrovėje buvo 9 asmenys, tačiau remdamasis viešais duomenimis, teismas nustatė, kad sprendimo dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo priėmimo dieną, apdraustųjų asmenų bendrovėje sumažėjo iki 1 asmens, todėl tikėtina, jog įmonė nebevykdo ūkinės veiklos, pajamų negeneruoja.

166.

17Remdamasis valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Registrų centras“ duomenimis, teismas nustatė, kad atsakovės vardu registruotas nekilnojamasis turtas yra įkeistas. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, šiuo metu nėra nagrinėjama bylų, kuriose atsakovei UAB ,,Sedos medis“ būtų reiškiami turtiniai reikalavimai.

187.

19Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, įvertinęs teismui pateiktus ieškovo ir atsakovės duomenis, iš viešųjų registrų gautus duomenis, teismas padarė išvadą, kad įmonė yra nemoki, jos pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl jai keltina bankroto byla (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

20III.

21Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

228.

23Atsakovė UAB „Sedos medis“ atskirajame skunde prašo Šiaulių apygardos teismo 2019 m. birželio 3 d. nutartį panaikinti ir priimti naują procesinį sprendimą – pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti arba perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

248.1.

25Atsakovė nepateikė pirmosios instancijos teismui aktualios finansinės atskaitomybės dokumentų, nes Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gegužės 14 d. nutartyje buvo nurodyta pateikti įmonės balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, arba kitus finansinės atskaitomybės dokumentus, paaiškinamuosius raštus 2017 m. spalio 31 d., kuriuos atsakovė teismui ir pateikė. Atsakovė nesuvokė, jog gali teikti ir kitus dokumentus, pagrindžiančius jos finansinę padėtį.

268.2.

27Atsakovė prašo teismo pripažinti aplinkybę, kad atsakovės vadovas nepateikė pirmosios instancijos teismui papildomų, t. y. pranešime apie privalomus teikti dokumentus nenurodytų dokumentų, todėl, kad nesuprato, jog vėliau jų pateikti neturės galimybės. Dėl nurodytos priežasties kartu su atskiruoju skundu teismui teikiami dokumentai, įrodantys bendrovės mokumą – 2019 m. gegužės 31 d. balansas, pelno (nuostolių) ataskaita.

288.3.

292019 m. gegužės 31 d. balanse nurodyta, kad bendrovė turi turto už 25 448 Eur (2018 m. jo buvo – 23 128 Eur), mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudaro – 84 115 Eur (2018 m. – 106 257 Eur). 2018 m. bendrovė dirbo pelningai, pelnas – 24 462 Eur. Iš teismui teikiamos 2019 m. birželio 12 d. klientų būklės lentelės matyti, kad bendrovės pradelsti įsipareigojimai sudaro – 443,25 Eur AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir 87,79 Eur AB „Mažeikių vandenys“.

308.4.

31Pirkėjų įsiskolinimas bendrovei yra 6 281,16 Eur. Tikėtina, kad bendrovės debitoriai (didžiausi) sugebėtų atsiskaityti su bendrove, jai ėmusis aktyvesnių skolų atgavimo veiksmų.

328.5.

33Pirmosios instancijos teismui skundžiamoje nutartyje nurodžius, kad atsakovės skola ieškovui yra 5 306,31 Eur, atsakovė, vertindama, kad šiuo atveju įvyko nesusipratimas, įmokėjo į VSD fondo biudžeto sąskaitą 5 010 Eur. Todėl šiuo metu atsakovė įsiskolinimų ieškovui neturi.

348.6.

35Pareiškimo teismui pateikimo dieną bendrovėje dirbo 9 darbuotojai, tačiau atsakovei gavus pranešimą apie bankroto bylos iškėlimą, 8 darbuotojų darbo sutartis nutraukė ieškovas. Tai, kad bendrovė vykdė veiklą ir mokėjo atlyginimus darbuotojams, patvirtina kartu su atskiruoju skundu teikiami darbo užmokesčio žiniaraščiai, iš kurių matyti, kad darbuotojams paskutinis darbo užmokestis sumokėtas už 2019 m. balandžio mėn., o ieškovui nutraukus darbo sutartis, buvo nespėta sumokėti darbo užmokestį už 2019 m. gegužės mėn.

369.

37Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovas VSDFV prašė jį vertinti teismo nuožiūra. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

389.1.

39Iš dalies sutiktina su apeliantės atskirajame skunde išdėstytais argumentais, tačiau jie yra pavėluoti.

409.2.

41Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė UAB „Sedos medis“ neįrodė, kad ji pagal 2017 m. balanso duomenis yra moki. Jei apeliacinės instancijos teismas priimtų naujai pateiktus apeliantės dokumentus ir vertintų 2019 m. gegužės 31 d. balansą, UAB „Sedos medis“ pagal pateiktus savo finansinius duomenis, vis tiek yra nemoki – įmonė turi turto už 25 448 Eur, o per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų – už 16 835 Eur.

429.3.

43UAB „Sedos medis“ VSDF biudžetui buvo skolinga 5 306,31 Eur, buvo nesumokėtas už 2018 m. lapkričio, gruodžio ir 2019 m. sausio mėnesius priskaičiuotas VSD įmokų įsiskolinimas. Įsiskolinimas už šiuos mėnesius buvo visiškai padengtas tik 2019 m. birželio 13 d., po to kai Šiaulių apygardos teismas priėmė nutartį iškelti atsakovei bankroto bylą.

449.4.

45UAB „Sedos medis“ nepateikė veiklą įrodančių dokumentų, nesumokėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo už laikotarpį nuo 2018 m. spalio 1 d., todėl ieškovas, konstatavęs draudėjos veiklos nevykdymą, priėmė sprendimą (2019 m. balandžio 15 d. Nr. (7.1E)VRE_SP1E-628) Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre neįrašyti SAM pranešimo apie apdraustuosius už 2019 m. vasario mėn. bei įrašyti 8 bendrovės darbuotojų socialinio draudimo pabaigą, kol neišnyks aplinkybės, dėl kurių buvo nustatyta, kad draudėja veiklos nevykdo (2019 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. (7.1E)VRE_SP1E-877). Draudėja apie VSDFV Mažeikių skyriaus priimtus sprendimus buvo informuota.

469.5.

472019 m. birželio 25 d. UAB „Sedos medis“ VSDF biudžetui neskolinga. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. birželio 3 d. nutartyje nurodyta 5 306,31 Eur skola VSDF biudžetui buvo visiškai padengta 2019 m. birželio 13 d. Per laikotarpį nuo 2019 m. gegužės 10 d. (pareiškimo teismui išsiuntimo dienos) iki 2019 m. birželio 13 d. UAB „Sedos medis“ sumokėjo 8 399,19 Eur. Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų preliminarios 2019 m. II ketv. finansinės ataskaitos duomenims UAB „Sedos medis“ turi 3 092,88 Eur VSD įmokų permoką. Permoka susidarė, nes VSDFV Mažeikių skyrius, konstatavęs draudėjo veiklos nevykdymą, draudėjo pateiktų SAM pranešimų apie apdraustuosius už 2019 m. vasario, kovo ir balandžio mėn. neįrašė į išmokų gavėjų registrą.

48IV.

49Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5010.

51Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

5211.

53Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria įmonei iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

54Dėl naujų įrodymų priėmimo

5512.

56Atsakovė kartu su atskiruoju skundu pateikė apeliacinės instancijos teismui naujus įrodymus – 2019 m. gegužės 31 d. balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, 2019 m. birželio 12 d. klientų būklės sąrašus, 2019 m. balandžio 30 d. ir 2019 m. gegužės 31 d. mokėjimų važtaraščius, draudėjų pajamų ataskaitą. Šiuos naujai pateiktus dokumentus atsakovė prašo priimti bei vertinti juos sprendžiant klausimą dėl pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

5713.

58Ieškovas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat pateikė teismui naujus įrodymus – 2019 m. balandžio 15 d. ir 2019 m. gegužės 31 d. VSDFV Mažeikių skyriaus sprendimus bei 2019 m. birželio 20 d. finansinę ataskaitą F4.

5914.

60Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą, atsakovės ir ieškovo naujai pateiktus dokumentus priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis).

61Dėl atskirojo skundo argumentų

6215.

63Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę. Kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Tai aktualu ir aptariamu atveju, kadangi ieškovo pareiškimas iškelti atsakovei UAB „Sedos medis“ bankroto bylą buvo grindžiamas įmonės nemokumu.

6416.

65Teismų praktikoje išaiškinta, kad įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1406/2011, 2013 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2300/2013).

6617.

67Pirmosios instancijos teismas atsakovės nemokumo būseną nustatė remdamasis įmonės 2017 m. balanso bei viešais duomenimis. Teismas nustatė, kad bendrovė iš viso deklaravo turto už 21 584 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 98 054 Eur. Kadangi atsakovės vardu registruotas nekilnojamasis turtas įkeistas, sprendimo dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo priėmimo dieną apdraustųjų asmenų bendrovėje sumažėjo nuo 9 iki 1 asmens, skola VSDF biudžetui sudaro 5 306,31 Eur, teismas padarė išvadą, kad įmonė yra nemoki, nes jos įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6818.

69Atsakovė UAB „Sedos medis“ atskirajame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl jos nemokumo. Atsakovė tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas vertino neaktualius 2017 m. UAB „Sedos medis“ finansinės atskaitomybės duomenis, kuriuos teismas nurodė atsakovei pateikti 2019 m. gegužės 14 d. nutartimi. Tačiau kartu su atskiruoju skundu teikiami nauji įrodymai patvirtina, kad įmonė yra moki ir vykdo ūkinę – komercinę veiklą.

7019.

71Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl nurodytų atsakovės argumentų, pirmiausia, pažymi, kad nepaisant to, jog bankroto bylos turi viešąjį interesą, sprendžiant pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, yra taikomas ir civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Teismų praktikoje mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis). Atitinkamų duomenų, įrodančių, kad įmonė vykdo veiklą bei jos finansinė padėtis neatitinka nemokios įmonės būsenos, nepateikimas pirmosios instancijos ar apeliacinės instancijos teismui, leidžia tokią įmonę pripažinti nemokia paties teismo iniciatyva surinktų duomenų pagrindu (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1526-943/2015, 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis c. b. Nr. 2-2635/2013). Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, atsakovei tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kad UAB „Sedos medis“ yra moki bei turi realias galimybes atsiskaityti su kreditoriais.

7220.

73Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovės argumentu, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nepagrįstai 2019 m. gegužės 14 d. nutartimi įpareigojo atsakovę į bylą pateikti 2017 m. spalio 31 d. įmonės balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, kreditorių ir debitorių sąrašus, nurodant minėtai dienai jau pradelstus įsipareigojimus tiek juridiniams, tiek fiziniams asmenims. Teismų praktikoje ne kartą akcentuota, kad tam, jog būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę. Iš kartu su atskiruoju skundu teikiamo 2019 m. gegužės 31 d. balanso nustatyta, kad bendrovė iš viso turi turto už 25 448 Eur, iš kurio ilgalaikis turtas (tik materialus) sudaro – 19 100 Eur, trumpalaikis turtas – 6 348 Eur (atsargos – 58 Eur, kitas trumpalaikis turtas – 6 290 Eur). Byloje esantis VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso nekilnojamas turtas – statiniai (stalių dirbtuvė, obliavimo dirbtuvė, džiovykla, katilinė, lentpjūvė, kalvė, sandėliai (10 vnt.), kiemo statiniai), kurių vidutinė rinkos vertė 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 24 397 Eur. Atsižvelgiant į nurodytą aplinkybę, teismas vertina atsakovę įrodžius į 2019 m. gegužės mėn. balansą įrašyto materialaus turto vertę.

7421.

75Į aktualų įmonės balansą įrašyto trumpalaikio turto – atsargų (58 Eur) realumą, įrodo dar pirmosios instancijos teismui pateiktas 2019 m. gegužės 17 d. atsargų likučių sąrašas. Tuo tarpu kitu trumpalaikiu turtu bendrovės balanse yra nurodytos bendrovės debitorinės skolos – 6 290 Eur. Teismų praktikoje, vertinant trumpalaikio turto sudėtį, pripažįstama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (pvz., žr., Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-79-798/2019). Iš 2019 m. birželio 12 d. klientų būklės sąrašo nustatyta, kad bendrovė iš viso turi 5 debitorius ir jų įsiskolinimų bendrovei suma iš viso sudaro 6 281,16 Eur. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad didžiausiai bendrovės debitorei UAB „Ramvega“ (įsiskolinimas 2 572 Eur) 2019 m. vasario 4 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-774-524/2019 iškelta bankroto byla, kuri Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. kovo 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-538-553/2019 palikta nepakeista. Atsižvelgiant į tai, kad skolos atgavimas iš bankrutavusios bendrovės mažai tikėtinas, atsakovės debitorinių įsiskolinimų suma mažintina UAB „Ramvega“ įsiskolinimo (2 572 Eur) dydžiu.

7622.

77Iš ieškovo teismui pateikto naujo įrodymo – 2019 m. birželio 20 d. finansinės ataskaitos F4 matyti, kad atsakovė šiuo metu įsiskolinimų VSDFV Mažeikių skyriui neturi, priešingai, atsakovės permoka VSDF biudžetui yra 3 092,88 Eur. Ši permoka susidarė atsakovei padengus įsiskolinimą ieškovui ir VSDFV Mažeikių skyriui, iki įsiskolinimo padengimo konstatavus draudėjo veiklos nevykdymą, draudėjo pateiktų SAM pranešimų apie apdraustuosius už 2019 m. vasario, kovo ir balandžio mėn. neįrašius į išmokų gavėjų registrą, ką patvirtina į bylą pateikti ieškovo nauji įrodymai (nutarties 13 punktas). Ši 3 092,88 Eur atsakovės permoka VSDF biudžetui taip pat laikoma atsakovės turtu.

7823.

79Remdamasis aukščiau nustatytomis aplinkybėmis teismas sprendžia, kad UAB „Sedos medis“ iš viso turi turto už 25 968,88 Eur ((25 448 Eur – 2 572 Eur) + 3 092,88 Eur).

8024.

81Minėta, kad sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Bendrovės 2019 m. balanso duomenimis atsakovės mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudaro 84 115 Eur. Iš bendrovės 2019 m. birželio 12 d. klientų būklės sąrašo nustatyta, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai iš viso sudaro 852,04 Eur (UAB „Mažeikių vandenys“ – 87,79 Eur + AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 443,25 Eur + R. B. – 54 Eur + M. A. – 267 Eur). Atsižvelgiant į tai, kad bendrovė turi turto už 25 968,88 Eur, o jos pradelsti įsipareigojimai sudaro 852,04 Eur, bendrovė negali būti laikoma nemokia.

82Dėl procesinės bylos baigties

8325.

84Atsižvelgdamas į aukščiau nustatytas aplinkybes – tai, jog bendrovės turtas žymiai viršija jos pradelstus įsipareigojimus ir šią aplinkybę paneigiančių duomenų ieškovas nepateikė, priešingai, ieškovo pateikti nauji įrodymai patvirtina, kad atsakovė įsiskolinimą ieškovui yra sumokėjusi ir turi ieškovui 3 092,88 Eur dydžio permoką, apeliacinės instancijos teismas spendžia, jog pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir kausimas išsprendžiamas iš esmės – bankroto bylą UAB „Sedos medis“ iškelti atsisakytina. Pirmosios instancijos teismas neišreikalavo ir neištyrė įmonės (ne)mokumo būsenai nustatyti aktualių įrodymų, neišsiaiškino visų reikšmingų šios kategorijos byloms aplinkybių, todėl padarė klaidingas išvadas dėl atsakovės nemokumo (CPK 329 straipsnio 1 dalis).

85Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

86Šiaulių apygardos teismo 2019 m. birželio 3 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės –bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Sedos medis“ (juridinio asmens kodas 166558829) atsisakyti iškelti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius... 6. 2.... 7. Ieškovas nurodė, kad UAB „Sedos medis“ nevykdo savo prievolių, yra... 8. 3.... 9. Atsakovė UAB „Sedos medis“ atsiliepimo į pareiškimą nepateikė, tačiau... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. birželio 3 d. nutartimi UAB „Sedos... 14. 5.... 15. Teismas nustatė, kad pagal 2017 m. balansą bendrovės turtą sudarė 21 584... 16. 6.... 17. Remdamasis valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Registrų centras“... 18. 7.... 19. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, įvertinęs teismui pateiktus ieškovo... 20. III.... 21. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 22. 8.... 23. Atsakovė UAB „Sedos medis“ atskirajame skunde prašo Šiaulių apygardos... 24. 8.1.... 25. Atsakovė nepateikė pirmosios instancijos teismui aktualios finansinės... 26. 8.2.... 27. Atsakovė prašo teismo pripažinti aplinkybę, kad atsakovės vadovas... 28. 8.3.... 29. 2019 m. gegužės 31 d. balanse nurodyta, kad bendrovė turi turto už 25 448... 30. 8.4.... 31. Pirkėjų įsiskolinimas bendrovei yra 6 281,16 Eur. Tikėtina, kad bendrovės... 32. 8.5.... 33. Pirmosios instancijos teismui skundžiamoje nutartyje nurodžius, kad... 34. 8.6.... 35. Pareiškimo teismui pateikimo dieną bendrovėje dirbo 9 darbuotojai, tačiau... 36. 9.... 37. Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovas VSDFV prašė jį... 38. 9.1.... 39. Iš dalies sutiktina su apeliantės atskirajame skunde išdėstytais... 40. 9.2.... 41. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė UAB „Sedos... 42. 9.3.... 43. UAB „Sedos medis“ VSDF biudžetui buvo skolinga 5 306,31 Eur, buvo... 44. 9.4.... 45. UAB „Sedos medis“ nepateikė veiklą įrodančių dokumentų, nesumokėjo... 46. 9.5.... 47. 2019 m. birželio 25 d. UAB „Sedos medis“ VSDF biudžetui neskolinga.... 48. IV.... 49. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 50. 10.... 51. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 52. 11.... 53. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 54. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 55. 12.... 56. Atsakovė kartu su atskiruoju skundu pateikė apeliacinės instancijos teismui... 57. 13.... 58. Ieškovas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat pateikė teismui... 59. 14.... 60. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 61. Dėl atskirojo skundo argumentų... 62. 15.... 63. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7... 64. 16.... 65. Teismų praktikoje išaiškinta, kad įmonės sudarytas balansas nėra... 66. 17.... 67. Pirmosios instancijos teismas atsakovės nemokumo būseną nustatė remdamasis... 68. 18.... 69. Atsakovė UAB „Sedos medis“ atskirajame skunde nesutinka su pirmosios... 70. 19.... 71. Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl nurodytų atsakovės... 72. 20.... 73. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovės argumentu, kad... 74. 21.... 75. Į aktualų įmonės balansą įrašyto trumpalaikio turto – atsargų (58... 76. 22.... 77. Iš ieškovo teismui pateikto naujo įrodymo – 2019 m. birželio 20 d.... 78. 23.... 79. Remdamasis aukščiau nustatytomis aplinkybėmis teismas sprendžia, kad UAB... 80. 24.... 81. Minėta, kad sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą, teisinę reikšmę... 82. Dėl procesinės bylos baigties ... 83. 25.... 84. Atsižvelgdamas į aukščiau nustatytas aplinkybes – tai, jog bendrovės... 85. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 86. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. birželio 3 d. nutartį panaikinti ir...