Byla AN2-36-655/2018
Dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimo, kuriuo jis pripažintas kaltu ir nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 208 straipsnio 3 dalį

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Ainora Kornelija Macevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinio nusižengimo bylą pagal E. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimo, kuriuo jis pripažintas kaltu ir nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 208 straipsnio 3 dalį,

Nustatė

2Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimu E. L. pripažintas kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK 208 straipsnio 3 dalyje ir nubaustas 2700 eurų bauda su kontrabandos daiktų - 1050 pakelių cigarečių „Camel“ ir 960 pakelių cigarečių „Winston“ bei automobilio Ford Mondeo, valst. Nr. ( - ) konfiskavimu.

3E. L. apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimą ir paskirti jam už ANK 208 straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą viešųjų darbų nuobaudą su kontrabandos daiktų 1050 pakelių cigarečių „Camel“ ir 960 pakelių cigarečių „Winston“ konfiskavimu. Prašo netaikyti automobilio Ford Mondeo, valst. Nr. ( - ) konfiskavimo ir grąžinti jį savininkui.

4E. L. apeliaciniame skunde nurodė, kad teismas teisingai kvalifikavo jo veiksmus, atsižvelgė į jo visišką kaltės pripažinimą, pripažįstant tai jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe, tačiau nors ir skyrė minimalią sankcijoje numatytą 2700 eurų baudą, tačiau nepakankami atsižvelgė į jo sunkią gyvenimišką situaciją, kuri ir nulėmė šio administracinio nusižengimo padarymą.

5Apeliantas nurodė, kad jis yra bedarbis, registruotas darbo biržoje. Paskutinis mokėjimus jam numatytas 2017 metų gruodžio mėnesį 152 Eur, toliau jokios išmokos jam nėra numatomos. Jam paskirta 2700 eurų bauda, kaip bedarbiui, yra labai didelė. Esant tokiai turtinei padėčiai ir artimiausiu metu negavus jokių išmokų, negalės sumokėti paskirtos baudos. Jis nėra užtikrintas, kad situacija gali pasikeisti, bei, kad greitu laiku susiras pastovų darbą, kuris leistų netrukdomai įvykdyti savo įsipareigojimą. Gyvena su motina, kuri yra bedarbė. Kadangi jo sunki materialinė padėtis, apylinkės teismas galėjo skirti vietoj baudos viešųjų darbų bausmę.

6Apeliantas taip pat nesutinka su teismo sprendimu konfiskuoti automobilį Ford Mondeo, valst. Nr. ( - ) Apelianto nuomone, šioje byloje nėra ANK 29 straipsnyje numatytų sąlygų, jog būtų galima taikyti papildomą administracinę nuobaudą – transporto priemonės konfiskavimą. Jis sutinka su teismo motyvais, kad konfiskuojamas turtas pripažintinas administracinio nusižengimo priemone, tačiau nesutinka su tuo, kad savininkas, perleisdamas turtą pažeidėjui, žinojo, kad jo turtas bus naudojamas administraciniam nusižengimui daryti. Pažymėjo, kad teismas iškreipė jo ir automobilio savininkės parodymus bei padarė neparemtas jokiais faktais išvadas, kad automobilio savininkė ar tai žinojo, ar tai neprieštaravo, kad transporto priemonė būtų naudojama kitų asmenų net ir neteisėtiems veiksmams atlikti. Automobilis buvo įsigytas tam, kad tenkinti savininkės poreikius. Savininkė nei žinojo, nei įtarė, o sužinojusi apie sūnaus ketinimus, nebūtų sutikusi, kad jai priklausančiu automobiliu būtų daromas koks nors nusižengimas. Tai, kad E. L. remontavo automobilį savo lėšomis, neįrodo, jog savininkė leido naudotis automobiliu kaip savo. Apelianto nuomone, jokių įrodymų apie automobilio savininko žinojimą ir pritarimą neteisėtiems veiksmams byloje nėra. Neteisinga ir nežmoniška bausti teisėtą savininką už tai, kad jis pats buvo apgautas.

7Vilniaus teritorinė muitinė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo palikti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimą nepakeistą ir E. L. apeliacinio skundo netenkinti. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į administracinio nusižengimo padarymo aplinkybes, į pažeidėjo asmenybę, finansinę padėtį, atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir paskyrė E. L. ANK 208 straipsnio 2 dalyje numatytą minimalią baudą. Pažymėjo, kad administracine nuobauda siekiama nubaudimo ir prevencinių tikslų, o vien tik administracinėn atsakomybėn patraukto asmens pageidavimus tenkinančios administracinės nuobaudos paskyrimas šiuo atveju akivaizdžiai neatitiktų administracinei nuobaudai keliamų tikslų. Vilniaus teritorinės muitinės nuomone, nors E. L. yra nedirbantis, tačiau darbingo amžiaus, todėl jam nėra užkirstos galimybės susirasti darbą. Be to, pažymėjo, kad nors E. L. ir nurodo, kad jo sunki finansinė padėtis, tačiau jis 2017 m. spalio 27 d. turėjo lėšų nuvykti į Baltarusijos Respubliką, pažeidimo padarymui išsinuomoti garažą ir kontrabandos būdu į Lietuvos Respubliką įsivežti net 2010 cigarečių pakelių. Asmuo sąmoningai paslėpė cigaretes automobilyje įrengtose slėptuvėse, taip ruošdamasis nusižengimo padarymui, savo pasirinkimu nusprendė daryti nusižengimą, todėl turėjo numatyti nusižengimo pasekmes. Aplinkybė, kad asmuo yra nedirbantis, kai jam nėra užkirstas kelias susirasti darbą, nesudaro pagrindo, nesant kitų reikšmingų aplinkybių, 2700 eurų baudą pakeisti viešaisiais darbais. Dėl transporto priemonės konfiskavimo, nurodė, kad automobilio konfiskavimas laikytinas proporcinga administracinio poveikio priemone ir yra būtinas prevenciniams tikslams pasiekti. Teismas pagrįstai nustatė, kad E. L. automobilį eksploatavo tokiu būdu, tarsi būdamas jo savininku – iš kito asmens paimtą automobilį remontavo savo lėšomis, aptikęs jame įrengtas slėptuves, jų nedemontavo – priešingai, jas panaudojo įstatymo uždraustai veikai daryti. Be to, turtas buvo perleistas pažeidėjo šeimos nariui – motinai.

8Apeliacinis skundas netenkinamas.

9Apeliantas apeliaciniu skundu neginčija savo kaltės, nusižengimo kvalifikacijos bei nustatytų faktinių aplinkybių, tačiau nesutinka su paskirta administracinės nuobaudos rūšimi ir prašo pakeisti paskirtą administracinę nuobaudą (baudą) į kitą nuobaudos rūšį – viešuosius darbus, taip pat nesutinka su transporto priemonės konfiskavimu. Kadangi ginčo dėl E. L. kaltės, padarius ANK 208 straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą, nėra, todėl apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs byloje esančius įrodymus, nagrinėja apeliacinį skundą tik apeliacinio skundo ribose.

10Pažymėtinam, kad administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinius teisės nusižengimus padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat, kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nedarytų naujų nusižengimų. Tuo tarpu paskirta administracinė nuobauda turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus. Vadovaujantis ANK 23 straipsnio 1 dalimi, už administracinius nusižengimus gali būti skiriamos šios administracinės nuobaudos: 1) įspėjimas, 2) bauda ir 3) viešieji darbai. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, jog viešieji darbai gali būti skiriami kaip alternatyvi administracinė nuobauda ANK nustatyta tvarka pakeičiant baudą ar jos dalį. Vertinant aptariamo ANK straipsnio prasmę, darytina išvada, jog įstatymų leidėjas administracines nuobaudas – baudą ir viešuosius darbus, lyginant jų griežtumą, laiko lygiavertėmis administracinėmis nuobaudomis.

11Už ANK 208 straipsnio 3 dalyje esantį administracinį nusižengimą yra numatyta bauda nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų. Vadovaujantis ANK 37 straipsnio 1 dalimi, visa asmeniui paskirta bauda ar jos dalis šio kodekso 675 ir 676 straipsniuose nustatyta tvarka gali būti keičiama viešaisiais darbais, atsižvelgiant į asmens sunkią materialinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes ir į tai, ar bus įgyvendinta administracinės nuobaudos paskirtis.

12Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad E. L. prisipažino padaręs administracinį nusižengimą, nuoširdžiai gailėjosi, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, be to, atsižvelgęs į E. L. prašymą teismo posėdžio metu dėl kuo švelnesnės nuobaudos paskyrimo, skyrė pažeidėjui straipsnio sankcijoje numatytą minimalią 2700 eurų baudą. Iš bylos medžiagos nematyti, kad pirmosios instancijos teisme E. L. būtų prašęs jam paskirti viešuosius darbus. Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, pripažindamas apeliantą kaltu padarius ANK 208 straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą, parinko teisingą administracinės nuobaudos rūšį – baudą, pagrįstai paskirdamas minimalią straipsnyje numatytą baudą.

13Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs administracinės nuobaudos (baudos) galimybę E. L. pakeisti viešaisiais darbais, daro išvadą, jog šiuo metu apeliantui nėra pagrindo paskirtą baudą pakeisti viešaisiais darbais. Vien tai, kad E. L. šiuo metu neturi lėšų baudai sumokėti, nereiškia, kad jis ir ateityje neturės jokių pajamų ar turto, kad galėtų ją sumokėti. E. L. yra jaunas, darbingas asmuo, todėl turi galimybę ieškotis darbo, kad bent jau dalimis pradėti mokėti jam paskirtą baudą.

14Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad asmeniui, nustatytu terminu nesumokėjus jam paskirtos baudos, baudos išieškojimą vykdytų antstoliai priverstine tvarka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Vadovaujantis ANK 676 straipsniu, vykdant priverstinį baudos išieškojimą, jeigu antstolis per vienerius metus neras turto, iš kurio galima išieškoti paskirtą baudą, tai antstolio teikimu, baudą paskyręs pirmosios instancijos teismas, E. L. sutikimu, galės paskirtą baudą pakeisti viešaisiais darbais. Esant nurodytoms aplinkybėms, šiuo metu tenkinti E. L. prašymą ir jam paskirtą baudą pakeisti viešaisiais darbais, nėra pagrindo.

15Apeliantas taip pat nesutinka su apylinkės teismo sprendimu konfiskuoti transporto priemonę.

16ANK 208 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenti arba jiems slėpti, konfiskavimas.

17Iš šios teisės normos turinio matyti, kad priemonių (tarp jų ir transporto priemonių), skirtų kontrabandos daiktams gabenti arba jiems slėpti, konfiskavimas yra numatytas kaip papildoma administracinė nuobauda asmeniui, kuriam skiriama piniginė bauda, dėl šios nuobaudos skyrimo kiekvienu konkrečiu atveju yra pavesta spręsti administracinę nuobaudą skiriančiai institucijai (šiuo atveju teismui), įvertinus visas nuobaudos skyrimui reikšmingas aplinkybes. Pagal formuojamą Lietuvos Respublikos teismų praktiką transporto priemonės konfiskavimas administracinio teisės pažeidimo (administracinio nusižengimo) bylose, kuriose sprendžiamas administracinės atsakomybės pagal ANK 208 straipsnio nuostatas klausimas, paprastai taikomas tais atvejais, kai transporto priemonė buvo tiesiogiai panaudota teisės pažeidimui daryti, jeigu be šios priemonės jo padarymas būtų neįmanomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-5-2011, 2AT-18-2014, 2AT-58-489/2015).

18Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, spręsdamas E. L. skirtinos administracinės nuobaudos individualizavimo klausimą, ir skirdamas administracinę nuobaudą – 2700 eurų baudą su 1050 pakelių cigarečių „Camel“ ir 960 pakelių cigarečių „Winston“ konfiskavimu, atsižvelgė į administracinio nusižengimo padarymo aplinkybes, pobūdį, pavojingumą visuomenei ir valstybės ekonomikai, kontrabanda gabentų prekių kiekį ir jų vertę, pagrįstai taikė straipsnio sankcijoje numatytos papildomos nuobaudos - kontrabandos gabenimo priemonės – automobilio Ford Mondeo, valst. Nr. ( - ) konfiskavimą.

19Pažymėtina, kad ANK 29 straipsnio 4 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad už 208 straipsnio numatyto administracinio nusižengimo padarymą gali būti konfiskuojamas ir ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausantis šio straipsnio 2 dalyje nurodytas turtas, jeigu: 1) perleisdamas turtą pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo žinojo, kad šis turtas bus naudojamas administraciniam nusižengimui daryti; 2) turtas jam buvo perleistas sudarius apsimestinį sandorį; 3) turtas jam buvo perleistas kaip pažeidėjo šeimos nariui ar artimajam giminaičiui; 4) turtas jam buvo perleistas kaip juridiniam asmeniui, kurio vadovas, valdymo organo narys arba dalyviai, valdantys ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų juridinio asmens akcijų (pajų, įnašų ir pan.), yra pažeidėjas, jo šeimos nariai ar artimieji giminaičiai; 5) įgydamas šį turtą, jis arba juridinio asmens vadovaujamas pareigas ėję ir teisę jam atstovauti, priimti sprendimus juridinio asmens vardu ar kontroliuoti juridinio asmens veiklą turėję asmenys žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, kad šis turtas yra administracinio nusižengimo įrankis, priemonė, dalykas ar įstatymų uždraustos veikos rezultatas, gautas dėl administracinio nusižengimo padarymo.

20Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad E. L., važiuodamas jo motinai D. L. priklausančiu automobiliu Ford Mondeo, valst. Nr. ( - ) per valstybės sieną specialiai įrengtose automobilyje slėptuvėse, gabeno 2010 pakelių cigarečių, kurių vertė 6412,8 Eur. Byloje nustatyta, kad šis automobilis buvo tiesiogiai panaudotas administraciniam nusižengimui daryti. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, jog cigaretės buvo paslėptos automobilyje specialiai įrengtose slėptuvėse: kuro bake, priekiniame ir galiniame bamperyje, slenksčiuose, pagal teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-5-2011, 2AT-7-2013, 2AT-5-2014, 2AT-58-489/2015) darytina išvada, kad tokio kiekio cigarečių, kokį gabeno E. L., be automobilio gabenti nebūtų įmanoma.

21Nors byloje nėra duomenų apie tai, kad transporto priemonės savininkė D. L. žinojo apie jos sūnaus E. L. daromą kontrabandą ar kitaip buvo susijusi su neteisėtu cigarečių gabenimu, šios nustatytos aplinkybės pačios savaime nepanaikina pagrindo taikyti transporto priemonės konfiskavimo. Teismų praktikoje išaiškinta, kad pažeidimo padarymo priemonė konfiskuojama nepriklausomai nuo to, kam ji priklauso nuosavybės teise. Tik išskirtiniais atvejais, įrodžius, jog automobilio savininkas nėra atsakingas už jo nuosavybės panaudojimą pažeidimo padarymo metu (pvz., kai daiktas iš savininko paimtas prieš jo valią), jis gali būti nekonfiskuotas. Tai reiškia, kad daikto, priklausančio trečiajam asmeniui, konfiskavimui pritaikyti būtina nustatyti, jog savininkas su jam priklausančiu daiktu nesielgė taip rūpestingai, kad kiti asmenys jo negalėtų panaudoti priešingai visuomenės interesams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-23-2012, 2AT-31-2013).

22Nors automobilio Ford Mondeo, valst. Nr. ( - ) savininkė D. L. nurodė, kad ji nežinojo, jog jos sūnus gabens per sieną cigaretes, nustatyta, kad automobilį Ford Mondeo, valst. Nr. ( - ) E. L. naudojo savininkės sutikimu ir su jos žinia, be to, automobilio registracijos liudijime nurodytas automobilio valdytojas E. L.. D. L., būdama automobilio savininku, nesidomėjo ir nesirūpino, kaip, kokiems tikslams naudojamas jos automobilis, t. y. su savo turtu nesielgė taip rūpestingai ir apdairiai, kad šis nebūtų panaudotas priešingai įstatymams, visuomenės interesams. Automobilių (kaip ir kitų daiktų) savininkai, perduodami savo turtą kitiems asmenims, visada rizikuoja, kad jis gali būti prarastas (sugadintas, sunaikintas arba konfiskuotas), ir jie tai daro laisva valia, suvokdami galimas neigiamas pasekmes. Taigi ta aplinkybė, kad automobilio savininkė D. L. nėra susijusi su padarytu administraciniu nusižengimu, neužkerta kelio taikyti papildomą nuobaudą - automobilio, kaip kontrabandos padarymo priemonės, konfiskavimą.

23Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolo Nr. 11 straipsnyje, iš esmės nekvestionuojama, kad turto, susijusio su nusikalstama veika, konfiskavimas yra būtina ir veiksminga kovos su nusikalstamumu priemonė (Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika). Tokiu būdu siekiama užkirsti kelią atitinkamos transporto priemonės naudojimui kitų nusikalstamų veikų padarymui, kenkiant visuomenės interesams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrina pažymėtina, kad nuosavybės teisė yra prigimtinė žmogaus teisė, ginama įstatymo, tačiau ji nėra absoliuti. Vienas iš nuosavybės teises ribojančių požymių yra draudimas panaudoti turtą taip, kad kitiems asmenims ar visuomenei dėl to būtų padaryta žalos. Šis draudimas išlieka, nepaisant to, ar turtą valdo, juo naudojasi bei disponuoja pats savininkas, ar jis yra perduotas valdyti ar naudotis kitiems asmenims (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. balandžio 8 d. nutarimas). Nuosekliai formuojamoje teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad pažeidimo padarymo priemonių (transporto priemonės) konfiskavimas paprastai laikomas proporcinga administracine nuobauda, esant padarytiems tam tikriems administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytiems pažeidimams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-7-2013, 2AT-2-2013, 2AT-27-2014). Analogiška praktika formuojama ir administracinių nusižengimų bylose. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Vilniaus rajono apylinkės teismas nagrinėjamoje byloje pagrįstai taikė ANK 208 straipsnio 4 dalyje numatytą papildomą nuobaudą – transporto priemonės konfiskavimą.

24Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, jo keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo.

25Teismas, vadovaudamasis ANK 653 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26palikti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimą nepakeistą ir E. L. apeliacinio skundo netekinti.

27Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Ainora... 2. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimu 3. E. L. apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus rajono... 4. E. L. apeliaciniame skunde nurodė, kad teismas teisingai... 5. Apeliantas nurodė, kad jis yra bedarbis, registruotas darbo biržoje.... 6. Apeliantas taip pat nesutinka su teismo sprendimu konfiskuoti automobilį Ford... 7. Vilniaus teritorinė muitinė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo palikti... 8. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 9. Apeliantas apeliaciniu skundu neginčija savo kaltės, nusižengimo... 10. Pažymėtinam, kad administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri... 11. Už ANK 208 straipsnio 3 dalyje esantį administracinį nusižengimą yra... 12. Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs... 13. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs administracinės nuobaudos... 14. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad asmeniui, nustatytu terminu... 15. Apeliantas taip pat nesutinka su apylinkės teismo sprendimu konfiskuoti... 16. ANK 208 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse... 17. Iš šios teisės normos turinio matyti, kad priemonių (tarp jų ir transporto... 18. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, spręsdamas 19. Pažymėtina, kad ANK 29 straipsnio 4 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad už... 20. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad E. L., važiuodamas... 21. Nors byloje nėra duomenų apie tai, kad transporto priemonės savininkė 22. Nors automobilio Ford Mondeo, valst. Nr. ( - ) savininkė... 23. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolo Nr. 11... 24. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 25. Teismas, vadovaudamasis ANK 653... 26. palikti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimą... 27. Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama....