Byla B2-1167-230/2016
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „EGO business“

1Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „EGO business“ direktoriaus T. J. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „EGO business“,

Nustatė

2ieškovas UAB „EGO business“ direktorius T. J. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovei UAB „EGO business“. Administratoriumi prašo skirti UAB „Restruktūrizuoju.lt“. Pareiškimas priimtas Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 14 d. nutartimi. Pareiškime nurodoma, kad pagrindinė bendrovės vykdoma ūkinė – komercinė veikla yra internetinių tinklapių kūrimas ir reklamos paslaugų teikimas, įskaitant logotipų, firminių blankų, vizitinių kortelių kūrimą, vidinių sistemų programavimą, elektroninį marketingą, spaudos darbus, plačiaformatę spaudą bei kitokį dizainą, plataus profilio baldų, čiužinių ir kitų vidaus interjero prekių pardavimas, statybos ir remonto darbai, vidaus ir lauko apdaila. Šiuo metu įmonė susiduria su laikinais finansiniais sunkumais. Pagrindinės priežastys, sukėlusios bendrovės finansines problemas yra tai, jog su atsakove už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus neatsiskaitė dalis klientų (skolininkų), be to, kadangi UAB „EGO business“ klientams atliko darbus ir suteikė jiems paslaugas, todėl bendrovė patyrė su darbų atlikimu ir paslaugų suteikimu susijusias tiesiogines veiklos išlaidas, tačiau negavo su tuo susijusių pajamų ir pelno bei susidūrė su apyvartinių lėšų trūkumu. Susidūrus su apyvartinių lėšų trūkumu ir neatsiskaitant su kreditoriais, kreditoriai inicijavo teisminius ir neteisminius ginčus, dėl ko antstoliai areštavo UAB „EGO business“ turtą ir banko sąskaitas. Įmonės turto ir banko sąskaitų areštas apribojo bendrovės plėtrą ir užkirto kelią pelningų sutarčių pasirašymui, tai lėmė sumažėjusias UAB „EGO business“ gaunamas pajamas. UAB „EGO business“ plačiai nereklamavo savo teikiamų paslaugų, todėl neįgijo tiek naujų klientų, kiek būtų įgijusi reklamuodama bendrovę, jos vardą ir teikiamas paslaugas. Šios priežastys lėmė, kad bendrovė negali tinkamai vykdyti veiklos bei užtikrinti visų savo įsipareigojimų savalaikio vykdymo. Bendrovė pradėjo ir toliau tebevykdo tokias priemones, kurios leis atstatyti mokumo problemas ir atsiskaityti su kreditoriais: siekia išieškoti iš įmonės skolininkų skolas, kurios sudaro 56 359,23 Eur sumą plius palūkanos, delspinigiai ir kiti privalomi mokėjimai, peržiūri įmonės atsargas ar sprendžia jų realizavimo klausimą, kuris leistų įmonei gauti iki 17 990 Eur piniginių lėšų, vykdo einamąją veiklą, uždirba pajamas, ketina nuomoti įmonės turimą transporto priemonę, reklamuoti įmonės teikiamas paslaugas internete, spaudoje, ant įmonės transporto ir panaudojant kitas priemones, įmonėje dirba tiek darbuotojų, kiek būtina įmonės veiklai vykdyti.

3Restruktūrizavimo bylą atsakovei UAB „EGO business“ atsisakytina iškelti.

4Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) tikslas yra sudaryti sąlygas įmonėms, turinčioms finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis), o pačiu įmonės restruktūrizavimo procesu siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalis).

5ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimai. Restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai (ĮRĮ 4 straipsnis). Įmonės, atitinkančios ĮRĮ 4 straipsnio nuostatas ir siekiančios, kad būtų pradėtas jos restruktūrizavimas, vienasmenis ar kolegialus valdymo organas turi parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenis (ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalis).

6ĮRĮ reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti iškelta. Teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalis). Tai reiškia, kad spręsdamas restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, teismas kompleksiškai vertina pateiktus dokumentus ir įmonės finansinę būklę bei restruktūrizavimo plano metmenis, tačiau nustatęs, kad egzistuoja bent viena iš ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtintų sąlygų, kurioms esant turi būti atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą, teismas neprivalo nustatinėti ir įsitikinti, kad įmonė neatitinka kiekvienos iš ĮRĮ 4 straipsnyje nurodytų sąlygų. Kitaip tariant, įmonei gali būti atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą nepaisant to, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytas vieną ar kelias sąlygas (ĮRĮ 7 str. 5 d. 1 p.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2340/2013).

7Kaip minėtas, vienas iš atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindų – jeigu įmonė yra nemoki (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktas). Tam, jog būtų galima atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą šiuo pagrindu, iš teismui pateiktų duomenų turi būti akivaizdu, jog įmonės finansiniai sunkumai negali būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu. Pažymėtina, kad Lietuvos teismų jurisprudencijoje laikomasi pozicijos, jog teismas, spręsdamas ieškinio dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, neturi ir negali išspręsti įmonės nemokumo klausimo, kadangi tai yra kito ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo faktinis pagrindas, todėl teismas, spręsdamas, ar nereikia atsisakyti tenkinti ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo dėl įmonės nemokumo, neturi pareigos atlikti tokios pat apimties įmonės nemokumo teisinį tyrimą, kuris atliekamas nagrinėjant ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012).

8Iš UAB „EGO business“ direktoriaus T. J. pateikto 2015-10-31 balanso duomenų matyti, kad atsakovė nurodytu laikotarpiu turėjo turto už 217 981 Eur, iš kurio – ilgalaikio turto už 1 242 Eur, trumpalaikio turto už 216 739 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 96 766 Eur. 2015 m. spalio 31 d. balanse nurodyta, kad per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 96 766 Eur. Nors ieškovas nurodo, kad pagal 2015-11-11 sudarytą UAB „EGO business“ kreditorių sąrašą pradelstos skolos kreditoriams sudaro tik 26 559,84 Eur, tačiau klausimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ar atsisakymo ją iškelti nagrinėjimo dienai šis sąrašas įrodo esant pradelstus finansinius įsipareigojimus kreditoriams už didesnę sumą, kadangi ieškovas kreditorių sąraše nurodė ne visus įmonės kreditorius bei netikslias įsiskolinimų sumas. Pagal UAB „EGO business“ direktoriaus T. J. pateiktą 2015 m. spalio 31 d. balansą mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 96 766 Eur sumą, tačiau ieškovas pateiktame 2015-11-11 kreditorių sąraše nurodė tik tuos kreditorius, kuriems įmonės įsipareigojimai yra pradelsti, ir kurie, anot ieškovo, sudaro 26 559,84 Eur sumą. Teismo 2016 m. sausio 14 d. nutartimi ieškovas UAB „EGO business“ direktorius T. J. buvo įpareigotas pateikti teismui debitorių sąrašą, nurodant skolų grąžinimo terminus ir skolų atsiradimo kilmę 2016-01-01 dienos duomenimis, bei visų įmonės kreditorių sąrašą 2016-01-01 dienos duomenimis, nurodant reikalavimų sumą ir jų įvykdymo terminą. Ieškovas teismo nustatytu terminu pateikė teismui suminių skolų, skolų tiekėjams sąrašus, patikslintą kreditorių ir debitorių sąrašą su nurodytomis reikalavimų sumomis. Sulyginus pateiktus suminių skolų ir kreditorių sąrašus matyti, jog ieškovo pateiktame patikslintame kreditorių sąraše nurodyti ne visi įmonės kreditoriai, o kai kurių kreditorių skolų sumos nurodytos mažesnės nei yra iš tikrųjų. Be to, nors teismas 2016 m. sausio 14 d. nutartimi įpareigojo ieškovą pateikti kreditorių sąrašą, nurodant reikalavimų įvykdymo terminą, šie terminai nebuvo nurodyti, todėl spręstina, jog visi kreditorių sąraše nurodyti įsipareigojimai kreditoriams yra pradelsti. Visų pirma, pažymėtina, jog pagal suminių skolų sąrašo duomenis pradelsti įmonės įsipareigojimai kreditoriams sudaro 51 560,40 Eur sumą. Tačiau pateiktame patikslintame kreditorių sąraše kreditoriai UAB „Hermio langai“, UAB „Energetikos sistemos“, UAB „JONO STATYBA“ UAB „PPI GROUP“ apskirtai nėra nurodyti, o kreditoriaus IĮ Žalia Gija skola nurodyta mažesnė (4,87 Eur) nei suminių skolų sąraše (733,79 Eur). Be to, patikslintame kreditorių sąraše nurodyti kreditoriai, kurių nėra suminių skolų sąraše: UAB „TELE2“, Sodra, VMI. Susumavus visų kreditorių, nurodytų tiek suminių skolų, tiek patikslintame kreditorių sąraše skolas, matyti, jog bendra pradelstų įmonės įsipareigojimų kreditoriams suma yra 85 495,59 Eur, o ne 26 559,84 Eur, kaip nurodo ieškovas. Be to, nors patikslintame kreditorių sąraše nurodoma, kad skola VSDFV sudaro 11 607,04 Eur, kuri yra pradelsta, tačiau iš viešai skelbiamų VSDFV duomenų matyti, jog UAB „EGO business“ skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 12 851,78 Eur ir iš jos 0,00 Eur skolos suma, kurios mokėjimo terminas yra atidėtas ir dar nesuėjęs, todėl laikytina, kad pradelsta skola šiai institucijai yra ne 11 607,04 Eur, kaip nurodo ieškovas, o 12 851,78 Eur. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, jog Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimu už akių ieškovės S. V. įmonės „Santera“ ieškinys buvo tenkintas visiškai ir nuspręsta priteisti iš atsakovės UAB „EGO business“ ieškovei S. V. įmonei „Santera“ 1 627,34 Eur skolą, 289,62 Eur baudą, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1 916,96 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-09-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 58 Eur žyminį mokestį. Minėtas teismo sprendimas už akių yra įsiteisėjęs. Tuo tarpu ieškovas teismui pateiktame patikslintame kreditorių sąraše nurodo, jog pradelsta skola kreditoriui S. V. įmonei „Santera“ sudaro tik 1 627,35 Eur. Įvertinus minėtas aplinkybes, spręstina, jog ieškovas UAB „EGO business“ direktorius T. J. teismui pateikė nevisiškai tikslius duomenis apie įmonės įsiskolinimus kreditoriams, t. y. skoliniai įsipareigojimai iš tikrųjų yra didesni nei nurodo ieškovas.

9Taip pat pažymėtina, jog pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punktą teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai. ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta, jog įmonės valdymo organas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos raštu praneša kiekvienam kreditoriui, asmenims, kuriems įmonė yra užtikrinusi savo ar trečiųjų asmenų įsipareigojimų tinkamą vykdymą laidavimu, garantija ar kitomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, taip pat asmenims, kurie yra suteikę garantiją ar kitas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones už įmonę, ir šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai apie šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo priėmimą ir nusiunčia kreditoriams ir šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytų dokumentų kopijas. Iš ieškovo UAB „EGO business“ direktoriaus T. J. pateiktos AB „Lietuvos paštas“ pažymos matyti, jog apie sprendimą kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo buvo pranešta tik pradiniame 2015-11-11 kreditorių sąraše nurodytiems kreditoriams, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos ir antstoliams. Tačiau kitiems kreditoriams pranešta nebuvo, kadangi kreditoriai VMI, UAB „Senukų prekybos centras“, UAB „Ermitažas“, UAB „INTERMOBILE“, UAB Vilnius Construction Services, UAB „PPI GROUP“, UAB „Lemora“, UAB „TELE2“ nebuvo įtraukti į 2015-11-11 kreditorių sąrašą, nors įsipareigojimai jiems yra pradelsti (atsiskaitymo terminai suėję, pvz., UAB „Senukų prekybos centras“ – 2013 m. gruodžio mėn., UAB „Ermitažas“ – 2013-08-01 ir t.t.), o tai yra atskiras pagrindas atsisakyti kelti įmonei restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punktas).

10Tam, kad būtų galima atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkto pagrindu, iš teismui pateiktų duomenų turi būti akivaizdu, jog įmonės finansiniai sunkumai yra ne laikino pobūdžio ir negali būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu. Iš teismui pateikto įmonės 2015-10-31 sudaryto balanso duomenų matyti, kad atsakovė nurodytu laikotarpiu turėjo turto už 217 981 Eur, iš kurio – ilgalaikio turto už 1 242 Eur, kurį sudaro materialus turtas, trumpalaikio turto už 216 739 Eur (atsargų, išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti sutarčių už 17 990 Eur, per vienerius metus gautinų sumų už 195 258 Eur, pinigų ir pinigų ekvivalentų – 3 491 Eur), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 96 766 Eur, iš kurių 96 766 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Nors bendrovės 2015-10-31 finansiniai rodikliai neteikia pagrindo išvadai, kad bendrovė yra nemoki (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis), nes pradelsti įsipareigojimai, sudarantys 85 495,59 Eur, neviršija daugiau kaip pusę balansinio turto vertės (217 981 Eur), tačiau ieškovas rašytiniais įrodymais nepagrindė bei neįrodė visų atsakovės finansinių rodiklių (turto vertės ir įsipareigojimų) teisingumo (CPK 178 straipsnis). Nors tiek restruktūrizavimo, tiek bankroto bylos turi viešąjį interesą, sprendžiant ieškinio dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, yra taikomas ir civiliniame procese vyraujantis dispozityvumo principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 str.) (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1746/2011). Abejones dėl balansinių duomenų teisingumo kelia tai, kad, kaip jau minėta, pateiktame 2015-11-11 kreditorių sąraše buvo nurodyti ne visi įmonės kreditoriai, o tų, kurie nurodyti kreditorių sąraše, skoliniai įsipareigojimai iš tikrųjų yra didesni nei nurodė ieškovas, todėl ir pradelsti įmonės įsipareigojimai yra didesni nei nurodoma pareiškime dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Be to, įvertinus įmonės finansinius duomenis, matyti, jog didžiąją dalį įmonės turto sudaro per vienerius metus gautinos sumos (195 258 Eur). Per vienerius metus gautinos sumos apima visus kitų įmonių ir asmenų (trečiųjų asmenų) įsiskolinimus įmonei, neatsižvelgiant į įsiskolinimo pobūdį ir šaltinius, kurie turi būti padengti per vienerius metus. Šioje grupėje taip pat rodoma ilgalaikių skolų įmonei dalis, kuri turi būti padengta per sekančius finansinius metus. Visos gautinos sumos balanse turėtų būti rodomos atgautina skolų verte. Tai yra, atėmus tas skolas, kurių dėl skolininkų nemokumo ar kitų priežasčių nesitikima atgauti. Nagrinėjamu atveju ieškovas pateikė debitorių sąrašą, iš kurio matyti, jog debitorių įsiskolinimas įmonei sudaro 56 929,35 Eur sumą, tuo tarpu pagal 2015-10-31 balanso duomenis per vienerius metus gautinos sumos sudaro 195 258 Eur, taigi nėra aišku, kas sudaro likusią gana didelę (138 328,65 Eur) įmonės turto (per vienerius metus gautinų sumų) dalį. Ieškovas nepateikė duomenų, pagrindžiančių realią įmonės trumpalaikio turto vertę, t. y. įrodymų, patvirtinančių, kad nurodytas turtas yra realus, o būtent, kokios yra galimybės išieškoti nurodytas sumas iš debitorių ir kas sudaro likusią per vienerius metus gautinų sumų dalį. Nesant objektyvių duomenų apie realią trumpalaikio turto vertę ir (ar) šio turto egzistavimą, jo įtraukimas į bendrą turto vertę neatspindėtų tikrosios bendrovės finansinės būsenos (CPK 178 straipsnis). Be to, pažymėtina, jog kai kurie debitorių sąraše nurodyti įmonės skolininkai yra bankrutavę/bankrutuojantys/likviduoti, todėl jų skolos laikytinos beviltiškomis ar sunkiai realizuotinomis, t. y. kreditoriui UAB „Vilsta“ (kurio įsiskolinimas atsakovei sudaro didžiausią sumą – 23 631,54 Eur) iškelta bankroto byla, kreditorius UAB „Danės baldai“ – išregistruotas: likviduotas bankrutavus, kreditorius UAB „Euromarket Lt“ – išregistruotas: likviduotas bankrutavus, kreditorius UAB „Grindingas“ – įmonė likviduota. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog pagal 2013, 2014 ir 2015 m. balansų duomenis įmonės per vienerius metus gautinos sumos vis didėjo (2013 m. sudarė 215 912 Lt, 2014 m. – 341 532 Lt, 2015 m. – 195 258 Eur), todėl tai taip pat kelia abejonių šių sumų susigrąžinimo realumu. Įmonės turimų finansinių sunkumų faktą įrodo ir kiti finansiniai rodikliai. Įmonės pardavimo pajamos 2014 m. sudarė 1 050 454 Lt, tuo tarpu 2015-10-31 žymiai sumažėjo – 32 043 Eur. Iš 2015-10-31 įmonės pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog įmonė minėtu laikotarpiu patyrė 32 114 Eur nuostolį. Darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 24 (2013 metais) iki 11 (2016 metais). Vertinant bendrovės finansinę situaciją nuo 2013 m. iki 2015 m., pastebėtina, kad bendrovė per visą laikotarpį turėjo didelės vertės įsiskolinimų, lyginant juos su balansinio turto verte. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog įmonė nesugeba atsiskaityti su kreditoriais, kurių reikalavimo suma tikrai nėra didelė, pvz., UAB „Hermio langai“ – 0,01 Eur, UAB „Energetikos sistemos“ – 0,01 Eur, UAB „JONO STATYBA“ – 0,18 Eur, UAB „Hostex“ – 2,63 Eur, UAB „Senukų prekybos centras“ – 11,60 Eur, UAB „Valpirus“ – 12,03 Eur ir kt., o įsiskolinimai atsiradę dar 2012-2013 metais. Ilgas uždelsimas atsiskaityti su kreditoriais kelia abejonių dėl atsakovės mokumo, kurių nepašalina byloje esantys įrodymai. Kad UAB „EGO business“ turi finansinių problemų atsiskaitant su kreditoriais patvirtina ir Lietuvos teismų informacinės sistemoje Liteko esantys duomenys - dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „EGO business“ į Kauno apygardos teismą 2015-10-22 kreipėsi kreditorė IĮ Santera (c. b. Nr. B2-1045-343/2016). Kadangi ieškovas neįrodė realaus UAB „EGO business“ mokumo, finansinių sunkumų laikinumo, nepagrindė lūkesčių padidinti veiklos apimtis ir pelną, todėl tikėtis įmonės mokumo atkūrimo ir tolimesnės normalios ūkinės komercinės veiklos vystymo, nėra pagrindo. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, spręstina, kad UAB „EGO business“ finansiniai sunkumai nėra laikini ĮRĮ 4 straipsnio 1 punkto prasme. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad finansiniai sunkumai, kurių negalima prižinti laikinais, yra esminė sąlyga, dėl kurios restruktūrizavimo byla negali būti iškelta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-496/2009). Dėl to konstatuotina, kad nėra pagrindo kelti įmonei restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

11Įvertinus ieškovo pateiktus restruktūrizavimo plano metmenis, spręstina, kad jie neatitinka ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punkto, kuriame nustatyta, jog restruktūrizavimo plano metmenyse nurodomi savanoriški įmonės įsipareigojimai kreditoriams mokėti palūkanas už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos. Lietuvos apeliacinis teismas laikosi pozicijos, jog rengiant įmonės restruktūrizavimo metmenis, privalu laikytis ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų reikalavimų. Todėl minėto straipsnio 1 dalies 6 punkte yra įtvirtinta pareiga, o ne teisė, metmenyse nurodyti savanoriškus įmonės įsipareigojimus kreditoriams mokėti palūkanas už laikotarpį, nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos. Ši įmonės pareiga kildinama iš to, kad nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą dienos iki restruktūrizavimo plano įsigaliojimo dienos yra sustabdomas visų prievolių vykdymas bei netesybų ir palūkanų skaičiavimas ir įmonė gali neatlygintinai naudotis kreditorių turtu (ĮRĮ 8 straipsnio 2 punktas). Atitinkamai siekiant užtikrinti restruktūrizuojamos įmonės bei jos kreditorių teisių ir pareigų balansą, ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta restruktūrizuojamai įmonei pareiga savanoriškai įsipareigoti mokėti kreditoriams palūkanas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-11-22 nutartis civilinėje byloje 2-2711/2011). Kaip matyti iš ieškovo pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų, UAB „EGO business“ neįsipareigojo mokėti palūkanų kreditoriams (b. l. 63). Tokia ieškovo pozicija prieštarauja įstatymo imperatyvioms nuostatoms (ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punktas), todėl laikytina, jog yra pažeistas ĮRĮ 5 straipsnyje nurodytas reikalavimas.

12Taip pat pažymėtina, kad ieškovo pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse nėra nurodytos konkrečios priemonės atsakovės veiklai stabilizuoti ir atkurti. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalį įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad egzistuoja visos restruktūrizavimo bylos iškėlimo materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygos ir nėra nei vieno pagrindo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą, taip pat, jei įmonės finansiniai rodikliai leidžia manyti, kad restruktūrizavimo metmenyse išsikelti tikslai sugrąžinti skolas kreditoriams gali būti realiai įgyvendinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-407/2012). Viena iš sąlygų restruktūrizavimo bylai iškelti yra pagal ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimus parengti bendrovės restruktūrizavimo metmenys (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punktas). Įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse turi būti nurodytas preliminarus įmonės verslo planas, kuriame numatomos ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės (ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 7 p.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, turi patikrinti ne vien tai, kaip restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės atitinka ĮRĮ nustatytas bendrovės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis), bet ir įvertinti, ar numatomos restruktūrizavimo priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą, kartu sumažinti skolas, išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi vertinti pateiktus įmonės restruktūrizavimo plano metmenis atsižvelgdamas į aukščiau nurodytus kriterijus ir konkrečios faktinės situacijos specifiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2011). Nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs byloje pateiktus UAB „EGO business“ restruktūrizavimo plano metmenis, neturi pagrindo pripažinti, kad atsakovės restruktūrizavimo metmenyse išsikelti tikslai, susiję su bendrovės mokumo atkūrimu, atsiskaitymu su kreditoriais, tikėtinai gali būti pasiekti ir įgyvendinti.

13Pagal ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 7 punktą metmenyse turi būti preliminarus įmonės verslo planas, kuriame privalo būti numatytos ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės, tai yra nuostolingos veiklos atsisakymas, veiklos įvairinimas, naujų produktų (prekių ar paslaugų) gamyba, esamos ar numatomos pardavimų sutartys ir kitos įmonės ateities perspektyvos, įmonės turimas ar numatomas įsigyti turtas, reikalingas įmonės veiklai, įmonės turtas, kuris bus parduotas ir (ar) perduotas, turto pardavimo ir (ar) perdavimo tvarka, numatomos gauti pajamos ir jų panaudojimas, turtas, kuris bus perkainojamas ar nurašomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, numatomos su tuo susijusios išlaidos ar pajamos, numatomos nutraukti sutartys, sudarytos iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos, ir numatomos tokio nutraukimo pasekmės, numatomi įmonės struktūriniai pertvarkymai, atleidžiamų ar priimamų darbuotojų skaičius ir su tuo susijusios išlaidos, numatomų gauti kreditų dydis ir sąlygos bei kreditavimo sutarčių įvykdymo užtikrinimo būdai ir kiti finansavimo šaltiniai, kitos priemonės. Iš teismui pateiktų metmenų matyti, kad atsakovė neplanuoja nei įmonės veiklos įvairinimo, nei nuostolingos veiklos atsisakymo, galimo struktūrinio pertvarkymo ar kreditų bei paskolų ėmimo. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės (skolų išieškojimas iš debitorių, įmonės atsargų peržiūrėjimas ir realizavimas, einamosios veiklos vykdymas, įmonės teikiamų paslaugų reklamavimas) iš esmės yra esamos bendrovės veiklos tęsimas, nepaisant besitęsiančios jos (bendrovės) veiklos nuostolingumo, todėl nepagrindžia planuojamo įmonės mokumo atkūrimo. Metmenyse nurodyta priemonė – įmonės turimos transporto priemonės nuoma fiziniams ir juridiniams asmenims – taip pat kelia pagrįstų abejonių šios priemonės efektyvumu įmonės veiklos rezultatų pagerinimui, kadangi iš VĮ Regitra duomenų matyti, jog atsakovės turima ir metmenyse nurodoma transporto priemonė – Peugeot Boxer – yra išregistruota (nėra techninės apžiūros ar draudimo), jos dalyvavimas viešajame eisme yra draudžiamas. Be to, ieškovas tik abstrakčiai nurodė, kad ketina nuomoti įmonės turimą transporto priemonę, tačiau nepateikė šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų (sudarytų transporto priemonės nuomos sutarčių, duomenų apie ketinimą sudaryti tokias sutartis). Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad pateiktame 2015-10-31 balanse prie trumpalaikio turto (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys) nurodytą 17 990 Eur sumą sudaro tik atsargos, o nebaigtų vykdyti sutarčių ir iš jų gautinų sumų nėra. Ieškovas, kreipdamasis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, nepateikė jokių objektyvių įrodymų (vykdomų/sudarytų sutarčių), pagrindžiančių įmonės realiai vykdomas priemones, kurios gali padėti atkurti įmonės veiklą, o ieškovo pateiktos UAB „EGO business“ sutartys, sudarytos su UAB „Vilnius Construction Services“, taip pat nepagrindžia aplinkybės, jog atsakovės veikla gali būti pelningai plėtojama ateityje, kadangi 2015-07-09 sutarties terminas jau yra pasibaigęs, t. y. darbai pagal šią sutartį turėjo būti užbaigti ne vėliau kaip 2015-09-04, 2016-01-15 sutartis nėra didelės apimties, joje numatytų darbų kaina yra 5 572,34 Eur, o ieškovas nepateikė rašytinių įrodymų, duomenų, kad minėtų sutarčių vykdymas gali realiai padėti atkurti įmonės veiklą. Ieškovas taip pat nepateikė jokių įrodymų, duomenų, kad deda pastangas surasti naujų klientų pasirašant sutartis dėl paslaugų teikimo, kurios leistų plėtoti atsakovės veiklą. Prielaidomis ateityje uždirbti pelną iš veiklos, kuri pastaraisiais metais buvo nuostolinga, paremtas įmonės veiklos atstatymo ir stabilizavimo planas nėra realiai įgyvendinamas.

14Išdėstyta bylos duomenų analizė leidžia spręsti, kad atsakovės restruktūrizavimo plano metmenyse nėra nurodyta visuma konkrečių ir realių ekonominių priemonių, atitinkančių ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kurių įgyvendinimas leistų pasiekti įmonės restruktūrizavimo tikslus, t. y. atkurti atsakovės mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir šios veiklos perspektyvas. Esant nustatytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad UAB „EGO business“ restruktūrizavimo metmenys neatitinka ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimų, be to, buvo pažeisti ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai, o atsakovės finansiniai sunkumai, kaip jau minėta, nėra laikini, todėl, remiantis ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 1 punktu bei 2 punktu, atsisakytina iškelti atsakovui UAB „EGO business“ restruktūrizavimo bylą.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, teismas

Nutarė

16atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „EGO business“ (juridinio asmens kodas 302521407, buveinės adresas: Kauno r. sav. Vandžiogalos mstl. Parko g. 17-10).

17Atnaujinti uždarosios akcinės bendrovės „EGO business“ (juridinio asmens kodas 302521407, buveinės adresas: Kauno r. sav. Vandžiogalos mstl. Parko g. 17-10) turto (lėšų) realizavimą ir (ar) išieškojimą bei paskirstymą pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus ir pagal juos išduotus vykdomuosius dokumentus.

18Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, antstoliams Raimondai Pauzienei, Gitai Andrijauskienei, Jurgitai Žilinskaitei, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Turto arešto aktų registrui.

19Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovas UAB „EGO business“ direktorius T. J. pateikė teismui... 3. Restruktūrizavimo bylą atsakovei UAB „EGO business“ atsisakytina... 4. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) tikslas yra sudaryti... 5. ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo byla... 6. ĮRĮ reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti... 7. Kaip minėtas, vienas iš atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą... 8. Iš UAB „EGO business“ direktoriaus T. J. pateikto 2015-10-31 balanso... 9. Taip pat pažymėtina, jog pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punktą teismas... 10. Tam, kad būtų galima atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7... 11. Įvertinus ieškovo pateiktus restruktūrizavimo plano metmenis, spręstina,... 12. Taip pat pažymėtina, kad ieškovo pateiktuose restruktūrizavimo plano... 13. Pagal ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 7 punktą metmenyse turi būti preliminarus... 14. Išdėstyta bylos duomenų analizė leidžia spręsti, kad atsakovės... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 16. atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei... 17. Atnaujinti uždarosios akcinės bendrovės „EGO business“ (juridinio asmens... 18. Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, antstoliams... 19. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...