Byla 2-899/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Kazio Kailiūno ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės SEB banko atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-1837-395/2009 pagal ieškovo akcinės bendrovės SEB banko ieškinį atsakovams G. J. , B. J. , uždarajai akcinei bendrovei „Nidulus“ dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas AB SEB bankas ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašė iš atsakovų G. J. , B. J. ir UAB „Nidulus“ solidariai priteisti 1 360 811,51 Lt negrąžintos paskolos dalį, 87 663,30 Lt palūkanų, 27 338,53 Lt baudą už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, 3 462,81 Lt delspinigių ir 18 793 Lt žyminį mokestį bei įpareigoti atsakovus mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovams priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą ir lėšas, esančias bankų atsiskaitomosiose sąskaitose bei kitose kredito įstaigose.

5Kauno apygardos teismas 2009 m. gegužės 29 d. nutartimi netenkino ieškovo AB SEB banko prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

6Nutartyje nurodoma, kad ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nemotyvuotas, nepagrįstas įrodymais, kurių pagrindu galima būtų daryti pagrįstas prielaidas, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iš tikrųjų reikalingas. Ieškovas AB SEB bankas ir atsakovas UAB „Nidulus“ 2007 m. spalio 12 d. sudarė Kreditavimo sutartį Nr. 0350707125158-54, pagal kurią atsakovui suteiktas 1 520 000 Lt kreditas 50 žemės sklypų, esančių ( - ), pirkimui. Kredito gavėjo UAB „Nidulus“ įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymui užtikrinti buvo įkeistas minėtas nekilnojamasis turtas, kurio bendra vertė 1 900 000 Lt. Duomenų, kad bankui įkeisto nekilnojamojo turto vertė būtų mažesnė, negu ieškinyje pareikštas reikalavimas priteisti solidariai iš kredito gavėjo UAB „Nidulus“ ir iš laiduotojų G. J. , B. J. bendrą 1 479 276,15 Lt sumą (įskaitant skolą, palūkanas, delspinigius bei baudą), ieškovas nepateikė. Teismas nusprendė, kad reikalavimų įvykdymas yra visiškai užtikrintas. Hipotekos kreditorius reikalavimo patenkinimą pirmiausia gauna iš įkeisto turto. Tik jeigu įkeistas turtas parduodamas už mažesnę kainą nei būtina reikalavimui patenkinti, po to galima reikalauti išieškojimo iš kito skolininko ar laiduotojo turto (CK 4.193 str. 1 d.). Minėta aplinkybė taip pat nepatvirtina grėsmės būsimo teismo sprendimo byloje įvykdymui, kadangi hipoteka seka paskui turtą (CK 4.171 str. 9 d.).

7Ieškovas AB SEB bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2009 m. gegužės 29 d. nutartį ir priimti naują nutartį – taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovams priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jų esant nepakankamai, - lėšas, esančias bankų atsiskaitomosiose sąskaitose bei kitose kredito įstaigose. Skunde rašoma:

81. Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir pridėtų rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovai praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolos suma yra didelė, o tai leidžia teigti, jog neužtikrinus pareikštų reikalavimų, ateityje galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys neįmanomas. Grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas, yra reali ir pagrįsta (atsakovų skola yra didelė), todėl tikslinga areštuoti atsakovams priklausantį turtą ir (arba) lėšas ieškinio reikalavimo sumai užtikrinti.

92. Įkeisto nekilnojamojo turto vertė, nurodyta 2007 m. spalio 12 d. Kreditavimo sutarties Nr. 0350707125158-54 specialiosios dalies 2.2 punkte (1 900 000 Lt), yra nustatyta 2007 metais nekilnojamojo turto rinkos piko metu. Šiuo laikotarpiu nustatant minėto įkeisto nekilnojamojo turto vertę reikėtų atlikti papildomą turto vertinimą, atsižvelgiant į pasikeitusias nekilnojamojo turto rinkos sąlygas.

103. Laidavimo sutarties Nr. 0307-1282 prie 2007 m. spalio 12 d. Kreditavimo sutarties Nr. 0350707125158-54 1.1 punkte numatyta, kad laiduotojo atsakomybė yra solidarioji. Ieškovas turi teisę rinktis, ar iš pradžių vykdyti išieškojimą iš įkeisto turto, ar reikalauti išieškojimo iš kito skolininko ar laiduotojo turto.

11Atsakovas UAB „Nidulus“ atsiliepimu į ieškovo AB SEB banko atskirąjį skundą prašo atmesti ieškovo skundą ir skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime rašoma, kad ieškovas nepateikė įrodymų, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Kreditavimo sutarties įvykdymui buvo įkeistas nekilnojamasis turtas bankui, kurio bendra vertė 1 900 000 Lt. 2008 m. spalio 16 d. korporacija UAB „Matininkai“ atliko įkeisto turto vertinimą ir nustatė, jog vertinamo objekto rinkos vertė - 3 347 000 Lt, o priverstinio pardavimo vertė – 2 007 000 Lt. Tokie duomenys leidžia daryti išvadą, jog vien didelė ieškinio suma nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovui suvaržytų jo teises labiau, negu tai būtina būsimam teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti.

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Apeliacijoje spręstinas klausimas, ar nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo AB SEB banko prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis ieškovo (apelianto) skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

14Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimai ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio prielaida, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-397/2005; 2006 m. vasario 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-105/2006; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. birželio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-428/2008; kt.). Prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Todėl ieškinio didelė suma savaime nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti atsakovo turto areštą, kaip procesinio pobūdžio apsaugos priemonę. Priešingu atveju šio klausimo teisingas išsprendimas, vien tik esant ieškinio didelei sumai (kurią savo nuožiūra nustato ieškovas), bet neatsižvelgiant į kitas reikšmingas aplinkybes, reikštų formalų, o ne realų, konstitucinėmis normomis pagrįstą teisingumo vykdymą. Teisingumas turi būti vykdomas konkrečioje byloje teisiškai pagrįstais argumentais įvertinus byloje esančias faktines aplinkybes (Konstitucijos 109 str.). Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, ir tik tokiu atveju spręsti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo ir pagrįstumo.

15Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovo atsakovams pareikštų reikalavimų suma siekia 1 479 276,15 Lt. Ieškovo reikalavimai susiję su 2007 m. spalio 12 d. Kreditavimo sutartimi Nr. 0350707125158-54 (b. l. 42-44, 45-53). Iš 2007 m. spalio 12 d. Kreditavimo sutarties Nr. 0350707125158-54 specialiosios dalies matyti, kad UAB „Nidulus“ prievolių pagal sutartį įvykdymui užtikrinti AB SEB Vilniaus bankui buvo įkeista 50 žemės sklypų, esančių ( - ), kurių bendra vertė 1 900 000 Lt (b. l. 54-65). Nors apeliantas nurodo, kad įkeisto nekilnojamojo turto vertė, nurodyta 2007 m. spalio 12 d. Kreditavimo sutarties Nr. 0350707125158-54 specialiosios dalies 2.2 punkte, buvo nustatyta dar 2007 metais, tačiau jis nepateikia įrodymų, kurie patvirtintų, kad šiuo metu nurodyto turto vertė būtų žymiai mažesnė už atsakovams pareikštų reikalavimų sumą. Prie atsakovo UAB „Nidulus“ atsiliepimo į skundą pateikti įrodymai patvirtina, kad 2008 m. spalio 16 d. įkeisto turto rinkos vertė siekė 3 347 000 Lt, o priverstinio pardavimo vertė – 2 007 000 Lt (b. l. 124, 133-136). Apeliantas nepaneigė duomenų apie tokią įkeisto turto vertę, užfiksuotą vėliausiai atlikto (pagal duomenis byloje) vertinimo momentu.

16Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nemotyvuotas. Ieškovas apskritai nurodė jokių argumentų, kurių pagrindu galima būtų daryti pagrįstas prielaidas, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas byloje tikslingas ir pagrįstas.

17Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad ieškovo pareikštų reikalavimų atsakovams įvykdymas yra užtikrintas nekilnojamojo turto įkeitimu (b. l. 18-31). Pardavus įkeistą turtą, hipotekos kreditorius turi pirmumo teisę prieš kitus skolininko kreditorius į visišką jo reikalavimų patenkinimą iš sumos, gautos pardavus tokį turtą (CK 4.192 str. 1 d.). Teisėjų kolegija pažymi, kad tuo atveju, kai ieškovo AB SEB banko reikalavimų suma yra užtikrinta hipoteka tam pačiam subjektui (ieškovui), nėra objektyvaus ir būtino pagrindo tai pačiai reikalavimų sumai taikyti papildomus ribojimus laikinųjų apsaugos priemonių instituto pagalba. Šiuo atveju teismui patenkinus ieškovo ieškinį, jis galėtų iš lėšų, gautų realizavus įkeitimu apsunkintą turtą, patenkinti ieškinyje nurodyto dydžio piniginius reikalavimus. Prievolės užtikrinimas įkeitimu (hipoteka) iš esmės atitinka tuos pačius tikslus, kurie keliami taikant laikinųjų apsaugos priemonių institutą. CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos ir parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu, tai yra teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka užtikrinti galimo teismo sprendimo įvykdymą. Pirmosios instancijos teismas šiuo atveju pagrįstai įvertino tai, kad įkeisto turto realiai pakaktų teismo sprendimui pareikštiems 1 479 276,15 Lt dydžio reikalavimams įvykdyti. Teismas skundžiama nutartimi, atsižvelgdamas į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį bei tikslą, pagrįstai šiuo atveju atsisakė pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi ieškinio reikalavimai iš esmės yra užtikrinti nekilnojamojo turto įkeitimu. Pakartotinis ieškovo reikalavimų užtikrinimas laikinosiomis apsaugos priemonėmis būtų perteklinis.

18Ieškinio reikalavimai pareikšti atsakovams UAB „Nidulus”, G. J. ir B. J. . Juos sieja laidavimo teisiniai santykiai. Iš byloje esančios Laidavimo sutarties Nr. 0307-1282 prie 2007 m. spalio 12 d. Kreditavimo sutarties Nr. 0350707125158-54 matyti, kad laiduotojai G. J. ir B. J. įsipareigoja atsakyti kaip solidarieji skolininkai bankui, jeigu UAB „Nidulus“, už kurią laiduojama, neįvykdys savo prievolės arba ją įvykdys netinkamai (b. l. 32-33). Esant solidariai skolininkų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą prievolę, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d., 6.76 str. 1 d.). Patenkinus ieškinį keliems solidariąją pareigą turintiems bendraskoliams, ieškovas įgytų teisę pasirinkti, iš vieno, kelių ar visų atsakovų išieškoti priteistą sumą. Ieškovas, vadovaudamasis dispozityvumo principu, turi teisę pasirinkti, kurių atsakovų atžvilgiu prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 13 str.), tačiau bet kuriuo atveju bendras jų mastas neturi būti iš esmės didesnis už ieškinio sumą (CPK 145 str. 2 d.). Ieškovas, pareiškęs ieškinį solidariąją pareigą turintiems atsakovams, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindu prašė areštuoti tiek pagrindinio skolininko (atsakovo UAB „Nidulus”), tiek ir laiduotojų (atsakovų G. J. ir B. J. ) turtą. Kadangi, kaip jau nurodyta aukščiau, ieškovo pareikšti reikalavimai yra visiškai užtikrinti jam įkeistų pagrindinio skolininko žemės sklypų verte (žr. b. l. 54-65, 133-136), šiuo atveju nėra objektyvaus pagrindo taikyti papildomus ribojimus atsakovams. Kaip jau pažymėta, prievolės užtikrinimas įkeitimu (hipoteka) iš esmės atitinka tuos tikslus, kurių siekiama taikant laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Vertinant tai, kad ieškovo pareikšti reikalavimai yra užtikrinti jam įkeistų žemės sklypų verte, šiuo atveju ieškovo teisė rinktis, ar iš pradžių vykdyti išieškojimą iš įkeisto turto, ar reikalauti išieškojimo iš kito skolininko ar laiduotojo turto, nesudaro pagrindo taikyti papildomus ribojimus (laikinąsias apsaugos priemones) atsakovams ir taip papildomai varžyti jų teises.

19Išdėstytos aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad skundžiama nutartis, kuria teismas atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra nepagrįsta ir neteisėta. Apelianto skundo motyvais šios nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.). Teisėjų kolegija taip pat nenustatė absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329, 338 str.).

20Teisėjų kolegija pažymi, kad pasikeitus faktinei situacijai, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali būti reiškiamas bet kurioje vėlesnėje bylos nagrinėjimo stadijoje (CPK 144 str.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas AB SEB bankas ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašė iš... 4. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 5. Kauno apygardos teismas 2009 m. gegužės 29 d. nutartimi netenkino ieškovo AB... 6. Nutartyje nurodoma, kad ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos... 7. Ieškovas AB SEB bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2009 m.... 8. 1. Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir pridėtų rašytinių įrodymų... 9. 2. Įkeisto nekilnojamojo turto vertė, nurodyta 2007 m. spalio 12 d.... 10. 3. Laidavimo sutarties Nr. 0307-1282 prie 2007 m. spalio 12 d. Kreditavimo... 11. Atsakovas UAB „Nidulus“ atsiliepimu į ieškovo AB SEB banko atskirąjį... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Apeliacijoje spręstinas klausimas, ar nutartis, kuria pirmosios instancijos... 14. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovo atsakovams pareikštų reikalavimų... 16. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad... 17. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad... 18. Ieškinio reikalavimai pareikšti atsakovams UAB „Nidulus”, G. J. ir B. J.... 19. Išdėstytos aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad skundžiama nutartis,... 20. Teisėjų kolegija pažymi, kad pasikeitus faktinei situacijai, prašymas dėl... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nutartį palikti nepakeistą....