Byla 2-2134-924/2017
Dėl nuostolių atlyginimo regreso teise

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas, sekretoriaujant Samantai Vicbelytei, dalyvaujant ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro atstovei Astridai Švedienei, atsakovams K. R. P., S. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovams K. R. P., S. B. dėl nuostolių atlyginimo regreso teise.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas prašo priteisti solidariai iš bendraatsakovių K. R. P. ir S. B. 259,14 Eur nuostolių atlyginimo regreso teise, procesines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-4, 106-107, 113).

5Ieškovas nurodė, kad R. P. kaltę įrodo Kauno apylinkės teismo 2013 m. gegužės 29 d. nutarimas, kuriame nurodyta, kad transporto priemonės VOLVO V70, valst. Nr. ( - ), vairuotojas R. P. „... važiuodamas atbuline eiga kliudė šalia stovėjusį automobilį ir jį apgadino ...“, ir policijos pažyma, iš kurios matyti, kad eismo įvykio metu buvo apgadinta transporto priemonė VW CADDY, valst. Nr. ( - ). Nors R. P. administracinio teisės pažeidimo byloje nebuvo pripažintas kaltu, tačiau jo kaltei pagal civilinę atsakomybę įrodyti pakanka byloje esančių duomenų. Transporto priemonės VOLVO V70, valst. Nr. ( - ), savininkas R. P. neapdraudė minėtos transporto priemonės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, kaip tai numato Lietuvos Respublikos transporto valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – ir TPVCAPDĮ) 4 straipsnio 2 dalis, ir naudojo ją neapdraustą. Taigi už neapdrausta transporto priemone padarytą žalą atsakingas R. P.. Kadangi R. P. mirė, o valią dėl palikimo priėmimo yra pareiškę bendraatsakoviai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 5.52, 5.63 straipsniais, už R. P. skolas atsako bendraatsakoviai solidariai. Tik bendraatsakoviams grąžinus ieškovui jo išmokėtą sumą, jie galėtų spręsti tarpusavio atsiskaitymo klausimus. Ieškovas turi teisę pasirinkti atsakovus.

6Atsakovė S. B. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Ji nurodė, kad byloje nėra duomenų, koks administracinio teisės protokolo numeris, jį surašęs subjektas, paskirta administracinė nuobauda, ar R. P. protokolą pasirašė ir su juo sutiko, ar R. P. dalyvavo eismo įvykyje, kokiais laikotarpiais automobilis buvo draustas, kiek draudimo įmokų buvo sumokėta, kas buvo draudikas. Jeigu nebuvo sudaryta draudimo sutartis, ieškovas be teisinio pagrindo reikalauja atlyginti žalą. Ieškovas kreipėsi į teismą praleidęs CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

7Atsakovas K. R. P. nurodė, kad jis sutiktų sumokėti savo skolos dalį tuo atveju, jeigu nereikėtų mokėti procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų. Paaiškino, kad ieškinys galėjo būti pareikštas tik po Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 11 d. sprendimo priėmimo (juo paaiškėjo, kad jis yra priėmęs palikimą), o ne, kaip šiuo atveju, 2015 m. rugpjūčio 26 d., kadangi ieškinio pareiškimo metu jis dar nebuvo priėmęs palikimą. Atsakovas pripažįsta, kad yra priėmęs palikimą po Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 11 d. sprendimo priėmimo. 2013 m. rudenį jis gavo pretenziją iš ieškovo, tačiau į ją nekreipė dėmesio, kadangi tuo metu jis dar nebuvo priėmęs palikimą. Taip pat administracinio teisės pažeidimo byloje esančiais duomenimis užfiksuotas skirtingas pažeidimo laikas, neaišku, ar R. P. yra kaltas.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2013 m. balandžio 20 d. Kaune, Piliakalnio g. dėl R. P., vairavusio jam priklausančią transporto priemonę VOLVO V70, valst. Nr. ( - ) (b. l. 6), veiksmų įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadinta transporto priemonė VW CADDY, valst. Nr. ( - ) (b. l. 56). R. P. ( - ) mirė (b. l. 7, administracinio teisės pažeidimo bylos 25, 26 lapai). Ieškovas 2013 m. liepos 8 d. prašymu kreipėsi į Kauno miesto 13-ąjį notarų biurą prašydamas pateikti informaciją, ar buvo užvesta R. P. turto paveldėjimo byla; informuoti ieškovą apie asmenis, kurie jau išreiškė valią priimti R. P. palikimą ir / ar asmenis, kurie vėliau išreikš tokią valią; informuoti asmenis, kurie ketina ar ketins ateityje priimti R. P. palikimą, apie tai, kad pastarasis turi 894,75 Lt skolą ieškovui, ir kad visą detalesnę informaciją apie minėtą skolą įpėdiniai galės gauti pas ieškovą (b. l. 8). Kauno miesto 13-asis notarų biuras 2013 m. liepos 15 d., 2015 m. gegužės 18 d. pranešimais ieškovą informavo, kad Kauno miesto 13-ajame notarų biure yra užvesta paveldėjimo byla Nr. 47/2013. Pareiškimą apie palikimo priėmimą pateikė testamentiniai įpėdiniai T. D., R. D. ir įpėdiniai pagal įstatymą atsakovai K. R. P., S. B. (b. l. 9, 10). Kadangi minėto eismo įvykio metu transporto priemonė VW CADDY, valst. Nr. ( - ), nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, UAB „InterAssista“ (AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje subrangovė) remdamasi TPVCAPDĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punktu, veikdama ieškovo vardu pagal tarp ieškovo ir draudimo įmonės UAB „BTA DRAUDIMAS“ 2002 m. kovo 29 d. sudarytos paslaugų teikimo sutarties Nr. 6 1.1 punktą (b. l. 14), atsižvelgdama į nukentėjusiojo asmens atsakovės prašymą (b. l. 11-13), nustatė eismo įvykio metu padarytos žalos dydį ir atlygino ją išmokėdama atsakovei 894,75 Lt (tai atitinka 259,14 Eur) dydžio draudimo išmoką (b. l. 27). Ieškovas kompensavo UAB „InterAssista“ išmokėtą 259,14 Eur dydžio draudimo išmoką (b. l. 28). Ieškovas remdamasis TPVCAPDĮ 23 straipsnio 1 dalimi raštu kreipėsi į atsakovus, R. D., T. D. kaip atsakingo asmens palikimą priėmusius paveldėtojus reikalaudamas grąžinti išmokėtą draudimo išmoką per 30 dienų nuo pretenzijos išsiuntimo dienos (b. l. 29-32). Jiems nustatytu terminu negrąžinus išmokėtos draudimo išmokos, ieškovas ieškiniu 2015 m. rugpjūčio 26 d. kreipėsi į Kauno apylinkės teismą (b. l. 3). Kauno apylinkės teismo 2016 m. spalio 24 d. nutartimi nutarta priimti ieškovo ieškinio, pareikšto bendraatsakoviams R. D. ir T. D., reikalavimų atsisakymą ir civilinę bylą Nr. 2-2606-924/2016 šioje dalyje nutraukti; atsakovus R. D. ir T. D. pašalinti iš nagrinėjamos civilinės bylos (b. l. 113). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis), Kauno apygardos teisme 2017 m. sausio 30 d. rašytinio proceso tvarka bus nagrinėjama civilinė byla pagal atsakovės S. B. atskirąjį skundą Nr. 2S-401-254/2017 dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. spalio 24 d. nutarties. Tačiau pažymėtina, kad ieškovas ieškinį reiškia atsakovams K. R. P., S. B., ieškinio reikalavimų kitiems bendraatsakoviams jis atsisakė. Įvertinus tai, kad teisė pasirinkti atsakovą priklauso ieškovui (žr., pvz., Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-627-425/2016), tai, kad atsakovai pateikė pareiškimą apie palikimo priėmimo notarei kaip įpėdiniai pagal įstatymą, byla nagrinėjama atsakovų K. R. P., S. B. atžvilgiu pareikštų reikalavimų ribose.

10Nagrinėjamoje byloje atsakovė teigia, kad ieškovas praleido CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą pareikšti ieškinį, o atsakovas argumentuoja, kad ieškinys galėjo būti pareikštas tik po Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 11 d. sprendimo priėmimo civilinėje byloje Nr. 2-241-399/2016. Teismas su tokiomis atsakovų pozicijomis nesutinka. Kaip minėta, R. P. mirė ( - ) (b. l. 7). Taigi kreditoriai savo reikalavimus galėjo pareikšti iki 2013 m. rugpjūčio 14 d. (CK 5.63 straipsnio 1 dalis). Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas 2013 m. liepos 8 d. prašymu Kauno miesto 13-ojo notaro biuro prašė informuoti asmenis apie tai, kad R. P. turi 894,75 Lt skolą ieškovui (b. l. 8). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nurodytas kreditorių reikalavimų pareiškimo būdų sąrašas nebaigtinis – greta šiame straipsnyje nurodytų būdų tinkamu pareiškimu laikomas ir pranešimas notarui (2014 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-18/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-540/2011). Taigi ieškovas nepraleido CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nurodyto termino pareikšti kreditorinius reikalavimus. CK 5.50 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. Iš 2015 m. gegužės 18 d. Kauno miesto 13-ojo notarų biuro pranešimo matyti, kad pareiškimą apie palikimo priėmimą pateikė atsakovai, kurie yra įpėdiniai pagal įstatymą (b. l. 10). Ieškovas 2014 m. vasario 25 d., 2014 m. gegužės 28 d. pretenzijas pareiškė atsakovams (b. l. 29-32) kaip palikimą priėmusiems ir už palikėjo skolas atsakingiems asmenims, atsakovas K. R. P. nurodė, kad pretenziją iš ieškovo buvo gavęs ir 2013 metų rudenį, tačiau nekreipė į ją jokio dėmesio, nes nebuvo aišku kas yra palikimą priėmę asmenys. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas CK 5.63 straipsnio taikymo ir aiškinimo praktiką ir ją plėtodamas, yra ne kartą nurodęs, kad šio straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas nėra laikytinas ieškinio senaties terminu, nes nenustato laiko, per kurį turi būti kreipiamasi į teismą dėl pažeistos teisės gynimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2014; 2012 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-523/2012; 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-540/2011 ir kt.). Taigi ieškovas turėjo teisę ieškinį teismui pateikti ir iki anksčiau minėtos bylos išnagrinėjimo. Nepagrįsti atsakovo K. R. P. argumentai, kad apie tai, kad jis palikimą priėmė paaiškėjo tik po Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016-01-11 sprendimo priėmimo. Atsakovas K. R. P. palikėjo palikimą priėmė 2013-08-09 (b.l. 100), teisminių ginčų dėl jo palikimo priėmimo fakto iki šiol nekilo. Marijampolės rajono apylinkės teisme nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-241-399/2016 buvo ginčijamas tik testamentinių įpėdinių (R. D. ir T. D.) palikimo priėmimas. Šią bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka, testatoriaus R. P., mirusio ( - ), testamentai, kuriais atitinkamas jo turtas buvo paliktas R. D. ir T. D., pripažinti negaliojančiais (b.l. 72-81), t.y. paaiškėjo, kad šie asmenys negali būti laikomi testamentiniais įpėdiniais. Pažymėtina ir tai, kad atsakovai turėjo galimybę ieškovui geranoriškai atlyginti žalą iki bylos išnagrinėjimo pabaigos, tačiau to nepadarė.

11Teismas taip pat nesutinka su atsakovų pozicija, jog administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-3527-358/2013 nepripažinus R. P. kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 127 straipsnio 2 dalyje, 130 straipsnio 1 dalyje, padarymo, nelaikytina, kad jis neapdrausta transporto priemone padarė žalą ir ieškovo trečiajam asmeniui išmokėta draudimo išmoka yra žala, kurią turi ieškovui atlyginti atsakovai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 2 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2014 yra nurodyta, kad asmens civilinės atsakomybės klausimas civilinėje byloje gali būti sprendžiamas nepriklausomai nuo to, ar jam buvo taikyta administracinė atsakomybė. Vienu metu gali būti padaroma žala skirtingoms vertybėms, kurias saugo ir gina skirtingos teisės šakos: administracinė, baudžiamoji, civilinė, darbo teisė. Taigi tas pats veiksmas gali būti kvalifikuojamas ir kaip nusikaltimas, ir kaip deliktas, ir kaip drausmės pažeidimas. Atitinkamai asmeniui už tą patį veiksmą gali būti taikomos skirtingos teisinės atsakomybės rūšys. R. P. kaltę sprendžiant jo civilinės atsakomybės klausimą įrodo administracinio teisės pažeidimo bylos duomenys. Kaip teisingai pastebėjo ieškovo atstovė, administracinio teisės pažeidimo protokole (administracinio teisės pažeidimo bylos 1 psl.), kuris yra vienas iš įrodymų administracinio teisės pažeidimo byloje (ATPK 256 straipsnio 2 dalis), Kauno apylinkės teismo 2013 m. gegužės 29 d. nutarime (b. l. 5) nurodyta, kad transporto priemonės VOLVO V70, valst. Nr. ( - ), vairuotojas R. P., „... važiuodamas atbuline eiga kliudė šalia stovėjusį automobilį ir jį apgadino ...“. Iš nuotraukų taip pat matyti, kad apgadintas automobilis VW CADDY, valst. Nr. ( - ) (4 psl.). Paties R. P. 2013 m. balandžio 22 d. paaiškinime nurodoma, kad jis važiuodamas atbulas paliko per mažą tarpą ir kairės pusės galinio vaizdo veidrodžiu kliudė kieme stovėjusį automobilį VW CADDY, valst. Nr. ( - ). Veidrodėliu jis kliudė automobilio VW CADDY kairės pusės galinį žibintą (11 psl.). Liudytojo I. B. 2013 m. balandžio 20 d. paaiškinime nurodyta, kad transporto priemonę VOLVO V70, valst. Nr. ( - ), vairavo R. P. ir išdaužė automobiliui VW CADDY, valst. Nr. ( - ), galinį kairįjį žibintą, apgadino sparną (9 psl.). Analogiškas aplinkybes nurodė liudytojas A. B. (10 psl.). Atsakovai nenurodė ir nepateikė jokių duomenų, įrodančių, kad ne R. P. sukėlė administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytą eismo įvykį. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pripažinta, jog civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu (tikimybių balansu). Tai reiškia, kad nėra reikalaujama šimtaprocenčio teismo įsitikinimo. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436-611/2015 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika). Taigi spręstina, jog R. P. kilo civilinė atsakomybė ir jis privalėjo atlyginti ieškovui jo trečiajam asmeniui išmokėtą draudimo išmoką už neapdrausta transporto priemone R. P. padarytą ir trečiojo asmens patirtą žalą. ( - ) mirus R. P., jo turtinės teisės ir pareigos nepasibaigė, bet įvyko universalus jo turtinių teisių ir pareigų teisių perėjimas jo įpėdiniams. Atsakovams (palikėjo įpėdiniams pagal įstatymą) kartu su paveldimu turtu perėjo ir palikėjo R. P. pareiga grąžinti ieškovui skolą, nes tai yra turtinė prievolė (CK 5.1 straipsnio 2 dalis). Atsakovai bylos nagrinėjimo metu neginčijo prašomos atlyginti žalos dydžio.

12Atsakovė 2016 m. gruodžio 21 d. teismui pateikė prašymą prijungti prie šios civilinės bylos Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartį. Teismas atkreipia atsakovės dėmesį į tai, kad ji šį prašymą prijungti naujus įrodymus pateikė po 2016 m. gruodžio 21 d. vykusio teismo posėdžio, kuriame teismas nutarė baigti bylos nagrinėjimą iš esmės, buvo išklausytos baigiamosios kalbos bei nutarta procesinio sprendimo paskelbimą atidėti iki 2017 m. sausio 10 d. (b. l. 157). Taigi, bylą išnagrinėjus iš esmės, nėra teisinio pagrindo spręsti dėl šio prašymo. Be to, atsakovė šiame prašyme nenurodė būtent kokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai, patvirtina arba paneigia Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartis (CPK 180 straipsnis).

13Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, 259,14 Eur ieškovo prašomi priteisti nuostoliai priteistini iš atsakovų K. R. P. ir S. B. kaip iš palikėjo R. P. teisių ir pareigų perėmėjų. CK 5.52 straipsnis laikytinas norma, įtvirtinančia bendrąją taisyklę, kad esant keliems įpėdiniams jie už palikėjo skolas atsako solidariai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-125/2011). Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, įpėdinių atsakomybė už palikėjo skolas yra solidari. Atsižvelgiant į tai, kad solidarioji atsakomybė nustatyta kreditoriaus interesais, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą skolą, tiek dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis). Ieškovas prašo priteisti 259,14 Eur nuostolių iš atsakovų solidariai, todėl iš atsakovų, kaip iš palikėjo R. P. įpėdinių, priteistini 259,14 Eur nuostoliai solidariai.

14Atsakovai praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jų solidariai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (259,14 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

15Ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 20,00 Eur žyminio mokesčio, 20,89 Eur išlaidų, susijusių su ieškovo atstovės vykimu į 2016 m. gruodžio 21 d. teismo posėdį (0,01 x 9,35 l / 100 km x 101 km x 2 x 1,106 Eur / 1 l) (b. l. 149-152) (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnio 1 dalis), tai yra iš atsakovo 20,45 Eur, iš atsakovės 20,44 Eur.

16Šioje byloje valstybė patyrė 19,88 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios priteistinos iš atsakovų lygiomis dalimis (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnis). Šios išlaidos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-270 straipsniais, teismas,

Nutarė

18ieškinį patenkinti visiškai.

19Priteisti solidariai iš atsakovų K. R. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ir S. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, juridinio asmens kodas 125709291, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Algirdo g. 38, 259,14 Eur (du šimtus penkiasdešimt devynis eurus 14 ct) nuostolių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (259,14 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. rugsėjo 3 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Priteisti iš atsakovo K. R. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, juridinio asmens kodas 125709291, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Algirdo g. 38, 20,45 Eur (dvidešimt eurų 45 ct) bylinėjimosi išlaidų.

21Priteisti iš atsakovės S. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, juridinio asmens kodas 125709291, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Algirdo g. 38, 20,44 Eur (dvidešimt eurų 44 ct) bylinėjimosi išlaidų.

22Priteisti iš atsakovų K. R. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ir S. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), valstybei iš kiekvieno po 9,94 Eur (devynis eurus 94 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas, sekretoriaujant Samantai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas prašo priteisti solidariai iš bendraatsakovių K. R. P. ir S. B.... 5. Ieškovas nurodė, kad R. P. kaltę įrodo Kauno apylinkės teismo 2013 m.... 6. Atsakovė S. B. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.... 7. Atsakovas K. R. P. nurodė, kad jis sutiktų sumokėti savo skolos dalį tuo... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2013 m. balandžio 20 d. Kaune,... 10. Nagrinėjamoje byloje atsakovė teigia, kad ieškovas praleido CK 5.63... 11. Teismas taip pat nesutinka su atsakovų pozicija, jog administracinio teisės... 12. Atsakovė 2016 m. gruodžio 21 d. teismui pateikė prašymą prijungti prie... 13. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, 259,14 Eur ieškovo prašomi priteisti... 14. Atsakovai praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jų... 15. Ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 20,00 Eur žyminio... 16. Šioje byloje valstybė patyrė 19,88 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 18. ieškinį patenkinti visiškai.... 19. Priteisti solidariai iš atsakovų K. R. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ir... 20. Priteisti iš atsakovo K. R. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovui... 21. Priteisti iš atsakovės S. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovui... 22. Priteisti iš atsakovų K. R. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ir S. B.,... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...