Byla 2-1582-464/2018
Dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovės mažosios bendrijos „Viražiniai projektai“ ieškinį, paduotą uždarosios akcinės bendrovės „Vicus“ bankroto ieškinį civilinėje byloje Nr. B2-149-555/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės mažosios bendrijos „Viražiniai projektai“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovės mažosios bendrijos „Viražiniai projektai“ ieškinį, paduotą uždarosios akcinės bendrovės „Vicus“ bankroto ieškinį civilinėje byloje Nr. B2-149-555/2018,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė MB „Viražiniai projektai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti neteisėtomis ir atšaukti BUAB ,,Vicus“ bankroto administratoriaus J. V. paskelbtas per e-varžytinių sistemą varžytynes Nr. 157794, per kurias ketinama parduoti BUAB ,,VKK Investicija“ turtą.

62.

7Nurodė, kad MB ,,Viražiniai projektai“ 2018-08-06 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 08/06-01 perėmė iš antstolio J. P. 559,68 Eur dydžio finansinį reikalavimą į BUAB ,,VKK Investicija“. Ieškovei tapus BUAB „VKK Investicija“ kreditore, jai tapo žinoma, kad BUAB ,,Vicus“ bankroto administratorius J. V. per e-varžytinių sistemą varžytynėse Nr. 157794 be teisinio pagrindo parduoda BUAB ,,VKK Investicija“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą (patalpas, esančias adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ) (plotas 3830,78 m2), ( - ) (plotas 275,51 m2).

83.

9Ieškovės teigimu, BUAB „Vicus“ bankroto administratoriaus veiksmai, vykdant varžytynes Nr. 157794, yra neteisėti., nes BUAB ,,VKK Investicija“ pakartotinio kreditorių susirinkimo Nr. 3 metu kreditoriai trečiuoju darbotvarkės klausimu priėmė nutarimą BUAB ,,VKK Investicija“ turtą (patalpas, esančias adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ) (plotas 3830,78 m2), ( - ) (plotas 275,51 m2), ne parduoti, o inicijuoti nelegalios statybos įteisinimo veiksmus/procesą.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Kauno apygardos teismas 2018-08-21 nutartimi atsisakė priimti ieškovės MB „Viražiniai projektai“ ieškinį (reg. Nr. CBP-690) ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

135.

14Teismas nustatė, kad ieškovė MB „Viražiniai projektai“ iš esmės ginčija BUAB „Vicus“ bankroto administratoriaus veiksmų teisėtumą, vykdant varžytines Nr. 157794, tačiau ji yra ne BUAB „Vicus“, o BUAB „VKK Investicija“ kreditorė, kuri yra įtraukta dalyvauti BUAB „Vicus“ bankroto byloje trečiuoju asmeniu.

156.

16Atsižvelgęs į tai, teismas konstatavo, kad ieškovė MB „Viražiniai projektai“ nėra įgijusi Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) ir Civilinio proceso kodekse (toliau – CPK) numatytų dalyvaujančios UAB „Vicus“ bankroto byloje kreditorės teisių (ĮBĮ 21 str., 26 str. 6 d., CPK 37 str. 1 d., 42 str. 1 d., 47 str. 2 d.), o pareikštas reikalavimas objektyviai negali sukurti jokių teisinių padarinių ieškovei.

177.

18Padaręs tokią išvadą, teismas ieškinį atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).

19III. Atskirojo skundo argumentai

208.

21Ieškovė MB „Viražiniai projektai“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018-08-21 nutartį ir ieškinio dėl varžytynių Nr. 157794 pripažinimo neteisėtomis bei jų atšaukimo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

228.1.

23Ieškinio priėmimo stadijoje sprendžiami tik procesinio pobūdžio klausimai, bet ne šalių materialiojo teisinio santykio turinys ar aplinkybės, susijusios su asmens teise į reikalavimo patenkinimą.

248.2.

25Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškinį, konstatuodamas, kad ieškovė nėra įgijusi ĮBĮ ir CPK numatytų dalyvaujančios UAB „Vicus“ bankroto byloje kreditorės teisių. Ši teismo išvada padaryta skubotai, neįsigilinus į proceso teisės normas, reglamentuojančias byloje dalyvaujančių asmenų sąvoką, bylos įrodymus, patvirtinančius priešingas išvadas.

268.3.

27Pirmosios instancijos teismas netyrė ieškovės nurodytų aplinkybių, kurios patvirtina ieškovės suinteresuotumą teikti ieškinį dėl varžytynių Nr. 157794 pripažinimo neteisėtomis. Ieškovė savo reikalavimą grindė BUAB „VKK Investicijos“ 2018-05-23 priimtu kreditorių susirinkimo nutarimu, kuriuo nutarta ne parduoti ginčo turtą, o inicijuoti šio turto nelegalios statybos įteisinimo procesą.

288.4.

29BUAB ,,Vicus“ administratorius neturi teisės disponuoti BUAB ,,VKK Investicija“ turtu, t. y. pardavinėti ginčo patalpas, varžytynėse, nes tokios teisės jam nėra suteikęs BUAB ,,VKK Investicija“ kreditorių susirinkimas.

308.5.

31Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti ieškinį, atėmė iš ieškovės galimybę apginti BUAB „VKK Investicija“ kreditorių teises ir teisėtus interesus, taip pat viešąjį interesą.

32Teismas

konstatuoja:

33IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

349.

35Civilines teises CK 1.138 straipsnyje nurodytais būdais įstatymų nustatyta gina teismas, neviršydamas savo kompetencijos. CPK 5 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas imasi bylą nagrinėti pagal asmens, kuris kreipėsi, kad būtų apginta jo materialioji subjektinė teisė arba įstatymų saugomas interesas, pareiškimą. Iš tokio teisinio reglamentavimo akivaizdu, kad civilinės bylos iškėlimas, jos nagrinėjimas, teismo sprendimo byloje priėmimas nėra savitikslis procesas, tokio proceso paskirtis – asmenų, kurių materialiosios subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesų apgynimas (CPK 2 str. 1 d.).

3610.

37Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad įgyvendinus teisę į teisminę gynybą pasiekiamas materialusis teisinis efektas, t. y. modifikuojamos (sukuriamos, panaikinamos, pakeičiamos) suinteresuoto asmens subjektinės teisės ar pareigos. Todėl materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008; 2013-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2013; 2013-09-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2013).

3811.

39Iš to, kas pasakyta, darytina išvada, kad teisme nagrinėtini tik tokie ieškiniai, kurių dalykas yra susijęs su tam tikrų materialinių teisinių padarinių atsiradimu arba pasibaigimu. Todėl asmuo, kuris kreipiasi į teismą civilinių teisių gynybos (ieškovas), inter alia (be kita ko) ieškinyje turi aiškiai ir konkrečiai apibrėžti kokių materialiųjų teisinių padarinių jis siekia, t. y. ieškinyje turi įvardintas jo paties teisės ar kurio nors intereso pažeidimas, kurį būtų galima pašalinti būtent ieškinyje pasirinktu būdu.

4012.

41Jeigu ieškovas to nepadaro, o teismas iš procesiniuose dokumentuose suformuotos pozicijos negali identifikuoti konkretaus to asmens teisės pažeidimo, kurį pašalintų byloje priimamas teismo sprendimas, teismas arba CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu atsisako priimti tokį ieškinį kaip teisme civilinio proceso tvarka nenagrinėtiną, arba, jeigu tokia aplinkybė paaiškėja tik po ieškinio priėmimo ir bylos iškėlimo, bylą pagal CPK 293 straipsnio 1 punktą nutraukia.

4213.

43Nagrinėjamu atveju, kaip nurodyta pirmiau, pati apeliantė nėra BUAB „Vicus“ kreditore ar jai iškeltoje bankroto byloje dalyvaujantis asmuo, nors siekė pasinaudoti bankroto procedūras reglamentuojančiame įstatyme būtent bankrutuojančios įmonės kreditoriams įtvirtinta specialia teise – apskųsti teismui BUAB „Vicus“ bankroto procesą administruojančio asmens (bankroto administratoriaus) veiksmus, t. y. BUAB ,,Vicus“ bankroto administratoriaus J. V. paskelbtas per e-varžytinių sistemą varžytynes Nr. 157794. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad tokiu bankrutuojančios įmonės kreditorių teisių gynimo būdu apeliantė, nebūdama tos konkrečios bankrutuojančios įmonės kreditore, siekia pasinaudoti nepagrįstai, todėl šis jos reikalavimas negali būti priimtas ir nagrinėjamas teisme.

4414.

45Kitokios išvados nesuponuoja ir tokie atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti ieškinį, atėmė iš apeliantės galimybę apginti kitos bankrutuojančios įmonės – BUAB „VKK Investicija“ kreditorių teises ir teisėtus interesus, taip pat viešąjį interesą. Duomenų apie tai, kad apeliantė yra BUAB „VKK Investicija“ ir / ar jos kreditorių teisėtas atstovas, kad pagal įstatymą ar pavedimą buvo įgaliota ginti visų tos įmonės kreditorių teises ar teisėtus interesus, arba kad ji yra subjektas, pagal įstatymą ginantis viešą interesą ir todėl gali teisme reikšti reikalavimus kitų asmenų galimai pažeistoms teisėms ginti, byloje nėra.

4615.

47Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 2 punkto nuostatą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų bei privalo perduoti teismo paskirtam administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus. Taigi teismo paskirtas administratorius ĮBĮ nustatyta tvarka valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo, taip pat bankuose esančiomis šios įmonės lėšomis disponuoja, vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai, atstovauja ją santykiuose su trečiaisiais asmenimis (ĮBĮ 11 str. 5 d. 3, 6 p.).

4816.

49Kita vertus, pagal ĮBĮ 23 straipsnio nuostatas esminius klausimus įmonės bankroto procese sprendžia jos kreditorių susirinkimas. Kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip skundų dėl administratoriaus veiksmų nagrinėjimas, administravimo išlaidų sąmatos ir administratoriaus ataskaitų tvirtinimas, įmonės ūkinės komercinės veiklos tęsimas ar nutraukimas, įmonės likvidavimas ar taikos sutarties sudarymas, įmonės turto pardavimas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2018-04-13 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-762-330/2018).

5017.

51Teismo 2017-04-14 nutartimi, kuria BUAB „VKK Investicija“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore buvo paskirta UAB „Bankroto centras“, taigi jai ir tenka teisė bei pareiga atstovauti BUAB „VKK Investicija“ interesus, taip pat ir teismuose. Apeliantė, sutartimi perėmusi kito šios bankrutavusios įmonės kreditoriaus teises bei pareigas, tapo BUAB „VKK Investicija“ kreditorė. Pagal ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalį teisę sušaukti kreditorių susirinkimus turi teismas, administratorius arba kreditorių susirinkimo pirmininkas. Reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą turi teisę kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų šio įstatymo nustatyta tvarka teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos. Vadinasi, jeigu apeliantė, būdama BUAB „VKK Investicija“ kreditore, turi atitinkamą procentinę išraišką visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų, ji, remiantis ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalies nuostata, taip pat gali inicijuoti BUAB „VKK Investicija“ kreditorių susirinkimą dėl, jos manymu, BUAB „Vicus“ atliekamų neteisėtų veiksmų BUAB „VKK Investicija“ kreditorių atžvilgiu.

5218.

53Tokiu atveju apeliantės tikslus, pareiškiant tokios pobūdžio ieškinį (iš esmes skundą dėl su apeliante nesusijusios kitos bankrutuojančios įmonės administratoriaus veiksmų), vertinant pagal šios nutarties 14 punkte aptartus jos atskirojo skundo argumentus, neabejotinai egzistuotų dar ir kitas, CPK 137 straipsnio 2 dalies 8 punkte nurodytas teisinis pagrindas atsisakyti priimti jos ieškinį – dėl neįgalioto asmens kreipimosi į teismą suinteresuoto asmens vardu.

5419.

55Kiti atskirojo skundo argumentai, be kita ko, susiję ir su BUAB „VKK Investicijos“ 2018-05-23 priimtu nauju, kitokio turinio kreditorių susirinkimo nutarimu, nei pirmesnis šios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimas, pagal kurį BUAB „VKK Investicijos“ turto varžytinės buvo skelbiamos kartu su BUAB „Vicus“ turto varžytinėmis, taip pat nepaneigia pirmosios instancijos teismo padarytos išvados, kad pateikto ieškinio išnagrinėjimas materialiųjų teisinių padarinių tiesiogiai apeliantei nesukels.

5620.

57Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad e-varžytynių sistemoje nėra duomenų apie ginčijamų varžytynių Nr. 157794 baigtį, t. y. sistemoje suvedus varžytynių Nr. 157794 ir kitus su šiomis varžytynėmis susijusius duomenis nėra galimybės nustatyti, ar varžytynės įvyko ir ar BUAB „VKK Investicija“ priklausantis nekilnojamasis turtas (patalpos, esančios adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ) (plotas 3830,78 m2), ( - ) (plotas 275,51 m2), buvo parduotas. Remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2018-11-22 išrašo duomenimis, minėtas nekilnojamasis turtas nuosavybės teise vis dar priklauso BUAB „VKK Investicija“, kas leidžia labiau tikėtinai spręsti, kad turtas nebuvo parduotas varžytynių Nr. 157794 metu.

5821.

59Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas padarė teisėtą ir pagrįstą išvadą, jog apeliantės reikalavimas iš esmės neapgina jokios jos pažeistos teisės ir nesukuria jai teisinių padarinių, todėl negali būti priimtas nagrinėti teisme.

60Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

61Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė MB „Viražiniai projektai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 6. 2.... 7. Nurodė, kad MB ,,Viražiniai projektai“ 2018-08-06 reikalavimo teisių... 8. 3.... 9. Ieškovės teigimu, BUAB „Vicus“ bankroto administratoriaus veiksmai,... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Kauno apygardos teismas 2018-08-21 nutartimi atsisakė priimti ieškovės MB... 13. 5.... 14. Teismas nustatė, kad ieškovė MB „Viražiniai projektai“ iš esmės... 15. 6.... 16. Atsižvelgęs į tai, teismas konstatavo, kad ieškovė MB „Viražiniai... 17. 7.... 18. Padaręs tokią išvadą, teismas ieškinį atsisakė priimti kaip... 19. III. Atskirojo skundo argumentai... 20. 8.... 21. Ieškovė MB „Viražiniai projektai“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 22. 8.1.... 23. Ieškinio priėmimo stadijoje sprendžiami tik procesinio pobūdžio klausimai,... 24. 8.2.... 25. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškinį,... 26. 8.3.... 27. Pirmosios instancijos teismas netyrė ieškovės nurodytų aplinkybių, kurios... 28. 8.4.... 29. BUAB ,,Vicus“ administratorius neturi teisės disponuoti BUAB ,,VKK... 30. 8.5.... 31. Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti ieškinį, atėmė iš... 32. Teismas... 33. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 34. 9.... 35. Civilines teises CK 1.138 straipsnyje nurodytais būdais įstatymų nustatyta... 36. 10.... 37. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad įgyvendinus... 38. 11.... 39. Iš to, kas pasakyta, darytina išvada, kad teisme nagrinėtini tik tokie... 40. 12.... 41. Jeigu ieškovas to nepadaro, o teismas iš procesiniuose dokumentuose... 42. 13.... 43. Nagrinėjamu atveju, kaip nurodyta pirmiau, pati apeliantė nėra BUAB... 44. 14.... 45. Kitokios išvados nesuponuoja ir tokie atskirojo skundo argumentai, kad... 46. 15.... 47. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 2 punkto nuostatą, įsiteisėjus teismo... 48. 16.... 49. Kita vertus, pagal ĮBĮ 23 straipsnio nuostatas esminius klausimus įmonės... 50. 17.... 51. Teismo 2017-04-14 nutartimi, kuria BUAB „VKK Investicija“ iškelta bankroto... 52. 18.... 53. Tokiu atveju apeliantės tikslus, pareiškiant tokios pobūdžio ieškinį (iš... 54. 19.... 55. Kiti atskirojo skundo argumentai, be kita ko, susiję ir su BUAB „VKK... 56. 20.... 57. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad... 58. 21.... 59. Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas padarė teisėtą ir... 60. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 61. Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti nepakeistą....