Byla 2-931-124/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė, sekretoriaujant Ignei Maslovienei, dalyvaujant ieškovo atstovui A. P., žodinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal bankrutuojančios akcinės bendrovės „Darutė“ ieškinį atsakovui R. M. dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

2I.Ieškinio, atsiliepimo esmė.

3ieškovas bankrutuojanti įmonė „Darutė“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo, buvusio įmonės vadovo R. M. 216 966 Lt žalos atlyginimą,5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos, nes iškėlus bankroto bylą atsakovas neperdavė turto nurodytai sumai. Patikslinęs ieškinį, atsakovas prašo priteisti 36 868 Lt žalos, likusioje dalyje dėl 180 098 Lt prašo bylą nutraukti, nes atsisako ieškinio (92 b. l.).Ieškovas nurodo, kad atsakovas iki bankroto bylos iškėlimo buvo įmonės direktoriumi, tačiau 2012-06-22; 2012-07-24;2012-09-06 bankroto administratoriui perdavus įmonės dokumentus paaiškėjo, jog įmonės veiklos pabaigoje buvo turto 216 966 Lt sumai, tačiau joks turtas nebuvo perduotas bankroto administratoriui. Ieškovas nurodo, kad atsakovas neatsiliepdavo į siunčiamus pranešimus dėl dokumentų ir turto perdavimo, dėl ko teko net skelbti viešai spaudoje, tačiau turtas bankroto administratoriui nebuvo perduotas. Mano, kad remiantis CK 6.246,6.248 ,6.249 str., LR Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. Įmonių bankroto įstatymo 10 str.4 d.6 p. yra pagrindas taikyti civilinę atsakomybę. Kadangi iškėlus šią civilinę bylą atsakovas pateikė papildomus dokumentus–materialinių vertybių nurašymo aktus, jie atitinka faktinę situaciją, todėl sumažino ieškinio reikalavimus iki 36 868Lt.

4Atsakovas su ieškiniu nesutiko, pateikė atsiliepimą (50 b. l.).Nurodo, kad administratoriui buvo pateikti visi dokumentai, administratorius remiasi 2011 metų įmonės balansu, kai tuo tarpu Registrų įmonėje yra registruota 2012 finansinė atskaitomybė. Nurodo, kad administratoriui yra perduoti ir visi finansiniai dokumentai, iš kurių matyti, kad įmonė vertėsi mažmenine prekyba, turtą sudaro trumpalaikis turtas, skirtas sunaudoti įmonės veikloje per sekančius metus. Kadangi įmonė 2012 metais vykdė veiklą, todėl šios atsargos buvo parduotos, gautos lėšos sunaudotos atsiskaityti su kreditoriais. Be to balanse nurodyta ilgalaikio turo vertė neatitinka rinkos kainų, nes turtas visiškai nusidėvėjęs, netinkamas eksploatacijai. Mano, kad ieškovas nepagrindė vadovo civilinei atsakomybei taikyti sąlygų buvimo, jis įmonę valdė sąžiningai, atsakingai. Ieškovas nėra patyręs žalos, nes vienos prekės panaudotos įmonės veikloje, netinkamos nurašytos, ilgalaikis turtas bevertis. Kadangi įmonė yra ribotos atsakomybės juridinis asmuo, o pagal CK 2.50 str. 3 d. juridinio asmens dalyvis neatsako pagal juridinio asmens prievoles. Tam reikalinga nustatyti juridinio asmens nesąžiningumą. Be to juridinio asmens dalyvio prievolė pagal CK 2.50str.3 dalį yra subsidiari. Pagrindinis skolininkas yra juridinis asmuo. Kadangi ieškovas nepateikė įrodymų, liudijančių atsakovo nesąžiningumą bei paties juridinio asmens negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais, todėl prašo ieškinį atmesti.

5Patikslinus ieškinį, atsakovas nepateikė atsiliepimo į šį procesinį dokumentą.

6Atsakovas į bylos nagrinėjimą neatvyko, apie nedalyvavimą bylos nagrinėjime ir prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, pranešė raštu (91 b. l.).Ieškovui atsisakius kuratoriaus dalyvavimo, apie bylos nagrinėjimą pranešta viešai, specialiame tinklalapyje(121 b. l.).

7Patikslintas ieškinys tenkintinas, byla ieškinio dalyje nutrauktina, ieškovui atsisakius nuo pirminio ieškinio (CPK 293 str.4 p.).Ieškovui žinomos ieškinio atsisakymo ir bylos nutraukimo pasekmės.

8II.Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.

9Bylos duomenimis Šiaulių apygardos teismo 2012-05-28 d. nutartimi UAB „Darutė“ iškelta bankroto byla(5 b. l.). Bankroto byloje patvirtinti bankrutuojančiai įmonei pareikšti kreditoriniai reikalavimai bendrai 74 464,05 Lt sumai. Šios įmonės vadovui – atsakovui buvo nustatytas terminas per 15 dienų nuo bankroto bylos iškėlimo nutarties įsiteisėjimo perduoti teismo paskirtam administratoriui UAB „Audersima“ įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, visus įmonės dokumentus bei turto sąrašą. Atsakovas ieškovo UAB „Darutė“ vadovu buvo nuo 2000-03-07 iki 2012-08-07 ir vienintelis įmonės akcininkas (27-28,85 b.l.). Bankroto administratoriui atsakovas turto neperdavė, balanso nesudarė, dokumentai bankroto administratoriui buvo perduodami dalimis, juos perduodant 2012-06-22,2012-07-24,2012-09-06,paskutiniai dokumentai perduoti 2013-09-11d.(127 b. l.).Apie atsakovo pareigą vykdyti teismo nutartį, perduoti dokumentus bei turtą bankroto administratorius skelbė net viešai dienraštyje „Lietuvos rytas“(6,7,8b.l.). 2013-01-16 Šiaulių apygardos teismo nutartimi už įmonės turto ir dokumentų neperdavimą atsakovas nubaustas 1000 Lt bauda(12 b. l.).Perdavus paskutinius dokumentus, ieškovas, įvertinęs atsakovo papildomai pateiktus įrodymus apie prekių nurašymą,sumažino ieškinio reikalavimus nuo 219 966 Lt iki 36 868Lt, likusioje dalyje ieškinio atsisakė ir prašo bylą šioje dalyje nutraukti.

10III.Faktiniai ir teisiniai argumentai ir išvados.

11Bankroto administratoriaus tikslas – apginti kreditorių interesus ir efektyviai vykdyti visas bankroto procedūras. Šiems tikslams įgyvendinti ĮBĮ, be kita ko, nustatyta, kad, iškėlus bankroto bylą, įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 2 punktas); kad įmonės valdymo organai privalo perduoti įmonės bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas); kad įmonės bankroto administratorius turi teisę gauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, VĮ Registrų centro bei kitų fizinių ir juridinių asmenų teisės aktų nustatyta tvarka reikalingus duomenis apie jo administruojamos bankrutuojančios (ar bankrutavusios) įmonės vykdytą ir vykdomą veiklą, turėtą ir turimą turtą ir pan., taip pat iš šiame punkte nurodytų asmenų gauti šios įmonės dokumentų, teiktų ataskaitų, informacijos, tikrinimo aktų ir pan. nuorašus (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 11 punktas); kad imasi priemonių išieškoti skolas iš įmonės skolininkų (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 23 punktas) ir pan.

12Teismui iškėlus bankroto bylą, atsiranda materialiniai teisiniai bankroto padariniai ir pradeda veikti materialiosios bankroto teisės normos.

13Remdamasi Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 6 punkto nuostatomis, atsižvelgus į byloje nustatytą aplinkybę, kad bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dieną nebuvo sudarytas turto balansas ir nebuvo perduoti administratoriui nei dokumentai, nei turtas pagal šį balansą, sprendžiama, kad dėl tokių atsakovo veiksmų buvo nepagrįstai apribotos administratoriaus pareigų, numatytų ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte, įgyvendinimo, taip pat ir CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nustatytos vadovo atsakomybės sąlygų pagrindimo galimybės. Nors iškėlus įmonei bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, tačiau jiems lieka pareiga atsakyti už įmonei padarytą žalą.

14Nagrinėjamoje byloje įmonės administratorius, gavęs duomenis apie įmonės turtą, vykdytą ūkinę veiklą, duomenis iš įmonių registro centro apie įmonės administracijos valdymo organus,veikusius per ataskaitinį laikotarpį, pagal pateiktą įmonės balansą ir kitus finansinius dokumentus, bei atsižvelgdamas į tai, kad administratoriui neperduotas įmonės turtas ir dėl to įmonei padaryta žalos, pareiškė ieškinį dėl žalos įmonei atlyginimo buvusiam įmonės vadovui.Atsakovas nepagrįstai teigia, kad šiuo atveju pati įmonė atsakinga už jos skolas, kadangi jam pareikštas reikalavimas ne tuo pagrindu.Remiantis aptartomis bankroto procedūras reglamentuojančiomis teisės normomis ir nustatytais bylos faktais (atsakovas neperdavė įmonės turto naujam vadovui-bankroto administratoriui), teismas sprendžia, kad atsakovas yra ginčijamo materialinio teisinio santykio, iš kurio kildinama žala, dalyvis.

15Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Tokio pobūdžio bylose ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytą žalą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), kas yra pasisakyta kasacinio teismo praktikoje( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civ. byloje BUAB „Limantra“ v. N. G. , bylos Nr. 3K-3-130/2011; kt.). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad bendrovės vadovo ir jos dalyvių neteisėtais veiksmais padarytos žalos įstatymai nepreziumuoja, vien įmonės vadovo neteisėtos veikos nepakanka jo civilinei atsakomybei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 28 d. nutartis civ. byloje BUAB „Saulėtekis“ v. I. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-604/2006); kad bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „IBCA trobos“ (teisių perėmėjas M. D. ) v. A. G. , bylos Nr. 3K-3-493/2012). Taikyti bendrovės vadovui civilinę atsakomybę yra pagrindas tada, kai ieškovas įrodymais pagrindžia žalos (nuostolių) faktą ir dydį.

16Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį žala gali būti padaryta turto netekimu, todėl ir žala bendrovei gali būti padaryta dėl turto, kuris buvo bendrovės vadovo žinioje, netekimo. Šis faktas turi būti patvirtinamas įrodymais, kad turtas įmonėje buvo, bet jo neliko, taip pat nėra to turto ekvivalento, jeigu pagal aplinkybes jis turėtų būti. Įmonės turtas yra apskaitomas pagal apskaitos dokumentus, todėl turto turėjimas ir netekimas gali būti įrodinėjamas apskaitos dokumentais. Jais turi būti patikimai patvirtinamas turto turėjimo faktas.

17Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Įmonės vadovas privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. Taigi įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006; Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Vilkablauzdės lentpjūvė“ v. R. M., bylos Nr. 3K-3-64/2013).

18Nors bankroto byla įmonei iškelta 2012 m. gegužės 28 d., tačiau atsakovas visiškai nevykdė savo, kaip vadovo pareigos, ir per teismo nustatytą laikotarpį 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos nesiėmė vykdyti šios pareigos-neperdavė bankroto administratoriui įmonei priklausančio turto bei savalaikiai neperdavė jos dokumentų, nesudarė įmonės balanso perdavimo dienai ir kitų finansinės apskaitos dokumentų, kurie leistų nustatyti atliktas ūkines operacijos dėl įmonės turto, jį apskaityti ir pan., nesirūpino turto išsaugojimu (Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnio 21 dalis, 12 straipsnio 1 dalis, 21 straipsnis; ABĮ 37 straipsnio 7, 8, 12 dalys). Toks atsakovo kaip ieškovo vadovo pareigų nevykdymas, tai yra įmonei priklausančio turto bei dokumentų tinkamo perdavimo neorganizavimas, sąlygojo, jog iki bankroto bylos iškėlimo jis buvo prarastas. Administratorius nurodė, jog atsakovas pats pripažino, kad jį sunaikino, nes neturėjo patalpos jo laikymui. Taigi akivaizdu, kad atsakovas tinkamai nevykdė savo pareigų, netgi priešingai, elgėsi neteisėtai, t.y. neesant pagrindo, sunaikino įmonei priklausantį turtą, kuris galėjo būti skiriamas bent iš dalies patenkinti kreditorių reikalavimus. Administratorius pagal buhalterinius dokumentus nustatė, kad atsakovas neperdavė ilgalaikio turto 7025 Lt sumai(108 b. l.).Taip pat ieškovo atstovas nustatė, kad atsakovas neperdavė ir kito turto, t.y. prekių, atsargų 29 843 Lt sumai, aiškindamas, kad gal buvo apskaitos trūkumai, susidarę trūkumai dėl pardavėjos kaltės. Šią pareigą vykdyti turėjo atsakovas.

19Aptariamu atveju nustatyta, jog atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė nevykdant įmonės vadovui įstatymų nustatytų pareigų tinkamai organizuoti turto apskaitą ir išsaugojimą bei perdavimą įgaliotiems asmenims, iškėlus įmonei bankroto bylą (CK 6.246 straipsnio 1 dalis).Tokiu būdu atsakovo atsakomybė atsiranda pagal Civilinio kodekso 2.87 straipsnio 7 dalį, kuriame nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti padarytą žalą. Būtent dėl tokių atsakovo veiksmų buvo prarastas ieškovui priklausęs turtas, tai yra žalos kilimą sąlygojo išimtinai atsakovo neteisėti veiksmai – veikimas tokiu būdu, kaip analogiškomis aplinkybėmis protingas bei sąžiningas asmuo nebūtų elgęsis.

20Tokiu atveju pagal bendrąsias civilinės atsakomybės taisykles žalą padariusio asmens kaltė yra preziumuojama (CK6.248 str. 1 d.) ir ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; kt.). Siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, atsakovas turėjo įrodyti, kad balanse įrašytas 216 966 Lt vertės turtas neprarastas, perduotas, parduotas, tinkamai panaudotas ir pan., t. y. dėl šio turto nebuvimo jo kaltės nėra Tačiau jis šios prezumpcijos nepaneigė, priešingai patvirtino, kad ilgalaikį turtą sunaikino.

21Parengiamajame posėdyje atsakovas aiškino, kad įmonė iki bankroto iškėlimo vykdė ūkinę veiklą ir visos atsargos buvo sunaudotos, tačiau tokių įrodymų byloje atsakovas nepateikė(CPK 178 str.).Parengiamajame posėdyje atsakovui buvo siūloma pateikti papildomus įrodymus –nurašymo aktus, ir kitus įrodymus apie turto buvimą, jo buvimo vietą, pateikti kitus įrodymus apie jo sunaudojimą, pardavimą. Atsakovas pateikė prekių nurašymo aktų 22 vnt. 173 780,42 Lt sumai, automobilio nurašymo aktą (93-107 b. l.). Atsižvelgdamas į pateiktus įrodymus apie nurašytas prekes, nurašytą` automobilį, įvertinęs buhalterinėje apskaitoje fiksuojamą turtą, jo nuvertėjimą, ieškovas sumažino ieškinio reikalavimus, prašydamas priteisti iš atsakovo viso 36 868 Lt. Ieškovo atstovas nurodo, kad bankroto administratoriui nebuvo perduotas materialus turtas-parduotuvės įranga-kasos aparatai, šaldytuvai, stalai, kėdės. Kadangi turtas neparduotas, yra apskaitytas buhalterinėje apskaitoje, administratorius neturi kitų galimybių jį surasti, įvertinti, todėl jį vertino buhalteriškai , atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą, todėl prašo priteisti likutinę šio turto vertę 7025 Lt. Ieškovo atstovas nurodė, jog atsakovas jam aiškino, kad turtas buvo susidėvėjęs, todėl jį demontavo, utilizavo, nes neturėjo, kur šį turtą saugoti. Tačiau atsakovas tokių įrodymų nepateikė, todėl laikytina, kad nevykdė savo pareigos perduoti apskaitomą turtą.

22Taip pat iš bankroto administratoriaus sudaryto balanso ir jo paaiškinimo matyti, kad nebuvo perduotos ir kitos materialinės vertybės, t.y. prekės, kurios buvo įtrauktos į apskaitą (108 b. l.). Atstovas aiškino, kad žalos dydį nustatė pagal pirminius apskaitos dokumentus. Įrodinėdamas žalos dydį, ieškovas teismui pateikė vėliausią, t.y.2012-04-30 atsakovo patvirtintą ir Registro centrui pateiktą balansą (45-46 b. l.),kur fiksuojami duomenys apie įmonės materialų turtą 13 343 Lt sumai, atsargos 203 623 Lt sumai. Bankroto administratoriaus sudarytame 2013-10-01 d. (108 b. l.) įmonės balanse apskaitytas turtas yra atitinkamai 7 025 Lt ilgalaikis materialus turtas ir 29 843Lt atsargos. Teismas neturi pagrindo abejoti pateiktu tiek įmonės vadovo, tiek bankroto administratoriaus pateiktu balansu, kurį šis sudarė, gavęs iš įmonės buvusio vadovo(atsakovo) įmonės dokumentus ir kaip nurodė, įvertino turto nusidėvėjimą. Įmonės balansas yra finansinė ataskaita, kurioje nurodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo (toliau tekste ir ĮFAĮ) 3 straipsnio 4 dalis), taigi įmonės balanse turtas apskaitomas atsižvelgiant į jo realią vertę (ĮFAĮ 12 straipsnis, 16 straipsnio 1 dalis). Taip pat bankroto administratoriaus sudarytas balansas, atsižvelgus į pateiktus duomenis apie prekių, transporto priemonių nurašymus atitinka iš esmės buvusio vadovo (atsakovo) pateiktiems duomenims balanse. Nors atsakovas parengiamajame teismo posėdyje nurodė, kad įmonė iki bankroto bylos iškėlimo vykdė prekybą, tačiau šie duomenys buvo įvertinti pagal atsakovo pateiktus įmonės dokumentus. Be to pažymėtina, kad bankroto byla iškelta 2012-05-28, tuo tarpu pateiktame Registrų centrui balanse atsakovas nurodo, kad šis balansas yra patvirtintas 2012-04-30(45 b. l.).Atsakovas šiame posėdyje patvirtino, kad jis pats pateikė šį balansą Registrų centrui. Nėra objektyvaus pagrindo abejoti balansų pagrįstumu, juolab, kad ankstesnį balansą patvirtino pats atsakovas. Pagal bankroto balansą, įvertinus nurašymo aktus, nustatyta, kad administratoriui nebuvo perduotas 7 025 Lt vertės ilgalaikis materialus turtas ir 29 843Lt materialinės vertybės-atsargos 29 843 Lt sumai(108 b. l.).Dėl šių materialinių vertybių trūkumo atsakovas negalėjo paaiškinti trūkumo priežasčių, atsakovas ieškovui aiškino, jog jis galėjo susidaryti dėl trūkumo pas pardavėjus. Tačiau už tinkamą apskaitos vedimą, tinkamą materialinių vertybių inventorizaciją yra atsakingas vadovas-atsakovas. Taigi byloje yra nustatytos visos sąlygos atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti(CK 6.245,246,6.249,6.248 str.). Nustačius neteisėtus atsakovo veiksmus, jis nepaneigė kaltumo prezumpcijos.

23Įmonės vadovo turtinę atsakomybę ir jos apimtį nustato DK 255 straipsnio 5 dalis, CK 2.87 straipsnio 7 dalis. Kadangi atsakovas R. M. nurodytus įstatymo reikalavimus pažeidė ir tuo padarė žalą įmonei bei įmonės kreditoriams, todėl jis privalo pilnai atlyginti padarytą 36 868 Lt žalą bei mokėti 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.2 d.,6.210 str.1 d.).

24Kadangi ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, paduodant ieškinį, yra atleistas, todėl žyminis mokestis, proporcingai patenkintų reikalavimų dydžiu, ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai, priteistinos iš atsakovo (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 8 p., 88 str.1 d. 3 p., 96 str. 1 d., b.l.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 270 str.str., 293 str. 4 p., teismas

Nutarė

26.

27Ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės„Darutė“ patikslintą ieškinį patenkinti.

28Priteisti iš atsakovo R. M. (a.( - )) 36 868 Lt(trisdešimt šešis tūkstančius aštuonis šimtus šešiasdešimt aštuonis litus) žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo ieškinio padavimo (2013-07-08) iki sprendimo visiško įvykdymo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Darutė“ (į.k. 145619645) naudai.

29Priteisti iš atsakovo R. M. (a.( - ) ) 1106 Lt(vieną tūkstantį vieną šimtą šešis litus ) žyminio mokesčio ir 54,63 Lt (penkiasdešimt keturis litus 63 ct.) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai (įmokos kodas 5660).

30Priimti ieškovės bankrutuojančios UAB „Darutė“ atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl 180 098 Lt priteisimo ir šioje dalyje bylą nutraukti.

31Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė... 2. I.Ieškinio, atsiliepimo esmė.... 3. ieškovas bankrutuojanti įmonė „Darutė“ kreipėsi į teismą, prašydama... 4. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, pateikė atsiliepimą (50 b. l.).Nurodo, kad... 5. Patikslinus ieškinį, atsakovas nepateikė atsiliepimo į šį procesinį... 6. Atsakovas į bylos nagrinėjimą neatvyko, apie nedalyvavimą bylos... 7. Patikslintas ieškinys tenkintinas, byla ieškinio dalyje nutrauktina,... 8. II.Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.... 9. Bylos duomenimis Šiaulių apygardos teismo 2012-05-28 d. nutartimi UAB... 10. III.Faktiniai ir teisiniai argumentai ir išvados.... 11. Bankroto administratoriaus tikslas – apginti kreditorių interesus ir... 12. Teismui iškėlus bankroto bylą, atsiranda materialiniai teisiniai bankroto... 13. Remdamasi Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 6 punkto... 14. Nagrinėjamoje byloje įmonės administratorius, gavęs duomenis apie įmonės... 15. Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos... 16. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį žala gali būti padaryta turto netekimu,... 17. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad įmonę ir administracijos vadovą... 18. Nors bankroto byla įmonei iškelta 2012 m. gegužės 28 d., tačiau atsakovas... 19. Aptariamu atveju nustatyta, jog atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė... 20. Tokiu atveju pagal bendrąsias civilinės atsakomybės taisykles žalą... 21. Parengiamajame posėdyje atsakovas aiškino, kad įmonė iki bankroto... 22. Taip pat iš bankroto administratoriaus sudaryto balanso ir jo paaiškinimo... 23. Įmonės vadovo turtinę atsakomybę ir jos apimtį nustato DK 255 straipsnio 5... 24. Kadangi ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, paduodant ieškinį, yra... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 263,... 26. .... 27. Ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės„Darutė“... 28. Priteisti iš atsakovo R. M. (a.( - )) 36 868 Lt(trisdešimt šešis... 29. Priteisti iš atsakovo R. M. (a.( - ) ) 1106 Lt(vieną tūkstantį vieną... 30. Priimti ieškovės bankrutuojančios UAB „Darutė“ atsisakymą nuo... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos...