Byla e2-1292-1030/2018
Dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiui vaikui priteisimo, išvadą teikianti institucija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Monika Lapukaitė, sekretoriaujant Agnei Butkutei, dalyvaujant ieškovei D. J., jos atstovui advokatui Linui Žukauskui, atsakovo atstovei advokatei Alisai Kostiuk,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. J. ieškinį atsakovui A. S. (A. S.) dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiui vaikui priteisimo, išvadą teikianti institucija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovo A. S. išlaikymą nepilnametei dukrai S. J. po 250 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki dukters S. J. pilnametystės, kasmet išlaikymą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją; skirti ieškovę D. J. nepilnametės dukters S. J. išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja; priteisti iš atsakovo A. S. ieškovės D. J. naudai 9 000 Eur įsiskolinimą už nepilnametės dukters išlaikymą už 3 metų laikotarpį; priteisti iš atsakovo A. S. ieškovės D. J. turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą bei visas teismo išlaidas.

5Ieškinyje nurodoma, kad ieškovei D. J. turint ilgalaikius artimus santykius su atsakovu A. S., tačiau nesudarius santuokos, ( - ), gimė duktė S. J. Gimus dukrai, atsakovas nuo bet kokio bendro su ieškove dukters auklėjimo, priežiūros, rūpinimosi nusišalino, ieškovę paliko vieną auklėti ir auginti dukrą. Daugiau nei 6 metus atsakovas vengė pripažinti tuo metu mažametės dukters tėvystę, tą atsakovas padarė tik 2009 metais, dėl ko tik 2009 m. birželio 18 d. buvo išduotas dukters gimimo liudijimas, kuriame buvo nurodyti abu tėvai. Tokiu būdu, nuo pat dukters gimimo ieškovė iš esmės viena, padedant giminaičiams, o vėliau kitiems artimiems asmenims augino, rūpinosi ir auklėjo dukrą S. J. Nuo pat dukters gimimo atsakovas, nusišalinęs nuo dukters auklėjimo, visiškai nusišalino ir nuo jos išlaikymo, t. y., niekada ir jokia forma neprisidėjo prie ieškovės nepilnametei dukrai teikiamo išlaikymo, dėl ko visa vaiko išlaikymo pareiga teko tik ieškovei.

6Dukrai augant, keičiantis, didėjant jos poreikiams, ieškovė turėjo skirti vis didesnę ir didesnę pajamų dalį dukters poreikių tenkinimo užtikrinimui. Nebegalėdama to padaryti iš pajamų, gautų Lietuvoje, ieškovė susirado sezoninį darbą Norvegijoje, kur kasmet išvykdama užsidirba savęs ir dukters išlaikymui. Tuo tarpu atsakovas, kaip ir anksčiau prie vaiko išlaikymo neprisideda. Atsižvelgdama į tai, kad vienai užtikrinti vaiko poreikių patenkinimą (vienai mokėti abiems tėvams turinčias tekti išlaikymo sumas) ieškovei tampa pernelyg sunku, o dukters, kuri 2019 metais sulauks pilnametystės, poreikiai dėl jos amžiaus, interesų ir ateities planų nuosekliai auga, ieškovė yra priversta kreiptis į teismą dėl įpareigojimo atsakovui savo lėšomis prisidėti prie dukters išlaikymo iki jos pilnametystės bei kompensuoti ieškovės išlaidas, skirtas dukters išlaikymui už atsakovą, už įstatymų leidžiamą laikotarpį.

7Ieškovės vertinimu, ieškovės ir atsakovo dukters išlaikymui per mėnesį realiai yra reikalinga ne mažesnė nei 500 Eur dydžio išlaikymo, mokėtino abiejų iš tėvų, suma. Ieškovė pažymi, kad jos ir atsakovo duktė šiuo metu yra sulaukusi 16 metų amžiaus, mokosi pagal viduriniojo mokymo ir lavinimo programą ( - ) gimnazijoje II klasėje. Ieškovės ir atsakovo duktė nuosekliai ir ilgą laiką rengiasi būsimoms galimoms medicinos studijoms pagal aukštojo mokymo programas, šis domėjimasis lemia ir papildomas išlaidas, susijusias su dukters švietimu, papildomu mokymu. Ieškovė pažymi, kad nepilnametės dukters išlaikymo dydį be būtinųjų poreikių maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui, lemia ir neišvengiamas ieškovės darbas Norvegijoje, siekiant užtikrinti pajamų, reikiamų savęs bei dukters išlaikymui, gavimą. Dėl ieškovės sezoninio darbo Norvegijoje, ieškovė kasmet kuriam laikui turi palikti dukrą artimųjų giminaičių priežiūrai. Šiuo laikotarpiu dukters išlaikymo per mėnesį sumą įprastai sudaro 700 - 800 Eur suma, kuri kas mėnesį yra įmokama į ieškovės gyvenimo draugo S. U. atsiskaitomąja bankinio mokėjimo kortele susietą atsiskaitomąją sąskaitą, mokėjimo kortelę perduodant artimajam giminaičiui (ieškovės tėčiui S. K., ieškovės gyvenimo draugui S. U., brolio žmonai J. M., oficialia globėja ieškovės nebuvimo laikotarpiui skirtai L. O.), šios, į sąskaitą pervedamos lėšos, ieškovei esant išvykusiai, yra naudojamos jos dukters būtinųjų poreikių tenkinimui.

8Ieškovė pažymi, kad atsižvelgiant į tai, kad duktė jau yra sulaukusi 16 metų amžiaus, jos asmeninių poreikių (laisvalaikiui su draugais, dienos pietums ir pan.), ieškovė kiekvieną dieną skiria 3-4 Eur dydžio dienpinigius, kuriuos duktė, iš esmės su pinigais besielgianti itin atsakingai, naudoja savo nuožiūra. Tokiu būdu, įvertinusi būtiniausius vaiko poreikius, ieškovė laikosi pozicijos, kad šiuo metu vidutiniškai per mėnesį dukters S. J. išlaikymui yra reikalinga skirti ne mažesnę nei 500 Eur sumą.

9Nurodo, kad sprendžiant dėl išlaikymo, priteistino iš atsakovo dydžio, yra įvertintina ir abiejų tėvų turtinė padėtis. Ieškovė nurodė, kad siekdama užtikrinti dukters poreikius ji sezoninį darbą, sudarytos ilgalaikės darbo sutarties pagrindu, dirba Norvegijoje, kur ieškovės uždarbį (gaunamas realias pajamas) sudaro ne mažesnė nei 12 000 – 13 000 Eur suma (ieškovės ir dukters pragyvenimui metams) (149 804 Norvegijos kronų suma, atėmus privalomus mokėti mokesčius – 64 416 Norvegijos kronų ir pridėjus ieškovei kaip auginančiai dukrą grąžintiną sumokėtų mokesčių sumą + 35 508 Norvegijos kronų). Ieškovė turi nekilnojamojo turto, lygiomis dalimis priklausančio ieškovei ir S. U., butą, esantį ( - ), ir asmeninės nuosavybės teise ieškovei priklausantį žemės sklypą S/b, adresu ( - ), todėl ieškovė savo turtinę padėtį vertina kaip gerą.

10Ieškovė neturi duomenų apie tikrąją atsakovo turtinę padėtį, jo gaunamas pajamas. Atsakovas jau ilgą laiką nuolat gyvena ir dirba Norvegijoje. Ieškovės žiniomis, atsakovui išperkamosios nuomos teisėmis priklauso gyvenamasis namas. Ilgalaikius finansinius įsipareigojimus pardavėjams, ar kredito įstaigoms sugebantis vykdyti atsakovas turi pakankamas pajamas, dėl ko laisvai, neapsunkindamas savęs turi galimybę prisidėti prie nepilnametės dukters išlaikymo, jo turtinė padėtis taip pat vertintina kaip gera.

11Ieškovės vertinimu, šiuo metu nustatytina išlaikymo nepilnametei dukrai S. J. suma – 250 Eur per mėnesį, laikytina atitinkančia išlaikymo dydį, ieškovės teiktą dukrai už atsakovą iki ieškinio pateikimo teismui dienos, nes faktiškai ieškovės patiriamos išlaidos nepilnametės dukters išlaikymui iš esmės visą tiek paskutinių trejų metų laikotarpį, tiek dar anksčiau ženkliai viršijo prašomą priteisti išlaikymo sumą. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teisės normų aiškinimo ir taikymo praktika, ta aplinkybė, kad ieškovė nesikreipė į atsakovą, kad jis prisidėtų prie nepilnametės dukters išlaikymo, savaime nereiškia, kad vaiko poreikiai buvo mažesni ir tai nėra pagrindas priteistino išlaikymo įsiskolinimo sumos mažinimui. Atsižvelgiant į nurodytą reglamentavimą, iš atsakovo, kuris niekada neprisidėjo prie dukters išlaikymo, o atsakovui tenkančią pareigos išlaikyti vaiką dalį vykdžius ieškovei, priteistinas išlaikymas už 3 metų (36 mėnesių) laikotarpį iki ieškinio teismui pateikimo dienos, viso – 9 000 Eur (250 Eur x 36 mėn.).

12Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti pilna apimtimi, davė paaiškinimus.

13Atsakovas atsiliepimu su pareikštu ieškiniu sutiko iš dalies.

14Atsiliepime nurodoma, kad dėl išlaikymo priteisimo, jo dydžio ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, atsakovas sutinka iš dalies. Jis sutinka mokėti dukros išlaikymui po 200 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, pradedant nuo ieškinio padavimo dienos iki dukters pilnametystės. Atsakovas nesutinka su pateiktais vaiko poreikių paskaičiavimais, nes analizuojant ieškinyje pateiktą išlaidų paskaičiavimą, matyti, kad paskaičiavimai yra abstraktūs, įtrauktos išlaidos, kurių realiai niekada nebuvo, nes, priešingai nei nurodyta ieškinyje, ieškovė niekada pakankamai nesirūpino šalių dukra ir jos laisvalaikiu. Dukra nuolat prižiūrima kitų asmenų, giminaičių tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Šiuo metu atsakovas turi papildomų išlaidų, nes prieš keturis menėsius jam gimė vaikas ir jo sutuoktinė nedirba ir šiuo metu jis vienas išlaiko jų keturių asmenų šeimą. Atsakovas mano, kad 200 Eur suma per mėnesį užtikrina vaiko ne tik minimalius, bet ir būtinus poreikius, bei būtų proporcingas jo turtinei padėčiai ir nepažeistų kitų jo išlaikytinių teisių.

15Atsakovas nurodo, kad jis gyvena su šeima Norvegijoje, ten dirba. Taip pat atsakovas turi išlaikytinių - prieš keturis mėnesius gimusį vaiką, bei padeda išlaikyti savo sutuoktinės vaiką. Sutuoktinė šiuo metu nedirba, nes auginą naujagimį. Atsakovas, priešingai nei nurodyta ieškinyje, neturi jokio nekilnojamojo ir privalomai registruojamo turto. Išlaikymą dukrai jis teikė tiek, kiek leido jo turtinė padėtis ir galimybės, perduodamas pinigus ieškovei. Ieškovė niekada per 16 vaiko gyvenimo metų nereiškė jam pretenzijų nei dėl išlaikymo, nei dėl bendravimo su dukra.

16Atsakovas nesutinka su reikalavimu dėl išlaikymo įsiskolinimo 9 000 Eur sumoje priteisimo. Jis mano, kad nėra susidariusi jokia išlaikymo skola. Jis negali pateikti rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad jis pagal galimybes mokėjo dukrai išlaikymą, nes tai buvo nusistovėjusi praktika ir jis nepasirūpino tuo, kad užfiksuoti pinigų perdavimo faktą arba gauti pakvitavimą. Ieškovė tik nurodo, kad jis niekada nesirūpino dukra, bet jokių įrodymų, tai patvirtinančių, arba argumentų, paaiškinančių, kodėl tokį ilgą laiką ji nesikreipė dėl išlaikymo priteisimo - nepateikė. Atsakovas pripažįsta, kad neteikė išlaikymo po 200 Eur per mėnesį, bet vaiko poreikiai bei orientaciniai kriterijai buvo kitokie. Teismui manant, kad yra pagrindo pripažinti išlaikymo įsiskolinimo faktą, skolos suma turėtų būti mažintina, atsižvelgiant į teisingumo, sąžiningumo bei proporcingumo kriterijus.

17Atsakovas taip pat pažymi, kad dukra jam skambino ir informavo apie nesutarimus su motina - ieškove D. J. Atsakovui susidarė įspudis, kad dukra nėra tinkamai prižiūrima, ne viskuo aprūpinta ir piktnaudžiauja alkoholiniai gėrimais, nes kelių telefoninių skambučių metu jam kilo įtarimai dėl vaiko blaivumo. Jo žiniomis, dėl konfliktinės situacijos su motina, dukrai buvo teikiama psichologinė-psichiatrinė pagalba ir ji buvo gydoma nuo elgesio sutrikimo. Šiuo metu atsakovas bando spręsti galimybę pasiimti vasarą dukrą pas savę į Norvegiją, bei išspręsti dukters apgyvendinimo Norvegijoje bei tolimesnio mokymosi klausimus, nes miestelyje, kur jis gyvena, nėra dukters amžiui tinkamos mokyklos, dukra nemoka jokios užsienio kalbos. Jo duomenimis, dukra gyvena atskirai nuo mamos ir savarankiškai tvarkosi.

18Teismo posėdyje atsakovas nedalyvavo. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė su ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, kad atsakovas nepilnametės dukros išlaikymui sutinka mokėti 200 Eur per mėnesį iki dukros pilnametystės. Kitoje dalyje ieškinį prašė atmesti. Pateiktas prašymas priteisti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

19Institucijos teikiančios išvadą byloje Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdį pranešta tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 1751 straipsnio 9 dalyje numatyta tvarka. Teisme gautas institucijos teikiančios išvadą byloje pranešimas, kuriame nurodo, kad Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas nenumato, kad Vaiko teisių apsaugos institucijos dalyvavimas nagrinėjant nepilnamečių išlaikymo bylas yra privalomas, todėl pateiktas prašymas nagrinėti šią bylą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui nedalyvaujant.

20Teismas

konstatuoja:

21Ieškinys tenkintinas iš dalies.

22Dėl išlaikymo nepilnametei dukrai priteisimo

23Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.192 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Pažymėtina, kad tėvai pareigą išlaikyti savo vaikus privalo vykdyti nepaisant to, ar jie gyvena kartu ar atskirai. Tėvų asmeninės pareigos teikti vaikams materialinį išlaikymą negalima atsisakyti ar šią pareigą perleisti vykdyti kitiems asmenims.

24Ieškovė ieškiniu prašo nepilnametės dukros išlaikymui priteisti po 250 Eur per mėnesį nuo ieškinio teismui pateikimo dienos iki vaiko pilnametystės. Atsakovas su šiuo reikalavimu sutinka iš dalies. Nepilnametės dukros išlaikymui sutinka mokėti po 200 Eur iki jos pilnametystės. Atsakovas mano, kad 200 Eur suma per mėnesį užtikrina vaiko ne tik minimalius, bet ir būtinus poreikius, bei būtų proporcinga jo turtinei padėčiai ir nepažeistų kitų jo išlaikytinių teisių.

25Sprendžiant dėl priteistino išlaikymo dydžio, turi būti vadovaujamasi CK 3.192 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais kriterijais: išlaikymo dydis turi būti proporcingas vaiko poreikiams ir tėvų turtinei padėčiai bei užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties kriterijai įstatyme nedetalizuoti, tačiau nuosekliai išplėtoti kasacinio teismo praktikoje. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad tėvų turtinės padėties kriterijus yra reikšmingas, bet ne lemiantis, sprendžiant dėl priteistino išlaikymo dydžio, nes išlaikymas visų pirma turi užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Dėl priteistino išlaikymo dydžio spręstina kiekvienu atveju individualiai įvertinant reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-209/2013). Nors tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus abiem tėvams yra vienoda, tačiau tai nereiškia, kad kiekvienas iš jų turi teikti vienodo dydžio išlaikymą. CK 3.156 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas tėvų valdžios lygybės principas reiškia tai, kad tėvų teisės ir pareigos vaikams yra lygios, tačiau konkrečios teisės ir pareigos bei jų apimtis gali skirtis, priklausomai nuo daugelio faktinių aplinkybių, tokių kaip nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta, turtinė padėtis ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-491/2013). Nurodytų kriterijų pusiausvyrą padeda išlaikyti CK 3.3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos bei gynimo principas, kuriuo visais atvejais privalo vadovautis teismas, spręsdamas ne tik vaikų išlaikymo, bet ir kitus su vaikais susijusius klausimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-469/2006; 2010 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-243/2010). Teismas, nustatęs vaiko poreikių dydį, sprendžia, kaip tarp tėvų jį paskirstyti ir nustatyti iš išlaikymo neteikiančio tėvo (motinos) priteistiną išlaikymo sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-195-915/2015).

26Tiek ieškovės, tiek liudytojo – ieškovės sutuoktinio S. U. – paaiškinimais nustatyta, kad ieškovė ir jos sutuoktinis stengiasi patenkinti ne tik visus dukros poreikius, bet ir visus jos norus (dažnai keičiami telefonai, duodami nemaži kišenpinigiai ir pan.). Teismo vertinimu, tėvų pareiga, kurios vykdymas gali būti užtikrinamas teismine tvarka priteisiant išlaikymą, yra patenkinti protingus, objektyviai reikalingus (nors ir ne minimalius) vaiko poreikius. Ieškovės noras patenkinti dukros norus, kurie nėra būtini vaiko vystymuisi ir dėl kurių ieškovė patiria papildomas išlaidas dukros išlaikymui, yra suprantamas ir galimas, tačiau negali būti priežastis konstatuoti didesnius vaiko poreikius ir atitinkamai iš atsakovo priteisti didesnį išlaikymą nei dukrai objektyviai reikalinga.

27Pažymėtina, kad šalių nepilnametė dukra jokių specialių poreikių neturi. Papildomuose užsiėmimuose nedalyvauja. Yra sveika. Ieškovė nurodė, kad dukra baigusi mokslus nori studijuoti mediciną, ateityje planuoja samdyti korepetitorių siekiant pagerinti dukros mokslus. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu tokių išlaidų ieškovė nepatiria, teismas, plačiau šios aplinkybės nevertina ir dėl jos papildomai nepasisako.

28Taip pat pažymėtina, kad ieškovė papildomų įrodymų, pagrindžiančių ieškinyje išdėstytą vaiko poreikių lentelę, nepateikė, todėl teismas atsižvelgdamas į tai, taip pat pirmiau išdėstytas aplinkybes, daro išvadą, kad byloje nėra įrodyta, kad šalių nepilnametės dukters poreikiai butų didesni nei orientaciniu teismų praktikoje pripažįstamas minimalios mėnesinės algos (400 Eur) kriterijus.

29Teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu objektyviai leidžia jo tėvų turtinė padėtis, todėl, nagrinėdamas bylą dėl išlaikymo priteisimo, privalo nustatyti tėvo (motinos) turtinę padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2010). Tėvų turtinė padėtis vertintina atsižvelgiant į faktinių aplinkybių visumą: tėvų gaunamas pajamas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, investicijas, sveikatą, išlaikytinių skaičių, taip pat į tėvų elgesį, siekiant uždirbti, gauti pajamas vaikams išlaikyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-243/2010). Be to, vertindamas tėvų turtinę padėtį, teismas turi atsižvelgti į prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą (CK 3.3 straipsnio 1 dalis). Todėl, jei yra pagrįstų abejonių dėl tikrosios tėvų turtinės padėties, jų gaunamų pajamų ir pan., teismas turi vertinti šias aplinkybes vaiko interesų naudai.

30Ieškovės paaiškinimais ir byloje pateiktais duomenimis nustatyta, kad ieškovė D. J. dirba sezoninį darbą Norvegijoje. Viso per metus Norvegijoje dirba pusę metų, jos metines pajamas sudaro 12 000 – 13 000 Eur (el. b. t. I, psl. 41-43, 45-49, 175-180). Asmeninės nuosavybės teise turi žemės sklypą, adresu ( - ), bei bendrosios jungtinės nuosavybės teise kartu sus sutuoktiniu S. U. turi butą, adresu ( - ) bei sodo namą su statiniais ir žemės sklypu, esantį adresu ( - ), (el. b. t. I, psl. 105-111). Ieškovės paaiškinimais kreditorinių įsipareigojimų bei kitų išlaikytinių neturi.

31Atsakovo atstovės paaiškinimais bei byloje pateiktais duomenimis nustatyta, kad atsakovas gyvena ir dirba Norvegijoje. Jo metines pajamas sudaro 29 000 Eur, atitinkamai per mėnesį 2 422 Eur (el. b. t. I, psl. 97-100). Kilnojamojo ir nekilnojamojo turto nei Lietuvoje nei Norvegijoje neturi (el. b. t. I. Psl. 112, 115-118). Atsakovas yra sudaręs santuoką, turi dar vieną nepilnametę dukrą H. S., gim. ( - ) (el. b. t. I, psl. 103-104). Atsakovas kartu su žmona ir jos tėvu turi kreditorinių įsipareigojimų bankui už žmonos ir jos tėvo vardu įgytą būstą. Nepadengtų įsiskolinimų suma sudaro 2 408 530 Norvegijos kronų, kas sudaro 253 795 Eur (el. b. t. I, psl. 189-193). Šiuo metu atsakovas vienas išlaiko šeimą, kadangi jo žmona yra motinystės atostogose (el. b. t. I, psl. 101-102). Atsakovas nurodė, kad šiuo metu atsakovas turi papildomų išlaidų, nes nesenai jam gimė vaikas ir jo sutuoktinė nedirba ir šiuo metu jis vienas išlaiko jų keturių asmenų šeimą.

32Vertinant šalių turtinę padėtį, nagrinėjamu atveju nėra nustatyta, kad kurios nors iš šalių turtinė padėtis būtų iš esmės geresnė. Ieškovė turi nekilnojamojo turto, gauna gerą darbo užmokestį, kreditorinių įsipareigojimų ir kitų išlaikytinių, apart dukros, neturi. Tuo tarpu atsakovas gauna geresnes pajamas nei ieškovė, tačiau jis turi kreditorinių įsipareigojimų, šiuo metu vienas dirba, nes išlaiko nesenai gimusią dukrą bei savo žmoną, kuri yra motinystės atostogose. Kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neturi. Pažymėtina, kad tiek ieškovė, tiek atsakovas dirba Norvegijoje, bet jis priešingai nei ieškovė nuolatos gyvena Norvegijoje, kurioje pragyvenimo lygis yra kur kas didesnis nei Lietuvoje, dėl to patiria ir didesnes pragyvenimo išlaidas.

33Įvertinus tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju įrodyto dydžio vaiko poreikius, teikdami išlaikymą, abu tėvai turi tenkinti po lygiai.

34Atsižvelgiant į būtinus dukros poreikius, šalių turtinę padėtį, ieškovės ieškinio dalis dėl išlaikymo nepilnametei dukrai priteisimo tenkintina iš dalies, šalių nepilnametės dukros išlaikymui priteistina po 200 Eur nuo kreipimosi į teismą dienos iki vaiko pilnametystės. Vaiko išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skirtina ieškovė (CK 3.190 straipsnio 1 dalis).

35Dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo

36Teisė reikalauti išlaikymo atsiranda, kai vaiko tėvas ar motina nebevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti nepilnamečius vaikus. Teismas už laikotarpį, praėjusį nuo teisės į išlaikymą atsiradimo iki ieškinio pareiškimo dienos, iš skolininko priteisia išlaikymo įsiskolinimą. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti 9 000 Eur dydžio išlaikymo įsiskolinimą, už 3 metų laikotarpį, skaičiuojant po 250 Eur mėnesio išlaikymą (250 Eur x 36 mėn.).

37Išlaikymo įsiskolinimas, kaip ir išlaikymas, nustatomas remiantis CK 3.192 straipsnio 2 dalyje įtvirtintomis nuostatomis, todėl teismas, kilus ginčui dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, siekdamas priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą, turi imtis priemonių, kad būtų nustatytos reikšmingos faktinės aplinkybės. CK 3.200 straipsnyje nustatyta, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos. Teismų praktikoje išaiškinta, kad išlaikymo skola apskaičiuojama ir priteisiama iki ieškinio pateikimo momento, o nuo ieškinio pateikimo momento priteisiamas išlaikymas iki vaiko pilnametystės (pvz., Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-989-619/2017, Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-250-538/2017). Kasacinis teismas laikosi nuostatos, kad tais atvejais, kai vienas iš tėvų su vaiku negyvena, jam tenka pareiga įrodinėti, jog tėviškas pareigas vykdė, nors ir gyveno skyrium (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2011). Išlaikymo įsiskolinimas gali atsirasti dėl to, kad išlaikymas neteikiamas iš viso ar jeigu jis neteikiamas iš dalies, t. y. teikiamas tik tokio dydžio aprūpinimas, kuris nepatenkina vaiko visų būtinų poreikių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-14/2008). Taigi byloje turi būti nustatomos aplinkybės, reikšmingos klausimui dėl išlaikymo įskolinimo priteisimo išspręsti, ir konstatuojamas teisės reikalauti išlaikymo atsiradimo momentas. Pagal bendrąją įrodinėjimo taisyklę, įtvirtintą CPK 178 straipsnyje, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti.

38Ieškovė nurodė, kad nuo pat dukters gimimo atsakovas yra nusišalinęs nuo dukters auklėjimo, visiškai nusišalino ir nuo jos išlaikymo, t. y., niekada ir jokia forma neprisidėjo prie ieškovės nepilnametei dukrai teikiamo išlaikymo, dėl ko visa vaiko išlaikymo pareiga teko tik ieškovei. Teismo posėdžio metu pažymėjo, kad per 16 metų atsakovas šalių nepilnametei dukrai yra padovanojęs tik kelias šventines dovanas. Tuo tarpu atsakovas su ieškove nesutinka. Nurodė, kad nėra susidariusi jokia išlaikymo skola. Jis negali pateikti rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad jis pagal galimybes mokėjo dukrai išlaikymą, nes tai buvo nusistovėjusi praktika ir jis nepasirūpino tuo, kad užfiksuoti pinigų perdavimo faktą arba gauti pakvitavimą. Atsakovas pripažįsta, kad neteikė išlaikymo po 200 Eur per mėnesį, bet vaiko poreikiai bei orientaciniai kriterijai buvo kitokie. Atsakovo atstovė teismo posėdyje papildomai paaiškino, kad pinigai buvo perduodami per kitus asmenis, kurių atsakovas neprašė apklausti teismo posėdyje, kad patvirtintų atsakovo dėstomas aplinkybes, kadangi jie taip pat dirba Norvegijoje.

39Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 straipsnis). Pagal šias įstatymo normas šalys byloje nėra atleidžiamos nuo pareigos nurodyti faktus ir įrodymus, juos rinkti ir pateikti. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Teismas civilinei bylai reikšmingas aplinkybes nustato remdamasis įrodymais. Įrodymai – civilinei bylai reikšmingi faktiniai duomenys, gauti CPK 177 straipsnio 2 ir 3 dalyse išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Atsakovas tvirtina, kad išlaikymą nepilnametei dukrai teikė, tačiau ne kas mėnesį ir ne po 200 Eur. Teismas atkreipia dėmesį, kad nei atsakovas nei jo atstovė negalėjo nurodyti nei kokias sumas nei kokiu laikotarpiu šalių dukrai teikė. Šiame kontekste pažymėtina, kad, kaip minėta, tėvų asmeninės pareigos teikti vaikams materialinį išlaikymą negalima atsisakyti, o atsakovo nurodomos aplinkybės, kad ieškovė 16 metų nesikreipė dėl išlaikymo nepilnametei dukrai priteisimo, jo neatleidžia nuo pareigos teikti išlaikymą.

40Atsakovas atsiliepimu nurodo, kad teismui manant, kad yra pagrindas pripažinti išlaikymo įsiskolinimo faktą, skolos suma turėtų būti mažintina, atsižvelgiant į teisingumo, sąžiningumo bei proporcingumo kriterijus. Teismų praktikoje formuluoja tokia teisės taikymo taisyklė: vien ta aplinkybė, kad vienas iš tėvų, su kuriuo gyvena nepilnametis vaikas, ilgą laiką nereikalauja išlaikymo vaikui iš antrojo tėvo ir vaiką išlaiko vienas, pati savaime nėra pagrindas mažinti išlaikymo įsiskolinimą, nes išlaikymui gautinos lėšos yra vaiko, o ne tėvo (motinos) nuosavybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-288-378/2017). Todėl teismo manymu atsakovo prašymas dėl priteisino išlaikymo įsiskolinimo dydžio sumažinimo teisiškai nepagrįstas.

41Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra jokių duomenų patvirtinančių atsakovo dėstomas aplinkybes, kad išlaikymą atsakovas vaikui teikė, ieškovės prašymas tenkintinas iš dalies. Iš atsakovo priteistinas 7 200 Eur išlaikymo įsiskolinimas, t. y. už tris metus, išlaikymo įsiskolinimą skaičiuojant ne po 250 Eur, kaip skaičiavo ieškovė, o išlaikymo įsiskolinimą už minėtą laikotarpį skaičiuojant susiejus su priteistu išlaikymo dydžiu, t. y. po 200 Eur (200 Eur x 36 mėn.).

42Ieškovė prašo išlaikymo įsiskolinimą priteisti jai. Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje nuosekliai pažymima, jog tikrasis prievolinio išlaikymo teisinio santykio subjektas yra vaikas, išlaikymui gaunamas turtas ar lėšos yra vaiko nuosavybė, o tėvai turi tik tvarkymo teisę (uzufruktą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-246-378/2016). Atsižvelgiant į tai, kad teismų praktikoje išlaikymas ir išlaikymo įsiskolinimas priteisiamas vaikui, šis ieškovės reikalavimas netenkintinas ir išlaikymo įsiskolinimas priteistinas nepilnametei dukrai.

43Dėl bylinėjimosi išlaidų

44Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 1, 2 dalys).

45Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Byloje buvo pareikštas reikalavimas dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo po 250 Eur, iš kurio pareikštas išvestinis reikalavimas dėl įsiskolinimo priteisimo. Ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 2 punktu. Ieškinį tenkinus iš dalies (80 proc.) iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 54 Eur žyminio mokesčio (2400 x 3% x 75 %) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 85 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

46Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 1, 2 dalys).

47Ieškovė patyrė rašytiniais įrodymai patvirtintas 595 Eur bylinėjimosi išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti, kurios neviršija Teisingumo ministro rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (el. b. t. II, psl. 9-12).

48Atsakovas patyrė rašytiniais įrodymai patvirtintas 500 Eur bylinėjimosi išlaidas advokatės teisinei pagalbai apmokėti, kurios neviršija Teisingumo ministro rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio bei 100,40 Eur išlaidas už vertimus iš norvegų kalbos (el. b. t. II, psl. 3-7).

49Ieškinį tenkinus iš dalies iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 476 Eur (595 x 80 %) jos patirtų bylinėjimosi išlaidų.

50Ieškinį patenkinus iš dalies atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai iš ieškovės priteistina 120,08 Eur jo patirtų bylinėjimosi išlaidų (600,40 x 20 %).

51Įskaičius priešpriešinius reikalavimus ieškovei iš atsakovo priteistina 355,92 Eur bylinėjimosi išlaidų.

52Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 268, 270, 282 straipsniais, teismas

Nutarė

53Ieškinį tenkinti iš dalies.

54Priteisti iš atsakovo A. S. (A. S.), a. k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiui vaikui S. J., gim. ( - ), kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 200 Eur (du šimtus eurų) nuo ieškinio pateikimo teismui dienos, t. y. 2017 m. lapkričio 22 d., iki vaiko pilnametystės, išlaikymo dydį indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

55Priteisti iš atsakovo A. S. (A. S.), a. k. ( - ) 7 200 Eur (septynis tūkstančius du šimtus eurų) išlaikymo įsiskolinimą nepilnamečiam vaikui S. J., gim. ( - ).

56Nepilnamečio vaiko S. J., gim. ( - ), išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti ieškovę D. J., a. k. ( - )

57Priteisti iš atsakovo A. S. (A. S.), a. k. ( - ) 54 Eur (penkiasdešimt keturis eurus) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą. Priteistą žyminį mokestį atsakovas privalo sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą, nurodant mokėjimo paskirtį „žyminis mokestis“, įmokos kodą 5660.

58Priteisti iš atsakovo A. S. (A. S.), a. k. ( - ) 355,92 Eur (tris šimtus penkiasdešimt penkis eurus devyniasdešimt du euro centus) bylinėjimosi išlaidų ieškovei D. J., a. k. ( - )

59Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

60Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Monika... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovo A. S. išlaikymą... 5. Ieškinyje nurodoma, kad ieškovei D. J. turint ilgalaikius artimus santykius... 6. Dukrai augant, keičiantis, didėjant jos poreikiams, ieškovė turėjo skirti... 7. Ieškovės vertinimu, ieškovės ir atsakovo dukters išlaikymui per mėnesį... 8. Ieškovė pažymi, kad atsižvelgiant į tai, kad duktė jau yra sulaukusi 16... 9. Nurodo, kad sprendžiant dėl išlaikymo, priteistino iš atsakovo dydžio, yra... 10. Ieškovė neturi duomenų apie tikrąją atsakovo turtinę padėtį, jo... 11. Ieškovės vertinimu, šiuo metu nustatytina išlaikymo nepilnametei dukrai S.... 12. Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovas ieškinį palaikė ir prašė... 13. Atsakovas atsiliepimu su pareikštu ieškiniu sutiko iš dalies.... 14. Atsiliepime nurodoma, kad dėl išlaikymo priteisimo, jo dydžio ir išlaikymo... 15. Atsakovas nurodo, kad jis gyvena su šeima Norvegijoje, ten dirba. Taip pat... 16. Atsakovas nesutinka su reikalavimu dėl išlaikymo įsiskolinimo 9 000 Eur... 17. Atsakovas taip pat pažymi, kad dukra jam skambino ir informavo apie... 18. Teismo posėdyje atsakovas nedalyvavo. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė... 19. Institucijos teikiančios išvadą byloje Klaipėdos miesto savivaldybės... 20. Teismas... 21. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 22. Dėl išlaikymo nepilnametei dukrai priteisimo... 23. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.192 straipsnio 1... 24. Ieškovė ieškiniu prašo nepilnametės dukros išlaikymui priteisti po 250... 25. Sprendžiant dėl priteistino išlaikymo dydžio, turi būti vadovaujamasi CK... 26. Tiek ieškovės, tiek liudytojo – ieškovės sutuoktinio S. U. –... 27. Pažymėtina, kad šalių nepilnametė dukra jokių specialių poreikių... 28. Taip pat pažymėtina, kad ieškovė papildomų įrodymų, pagrindžiančių... 29. Teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu objektyviai leidžia... 30. Ieškovės paaiškinimais ir byloje pateiktais duomenimis nustatyta, kad... 31. Atsakovo atstovės paaiškinimais bei byloje pateiktais duomenimis nustatyta,... 32. Vertinant šalių turtinę padėtį, nagrinėjamu atveju nėra nustatyta, kad... 33. Įvertinus tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju įrodyto dydžio vaiko... 34. Atsižvelgiant į būtinus dukros poreikius, šalių turtinę padėtį,... 35. Dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo... 36. Teisė reikalauti išlaikymo atsiranda, kai vaiko tėvas ar motina nebevykdo... 37. Išlaikymo įsiskolinimas, kaip ir išlaikymas, nustatomas remiantis CK 3.192... 38. Ieškovė nurodė, kad nuo pat dukters gimimo atsakovas yra nusišalinęs nuo... 39. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 40. Atsakovas atsiliepimu nurodo, kad teismui manant, kad yra pagrindas pripažinti... 41. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra jokių duomenų patvirtinančių... 42. Ieškovė prašo išlaikymo įsiskolinimą priteisti jai. Pažymėtina, kad... 43. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 44. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 45. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas,... 46. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios... 47. Ieškovė patyrė rašytiniais įrodymai patvirtintas 595 Eur bylinėjimosi... 48. Atsakovas patyrė rašytiniais įrodymai patvirtintas 500 Eur bylinėjimosi... 49. Ieškinį tenkinus iš dalies iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 476... 50. Ieškinį patenkinus iš dalies atsakovui – proporcingai teismo atmestų... 51. Įskaičius priešpriešinius reikalavimus ieškovei iš atsakovo priteistina... 52. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263,... 53. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 54. Priteisti iš atsakovo A. S. (A. S.), a. k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiui... 55. Priteisti iš atsakovo A. S. (A. S.), a. k. ( - ) 7 200 Eur (septynis... 56. Nepilnamečio vaiko S. J., gim. ( - ), išlaikymui priteistų lėšų... 57. Priteisti iš atsakovo A. S. (A. S.), a. k. ( - ) 54 Eur (penkiasdešimt... 58. Priteisti iš atsakovo A. S. (A. S.), a. k. ( - ) 355,92 Eur (tris šimtus... 59. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 60. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...