Byla 2S-1822-924/2019
Dėl turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo kooperatinė bendrovė „Kauno kredito unija“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Edvardas Paliokas,

apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo T. S. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. birželio 28 d. nutarties civilinėje byloje A2-17746-959/2019 pagal pareiškėjo T. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-14153-454/2017 pagal ieškovo T. S. ieškinį atsakovams antstoliui R. B., V. Ž. dėl turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo kooperatinė bendrovė „Kauno kredito unija“.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovas T. S. ieškiniu prašė pripažinti 2017 m. kovo 20 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. ( - ), negaliojančiu. Kauno apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-14153-454/2017 ieškinį atmetė. Kauno apygardos teismas 2018 m. kovo 15 d. nutartimi Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimą paliko nepakeistą.

72.

8Pareiškėjas (ieškovas) T. S. pateikė pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, kuriuo prašė atnaujinti procesą Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-14153-454/2017, pakeisti Kauno apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-14153-454/2017: ieškovo T. S. ieškinį tenkinti ir pripažinti 2017 m. kovo 20 d. turto pardavimo iš varžytinių aktą Nr. ( - ) negaliojančiu, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat pareiškėjas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti 2017 m. lapkričio 22 d. Kauno apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-14153-454/2017 vykdymą. Pareiškėjas nurodė, kad Kauno apylinkės teismas 2019 m. sausio 9 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-2079-752/2019 nusprendė iškeldinti atsakovus T. S. L. S., E. M. S., O. S. ir E. S. su visu jiems priklausančiu turtu iš buto, esančio ( - ), priklausančio V. Ž. nuosavybės teise. Teismui priėmus palankų sprendimą šioje civilinėje byloje, šio sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys neįmanomas, kadangi 2017 m. lapkričio 22 d. Kauno apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-14153-454/2017 pagrindu ieškovas su šeima bus iškeldinti iš buto, kurio pardavimo iš varžytinių teisėtumą jis šiuo metu ginčija teisme.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

103.

11Kauno apylinkės teismas 2019 m. birželio 28 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

124.

13Teismas nurodė, kad Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimo dalis, kuria ieškinys atmestas, nėra ir negali būti vykdoma. Pagal kitą šio sprendimo dalį iš ieškovo gali būti priverstinai išieškomos 21,13 Eur dydžio procesinių dokumentų įteikimo išlaidos. Šio sprendimo pagrindu nei ieškovas, nei jo šeima negali būti iškeldinami iš buto, nes iškeldinimo klausimas juo nebuvo sprendžiamas. Teismui nutarus atnaujinti bylos procesą ir priėmus ieškovui palankų galutinį sprendimą, kuriuo 2017 m. kovo 20 d. turto pardavimo iš varžytinių aktas būtų pripažintas negaliojančiu bei priteistos iš atsakovų bylinėjimosi išlaidos, šio sprendimo dalis dėl akto pripažinimo negaliojančiu taip pat nebūtų vykdytina, nes šioje dalyje tai būtų sprendimas dėl teisinių santykių pripažinimo. Teismas nenustatė, kad būsimo ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo dalies dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomu tuo atveju, jei nebūtų sustabdytas 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimo dalies dėl 21,13 Eur dydžio procesinių dokumentų įteikimo išlaidų priteisimo vykdymas. Todėl teismas konstatavo, jog ieškovas neįrodė būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Nenustačius šios sąlygos, laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos, nepriklausomai nuo prašymo dėl proceso atnaujinimo tikėtino pagrįstumo.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

155.

16Atskiruoju skundu pareiškėjas (ieškovas) T. S. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. birželio 28 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - taikyti laikinąsias apsaugos priemones: sustabdyti Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-14153-454/2017 vykdymą (1 t. b. 1 t. l. 183-185). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

175.1.

18Teismo nutartis yra nepagrįsta, teismas neteisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, nepagrįstai konstatavo, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetamas dėl to, kad Kauno apylinkės teismo 2017 m. liepos 22 d. sprendimu buvo tik priteistos bylinėjimosi išlaidos ir teismas neturi pagrindo stabdyti bylinėjimosi išlaidų išieškojimo. Minėtu sprendimu buvo atmestas apelianto ieškinys dėl 2017-03-20 turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu. Teismui, galimai priėmus apeliantui palankų sprendimą šioje civilinėje byloje, šio sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys neįmanomas, kadangi Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2- 14153-454/2017 pagrindu apeliantas su savo šeima bus iškeldinti iš buto, kurio pardavimo iš varžytinių teisėtumą jis šiuo metu ginčija teisme.

195.2.

20Teismui priėmus apeliantui palankų sprendimą atsiras poreikis taikyti sprendimo vykdymo atgręžimą, tokiu būdu atkuriant situaciją į buvusią padėtį. Įvykdžius pilnai teismo sprendimą ir jo pagrindu priimtus kitus teismo sprendimus, galimai apeliantui palankaus teismo sprendimo proceso atnaujinimo byloje įvykdymas pasidarys neįmanomas. Teismas nurodytų aplinkybių neįvertino.

216.

22Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.

23Teismas

konstatuoja:

24IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados

257.

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

278.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas – pirmosios instancijos teismo 2019 m. birželio 28 d. nutarties, kuria atmestas apelianto prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

299.

30Apeliantas atskirąjį skundą grindžia argumentais, kad pirmosios instancijos teismas priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį, nes nevertino aplinkybių, jog netaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių ir teismui priėmus galimai apeliantui palankų sprendimą šioje civilinėje byloje, šio sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys neįmanomas, kadangi apeliantas su savo šeima bus iškeldinti iš buto, kurio pardavimo iš varžytinių teisėtumą jis šiuo metu ginčija teisme. Apeliacinės instancijos teismas su šiais apelianto argumentais nesutinka.

3110.

32Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 372 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prašymo atnaujinti procesą pateikimas teismui pats savaime nesustabdo įsiteisėjusio sprendimo (ar nutarties) vykdymo. Vadovaujantis CPK 372 straipsnio 2 dalimi, prašymą atnaujinti procesą nagrinėjantis teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu arba savo iniciatyva turi teisę sustabdyti sprendimo ar nutarties vykdymą, iki bus išnagrinėta byla dėl proceso atnaujinimo. Kaip ne kartą pasisakyta teismų praktikoje, ši priemonė atitinka laikinąsias apsaugos priemones, įtvirtintas CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte, – išieškojimo vykdymo procese sustabdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-273-178/2016; 2017 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-74-943/2017; kt.), todėl, kaip pagrįstai skundžiamoje nutartyje pažymėjo pirmosios instancijos teismas, šiuo atveju vertintinos laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti būtinos, CPK 144 straipsnyje įtvirtintos sąlygos, be kita ko atsižvelgiant ir į tai, kad išieškojimo vykdymo procese sustabdymo instituto specifika įpareigoja teismą šias laikinąsias apsaugos priemones taikyti labiau rezervuotai nei paprastai, juo labiau, kad CPK 373 straipsnyje numatyta įvykdytų teismo sprendimo (nutarčių) atgręžimo galimybė (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-273-178/2016).

3311.

34Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir jeigu nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Taigi, įstatymas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nustato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nėra pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162-241/2015, 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-63-516/2017 ir kt.).

3512.

36Nagrinėjamu atveju apeliantas pateiktame prašyme atnaujinti procesą Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-14153-454/2017, pareiškė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti 2017 m. lapkričio 22 d. Kauno apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-14153-454/2017 vykdymą.

3713.

38Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo galimo ieškovui (pareiškėjui) palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Būtina sąlyga laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti – grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Apeliantas prašo sustabdyti 2017 m. lapkričio 22 d. Kauno apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-14153-454/2017 vykdymą, prašymą grįsdamas aplinkybėmis, kad teismui galimai priėmus apeliantui palankų sprendimą šioje civilinėje byloje, šio sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys neįmanomas, kadangi Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2- 14153-454/2017 pagrindu apeliantas su savo šeima bus iškeldinti iš buto. Tačiau, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, minėtoje byloje nebuvo nagrinėjamas apelianto su šeima iškeldinimo iš buto klausimas. Sprendimas dėl apelianto su šeima iškeldinimo iš buto, esančio ( - ), priimtas 2019 m. sausio 9 d. Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-2079-752/2019, t. y. kitoje civilinėje byloje. Todėl apeliantas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurių taikymas nėra susijęs su būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo šioje byloje vykdymu. Be to, 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimo dalis, kuria nuspręsta ieškovo T. S. ieškinį dėl turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu atmesti, nėra ir negali būti vykdoma priverstine tvarka. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad apeliantas neįrodė būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

3914.

40Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad apeliantas neįrodė būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, šiuo atveju nepasisakė dėl apelianto prašymo dėl proceso atnaujinimo tikėtino pagrįstumo. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad preliminariai konstatavus, jog tokio prašymo tenkinimas yra abejotinas, įsiteisėjusio sprendimo vykdymo sustabdymas akivaizdžiai pažeistų tiek pirmiau nurodytas šios straipsnio (CPK 372 straipsnis) taikymo sąlygas, tiek ir CPK 18 straipsnyje įtvirtintą teismo sprendimo privalomumo principą.

4115.

42Aktualioje teismų praktikoje išaiškinta, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui (pareiškėjui) palankaus sprendimo priėmimo yra tada, kai dėl ginčo esmės jau yra priimtas ieškovui (pareiškėjui) nepalankus teismo procesinis sprendimas, net nepriklausomai nuo to, kad toks sprendimas, priimtas po teismo nutarties, kuria buvo sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-312-407/2016, 2017 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-74-943/2017, kt.).

4316.

44Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kad Kauno apylinkės teismas 2019 m. liepos 31 d. nutartimi, išnagrinėjęs pareiškėjo T. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-14153-454/2017, atmetė pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą, konstatavęs, kad pareiškėjo nurodomos aplinkybės negali būti laikomos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme, o taip pat jos negalėjo lemti kitokio teismo sprendimo byloje priėmimą.

4517.

46Nors Kauno apylinkės teismas 2019 m. liepos 31 d. nutartis minėtoje byloje dar nėra įsiteisėjusi, nes apeliantas dėl jos pateikė atskirąjį skundą, tačiau, atsižvelgiant į tai, jog neįsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu apelianto prašymas dėl proceso atnaujinimo yra atmestas, vadovaujantis anksčiau nurodyta teismų praktika, yra pagrindas daryti išvadą, jog apelianto reikalavimai tikėtinai nėra pagrįsti. Taigi, apeliantas taip pat neįrodė būtinos sąlygos laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti – prašymo dėl proceso atnaujinimo pagrįstumo.

18.

47Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Atskirasis skundas atmestinas, o Kauno apylinkės teismo 2019 m. birželio 28 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

48Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

49Atskirąjį skundą atmesti.

50Kauno apylinkės teismo 2019 m. birželio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

51Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Edvardas... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas T. S. ieškiniu prašė pripažinti 2017 m. kovo 20 d. turto... 7. 2.... 8. Pareiškėjas (ieškovas) T. S. pateikė pareiškimą dėl proceso atnaujinimo,... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Kauno apylinkės teismas 2019 m. birželio 28 d. nutartimi prašymą dėl... 12. 4.... 13. Teismas nurodė, kad Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimo... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 15. 5.... 16. Atskiruoju skundu pareiškėjas (ieškovas) T. S. prašo panaikinti Kauno... 17. 5.1.... 18. Teismo nutartis yra nepagrįsta, teismas neteisingai nustatė faktines bylos... 19. 5.2.... 20. Teismui priėmus apeliantui palankų sprendimą atsiras poreikis taikyti... 21. 6.... 22. Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.... 23. Teismas... 24. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados... 25. 7.... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 27. 8.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas – pirmosios instancijos teismo... 29. 9.... 30. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia argumentais, kad pirmosios instancijos... 31. 10.... 32. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 372 straipsnio 1 dalyje nustatyta,... 33. 11.... 34. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 35. 12.... 36. Nagrinėjamu atveju apeliantas pateiktame prašyme atnaujinti procesą Kauno... 37. 13.... 38. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo galimo... 39. 14.... 40. Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad apeliantas neįrodė būtinos... 41. 15.... 42. Aktualioje teismų praktikoje išaiškinta, kad pagrįstos abejonės dėl... 43. 16.... 44. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta (CPK 179... 45. 17.... 46. Nors Kauno apylinkės teismas 2019 m. liepos 31 d. nutartis minėtoje byloje... 47. Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines... 48. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 49. Atskirąjį skundą atmesti.... 50. Kauno apylinkės teismo 2019 m. birželio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.... 51. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....