Byla 2-2170-429/2014
Dėl nuostolių atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, sekretoriaujant Kristinai Matkevičienei, dalyvaujant ieškovo UAB “Senvagės rezidencija“ atstovui Jurij Grafman, atsakovo UAB „Bekonas LT“ atstovui direktoriui Algimantui Bendžiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Senvagės rezidencija“ ieškinį atsakovui UAB „Bekonas LT“ dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu pareikštu atsakovui prašo priteisti iš atsakovo UAB „Bekonas LT" (įmonės kodas 168662189) 3944Lt nuostolių atlyginimo, esant tęstiniam prievolės pažeidimui, neteisėtai naudojant jam paskolintas lėšas, paskaičiuotų kaip sutartinių delspinigių už laikotarpį nuo 2013-04-13 iki 2013-10-12, 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo -tai yra iki 2013-11-26 ir visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje ir teismo posėdyje paaiškindamas nurodė, kad ( - ) ieškovas UAB „Senvagės rezidencija" su atsakovu UAB „Bekonas LT" sudarė kreditavimo sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu atsakovui buvo suteiktas 34 000 Lt (trisdešimt keturių tūkstančių) litų dydžio kreditas. Kredito paskirtis - nekilnojamojo turto įsigijimas. Kredito sutartimi šalys nustatė (I Kredito aprašo 2.3 punktas), kad visą skolą atsakovas turi grąžinti 2012-08-30, o iki šios datos kas mėnesį atsakovas turi mokėti ieškovui sutartyje nustatytas palūkanas (I Kredito aprašo 3.1.2 punktas). Artėjant sutarties pabaigai, atsakovas kreipėsi raštu į ieškovą, prašydamas pratęsti galutinį skolos grąžinimo terminą dar vieneriems metams. Ieškovas tokį atsakovo prašymą tenkino, todėl 2012-08-10 buvo sudarytas sutarties pakeitimas Nr. 1, kuriuo šalys nustatė, kad visa skola turi būti grąžinta ne vėliau kaip iki 2013-08-30. Nuo 2012 metų lapkričio mėnesio atsakovas nustojo vykdyti periodines įmokas ieškovui (paskutinis palūkanų mokėjimas yra gautas 2012-10-30). Dėl šios priežasties ieškovas 2012-12-05 pateikė atsakovui rašytinį priminimą, primindamas apie vėluojamus atsiskaitymus ir ragindamas tinkamai vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus - pašalinti pažeidimus. Net ir po minėto raginimo atsakovas pažeidimų nepašalino, todėl ieškovas 2013-01-04 pateikė atsakovui dar vieną rašytinį priminimą. Net ir po šio raginimo atsakovas pažeidimų nepašalino, todėl ieškovas 2013-02-01 pateikė atsakovui dar vieną (trečiąjį) rašytinį priminimą, primindamas apie vėluojamus atsiskaitymus ir ragindamas tinkamai vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, nustatydamas konkretų įsipareigojimų įvykdymo terminą bei įspėdamas, kad jei iki šio termino pažeidimai nebus pašalinti, kredito sutartis bus vienašališkai nutraukta. Suėjus nustatytam terminui (2013-02-10), atsakovui nepašalinus pažeidimų, kredito sutartis buvo nutraukta. Dėl skolos priteisimo ieškovas kreipėsi į teismą. 2013-09-27 Kauno apylinkės teismo sprendimu, civilinėje byloje Nr.2-11867-199/2013, ieškovo ieškinys buvo tenkintas ir priteista 34000 Lt skolos (negrąžinto kredito), 570,71 Lt palūkanų, 680 Lt baudos, 405,50 Lt delspinigių ir 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme (2013-04-12) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 1069,69 Lt žyminio mokesčio. Teismo sprendimas šiuo metu yra įsiteisėjęs . Atsakovas po teismo priimto sprendimo skolą ieškovui (34 000 Lt) sumokėjo 2013-11-26. Minėtoje civilinėje byloje, bylos Nr.2-11867-199/2013, kurią išnagrinėjo Kauno apylinkės teismas, ieškovas teismo prašė priteisti iš atsakovo delspinigius, priskaičiuotus ir nesumokėtus už laikotarpį nuo 2012-11-30 iki 2013-04-12 (tai matyti iš sprendimo turinio). Šiuo ieškiniu ieškovas teismo prašo priteisti iš atsakovo nuostolius paskaičiuotus delspinigių forma, nesumokėtus už kitą (po to sekantį) laikotarpį (nuo 2013-04-13 iki 2013-10-12). Todėl šis ieškinys nėra tapatus ieškiniui, kurį išnagrinėjo Kauno apylinkės teismas civilinėje byloje Nr.2-11867-199/2013. Atsakovas savo 2013-11-11 prieštaravime nenurodė jokių motyvų (kodėl jis nesutinka su teismo įsakymu). Atsakovas UAB „Bekonas LT“ prašo ieškovo ieškinį atmesti ir taikyti ieškinio senatį, taikyti ieškovui CPK 95str.nuostatas už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis arba iškeltą bylą nutraukti dėl sekančių priežasčių: Kauno apylinkės teismas jau yra išnagrinėjęs ginčą tarp tų pačių šalių, tuo pačiu pagrindu ir dėl to paties dalyko, kurio 2013-09-27 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-11867-199/2013 yra įsiteisėjęs ir įvykdytas pilnai 2013-11-26. LR CPK 137 str. 2 d. 4 p. numatyta, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Sprendžiant dėl atsisakymo priimti ieškinį, o jį priėmus, iškeltos bylos nutraukimo teismas turėtų išsiaiškinti aplinkybes: 1) ar šis ginčas yra tarp tų pačių šalių, 2) ar yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, 3) ar reiškiamas naujas ieškinys tapatus jau išnagrinėtam. Atsakovas mano, kad teismas turėjo atsisakyti priimti šį ieškinį, o jį priėmus, iškeltą bylą nutraukti dėl šių motyvų: 1. Šis ginčas yra tarp tų pačių šalių, kaip ir pirmoje byloje: tarp UAB „Bekonas LT" ir UAB „Senvagės rezidencija". 2.Kauno apylinkės teismo 2013-09-27 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-11867-199/2013 yra įsiteisėjęs. Šias aplinkybes patvirtina ieškovo paaiškinimai ieškinyje ir prie ieškinio pridėtas rašytinis įrodymas Kauno apylinkės teismo 2013-09-27 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-11867-199/2013 kopija. 3.Tapačiais ieškiniai gali būti pripažinti tik kai visiškai tapatūs visi trys elementai - a) šalys, b) ieškinio dalykas ir c) faktinis ieškinio pagrindas. a) Tas pats asmuo pareiškė ieškinį tam pačiam asmeniui t.y. šalys yra tapačios. b)

3Sprendžiant dėl ieškinių tapatumo būtina įvertinti ne tik ieškinio dalyko tapatumą ar panašumą, bet ir konkretų reikalavimo turinį. Ieškovas pirmoje byloje reikalavo „pagal 211-08-03 kreditavimo sutartį Nr. ( - ) priteisti iš atsakovo 34'000,00 Lt skolos, 570,71 Lt sutartinių palūkanų, 6'800,00 Lt baudos ir 4'055,00 Lt sutartinių delspinigius. Šioje byloje tas pats ieškovas iš to paties atsakovo tuo pačiu pagrindu reikalauja pagal tapačią ( - ) kreditavimo sutartį Nr. ( - ) priteisti iš atsakovo 3'944,00 Lt sutartinių delspinigių. Tiek pirmojo tiek šio ieškinio dalykas ir reikalavimo turinys yra tapatūs. c)

4Tiek pirmame tiek šiame ieškinyje faktinis ieškinio pagrindas yra tas pats tai tapati 211-08-03 kreditavimo sutartis Nr. ( - ), kuri yra pasibaigusi, dar prieš pirmoje byloje teismui priimant sprendimą, o teismo sprendimas pirmoje byloje yra įvykdytas pilnai. Pasibaigus, sutarčiai, ją įvykdant, pasibaigia ir pagrindinės teisės turėjimas. Pasibaigus pagrindinei teisei (sutarčiai), pasibaigia ir visos, iš pagrindinės teisės kylančios, šalutinės teisės (dėl delspinigių palūkanų ir kt). Ieškovas reikia šį ieškinį vadovaudamasis tik šalutine teise, kai pagrindinė teisė jau yra pasibaigusi. Pažymėtina tai, kad pirmame ieškinyje ieškovo vienas iš reikalavimų buvo priteisti iš atsakovo 4055,00 Lt sutartinių delspinigių, tačiau teismas šį ieškovo reikalavimą tenkino tik iš dalies ir priteisė vietoje 4'055,00 Lt tik 405,50 Lt sutartinių delspinigių. Ieškovas nesutikdamas su šiuo teismo sprendimu turėjo teisę sprendimą skųsti apeliacine tvarka, tačiau ieškovas šia teise nepasinaudojo ir vietoj to, teismo sprendimui įsiteisėjus, teikia teismui šį ieškinį, pakartotinai reikalaudamas priteisti 3'944,00 Lt sutartinių delspinigių. Ieškinys tenkintinas dalinai, nes dalinai pagrįstas ir įrodytas. Ieškovas UAB „Senvagės rezidencija“ pateikė delspinigių 3944Lt skaičiavimo lentelę už laikotarpį nuo 2013-04-13 iki 2013-10-12 po0,2procento nuo 34000Lt sumos (b.l.27). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą ne vienu įrodymu ir jo pagrindu daromomis prielaidomis, bet visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. P. v. G. K., bylos Nr. 3K-3-428/2010; kt.). Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis). Sutartinės prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas nėra preziumuojamas (CK 6.246, 6.256 straipsniai), todėl ginčo atveju jį privalo įrodyti ieškovas, reikalaujantis taikyti sutartinę civilinę atsakomybę. Skolininko kaltė, kaip sutartinės civilinės atsakomybės prielaida, yra preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).Sprendžiant klausimą dėl atsakomybės pagal sutartį, turi būti taip pat atsižvelgiama į asmeniui tenkančios prievolės pobūdį, reikalaujamo iš jo rūpestingumo laipsnį ir kitas aplinkybes, tačiau svarbu įvertinti ir kreditoriaus elgesį. Skolininkas privalo įrodyti, kad jis nekaltas dėl padarytos žalos ar neįvykdytos prievolės, tačiau atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad žalos arba nuostolių gali atsirasti ne tik kaip skolininko veiksmų rezultatas, bet ir dėl kreditoriaus kaltės ar dėl šių asmenų bendros su skolininku kaltės. Kreditoriaus kaltė yra pagrindas sumažinti civilinę atsakomybę arba nuo jos visiškai atleisti (CK 6.248 straipsnio 4 dalis, 6.259 straipsnis, 6.282 straipsnio 1 dalis). Abiejų šalių veiksmai vykdant sudarytą sutartį vertintini ir vieno pagrindinių prievolių vykdymo principų – šalių bendradarbiavimo principo – aspektu. Laikytis šio principo ypač svarbu vykdant prievoles, atsirandančias sutarties pagrindu. CK 6.200 straipsnyje nustatyta, kad, vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis. Pagal įstatymą pareigą bendradarbiauti turi tiek skolininkas, tiek kreditorius, padėdami vienas kitam įgyvendinti savo teises ir atlikti pareigas, keistis informacija, reikšminga prievolei vykdyti. Civilinėje byloje, bylos Nr.2-11867-199/2013, kurią išnagrinėjo Kauno apylinkės teismas, ieškovas teismo prašė priteisti iš atsakovo delspinigius, priskaičiuotus ir nesumokėtus už laikotarpį nuo 2012-11-30 iki 2013-04-12 ir teismas priteisė 405,50lt delspinigių (b.l.49-50). Iš šio ieškinio turinio, bei aplinkybių nurodytų jame, ieškovo paaiškinimų duotų teismo posėdyje matyti, kad šiuo ieškiniu ieškovas teismo prašo priteisti iš atsakovo nuostolius jo paskaičiuotus delspinigių išraiška, nesumokėtus už kitą (po teismo sprendime civ. byloje Nr. 2-11867-199/2013 nurodytą sekantį) laikotarpį nuo 2013-04-13 iki 2013-10-12 dėl atsakovo neįvykdytos prievolės pažeidimo ir jos tęstinumo neteisėtai naudojant ieškovės jam paskolintus pinigus, todėl ieškovas ieškinio aplinkybėse nurodo ir prašo priteisti nuostolių atlyginimo, tačiau šį reikalavimą nėra tiksliai suformulavęs. Teismo pareiga –pritaikyti įstatymo normas teisiniam santykiui kvalifikuoti ir jį išnagrinėti. Atsakovas prašo nutraukti bylą , nes tai yra ginčas tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu, ieškinys yra tapatus, sprendimas civ. byloje Nr. 2-11867-429/2013 yra įsiteisėjęs ir įvykdytas 2013-11-26. Tačiau teismas nesutinka su atsakovo nurodytais argumentais, nes ieškovas šioje byloje prašo priteisti nuostolius, patirtus ir atsiradusius dėl pavėlavimo už paskolos negrąžinimo laikotarpį, paskaičiuotus delspinigių forma už tęstinį prievolės pažeidimą neteisėtai naudojant paskolintus ieškovo pinigus už kitą laikotarpį, tai yra laikotarpį nuo 2013-04-13 iki 2013-10-12, bei priteisti šioje byloje 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kitoje išnagrinėtoje byloje delspinigiai priteisti ir išieškoti už laikotarpį nuo 2012-11-30 iki 2013-04-12, todėl ieškovo ieškinys nėra tapatus išnagrinėtam ieškiniui (civ. byla Nr. 211867-199/2013) Be to, ieškovas šiuos delspinigius prašo priteisti kaip nuostolių atlyginimą už paskolintus pinigus, kurių atsakovas po priimto teismo sprendimo nėra grąžinęs ieškovui, todėl ieškinys nėra tapatus civ. byloje Nr. 2-11867-199/2013 išnagrinėtam ieškiniui.

5Civilinės bylos nagrinėjamos laikantis rungimosi principo (LR CPK 12str.). Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus (LR CPK 178str.).

6Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis).

7Pažymėtina, kad už sutartinės prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kreditorius gali reikalauti taikyti skolininkui dviejų formų sutartinę civilinę atsakomybę: netesybų išieškojimą ir (ar) nuostolių atlyginimą (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnis). Tai, kad sprendimas civ. byloje Nr. 2-11867-199/2013 yra įvykdytas 2013-11-26 šalys pripažįsta. Netesybų dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į šios bylos aplinkybes ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007;2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Tačiau priimtoje civ. byloje Nr. 2-11867-199/2013 yra įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės, kurių įrodinėti nereikia: „kad ieškovas dėl kreditavimo sutarties nevisiško įvykdymo, turėjo nuostolių, tai yra ėmė kreditus iš bankų, skolinosi pinigus iš kitų asmenų, mokėjo bankams palūkanas ir delspinigius, o iš pateiktų ieškovo pajamų orderių matyti, kad atsakovas atliko mokėjimus ir sumokėjo ieškovui 2550Lt palūkanų (b.l.49). Ieškovas ir šioje byloje nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių tai, kad jis dėl savo paskolintos ir atsakovo negrąžintos paskolos iki 2013-11-26 patyrė nuostolius, tai yra ėmė kreditus iš banko savo veikslai vystyti, skolinosi pinigus iš kitų asmenų, mokėjo bankams palūkanas, delspinigius (LR CPK 177str.,178str.). Ieškovas patirtus nuostolius įvertina kaip paskaičiuotus delspinigius pagal šalių sudarytą sutartį po 0,2 procento. Todėl, atsižvelgiant į minėtus faktus, tai yra į teismo priimtą sprendimą kitoje byloje bei jame nustatytas aplinkybes, ieškovo prašoma priteisti nuostolių atlyginimo suma mažintina. Nors kreditavimo sutartis tarp šalių yra nutraukta, ji nebegalioja, tačiau neigiamos teisinės pasekmės atsakovui iš šios sutarties išlieka. Sutarties nutraukimo (CK 6.217 straipsnis) institutas taikomas, kai civilinės teisės pažeidžiamos ne sutarties sudarymu, o netinkamu jos vykdymu arba tolesnis sutarties vykdymas neatitinka jos dalyvių interesų. Nutraukus sutartį, iki nutraukimo atsiradusių šalių teisių ir pareigų teisėtumas nepaneigiamas, nutraukta sutartis negalioja ne ab initio, o nuo nutraukimo momento (ex nunc), t. y. sutarties nutraukimas turi perspektyvinį efektą - iki sutarties nutraukimo kilusios teisinės pasekmės nepaneigiamos, šalys atleidžiamos nuo tolesnio sutarties vykdymo, tačiau neatleidžiamos nuo prievolių viena kitai, kilusių iš sutarties iki jos nutraukimo momento (CK 6.221 straipsnis); tai yra esminis skirtumas nuo absoliutaus sutarties negaliojimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-532/2009). Suėjus paskolos grąžinimo terminui, šalių prievoliniai santykiai nepasibaigia, o įgyja naują kokybę: kreditoriui atsiranda teisė reikalauti grąžinti skolą, o skolininkui - pareiga ją grąžinti. Negrąžinus skolos iki nustatyto termino, šalia paskolos teisinių santykių tarp sutarties šalių atsirado nauji teisiniai santykiai - sutartinės civilinės atsakomybės santykiai, kurie egzistavo iki 2013-11-26, tai yra teismo sprendimo įvykdymo. Skolininkui neįvykdžius prievolės po priimto teismo sprendimo įsiteisėjimo, kreditorius įgyja naują teisę - teisę reikalauti nuostolių atlyginimo, o skolininkas naują pareigą - pareigą atlyginti kreditoriui nuostolius, padarytus prievolės neįvykdymu. Taigi tai, kad atsakovas ne tik neįvykdė prievolės iki nustatyto termino, bet jos nevykdė ir po teismo sprendimo 2013-09-27 iki 2013-11-26, reiškia, kad atsakovas darė tęstinį prievolės pažeidimą - neteisėtai naudojo ieškovės jam paskolintus pinigus. Esant tęstiniam prievolės pažeidimui, kreditorius turi teisę reikalauti, kad jam būtų atlyginti visi nuostoliai (to reikalauja vienas pagrindinių civilinės atsakomybės principų - visiško nuostolių atlyginimo principas), padaryti per visą prievolės pažeidimo laikotarpį. Todėl ieškovas turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo už visą paskolos negrąžinimo laikotarpį, o ne tik iki teismo sprendimo, kuriuo buvo priteista iš atsakovo skola, įsiteisėjimo momento. Todėl ieškovas turi teisę ne tik reikalauti grąžinti skolą, bet ir reikalauti atlyginti nuostolius (šiuo atveju delspinigių pavidalu), padarytus negrąžinus laiku skolos. Kitoks aiškinimas pažeistų kreditoriaus interesus, prieštarautų civilinės atsakomybės principams ir būtų nepriimtinas privačia nuosavybe ir rinkos principais grindžiamuose turiniuose santykiuose. Be to, kitoks aiškinimas prieštarautų teisingumo ir sąžiningumo principams, gintų ne kreditorius, o nesąžiningus skolininkus, kurie, iki nustatyto termino negrąžinę skolos, ir toliau neteisėtai naudojasi kreditoriaus pinigais nepatirdami jokių neigiamų pasekmių. Taigi kitoks aiškinimas skatintų nesąžiningumą sutartiniuose santykiuose ir stabdytų kapitalo apyvartą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. birželio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-225/1999). Kai abi sandorio šalys yra verslo subjektai (taip yra nagrinėjamu atveju), teismo vertinimui dėl sutartinių netesybų atitikties protingumo kriterijui piniginių prievolių atveju gali būti reikšminga tai, kad pagal 2003 m. gruodžio 9 d. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnį už pavėluotą atsiskaitymą taikomų palūkanų dydis apskaičiuojamas VILIBOR (vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams) palūkanų normą padidinant 7 procentiniais punktais. Tačiau akcentuotina tai, kad sutartinių netesybų atveju nėra ir negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, jog netesybos yra aiškiai per didelės, todėl turėtų būti mažinamos, taip pat nėra ir negali būti konkretaus dydžio, kuris reikštų protingas netesybas visiems galimiems atvejams. Atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį ir ieškovo ieškinį atmesti. Ieškovas nėra praleidęs CK 1.125str.numatyto termino ieškiniui dėl nuostolių atlyginimo pareikšti, todėl šis atsakovo argumentas atmestinas, nes nepagrįstas. Įvertinant šalių atstovų duotus paaiškinimus, byloje esančius rašytinius įrodymus, Kauno apylinkės teismo sprendimu civ. byloje Nr. 2-11867-1992013 nustatytas aplinkybes , kurių įrodinėti nereikia ( LR CPK 182str.2d.), atsižvelgiant į tai, kad ieškovo patirti nuostoliai dėl atsakovo tęstinės prievolės pažeidimo grąžinti ieškovui skolą, nėra pagrįsti kitais įrodymais, tik delspinigių paskaičiavimo forma, todėl priteisti ieškovo prašomą 3944Lt nuostolių sumą nėra pagrindo. Teismas laiko, kad būtina atsižvelgti į atsakomybės prigimtį, į šalių tarpusavio santykius, į tai, kad pats ieškovas , padarius teismui pertrauką taikos sutarties sąlygoms aptarti, tardamasi su atsakovu, sutiko mažinti savo reikalavimus, tačiau pats atsakovas nesutiko su ieškovo siūlymu, į tai, kad 2013-11-26 buvo įvykdytas teismo sprendimas civ. byloje Nr. 2-11867-429/2013, todėl tikslinga mažinti nuostolių atlyginimo dydį (LR CK 2.51str.2d.). Todėl, teismas laiko, kad protingos išlaidos jau esant priimtam teismo sprendimui civ. byloje Nr. 2-11867-199/2013 nėra didelės ir remiantis protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principais, iš atsakovo priteistina ieškovui 1500Lt nuostolių, ieškovo paskaičiuotų delspinigių forma už laikotarpį nuo 2013-04-13 iki 2013-10-12, atsakovui negrąžinus laiku skolos ieškovui (LR CK 6.249str.,6.51str.). Kitoje ieškovo ieškinio reikalavimo dalyje dėl 2444Lt nuostolių priteisimo, atsižvelgiant į kitoje civ. byloje priimtą sprendimą bei jame nustatytas aplinkybes, kurių įrodinėti nereikia, ieškovo ieškinys atmestinas, nes nepagrįstas ir neįrodytas. Patenkinus ieškinį dalinai, iš atsakovo priteistinos metinės 6 procentų dydžio palūkanos nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2013-10-15 iki 2013-11-26, tai yra iki teismo sprendimo ci. byloje Nr. 2-11867-199/2013visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

8Dėl atsakovo prašymo taikyti CPK 95str. numatytas sankcija ieškovui

9Atsakovo prašymas taikyti CPK 95str. numatytas sankcijas ieškovui už piktnaudžiavimą procesu yra nepagrįstas, todėl atmestinas, nes ieškovo ieškinys ir jo reikalavimas nėra tapatus pareikštiems civ. byloje Nr. 2-11867-199/2013 reikalavimams.

10Patenkinus ieškinį dalinai, proporcingai patenkinto ieškinio dydžiui, iš atsakovo priteistina 45Lt žyminio mokesčio - ieškovui (LR CPK 79str.,96str.1d.), 174,79Lt kitos būtinos išlaidos – kuro išlaidos, kurios pagrįstos mokėjimo kvitais ( CPK 88str.1d.9p.;b.l.99,111, 115) ir išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, – 18,04 Lt (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

11Vadovaudamasis LR CPK 259str., 263str.-268str.,270str.,

12teismas nusprendžia:

13Ieškinį tenkinti dalinai. Priteisti iš atsakovo UAB „Bekonas LT“ j.a.k. 168662189, Baltijos g. 8-22, Kauna - 1500Lt ( vieną tūkstantį penkis šimtus Lt.) nuostolių atlyginimo, 6 procentus dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2013-10-15 iki 2013-11-26 ieškovui UAB „Senvagės rezidencija“ j.a.k. 302518674, Panevėžys, Lausvės al. 1. Kitoje ieškovo UAB „Senvagės rezidencija“ ieškinio reikalavimo dalyje dėl 2444Lt nuostolių priteisimo – ieškovo ieškinį atmesti. Priteisti iš atsakovo UAB „Bekonas LT“ j.a.k. 168662189, Baltijos g. 8-22, Kaunas 45Lt ( keturiasdešimt penkis Lt) bylinėjimosi išlaidų- ieškovui, 174,79Lt ( vienas šimtas septyniasdešimt keturis Lt septyniasdešimt devynis ct.) kitų patirtų būtinų išlaidų –ieškovui UAB „Senvagės rezidencija“ j.a.k. 302518674, Panevėžys, Laisvės al. 1 ir 18,04 Lt ( aštuoniolika Lt keturis ct.) – pašto išlaidų – valstybei. Ši suma turi būti įmokėta ir kvitas pristatytas teismui į LR Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM , įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ) „Swedbank“ AB bankas, kodas 73000, įmokos kodas 5660. Sprendimas 30dienų laikotarpyje gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą. Teisėja

14Vida Jegorovienė

Proceso dalyviai
Ryšiai