Byla 2-1145/2012
Dėl uždarosios akcinės bendrovės Art Galerija „Džuldana“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus K. Z. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 14 d. nutarties, kuria panaikintas kreditorių susirinkimo nutarimas, atmestas prašymas dėl administratoriaus atstatydinimo, civilinėje byloje Nr. B2-1941-823/2012 dėl uždarosios akcinės bendrovės Art Galerija „Džuldana“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 21 d. nutartimi iškėlė UAB Art Galerija „Džuldana“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „J ir LBR bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“.

5BUAB Art Galerija „Džuldana“ kreditorius K. Z. kreipėsi į teismą, prašydamas pakeisti bankroto administratorių UAB „J ir LBR bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ į bankroto administratorių UAB „Bankrupta“. Nurodė, kad 2011 m. lapkričio 10 d. įmonės kreditorių susirinkimas nutarė parduoti įmonės turtą – baldus pagal sąrašą Ž. B. už 14 520 Lt, pirkėjas pervedė įmonei pinigus, tačiau bankroto administratorius prekių pirkėjui neperdavė. Teigė, kad administratorius nevykdo ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos, kad turto pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Nurodė, kad kreditorių susirinkimo pirmininkas K. Z. 2011 m. lapkričio 24 d. ir 2011 m. gruodžio 20 d. kreipėsi į administratorių dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo ir įmonės turto inventorizacijos, tačiau atsakymo negavo. Pažymėjo, kad 2012 m. vasario 22 d. įvyko kreditorių susirinkimas, kurį sušaukė K. Z., kaip kreditorių susirinkimo pirmininkas, ir jo metu priimtas nutarimas įpareigoti kreditorių susirinkimo pirmininką kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo.

6Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 13 d. nutartimi civilinė byla Nr. 2-4100-823/2012, iškelta pagal BUAB Art Galerija „Džuldana“ bankroto administratoriaus UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ skundą dėl 2012 m. vasario 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto administratoriaus atšaukimo (pakeitimo), sujungta su BUAB Art Galerija „Džuldana“ bankroto byla Nr. B2-1941-823/2012.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 14 d. nutartimi nutarė panaikinti 2012 m. vasario 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 1 darbotvarkės klausimu – kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto administratoriaus atšaukimo (pakeitimo), kreditoriaus K. Z. prašymą atstatydinti bankroto administratorių atmesti.

9Teismas, atsižvelgdamas į 2011 m. rugsėjo 16 d. BUAB Art Galerija „Džuldana“ kreditorių susirinkime patvirtintą kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką, sprendė, kad įprastai kreditorių susirinkimo pirmininkas, nusprendęs šaukti kreditorių susirinkimą, ar kreditorius, turintis teisę inicijuoti kreditorių susirinkimo sušaukimą, susirinkimo darbotvarkę ir kitus dokumentus pateikia administratoriui, o administratorius informuoja kreditorius apie susirinkimą. Teismas, atsižvelgdamas į reglamentavimą, kuriuo būtent administratoriui nustatyta teisė ir pareiga siųsti kreditoriams pranešimus apie susirinkimą ir kreditorių susirinkime informuoti, kad visiems kreditoriams tinkamai pranešta, ir į tai, kad administratorius yra įmonės bankroto procesui vadovaujantis asmuo, konstatavo, kad kreditorių susirinkimą šaukiantis (inicijuojantis) asmuo įprastai pateikia administratoriui visus dokumentus, reikalingus susirinkimo sušaukimui, o administratorius atlieka tolesnes susirinkimo sušaukimo procedūras. Teismas pažymėjo, kad 2012 m. vasario 22 d. kreditorių susirinkimo protokole nurodoma, jog kreditorių susirinkimo pirmininkas sušaukė kreditorių susirinkimą, nes bankroto administratorius nevykdė pirmininko prašymų sušaukti susirinkimą, tačiau kreditorius K. Z. nesikreipė į administratorių, prašydamas sušaukti 2012 m. vasario 22 d. kreditorių susirinkimą. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju administratorius nebuvo informuotas apie šaukiamą kreditorių susirinkimą ir neturėjo galimybės jame dalyvauti bei pasisakyti darbotvarkės klausimais. Įvertinęs visas nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad kreditorių susirinkimas buvo sušauktas ir nutarimas atstatydinti administratorių priimtas pažeidžiant ĮBĮ nustatytą kreditorių susirinkimo sušaukimo ir kreditorių susirinkimo sprendimų priėmimo tvarką, todėl K. Z., kaip kreditorių susirinkimo pirmininko, prašymas dėl administratoriaus atstatydinimo negali būti tenkinamas.

10Teismas sprendė, kad konstatuoti kreditorių susirinkimo sušaukimo ir kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarkos pažeidimai sudaro pagrindą pripažinti kreditorių susirinkimo nutarimą negaliojančiu, todėl administratoriaus skundas tenkintinas – naikintinas 2012 m. vasario 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimas 1 darbotvarkės klausimu – kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto administratoriaus atšaukimo (pakeitimo).

11Teismas atkreipė dėmesį, kad kreditorius K. Z. atitinka ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytas sąlygas, t. y. teismo patvirtintas jo reikalavimas vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, ir jis turi teisę kreiptis dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo savo iniciatyva, todėl teismas pasisako dėl K. Z. pateikto prašymo atstatydinti administratorių motyvų.

12Teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje nėra pakankamo pagrindo atstatydinti bankroto administratorių. Teismas nurodė, kad nors kreditorius teigia, jog administratorius neteikia jam informacijos, nevykdo prašymų sušaukti kreditorių susirinkimus, tačiau byloje nustatyta, kad K. Z., prašydamas sušaukti kreditorių susirinkimus, nesilaiko kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos ir nepateikia administratoriui susirinkimo darbotvarkės ir kitų dokumentų, o administratoriaus atsakymai, siunčiami kreditoriaus nurodytu adresu, grįžta neįteikti. Teismas pažymėjo, kad kiti įmonės kreditoriai, be K. Z., dėl bankroto administratoriaus vykdomo įmonės bankroto administravimo priekaištų nereiškė.

13Teismo teigimu, K. Z. kaltinimai, kad bankroto administratorius galimai prarado dalį įmonės turto, nėra pagrįsti įrodymais, priešingai, administratoriaus pateikti duomenys patvirtina, kad įmonei priklausę baldai buvo parduoti J. R.. Teismas pažymėjo, kad administratoriaus sprendimas parduoti minėtą turtą ne Ž. B. už 14 500 Lt, o kitam asmeniui – J. R. už 20 000 Lt + PVM, vertinant bankrutavusios įmonės ir jos kreditorių interesų požiūriu, yra ekonomiškai pagrįstas ir atitinka 2011 m. spalio 28 d. įmonės kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą parduoti įmonės turtą už didžiausią pasiūlytą kainą. Dėl 2011 m. lapkričio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimo parduoti Ž. B. įmonės turtą nevykdymo, teismas pažymėjo, kad ne kiekvienas įmonių bankroto procesą reglamentuojančių nuostatų nesilaikymas yra pagrindas atstatydinti bankroto administratorių iš pareigų, atsižvelgtina, kad sprendimą neparduoti Ž. B. įmonės turto bankroto administratorius priėmė po to, kai jam kilo įtarimų, kad Ž. B. ir K. Z. galimai veikia kartu, ir įmonės turto pardavimas Ž. B. gali neatitikti įmonės interesų.

14Teismas, įvertinęs esamo bankroto administratoriaus įdirbį bankroto byloje, sprendė, kad bankroto administratoriaus keitimas vien dėl jo nesutarimų su K. Z. neatitiktų bankroto proceso ekonomiškumo principo. Atsižvelgęs į visas nurodytas aplinkybes teismas konstatavo, kad prašymas atstatydinti bankroto administratorių nėra pakankamai pagrįstas ir atmestinas.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

16Atskiruoju skundu kreditorius K. Z. prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 14 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės; taikyti laikinąsias apsaugos priemones – apriboti UAB „J ir LBR bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ teises administruoti UAB Art Galerija „Džuldana“ bei taikyti turto areštą BUAB Art Galerija „Džuldana“ turtui iki naujo bankroto administratoriaus paskyrimo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. ĮBĮ nenustato ribojimo, draudžiančio teismui, bankroto administratoriui arba kreditorių susirinkimo pirmininkui sušaukti kreditorių susirinkimą, jei tokia teisė nėra nustatoma kreditorių susirinkimo šaukimo tvarkoje, tokia teisė yra nustatyta ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalyje. Šią išvadą pagrindžia ir ta aplinkybė, kad ĮBĮ 23 straipsnio 10 dalyje nurodyta, jog kreditorių susirinkimas turi teisę įgalioti kreditorių susirinkimo pirmininką įmonės vardu per 10 darbo dienų nuo kreditorių susirinkimo dienos sudaryti su administratoriumi pavedimo sutartį bei kreiptis į teismą dėl administratoriaus pavadavimo jo laikino nedarbingumo metu, jeigu administratorius dėl ligos to negali padaryti pats, ĮBĮ 23 straipsnio 13 dalis nustato kreditorių susirinkimui teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo. Vadovaujantis teismo nutartyje pateiktu teisės normų aiškinimu, ĮBĮ 23 straipsnio 10 bei 13 dalių teisės normų įgyvendinimas taptų neįmanomas, nes kreditorių susirinkimą galėtų sušauti tik bankroto administratorius, kuris tuo metu būtų nedarbingas arba negalėtų vykdyti veiklos. Pažymėtina, kad 2011 m. rugsėjo 16 d. BUAB Art Galerija „Džuldana“ kreditorių susirinkime patvirtintoje tvarkoje yra perkelta ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalies nuostata, numatanti, jog kreditorių susirinkimus šaukia teismas, administratorius arba kreditorių susirinkimo pirmininkas, inicijuoti kreditorių susirinkimo sušaukimą turi teisę kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų teismo patvirtintų visų kreditorinių reikalavimų. Todėl nėra pagrindo teigti, kad kreditorių susirinkimą gali šaukti tik bankroto administratorius.
  2. Teismo nutartyje pateiktas teisės normų aiškinimas nepagrįstai varžo kreditorių teises bei iškreipia bankroto procedūras. Pareiškėjas, būdamas kreditorių susirinkimo pirmininkas ir kreditorius, kurio reikalavimo teisė viršija 50 procentų, nuo 2011 m. lapkričio mėnesio siekė sušauti kreditorių susirinkimą, tačiau bankroto administratorius piktybiškai siekia išvengti susirinkimo sušaukimo. Jei bankroto administratorius veiktų sąžiningai ir atstovautų kreditorių interesams, jis, žinodamas apie didžiausią reikalavimą turinčio kreditoriaus siekį sušaukti kreditorių susirinkimą, šį susirinkimą būtų sušaukęs savo iniciatyva.
  3. Teismas nepagrįstai panaikino 2012 m. vasario 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 1 darbotvarkės klausimu bei netenkino prašymo atstatydinti bankroto administratorių. Kreditorių susirinkime balsavo kreditorius, kurio teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad bankroto administratoriaus dalyvavimas kreditorių susirinkime būtų turėjęs įtakos panaikinto kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimui.
  4. Nei pareiškėjas, nei kiti kreditoriai nepagrįstai nebuvo informuoti apie bankroto administratoriaus pareiškimą, kuriuo ginčijami 2012 m. vasario 22 d. kreditorių susirinkimo sprendimai, o bankroto administratoriaus atsiliepimas, kuriuo buvo prašoma panaikinti 2012 m. vasario 22 d. kreditorių susirinkimo sprendimus, pareiškėjui nebuvo persiųstas. Dėl to laikytina, kad teismas pažeidė CPK 12, 17, 42 straipsnius.
  5. Tai, kad UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ netinkamai vykdo ĮBĮ nustatytas procedūras, t.y. nevykdo kreditorių susirinkimo sprendimų, yra konstatavęs Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos. Bankroto administratorius, kuris nevykdo kreditorių susirinkimo sprendimų, negali būti vertinamas kaip profesionalus ir nešališkas, kuriuo pasitiki kreditoriai.
  6. Teismas nepagrįstai nurodė, kad bankroto administratoriaus sprendimas bankrutuojančios įmonės turtą parduoti nesilaikant nustatytos procedūros yra ekonomiškai pagrįstas. Laikytina, kad turtas buvo realizuotas už mažesnę kainą. Bankroto administratorius, veikdamas sąžiningai ir nešališkai, turėjo informuoti kreditorius apie naują pasiūlymą, sušaukti kreditorių susirinkimą ir tik esant kreditorių susirinkimo pritarimui, šį turtą parduoti J. R.. Pareiškėjas, gavęs tokį pasiūlymą būtų teikęs kreditorių susirinkimui siūlymą organizuoti aukcioną ir tikėtina, kad aukcione dalyvaujant ne vienam asmeniui, t.y. Z. B. ir J. R., turtas būtų parduotas už didesnę nei J. R. pasiūlyta kaina.
  7. Atsižvelgiant į tai, kad yra reali grėsmė, jog bankroto administratorius gali iššvaistyti bankrutuojančios įmonės turtą ir kreditorių reikalavimai bankroto byloje bus nepatenkinti, taip pat į tai, kad bankroto administratorius nevykdo kreditorių susirinkimo sprendimų bei vengia teikti informaciją apie bankroto procedūras bei atlikti bankrutuojančios įmonės turto inventorizaciją, o tokie veiksmai gali sąlygoti tai, jog kreditorių reikalavimai bankroto byloje bus nepatenkinti, yra pagrindas nustatyti apribojimus disponuoti bankrutuojančios įmonės turtu, t.y. taikyti laikinąsias apsaugos priemones – turto areštą, apribojant UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ teisę administruoti BUAB Art Galerija „Džuldana“.?

17Atsiliepime į atskirąjį skundą BUAB Art Galerija „Džuldana“ nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka, skundas yra nepagrįstas, todėl prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 14 d. nutartį palikti nepakeistą. Mano, kad bankroto administratorius veikia tinkamai, laikydamasis teisės aktų reikalavimų, o pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė ir įvertino visas ginčui reikšmingas aplinkybes ir teisingai taikė teisės normas.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 14 d. nutartis paliktina nepakeista.

20CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

21Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl BUAB Art Galerija „Džuldana“ administratoriaus UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ atstatydinimo (pakeitimo), be to, atskirajame skunde apeliantas pareiškė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones –apriboti UAB „J ir LBR bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ teises administruoti UAB Art Galerija „Džuldana“ bei taikyti turto areštą BUAB Art Galerija „Džuldana“ turtui iki naujo bankroto administratoriaus paskyrimo. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

22Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams.

23Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju taikius kreditoriaus K. Z. prašomą laikinąją apsaugos priemonę – UAB „J ir LBR bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ teisės administruoti BUAB Art Galerija „Džuldana“ apribojimą, nepagrįstai būtų sutrikdytas BUAB Art Galerija „Džuldana“ bankroto procesas, kadangi nebūtų asmens, galinčio administruoti įmonę. Teisėjų kolegija pažymi, kad ĮBĮ nenumato galimybės bankrutuojančios įmonės administravimo procedūrą pavesti kitam asmeniui nei bankroto administratorius.

24Kaip minėta, kreditorius taip pat prašo taikyti laikinąją apsaugos priemonę – BUAB Art Galerija „Džuldana“ turto areštą, kuris grindžiamas tuo, kad yra grėsmė, jog bankroto administratorius gali iššvaistyti bankrutuojančios įmonės turtą ir kreditorių reikalavimai bankroto byloje bus nepatenkinti. Teisėjų kolegijos nuomone, bylos duomenys nepatvirtina apelianto nurodomų aplinkybių dėl bankrutuojančios įmonės turto iššvaistymo realios grėsmės.

25Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad analogiškas kreditoriaus K. Z. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartimi, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetant. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis minėta teismo nutartis apskųsta nebuvo. Pagal bylos duomenis nėra pagrindo spręsti, kad pasikeitė ar atsirado bylos aplinkybės, sudarančios pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

26Kaip minėta, byloje kilo ginčas dėl BUAB Art Galerijos „Džuldana“ administratoriaus UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ atstatydinimo (pakeitimo).

27Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, (toliau – fizinis asmuo) ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas) (toliau – juridinis asmuo), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka; administratorius, netekęs teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, negali atlikti įmonių bankroto procedūrų nuo nurodytos teisės netekimo dienos.

28Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių subjektų, jis iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas, nuo jo veiksmų sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininko interesų apgynimas, bankroto procese siekiamų tikslų įgyvendinimas. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Bet kurioje bankroto procedūros stadijoje, esant ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje numatytiems pagrindams, neribojama teisė kelti klausimą, ar bankroto administratorius tinkamai vykdo pavestas funkcijas. Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 13 punktą teisę reikalauti atstatydinti administratorių turi kreditorių susirinkimas (komitetas) (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.). Kreditorių susirinkimo nutarimo dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrįstumo klausimą teismas išsprendžia nustatęs, ar yra pagrindas pagal turimus duomenis konstatuoti, jog administratorius netinkamai vykdo savo pareigas. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi įvertinti visas šiam klausimui teisingai išspręsti reikšmingas aplinkybes, susijusias su bankroto proceso eiga, jos operatyvumu, vykdomų procedūrų skaidrumu, atskirų veiksmų atlikimu, sprendimų priėmimu. Faktinis pagrindas bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimo svarstymui teisme gali būti ir atskiro kreditoriaus pateikta informacija. Teismui sprendžiant administratoriaus atstatydinimo klausimą, būtina įvertinti aplinkybes, sąlygojusias kreditoriaus nepasitikėjimą ir tokiu būdu užtikrinti, jog administratorius būtų atstatydintas pagrįstai, o ne vien dėl finansinių reikalavimų daugumą turinčio kreditoriaus valios pakeisti esamą administratorių kitu kreditoriaus siūlomu kandidatu. Bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrįstumo klausimą teismas išsprendžia nustatęs, ar yra pagrindas pagal turimus duomenis konstatuoti, jog administratorius netinkamai vykdo savo pareigas.

29ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad teismas administratorių iš pareigų gali atstatydinti šiais atvejais: 1) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo; 2) kai įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) ar šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytas kreditorius (kreditoriai) motyvuotu prašymu kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo; 3) kai administratorius šio straipsnio 3 dalies 24 punkte nustatyta tvarka pateikia teismui prašymą dėl jo atstatydinimo arba įmonės kreditorių susirinkimo pirmininkas šio įstatymo 23 straipsnio 13 punkte nustatyta tvarka kreipiasi dėl praradusio teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas administratoriaus atstatydinimo ir kito administratoriaus paskyrimo arba iš kitų šaltinių teismas gauna informaciją, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punkte nustatytu atveju teismas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo kreipimosi dienos priima nutartimi sprendimą dėl administratoriaus atstatydinimo ir, jeigu administratorius atstatydinamas, šio įstatymo nustatyta tvarka paskiria kitą administratorių. Teismas netenkina prašymo dėl administratoriaus atstatydinimo, jeigu nustato, kad kreditorių susirinkimo (komiteto) sprendimas atstatydinti administratorių buvo priimtas pažeidžiant įstatyme nustatytą kreditorių susirinkimo (komiteto) sprendimų priėmimo tvarką, ar prašymą dėl administratoriaus pakeitimo pateikęs kreditorius (kreditoriai) neatitinka šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytos sąlygos arba jeigu patenkinus prašymą būtų pažeisti kreditorių susirinkimo (komiteto) sprendimui nepritarusių, kreditorių susirinkime (komitete) nedalyvavusių ar prašymo neteikusių kreditorių interesai ar viešasis interesas.

30Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais dėl pirmosios instancijos teismo netinkamo teisės normų, reglamentuojančių bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo sušaukimą, aiškinimo. ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalis numato, kad kreditorių susirinkimus šaukia teismas, administratorius arba kreditorių susirinkimo pirmininkas; reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą turi teisę kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų ĮBĮ nustatyta tvarka teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos. Pagal ĮBĮ 22 straipsnio 4 dalį kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Bylos duomenys patvirtina, kad 2011 m. rugsėjo 16 d. BUAB Art Galerija „Džuldana“ kreditorių susirinkime patvirtintos kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos 2 punkte pakartotos ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalies nuostatos dėl asmenų, turinčių teisę šaukti kreditorių susirinkimus, o šios tvarkos 3 punktas numato, kad asmenys, priėmę sprendimą sušaukti kreditorių susirinkimą, pateikia informaciją ir dokumentus (darbotvarkę, nutarimų projektus bei visą su tuo susijusią medžiagą), reikalingus pranešimui apie susirinkimo sušaukimą. BUAB Art Galerija „Džuldana“ kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos 4 punktas numato, kad pranešimą apie kreditorių susirinkimo sušaukimą administratorius išsiunčia kreditoriams paštu, e-paštu arba faksu ne vėliau kaip 10 dienų iki susirinkimo dienos. Pagal šios tvarkos 5 punktą kreditorių susirinkime administratorius informuoja kreditorius, kad apie šaukiamą kreditorių susirinkimą kreditoriai buvo tinkamai informuoti. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad kreditorius K. Z., siekdamas sušaukti BUAB Art Galerija „Džuldana“ 2012 m. vasario 22 d. kreditorių susirinkimą, nesikreipė į administratorių, į bylą nepateikti duomenys patvirtinantys, kad administratoriui buvo pateikta informacija ir dokumentai, reikalingi pranešimui apie susirinkimo sušaukimą, nors BUAB Art Galerija „Džuldana“ kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos 3 punktas, kaip minėta, numato, kad asmenys, priėmę sprendimą sušaukti kreditorių susirinkimą, pateikia informaciją ir dokumentus (darbotvarkę, nutarimų projektus bei visą su tuo susijusią medžiagą), reikalingus pranešimui apie susirinkimo sušaukimą, o pranešimą apie kreditorių susirinkimo sušaukimą kreditoriams išsiunčia administratorius. Teisėjų kolegijos nuomone, minėti duomenys patvirtina, kad kreditorių susirinkimas buvo sušauktas ir nutarimas atstatydinti administratorių priimtas pažeidžiant kreditorių susirinkimo sušaukimo ir kreditorių susirinkimo sprendimų priėmimo tvarką, tai yra vienas iš įstatyme numatytų pagrindų atsisakyti tenkinti prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir pirmosios instancijos teismo išvados šiuo klausimu yra pagrįstos.

31Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų dėl pagrindo atstatydinti BUAB Art Galerijos „Džuldana“ administratorių dėl netinkamo pareigų atlikimo buvimo.

32Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog BUAB Art Galerijos „Džuldana“ administratoriaus sprendimas bankrutuojančios įmonės turtą parduoti nesilaikant nustatytos procedūros yra ekonomiškai pagrįstas. Bylos duomenys patvirtina, kad BUAB Art Galerijos „Džuldana“ administratorius pardavė įmonės turtą J. R. už 20 000 Lt plius PVM, nors BUAB Art Galerijos „Džuldana“ 2011 m. lapkričio 10 d. kreditorių susirinkimo metu buvo nutarta parduoti įmonės turtą (baldus) Ž. B. už 14 500 Lt plius PVM. Teisėjų kolegija pažymi, kad administratorius gina visų įmonės kreditorių interesus. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, bankrutuojančios įmonės turto pardavimas už didesnę kainą atitinka įmonės kreditorių interesus, kadangi didesnių sumų už parduotą turtą gavimas užtikrina didesnės kreditorių reikalavimų dalies tenkinimą. Nors, apelianto teigimu, gavęs tokį pasiūlymą jis būtų teikęs kreditorių susirinkimui siūlymą organizuoti aukcioną ir tikėtina, kad aukcione dalyvaujant ne vienam asmeniui, t.y. Ž. B. ir J. R., turtas būtų parduotas už didesnę nei J. R. pasiūlyta kaina, tačiau į bylą nepateikti įrodymai, patvirtinantys, minėtus apelianto teiginius. Nors apeliantas nurodo, kad aplinkybė, jog UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ netinkamai vykdo ĮBĮ nustatytas procedūras, yra konstatavęs Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, teisėjų kolegija pažymi, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2012 m. sausio 24 d. rašte Nr. (6.14)A2-67 konstatavo, jog BUAB Art Galerijos „Džuldana“ administratoriaus padaryti pažeidimai negali būti vertinami kaip reikšmingi įmonių bankroto procesus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad bylos duomenimis administratorius priėmė sprendimą neparduoti turto Ž. B. po to, kai jam kilo įtarimų, kad Ž. B. ir K. Z. gali veikti kartu. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad kiti BUAB Art Galerijos „Džuldana“ kreditoriai pretenzijų dėl įmonės turto pardavimo už didesnę kainą J. R. nereiškė.

33Dėl nurodytų argumentų, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė atstatydinti BUAB Art Galerijos „Džuldana“ administratorių UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“.

34Teisėjų kolegija pažymi, kad nors apeliantas nurodo, kad nei jis, nei kiti kreditoriai nepagrįstai nebuvo informuoti apie bankroto administratoriaus pareiškimą, kuriuo ginčijami 2012 m. vasario 22 d. kreditorių susirinkimo sprendimai, tačiau ši aplinkybė nėra pagrindas naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad apie kreditoriaus K. Z. prašymo dėl administratoriaus atstatydinimo nagrinėjimą buvo viešai paskelbta CPK 133 straipsnio nustatyta tvarka. Bylos duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 13 d. nutartimi civilinė byla Nr. 2-4100-823/2012, iškelta pagal BUAB Art Galerija „Džuldana“ bankroto administratoriaus UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ skundą dėl 2012 m. vasario 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto administratoriaus atšaukimo (pakeitimo), sujungta su BUAB Art Galerija „Džuldana“ bankroto byla Nr. B2-1941-823/2012. Kreditorius K. Z. nagrinėjamu atveju turėjo pareigą domėtis bylos eiga. Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui (nutarčiai) panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla; šiuo atveju byla gali būti grąžinta iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui tik tuomet, kai šių pažeidimų negali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

35Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 14 d. nutartis paliktina nepakeista.

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 147 straipsniu, 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

37Kreditoriaus K. Z. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

38Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 21 d. nutartimi iškėlė UAB Art... 5. BUAB Art Galerija „Džuldana“ kreditorius K. Z. kreipėsi į teismą,... 6. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 13 d. nutartimi civilinė byla Nr.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 14 d. nutartimi nutarė panaikinti 2012... 9. Teismas, atsižvelgdamas į 2011 m. rugsėjo 16 d. BUAB Art Galerija... 10. Teismas sprendė, kad konstatuoti kreditorių susirinkimo sušaukimo ir... 11. Teismas atkreipė dėmesį, kad kreditorius K. Z. atitinka ĮBĮ 21 straipsnio... 12. Teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje nėra pakankamo pagrindo atstatydinti... 13. Teismo teigimu, K. Z. kaltinimai, kad bankroto administratorius galimai prarado... 14. Teismas, įvertinęs esamo bankroto administratoriaus įdirbį bankroto byloje,... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 16. Atskiruoju skundu kreditorius K. Z. prašo apeliacinės instancijos teismą... 17. Atsiliepime į atskirąjį skundą BUAB Art Galerija „Džuldana“ nurodo,... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 14 d.... 20. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos... 21. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl BUAB Art Galerija „Džuldana“... 22. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 23. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju taikius kreditoriaus K. Z.... 24. Kaip minėta, kreditorius taip pat prašo taikyti laikinąją apsaugos... 25. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad analogiškas kreditoriaus K. Z.... 26. Kaip minėta, byloje kilo ginčas dėl BUAB Art Galerijos „Džuldana“... 27. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo... 28. Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių... 29. ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad teismas administratorių iš... 30. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais dėl pirmosios... 31. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų dėl... 32. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismas... 33. Dėl nurodytų argumentų, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos... 34. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors apeliantas nurodo, kad nei jis, nei kiti... 35. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 37. Kreditoriaus K. Z. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 38. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 14 d. nutartį palikti nepakeistą....