Byla 2-846-381/2015
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 30 d. nutarties, kuria buvo pakeistas atsakovo BAB „Sunonis“ bankroto administratorius, atstatydinant UAB „Būrai“ iš administratoriaus pareigų civilinėje byloje Nr. B2-1231-640/2015 ir paskiriant naują bankroto administratorių VšĮ „Alia solutio“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo BAB „Sunonis“ bankroto administratoriaus UAB „Būrai“, trečiųjų asmenų UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, L. U., V. R., A. R., B. K. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 30 d. nutarties, kuria buvo pakeistas atsakovo BAB „Sunonis“ bankroto administratorius, atstatydinant UAB „Būrai“ iš administratoriaus pareigų civilinėje byloje Nr. B2-1231-640/2015 ir paskiriant naują bankroto administratorių VšĮ „Alia solutio“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje vykdomos įmonės bankroto procedūros.

4Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties, kuria teismas pakeitė BAB „Sunonis“ bankroto administratorių, atstatydinant UAB „Būrai“ administratorių iš pareigų ir VšĮ "Alia solutio“ paskiriant naujuoju BAB „Sunonis“ bankroto administratoriumi.

5Ieškovas UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui AB „Sunonis“. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. gegužės 20 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą AB „Sunonis“, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Versluva“.

6Vilniaus apygardos teismas 2006 m. kovo 21 d. nutartimi pripažino AB „Sunonis“ bankrutavusia ir nutarė ją likviduoti dėl bankroto. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 7 d. nutartimi BAB „Sunonis“ administratoriumi paskirta A. D..

72014 m. sausio 30 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi buvo paskirtas naujas BAB „Sunonis“ bankroto administratorius UAB „Būrai“.

8Pareiškėjas VĮ „Turto bankas“ kreipėsi į teismą, prašydamas atstatydinti BAB „Sunonis“ bankroto administratorių UAB „Būrai“ iš užimamų pareigų. Nurodė, kad administratorius savo veiksmais šiurkščiai pažeidžia kreditorių teises ir interesus, nors bankroto administratoriaus įstatyminė pareiga yra tokias teises ir interesus ginti.

9Pareiškėjai UAB „Liresta“ ir M. B. 2015 m. sausio 29 d. pateiktu prašymu prisidėjo prie pareiškėjo VĮ „Turto bankas“ prašymo atstatydinti BAB „Sunonis“ bankroto administratorių UAB „Būrai“ iš užimamų pareigų. Nurodė, kad administratorius netinkamai vykdo savo pareigas, yra šališkas ir veikia išimtinai tik kelių kreditorių, t.y. A. R. ir UAB „Vilniaus universalių metalo konstrukcijų gamykla“, o ne visų kreditorių interesais.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 30 d. nutartimi pakeitė BAB „Sunonis“ bankroto administratorių, atstatydino UAB „Būrai“ administratorių iš pareigų ir paskyrė naują bankroto administratorių VšĮ "Alia solutio".

12Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatyta, jog kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo, jeigu kreditoriaus (kreditorių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punkte numatyta, kad teismas netenkina prašymo dėl administratoriaus atstatydinimo, jeigu nustato, kad prašymą dėl administratoriaus pakeitimo pateikęs kreditorius neatitinka šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytos sąlygos. Teismas taip pat pažymėjo, kad minėta įstatymo norma nėra vienintelė, kuri reglamentuoja bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimą bankroto procese. Įmonės administratorius – vienas iš svarbiausių asmenų bankroto procese, kuris iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Įstatymas įtvirtina administratoriaus pareigą ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus. Ši pareiga reiškia, kad bet kurie bankroto administratoriaus veiksmai ir sprendimai turi būti paremti visiško nešališkumo, teisinio nesuinteresuotumo, bet kokio interesų konflikto vengimo principais, nes tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, pasiekti pusiausvyrą tarp įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, ir jos kreditorių interesų, teisingai išspręsti atskirus klausimus bankroto procese. Dėl administratoriaus svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę jį paskirti. Taip pat neatsitiktinai teismas yra vienas iš subjektų, galinčių kelti klausimą dėl bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti pavestas funkcijas. Įstatymas neriboja teismo teisės bet kurioje bankroto procedūros stadijoje kelti ir spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti pavestas funkcijas, o faktinis pagrindas tam galėtų būti ir atskiro kreditoriaus teismui pateikta informacija. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalimi (redakcija, galiojusi iki 2014-12-31), gali ratio legis (pagal įstatymą) svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-869/2008, 2009 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-67/2009). ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalis numato, kad administratorių teismas atstatydina motyvuota nutartimi. Šis straipsnis taip pat numato atvejus, kuomet teismas atstatydina administratorių. Šio straipsnio 10 dalies 4 punkte numatyta, kad teismas atstatydina administratorių, kai teismas, gavęs informacijos iš kreditorių ar kitų bankroto procese dalyvaujančių asmenų, nustato, kad asmuo negalėjo būti paskirtas administratoriumi dėl šio straipsnio 6 dalyje nurodytų aplinkybių arba šios aplinkybės atsirado paskyrus administratorių. Minėtoje normoje, be kita ko, nurodoma, kad administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi.

13Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad byloje esantys duomenys patvirtina UAB „Būrai“ suinteresuotumą atstovauti ne visų BAB „Sunonis“ kreditorių interesus, o išskirtinės kreditorių grupės, tokiu būdu pažeidžiant likusių kreditorių teises į tinkamą BAB „Sunonis“ bankroto procedūrų vykdymą bei lūkesčius atgauti skolas.

14III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

15Atsakovo BAB „Sunonis“ bankroto administratorius UAB „Būrai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 30 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad yra pagrindas abejoti BAB "Sunonis" bankroto administratoriaus nesuinteresuotumu bylos baigtimi bei nešališkumu atliekant bankroto procedūras bei vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalimi atstatydinti bankroto administratorių. Tokią išvadą teismas padarė nustatęs, kad UAB "Būrai" ilgą laiką antstoliams neperduoda vykdyti vykdomojo rašto civilinėje byloje, kurioje atsakovais yra A. R. ir UAB "Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla", kas pavirtina administratoriaus suinteresuotumą atstovauti ne visų BAB "Sunonis" kreditorių interesus, o išskirtinės kreditorių grupės. Teismas nepagrįstai bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrindu įvardijo tai, kad bankroto administratorius yra suinteresuotas bylos baigtimi. Bankroto administratorius UAB "Būrai" pažymi, kad niekada neturėjo ir neturi teisinio suinteresuotumo bankroto bylos baigtimi, dėl ko galėtų būti neužtikrinta visų kreditorių teisių ir interesų apsauga. Aplinkybės, kad teismo išduotas vykdomasis raštas dėl skolos išieškojimo iš UAB "Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla" nebuvo pateiktas vykdyti antstoliams iš karto po teismo sprendimo įsiteisėjimo, nesudaro pagrindo teigti, kad bankroto administratorius yra suinteresuotas bei šališkas. Nė viena įstatymo nuostata neįpareigoja teismo išduoto vykdomojo rašto teikti priverstinai vykdyti nedelsiant po jo išdavimo ar teismo sprendimo įsiteisėjimo. Nagrinėjamu atveju skolininko UAB "Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla" BAB "Sunonis" esanti 447 445,74 Lt dydžio skola yra labai didelė. Galutinis teismo sprendimas šioje byloje priimtas įsiteisėjus 2014 m. birželio 6 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčiai (civilinė byla Nr. 3K-3-307/2014). Atsižvelgiant į sunkią skolininko padėtį bei pateiktus prašymus, skolos mokėjimo terminas buvo atidėtas, nurodant, jog suėjus terminui grąžinti skolą, bus kreipiamasi į antstolį dėl vykdomojo rašto vykdymo ir priverstinio išieškojimo. Skolininkui UAB "Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla" neįvykdžius savo įsipareigojimų nustatytu terminu, 2015 m. sausio 29 d. BAB "Sunonis" bankroto administratorius UAB "Būrai" teismo išduotą vykdomąjį raštą pateikė priverstinai vykdyti antstoliui. Šis faktas akivaizdžiai paneigia teismo išvadas dėl galimo bankroto administratoriaus suinteresuotumo ir šališkumo.
 2. BAB "Sunonis" bankroto procesas vykdomas dar nuo 2005 metų ir viso proceso metu tarp kreditorių vyrauja konfliktinė situacija, daugybė teisminių ginčų, todėl visi bankroto administratoriai (tame tarpe ir ankstesnieji atstatydintieji) dėl kreditorių nesantaikos buvo kaltinami netinkamu procedūrų vykdymu ir kreditorių teisių bei interesų pažeidimu. Pažymėtina, kad nuo 2014 m. sausio 30 d. sušaukti ir įvyko keturi kreditorių susirinkimai, priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl nekilnojamojo turto vertinimo. Atlikus nekilnojamojo turto vertinimą, remiantis 2007 m. spalio 29 d. BAB "Sunonis" kreditorių susirinkimo protokolu Nr. 4 nustatyta kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka, 2015 m. vasario 10 d. sušauktas kreditorių susirinkimas, kuriame balsų dauguma priimti nutarimai dėl nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo. Vykdant kreditorių susirinkimo nutarimus, bus skelbiamos nekilnojamojo turto varžytynės. Kreditorių susirinkimui priėmus atitinkamus nutarimus, bus nedelsiant pradėta nekilnojamojo turto pardavimo procedūra. Taigi, bankroto administratorius UAB "Būrai" tinkamai, kvalifikuotai, operatyviai ir laikydamasis teisės aktų nustatytų reikalavimų vykdo BAB "Sunonis" bankroto procedūrą, atstovauja visų kreditorių interesams, kas aiškiai paneigia skundžiamojoje teismo nutartyje pateiktas išvadas dėl administratoriaus šališkumo ir suinteresuotumo, kreditorių teisių pažeidimo.
 3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad bankroto administratorius yra neperdavęs vykdyti vykdomojo rašto Nr. 2-753-565/2011 antstoliams. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 8 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-753-565/2011 nekilnojamasis turtas buvo grąžintas BAB „Sunonis" nuosavybėn ir, įsiteisėjus minėtam sprendimui, 2012 m. gruodžio 10 d. įregistruotas VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registre, tačiau iki 2014 m. sausio 30 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutarties, kuria BAB „Sunonis" bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB „Būrai" priėmimo ir įsiteisėjimo, buvusi įmonės bankroto administratorė A. D. neatliko jokių šio turto pardavimo procedūrų, nors turėjo pakankamai laiko jas atlikti ir nekilnojamąjį turtą parduoti, ar bent jau šią procedūrą pradėti, kas buvo šios administratorės pareiga. Tuo tarpu BAB „Sunonis" bankroto administratorius UAB „Būrai" minėtą BAB "Sunonis" priklausantį nekilnojamąjį turtą perėmė, todėl jokio pagrindo teikti vykdyti vykdomąjį raštą antstoliams dėl priverstinio turto perdavimo nėra.

16Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 30 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – nutraukti bylą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Nutartis, priimta pažeidus imperatyvias CPK 4, 6, 17, 21 straipsnių, ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatas ir teismų suformuotą praktiką. Pagal ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punktą kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo, jeigu kreditoriaus (kreditorių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Pareiškėjo VĮ „Turto bankas" patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma sudaro tik 32,8 proc. visų teisme patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos. Taigi, pareiškėjas neturėjo teisės kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Pirmosios instancijos teismas ne tik pažeidė šią ĮBĮ normą, bet ir nukrypo nuo teismų suformuotos praktikos (CPK 4 straipsnis). Be to, tokiu būdu buvo pažeisti asmenų lygybės prieš įstatymą ir teismą, šalių procesinio lygiateisiškumo ir teismo nešališkumo principai (CPK 6, 17 ir 21 straipsniai). Iš bylos duomenų matyti, kad teismas nagrinėja bylą iš esmės pagal VĮ „Turto bankas“ nurodymus, visiškai ignoruodamas imperatyvius įstatymo reikalavimus ir kitų kreditorių nuomonę.
 2. Nepagrįsti įrodymais pirmosios instancijos teismo teiginiai, kad bankroto administratorius turi teisinį suinteresuotumą nagrinėjamoje bankroto byloje ir skundžiama nutartimi pažeistas teismo nešališkumo ir lygybės prieš įstatymą principas, teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimamus sprendimus (nutartis), taip pat reikalavimas, kad teismo sprendimas kitoje civilinėje byloje Nr. 2-249-640/2012 būtų priimtas tik išnagrinėjus bylą iš esmės (CPK 6, 21 straipsniai, 176 - 178 straipsniai, 259 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Pirmosios instancijos teismas nutartyje nurodė, kad nors pareiškėjas VĮ „Turto bankas" ir neatitinka ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punkto reikalavimų, tačiau teismas ratio legis (pagal įstatymą) turi teisę motyvuotai atstatydinti bankroto administratorių. Ši teismo išvada ne nepagrįsta, nes teismas negalėjo patenkinti pareiškėjo VĮ „Turto bankas" prašymo dėl administratoriaus atstatydinimo.
 3. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 4 punkto nuostatą teismas administratorių iš pareigų atstatydina tokiu atveju, kai teismas, gavęs informacijos iš kreditorių ar kitų bankroto procese dalyvaujančių asmenų, nustato, kad asmuo negalėjo būti paskirtas administratoriumi dėl ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje nurodytų aplinkybių (be kita ko, kai bankroto administratorius turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi) arba šios aplinkybės atsirado paskyrus administratorių. Tačiau nutartyje nurodyti teiginiai dėl bankroto administratoriaus teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi laikytini pirmosios instancijos teismo prielaidomis (CPK 176 - 178 straipsniai). Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką vien aplinkybė, kad ieškovas ar kitas byloje dalyvaujantis asmuo, siūlantis administratoriaus kandidatūrą, gali turėti suinteresuotumą bylos baigtimi, nereiškia, kad jo pasiūlytas administratorius negali administruoti bendrovės. Kadangi ĮBĮ nustato, kad teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi negali turėti administratorius, tad būtent administratoriaus teisinis suinteresuotumas bylos baigtimi ir turi būti įrodytas. Teismui turėtų būti žinomos konkrečios aplinkybės, kurios sudaro pagrindą manyti, jog administratorius yra suinteresuotas bylos baigtimi ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-869/2008). Tačiau šiuo atveju bylos duomenys neleidžia daryti išvados, kad teismo paskirtas administratorius gali turėti teisinį suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi, dėl ko jis neužtikrintų visų kreditorių teisių ir teisėtų interesų apsaugos.
 4. Visiškai neaišku, kokiais įrodymais teismas rėmėsi, konstatuodamas, kad bankroto administratorius nėra perdavęs vykdyti vykdomojo rašto Nr. 2-753-565/2011. Apelianto duomenimis, toks vykdomasis raštas apskritai neegzistuoja.
 5. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su motyvuotu prašymu išdėstyti skolos sumokėjimą (civilinė byla Nr. 2-249-640/2012). Tačiau pirmosios instancijos teismas visiškai ignoravo šiuos faktus ir juos patvirtinančius įrodymus, dėl jų nepasisakė nutartyje, todėl darytina išvada, kad nutartis šioje dalyje yra ne tik nepagrįsta įrodymais, bet ir nemotyvuota, dėl ko egzistuoja absoliutus jos negaliojimo pagrindas, numatytas CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte.
 6. Pirmosios instancijos teismo nutartis yra grįsta tik samprotavimais, tačiau ne įrodymais apie bankroto administratoriaus teisinį suinteresuotumą. Kitų bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrindų nėra, apskritai jie net nebuvo nagrinėti ir nustatinėti teismo. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atstatydino bankroto administratorių.

17Tretieji asmenys L. U., V. R., A. R., B. K. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 30 d. nutartį panaikinti, kaip nepagrįstą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. ĮBĮ aiškiai reglamentuota bankroto administratoriaus atstatydinimo procedūra. ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punktas numato, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę motyvuotu prašymu kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo, jeigu kreditoriaus (kreditorių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punkte numatyta, kad teismas netenkina prašymo dėl administratoriaus atstatydinimo, jeigu nustato, kad prašymą dėl administratoriaus pakeitimo pateikęs kreditorius neatitinka šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatytos sąlygos. Dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo kreipėsi pareiškėjai, kurių reikalavimai sudaro 35,53 proc. visų kreditorių teisme patvirtintų reikalavimų sumos, taigi šie pareiškėjai neatitinka ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatytų reikalavimų, todėl Vilniaus apygardos teismas apskritai privalėjo bylą pagal pareiškėjų pareiškimą nutraukti CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu.
 2. Pareiškėjai, prieš kreipdamiesi į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, privalėjo inicijuoti BAB „Sunonis" kreditorių susirinkimą/komitetą ir jame aptarti šį reikšmingą esminį bankroto procedūros klausimą dėl bankroto administratoriaus tinkamo pareigų vykdymo, gauti kitų kreditorių nuomonę, o ne skubotai ir nepagrįstai kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo.
 3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atstatydino bankroto administratorių UAB „Būrai" ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 4 punkto pagrindu (kai paaiškėja, kad asmuo negalėjo būti paskirtas administratoriumi dėl šio straipsnio 6 dalyje nurodytų aplinkybių arba šios aplinkybės atsirado paskyrus administratorių).
 4. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad bankroto administartorius UAB „Būrai" jau ilgą laiką antstoliams neperduoda vykdyti vykdomojo rašto Nr. 2-753-565/2011, kurioje atsakovais yra A. R. ir UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“. Vilniaus apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2-753-565/2011 buvo nagrinėjamas klausimas pagal ieškovo BAB „Sunonis" ieškinį atsakovams A. R. ir UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. Teismas nutarė pripažinti negaliojančiais sandorius ir grąžinti AB „Sunonis" nuosavybėn nekilnojamąjį turtą, esantį Vilniaus r. sav. Pagirių sen. Vaidotų k. Krantinės g. 17. Šis turtas įregistruotas nekilnojamojo turto registre AB „Sunonis" vardu ir bankroto administratoriui UAB „Būrai" yra perduotas. Be to, remiantis BAB „Sunonis" 2014-09-11 kreditorių susirinkimo nutarimais, yra atliktas nekilnojamojo turto vertinimas, pateikta išvada dėl jo vertės. Šiuo pagrindu 2015 m. vasario 10 d. buvo sušauktas ir įvyko BAB „Sunonis" kreditorių susirinkimas, kuriame nustatyta įmonei priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo tvarka. Todėl visiškai nesuprantamos ir nepagrįstos teismo skundžiamojoje nutartyje pateiktos išvados dėl vykdomojo rašto Nr. 2-753-565/2011 nevykdymo, kadangi poreikio vykdyti priverstinį turto grąžinimą bankroto administratorius UAB „Būrai" paprasčiausiai neturėjo, nes nekilnojamasis turtas yra jo dispozicijoje ir bankroto administratorius turi teisę atlikti turto pardavimo procedūras.
 5. Dėl skolos išieškojimo procedūros iš skolininko UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, apeliantas pažymėjo, jog atsižvelgiant į tai, kad galutinis teismo sprendimas šioje byloje įsiteisėjo 2014 m. birželio 6 d. priėmus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, atsižvelgiant į skolos dydį, sudėtingą finansinę skolininko padėtį, į tai, kad staigus priverstinis skolos išieškojimas gali apskritai sužlugdyti skolininko veiklą ir privesti prie bankroto, dėl ko skolos išieškojimas taptų visiškai neįmanomas, kas pažeistų visų AB „Sunonis" kreditorių teises ir interesus, skolininkui buvo suteikta galimybė nustatytu terminu skolą mokėti dalimis. Tačiau, kiek kreditoriams yra žinoma, skolininkui UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“ savo skolinių įsipareigojimų pilnai neįvykdžius per nustatytą terminą, BAB „Sunonis" bankroto administratorius UAB „Būrai" jau kreipėsi į antstolį dėl priverstinio išieškojimo. Todėl bankroto administratoriaus UAB „Būrai" nuoseklūs ir logiški veiksmai įrodo jo atstovavimą visų BAB „Sunonis" kreditorių teisėms ir interesams, o ne vien tik išskirtinei kreditorių grupei, kaip visiškai nepagrįstai ir nemotyvuotai teigia pirmosios instancijos teismas.
 6. Nuo pat BAB "Sunonis" bankroto procedūros pradžios kreditoriai UAB „Liresta" ir VĮ „Turto bankas“ veikia prieš sąžiningą, teisingą ir skaidrią bankroto procedūrą: yra nepatenkinti bankroto administratorių darbu, teikia įvairius skundus, inicijuoja teisminius ginčus, vilkina bankroto procesą. Dar bankroto proceso pradžioje UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“ teikė pasiūlymą kreditoriams taikiai išspręsti civilines bylas ir žalos atlyginimo klausimus, tačiau būtent UAB "Liresta" ir VĮ „Turto bankas“ dėl nesuprantamų priežasčių nepritarė tokiems pasiūlymams, dėl ko teisminiai ginčai užtruko labai ilgai, ko pasekoje užsitęsė pati BAB "Sunonis" bankroto procedūra, padidėjo procedūros kaštai.
 7. Bankroto administratoriaus UAB "Būrai" darbu yra nepatenkinta 35,53 proc. (mažuma) kreditorių, tuo tarpu likusieji 64,47 proc. pretenzijų bankroto administratoriui neteikia. Mūsų nuomone, administratorius UAB "Būrai" nepriekaištingai vykdo BAB "Sunonis" bankroto procedūrą, gina visų kreditorių, tame tarpe ir pirmos eilės kreditorių (darbuotojų) teises ir interesus, tinkamai organizuoja ir atlieka savo funkcijas bei bankroto proceso darbus.

18Pareiškėjas VĮ „Turto bankas“ atsiliepimais į apeliantų atskiruosius skundus prašo juos atmesti. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

 1. Vykdomasis raštas Nr. 2-249-640/2012 buvo išduotas 2013 m. spalio 30 d. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-318/2014 naujuoju BAB „SUNONIS" administratoriumi paskirta UAB „BŪRAI“. Taigi metus laiko buvo delsiama pateikti vykdomąjį raštą vykdymui. Kreditoriai negauna lėšų, vilkinama bankroto procedūra. ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punktas numato, kad administratorius gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus. ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 20 punktas numato, kad administratorius vykdo kitus teismo ir (ar) kreditorių susirinkimo bei komiteto sprendimus. Administratorius negavo kreditorių pritarimo neteikti minėto vykdomojo rašto vykdymui. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 8 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-753-565/2011, pagal kurį UAB „Vilniaus universaliųjų konstrukcijų gamykla“ privalo grąžinti nekilnojamąjį turtą BAB „Sunonis" nuosavybėn, įvykdytas 2012 m. gruodžio 10 d. įregistruojant iš UAB „Vilniaus universaliųjų konstrukcijų gamykla“ perimtą nekilnojamąjį turtą Nekilnojamojo turto registre AB „Sunonis" vardu. Turto perėmimą bei įregistravimą Nekilnojamojo turto registre atliko anksčiau dirbusi BAB „Sunonis" administratorė A. D.. Vėliau paskirtas administratorius UAB „Būrai" neatliko jokių veiksmų, kad pradėti perimto turto pardavimo procedūrą. Į kreditorių raginimus aktyviau vykdyti skolos išieškojimą kreditorių naudai, administratorius informuoja, kad pareikštos pretenzijos UAB „Vilniaus universaliųjų konstrukcijų gamykla" dėl skolos grąžinimo, tačiau realiai jokių veiksmų, kad būtų išieškoma skola, neatliko. Tokiu būdu vilkinamos bankroto procedūros, didinami bankroto kaštai kreditorių sąskaita.
 2. Administratorius UAB „Būrai" VĮ Turto banko 2014 m. birželio 18 d. elektroniniu laišku buvo informuotas, kad VĮ Turto bankas kreipsis į teismą dėl pripažinimo neteisėtu 2014 m. birželio 9 d. bankrutavusios AB „Sunonis" kreditorių susirinkimo nutarimo antru darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta sudaryti taikos sutartį Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje pagal BAB „Sunonis" ieškinį (ieškinio suma 124 905,29 Eur) atsakovams A. R., S. R. (minėtoje byloje sudaryta taikos sutartis, kuria atsisakyta ieškinio 124 905,29 Eur sumai už 1368,97 Eur sumą). 2014 m. birželio 9 d. BAB „Sunonis" kreditorių susirinkimo protokolas VĮ Turto bankui buvo pateiktas 2014 m. birželio 18 d., tačiau dar nepasibaigus šio susirinkimo nutarimo apskundimo terminui, administratorius pateikė taikos sutartį tvirtinti teismui ir Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 1 d. nutartimi taikos sutartis buvo patvirtinta. Taikos sutarties patvirtinimas buvo praktiškai pagrindinė aplinkybė, lėmusi banko skundo atmetimą.
 3. VĮ „Turto bankas“ netenkina administratoriaus darbas, kai pradedama dirbti tik po to, kai kreditorius kreipiasi į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo. Matyti, kad administratorius UAB „Būrai" ir ateityje negalės efektyviai ginti BAB „Sunonis" kreditorių interesų bei vykdyti Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 14 punkto nuostatų.
 4. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad pagal ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punktą VĮ Turto bankas negali kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo, nes turi mažiau negu pusę visų kreditorinių reikalavimų sumos.
 5. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad BAB „Sunonis" bankroto administratorius UAB „Būrai" buvo paskirtas vieno didžiausių BAB „Sunonis" kreditorių A. R. prašymu. A. R. yra UAB „Vilniaus universaliųjų konstrukcijų gamykla" akcininkas, anksčiau vadovavo šiai įmonei, o pagal vykdomąjį raštą Nr. 2-249-640/2012 minėta įmonė skolinga BAB „Sunonis" 129 589,24 Eur (447 445,74 Lt). Minėtas vykdomasis raštas išduotas 2013 m. spalio 30 d. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-318/2014 naujuoju BAB „Sunonis" administratoriumi paskirta UAB „Būrai". Taigi metus laiko buvo delsiama pateikti vykdomąjį raštą vykdymui. Kreditoriai negauna lėšų, vilkinama bankroto procedūra.

19Atsakovo BAB „Sunonis“ bankroto administratorius UAB „Būrai“ atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo juos patenkinti. Nurodo, kad bankroto administratorius UAB „Būrai" nėra suinteresuotas BAB „Sunonis" bankroto bylos baigtimi, vienodai gina ir atstovauja visų įmonės kreditorių teises ir interesus. Administratorius niekada neturėjo ir neturi teisinio suinteresuotumo bankroto bylos baigtimi, dėl ko galėtų būti neužtikrinta visų kreditorių teisių ir interesų apsauga. Pirmosios instancijos teismas, neatsižvelgdamas, kad dauguma BAB „Sunonis" kreditorių yra patenkinti bankroto administratoriaus darbu, pretenzijų nereiškia, remdamasis tik kreditorių VĮ „Turto bankas“ ir UAB „Liresta" pareiškimais, prieš tai savo paties priimta 2015 m. sausio 15 d. nutartimi atsisakęs priimti pareiškėjų UAB „Liresta" ir M. B. prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo, konstatavęs, jog pareiškėjai neatitinka ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punkto reikalavimų, visgi atstatydino bankroto administratorių UAB „Būrai", atstatydinimo pagrindu nurodęs ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 4 punktą. Tačiau skundžiamoji teismo nutartis yra pagrįsta tik prielaidomis, o atskirasis skundas ir jame išdėstytos aplinkybės aiškiai paneigia galimą bankroto administratoriaus UAB „Būrai" suinteresuotumą. Iš skundžiamosios nutarties turinio susidaro įspūdis, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamąją nutartį, rėmėsi vien tik pareiškėjų VĮ „Turto bankas“ ir UAB „Liresta" argumentais, jų netgi tinkamai neištyręs ir nepatikrinęs bei neįsigilinęs į bylos esmę, tuo pažeisdamas kitų kreditorių teises ir interesus bei atskirajame skunde nurodytas imperatyviąsias teisės normas.

20Suinteresuotas asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo atskiruosius skundus atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad VSDFV Vilniaus skyrius savo nuomonę dėl BAB "Sunonis" bankroto administratoriaus UAB "Būrai" atstatydinimo ir naujo administratoriaus paskyrimo išsakė Vilniaus apygardos teismui 2015 m. sausio 26 d. pateiktame atsiliepime Nr. (8.2) 3-8869. Pažymi, kad teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui pačiu įstatymu yra suteikta bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyva. Teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinęs kiekvieną svarbią aplinkybę bei pateiktus argumentus, 2015 m. sausio 30 d. nutartimi atstatydino UAB „Būrai" iš BAB „Sunonis" administratoriaus pareigų.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirieji skundai netenkintini

23CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos taisykles, yra įtvirtinta teisės norma, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Taigi Įmonių bankroto įstatymo normos yra specialiosios bendrųjų civilinio proceso normų atžvilgiu ir turi prioritetą jų konkurencijos atveju. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalį bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Bankroto bylų procesinių taisyklių ypatumus lemia bankroto materialiųjų teisinių santykių prigimtis ir jų specifika, palyginus su kitais civiliniais teisiniais santykiais.

24Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl UAB „Būrai“ atstatydinimo iš BAB „Sunonis“ administratoriaus pareigų, naujuoju BAB „Sunonis“ administratoriumi paskiriant VšĮ „Alia solutio“.

25Dėl absoliutaus skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindo

26Apeliacinės instancijos teismas atmeta, kaip nepagrįstus, apeliantų argumentus dėl skundžiamos nutarties motyvavimo trūkumų.

27Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo (nutarties) nepakankamas motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2011; 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008).

28Pažymėtina ir tai, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2009, 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Taigi, netgi nustačius, kad teismas neišnagrinėjo visų kreditoriaus atsiliepime pateiktų argumentų, ši aplinkybė negali būti pagrindu naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą (CPK 185 straipsnis, 329 straipsnio 1 dalis).

29Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šiuo atveju negalima išvada, kad byloje nustatytas anksčiau nurodytas absoliutus pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindas. Pirmosios instancijos tesimas nors ir neišsamiai, tačiau nurodė argumentus bei teisinį pagrindą, kuo remdamasis atstatydina iš administratoriaus pareigų UAB „Būrai“ ir paskiria kitą administratorių. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir kitų absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

30Dėl pareiškėjų teisės kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus UAB „Būrai“ atstatydinimo

31Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių subjektų, jis iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas, nuo jo veiksmų sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininko interesų apgynimas, bankroto procese siekiamų tikslų įgyvendinimas. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Bet kurioje bankroto procedūros stadijoje, esant ĮBĮ 11 straipsnyje numatytiems pagrindams, neribojama teisė kelti klausimą, ar bankroto administratorius tinkamai vykdo pavestas funkcijas. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalį (2014 m. spalio 14 d. įstatymo Nr. XII-1229 redakcija) teismas administratorių iš pareigų atstatydina šiais atvejais: 1) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo; 2) kai įmonės kreditorių susirinkimas šio įstatymo 23 straipsnio 13 punkte nustatyta tvarka arba kreditorių komitetas, jeigu jis sudarytas (toliau šiame punkte – komitetas), ar šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytas kreditorius (kreditoriai) motyvuotu prašymu kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo ir teismas nustato, kad kreditorių susirinkimo arba komiteto nutarimas atstatydinti administratorių buvo priimtas nepažeidžiant šiame įstatyme nustatytos kreditorių susirinkimo arba komiteto nutarimų priėmimo tvarkos, arba kai prašymą dėl administratoriaus pakeitimo pateikęs kreditorius (kreditoriai) atitinka šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytas sąlygas ir patenkinus prašymą nebus pažeisti kreditorių susirinkimo arba komiteto nutarimui nepritarusių, kreditorių susirinkime arba komiteto posėdyje nedalyvavusių ar prašymo neteikusių kreditorių interesai ar viešasis interesas; 3) kai administratorius netenka teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas; 4) kai teismas, gavęs informacijos iš kreditorių ar kitų bankroto procese dalyvaujančių asmenų, nustato, kad asmuo negalėjo būti paskirtas administratoriumi dėl šio straipsnio 6 dalyje nurodytų aplinkybių arba šios aplinkybės atsirado paskyrus administratorių; 5) teismas patenkino asmens, kuris buvo atrinktas naudojantis programa, bet nebuvo paskirtas administratoriumi, atskirąjį skundą ir šis asmuo ne vėliau kaip per mėnesį nuo nutarties, kuria priimtas sprendimas tenkinti atskirąjį skundą, įsiteisėjimo dienos pateikė šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytą sutikimą-deklaraciją administruoti įmonę; 6) kai šio įstatymo 23 straipsnio 4 punkte nurodyta tvarka teismas nepatvirtina administratoriaus ataskaitos.

32Apeliantai teigia, kad pagal ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punktą kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo, jeigu kreditoriaus (kreditorių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Pareiškėjų kreditoriniai reikalavimai sudaro 35,53 proc. visų kreditorių teisme patvirtintų reikalavimų sumos, taigi šie pareiškėjai neatitinka ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatytų reikalavimų.

33Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantų argumentais ir atmeta juos kaip nepagrįstus. Visų pirma, pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad teismas turi prerogatyvą ex officio spręsti dėl administratoriaus atstatydinimo, nepaisant to, kad nei vienas iš ĮBĮ numatytų subjektų administratoriaus atstatydinimo klausimo nekėlė. Ši teismo prerogatyva aiškinama atsižvelgiant į paties bankroto proceso tikslą bei bankroto bylos nagrinėjimo principus, vadovaujantis kuriais teisme vykstantis bankroto procesas turi būtų ekonomiškas, operatyvus ir objektyvus, tokiu būdu užtikrinant tinkamą tiek pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės, tiek jos savininkų bei kreditorių turtinių interesų ir teisėtų lūkesčių gynimą (CPK 5, 7 straipsniai, ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis). Taigi, pagal Lietuvos apeliacinio teismo suformuotą praktiką, bet kurioje bankroto bylos nagrinėjimo stadijoje bankroto bylą nagrinėjantis teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, gali svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo. Tokius duomenis teismui gali pateikti ir vienas iš bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-67/2009; 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2459/2011; 2012 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-327/2012). Antra, Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. liepos 19 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1375/2012, konstatavo, kad nors atskiro kreditoriaus, kurio teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro mažiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, teisė kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo tiesiogiai nėra numatyta, tačiau nepaisant to, kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo, tame tarpe ir bankroto byloje dalyvaujantis asmuo (CPK 42 straipsnio 1 dalis, ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis), turi bendro pobūdžio procesinę teisę reikšti teismui prašymus, ir teismas turi šiuos prašymus svarstyti, kol tokia teise nėra piktnaudžiaujama (CPK 95 straipsnis). Taigi teismas neturi procesinio pagrindo atsisakyti priimti bankroto byloje dalyvaujančio asmens prašymo atstatydinti administratorių, o turi tokį prašymą išnagrinėti iš esmės kaip bet kurį kitą procesinį prašymą, ir jį tenkinti arba jo netenkinti. Trečia, jei teismas, nagrinėdamas tokio kreditoriaus prašymą, preliminariai nenustato reikšmingų administratoriaus netinkamumo požymių, toks prašymas gali būti atmetamas neišklausius prašomo atstatydinti administratoriaus ir kreditorių susirinkimo nuomonės, trumpai nurodant prašymo netenkinimo motyvus. Ir priešingai, jei tokio kreditoriaus prašyme nurodomi argumentai, kuriuos teismas preliminariai įvertina kaip galimai reikšmingus, jis turi žodžiu arba raštu išklausyti prašomo atstatydinti administratoriaus ir kreditorių susirinkimo (komiteto) nuomonės, ir tik tada spręsti administratoriaus atstatydinimo klausimą iš esmės (Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. liepos 19 d. nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1375/2012). Taigi, pareiškėjai, kaip kreditoriai, kurių teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška nesudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, turėjo teisę kreiptis į teismą dėl BAB „Sunonis“ bankroto administratoriaus UAB „Būrai“ atstatydinimo, o pirmosios instancijos teismas pagrįstai šiuos prašymus nagrinėjo. Galiausiai, ketvirta, nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies redakcija (2014 m. spalio 14 d. Įstatymas Nr. XII-1229), įtvirtinanti naują administratoriaus atstatydinimo pagrindą, t.y. kad teismas administratorių iš pareigų atstatydina, kai teismas, gavęs informacijos iš kreditorių ar kitų bankroto procese dalyvaujančių asmenų, nustato, kad asmuo negalėjo būti paskirtas administratoriumi dėl ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje nurodytų aplinkybių arba šios aplinkybės atsirado paskyrus administratorių. Remiantis būtent šiuo pagrindu pirmosios instancijos teismas ir atstatydino bankroto administratorių ir tai sudaro šios apeliacijos objektą. Įstatymas nesieja galimybės taikyti ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 4 dalyje numatytą administratoriaus atstatydinimo pagrindą su kreditoriaus (kreditorių), kuris (kurie) inicijuoja administratoriaus atstatydinimą būtent šiuo pagrindu, patvirtintų reikalavimų dydžiu.

34Dėl bankroto administratoriaus UAB „Būrai“ atstatydinimo pagrindų

35Įmonės administratorius – tai teismo paskirtas asmuo, kuris turi teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Kaip minėta ankščiau, bankroto administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių subjektų, kuris iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas. Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos reglamentuotos ĮBĮ 11 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorius yra teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, ĮBĮ nustatyta tvarka valdantis, naudojantis bankrutuojančios įmonės turtą, bankuose esančias lėšas ir jomis disponuojantis, privalantis užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovaujantis ūkinei komercinei veiklai, privalantis ginti visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesus, organizuojantis ir vykdantis visus būtinus bankroto procedūros darbus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1545/2014). Administratorius įmonės bankroto procese turi plačius įgalinimus ir nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas, skaidrumas, ekonomiškumas. Todėl bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 straipsnis).

36Teismas gali pakeisti administratorių ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 4 punkto pagrindu tik turėdamas pakankamai informacijos ir įrodymų, jog šis asmuo negalėjo būti paskirtas administratoriumi dėl ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje nurodytų aplinkybių arba šios aplinkybės atsirado paskyrus administratorių, tame tarpe jeigu yra pagrįstų abejonių dėl administratoriaus suinteresuotumo bankroto procedūrų eiga ir rezultatu. Tokią išvadą byloje surinktų įrodymų pagrindu teismas gali padaryti ir remdamasis nustatytais faktais, jog administratorius netinkamai atlieka savo funkcijas, nevykdo ĮBĮ nustatytų pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1145/2012). Tačiau formalūs, nežymūs teisės aktų pažeidimai arba kreditorių nurodomi teiginiai apie pažeidimus, kurie nėra pagrįsti tinkamais ir pakankamais įrodymais, nesuponuoja teismo pareigos pakeisti administratorių. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, spręsdamas bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrįstumo klausimą teismas turi įvertinti visas šiam klausimui teisingai išspręsti reikšmingas aplinkybes, susijusias su įstatymo keliamais reikalavimais administratoriui, įtvirtintais draudimais tam tikrą asmenį skirti konkrečios įmonės administratoriumi, bankroto proceso eiga, jos operatyvumu, vykdomų procedūrų skaidrumu, atskirų veiksmų atlikimu, sprendimų priėmimu. Faktinis pagrindas bankroto administratoriaus atstatydinimo ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 4 punkto pagrindu klausimo svarstymui teisme gali būti ir atskiro kreditoriaus ar kito dalyvaujančio byloje asmens pateikta informacija. Kaip minėta, teismui sprendžiant administratoriaus atstatydinimo klausimą, būtina įvertinti aplinkybes, sąlygojusias kreditoriaus (kreditorių) nepasitikėjimą administratoriumi ir tokiu būdu užtikrinti, jog administratorius būtų atstatydintas pagrįstai.

37Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad UAB „Būrai“ BAB „Sunonis“ bankroto administratoriumi buvo paskirtas A. R. prašymu, kuris yra vienas didžiausių BAB „Sunonis“ kreditorių, kad administratorius ilgą laiką antstoliams neperduoda vykdyti vykdomojo rašto Nr. 2-753-565/2011, kurioje atsakovais yra A. R. ir UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“ bei iki šiol neperduotas vykdyti vykdomasis raštas Nr. 2-249-640/2012, konstatavo, kad tai patvirtina UAB „Būrai“ suinteresuotumą atstovauti ne visų BAB „Sunonis“ kreditorių interesus, o išskirtinės kreditorių grupės, tokiu būdu pažeidžiant likusių kreditorių teises į tinkamą BAB „Sunonis“ bankroto procedūrų vykdymą bei lūkesčius atgauti skolas.

38Kaip matyti iš bylos medžiagos, Vilniaus apygardos teisme 2013 m. lapkričio 4 d. buvo gautas atsakovo BAB „Sunonis“ administratorės A. D. prašymas dėl jos atstatydinimo iš atsakovo administratorės pareigų ir UAB „Adminova“ paskyrimo atsakovo administratoriumi (t. 5., b.l. 55-58). BAB „Sunonis“ kreditoriai UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, A. R. ir L. U. 2013 m. lapkričio 12 d. pateikė teismui prašymą dėl bankroto administratorės A. D. atstatydinimo iš atsakovo BAB „Sunonis“ administratoriaus pareigų, nauju atsakovo BAB „Sunonis“ administratoriumi prašė skirti UAB „Būrai“ (b.l. t.5. b.l. 83-84). Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. sausio 30 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 20 d. nutarties dalį dėl UAB „Adminova“ paskyrimo atsakovo BAB „Sunonis“ administratoriumi ir klausimą dėl kito administratoriaus paskyrimo išsprendė iš esmės – naujuoju BAB „Sunonis“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Būrai“. 2014 m. sausio 30 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi sprendžiant administratoriaus kandidatūros, atsistatydinus A. D., klausimą, apskritai įrodinėjimo dalyku nebuvo aplinkybės, susijusios su siūlomo administratoriaus UAB „Būrai“ galimu suinteresuotumu bankroto bylos procedūromis ar šio administratoriaus sąsajoms su suinteresuotais bankroto byloje dalyvaujančiais asmenimis (kreditoriais ir kt.). Pripažinus, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo įmonės administratoriumi skirti buvusios administratorės pasiūlytą asmenį, apeliacinės instancijos teismas administratoriumi paskyrė kitą iš byloje teiktų dviejų administratorių kandidatūrų – UAB „Būrai“, kuri atitiko visus formalius ĮBĮ nustatytus reikalavimus bankroto administratoriui, nesant byloje pateiktų jokių duomenų apie skiriamo administratoriaus galimą suinteresuotumą bankroto bylos eiga.

39Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėjęs visas šios bylos aplinkybes, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas atstatydinti bankroto administratorių ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 4 punkto pagrindu yra pagrįstas dėl šių priežasčių. Pirma, remiantis VĮ Registrų centras duomenimis A. R. nuo 1996 m. rugpjūčio 9 d. iki 2005 m. balandžio 18 d. yra buvęs BAB „Sunonis“ valdybos narys ir nuo 2001 m. gruodžio 14 d. iki 2005 m. balandžio 6 d. buvo UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“ generalinis direktorius (t.9., b.l. 222-238). Taigi, nustatytos sąsajos tarp BAB „Sunonis“ valdybos nario A. R., kuris buvo ir kreditoriaus UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“ generalinis direktorius bei yra asmuo, pasiūlęs administratoriaus UAB „Būrai“ kandidatūrą. Jis gali būti suinteresuotas įmonės bankroto procedūrų eiga ir rezultatais. Kaip bankrutuojančios įmonės buvęs valdymo organo narys, jis gali būti suinteresuotas bankroto priežasčių ar kitų įmonės veiklos aspektų neatskleidimu, o tai kelia pagrindą abejoti jo pasiūlyto administratoriaus nešališkumu ir veiklos skaidrumu. Šias abejones patvirtina vėlesni faktai, susiję su paskirtojo administratoriaus UAB „Būrai“ veiksmais (neveikimu) bankroto byloje. Antra, iš teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad Vilniaus apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-3260-262/2014 pagal ieškovo BAB „Sunonis“ patikslintą ieškinį atsakovams A. R., nepilnametės A. R. teisių perėmėjai S. R. ir J. G. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais (ieškinio suma 431 273 Lt). Vėliau šalys pateikė teismui prašymą patvirtinti sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti, kurį grindė taip pat įmonės kreditorių susirinkimo 2014 m. birželio 9 d. nutarimu dėl pritarimo sudaryti tokią taikos sutartį. Kreditorių susirinkime už taikos sutarties sudarymą balsavo 58,33% (tame tarpe ir A. R. (35,96 %) bei UAB” Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“ (16,24 %)), o prieš - 38,96 % visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų (VĮ Turto bankas 35,72 %, UAB “Liresta” 2,98 % bei VSDF Vilniaus skyrius 0,13 %). VĮ „Turto bankas“ 2014 m. birželio 18 d. elektroniniu laišku informavo administratorių UAB „Būrai“, kad ketina skųsti kreditorių susirinkimo 2014 m. birželio 9 d. nutarimą dėl pritarimo sudaryti taikos sutartį. Nepaisant to, nepasibaigus apskundimo terminui (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis), administratorius kreipėsi į teismą dėl taikos sutarties patvirtinimo, pateikdamas tuo klausimu kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą. Minėtoje byloje teismas konstatavo, kad ieškovas bankrutuojanti įmonė taikos sutarčiai sudaryti gavo kreditorių susirinkimo, įvykusio 2014 m. birželio 9 d., pritarimą ir 2014 m. liepos 1 d. nutartimi patvirtino pateiktą taikos sutartį (t. 6., b.l. 22-25). Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-5002-640/2014 atsisakė tenkinti VĮ „Turto bankas“ skundą pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2014 m. birželio 9 d. BUAB „Sunonis“ kreditorių susirinkimo nutarimą antru darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta pritarti atsakovo J. G. pasiūlymui sudaryti taikos sutartį (t. 9., b.l. 203-204), remiantis tuo, kad teismas jau yra patvirtinęs taikos sutartį ir nutartis yra įsiteisėjusi. Trečia, iš teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. birželio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2014 paliko galioti Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartį, kuria iš UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“ BAB „Sunonis“ priteista 447 445,74 Lt, o bankroto administratorius UAB „Būrai“ tik 2015 m. sausio 29 d. (t.9., b.l. 150) pateikė antstoliui vykdomąjį raštą dėl 447 445,74 Lt skolos išieškojimo iš atsakovo UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“ ieškovo BAB „Sunonis“ naudai, nors vykdomasis raštas buvo išduotas dar 2013 m. spalio 30 d., įsiteisėjus 2013 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutarčiai. Dėl skolos išieškojimo atidėjimo ar išdėstymo skolininko prašymu bankroto administratorius pritarimo į kreditorių susirinkimą nesikreipė, taigi veikė ne bankrutuojančios įmonės ir ne jos kreditorių interesais. Kaip paaiškėjo vėliau, skolininkas prievolės pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą nevykdė ir per administratoriaus suteiktą lengvatinį terminą.

40Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors dėl vykdomojo rašto civilinėje byloje Nr. 2-753-565/2011 pirmosios instancijos teismo išvados nepagrįstos, nes tokio pobūdžio byloje priverstinai vykdyti teismo sprendimą nebuvo poreikio, šis teismo nepagrįstas argumentas neturi teisinės reikšmės galutiniam rezultatui byloje dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrindo.

41Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į ankščiau nustatytas aplinkybes, į tai, kad bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, siekdamas, kad būtų užtikrinta bendrovės turto apsauga, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyra, sklandi, skaidri bankroto proceso eiga, pagrįstai nutarė pakeisti BAB „Sunonis“ bankroto administratorių, atstatydinant UAB „Būrai“ administratorių iš jo pareigų ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 4 punkto pagrindu, ir paskiriant naują bankroto administratorių.

42Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

43Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje vykdomos įmonės bankroto procedūros.... 4. Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties, kuria teismas pakeitė BAB... 5. Ieškovas UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“... 6. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. kovo 21 d. nutartimi pripažino AB... 7. 2014 m. sausio 30 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi buvo paskirtas... 8. Pareiškėjas VĮ „Turto bankas“ kreipėsi į teismą, prašydamas... 9. Pareiškėjai UAB „Liresta“ ir M. B. 2015 m. sausio 29 d. pateiktu prašymu... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 30 d. nutartimi pakeitė BAB... 12. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4... 13. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad byloje esantys duomenys patvirtina... 14. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 15. Atsakovo BAB „Sunonis“ bankroto administratorius UAB „Būrai“... 16. Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų... 17. Tretieji asmenys L. U., V. R., A. R., B. K. atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 18. Pareiškėjas VĮ „Turto bankas“ atsiliepimais į apeliantų atskiruosius... 19. Atsakovo BAB „Sunonis“ bankroto administratorius UAB „Būrai“... 20. Suinteresuotas asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepimu į atskiruosius skundus... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Atskirieji skundai netenkintini... 23. CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos... 24. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl UAB „Būrai“ atstatydinimo iš... 25. Dėl absoliutaus skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindo... 26. Apeliacinės instancijos teismas atmeta, kaip nepagrįstus, apeliantų... 27. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329... 28. Pažymėtina ir tai, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog teismo pareiga... 29. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šiuo atveju negalima išvada,... 30. Dėl pareiškėjų teisės kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus... 31. Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių... 32. Apeliantai teigia, kad pagal ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punktą... 33. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantų argumentais ir atmeta... 34. Dėl bankroto administratoriaus UAB „Būrai“ atstatydinimo pagrindų ... 35. Įmonės administratorius – tai teismo paskirtas asmuo, kuris turi teisę... 36. Teismas gali pakeisti administratorių ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 4 punkto... 37. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad UAB „Būrai“ BAB... 38. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Vilniaus apygardos teisme 2013 m. lapkričio... 39. Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėjęs visas šios bylos aplinkybes,... 40. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors dėl vykdomojo rašto... 41. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į ankščiau nustatytas... 42. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 43. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 30 d. nutartį palikti nepakeistą....