Byla 2-759/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,METOIL“ generalinio direktoriaus M. K., bendraieškio bankrutavusios akcinės bendrovės banko SNORAS, trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų Č. O. (Č. O.) atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarties bei pareiškėjo ,,Spelden Management S.A.“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1274-273/2014 pagal nurodytų ieškovo ir bendraieškio pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Metoil“ dėl bankroto bylos iškėlimo, byloje dalyvaujant tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų: Č. O., uždarajai akcinei bendrovei ,,Grand SPA Lietuva“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Budrus sakalas“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Krovinių terminalas“ ir uždarajai akcinei bendrovei ,,NT investicijos“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB ,,METOIL“ generalinis direktorius M. K. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,METOIL“. Atsakovo bankroto administratoriumi prašė skirti UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

4Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų; UAB ,,Grand SPA Lietuva“ , UAB ,,Budrus sakalas“, UAB ,,Krovinių terminalas“ ir Č. O. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su prašymais įtraukti juos į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų ir atsakovo bankroto administratoriumi skirti UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

5Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 13 d. nutartimi tenkino UAB ,,Grand SPA Lietuva“, UAB ,,Budrus sakalas“, UAB ,,Krovinių terminalas“ ir Č. O. prašymus įtraukti trečiaisiais asmenimis nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų šioje civilinėje byloje .

6Trečiais asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB ,,NT investicijos“ 2014-01-21 kreipėsi į Kauno apygardos teismą su prašymu dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų; atsakovo bankroto administratoriumi prašė skirti UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“.

7Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 22 d. nutartimi tenkino UAB ,,NT investicijos“ prašymą įtraukti trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų šioje civilinėje byloje.

8BAB bankas SNORAS 2014 m. sausio 22 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su prašymu įtraukti bendraieškiu, prašė iškelti atsakovui bankroto bylą, atsakovo bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB ,,Ius Positivum“. Nurodė, kad atsakovas yra UAB koncerno ,,Achemos grupė“ narys, pagal viešai internete prieinamus duomenis tretieji asmenys UAB ,,Krovinių terminalas“, UAB ,,Grand SPA Lietuva“, UAB ,,Budrus sakalas“ bei trečiojo asmens Č. O. valdomas radijas ,,ZNAD WILII“ taip pat yra UAB koncerno ,,Achemos grupė“ nariai. Teigė, kad atsakovas ir nurodyti tretieji asmenys yra susiję, glaudžiai bendradarbiaujantys subjektai, todėl negalima jų siūlomos bendrovės skirti atsakovo bankroto administratoriumi, nes gali būti, kad jis veiks šališkai ir bus suinteresuotas atsakovo bankroto procesą vykdyti išimtinai UAB koncerno ,,Achemos grupė“ narių interesų naudai kitų atsakovo kreditorių interesų sąskaita. BAB banko SNORAS teigimu, abejones dėl nurodytų trečiųjų asmenų siūlomo bankroto administratoriaus tinkamumo sustiprina ir tai, kad tą pačią bankroto administratoriaus kandidatūrą siūlo ir ieškovas – atsakovo generalinis direktorius M. K..

9Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 23 d. nutartimi tenkino BAB banko SNORAS prašymą įtraukti bendraieškiu šioje civilinėje byloje.

10Pareiškėjas Spelden Management S.A. 2014 m. vasario 7 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su prašymu įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų (b. t. III, 59 – 61 l.). Nurodė, kad pagal dvi teismuose nagrinėjamas civilines bylas, vienoje kurių Spelden Management S.A. yra trečiasis asmuo, kitoje – ieškovas, Spelden Management S.A., priklausomai nuo bylų baigties, gali įgyti reikalavimo teisę į atsakovą UAB ,,METOIL“, kuris yra atsakovas ir nurodytose bylose, todėl Spelden Management S.A. turi teisinį suinteresuotumą nagrinėjant ir šią bankroto bylą.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

12Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 24 d. nutartimi tenkino ieškovo ir bendraieškio pareiškimus, iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB ,,METOIL“, administratoriumi paskyrė UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“.

13Bendraieškis BAB bankas SNORAS prašė atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Ius Positivum“; ieškovas bei tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų (toliau0tretieji asmenys) – UAB ,,Grand SPA Lietuva“, UAB ,,Budrus sakalas“, UAB ,,Krovinių terminalas“ ir Č. O. - UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“; o trečiasis asmuo UAB ,,NT investicijos“ - UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“. Teismas konstatavo, kad visos siūlomos administratorių kandidatūros atitiko Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatytus reikalavimus.

14Įvertinęs bendraieškio BAB bankas SNORAS pateiktus duomenis, pirmosios instancijos teismas sprendė, jog ieškovas bei tretieji asmenys UAB ,,Grand SPA Lietuva“, UAB ,,Budrus sakalas“, UAB ,,Krovinių terminalas“ ir Č. O. yra susiję, todėl gali būti, kad siūlomas administratorius veiks šališkai, bus suinteresuotas atsakovo bankroto procese. Be to, teismas pažymėjo, kad pagal susiformavusią teismų praktiką, laikoma, kad įmonės vadovas (savininkas) turi didžiausią teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, o ieškovas yra atsakovo UAB ,,METOIL“ direktorius.

15Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad byloje yra pateikta ne viena administratoriaus kandidatūra, dėl kurios galimybių objektyviai ir nešališkai vykdyti bankroto administravimo procedūras, abejonių nėra, todėl, įvertinęs tai, kad UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“ darbo krūvis yra mažesnis, o darbo patirtis didesnė negu UAB ,,Ius Positivum“, teismas, atsižvelgęs į optimalų vykdomų bankroto procedūrų skaičių, sprendė, kad nagrinėjamu atveju labiau kreditorių interesus atitiktų UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“.

16Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 12 d. nutartimi netenkino pareiškėjo ,,Spelden Management S.A.“ prašymo įtraukti pareiškėją į civilinę bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Teismas konstatavo, kad kreditoriai gali įstoti į bylą trečiaisiais asmenimis bankroto bylos iškėlimo stadijoje tik iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo, o po nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo kreditorius byloje dalyvaujančiu asmeniu tampa tik teismui patvirtinus kreditoriaus reikalavimą. Pareiškėjo prašymas buvo gautas jau po Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarties priėmimo, kuria atsakovui buvo iškelta bankroto byla. Be to, ši nutartis yra neįsiteisėjusi.

17III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

18Trečiasis asmuo Č. O. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 24 d. nutartį dalyje dėl UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“ paskyrimo atsakovo bankroto administratoriumi ir priimti naują teismo sprendimą – bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Tigesta“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas, vertindamas trečiojo asmens siūlomą atsakovo bankroto administratorių, nepagrįstai sprendė, kad trečiasis asmuo yra susijęs su atsakovu ir siūlomas bankroto administratorius veiks šališkai, todėl nepagrįstai atmetė trečiojo asmens siūlymą atsakovo bankroto administratoriumi skirti UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“;
 2. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių trečiojo asmens ryšį su atsakovu ar atsakovo vadovu;
 3. Nebuvo nustatyta objektyvių aplinkybių, leidžiančių teigti, kad trečiojo asmens siūlomas bankroto administratorius būtų šališkas vykdydamas atsakovo bankroto administratoriaus funkcijas;
 4. Apeliaciniam teismui nutarus panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį dėl bankroto administratoriaus skyrimo ir nustačius, kad pirmosios instancijos teismui siūlytos bankroto administratorių kandidatūros yra netinkamos, atsakovo bankroto administratoriumi siūlo skirti UAB ,,Tigesta“.

19Bendraieškis BAB bankas SNORAS atskiruoju skundu taip pat prašo panaikinti skundžiamą Kauno apygardos teismo dėl UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“ paskyrimo atsakovo bankroto administratoriumi ir priimti naują teismo sprendimą – bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Ius Positivum“. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai ir paviršutiniškai įvertino teisines ir faktines aplinkybes, pažeidė bankroto administratoriaus skyrimui keliamus tikslus bei uždavinius. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismo paskirtas bankroto administratorius UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“ netinkamai vykdo pareigas ir pažeidžia teisės aktų reikalavimus;
 2. UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“ Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje byloje 2-51-881/2012 dėl įmonės bankroto administratoriaus atsakomybės sudarė taikos sutartį, kuria įsipareigojo ieškovams sumokėti 100 000 Lt kompensaciją. Bendraieškio vertinimu, UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“ tokiu būdu netiesiogiai pripažino, kad dėl netinkamo bankroto administratoriaus pareigų vykdymo buvo padaryta žala kreditoriams;
 3. Teismo paskirto bankroto administratoriaus finansinė padėtis yra itin prasta, nėra pateikti 2012 metų įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai, todėl yra pagrindas teigti, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas administratorius stokoja kompetencijos, nesugeba užtikrinti, kad įmonė veiktų pagal įstatymus, todėl gali būti, kad aplaidžiai ir nekokybiškai vykdo bankrutuojančių įmonių bankroto procedūras;
 4. LAT 2010 m. gruodžio 13 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010 konstatavus, kad UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“ nagrinėtoje byloje veikė nesąžiningai ir šališkai, kelia pagrįstą nepasitikėjimą šio administratoriaus tinkamumu kokybiškai ir nešališkai vykdyti atsakovo bankroto procedūrą;
 5. Neturint duomenų apie bankroto administratoriumi paskirtos įmonės finansinę padėtį, negalima nustatyti UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“ pajėgumų administruoti atsakovo bankroto procesą;
 6. Apelianto siūlomoje UAB ,,Ius Positivum“ dirba didesnis darbuotojų skaičius nei UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“, todėl tai užtikrins geresnes galimybes atsakovo proceso administravimui bei sudarys mažesnes administravimo išlaidas, nes nereikės pirkti paslaugų iš trečiųjų asmenų;
 7. UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“ neseniai teismo nutartimi buvo paskirtas kitos bendrovės, vykdžiusios plačią ūkinę-komercinę veiklą, bankroto administratoriumi, todėl kyla abejonių ar paskirtasis atsakovo bankroto administratorius bus pajėgus sklandžiai ir operatyviai vykdyti atsakovo bankroto procesą;
 8. Paskirtasis bankroto administratorius yra įsisteigęs tik Vilniuje, kai apelianto siūlomas – turi filialus įvairiuose Lietuvos miestuose ir tai yra reikšminga šioje byloje, kadangi vykdant atsakovo bankroto procedūrą bus būtina atlikti daug procedūrinių veiksmų visoje Lietuvoje;
 9. UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“, pagal viešai prieinamus duomenis, yra įsikūrusi bute, taigi neturi tinkamų patalpų suinteresuotiems asmenims priimti bei kreditorių susirinkimams rengti.

20Ieškovas UAB ,,METOIL“ generalinis direktorius M. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo nutartį dėl UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“ paskyrimo atsakovo bankroto administratoriumi ir šioje dalyje išspręsti klausimą iš esmės – bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas skirti ieškovo teiktą bankroto administratoriaus kandidatūrą rėmėsi tik BAB banko SNORAS nurodytomis aplinkybėmis dėl šio administratoriaus šališkumo, nors šių aplinkybių tikrumo netyrė bei neatsižvelgė į kitas aplinkybes, reikšmingas vertinant šios administratoriaus kandidatūros tinkamumą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas, nesant byloje tai pagrindžiančių įrodymų, nepagrįstai sprendė, kad trečiasis asmuo Č. O. yra susijęs su atsakovu ir su UAB koncernas ,,Achemos grupė“, todėl jo siūlomas bankroto administratorius veiks šališkai;
 2. Teismo išvada dėl ieškovo šališkumo teikiant bankroto administratoriaus procedūrą taip pat nėra pagrįsta jokiais byloje esančiais įrodymais, o vien tai, kad ieškovas pasiūlė konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, nėra pakankama aplinkybė konstatuoti jo šališkumą;
 3. Atsakovo finansinė būklė, dėl kurios jis tapo nemokus, susiklostė dar iki ieškovui tampant atsakovo generaliniu direktoriumi. Ieškovas siekė ne tik atkurti iki jo paskyrimo susidariusį atsakovo nemokumą bei nustatyti už tai atsakingus asmenis, todėl ieškovas neturi teisinio suinteresuotumo atsakovo bylos baigtimi;
 4. Nagrinėjamoje byloje nėra prielaidų ir dėl kitų byloje dalyvaujančių asmenų – UAB ,,Krovinių terminalas“, UAB ,,Budrus sakalas“, UAB ,,Grand SPA Lietuva“ – suinteresuotumo, nes vien tai, kad šios bendrovės yra UAB koncernas ,,Achemos grupė“ narės, nesudaro pagrindo vienareikšmiškai teigti, kad jų siūlomas bankroto administratorius atsakovo bankroto procedūrą vykdys išimtinai UAB koncerno ,,Achemos grupė“ narių interesų naudai kitų atsakovo kreditorių sąskaita;
 5. UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“ bankroto administratoriumi pasiūlęs trečiasis asmuo UAB ,,NT investicijos“ neturi reikalavimo teisės į atsakovą ir nėra įtrauktas į teismui pateiktą kreditorių sąrašą, todėl negali būti laikomas kreditoriumi ir siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūros;
 6. UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“ administruoja UAB ,,Ūkio banko investicinė grupė“ bankrotą, todėl, atsižvelgiant į pastarajai įmonei priklausančio turto dydį ir įsipareigojimų kreditoriams apimtis bei į tai, kad UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“ dirba tik du fiziniai asmenys - bankroto administratoriai, todėl kyla pagrįsta abejonė dėl paskirtojo bankroto administratoriaus pajėgumų tinkamai ir laiku užbaigti atsakovo bankroto procedūrą;
 7. Bendraieškio BAB banko SNORAS siūlyta bankroto administratoriaus kandidatūra taip pat netinkama: tiek dėl užimtumo ir patirties, tiek dėl galimo šališkumo, nes BAB bankas SNORAS yra suinteresuotas, jog atsakovo bankroto administratoriumi būtų paskirtas jo siūlomas kandidatas, kadangi tokiu būdu tikėtina, jog BAB bankas SNORAS išvengtų su atsakovu sudarytų sandorių patikrinimo. Kita vertus, UAB ,,Ius Positivum“ disponuojant visais atsakovo dokumentais, įskaitant ikiteisminio tyrimo dėl bendraieškio ir atsakovo sudarytų sandorių teisėtumo dokumentus, BAB bankas SNORAS turėtų galimybę įtakoti ikiteisminio tyrimo rezultatus.

21Trečiasis asmuo UAB ,,NT investicijos“ atsiliepimu į ieškovo M. K., BUAB bankas SNORAS bei trečiojo asmens Č. O. atskiruosius skundus prašo juos atmest. Nesutikdamas su ieškovo atskirajame skunde išdėstytais motyvais nurodo, kad atsakovas vienašališkai atliko mokėtinų sumų įskaitymą, o trečiasis asmuo su tuo nesutinka, todėl turi suinteresuotumą įstoti į bylą trečiuoju asmeniu. Sutinka su Kauno apygardos teismo nutartimi paskirti bankroto administratorių, nes teismas tinkamai įvertino pasiūlytas bankroto administratorių kandidatūras ir teisingai sprendė dėl bankroto administratoriaus parinkimo.

22Ieškovas UAB ,,METOIL“ generalinis direktorius M. K. atsiliepimu, pateiktu ieškovo ir atsakovo vardu į bendraieškio BUAB banko SNORAS atskirąjį skundą prašo jį atmesti, nes BUAB banko SNORO reikalavimas atsakovo bankroto administratoriumi skirti UAB ,,Ius Positivum“ negali būti tenkinamas, kadangi BUAB bankas SNORAS turi teisinį suinteresuotumą atsakovo bankroto byloje, tad jo siūlomos kandidatūros paskyrimas prieštarautų tiek ĮBĮ, tiek teismų praktikai bei nurodo savo ieškovo atskirajame skunde išdėstytus argumentus dėl galimo UAB ,,Ius Positivum“ nesąžiningumo ir šališkumo. Be to, nesutinka su bendraieškio atskirajame skunde nurodytais argumentais dėl UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“ netinkamumo dėl didelio darbo krūvio ir patirties.

23Ieškovas UAB ,,METOIL“ generalinis direktorius M. K. atsiliepimu, pateiktu ieškovo ir atsakovo vardu į trečiojo asmens Č. O. atskirąjį skundą prašo jį tenkinti, nes teismas nepagrįstai atmetė trečiojo asmens prašymą dėl siūlomos bankroto administratoriaus kandidatūros. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad trečiasis asmuo Č. O. yra šališkas. Nei šis trečiasis asmuo, nei jo valdoma bendrovė ,,Znad Wilii“ nėra susiję nei su atsakovu, nei su UAB koncernu ,,Achemos grupė“, nei su trečiaisiais asmenimis UAB ,,Krovinių terminalas“, UAB ,,BUDRUS SAKALAS“ nei su UAB ,,Grand SPA Lietuva“.

24Bendraieškis BUAB bankas SNORAS atsiliepimu į atsakovo ir trečiojo asmens Č. O. atskiruosius skundus prašo juos atmesti toje dalyje, kurioje atsakovas ir trečiasis asmuo palaiko savo siūlomas bankroto administratorių kandidatūras bei prieštarauja bendraieškio siūlomai kandidatūrai. Sutinka su atsakovo argumentais, jog trečiasis asmuo UAB ,,NT investicijos“, kurio pasiūlyta kandidatūra buvo patvirtinta atsakovo bankroto administratoriumi, nėra atsakovo kreditorius, todėl neturėjo teisės teikti bankroto administratoriaus kandidatūros, o teismas – jos tvirtinti. Taip pat nurodo palaikantis atsakovo ir trečiojo asmens išdėstytas abejones dėl UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“ gebėjimų tinkamai atlikti atsakovo bankroto procedūrą. Kartu išdėstė argumentus, kad atsakovo ir trečiojo asmens siūlomo bankroto administratoriaus UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ teikiamos bankroto administravimo paslaugos nėra kokybiškos. Be to, pagal viešai prieinamą informaciją trečiojo asmens valdoma radijo stotis ,,Znad Wilii“ priklauso UAB koncernui ,,Achemos grupė“, todėl šis trečiasis asmuo taip pat yra susijęs su atsakovu ir suinteresuotas siūlyti tą pačią bankroto administratoriaus kandidatūrą kaip ir kiti su atsakovu susiję byloje dalyvaujantys asmenys.

25Pareiškėjas ,,Spelden Management S.A.“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 12 d nutartį ir patenkinti jo prašymą įtraukti į civilinę bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Pareiškėjas turi teisę įstoti į atsakovo bankroto bylą kaip trečiasis asmuo dėl to, kad turi teisinį suinteresuotumą dalyvauti ir žinoti apie atsakovą turtinę situaciją dėl šiuo metu kituose teismuose nagrinėjamų civilinių ginčų;
 2. Pirmosios instancijos teismas neįvertino tos aplinkybės, kad su prašymu dėl asmens įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, gali kreiptis ne tik kreditorius, bet ir kiti suinteresuoti asmenys;
 3. Turtinio reikalavimo bankrutuojančiai įmonei turėjimas nėra būtina prielaida dalyvauti procese, o trečiojo asmens materialusis teisinis ryšys su byla gali būti pagrįstas ir kitomis teisinę reikšmę turinčiomis aplinkybėmis;
 4. Pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad bankroto bylos iškėlimas nereiškia bankroto proceso pabaigos. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo yra tarpinis procesinis sprendimas, kuria bankroto byla nesibaigia;
 5. Pareiškėjas turi teisę įstoti į bankroto bylą kaip trečiasis asmuo, nereiškiantis savarankiškų reikalavimų ir po to, kai teismas priėmė nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo.

26IV. Apeliacinio teismo argumentai

27Atskirieji skundai dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarties ir atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 12 d. nutarties netenkintini.

28Apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarties dalies, kuria paskirtas atsakovo bankroto administratorius ir Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 12 d., kuria netenkintas pareiškėjo prašymas įtraukti jį į bankroto bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

29Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarties dalis iškelti bendrovei bankroto bylą atskiraisiais skundais neskundžiama.

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

31Absoliučių teismo nutarčių negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

32Dėl bankroto administratoriaus paskyrimo

33Teismų praktikoje laikoma, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y., potencialūs kreditoriai, gali inicijuoti įmonei bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2009). Kai kreditoriaus reikalavimas nėra patvirtintas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu ir skolininkas šį reikalavimą ginčija, sprendžiant, ar toks asmuo turi teisę inicijuoti skolininkui bankroto bylą, kreditoriaus reikalavimo egzistavimas turi būti įvertinamas preliminariai, atsižvelgiant į kreditoriaus, skolininko pateikiamus ir kitomis teisės aktuose nustatytomis priemonėmis galimus gauti įrodymus. Jei teismui nekyla didelių abejonių dėl to, kad bylą inicijuojantis asmuo yra kreditorius, tokio asmens pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui turi būti nagrinėjamas iš esmės. Aplinkybė ar bylą inicijavęs asmuo iš tiesų yra kreditorius, bus nustatyta tik išsprendus šio asmens reikalavimo tvirtinimo klausimą jau iškeltoje bankroto byloje (ĮBĮ 26 str. 1 d.). Aplinkybė, jog teismas priėmė ir iš esmės išnagrinėjo asmens pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui, neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios vėliau sprendžiant klausimą dėl šio asmens kreditorinio reikalavimo tvirtinimo (2013 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1506/2013).

34Analogiškai turėtų būti sprendžiamas klausimas ir dėl byloje dalyvaujančio trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, bei kuris dar nėra patvirtintas kreditoriumi, teisės siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai be kitų kandidatūrų, pateiktų byloje, vertino ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų UAB ,,NT investicijos” pateiktą bankroto administratoriaus UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos” kandidatūrą.

35Įstatymo leidėjas nėra įtvirtinęs bei atitinkamai teismų praktikoje nėra suformuotas baigtinis absoliučių kriterijų sąrašas, kuriais vadovaujantis teismas turi parinkti vieną iš ĮBĮ reikalavimus atitinkančių bankroto administratorių kandidatūrų. Teismas, skirdamas administratorių, atsižvelgia į daugelį svarbių aplinkybių. (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-629/2013). Teismo galios spręsti administratoriaus kandidatūros klausimą užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių šios galios suteiktos, sprendimą parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir atitikti įstatymą, todėl teismo teisė spręsti dėl administratoriaus paskyrimo nelaikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti ar nėra įstatyme aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Taigi teismo įgaliojimų mastas ribojamas teisės aktų nuostatomis, įtvirtinančiomis reikalavimus administratoriaus kandidatūrai, taip pat teisingumo, sąžiningumo bei protingumo kriterijais (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-234/2012).

36Bylos duomenimis, visos siūlomos administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus: turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus leidimus, yra apdraudusios profesinę civilinę atsakomybę, visos siūlytos kandidatūros suderintos su Lietuvos Respublikos įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Pažymėtina tai, kad nei viena iš byloje dalyvaujančių šalių jokių prieštaravimų ar pastabų dėl kitų byloje dalyvaujančių asmenų teismui pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūrų nereiškė. Bendraieškis BAB bankas SNORAS į bylą įstojo paskutinis iš byloje dalyvaujančių asmenų, taigi – po to, kai ieškovas ir tretieji asmenys buvo pateikę savo prašymus dėl bankroto administratoriaus kandidatūros, tačiau 2014 m. sausio 22 d. prašyme įtraukti bendraieškiu BAB bankas SNORAS pasisako tik dėl ieškovo ir trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų UAB ,,Grand SPA Lietuva“, UAB ,,Budrus sakalas“, UAB ,,Krovinių terminalas“ ir Č. O. siūlomos bankroto administratoriaus kandidatūros – UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, netinkamumo. Dėl trečiojo asmens UAB ,,NT investicijos“ siūlomo bankroto administratoriaus kandidatūros – UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“, BAB bankas SNORAS nepasisakė, teigė, kad jo pasiūlytas bankroto administratorius – UAB ,,Ius Positivum“ yra tinkamiausia kandidatūra.

37Visų byloje dalyvaujančių asmenų į bylą pateikti duomenys dėl bankroto administratorių kandidatūrų yra prieštaringi, pateikti tik apie savo siūlomą kandidatą, nėra bendro ar bent dalies byloje dalyvaujančių asmenų sutarimo dėl kitos, nei jų pačių teismui pasiūlytos, tinkamos bankroto administratoriaus kandidatūros. Be to, į bylą nėra pateikta jokių įrodymų, kurie objektyviai pagrįstų, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratoriaus netinkamas ir nepajėgus vykdyti bankroto procedūrą. Tokios aplinkybės kaip administratoriaus buveinės neturėjimas atsakovo buveinės vietoje, mažas darbuotojų skaičius, kitos pradėtos ir šiuo metu vykdomos bankroto procedūros ar kitose civilinėse bylose nagrinėti ginčai ir sudarytos taikos sutartys, pačios savaime negali būti pakankamos pagrįstai išvadai, kad paskirtasis bankroto administratoriaus yra netinkamas. Lietuvos apeliacinis teismas yra pažymėjęs, kad tokie bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai kaip darbo krūvis ir buveinės adresas yra fakultatyviniai, nė vienas iš jų savaime nėra lemiamas ir nesuteikia pranašumo (2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012).

38Kiekvienas bankroto procedūroje dalyvaujantis suinteresuotas asmuo (kreditorius) visada yra pirmiausia suinteresuotas, kad jo reikalavimas būtų patenkintas. Be to, bankroto procese dalyvaujančių suinteresuotų asmenų pozicijos sutampa ne visada, taip pat ir dėl bankroto administratoriaus kandidatūros, todėl pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriaus keitimas apeliacinėje instancijoje remiantis vien tik suinteresuotų asmenų prezumpcijomis ar bankroto administratoriaus gebėjimo vykdyti bankroto procedūrą vertinimui nereikšmingomis aplinkybėmis sudarytų pagrindą piktnaudžiauti procesu ir vilkinti bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, o kartu ir bankroto procedūrą.

39Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių subjektų, jis iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas, nuo jo veiksmų sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininko interesų apgynimas, bankroto procese siekiamų tikslų įgyvendinimas. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Bet kurioje bankroto procedūros stadijoje, esant ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje numatytiems pagrindams, neribojama teisė kelti klausimą, ar bankroto administratorius tinkamai vykdo pavestas funkcijas. <…> Bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrįstumo klausimą teismas išsprendžia nustatęs, ar yra pagrindas pagal turimus duomenis konstatuoti, jog administratorius netinkamai vykdo savo pareigas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1145/2012). Taigi paaiškėjus, kad teismo paskirtas bankroto administratorius netinkamai nesilaiko IBĮ reikalavimų, vilkiną bankroto procesą ar kitaip nevykdo savo pareigų, IBĮ nustatyta tvarka jis gali būti atstatydintas.

40Pirmosios instancijos teismas, paskirdamas bankroto administratorių, tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, nepažeidė nei materialinių, nei procesinių teisės normų, todėl keisti bankroto administratorių nėra pagrindo.

41Dėl asmens įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu

42Įmonių bankroto teisiniai santykiai reglamentuojami specialiajame teisės norminiame akte – ĮBĮ, kuriame nustatyta, kad bankroto bylos iškeliamos ir teisme nagrinėjamos bendra CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šiuo įstatymu nustatytas išimtis (ĮBĮ 10 str. 1 d.). ĮBĮ nenustato bankroto bylos dalyvių ir nepateikia klausimų, susijusių su trečiųjų asmenų statusu bankroto byloje, teisinio reglamentavimo, todėl šie spręstini CPK nustatyta tvarka (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 1 str. 3 d.). CPK 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad byloje dalyvaujančiais asmenimis laikomi proceso dalyviai, turintys teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Sąvoka „byloje dalyvaujantys asmenys“ yra apibendrinamoji, apimanti tuos proceso dalyvius, kuriems būdingas teisinis (materialusis ir procesinis arba tik procesinis) suinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/2013).

43Pažymėtina ir tai, kad pagal teismų praktiką trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, bankroto byloje gali būti ne tik įmonės kreditoriai. Dėl trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, teisės įstoti į bankroto bylą kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia bylą nagrinėjantis teismas pagal tai, ar šis asmuo turi įstatymo pripažįstamą teisinį ryšį su bylos dalyku. Teismų praktika formuojama ta linkme, kad tam, jog asmuo galėtų dalyvauti bankroto byloje trečiuoju asmeniu, būtina įrodyti pakankamą asmens teisinį suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi, neapsiribojant vien teisinio (turtinio) reikalavimo bankroto byloje turėjimu. Į bankroto bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, teismui konstatavus pakankamą teisinį suinteresuotumą, gali būti įtraukiami įmonės savininkai, akcininkai, laiduotojai ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2008; 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-21/2010; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2012 (S); 2013 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2013). Taigi prašymo įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, patenkinimas yra siejamas su pareiškėjo pareiga įrodyti pakankamą teisinį suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi (CPK 178 str.).

44Pareiškėjas Spelden Management S.A., nors prašyme įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu cituoja teismų praktiką dėl suinteresuotumo bylos baigtimi, tačiau apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantas nepateikė jokių konkrečių jo paties suinteresuotumą byloje patvirtinančių įrodymų. Savo teisinį suinteresuotumą apeliantas grindžia teiginiais, kad, jis ateityje gali įgyti materialinę teisę į atsakovą, ir tai priklausys nuo dviejų civilinių bylų baigties, tačiau toks apelianto suinteresuotumas iš esmės yra paremtas tik prielaida, nukreipta į ateitį, neatskleidus tokio suinteresuotumo turinio ir esmės (CPK 178 str.).

45Pagal susiformavusią teismų praktiką pirmosios instancijos teismas, gavęs asmens prašymą įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, turi aiškintis ir spręsti dėl pareiškėjo interesų ir bankroto bylos materialinio teisinio ryšio, t. y., spręsti ar yra teisinis pagrindas pareiškėją įtraukti į bankroto bylą trečiuoju asmeniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2013). Nors pirmosios instancijos teismas skundžiamoje 2014 m. vasario 12 d. nutartyje nepasisakė dėl pareiškėjo suinteresuotumo byla ir prašymo netenkino vien tuo pagrindu, kad pareiškėjas kaip kreditorius turėjo teisę pateikti tokį prašymą` iki bankroto bylos iškėlimo, t. y., tokiu pareiškimu pažeidė IBĮ nustatytą terminą prašymui įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu paduoti, tačiau iš apelianto pareiškimo turinio galima daryti prielaidą, kad dėl ginčų kitose civilinėse bylose pobūdžio ir galimų teismo sprendimų, pareiškėjas gali įgyti materialinį suinteresuotumą ir būti atsakovo kreditoriumi, todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad apeliantas, patvirtinus jo kreditinį reikalavimą (jei bus tam pagrindas), bus pripažintas byloje dalyvaujančiu asmeniu. Dėl to teismas pagrįstai nusprendė neįtraukti į bylą apelianto trečiuoju asmeniu šioje stadijoje.

46Ši teismo nutartis neužkerta apeliantui teisės kreiptis į teismą pakartotinai su prašymu įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų, pagrindžiant suinteresuotumą, o dėl materialinio suinteresuotumo (teisės būti kreditoriumi) jau pasisakyta.

47Tenkinti atskirąjį skundą jame nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 263 str., 329 str., 338 str.).

48Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

49Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 24 d. ir 2014 m. vasario 12 d. nutartis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB ,,METOIL“ generalinis direktorius M. K. kreipėsi į Kauno... 4. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų; UAB ,,Grand SPA... 5. Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 13 d. nutartimi tenkino UAB ,,Grand SPA... 6. Trečiais asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB ,,NT... 7. Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 22 d. nutartimi tenkino UAB ,,NT... 8. BAB bankas SNORAS 2014 m. sausio 22 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su... 9. Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 23 d. nutartimi tenkino BAB banko SNORAS... 10. Pareiškėjas Spelden Management S.A. 2014 m. vasario 7 d. kreipėsi į Kauno... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė... 12. Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 24 d. nutartimi tenkino ieškovo ir... 13. Bendraieškis BAB bankas SNORAS prašė atsakovo bankroto administratoriumi... 14. Įvertinęs bendraieškio BAB bankas SNORAS pateiktus duomenis, pirmosios... 15. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad byloje yra pateikta ne viena... 16. Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 12 d. nutartimi netenkino pareiškėjo... 17. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 18. Trečiasis asmuo Č. O. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos... 19. Bendraieškis BAB bankas SNORAS atskiruoju skundu taip pat prašo panaikinti... 20. Ieškovas UAB ,,METOIL“ generalinis direktorius M. K. atskiruoju skundu... 21. Trečiasis asmuo UAB ,,NT investicijos“ atsiliepimu į ieškovo M. K., BUAB... 22. Ieškovas UAB ,,METOIL“ generalinis direktorius M. K. atsiliepimu, pateiktu... 23. Ieškovas UAB ,,METOIL“ generalinis direktorius M. K. atsiliepimu, pateiktu... 24. Bendraieškis BUAB bankas SNORAS atsiliepimu į atsakovo ir trečiojo asmens... 25. Pareiškėjas ,,Spelden Management S.A.“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 26. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 27. Atskirieji skundai dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarties... 28. Apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 24 d.... 29. Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarties dalis iškelti bendrovei... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 31. Absoliučių teismo nutarčių negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje... 32. Dėl bankroto administratoriaus paskyrimo... 33. Teismų praktikoje laikoma, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai... 34. Analogiškai turėtų būti sprendžiamas klausimas ir dėl byloje... 35. Įstatymo leidėjas nėra įtvirtinęs bei atitinkamai teismų praktikoje nėra... 36. Bylos duomenimis, visos siūlomos administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ... 37. Visų byloje dalyvaujančių asmenų į bylą pateikti duomenys dėl bankroto... 38. Kiekvienas bankroto procedūroje dalyvaujantis suinteresuotas asmuo... 39. Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių... 40. Pirmosios instancijos teismas, paskirdamas bankroto administratorių, tinkamai... 41. Dėl asmens įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu... 42. Įmonių bankroto teisiniai santykiai reglamentuojami specialiajame teisės... 43. Pažymėtina ir tai, kad pagal teismų praktiką trečiaisiais asmenimis,... 44. Pareiškėjas Spelden Management S.A., nors prašyme įtraukti jį į bylą... 45. Pagal susiformavusią teismų praktiką pirmosios instancijos teismas, gavęs... 46. Ši teismo nutartis neužkerta apeliantui teisės kreiptis į teismą... 47. Tenkinti atskirąjį skundą jame nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK... 48. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 49. Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 24 d. ir 2014 m. vasario 12 d. nutartis...