Byla e2-1091-800/2016
Dėl skolos, delspinigių, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovui A. L. dėl skolos, delspinigių, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 144,81 € paskolos sumą, 260,68 € delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 15,00 € žyminį mokestį.

3Ieškinyje nurodė, kad 2010-11-29 tarp ieškovės UAB „4finance", valdančios sistemą SMScredit.lt ir atsakovo A. L. pagal SMScredit.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. 4532501. Ieškovė paskolino atsakovui 144.81 € / 500.00 Lt. Paskolos sutarties terminas - 30 dienų, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2010-12-29. Atsakovas tęsė paskolos grąžinimo terminą, tad paskolą ir paskolos suteikimo komisinį mokestį turėjo grąžinti 2011-03-27, tačiau negrąžino. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. negrąžino paskolos, remiantis SMScredit.lt bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2 punktu, nuo 2011-03-28 atsakovui buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai (netesybos) už įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymą, už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną buvo skaičiuojami 1% dydžio nuo uždelstų mokėjimų delspinigiai. Reikalaujamas delspinigių dydis yra- 260.68 € už 180 dienų.

4Atsakovui adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2016-01-05, procesinius dokumentus įteikiant viešo paskelbimo būdu. Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba parengiamasis dokumentas. Esant šioms aplinkybėms, teismo sprendimas priimtinas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285 str., 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y., įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų – gyventojų registro tarnybos pažymos apie asmenį, sąskaitos išrašo apie paskolos išmokėjimą, 2010-11-29 paskolos sutarties, delspinigių skaičiavimo paaiškinimo, vertinimą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį ar įrodymų, patvirtinančių prievolės įvykdymą, darytina išvada, jog pasitvirtinus ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies.

8CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sutarties neįvykdymu taikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir vykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). CK 6.200 straipsnio 1 dalis įpareigoja šalį sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai. Paskolos sutartimi paskolos davėjas perduoda paskolos gavėjo nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) ir mokėti palūkanas (CK 6.870 straipsnio 1 dalis).

9Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas, šalių sutartimi sutartas sąlygas, atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad atsakovas prievolės atsiskaityti su ieškovu neįvykdė, todėl iš jo priteistina 144,81 € paskolos suma (CK 6.870 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d., 6.886 str. 1 d.).

10Atsakovui neįvykdant įsipareigojimų pagal sutartį, jam kyla pareiga sumokėti reikalavimą perėmusiam asmeniui sutartimi numatytas netesybas (CK 6.71 str., 6.73 str. 1d., 6.245 str. 3d., 6.256, 6.258, 6.260 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad netesybos (bauda, delspinigiai) yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta, tai prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę, sutartinės civilinės atsakomybės forma, tačiau jos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, ir jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ar nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-316/2005, Nr.3K-3-62/2006, Nr.3K-3-405/2006, Nr.3K-7-367/2006, Nr.3K-3-85/2007, Nr.3K-7-304/2007, Nr.3K-7-409/2010, Nr.3K-3-503/2007, Nr.3K-3-401/2008). Pagal sutarties 7.2. punktą atsakovas už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos privalo ieškovei mokėti 1 % dydžio delspinigius. Ieškovė nepateikė tikslaus delspinigių laikotarpio ir jų dydžio paskaičiavimo, tačiau nurodė, jog prašo iš atsakovo priteisti delspinigius už 180 dienų, delspinigių sumą sudaro – 260,68 €. Sprendžiant netesybų priteisimo klausimą, teismas, nepažeidžiant sutarties laisvės principo, turi teisę ir pareigą kontroliuoti ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės (CK 6.73 str. 2d., 6.156, 6.158, 6.193 str.). Nagrinėjamos bylos atveju, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra ne verslo subjektas, bet fizinis asmuo - vartotojas, į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, jog ieškovės prašomi priteisti delspinigiai, 1 % dydžio už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos, yra nepagrįstai dideli, ieškovė nepateikė konkretaus delspinigių apskaičiavimo būtent šio atsakovo atžvilgiu. Tokiu būdu ieškovės prašomų delspinigių priteisimas sąlygotų situaciją, kad ieškovė galėtų piktnaudžiauti savo teisėmis siekdama praturtėti dėl nepagrįstai didelių delspinigių, todėl ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo, nelaikytinas pagrįstu ir atitinkančiu teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. CPK 178 str. numato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus. Nors byloje nustatyta, kad atsakovas tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Dėl paminėtų priežasčių delspinigiai mažintini iki 0,05 % už kiekvieną uždelstą dieną, priteisiant iš atsakovo 13,03 € dydžio delspinigius, kitoje dalyje ieškinio reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7d., 178, 185 str., CK 1.5 str. 2d., 6.71 str., 6.73 str. 2d., 6.256 str. 2d., 6.258 str. 3d.).

11Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteistinas minimalus mokėtinas žyminis mokestis - 15,00 € (CPK 80 straipsnio 1 ir 7 dalys, 93 str.).

13Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373)).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo A. L., a.k. ( - ) 144,81 € (vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus 81 ct) skolos, 13,03 € (trylika eurų 03 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už visą priteistą sumą (157,84 €) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-11-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 15,00 € (penkiolika eurų) žyminio mokesčio, ieškovės UAB „4finance“ į.k. 301881644, naudai.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį LR CPK 287 str., 80 str. 3 d. reikalavimus.

19Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai