Byla 1A-473-487-2013
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 10 d. nuosprendžio, kuriuo E. B. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 182 str. 1 d. laisvės atėmimu 4 (keturiems) mėnesiams

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės J. Č. ir teisėjų Jurgitos Mačionytės, Algimanto Valantino, sekretoriaujant Editai Bekerytei, Dariui Kamandieriui, G. G., dalyvaujant prokurorei Eglei Grigaitytei, nuteistojo gynėjui advokatui Egidijui Losiui,

2teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo E. B. gynėjo advokato Egidijaus Losio apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 10 d. nuosprendžio, kuriuo E. B. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 182 str. 1 d. laisvės atėmimu 4 (keturiems) mėnesiams.

3Vadovaujantis BK 63 str. 4, 9 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė iš dalies pridėta prie Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012-10-25 nuosprendžiu paskirtos 2 (dvejų) metų ir 4 (keturių) mėnesių laisvės atėmimo bausmės bei paskirta galutinė subendrinta bausmė - laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams ir 5 (penkiems) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

4Į atliktos bausmės laiką visiškai įskaityta bausmė, atlikta pagal Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012-10-25 nuosprendį.

5Išnagrinėjusi bylą, kolegija

Nustatė

6E. B. nuteistas už tai, kad apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, o būtent:

7būdamas nepilnametis, 2011 metų birželio 11 dieną 15:11:38 val., būdamas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, siekdamas apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą, nusikalstamos veikos padarymui pasitelkdamas asmenis - L. Z., L. J., E. Ž., kurie nežinojo apie jo daromą nusikalstamą veiką, internetiniame portale www.skelbiu.lt patalpino skelbimą, kuriame nurodė, jog parduoda kompiuterį M. P. 13, žinodamas, jog jokio kompiuterio neparduoda, bendraudamas telefonu, įtikino nukentėjusįjį A. K. už tariamai parduodamą kompiuterį internetu pervesti pinigus į E. Ž. sąskaitą, pažadėjo A. K. kompiuterį atsiųsti per siuntų tarnybą, A. K., būdamas savo namuose, esančiuose adresu ( - ), naudodamasis savo kompiuteriu, E. B. nurodymu už neva, parduodamą kompiuterį į E. Ž. sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbankas“, pervedė 1100 litų, kuriuos E. Ž., L. Z. nurodžius, 959 litus 2011-06-13 pervedė į L. J. sąskaitą ( - ), esančią AB „Swedbankas“, 20 litų 2011-07-14 pervedė į L. Z. sąskaitą ( - ), esančią AB „Swedbankas“ bei bendru E. Ž. ir L. Z. žodiniu susitarimu 100 litų pervedė į D. M. sąskaitą ( - ), esančią „SEB bankas“, kuriam abu buvo skolingi už atliktą darbą, ir kuriuos L. J., nežinodamas apie nusikalstamą veiką, per du kartus 2011-06-13 išgrynino bankomatuose: 500 litų bankomate H071/HB esančiame Naugarduko g. 55A, Vilniuje ir 450 litų bankomate H017/HB, esančiame Vytenio g.9/25, Vilniuje, ir perdavė E. B. 950 litų, taip E. B. apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgijo 1100 Lt, priklausančius nukentėjusiajam A. K., tuo A. K. padarė 1100 litų turtinę žalą.

8Apeliaciniu skundu nuteistojo E. B. gynėjas advokatas E. L. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-10 nuosprendį ir bylą E. B. atžvilgiu nutraukti.

9Nurodo, kad pirmos instancijos teismas, priimdamas jo ginamojo atžvilgiu apkaltinamąjį nuosprendį, pažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., 7 protokolo 4 str., LR Konstitucijos 31 str., BPK 3 str. 1 d. 8 p., BK 2 str. 6 d. įtvirtintą non bis in idem principą, draudžiantį asmenį du kartus persekioti ir bausti už tos pačios nusikalstamos veikos padarymą. Anot apelianto, pirmos instancijos teismas netinkamai įvertino ir aiškino Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo išnagrinėtoje baudžiamojoje byloje 2012-09-13 priimtą apkaltinamąjį nuosprendį bei Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012-10-25 priimtą apkaltinamąjį nuosprendį, kuriais E. B. buvo pripažintas kaltu dėl Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamos nusikalstamos veikos įvykdymo. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad minėtus veiksmus jis atliko, turėdamas vieningą tyčią ir tikslą, t.y. minimuose nuosprendžiuose nusikalstamos veikos epizodai vertintini kaip tęstinė BK 182 str. numatyta veika. Laiko požiūriu E. B. veikos įvykdytos tuo pačiu metu, tuo pačiu metu buvo įdėtas tas pats skelbimas bei nukentėjusieji buvo įkalbinėjami pervesti E. B. pinigus į to paties asmens E. Ž. sąskaitą bei tuo pačiu būdu pasisavinti.

10Gynėjo teigimu, apylinkės teismo padaryta išvada, jog nuteistojo veika vertintina kaip atskiras nusikaltimas, yra klaidinga, kadangi nuteistasis E. B. visų šių bylų nagrinėjimo metu nurodė, jog patalpino skelbimą, kuriuo siekė apgaule įgyti neapibrėžtam asmenų skaičiui priklausančias pinigines lėšas. Nurodo, jog nuo pat pradžių jo sumanymas neapsiribojo vienu epizodu. Apelianto nuomone, vienos dienos, gaunant pinigines lėšas iš nukentėjusiųjų, skirtumas nėra per didelis ir nėra pagrindas išvadai, kad jis buvo nutraukęs nusikalstamos veikos įvykdymą.

11Skunde nurodoma, kad pirmos instancijos teismas nuosprendyje pasirėmė tik E. B. spėjimu ir prielaida, kad skelbimas galėjo būti koreguojamas, tačiau šios aplinkybės neištyrė ir neįrodė.

12Skunde pažymima, kad Europos Žmogaus T. T. praktikoje, aiškinant nusikaltimo sąvoką EŽTK 7 protokolo 4 straipsnio prasme, pabrėžiamas jo materialusis aspektas, t.y. veikos faktinė raiška laiko ir erdvės atžvilgiu. Tuo tarpu veikos teisinis įvertinimas nėra toks reikšmingas. Apelianto teigimu, EŽTT praktikoje iš esmės laikomasi pozicijos, kad teisėsaugos institucijoms nenutraukus trunkamos nusikalstamos veikos, veika vertintina kaip suformuota vieningos tyčios. Apylinkės teismas neteisingai nustatė E. B. įvykdytą nusikalstamą veiką, jos pobūdį ir įvertino ją kaip atskirą nusikaltimą, nepaisant to, kad jam buvo pateikti visi įrodymai, jog E. B. už tą pačią veiką jau buvo nuteistas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Nagrinėjamos bylos nusikalstama veika vertintina kaip tos pačios tęstinės veikos, už kurią E. B. jau yra nuteistas, epizodas, tuo tarpu pirmos instancijos teismas šiuo aspektu klaidingai įvertino byloje esančius įrodymus, kas lėmė nepagrįsto sprendimo priėmimą.

13Teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašė apeliacinį skundą patenkinti, taip pat atkreipė teisėjų kolegijos dėmesį į tai, kad nuteistajam gali būti taikomos LR BK 641 straipsnio, įsigaliojusio po apeliacinio skundo pateikimo, bet iki baudžiamosios bylos išnagrinėjimo apeliacine tvarka dienos, nuostatos. Prokurorė prašė nuteistojo gynėjo apeliacinį skundą atmesti.

14Apeliacinis skundas netenkintinas.

15Pirmosios instancijos teismas, ištyręs byloje surinktus įrodymus, tinkamai juos įvertino ir padarė pagrįstą išvadą dėl E. B. kaltės, padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 182 str. 1 d.

16BK 63 straipsnio 10 dalis reglamentuoja, kad nelaikoma, jog asmuo padarė kelias veikas, jeigu jis padarė tęstinę nusikalstamą veiką, tęstinės nusikalstamos veikos turinys detaliau neaprašytas.

17Tęstinės nusikalstamos veikos esmė, kriterijai, pagal kuriuos pavienė tęstinė nusikalstama veika atskiriama nuo realios nusikalstamų veikų sutapties, yra suformuoti baudžiamojo įstatymo taikymo metu. Susiklosčiusioje teismų praktikoje tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieningos tyčios (kasacinės nutartys Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-743/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Tęstiniu nusikaltimu pripažįstami keli tapatūs laiko požiūriu vienas nuo kito nenutolę veiksmai, padaryti analogišku būdu, analogiškomis aplinkybėmis, įgyvendinant vieną sumanymą dėl to paties dalyko, grobiant turtą iš to paties šaltinio, padarant žalą tam pačiam savininkui ir t. t.

18Tęstinės veikos sampratai neprieštarauja ir tokie atvejai, kai pasikartojantys veiksmai nėra visiškai tapatūs ar vienarūšiai, tačiau jais įgyvendinamas tas pats veikos požymis (kasacinės nutartys Nr. 2K-84/2011, 2K-269/2011) arba alternatyvūs veikos požymiai (kasacinės nutartys 2K-124/2007; 2K-322/2008). Teismų praktikoje laikoma, kad veikos pripažinimas arba nepripažinimas tęstine taip pat priklauso nuo rūšinių nusikalstamos veikos požymių, todėl atskirų kategorijų bylose gali būti atsižvelgta į skirtingas aplinkybes, pabrėžiančias arba paneigiančias veikos tęstinumą (kasacinė nutartis Nr.2K-P-267/2011).

19Kai asmuo kelis kartus padaro veikas, numatytas BK 182 straipsnyje, jos vertintinos kaip viena tęstinė nusikalstama veika, jeigu jas jungia vieningas sumanymas, kaltininkas apgaulę naudojo prieš tą patį asmenį ir (ar) turtą ar turtinę teisę įgijo iš to paties šaltinio (nukentėjusiojo), šios veikos buvo daromos panašiu būdu ir panašiomis aplinkybėmis, esant nedideliam laiko tarpui, ir pan. Tęstinė veika yra tada, kai kaltininkas veikia, turėdamas konkretų sumanymą, siekdamas pagrobti apibrėžto dydžio turtą, tačiau dėl nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių tai įgyvendina ne iš karto, o per kelis etapus. Kvalifikuojant veiką kaip tęstinę, būtina nustatyti vieninga tyčia dėl padarytų veikų, t.y. sukčiavimo atveju būtina nustatyti, kad asmuo žino, kokį konkretų turtą jis apgaule įgys dar iki savo nusikalstamų veiksmų darymo pradžios, arba sužino ta, darydamas pirmą nusikalstamą veiksmą. Tuo tarpu, kai nustatoma, jog kiekvieną kartą asmens tyčia apgaule įgyti savo ar kitų asmenų naudai svetimą turtą susiformuodavo atskirai, konstatuojamas tęstinumo nutrūkimas ir kiekviena veika vertintina kaip atskiras nusikaltimas.

20Byloje surinktais įrodymais neabejotinai nustatyta, kad E. B. nusikalstamų veikų, už kurių padarymą jis buvo nuteistas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-09-13 nuosprendžiu, Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012-10-25 nuosprendžiu bei šiuo skundžiamu teismo nuosprendžiu, padarymo būdas yra analogiškas: nuteistasis internetiniame portale www.skelbiu.lt patalpindavo skelbimus dėl kompiuterio pardavimo, žinodamas, kad jokio kompiuterio jis neparduoda, asmenims, susidomėjusiems skelbimais -nukentėjusiesiems nurodydavo trečiųjų asmenų sąskaitas piniginių lėšų pervedimui, o jas pervedus - kompiuterio nepateikdavo. Veikos padarytos per gana trumpą laiko tarpą - E. B. iš nukentėjusiųjų pinigines lėšas gavo 2011-06-01, 2011-06-11 bei 2011-06-12.

21Tačiau šie bendri veikų požymiai neduoda pagrindo E. B. padarytų veikų laikyti vienu tęstiniu nusikaltimu, kadangi kiti veikų požymiai skiriasi. Šiomis veikomis žala padaryta skirtingiems nukentėjusiesiems. Be to, svarbus tęstinio nusikaltimo požymis yra vieningos tyčios buvimas kaltininko veiksmuose. Tuo tarpu byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad E. B., kaip jis pats nurodė bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, buvo iš anksto suplanavęs, numatęs savo tolimesnius nusikalstamus veiksmus. Priešingai, byloje surinkti įrodymai neabejotinai patvirtina, kad po atlikto sukčiavimo nuteistajam kildavo sumanymas pakartoti nusikalstamus veiksmus, t.y. jo tyčia apgaule įgyti svetimą turtą kiekvieną kartą formuodavosi iš naujo. Tokią išvadą patvirtina bylos medžiaga, iš kurios matyti, jog E. B. 2011-06-01 nurodė nukentėjusiajai S. L. už kompiuterį „Apple 13 white“ pervesti 880 Lt į pažįstamo A. C. sąskaitą (Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012-10-25 nuosprendis); matydamas, jog tokiu būdu galima neteisėtai gauti pinigų, nuteistasis internetinėje svetainėje patalpino kitą skelbimą apie jau žymiai brangesnio kompiuterio M. P. 13 su 5 procesoriumi pardavimą už 1600 Lt, į kurį atsiliepė kitas nukentėjusysis J. P., pervesdamas pastarąją sumą į E. B. nurodytą L. J. priklausančią sąskaitą (Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-09-13 nuosprendis). Gi skundžiamu nuosprendžiu nustatytos tokios E. B. nusikalstamos veikos padarymo faktinės aplinkybės: jis patalpino skelbimą apie parduodamą kompiuterį M. P. 13 už 1100 Lt, įkalbėjo nukentėjusįjį A. K. pervesti šią pinigų sumą į E. B. nurodytą E. Ž. priklausančią sąskaitą, tačiau kompiuterio nepateikė. Kaip matyti iš E. B. parodymų, jis skelbimą koregavo, nurodydamas kitus parduodamo kompiuterio parametrus, kainą, be to, matyti, kad kiekvienu atveju E. B. nukentėjusiesiems nurodydavo sąskaitas skirtingų asmenų, su kuriais jis kas kartą turėdavo susitarti dėl sąskaitos duomenų ir pervestų piniginių lėšų panaudojimo. Kaip teisingai skundžiamame nuosprendyje nurodė pirmos instancijos teismas, E. B., teigdamas, kad jis iš anksto turėjo vieningą sumanymą gauti tam tikrą pinigų sumą iš kelių asmenų, nebuvo nuoširdus. Kaip matyti iš baudžiamosios bylos duomenų, ikiteisminio tyrimo metu 2011-11-16 jis visiškai prisipažino dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos, paaiškino, kad pagal skelbimą realiai pardavė turėtą kompiuterį, tačiau, nespėjus pašalinti skelbimo, pagal jį paskambino dar kitas asmuo, kuriam E. B. nurodė pervesti pinigus į pažįstamo Ernesto sąskaitą, tačiau kompiuterio neperdavė. Gi 2012-06-22 apklaustas, E. B. paneigė pareikštus įtarimus, parodęs, kad apie įtarime nurodytą skelbimą nieko nežino, kažkas, jo manymu, jį skundžia dėl nebūtų dalykų. Iš Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-09-13 nuosprendžio, kuriuo E. B. buvo pripažintas kaltu dėl sukčiavimo R. P. atžvilgiu, matyti, jog E. B. teismo posėdyje nurodė, kad kompiuterį sukčiavimo būdu pardavė tik vienam asmeniui, daugiau nukentėjusiųjų nėra. Nors tuo metu jau buvo atliekami ikiteisminiai tyrimai ir pagal kitų nukentėjusiųjų pareiškimus, E. B. nenurodė, kad buvo koks nors bendras tikslas, tyčia tarp šių nusikaltimų, neprašė jų sujungti ar kokiu nors būdu tirti kaip vieną nusikaltimą Tuo tarpu, įsiteisėjus minėtam 2012-09-13 teismo nuosprendžiui, vėlesnių baudžiamųjų bylų nagrinėjimo teisme metu E. B. ėmė tvirtinti, turėjęs vieningą tyčią sukčiauti kelių asmenų atžvilgiu, ir prašyti bylą nutraukti dėl dvigubo nebaudžiamumo principo pažeidimo. 2012-09-13 nuosprendyje visiškai nekalbama apie tai, jog E. B. įvykdė sukčiavimą ir prieš A. K.. Ši aplinkybė taip pat patvirtina, kad dvigubo baudimo principas nebuvo pažeistas.

22Teisės principas non bis in idem reiškia, kad asmuo negali būti baudžiamas už tą pačią veiką antrą kartą. Šis principas įtvirtintas tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Lietuvos Respublikos teisėje principas non bis in idem įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje, BK 2 straipsnio 6 dalyje bei ( - ) straipsnio 8 punkte. Tarptautiniu lygmeniu principas non bis in idem įtvirtintas kelių tarptautinių sutarčių normose, tarp kurių nagrinėjamos bylos kontekste svarbiausia yra Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) protokolo Nr. 7 4 straipsnis, kuris aiškinamas Europos Žmogaus T. T. (toliau – ir EŽTT) praktikoje. Tiek nurodytos teisės normos, tiek Lietuvos Respublikos teismų bei Europos Žmogaus T. T. praktika rodo, jog principo non bis in idem pažeidimas iš esmės nustatomas tada, kai asmuo antrą kartą nubaudžiamas už identiškus arba iš esmės tuos pačius teisiškai reikšmingus faktus (tą patį poelgį) (kasacinės nutartys Nr. 2K-152/2006, Nr. 2K-686/2007, Nr. 2K-102/2008, EŽTT sprendimas S. Z. prieš Rusiją (S. Z. v. Russia, no. 14939/03, G. C. judgement of 10 February 2009, § 82).

23Kita vertus, EŽTT praktikoje laikomasi pozicijos, kad Konvencijos protokolo Nr. 7 4 straipsnis negali būti aiškinamas tiek plačiai, kad būtų draudžiamas pakartotinas nuteisimas už elgesį, kuris pasireiškė kelis skirtingus kartus, net jei jo esmė tokia pati, kaip ir ankstesnio. Kitaip tariant, keli elgesio epizodai laiko ir erdvės požiūriu nėra vieningi (nesudaro vientisos veikos), o yra skirtingi tokio paties elgesio pasireiškimo atvejai (EŽTT sprendimai S. Z. prieš Rusiją (S. Z. v. Russia, no. 14939/03, judgement of 7 June 2007, § 31; S. Z. v. Russia, G. C. judgement of 10 February 2009, § 92-93).

24Taigi nepaisant to, kad aukščiau aptartų veikų padarymas turi tam tikrų bendrų bruožų, šiuo konkrečiu atveju juos nusveria visuma šioms veikoms būdingų skirtumų, konstatuotinas tęstinumo nutrūkimas, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmos instancijos teismas pagrįstai E. B. įvykdytų nusikalstamų veikų nelaikė vienu nusikaltimu, tam nėra jokio teisinio pagrindo. Esant šioms aplinkybėms, apelianto nurodytas argumentas, jog priėmus skundžiamą nuosprendį jo atžvilgiu buvo pažeistas tiek tarptautiniuose, tiek nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtintas non bis in idem principas, laikytinas nepagrįstu, todėl atmestinas.

25Apeliantas apeliacinės instancijos teismo posėdyje taip pat atkreipė teismo dėmesį į tai, jog E. B. gali būti taikomos LR BK 641 straipsnio, įsigaliojusio po apeliacinio skundo pateikimo, bet iki baudžiamosios bylos išnagrinėjimo apeliacine tvarka dienos, nuostatos.

26Teisėjų kolegija pažymi, kad prašomos taikyti LR BK 641 str. nuostatos skundžiamo nuosprendžio E. B. atžvilgiu priėmimo metu nebuvo priimtos, todėl pirmos instancijos teismas neturėjo ir pareigos 1/3 mažinti paskirtąją bausmę. Taip pat šio straipsnio nuostatos negali būti taikomos E. B. ir apeliacinės instancijos teisme, kadangi iš LR BK 641 straipsnio pirmos dalies formuluotės matyti, jog, esant atitinkamoms sąlygoms, bausmė 1/3 sumažinama tik teismo nuosprendžio ar teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo metu tuo pačiu nuosprendžiu ar baudžiamuoju įsakymu.

27Pažymėtina, kad kiti argumentai dėl skundžiamu nuosprendžiu E. B. paskirtos bausmės pagrįstumo apeliaciniame skunde nenurodyti. Esant išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad apylinkės teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, jį naikinti ar keisti skunde nurodytais argumentais nėra jokio pagrindo.

28Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

29Nuteistojo E. B. gynėjo advokato Egidijaus Losio apeliacinį skundą atmesti.

302013-04-10 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendį palikti galioti nepakeistą.

1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo E. B.... 3. Vadovaujantis BK 63 str. 4, 9 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė iš... 4. Į atliktos bausmės laiką visiškai įskaityta bausmė, atlikta pagal... 5. Išnagrinėjusi bylą, kolegija... 6. E. B. nuteistas už tai, kad apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, o... 7. būdamas nepilnametis, 2011 metų birželio 11 dieną 15:11:38 val., būdamas... 8. Apeliaciniu skundu nuteistojo E. B. gynėjas advokatas E. L. prašo panaikinti... 9. Nurodo, kad pirmos instancijos teismas, priimdamas jo ginamojo atžvilgiu... 10. Gynėjo teigimu, apylinkės teismo padaryta išvada, jog nuteistojo veika... 11. Skunde nurodoma, kad pirmos instancijos teismas nuosprendyje pasirėmė tik E.... 12. Skunde pažymima, kad Europos Žmogaus T. T. praktikoje, aiškinant nusikaltimo... 13. Teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašė apeliacinį skundą patenkinti,... 14. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 15. Pirmosios instancijos teismas, ištyręs byloje surinktus įrodymus, tinkamai... 16. BK 63 straipsnio 10 dalis reglamentuoja, kad nelaikoma, jog asmuo padarė... 17. Tęstinės nusikalstamos veikos esmė, kriterijai, pagal kuriuos pavienė... 18. Tęstinės veikos sampratai neprieštarauja ir tokie atvejai, kai... 19. Kai asmuo kelis kartus padaro veikas, numatytas BK 182 straipsnyje, jos... 20. Byloje surinktais įrodymais neabejotinai nustatyta, kad E. B. nusikalstamų... 21. Tačiau šie bendri veikų požymiai neduoda pagrindo E. B. padarytų veikų... 22. Teisės principas non bis in idem reiškia, kad asmuo negali būti baudžiamas... 23. Kita vertus, EŽTT praktikoje laikomasi pozicijos, kad Konvencijos protokolo... 24. Taigi nepaisant to, kad aukščiau aptartų veikų padarymas turi tam tikrų... 25. Apeliantas apeliacinės instancijos teismo posėdyje taip pat atkreipė teismo... 26. Teisėjų kolegija pažymi, kad prašomos taikyti LR BK 641 str. nuostatos... 27. Pažymėtina, kad kiti argumentai dėl skundžiamu nuosprendžiu E. B.... 28. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 29. Nuteistojo E. B. gynėjo advokato Egidijaus Losio apeliacinį skundą atmesti.... 30. 2013-04-10 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendį palikti galioti...