Byla 2-56-853/2013
Dėl nepagrįsto praturtėjimo ir žalos atlyginimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Andželika Butkuvienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Inai Borusienei, dalyvaujant ieškovo BUAB „( - )“ atstovui advokatui D. B., trečiojo asmens AB „( - )“ atstovei I. G.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „( - )“ ieškinį atsakovams M. C. ir BUAB „( - )“, trečiajam asmeniui AB „ORLEN Lietuva“ dėl nepagrįsto praturtėjimo ir žalos atlyginimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

42012-09-03 Mažeikių rajono apylinkės teisme iškelta civilinė byla pagal ieškovo BUAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ), atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „( - )“, į. k. ( - ), adresas ( - ) ieškinį atsakovams M. C., a. k. ( - ), gyv. ( - ), ir UAB „( - )“, į. k. ( - ), buv. ( - ) trečiajam asmeniui AB „ORLEN Lietuva“, dėl nepagrįsto praturtėjimo ir žalos atlyginimo, kuriuo prašoma iš atsakovų solidariai priteisti 128293,81 Lt žalos atlyginimo, 8787,25 Lt palūkanų bei 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad UAB „( - )“ neteisėtai, pagal UAB „( - )“ bei UAB „( - )“ vadovo M. C. 2011-04-13 prašymą, priėmė iš trečiojo asmens AB „( - )“, pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras, UAB „( - )“ priklausančias 128293,81 Lt lėšas, nors tarp UAB „( - )“ bei UAB „( - )“ susitarimo, suteikiančio teisę iš AB „( - )“ gauti apmokėjimą už UAB „( - )“ suteiktas paslaugas, neegzistavo. Todėl ieškovui, dėl atsakovų UAB „( - )“ bei M. C. neteisėtų veiksmų, padaryta 128293,81 Lt turtinė žala.

5Atsakovai M. C. bei UAB „( - )“ pateiktu atsiliepimu nesutiko su ieškovo ieškiniu, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė, kad UAB „( - )“ dirbę darbuotojai, kurie vykdė darbus pagal sutartį su AB „( - )“, iš minėtos bendrovės buvo atleisti, todėl vykdyti sutarties prievolės užsakovui UAB „( - )“ neturėjo galimybės. Dėl tos priežasties su užsakovu buvo susitarta, kad darbus atliks naujai įsteigta bendrovė UAB „( - )“, o pinigai už atliktus darbus bus pervesti būtent į šios bendrovės sąskaitą. Darbus užsakovui AB „( - )“ atliko ne UAB „( - )“, o UAB „( - )“, todėl pinigai, kuriuos ieškovo nuomone teisėtai pasisavino, buvo jų pagrįstai ir teisėtai uždirbti.

6Tretysis asmuo AB „( - )“ pateiktu atsiliepimu prašė pašalinti įmonę iš teisminio proceso, nurodydama, kad AB „( - )“ neturi jokio suinteresuotumo bylos baigtimi, būsimas teismo sprendimas neturėtų sukelti teisių pasekmių bendrovės materialiosioms teisėms ir/ar pareigoms.

7Mažeikių rajono apylinkės teismui 2012-10-12 nutartimi netenkinus trečiojo AB „( - )“ prašymo pašalinti jį iš teisminio proceso bei nustačius, kad pasirengimas nagrinėti bylą teisme vyks paruošiamųjų dokumentų būdu, ieškovas BUAB „( - )“ pateikė dubliką, kuriame palaikė savo ieškinyje išdėstytą poziciją bei reikalavimus. Nurodė, kad iš UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentų matyti, kad 2011 m. kovo mėnesį darbuotojai pas ieškovą dirbo, tai patvirtina ir UAB „( - )“ išrašytos PVM sąskaitos faktūros laikotarpyje nuo 2011-03-04 iki 2011-04-08. Jei tarp AB „( - )“ ir UAB „( - )“ būtų buvęs susitarimas dėl pinigų pervedimo už atliktus darbus ne UAB „( - )“, o UAB „( - )“, atsakovas būtų pateikęs tai pagrindžiantį rašytinį susitarimą, tačiau tokio pasirašyto susitarimo nepateikė. Be to, jei toks susitarimas ir egzistavo, sąskaitos už atliktus darbus turėjo būti išrašytos ne UAB „( - )“, o UAB „( - )“ vardu, nes darbus atlikusiai bendrovei kyla mokestinė prievolė sumokėti PVM ir kitus mokesčius.

8Tretysis asmuo AB „( - )“ pateiktame triplike nesutiko su ieškovo pozicija dėl netinkamo AB „( - )“ prievolės įvykdymo. Nurodė, kad tarp AB „( - )“ ir UAB „( - )“ 2011-04-14 buvo sudarytas susitarimas dėl atsiskaitymo pagal UAB „( - )“ bendrovei AB „( - )“ pateiktas PVM sąskaitas faktūras. Bendrovė įvykdė visas tarp šalių 2011-04-14 sudaryto susitarimo sąlygas, t.y. 2011-04-14 pervesdama pinigus į UAB „( - )“ nurodytą UAB „( - )“ atsiskaitomąją sąskaitą. Todėl mano, kad toks bendrovės AB „( - )“ atsiskaitymas su UAB „( - )“ laikytinas tinkamu prievolės įvykdymu. Bendrovei AB „( - )“ buvo aišku, kad atsakovas M. C. pasirašant 2011-04-14 susitarimą, ėjo tuometinio UAB „( - )“ direktoriaus pareigas. AB „( - )“ neturėjo jokių duomenų, kad susitarimą iniciavęs tuometinis UAB „( - )“ direktorius, pateikdamas prašymą pervesti pinigus už UAB „( - )“ atliktus darbus į UAB „( - )“, galimai veikė pažeisdamas savo kompetenciją, todėl net ir tuo atveju, jei būtų nustatytas atsakovo veiksmų neteisėtumas, bendrovės AB „( - )“ prievolė - atsiskaityti UAB „( - )“ turėtų būti laikoma tinkamai įvykdyta.

9Atsakovai M. C. ir UAB „( - )“ pateiktame triplike su pareikštu ieškiniu nesutiko, mano kad ieškinys yra nepagrįstas ir teismo neturėtų būti tenkintinas. Nurodė, kad neturi galimybių pateikti duomenų apie tai, kad UAB „( - )“ dirbę darbuotojai, kurie vykdė darbus pagal sutartį su AB „( - )“, iš minėtos bendrovės buvo atleisti. Tačiau su užsakovu AB „duomenys neskelbtini)“ buvo susitarta, jog darbus pagal sutartį atliks naujai įsteigta bendrovė UAB „( - )“, o pinigai už atliktus darbus bus pervesti būtent į šios įmonės sąskaitą.

10Teismo posėdyje dalyvavęs ieškovo BUAB „( - )“ atstovas, advokatas D. B., palaikė ieškinį, prašė iš atsakovų solidariai priteisti 137081,06 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Nurodė, kad atsakovas M. C., būdamas UAB „( - )“ vadovu, neteisėtai, neegzistuojant jokiam teisiniam pagrindui 2011-04-14 prašymu nurodė AB „( - )“ mokėti UAB „( - )“ priklausančias lėšas į kitos jo vadovaujamos įmonės UAB „( - ) “ sąskaitą. Todėl ieškovui BUAB „( - )“, dėl abiejų atsakovų M. C. ir UAB „( - )“ neteisėtų veiksmų, padaryta 128293,81 Lt turtinė žala.

11Trečiojo asmens AB „( - )“ atstovė I. G. teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime (triplike) išsakytą poziciją dėl bendrovės AB „( - )“ tinkamos prievolės įvykdymo. Nurodė, kad tuometinis UAB „( - )“ vadovas M. C. 2011-04-14 prašyme nurodydamas už UAB „( - )“ atliktus darbus pervesti pinigus į UAB „( - )“ atsiskaitomąją sąskaitą, aiškiai nurodė kitą juridinį asmenį, kuriam turi būti įvykdyta prievolė, todėl AB „( - )“ pervesdama atitinkamą sumą į tarp šalių 2011-04-14 sudarytoje sutartyje nurodytą UAB „( - )“ atsiskaitomąją sąskaitą, savo įsipareigojimą įvykdė tinkamai.

12Bylos nagrinėjimo teisme metu paaiškėjo, jog atsakovui UAB „( - )“ 2012-10-24 Vilniaus apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla ir įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB „( - )“, į. k. ( - ) (129-130 b.l.).

13Ieškinys tenkintinas visiškai.

14Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „( - )“, atsiskaitymui už atliktus darbus, AB „( - )“ išrašė PVM sąskaitas faktūras – 2011-03-04 ( - ) Nr. 0304, 2011-03-10 ( - ) Nr. 0305, 2011-03-25 ( - ) Nr. 0306, 0307 ir 0308, 2011-04-05 ( - ) Nr. 0309, 0310, 0311, 0312 ir 0313, 2011-04-06 ( - ) Nr. 0314, 0315, 2011-04-08 ( - ) Nr. 0316, 0317, 130104,04 Lt sumai (12-25 b.l.). 2011-04-14 AB „ORLEN Lietuva“ gavus UAB „( - )“ direktoriaus M. C. prašymą apmokėjimą pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras atlikti anksčiau nei sutarta (10 b.l.), 2011-04-14 šalys UAB „( - )“, atstovaujama direktoriaus M. C., bei AB „( - )“, atstovaujama vyriausiojo finansininko J. R. S., pasirašė susitarimą, kuriuo sutarė, kad AB „( - )“, pagal UAB „( - )“ pateiktas PVM sąskaitas faktūras, 128293,81 Lt sumą (nuo 130104,04 Lt sumos išskaičiavus 1810,23 Lt nuolaidą už pinigų išmokėjimą anksčiau nustatyto termino) pavedimu sumokės į UAB „( - )“ sąskaitą (7-11, 26-27 b.l.). Šiaulių apygardos teismui 2011-12-22 nutartimi UAB „( - )“ iškėlus bankroto bylą bei bankroto administratoriumi paskyrus UAB „( - )“, UAB „( - )“ kreipėsi į AB „( - )“ dėl 130104,04 Lt vertės UAB „( - )“ išrašytų sąskaitų apmokėjimo. AB „(duomenis neskelbtini)“ 2012-08-21 pateikė raštą, kuriame nurodė, kad, remiantis 2011-04-14 susitarimu su UAB „( - )“, įmonė 2011-04-14 pervedė 128293,81 Lt į UAB „( - )“ sąskaitą (6 b.l.). UAB „( - )“ neradus duomenų, kad UAB „( - )“ būtų skolinga UAB „( - )“, BUAB „( - )“ vardu kreipėsi į tesimą dėl 128293,81 Lt žalos 8787,25 Lt palūkanų, 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo solidariai iš atsakovų M. C. bei UAB „( - )“.

15Dėl UAB „( - )“ bankroto iškėlimo.

16Atsakovai M. C. bei UAB „( - )“, pateiktame atsiliepime bei triplike nurodė, kad Šiaulių apygardos teismo 2011-02-24 nutartis, civilinėje byloje Nr. B2-674-368/2011, to paties teismo vėlesne 2011-04-07 nutartimi buvo panaikinta, atsisakant iškelti UAB „( - )“ bankroto bylą. Tačiau kaip matyti iš Lietuvos Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, Šiaulių apygardos teismas 2011-12-22 nutartimi įmonei UAB „( - )“ iškėlė bankroto bylą, o šios įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „( - )“. Paminėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2012-02-28 nutartimi, civilinėje byloje Nr. 2-555/2012, Šiaulių apygardos teismo 2011-12-22 nutartį paliko nepakeistą, kurį įsiteisėjo 2012-02-28, todėl UAB „( - )“ bankroto iškėlimas yra neginčytinai įrodytas.

17Dėl atsakovo UAB „( - )“ atsakomybės.

18Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.44 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisės norma, numatanti, kad prievolė turi būti įvykdyta kreditoriui arba jo atstovui, taip pat kreditoriaus paskirtam asmeniui arba asmeniui, kuris įstatymų ar teismo yra įpareigotas priimti prievolės įvykdymą. Prievolės įvykdymas asmeniui, neturinčiam teisės priimti jos įvykdymą, laikomas tinkamu įvykdymu tik tuo atveju, jei kreditorius patvirtina tokį įvykdymą arba faktiškai gauna visą įvykdymą (CK 6.44 str. 2 d.). Tariamas kreditorius, priėmęs prievolės įvykdymą, privalo visą, ką yra gavęs, grąžinti tikram kreditoriui arba skolininkui pagal CK VI knygos XX skyriaus taisykles (CK 6.45 str. 2 d.). Paminėtina, kad minėtame skyriuje įtvirtintos turto išreikalavimo taisyklės taikomos tada, kai konstatuojami specialūs prievolės grąžinti turtą atsiradimo pagrindai: turtas gautas be teisinio pagrindo (CK 6.237 str. 1 d.), pagrindas, kuriuo įgytas turtas, išnyksta paskiau (CK 6.237 str. 2 d.), asmuo be teisinio pagrindo nesąžiningai praturtėja (CK 6.242 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje Nr.3K-3-593/2008; 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2008; 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-140/2006; kt.).

19Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad UAB „( - )“ (toliau vadinama sutrumpintai UAB „( - )“) trečiajam asmeniui AB „( - )“ už atliktus darbus išrašė PVM sąskaitas faktūras 130104,04 Lt sumai, kurią, t.y. 128293,81 Lt sumą (atskaičius 1810,23 Lt nuolaidą) AB „( - )“, remiantis tarp UAB „( - )“ ir AB „( - )“ pasirašytu 2011-04-14 susitarimu, pervedė į UAB „( - )“ (toliau vadinama sutrumpintai UAB „( - )“) sąskaitą.

20Atsakovai šių pinigų pervedimą į UAB „( - )“ grindžia tuo, kad minėtus darbus iš tikro atliko ne UAB „( - )“, o UAB „( - )“, nes tuo metu darbuotojai iš įmonės UAB „( - )“ buvo atleisti, todėl, šiai įmonei negalint vykdyti sutartinės prievolės, minėtus darbus atliko UAB „( - )“. Tačiau, kaip matyti iš ieškovo pateiktų UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos pateiktų dokumentų – 2011 m. kovo mėnesio darbo užmokesčių žiniaraščių, laikotarpiu nuo 2011-03-04 iki 2011-04-08, t.y. kai UAB „( - )“ atlikto AB „( - )“ darbus bei išrašė PVM sąskaitas faktūras, darbuotojai dirbo įmonėje UAB „( - )“ (81-86 b.l.), todėl atsakovų argumentas dėl darbuotojų atleidimo iš darbo AB „( - )“ darbų atlikimo laikotarpiu laikytinas neįrodytu. Atsižvelgiant į tai, kad byloje kitų įrodymų, pagrindžiančių atsakovų argumentus dėl teisėto pinigų pervedimo UAB „( - )“, byloje nėra, laikytina, kad minėtus darbus AB „( - )“ atliko būtent UAB „( - )“, kuri ir išrašė minėtai bendrovei PVM sąskaitas faktūras 130104,04 Lt sumai. Paminėtina, kad UAB „( - )“ ir UAB „( - )“, nors ir atstovaujama to paties direktorius M. C., yra du skirtingi juridiniai asmenys, todėl, UAB „( - )“ negalint atlikti užsakovui sutartų darbų, atlikus darbus UAB „( - )“, minėtos PVM sąskaitos faktūros turėjo būti išrašytos būtent šios įmonės vardu, nes šiai įmonei tenka mokestinė prievolė mokėti pridėtinės vertės mokestį.

21Esant nustatytoms aplinkybėms darytina išvada, kad AB „( - )“ mokestinę prievolę – paskaičiuotą 128293,81 Lt sumą už atliktus darbus, turėjo įvykdyti būtent UAB „( - )“, o ne UAB „( - )“. Todėl, byloje nenustačius jokio teisinio pagrindo 128293,81 Lt sumos pervedimui į UAB „( - )“ sąskaitą, laikytina, kad UAB „( - )“ gaudama 128293,81 Lt sumą, nepagrįstai praturtėjo, dėl ko iš UAB „( - )“ priteistina minėta 128293,81 Lt suma ieškovo BUAB „( - )“ naudai.

22Dėl atsakovo M. C. atsakomybės.

23Įmonės valdymo organo nario, kaip ir juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis – grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 d.); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 str. 2 d.); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 str. 3 d.) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB ,,Barklita“ v. G. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-528/2009; kt.). Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.)

24UAB „( - )“, atstovaujama direktoriaus M. C., su AB „( - )“ 2011-04-14 pasirašė susitarimą dėl 128293,81 Lt sumos pervedimo į UAB „( - )“ sąskaitą. Paminėtina, kad toks susitarimas buvo pasirašytas UAB „( - )“ direktoriaus M. C. iniciatyva, todėl, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas M. C., veikdamas tiek UAB „( - )“, tiek UAB „( - )“ vardu, teismui nepateikė jo veiksmų teisėtumą pagrindžiančių įrodymų, bei į byloje nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad atsakovas kaip UAB „( - )“ bei UAB „( - )“ vadovas, pateikdamas AB „( - )“ prašymą pervesti pinigus būtent į UAB „( - )“ sąskaitą, neturint tam teisinio pagrindo, veikė neteisėtai, taip padarydamas UAB „( - )“ 128293,81 Lt žalą.

25Nagrinėjamu atveju nustačius, kad ieškovui BUAB „( - )“ padaryta turtinė žala kilo dėl abiejų atsakovų M. C. ir UAB „( - )“ neteisėtų veiksmų, ieškovui BUAB „( - )“ padaryta 128293,81 Lt žala priteistina iš abiejų atsakovų solidariai (CK 6.6 str. 3 d.).

26Dėl AB „( - )“ atsakomybės.

27Jei prievolė įvykdoma asmeniui, kurį skolininkas dėl kreditoriaus kaltės pagrįstai ir sąžiningai laiko tikruoju kreditoriui, skolininkas atleidžiamas nuo prievolės įvykdymo kreditoriui, jeigu įrodo, kad suklydo sąžiningai (CK 6.45 str. 1 d.).

28Byloje esančiais duomenimis bei trečiojo asmens teismo posėdžio metu duotais parodymais nustatyta, kad tretysis asmuo AB „( - )“, UAB „( - )“ direktoriaus M. C. 2011-04-14 prašymu bei tos pačios dienos susitarimu, siekdamas nepažeisti susitarimo sąlygų, pervedė, pagal UAB „( - )“ pateiktas PVM sąskaitas faktūras, paskaičiuotą 128293,81 Lt sumą į UAB „( - )“ sąskaitą, taip manydamas, kad 128293,81 Lt mokestinė prievolė UAB „( - )“ yra visiškai įvykdyta. Paminėtina, kad tretysis asmuo 128293,81 Lt sumą pervedė remiantis tuometinio UAB „( - )“ direktoriaus M. C. prašymu, todėl darytina išvada, kad tretysis asmuo AB „( - )“ pervesdama pinigus į UAB „( - )“ sąskaitą suklydo dėl atsakovų kaltės, todėl tretysis asmuo turėtų būti atleidžiamas nuo prievolės įvykdymo BUAB „( - )“ atžvilgiu.

29Dėl palūkanų priteisimo.

30Vadovaujantis CK 6.240 straipsnio 1 dalimi, be teisinio pagrindo įgijęs turto asmuo privalo grąžinti ar atlyginti visas pajamas, kurias jis gavo ar turėjo gauti iš šio turto, nuo to laiko, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie turto įgijimo nepagrįstumą. Už be pagrindo įgytą pinigų sumą skaičiuojamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos. Šios palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo to momento, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie nepagrįstą pinigų gavimą ar sutaupymą.

31Nagrinėjamu atveju nustačius, kad 128293,81 Lt priklausantys UAB „( - )“ dėl atsakovų kaltės buvo neteisėtai užvaldytos nuo 2011-04-14 iki 2012-08-27, iš atsakovų solidariai priteistina ieškovo paskaičiuota 8787,25 Lt palūkanų suma.

32Vadovaujantis CK 6.37 str., 6.240 str. 2 d., iš atsakovų solidariai priteistini 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (137081,06 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-09-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

33Dėl bylinėjimosi išlaidų.

34Ieškovas BUAB „( - )“ paduodamas ieškinį dėl 137081,06 Lt sumos priteisimo įstatymo atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 8 p.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintinas visiškai, mokėtinas 3742,00 Lt žyminis mokestis (3000 Lt + (37081,06 Lt x 2 proc.) (CPK 80 str. 1 d. 1 p), priteistinas po 1871,00 Lt iš kiekvieno atsakovo atskirai.

35Ieškovas bylos nagrinėjamu metu patyrė 1100,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintinas visiškai, šios išlaidos po 550,00 Lt priteistinos iš kiekvieno atsakovo atskirai.

36Be to, nagrinėjant bylą, susidarė 63,92 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos teismo lėšomis. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas visiškai, šios išlaidos priteistinos iš atsakovų lygiomis dalimis Valstybės naudai (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str. 2 d., 96 str.).

Nutarė

37Ieškovo BUAB „( - )“, į. k. ( - ), atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „( - )“, atsakovams M. C., a. k. ( - ), ir BUAB „( - )“, į. k. ( - ), atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „( - )“, trečiajam asmeniui AB „( - )“, į. k. ( - ), tenkinti visiškai.

38Priteisti solidariai iš atsakovų M. C., a. k. ( - ), ir BUAB „( - )“, į. k. ( - ), atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „( - )“, ieškovui BUAB „( - )“, į. k. ( - ), atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „( - )“:

39128293,81 Lt (vieną šimtą dvidešimt aštuonis tūkstančius du šimtus devyniasdešimt tris litus ir 81 centą) žalos atlyginimo;

408787,25 Lt (aštuonis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt septynis litus ir 25 centus) palūkanų;

415 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą (137081,06 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-09-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

42Priteisti iš atsakovo M. C., a. k. ( - ), ieškovui BUAB „( - )“, į. k. ( - ), 550,00 Lt (penkis šimtus penkiasdešimt litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

43Priteisti iš atsakovo BUAB „( - )“, į. k. ( - ), atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „( - )“, ieškovui BUAB „( - )“, į. k. ( - ), 550,00 Lt (penkis šimtus penkiasdešimt litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

44Priteisti iš atsakovo M. C., a. k. ( - ), 1871,00 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus septyniasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio bei 31,96 Lt (trisdešimt vieną litą ir 96 centus) pašto išlaidų, iš viso 1902,96 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus du litus ir 96 centus) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

45Priteisti iš atsakovo BUAB „( - )“, į. k. ( - ), atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „( - )“, 1871,00 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus septyniasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio bei 31,96 Lt (trisdešimt vieną litą ir 96 centus) pašto išlaidų, iš viso 1902,96 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus du litus ir 96 centus) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

46Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Andželika... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. 2012-09-03 Mažeikių rajono apylinkės teisme iškelta civilinė byla pagal... 5. Atsakovai M. C. bei UAB „( - )“ pateiktu atsiliepimu nesutiko su ieškovo... 6. Tretysis asmuo AB „( - )“ pateiktu atsiliepimu prašė pašalinti įmonę... 7. Mažeikių rajono apylinkės teismui 2012-10-12 nutartimi netenkinus trečiojo... 8. Tretysis asmuo AB „( - )“ pateiktame triplike nesutiko su ieškovo pozicija... 9. Atsakovai M. C. ir UAB „( - )“ pateiktame triplike su pareikštu ieškiniu... 10. Teismo posėdyje dalyvavęs ieškovo BUAB „( - )“ atstovas, advokatas D.... 11. Trečiojo asmens AB „( - )“ atstovė I. G. teismo posėdžio metu palaikė... 12. Bylos nagrinėjimo teisme metu paaiškėjo, jog atsakovui UAB „( - )“... 13. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „( - )“, atsiskaitymui už atliktus... 15. Dėl UAB „( - )“ bankroto iškėlimo.... 16. Atsakovai M. C. bei UAB „( - )“, pateiktame atsiliepime bei triplike... 17. Dėl atsakovo UAB „( - )“ atsakomybės. ... 18. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.44 straipsnio 1 dalyje... 19. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad UAB „( - )“ (toliau vadinama... 20. Atsakovai šių pinigų pervedimą į UAB „( - )“ grindžia tuo, kad... 21. Esant nustatytoms aplinkybėms darytina išvada, kad AB „( - )“ mokestinę... 22. Dėl atsakovo M. C. atsakomybės. ... 23. Įmonės valdymo organo nario, kaip ir juridinio asmens valdymo organo,... 24. UAB „( - )“, atstovaujama direktoriaus M. C., su AB „( - )“ 2011-04-14... 25. Nagrinėjamu atveju nustačius, kad ieškovui BUAB „( - )“ padaryta... 26. Dėl AB „( - )“ atsakomybės.... 27. Jei prievolė įvykdoma asmeniui, kurį skolininkas dėl kreditoriaus kaltės... 28. Byloje esančiais duomenimis bei trečiojo asmens teismo posėdžio metu... 29. Dėl palūkanų priteisimo. ... 30. Vadovaujantis CK 6.240 straipsnio 1 dalimi, be teisinio pagrindo įgijęs turto... 31. Nagrinėjamu atveju nustačius, kad 128293,81 Lt priklausantys UAB „( - )“... 32. Vadovaujantis CK 6.37 str., 6.240 str. 2 d., iš atsakovų solidariai... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 34. Ieškovas BUAB „( - )“ paduodamas ieškinį dėl 137081,06 Lt sumos... 35. Ieškovas bylos nagrinėjamu metu patyrė 1100,00 Lt išlaidų advokato... 36. Be to, nagrinėjant bylą, susidarė 63,92 Lt išlaidų, susijusių su... 37. Ieškovo BUAB „( - )“, į. k. ( - ), atstovaujamos bankroto... 38. Priteisti solidariai iš atsakovų M. C., a. k. ( - ), ir BUAB „( - )“, į.... 39. 128293,81 Lt (vieną šimtą dvidešimt aštuonis tūkstančius du šimtus... 40. 8787,25 Lt (aštuonis tūkstančius septynis šimtus aštuoniasdešimt septynis... 41. 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą (137081,06 Lt) nuo bylos... 42. Priteisti iš atsakovo M. C., a. k. ( - ), ieškovui BUAB „( - )“, į. k. (... 43. Priteisti iš atsakovo BUAB „( - )“, į. k. ( - ), atstovaujamam bankroto... 44. Priteisti iš atsakovo M. C., a. k. ( - ), 1871,00 Lt (vieną tūkstantį... 45. Priteisti iš atsakovo BUAB „( - )“, į. k. ( - ), atstovaujamam bankroto... 46. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...