Byla 2-850-835/2011
Dėl 11093,99 EUR (ekvivalentas 38118,88 Lt), 8,06 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant Rasai Vaitkevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Kristinai Balevičienei, atsakovų atstovui advokatui Vytautui Kucevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB DnB NORD bankas ieškinį atsakovams UAB „Trys dzūkai“, E. A., trečiajam asmeniui BUAB „Akompus“ dėl 11093,99 EUR (ekvivalentas 38118,88 Lt), 8,06 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas AB DnB NORD bankas (toliau - Bankas) prašo priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Trys dzūkai“ ir E. A. 11093,99 EUR (ekvivalentas 38118,88 Lt), 8,06 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovo atstovė ieškinio reikalavimus palaikė. Nurodė, kad reikalavimas atsakovams kildinamas iš 2005-05-30 Laidavimo sutarties Nr. 36 tarp Banko ir laiduotojo UAB „Trys dzūkai“ bei 2009-02-20 Laidavimo sutarties Nr. 3 tarp Banko ir laiduotojo E. A., kuriomis laiduotojai įsipareigojo atsakyti bankui solidariai visu savo turtu, jei kredito gavėjas UAB „Akompus“ neįvykdys visų, dalies ar įvykdys netinkamai prievoles bankui pagal 2005-05-30 tarp Banko ir kredito gavėjo UAB „Akompus“ sudarytą Kredito linijos sutartį Nr. 1664 (toliau – Sutartis). Galutinis kredito grąžinimo terminas buvo nustatytas 2010-05-22. Kauno apygardos teismo 2010-07-23 nutartimi UAB „Akompus“ iškelta bankroto byla. Ieškovas ieškiniu reikalauja priteisti skolą solidariai iš atsakovų (laiduotojų) UAB „Trys dzūkai“ ir E. A.. Iš laiduotojų priteistinos kredito linijos sutarties su vėlesniais pakeitimais ir papildymais bendrosios dalies 14 punkte numatytos 8,06 proc. metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Sutartyje buvo susitarta dėl 0,05 proc. delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną, kurie skaičiuojami nuo palūkanų, papildomų palūkanų, įsipareigojimo mokesčio (Sutarties bendrosios dalies 33 p.). Grąžintina kredito suma sudaro 11039,99 EUR (ekvivalentas 38118,88 Lt), iš jų 10768,04 EUR negrąžinto kredito, 266,87 EUR nesumokėtų palūkanų, 5,08 EUR delspinigių už laiku negrąžintą kreditą.

4Atsakovų atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad kredito sutartis nenutraukta, todėl ji yra vykdytina ir kredito sutarties 38 punkte numatytos pasekmės, t.y. iki Sutarties nutraukimo termino suėjimo Kredito gavėjas privalo grąžinti visą kreditą, sumokėti priskaičiuotas palūkanas, delspinigius bei kitus sutartyje numatytus mokėjimus, neatsiranda, ieškovas neturi teisės reikalauti iš laiduotojų įvykdyti skolininko prievoles už jį. Nesutiko su ieškinyje prašomu delspinigių dydžiu, t.y. ieškovės taikytus 0,05 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (kas sudaro 18,25 proc. metinių palūkanų) laiko aiškiai per didelėmis netesybomis, todėl delspinigių dydį prašo mažinti iki 0,02 proc. Taip pat nesutiko su prašomu 8,06 proc. metinių palūkanų dydžiu. Nurodė, kad turi būti taikomas įstatyme numatytas 5 proc. metinių palūkanų dydis. Prašė skolos mokėjimą išdėstyti vienerių metų laikotarpiui dėl atsakovo E. A. sunkios materialinės padėties, kadangi jis dabar nedirba.

5Trečiojo asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko. Gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Tretysis asmuo atsiliepime į ieškinį prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą kol bus baigta nagrinėti civilinė bankroto byla Kauno apygardos teisme. Nurodė, kad 2010-11-02 Kauno apygardos teismo nutartimi patvirtintas ieškovo AB DnB NORD banko kreditorinis reikalavimas (38118,88 Lt) UAB „Akompus" bankroto byloje. Faktas, kad ieškovas pateikė visai sumai kreditorinį reikalavimą bankroto byloje, yra svarbi aplinkybė vertinant ieškovo poziciją dėl išieškojimo veiksmų vykdymo tiek iš bankrutuojančios įmonės, tiek iš laiduotojų, kuriems yra pareikštas ieškinys dėl nurodyto dydžio skolos.

6Ieškovo atstovė papildomai paaiškino, kad 2005-05-30 Sutartis negalėjo būti nutraukta, nes tai daryti nebuvo prasmės, kadangi pagal Sutarties specialiosios dalies 4 punkto redakciją (Susitarimas Nr. 1664/2 dėl Sutarties pakeitimo) iki 2010-05-22 turėjo būti sugrąžinti visi negrąžinti kreditai, ieškovas į teismą kreipėsi 2010-07-26. Tai rodo, kad prieš 2 mėnesius iki kreipimosi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo BUAB ,,Akompus" jau turėjo prievolę grąžinti visą iki tol paimtą ir negrąžintą kreditą, ir ši prievolė nėra siejama su Sutarties nutraukimu. Atsakovų teiginiai dėl sutartyje nustatytų delspinigių dydžio atmestini kaip nepagrįsti, kadangi Sutartyje buvo susitarta dėl 0,05 proc. delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną ir šie delspinigiai yra skaičiuojami nuo palūkanų, papildomų palūkanų, įsipareigojimo mokesčio (Sutarties bendrosios dalies 33 p.). Taigi delspinigiai neskaičiuojami nuo kredito sumos, todėl jie ir yra tokie nedideli. Dėl procesinių palūkanų priteisimo paaiškino, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kredito linijos sutarties su vėlesniais pakeitimais ir papildymais bendrosios dalies 14 punkte numatytas palūkanų dydis už pradelstas prievoles. Laiduotojai įsipareigojo atsakyti Bankui ta pačia apimtimi, kaip ir kredito gavėjas. Todėl iš laiduotojų prašo priteisti kredito linijos sutarties su vėlesniais pakeitimais ir papildymais bendrosios dalies 14 punkte numatytos 8,06 proc. metines palūkanos, tačiau ji sutinka, kad metinės procesinės palūkanos būtų sumažintos ir priteistos įstatyme numatyto dydžio palūkanos.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Akompus“ 2005-05-30 buvo pasirašyta Kredito linijos sutartis Nr. 1664, kurios sąlygos buvo keičiamos 2007-06-04 Susitarimu Nr. 1664/1 ir 2009-02-20 Susitarimu Nr. 1664/2, pagal kurias trečiajam asmeniui buvo suteikta 17377,20 EUR kredito linija, galutinis grąžinimo terminas nustatytas 2010-05-22 (b. l. 6-17). Iš laidavimo sutarčių matyti, kad 2005-05-30 tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Trys dzūkai“ ir 2009-02-20 tarp ieškovo ir atsakovo E. A. buvo pasirašytos laidavimo sutartys (Nr. 36 ir Nr. 3), kuriomis atsakovai įsipareigojo atsakyti Bankui solidariai visu savo turtu, jei kredito gavėja neįvykdys visų, dalies ar įvykdys netinkamai prievoles bankui pagal 2005-05-30 tarp Banko ir kredito gavėjo UAB „Akompus“ sudarytą Kredito linijos sutartį (Laidavimo sutarčių 1.1, 2.1.1 p.). Kauno apygardos teisme 2010-07-23 UAB „Akompus“ iškelta bankroto byla (b. l. 23-24). Kadangi šiuo atveju byloje tretysis asmuo UAB „Akompus“ savo įsipareigojimų numatytomis dalimis ir terminais neįvykdė, laidavimo sutarties pagrindu prievoles ieškovui privalo įvykdyti atsakovai. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.6 straipsnį ir laidavimo sutarties Nr. 1.1, 2.1.1 punktus atsakovas ir laiduotojai atsako kaip solidarieji skolininkai, todėl ieškovas turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi skolininkai bendrai, tiek skyrium. Kredito negrąžinimo fakto nei atsakovai, nei tretysis asmuo neginčija, ir tai patvirtina byloje esantis rašytinis įrodymas, 2010-10-21 ieškovo detalus skolos paskaičiavimas (b. l. 22), kuriame nurodyta, jog negrąžinta skola sudaro 11039,99 EUR (ekvivalentas 38118,88 Lt), iš jų 10768,04 EUR (ekvivalentas 37179,89 Lt) negrąžinto kredito, 266,87 EUR (ekvivalentas 921,45 Lt) nesumokėtų palūkanų, 5,08 EUR (ekvivalentas 17,54 Lt) delspinigių už laiku negrąžintą kreditą.

9Sutarties laisvės principas leidžia sutartinių santykių dalyviams savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, sudaryti įstatyme nenumatytas, bet jam neprieštaraujančias sutartis, sudaryti sutartis, turinčias kelių skirtingų rūšių sutarčių elementų (CK 6.156 str.). Kilus ginčui dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir sutarties šalių atsakomybės, tampa aktualus sutarties kvalifikavimo klausimas. Sutartis kvalifikuojama pagal jos tikrąjį turinį, nustačius, kas yra sutarties šalys, ir tikrąją jų valią – kokias tarpusavio teises ir pareigas šalys prisiėmė tarpusavio susitarimu, šiuo aspektu neturi esminės reikšmės tai, kaip šalys sutartį pavadino.

10Kreditavimo sutartis – tai banko ar kitos kredito įstaigos (kreditoriaus) ir kredito gavėjo susitarimas, kuriuo bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas (CK 6.881 str. 1 d.). Sutartis – tai dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 str. 1 d.).

11Bendra prievolių teisėje galiojanti taisyklė yra ta, kad sutarčių privalo būti laikomasi ir jų sąlygos turi būti vykdomos, nors ir galimi kokie nors sunkumai vienai iš šalių, pvz.: gaunamas mažesnis pelnas ar netgi patiriami nuostoliai (CK 6.189 str., 6.200 str.). Taigi prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad ieškinys yra pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai (CK 6.38 str. 1 d., 6.200 str.). Kadangi ieškovas įvykdė savo prisiimtus įsipareigojimus, už kuriuos atsakovai su juo neatsiskaitė, iš atsakovų ieškovui priteistina skola (CK 6.1, 6.38, 6.817 str.). Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį bei 6.210 straipsnį skolininkas privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kredito linijos sutarties su vėlesniais pakeitimais ir papildymais bendrosios dalies 14 punkte numatytas palūkanų dydis už pradelstas prievoles. Laiduotojai įsipareigojo atsakyti Bankui ta pačia apimtimi, kaip ir kredito gavėjas. Todėl iš laiduotojų turėtų būti priteistos kredito linijos sutarties su vėlesniais pakeitimais ir papildymais bendrosios dalies 14 punkte numatytos 8,06 proc. metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Apeliacinis teismas 2010-09-29 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-617/2010, išaiškino, kad šalys gali susitarti dėl kitokio nei įstatymas nustato procesinių palūkanų dydžio). Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovė sutiko, kad iš atsakovų būtų priteistos įstatyme numatytos 5 ir 6 proc. metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje O. V. v. UAB DK „PZU Lietuva“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-12/2009) išaiškinta, kad įstatymo teismui suteikta teisė kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Nurodytose teisės normose nustatytos teismo teisės mažinti netesybas ribos: netesybos negali būti sumažintos tiek, kad taptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką tokios minimalios netesybų dydžio ribos nustatymas nereiškia, kad netesybos turi būti sumažinamos iki minimalių nuostolių ar įrodytų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008 ir kt.). Pagal kasacinio teismo praktiką teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje J. N. v. T. M. ir kt., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Škotijos firma „F. L.“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007). Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje individualioje byloje. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje A. S. v. A. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-460/2009; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 1 d. nutartyje, civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, nurodė, kad pagal suformuotą teismų praktiką 0,02 proc. už dieną delspinigiai paprastai laikomi atitinkantys teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus bei atitinkantys sutarties šalių interesų pusiausvyrą, o 2009 m. lapkričio 13 d. nutartyje, civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009, teismas konstatavo, kad šalių interesų pusiausvyrą ir teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus atitiktų 0,08 proc. delspinigiai už dieną. Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju ieškovo prašomi 0,05 proc. delspinigiai už dieną nėra per dideli, o taip pat neprieštarauja šalių interesų pusiausvyros ir teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams.

13Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 284 straipsnis teismui suteikia teisę dalyvaujančiųjų byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, teismo sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti vykdymo tvarką. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, teismo sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas galimas tais atvejais, kai atsakovo turtinė padėtis yra tokia komplikuota, kad sprendimo vykdymas įstatymo numatytais terminais gali pažeisti gyvybiškai svarbius jo interesus. Prašydamas išdėstyti sprendimo įvykdymą, atsakovo atstovas kaip argumentą nurodė blogą finansinę padėtį, kad šiuo metu atsakovas nedirba, tačiau nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo sunkią finansinę padėtį, todėl ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pakankamas įrodymas, suteikiantis galimybę atsakovui išdėstyti sprendimo įvykdymą. Atsižvelgus į minėtas aplinkybes, o taip pat į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus bei šalių interesų pusiausvyrą (CK 1.5 str. 4 d.), atsakovo prašymas išdėstyti sprendimo įvykdymą vienerių metų laikotarpiui atmestinas.

14Tretysis asmuo prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą kol bus baigta nagrinėti civilinė bankroto byla Kauno apygardos teisme pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą, t.y. kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Ieškovas ieškiniu reikalauja priteisti skolą solidariai iš laiduotojų (atsakovų) UAB „Trys dzūkai“ ir E. A.. BUAB „Akompus“ byloje įtraukta trečiuoju asmeniu, todėl nėra teisinio pagrindo bylą sustabdyti. Įmonių bankroto įstatymas nenumato, jog reikalavimai bankrutuojančios įmonės laiduotojams nagrinėjami bankroto byloje. Kreditorius turi teisę ir teisėtą interesą prisiteisti skolą kuo greičiau ir ekonomiškiau tiek iš skolininko, tiek iš laiduotojų kartu ar atskirai. Kredito gavėjo ir laiduotojų prievolė bankui yra solidarioji (CK 6.81 str. 1 d.). Kai prievolė yra solidari, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą prievolę, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.). Teisės aktai nenumato, jog skolos priteisimo iš laiduotojų byla turėtų būti stabdoma, kol bus išnagrinėta pagrindinio skolininko bankroto byla. Priešingai - skolos priteisimas ir išieškojimas gali būti vykdomas iš kiekvieno solidaraus skolininko atskirai. Tuo atveju, jei kreditorius gauna savo reikalavimų patenkinimą iš laiduotojo, jis atitinkamai perduoda kreditorinį reikalavimą bankroto byloje (CK 6.83 str. 1 d.). Vadovaujantis CPK 33 straipsnio 3 dalimi, galima spręsti, jog dalyje dėl reikalavimų toms įmonėms, kurioms nėra iškelta bankroto byla, patenkinimo klausimas spręstinas pagal ginčo teisenos taisykles, o ne pagal bankroto teisės normas. Vadovaujantis išdėstytu trečiojo asmens reikalavimas atmestinas.

15Ieškinį patenkinus, ieškovui iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro žyminis mokestis, kurį jis sumokėjo kreipiantis į teismą ir išlaidos, advokato pagalbai apmokėti (b. l. 33-35) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str., 93 str. 1 d.).

16Iš atsakovų valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-268 straipsniais, 270 straipsniu,

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Trys dzūkai“ ir E. A. 10768,04 EUR (ekvivalentas 37179,89 Lt) negrąžinto kredito, 266,87 EUR (ekvivalentas 921,45 Lt) nesumokėtų palūkanų, 5,08 EUR (ekvivalentas 17,54 Lt) delspinigių už laiku negrąžintą kreditą, viso 11039,99 EUR (ekvivalentas 38118,88 Lt) ieškovui AB DnB NORD bankui.

20Priteisti iš atsakovo UAB „Trys dzūkai“ 6 proc. metines palūkanas už priteistą 11039,99 EUR (ekvivalentas 38118,88 Lt) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2011-02-04, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 572,00 Lt žyminio mokesčio ir 907,50 Lt už advokato pagalbą, ieškovui AB DnB NORD bankui.

21Priteisti iš atsakovo E. A. 5 proc. metines palūkanas už priteistą 11039,99 EUR (ekvivalentas 38118,88 Lt) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2011-02-04, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 572,00 Lt žyminio mokesčio ir 907,50 Lt už advokato pagalbą, ieškovui AB DnB NORD bankui.

22Priteisti iš atsakovų UAB „Trys dzūkai“ ir E. A. po 19,82 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Šios išlaidas sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Alytaus rajono apylinkės teismo Civilinių bylų raštinę (206 kab.).

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per šį Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant... 2. ieškovas AB DnB NORD bankas (toliau - Bankas) prašo priteisti solidariai iš... 3. Ieškovo atstovė ieškinio reikalavimus palaikė. Nurodė, kad reikalavimas... 4. Atsakovų atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Nurodė,... 5. Trečiojo asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko. Gautas prašymas bylą... 6. Ieškovo atstovė papildomai paaiškino, kad 2005-05-30 Sutartis negalėjo... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp ieškovo ir trečiojo asmens UAB... 9. Sutarties laisvės principas leidžia sutartinių santykių dalyviams savo... 10. Kreditavimo sutartis – tai banko ar kitos kredito įstaigos (kreditoriaus) ir... 11. Bendra prievolių teisėje galiojanti taisyklė yra ta, kad sutarčių privalo... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 13. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 284 straipsnis... 14. Tretysis asmuo prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą kol bus baigta nagrinėti... 15. Ieškinį patenkinus, ieškovui iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi... 16. Iš atsakovų valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Trys dzūkai“ ir E. A. 10768,04 EUR... 20. Priteisti iš atsakovo UAB „Trys dzūkai“ 6 proc. metines palūkanas už... 21. Priteisti iš atsakovo E. A. 5 proc. metines palūkanas už priteistą 11039,99... 22. Priteisti iš atsakovų UAB „Trys dzūkai“ ir E. A. po 19,82 Lt išlaidų,... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...