Byla 2-835-112/2015
Dėl perkančiosios organizacijos vykdomo viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Rimvida Zubernienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Jet Sky Baltic“ ieškinį atsakovui LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, trečiasis asmuo UAB „Laivo sandėlis“, dėl perkančiosios organizacijos vykdomo viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo ir

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą ir prašo:

  1. Įpareigoti atsakovą nutraukti viešojo pirkimo „Valčių su pripučiamais bortais, surenkamais dugnais, pakabinamais varikliais ir priekabomis transportavimui pirkimas“ procedūras.
  2. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad 2014-09-17 atsakovas paskelbė atvirą konkursą „Valčių su pripučiamais bortais, surenkamais dugnais, pakabinamais varikliais ir priekabomis transportavimui pirkimas“. 2014-10-21 ieškovė raštu Nr. 2014/10/21-1 „Dėl konkurso sąlygų paaiškinimo“ pateikė atsakovui paklausimą dėl Konkurso sąlygų paaiškinimo. Atsakovas 2014-10-27 paskelbė Konkurso sąlygų paaiškinimus, tačiau ieškovė 2014-10-28 pateikė pretenziją dėl paskelbtų paaiškinimų. Atsakovas minėtą pretenziją paliko nenagrinėtą, nes ji pateikta praleidus 10 dienų terminą. Ieškovė nurodė, kad pretenziją atsakovui pateikė pirmąją pretenzijos padavimo termino dieną, todėl pretenzijoje išdėstyti reikalavimai turėjo būti nagrinėjami. Pasak ieškovės, Konkurso sąlygose nurodyto perkamo objekto variklio techninė charakteristika yra pažeidžianti VPĮ 25 straipsnio nuostatos. Teigia, kad tokia charakteristika neužtikrina konkurencijos ir diskriminuoja tiekėjus, nes nustatytus reikalavimus atitinka tik vienas gamintojas. Be to, teigia, kad vadovaujantis VPĮ 25 straipsnio 8 dalimi apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus procesas, tačiau šiuo atveju yra konkrečiai nurodyta, kokia turi būti variklio kuro tiekimo sistema. Mano, kad reikalavimai yra pernelyg aukšti, specifiniai, neproporcingi perkamam objektui, ribojantys konkurenciją, diskriminaciniai, pažeidžiantys VPĮ 25 straipsnio 2, 8 dalių nuostatas bei neužtikrinantys VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų principų.

4Taip pat ieškovė teigia, jog neproporcingas yra ir reikalavimas pateikti Lietuvos saugios laivybos administracijos išduotą pažymėjimą veiklai – laivų, variklių remontas. Teigia, kad perkamos yra ne mažesnio kaip 3,6 m ilgio valtys, todėl tokioms valtims įsigyti nėra taikoma Lietuvos saugios laivybos administracijos atestavimo tvarka (LR saugios laivybos įstatymo 2 str. 9 d., 38 str.).

5Ieškovės nuomone, atskiruose pirkimo dokumentuose yra nurodyti skirtingi terminai: skelbime apie pirkimą II dalies 3 p. nurodyta, kad sutartiniai įsipareigojimai galios 8 mėn., o tiekėjui prekių pristatymo terminas numatytas 5 mėn., atsakovui atsiskaitymo terminas – 60 dienų, todėl neaišku, kam bus priskirtas likusio 1 mėnesio laikotarpis. Ieškovės nuomone, pirkimo dokumentuose yra pateikti dviprasmiški reikalavimai, nustatyti pažeidžiant VPĮ 24 str. 9 d. nuostatas.

6Atsiliepimu į ieškinį atsakovas prašo ieškinį palikti nenagrinėtą, o teismui nusprendus ieškinį nagrinėti, prašo ieškinį atmesti, ieškovei skirti baudą už aiškiai nepagrįstą ieškinį bei prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas teigia, jog ieškovė nesilaikė šios kategorijos byloms nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (CPK 4232 str. 1 d., VPĮ 93 str. 3 d.), todėl ieškinys paliktinas nenagrinėtas (CPK 137 str. 2 d. 3 p., 296 str. 1 d. 1 p.).

7Atsakovas nesutinka, kad paskelbtos Konkurso sąlygos pažeidžia VPĮ 25 straipsnio 2, 8 dalių nuostatas bei neužtikrina VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų. Teigia, jog ieškovė 2014-10-28 pateikė pretenziją, kuria pareikalavo tikslinti bei pakeisti paskelbtas Konkurso sąlygas, kurių, tikėtina, ieškovė neatitinka. Pažymėjo, jog konkurencijos ribojimo viešajame pirkime objektyviai negalima išvengti, nes bet koks reikalavimas kvalifikacijai tam tikra dalimi riboja konkurenciją ir visada atsiras tiekėjų, kurie netenkins vieno ar kito reikalavimo. Nurodė, kad viešojo pirkimo konkursai organizuojami ne tiekėjų, o visų pirma perkančiosios organizacijos poreikiams, susijusiems su organizacijos tiesiogine veikla, tenkinti, todėl jeigu vienas ar kitas tiekėjas neatitinka konkurso sąlygų kvalifikacinių reikalavimų ar negali pateikti siekiamų nupirkti prekių ir paslaugų, nereiškia, kad toks reikalavimas dirbtinai riboja konkurenciją ir yra diskriminacinio pobūdžio. Pasak atsakovo, aplinkybę, jog sąlygos neprieštarauja VPĮ nuostatoms, įrodo tai, kad anksčiau skelbtuose analogiškuose viešuosiuose pirkimuose pasiūlymus pateikė keli tiekėjai, atitinkantys tokius pačius techninės specifikacijos reikalavimus. Be to, techniniai reikalavimai perkamoms valtims ir jų varikliams yra keliami įvertinant tai, kad valtys su varikliais bus naudojamos ilgą laikotarpį, dėl to keliami reikalavimai valčių variklių ergonomiškumui, variklių ekonomijai, galiai bei veikimo būdui, suteikiančiam galimybę kontroliuoti variklio naudojimo resursus, nelaikytini diskriminaciniais ar pažeidžiančiais lygiateisiškumo, proporcingumo reikalavimams.

8Nesutinka ir su ieškovės teiginiu, jog reikalavimas turėti teisę atlikti plaukiojimo priemonių ir jų įrangos remontą, ką patvirtina Lietuvos saugios laivybos administracijos išduotas įmonės atestavimo pažymėjimas veiklai, yra neproporcinga ir nebūtina. Nurodė, kad įvertinęs neigiamą patirtį bei eliminuodamas praktiką atsakovas siekė įsigyti geriausią įmanomą perkamų prekių remonto ir aptarnavimo galimybę. Vienas iš kokybiškiausių perkamų valčių su pakabinamais varikliais aptarnavimo ir remonto garantų yra tiekėjo atestavimas Lietuvos saugios laivybos administracijoje, išduodant pažymėjimą veiklai – laivų, variklių remontas. Tai reiškia, kad remontas bus atliekamas atestuotų specialistų saugioje aplinkoje, naudojant saugius, kokybiškus įrankius, medžiagas ir mechanizmus. Remontas ir priežiūra bus atliekama subjekto, kurio veiklos kokybė periodiškai tikrinama ir revizuojama.

9Dėl nurodytų terminų neatitikimo atsakovas pažymėjo, jog aplinkybės dėl terminų nesutapimo buvo paaiškintos 2014-11-27 atsakovo pateiktame pranešime dėl tiekėjo prašymo paaiškinti Konkurso sąlygas ir buvo nurodyta, kad nustatytas 8 mėnesių sutarties galiojimo terminas apima ne vien 5 mėnesių tiekėjo įsipareigojimų vykdymo terminą, tačiau ir, esant reikalui, papildomu 2 mėnesių terminu pratęstą teikėjo įsipareigojimų įvykdymo terminą, taip pat apima perkančiosios organizacijos įsipareigojimų įvykdymo terminą (60 dienų).

10Atsakovas taip pat prašo ieškovei skirti CPK 95 straipsnio 2 dalyje numatyto dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, iki 50 procentų baudos sumos skiriant atsakovui. Mano, kad ieškovė nepagrįstai reiškia ieškinį, nors puikiai žino, kad nesilaikyta ikiteisminio ginčo nagrinėjimo procedūrų, ieškinio užtikrinimui reikalauja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Be to, nurodė, kad ieškovė ieškinio reikalavimus grindžia tais pačiais pagrindais, kurių nepagrįstumas įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau yra patvirtintas.

11Trečiasis asmuo UAB „Laivo sandėlis“ su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Taip pat prašo ieškovei paskirti 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, iki 50 procentų skirtos baudos sumos skiriant trečiajam asmeniui.

12Ieškinys atmestinas.

13Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2014-09-17 atsakovas paskelbė atvirą konkursą „Valčių su pripučiamais bortais, surenkamais dugnais, pakabinamais varikliais ir priekabomis transportavimui pirkimas“ (b. l. 10–17).

142014-10-21 ieškovė raštu Nr. 2014/10/21-1 „Dėl konkurso sąlygų paaiškinimo“ pateikė atsakovui paklausimą dėl Konkurso sąlygų paaiškinimo (b. l. 48–49).

15Atsakovas 2014-10-27 paskelbė Konkurso sąlygų paaiškinimus (b. l. 50–51).

16Ieškovė 2014-10-28 pateikė pretenziją dėl paskelbtų paaiškinimų, pareikalavo įvardyti bent vieną variklio gamintoją, kuris atitinka atsakovo reikalavimus, išskyrus SUZUKI. Taip pat nurodė, kad reikalavimas pateikti Lietuvos saugios laivybos administracijos išduotą įmonės atestavimo pažymėjimą turi būti grindžiamas konkrečiais teisės aktuose nustatytais imperatyviais reikalavimais ar būtinumu atlikti perkamo objekto garantinį aptarnavimą bei remontą (b. l. 52–53).

17Atsakovas pateiktą pretenziją paliko nenagrinėtą, kadangi ji pateikta praleidus 10 dienų terminą pretenzijai pateikti (b. l. 55).

18Dėl perkančiosios organizacijos atsisakymo nagrinėti ieškovės 2014-10-28 pateiktą pretenziją

19VPĮ 93 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausiai turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai. Pretenzija perkančiajai organizacijai atviro konkurso (ginčo Konkurso) atveju turi būti pateikta per 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus (VPĮ 94 str. 1 d. 2 p.), tačiau ne vėliau kaip iki pirkimo sutarties sudarymo (VPĮ 941 str. 1 d.). Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.

20Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas dėl ieškovės 2014-10-28 pretenzijos, kuri, pasak atsakovo, pateikta praleidus įstatymo nustatytą terminą pateikti pretenziją dėl Konkurso sąlygų.

21Kaip nustatyta iš bylos medžiagos, atsakovas ieškovės pateiktą pretenziją dėl Konkurso sąlygų paaiškinimo paliko nenagrinėtą, nes ji praleido 10 dienų pateikimo terminą (b. l. 55). Ieškovė teigia, kad pretenziją pateikė pirmąją pretenzijos padavimo termino dieną. Atsakovas ginčo Konkurso technines sąlygas CVP IS priemonėmis paskelbė 2014 m. rugsėjo 17 d., ieškovės pretenziją atsakovas gavo 2014 m. spalio 28 d.

22Vertinant šiuo aspektu perkančiosios organizacijos sprendimo palikti ieškovės 2014 m. spalio 28 d. pretenziją nenagrinėtą teisėtumą ir pagrįstumą, svarbu įvertinti jos pareiškimo aplinkybes. Nors VPĮ tiesiogiai nėra nurodyta, ar pretenzijos pateikimo termino eigos pradžia sietina su subjektyviuoju kriterijumi, tačiau pagal formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką pretenzijos pateikimo termino pradžios dienos nustatymas – fakto klausimas, kurį teismai sprendžia pagal įrodinėjimo procesą reglamentuojančias teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012). Iš sisteminės VPĮ 93 ir 94 straipsnių analizės darytina išvada, kad numatyti pretenzijos pateikimo terminai yra ne tik objektyvaus, bet ir subjektyvaus pobūdžio, nes termino pradžią gali nulemti ne tik pareiga sužinoti, bet ir sužinojimo data, kuri ne visada sutampa su objektyvia galimybe sužinoti (pvz., nuo viešojo pirkimo konkurso paskelbimo) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio mėn. 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Tam, kad subjektas kreiptųsi dėl savo tariamai pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynimo, visų pirma jis turi suvokti, kad jo teisės ir teisėti interesai tariamai buvo pažeisti (subjektyvusis kriterijus), tad ir šiuo atveju tiekėjas pretenziją perkančiajai organizacijai teiks tik suvokęs, kad teisės ir teisėti interesai yra tariamai pažeisti. Taigi, tiekėjų teisė ginti savo teises viešuosiuose pirkimuose yra ribojama: įstatyme nustatytų terminų; pažeistų teisių gynybos operatyvumo, nulemto bonus pater familias standarto (domėjimosi viešuoju pirkimu); pačių viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1943/2013).

23Ginčo Konkurso sąlygos buvo paskelbtos 2014 m. rugsėjo 17 d., todėl kaip potenciali viešųjų pirkimų dalyvė ieškovė nuo šio momento galėjo ir turėjo domėtis bei įvertinti galimą teisių pažeidimą dėl Konkurso sąlygose suformuotų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė ne pirmą kartą dalyvauja tokio pobūdžio viešųjų pirkimų procese, tokie veiksmai neatitinka bonus pater familias standarto ir negali būti pripažinti tinkamais siekiant tinkamai įgyvendinti teisę į tariamai pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynimą. Aplinkybių, patvirtinančių, jog ieškovė negalėjo ir neturėjo galimybės pareikšti perkančiajai organizacijai pretenzijos VPĮ nustatytu terminu, ieškovė nenurodė, teismas ex officio nenustatė.

24Pažymėtina, jog viešojo pirkimo dalyviai viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis apdairiai ir paisyti VPĮ nustatytų terminų, naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkinio subjekto (VPĮ 93 str., 94 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Teisės paduoti pretenziją ribojimai gali būti pagrįsti tik greitų ir pirkimo konkurso nevilkinančių peržiūros procedūros priemonių naudojimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Ieškovei nebuvo jokių objektyvių kliūčių nustatyti galimą teisių pažeidimą – Konkurso sąlygų prieštaravimą ar neatitiktį VPĮ nuostatoms – ir laiku pateikti pretenziją. Viešųjų pirkimų dalyviams keliami didesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai, ieškovė, kaip ūkio subjektas, neabejotinai turinti dalyvavimo viešuosiuose prikimuose patirties, siekdama laiku pareikšti pretenziją atsakovui ir tinkamai įvykdyti ikiteisminę ginčo nagrinėjimo procedūrą, turėjo ir galėjo būti rūpestingesnė ir atidesnė, veikti aktyviau. Teismo vertinimu, perkančioji organizacija pagrįstai pripažino, kad ieškovė pažeidė VPĮ 94 straipsnyje numatytą terminą pretenzijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų pateikti, priimtas sprendimas – pretenziją palikti nenagrinėtą, atitinka VPĮ nuostatas ir teismų praktiką.

25Dėl diskriminacinės sąlygos

26Ieškovė nurodė, kad Konkurso sąlygose nurodyto perkamo objekto variklio techninė charakteristika yra pažeidžianti VPĮ 25 straipsnio nuostatas bei VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus principus.

27Perkančiosios organizacijos, nustatydamos pirkimo sąlygas, turi vadovautis VPĮ nuostatomis, jų nepažeisti, t. y. laikytis visų šiame įstatyme įtvirtintų principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Atsižvelgus į VPĮ nuostatas bei formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011), perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę pasirinkti perkamų paslaugų savybes, tačiau, nustatydama jas apibūdinančius kriterijus, turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (VPĮ 25 str. 2 d.), nepažeisti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Privalomoji pirkimo dokumentų informacija turi atitikti VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktuose nustatytus reikalavimus. Vienas iš jų – nurodyti perkamo objekto specialiuosius reikalavimus (techninė specifikacija). Pagal VPĮ 25 str. 1 d. techninėje specifikacijoje nurodomos prekių, paslaugų ar darbų savybės, juos apibūdinantys kriterijai, kurie perkančiajai organizacijai yra būtini objektyviems poreikiams patenkinti.

28Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Konkurso techninėje specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 1 priedas) yra nurodyti minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai perkamam objektui – valtims su pripučiamais bortais, surenkamu dugnu, pakabinamu varikliu ir priekabomis transportavimui. Nurodyti reikalavimai įvardyti ne konkrečiu dydžiu, o nurodant minimalų ar maksimalų parametrą. Šioje charakteristikoje nėra įvardytas nei valties pavadinimas, nei variklio modelis (b. l. 30). Pažymėtina ir tai, kad visos sąlygos buvo visiems Konkurse dalyvaujantiems asmenims vienodos. Atmestini ieškovės argumentai, kad perkamo objekto techninė charakteristika neužtikrina konkurencijos ir diskriminuoja tiekėjus. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tokiu įrodymu gali būti ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifinė paskirtis, arba tai, kad aukštą (kvalifikacinį) reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008). Nagrinėjamu atveju atsakovas nurodė, kad techniniai reikalavimai yra keliami įvertinant tai, kad valtys su varikliais bus naudojamos ilgą laiką tiesioginių aplinkos apsaugos funkcijų užtikrinimui, todėl būtina kelti reikalavimus valčių ir variklių ergonomiškumui, variklių ekonomijai, galiai bei veikimo būdui, suteikiančiam galimybę kontroliuoti variklių naudojimo resursus. Atsakovas šiuo atveju pasinaudojo savo diskrecijos teise spręsti dėl viešojo pirkimo sąlygų, t. y. tiekėjams kvalifikacinių reikalavimų nustatymo, patvirtinančių dokumentų pateikimo ir kt. (VPĮ 24 str. 2 d.). Teismas, įvertinęs visas nustatytas aplinkybes bei atsižvelgdamas į formuojamą teismų praktiką, daro išvadą, kad perkančioji organizacija, nurodydama techninius reikalavimus pirkimo objektui, neperžengė savo diskrecijos ribų šiuo klausimu, nepažeidė nediskriminavimo, lygiateisiškumo ir proporcingumo principų (VPĮ 3 str. 1 d., CPK 178 str., 185 str.). Pažymėtina ir tai, kad Klaipėdos apygardos teisme jau buvo nagrinėjama civilinė byla 2-1226-112/2014 tarp tų pačių šalių dėl iš esmės to paties pirkimo objekto, buvo konstatuota, kad reikalavimai dėl techninės specifikacijos yra pateisinami ir negali būti pripažįstami diskriminaciniais VPĮ prasme.

29Nesutiktina su ieškovės teiginiu, jog techninėje specifikacijoje yra nurodyta konkreti variklio kuro tiekimo sistema ir taip pažeista VPĮ 25 straipsnio 8 dalis. Nustatyta, kad perkamo objekto techninėje specifikacijoje yra nurodyta, jog variklio kuro tiekimo sistema turi būti tiesioginis įpurškimas arba jai lygiavertė sistema. Toks reikalavimo išdėstymas nesuponuoja išvados, kad yra pažeistos VPĮ 25 straipsnio 8 dalies nuostatos, nes leidžiama tiekėjui pasirinkti ir variklio kuro sistemą, lygiaverčią tiesioginiam įpurškimui.

30Dėl reikalavimo tiekėjo kvalifikacijai

31Ieškovė teigia, jog atsakovas nepagrįstai reikalauja iš tiekėjo pateikti Lietuvos saugios laivybos administracijos išduotą pažymėjimą veiklai – laivų, variklių remontu. Teigia, kad perkamam objektui nereikia įsigyti tokio pažymėjimo, ir remiasi LR saugios laivybos įstatymo 2 straipsnio 9 dalimi, 38 straipsniu.

32Nustatyta, kad Konkurso sąlygų 3 dalyje „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ yra nustatytas reikalavimas tiekėjams pateikti Lietuvos saugios laivybos administracijos išduoto įmonės atestavimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą tiekėjo ir (ar) jo įgalioto asmens) veiklai – laivų, variklių remontas, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto lygiaverčio dokumento patvirtintą kopiją (b. l. 18–22). Pagal Lietuvos saugos laivybos administracijos pateiktą išvadą tokiems remonto darbams nėra būtinas Lietuvos saugios laivybos administracijos išduotas atestavimo pažymėjimas ar lygiavertis dokumentas (b. l. 54).

33Kaip minėta, perkančiajai organizacijai suteikta diskrecijos teisė spręsti dėl viešojo pirkimo sąlygų, t. y. tiekėjams kvalifikacinių reikalavimų nustatymo, patvirtinančių dokumentų pateikimo ir kt. (VPĮ 24 str. 2 d.). Perkančioji organizacija, įgyvendindama minėtą diskrecijos teisę, nurodydama vienas ar kitas pirkimo sąlygas, reikalaujamus dokumentus, turėtų atsižvelgti į jų adekvatumą viešojo pirkimo tikslui bei nesukurti tiekėjams situacijų, kurios būtų akivaizdžiai nesąžiningos, neatitinkančios šalių interesų pusiausvyros.

34Nagrinėjamu atveju minėtos Konkurso sąlygos įtraukimą į pirkimo dokumentus pagal VPĮ 24 str. 2 d. atsakovas grindžia tuo, kad siekia įsigyti geriausią įmanomą perkamų prekių remonto ir aptarnavimo galimybę, o užtikrinimas tinkamo aptarnavimo ir remonto garanto leidžia pagrįstai tikėtis, kad įsigytas paslaugas teiks apmokyti, atestuoti tiekėjo specialistai saugioje aplinkoje, naudodami saugius, kokybiškus įrankius, medžiagas ir mechanizmus, subjektai, kurių veiklos kokybė periodiškai tikrinama ir revizuojama. Pažymėtina, kad ieškovė tokią sąlygą ginčijo ir kitoje civilinėje byloje, kurioje Lietuvos apeliacinis teismas pasisakė, jog perkančioji organizacija, nurodydama minėtą reikalavimą, neperžengė savo diskrecijos ribų šiuo klausimu, nepažeidė nediskriminavimo, lygiateisiškumo ir proporcingumo principų (VPĮ 3 str. 1 d., CPK 178 str., 185 str.). Duomenų, leidžiančių daryti priešingą išvadą, ieškovė nepateikė (Klaipėdos apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-1226-112/2014, Lietuvos apeliacinio teismo civilinė byla Nr. 2A-1509/2014).

35Dėl sutarties vykdymo termino

36Ieškovė teigia, kad Konkurso sąlygos neatitinka VPĮ 24 str. 9 d. nuostatų, yra neaiškios, atskiruose pirkimo dokumentuose yra numatyti skirtingi terminai.

37Nustatyta, kad skelbime apie Konkursą II dalies 3 punkte nurodyta, kad sutarties trukmė arba įvykdymo terminas yra iš viso 8 mėnesiai (b. l. 12–13). Viešojo pirkimo sutarties projekto 2.1 punkte nustatyta sutarties trukmė – 8 mėnesiai, skaičiuojant nuo įsigaliojimo dienos. Sutartis gali būti pratęsiama ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui. Minėtos sutarties projekto 3.6 punkte nurodyta, kad jeigu lėšos iš Aplinkos projektų valdymo agentūros pagal projekto Nr. VP3-1.4-AM-07-V-01-016 „Aplinkos monitoringo, avarijų prevencijos ir ūkio subjektų kontrolės stiprinimas“ finansavimo ir administravimo sutartį gaunamos vėliau, tai mokėjimą atlieka per 5 darbo dienas po lėšų gavimo dienos, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos (b. l. 37–47).

38Nurodytų terminų analizė leidžia daryti išvadą, kad iš viso sutarties galiojimo terminas yra nustatytas 8 mėnesiai. Kiti nustatyti terminai, t. y. prekių pristatymo, apmokėjimo terminas bei 2 mėnesių pratęsimas, įeina į 8 mėnesių terminą. Tokį paaiškinimą atsakovas ieškovei pateikė, atsakydamas į jos prašymą dėl Sąlygų paaiškinimo. Įskaičius kitus nustatytus terminus (5 mėnesius ir 2 mėnesių pratęsimą), lieka 1 mėnuo, kuris, pasak ieškovės, neaišku kam paskirtas. Tai, kad atsakovas nurodė ilgesnį sutarties galiojimo terminą nei reikia, suponuoja išvadą, kad toks termino pratęsimas yra tiekėjo naudai, t. y. jis sutartį galės vykdyti per maksimalų perkančiosios organizacijos nustatytą terminą – 8 mėnesius. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad atsakovo nustatytas sutarties galiojimo terminas yra aiškus ir pagrįstas.

39Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovas įstatymo reikalavimų nepažeidė, ieškinys nepagrįstas, dėl to atmestinas (CPK 178 str.).

40Dėl baudos skyrimo ieškovei už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis

41Atsakovas bei trečiasis asmuo prašo ieškovei už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (dėl nepagrįsto ieškinio pateikimo) skirti iki 20 000 Lt baudą, 50 proc. šios sumos skiriant atsakovui ir trečiajam asmeniui. CPK 95 str. 1 d. nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius. CPK 95 str. 2 d. nurodyta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti asmeniui iki dvidešimties tūkstančių litų baudą, iki 50 procentų šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. Taigi, piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį numatyta galimybė taikyti teisinę atsakomybę. CPK 7 str. 2 d. įtvirtintas draudimas piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis. Ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, numatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu. Tam tikrais atvejais tai gali būti įvertinta tik kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas. Piktnaudžiavimas procesine teise pasireiškia konkrečios subjektinės teisės įgyvendinimo sąlygų pažeidimu. Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką, įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005; 2010 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-94/2010; 2013 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013).

42Įvertinus atsakovo ir trečiojo asmens nurodytus argumentus dėl ieškovės piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, konstatuotina, kad nėra pagrindo tvirtinti, kad ieškovė akivaizdžiai piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Vien tai, kad ieškovė nesilaikė įstatymo nustatytų terminų pretenzijai pareikšti bei ikiteisminio ginčo nagrinėjimo procedūrų bei, anot atsakovo ir trečiojo asmens, pareiškė akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį, savaime negali būti piktnaudžiavimo teise patvirtinimas. Šiuo atveju ieškovė, manydama, kad yra pažeistos jos teisės, pareiškė ieškinį (CK 1.138 str., CPK 5 str.). Pareikštų reikalavimų pagrįstumas įvertinamas tik teismui išnagrinėjus ginčą ir bylą iš esmės (CPK 265 str., 365 str.). Nurodytos aplinkybės nesuponuoja išvados, kad ieškovė piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis ir pateikė nepagrįstą ieškinį, todėl prašymas skirti baudą atmestinas.

43Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

44Atmetus ieškinį, yra pagrindas naikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014-11-19 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 149 str. 2 d.).

45Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

46Trečiasis asmuo prašė teismo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pateikė duomenis, kad šioje byloje patyrė iš viso 438,05 Eur išlaidų. Atmetus ieškinį, iš ieškovės trečiojo asmens

47UAB „Laivo sandėlis“ naudai priteistina 438,05 Eur bylinėjimosi išlaidų.

48Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 263?270 str.,

Nutarė

49ieškinį atmesti.

50Iš ieškovės UAB „Jet Sky Baltic“ trečiojo asmens UAB „Laivo sandėlis“ naudai priteisti 438,05 Eur bylinėjimosi išlaidų.

51Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo

522014 m. lapkričio 19 d. nutartimi.

53Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Rimvida Zubernienė rašytinio proceso... 2. ieškovė kreipėsi į teismą ir prašo:
  1. Įpareigoti... 3. Nurodė, kad 2014-09-17 atsakovas paskelbė atvirą konkursą „Valčių su... 4. Taip pat ieškovė teigia, jog neproporcingas yra ir reikalavimas pateikti... 5. Ieškovės nuomone, atskiruose pirkimo dokumentuose yra nurodyti skirtingi... 6. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas prašo ieškinį palikti nenagrinėtą, o... 7. Atsakovas nesutinka, kad paskelbtos Konkurso sąlygos pažeidžia VPĮ 25... 8. Nesutinka ir su ieškovės teiginiu, jog reikalavimas turėti teisę atlikti... 9. Dėl nurodytų terminų neatitikimo atsakovas pažymėjo, jog aplinkybės dėl... 10. Atsakovas taip pat prašo ieškovei skirti CPK 95 straipsnio 2 dalyje numatyto... 11. Trečiasis asmuo UAB „Laivo sandėlis“ su ieškiniu nesutinka ir prašo jį... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2014-09-17 atsakovas paskelbė atvirą... 14. 2014-10-21 ieškovė raštu Nr. 2014/10/21-1 „Dėl konkurso sąlygų... 15. Atsakovas 2014-10-27 paskelbė Konkurso sąlygų paaiškinimus (b. l. 50–51).... 16. Ieškovė 2014-10-28 pateikė pretenziją dėl paskelbtų paaiškinimų,... 17. Atsakovas pateiktą pretenziją paliko nenagrinėtą, kadangi ji pateikta... 18. Dėl perkančiosios organizacijos atsisakymo nagrinėti ieškovės 2014-10-28... 19. VPĮ 93 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo... 20. Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas dėl ieškovės 2014-10-28... 21. Kaip nustatyta iš bylos medžiagos, atsakovas ieškovės pateiktą pretenziją... 22. Vertinant šiuo aspektu perkančiosios organizacijos sprendimo palikti... 23. Ginčo Konkurso sąlygos buvo paskelbtos 2014 m. rugsėjo 17 d., todėl kaip... 24. Pažymėtina, jog viešojo pirkimo dalyviai viešojo pirkimo ginčų... 25. Dėl diskriminacinės sąlygos ... 26. Ieškovė nurodė, kad Konkurso sąlygose nurodyto perkamo objekto variklio... 27. Perkančiosios organizacijos, nustatydamos pirkimo sąlygas, turi vadovautis... 28. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Konkurso techninėje specifikacijoje... 29. Nesutiktina su ieškovės teiginiu, jog techninėje specifikacijoje yra... 30. Dėl reikalavimo tiekėjo kvalifikacijai... 31. Ieškovė teigia, jog atsakovas nepagrįstai reikalauja iš tiekėjo pateikti... 32. Nustatyta, kad Konkurso sąlygų 3 dalyje „Tiekėjų kvalifikacijos... 33. Kaip minėta, perkančiajai organizacijai suteikta diskrecijos teisė spręsti... 34. Nagrinėjamu atveju minėtos Konkurso sąlygos įtraukimą į pirkimo... 35. Dėl sutarties vykdymo termino... 36. Ieškovė teigia, kad Konkurso sąlygos neatitinka VPĮ 24 str. 9 d. nuostatų,... 37. Nustatyta, kad skelbime apie Konkursą II dalies 3 punkte nurodyta, kad... 38. Nurodytų terminų analizė leidžia daryti išvadą, kad iš viso sutarties... 39. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad... 40. Dėl baudos skyrimo ieškovei už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis... 41. Atsakovas bei trečiasis asmuo prašo ieškovei už piktnaudžiavimą... 42. Įvertinus atsakovo ir trečiojo asmens nurodytus argumentus dėl ieškovės... 43. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 44. Atmetus ieškinį, yra pagrindas naikinti Klaipėdos apygardos teismo... 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 46. Trečiasis asmuo prašė teismo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.... 47. UAB „Laivo sandėlis“ naudai priteistina 438,05 Eur bylinėjimosi... 48. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 263?270 str.,... 49. ieškinį atmesti.... 50. Iš ieškovės UAB „Jet Sky Baltic“ trečiojo asmens UAB „Laivo... 51. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos... 52. 2014 m. lapkričio 19 d. nutartimi.... 53. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...